MONITORIZAREA ALUNECĂRILOR DE TEREN UTILIZÂND INTERFEROMETRIA RADAR

Întocmit: Alexandru NEMȚANU

CUPRINS: 1 2 3 4 5 Introducere Interferometria radar (InSAR) Radarul cu apertură sintetică (SAR) Aplicarea tehnicii InSAR în România Concluzii .

cum sunt inundaţiile şi cutremurele de pământ.1. Introducere  Alunecările de teren constituie un risc geologic major.  De obicei. provocând pagube importante şi pierderi de vieţi omeneşti.  Alunecările de teren aduc serioase ameninţări an de an căilor rutiere şi construcţiilor în general. alunecările de teren se produc odată cu alte catastrofe naturale majore. deoarece au loc pe suprafeţe întinse. . se produc peste tot în lume.

 Monitorizarea alunecărilor de teren are o importanță deosebită în scopul reducerii riscului producerii unor dezastre naturale. măsurători topometrice. interferometria radar. fotogrammetria. măsurători piezometrice. . determinări cu sonda electromagnetică. observaţii directe în tranşee şi puţuri. măsurători şi observaţii directe în foraje.  Cele mai frecvente metode utilizate în monitorizarea zonelor cu potenţial de alunecare sunt metodele directe:  cartarea geologică. măsurători inclinometrice. relee electrice de suprafaţă sau adâncime.

în general.2. aceste platforme fiind sateliți sau avioane.de exemplu cutremure. Interferometria radar (InSAR)  Interefrometria radar (InSAR . în special monotorizarea surpărilor şi a stabilităţii structurale.Interferometric Synthetic Aperture Radar) este o tehnică recentă de prelucrare a imaginilor satelitare obținute cu ajutorul senzorilor radar cu apertură sintetică (SAR synthetic aperture radar) aflați la bordul unor ”platforme”. . vulcani sau alunecări de teren şi în ingineria structurală.  Are aplicaţii pentru monotorizarea geofizică a hazardelor natural .

centrale nucleare.deplasarea ghețarilor.deplasarea solului datorită extracției.clădiri.alunecări de teren. . tasarea cauzată de extragerea apei din subteran.estimarea primelor de asigurare în cazul pagubelor produse asupra infrastructurii  Extracția de petrol si gaze . aeroporturi. cutremure.  Infrastructură . baraje. depozitării. etc. etc. etc. transportului prin conducte. despăduriri. Interferometria radar a fost aplicată cu succes în următoarele domenii:  Mediul înconjurător . evoluția zonelor costiere.  Dezastre naturale . etc. siturile unde se depoziteaza dioxidul de carbon.  Asigurări .

independentă de iluminarea naturală şi imaginile pot fi realizate și noaptea.  Achiziţia imaginii este.  Radarul foloseşte radiaţiile electromagnetice cu frecvenţe de microunde fiind folosit doar prin mişcarea instrumentelor peste ”ţinte”. unde reflexia este detectată de iluminarea ambientală.3. opus teledetecţiei pasive. . astfel. Radarul cu apertură sintetică (SAR)  Este o formă de teledetecţie activă: antena transmite radiaţii electromagnetice care sunt apoi reflectate de la ”ţintă”.

făcute din aceiaşi poziţie (sau pentru motive topografice o poziţie puţin diferită) şi găseşte diferenţa de fază dintre ele. . producând o imagine cunoscută ca şi interferogramă. Totuşi. Interferometria foloseşte două imagini ale aceleiaşi zone. interferometria folosește faza radiației reflectate. Rezultatul obținut în urma combinării seriilor de observare. este o hartă a reflexiei radar care include atât amplitudinea cât și faza.  Cele mai multe aplicaţii SAR se folosesc de amplitudinea semnalului de retur şi ignoră datele de fază.

Siriu:.harta de deformare.stânga . . .fotografie.dreapta . Aplicarea tehnicii InSAR în România  Monitorizarea alunecărilor de teren -Barajul Siriu (Buzău) Zona Groapa Vântului.4.

harta de deformare). Monitorizarea alunecărilor de teren -Barajul Siriu (Buzău) Alunecare de teren afectand DN10. . Siriu (stânga .fotografie. dreapta .

(se pot identifica zone care suferă un proces de tasare/ridicare). Monitorizarea deformării terenului la scară mare . .București -  Harta de deformare a orașului București.

dar și cele "sensibile". Concluzii  Prin intermediul acestei tehnici pot fi puse în evidență zonele stabile. ce nu pot fi realizate numai cu informațiile de la sol. având o precizie de milimetri a măsurătorilor realizate. respectiv acele zone în care se înregistrează deplasări semnificative ale terenului sau în care există potențial pentru producerea unor alunecări de teren în viitorul apropiat.  S-a demonstrat că InSAR reprezintă o alternativă viabilă la tehnicile clasice cu ajutorul căreia s-au obținut rezultate complexe (sub forma hărților de deformare a terenului).5. fiind mult superioară tehnicilor clasice utilizate în scopul monitorizării alunecărilor de teren. de aproximativ 100 km x 100 km. .  InSAR permite monitorizarea unei arii largi.

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful