ISO 37-Acest standard descrie metoda de determinare a proprietăţilor de efort-deformaţie la tracţiune a cauciucurilor vulcanizate şi termoplastice.

Caracteristile care pot fi determinate sunt rezistenţa la tracţiune, alungirea la rupere, efortul la o alungire dată, alungirea sub un efort dat, efortul la pragul visco-elastic şi alungirea la pragul viscoelastic. Măsurarea efortului şi deformaţiei la pragul visco-elastic se aplică numai câtorva cauciucuri termoplastice şi anumitor alte amestecuri. Acest standard descrie metoda de determinare a proprietăţilor de efort-deformaţie la tracţiune a cauciucurilor vulcanizate şi termoplastice. Caracteristile care pot fi determinate sunt rezistenţa la tracţiune, alungirea la rupere, efortul la o alungire dată, alungirea sub un efort dat, efortul la pragul viscoelastic şi alungirea la pragul visco-elastic. Măsurarea efortului şi deformaţiei la pragul visco-elastic se aplică numai câtorva cauciucuri termoplastice şi anumitor alte amestecuri. ISO527-3Standardul stabileste conditiile de încercare pentru determinarea proprietatilor de tractiune pentru foliile si filmele de materiale plastice. ISO 527-2 Acest standard stabileşte condiţiile de încercare pentru determinarea proprietăţilor de tracţiune ale materialelor plastice destinate injecţiei şi extrudării. Standardul se aplică materialelor termoplastice rigide şi semi-rigide pentru injecţie, extrudare şi turnare, inclusiv compoziţiilor şarjate şi compoziţiilor armate cu fibre scurte, bastonaşe mici, plachete sau granule, dar excluzând fibrele textile ca materiale de armare, precum şi polimerilor cu cristale lichide termotrope. Metodele de încercare prezentate în acest standard nu pot fi aplicate materialelor alveolare rigide sau structurilor sandwich care conţin materiale alveolare şi nici filmelor şi foilor flexibile, cu grosime mai mică de 1 mm. ISO 5834-2 Specifică cerințele și metodele de încercare corespunzătoare pentru forme turnate (foi, tije) realizate din ultra-înaltă greutate moleculară polietilena (UHMWPE) pentru utilizarea în fabricarea implanturilor chirurgicale. ASTM D 2523 1.1 Această practică este un ghid pentru determinarea proprietăților de încărcare-tulpina de membrane de acoperis si a componentelor acestora la diferite temperaturi. Specimene de testare pot fi preparate în laborator sau tăiate din probe obținute în domeniu. 1.2 Valorile indicate în unități SI trebuie să fie considerate ca standard. Unitățile inchpound indicate în paranteze sunt doar pentru informare. Prezentul standard nu pretinde să abordeze toate problemele de siguranță, dacă este cazul, asociate cu utilizarea acesteia. Este responsabilitatea utilizatorului de prezentul standard pentru a stabili adecvate de siguranță și a practicilor de sănătate și de a determina aplicabilitatea limitări de reglementare înainte de utilizare. ASTM D 412 1.1 Aceste metode de încercare acoperă procedurile utilizate pentru a evalua tracțiune (tensiunea) proprietățile de cauciuc vulcanizat termorezistente si elastomeri termoplastici. Aceste metode nu sunt aplicabile ebonită și materiale similare dure, alungire mici. Metodele apar, după cum urmează: Metoda de testare A-Dumbbell și Exemplare drepte Secțiunea Metoda B-Cut de testare Ring Specimene

1. Această practică se referă. ASTM D 882 1. Această specificație se referă caracteristicile materialului și nu se aplică la implantul finit ambalate și sterilizate. 3) și prin studii de laborator (4. în care exemplarele sunt supuse la radiații de la un arc de carbon nefiltrat deschis-flacără care produce lungimi de undă mai scurte și niveluri mai ridicate de radiatii de lungimi de undă scurtă decât arce filtrate de carbon deschise de flacără sau de-închis. fabricate din această pulbere. 1.Nota 1-Aceste două metode diferite nu produc rezultate identice. Al doilea este sub orice formă. O altă procedură pentru expunerea acestor produse este reglementat de Practică D 3361. din care un produs finit este ulterior produsă (Secțiunea 5). 6).3 Cerințele de la prezentul caiet de sarcini nu se aplică UHMWPE virgine praf sau forme fabricate în mod intenționat reticulat sau amestecați cu alți aditivi.3 Valorile indicate în unități SI trebuie să fie considerate ca standard. . 1. care oferă cerințele pentru expunerea materialelor nemetalice în filtrate deschise flacără de carbon-arc dispozitive.1 Această specificație se referă la ultra-înaltă moleculară praf polietilenă greutate (UHMWPE) și a formelor fabricate destinate utilizării în implanturi chirurgicale. pregătirea de specimene de testare. Unul este virgin polimer pulbere (Secțiunea 4). Este responsabilitatea utilizatorului de prezentul standard pentru a stabili adecvate de siguranță și a practicilor de sănătate și de a determina aplicabilitatea limitări de reglementare înainte de utilizare. 1. fiecare sistem trebuie să fie utilizate în mod independent. 5.5 Valorile indicate în unități SI trebuie să fie considerate ca standard. și evaluarea rezultatelor testelor. Valorile indicate în paranteze sunt doar pentru informare.2 Cerințele de la prezentul caiet de sarcini se aplică la UHMWPE în două forme. care descrie criteriile de performanță pentru toate dispozitivele care utilizează surse de expunere de laborator de lumină. Nu există alte unități de măsură sunt incluse în prezentul standard. 2. și de practica G 152.1 Această practică se referă la selectarea condițiilor de testare pentru testarea accelerată a expunerii de acoperire și produse conexe în filtrate deschis-flacără de carbon-arc dispozitive efectuate în conformitate cu practicile G 151 și G 152. antioxidents. care a descris modele foarte specifice de echipamente. de exemplu. prin urmare. fără a combina valorile. ASTM F 648 0. dacă este cazul. 1. de asemenea.4 Răspunsul biologic la polietilenă in tesutul moale si osul a fost bine caracterizat de o istorie de utilizare clinică (1. Practica G 23 a fost retrasă și înlocuită de practica G 151. asociate cu utilizarea acesteia.2 Această practică nu acoperă închise de carbon-arc expunerile de vopsele și acoperiri similare. descrie condițiile de testare utilizate în mod obișnuit. Valorile din fiecare sistem nu poate fi echivalente exacte.2 Valorile prezentate fie în SI sau non-SI unități sunt considerate separat ca normativ pentru prezentul standard. 1. Prezentul standard nu pretinde să abordeze toate problemele de siguranță. 1. condițiile de testare potrivite pentru acoperiri. Nota 1 Versiunile anterioare ale acestei practici referite de carbon-arc dispozitivele descrise de Practică G 23. care sunt descrise în practică D 5031.

Încercări speciale suplimentare ar trebui să fie utilizate în cazul în care mai multe date exacte fizice sunt necesare. acesta este realizat că variațiile grosimi de specimene de testare. Este recunoscut faptul că rata constanta de tip circulație cruce de test lasă mult de dorit din punct de vedere teoretic. ASTM D 638 . inclusiv filmul mai mică de 1.55 inch). și că vitezele de testare specificate ascunde efecte importante caracteristice ale materialelor în stare de plastic. Nota 2-Această metodă de testare nu este destinat să acopere proceduri precise fizice. și că aceste variații pot influența rezultatele testului. Notă 1-Această metodă de testare și ISO 527-1 sunt echivalente punct de vedere tehnic. Cu toate acestea. care sunt autorizate de către aceste proceduri. din materiale plastice nearmată și consolidate în formă de epruvete standard de gantera in forma atunci când este testat în condițiile definite de pretratare. produc variații în raporturile de suprafață-volum al acestor exemplare. Nota 3-Prezenta metodă de testare poate fi utilizată pentru testarea rășină fenolică o formă sau materiale laminate. pentru testarea exemplare. temperatura. în grosime. în cazul în care aceste materiale sunt utilizate ca izolarea electrică. faptul că diferențe mari poate exista între rata de circulație cruce și rata de tulpina între mărci amanet de pe specimen.1 Această metodă de testare se referă la determinarea proprietăților de tracțiune. toate probele trebuie să fie de grosime egala. umiditatea. densitatea aparentă. Cu toate acestea. de compresie de stress-tulpina caracteristici și set de compresie. Mai mult. 1. viteza și testarea mașinilor. metode de încercare D882 este metoda de testare preferată.2 Această metodă de testare poate fi utilizat pentru testarea materialelor de orice grosime de până la 14 mm (0. la temperatura camerei. în formă de foi subțiri. BS EN 310 specifică o metodă de determinare a elasticității în puterea flapwise încovoiere și încovoiere a lemnului pe bază de panouri de grosime normală egală sau mai mare de 3 mm.3 Această metodă de testare include posibilitatea de a determina raportului lui Poisson. . Prin urmare. în cazul în care rezultatele direct comparabile sunt dorite. Materiale cu o grosime mai mare de 14 mm (0. 1. rezistența la tracțiune și a alungirii la rupere.55 inch). trebuie să fie redusă prin prelucrare. numărul de celule. astfel de materiale ar trebui să fie testate în conformitate cu metodele de testare D229 și metoda de încercare.0 mm (0.BS 2782 PART 3 Materiale plastice și cauciuc tehnologie materiale plastice polimeri tracțiune de testare elongație Modul de elasticitate mecanice de testare Testare exemplare dimensiuni modela Piesa de pregătire BS 4443:P1 Metode de măsurare a dimensiunilor.04 inch).

1. indentate și fire cu nervuri. Valorile indicate în paranteze sunt doar pentru informare. de ridicare și alte scopuri generale de inginerie orindustrial nu sunt acoperite de acest diametru nominal standard.3 Valorile indicate în unități SI sunt considerate ca standard. pe baza proprietăților mecanice. Clasa 250 este specificat ca o opțiune pentru only. Valorile indicate în paranteze sunt doar pentru informare.The fir (dimensiune) intervalul specificat în acest standard este de 2. Notă A3. indentate și utilizate pentru nervuri thereinforcement de iarnă products. BS4482 Prezentul standard specifică cerințele britanic pentru cablu de oțel simplu. A3. A3. 1.1.0 × 106-psi) fibre. încercările se efectuează în conformitate cu metoda de testare D3039/D3039M.1-Acest standard nu este echivalent cu ISO 527-1.5 Valorile indicate în unități SI trebuie să fie considerate ca standard.1. Este responsabilitatea utilizatorului de prezentul standard pentru a stabili adecvate de siguranță și a practicilor de sănătate și de a determina aplicabilitatea limitări de reglementare înainte de utilizare.6 Prezentul standard nu pretinde să abordeze toate problemele de siguranță.Wire pentru precomprimare a betonului și sârmă utilizate pentru legături. Grad 500 este specifiedfor simplu. asociate cu utilizarea acesteia. dacă este cazul.The beton conține prevederi pentru două clase.2 datele de testare obținute prin această metodă de testare sunt relevante și adecvate pentru utilizarea în proiectare.5 mm la 12 mm . 1.4 Datele de test obținute prin această metodă de testare sunt relevante și adecvate pentru utilizarea în proiectare.1 Această metodă de testare se referă la determinarea raportului lui Poisson obținut din tulpini care rezultă din stresul uniaxială numai. A3. 1.BS acoperă bar sau bobină pentru acest purpose.Nota 4-Pentru proprietăților de tracțiune de rășină de-matrice compozite armate cu orientată spre modulul maxima în continuu sau discontinuu> 20-GPa [> 3.Bar simplu fire sau bobină pentru fabricarea de material structural sudate pentru BS 4483 nu este acoperită de această 4449:2005 standard.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful