PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE Baschet – Clasa a-VI-a

Anul de instruire: doi Timp de exersare în lecţie : 20-25’ Număr de lecţii alocate : 36

( Sem. I )

Ciclul tematic : unu Conţinuturi cuprinse în instruire : - deplasări specifice în poziţie fundamentală - lucrul de braţe şi jocul de picioare - aruncarea la coş de pe loc şi din deplasare - driblingul variabil - oprirea şi pivotarea - marcajul şi demarcajul - joc 2X2, 3X3 la un panou

Nr. crt.

Obiective de
referinţă 1.3 Să realizeze acţiuni motrice cu grad progresiv de complexitate şi solicitare la efort 3.2 Să desfăşoare activităţi practice fără a periclita integritatea corporală a partenerilor şi adversarilor

Detalieri de conţinut
Lecţiile au ca principal scop realizarea caracterului recreativemoţional al elevilor Întreceri

Activităţi de învăţare

Dozare

Resurse

Evaluare

1-2

Exersarea globală a unor jocuri pregătitoare, ştafete cu elemente din baschet şi jocuri la un panou 3X3 20’ Arbitraje realizate de elevi prin rotaţie Exersarea poziţiei fundamentale şi a deplasărilor (alergare, schimbări de direcţie, exerciţii specifice deplasărilor în apărare) Demonstraţii Exersarea ţinerii, prinderii şi pasării mingii cu două mâini Explicaţii

Mingi Jaloane Fluier Predictivă

3-5

1.3

Poziţia fundamentală şi deplasările specifice Prinderea şi pasarea mingii

Mingi Predictivă 25’ Jaloane Fluier

1 1. 3X3 la un coş. pasă. cu temă: efectuarea obligatorie a trei pase înainte de aruncare Exersarea driblingului şi a opririi într-un timp Demonstraţii Corectări Aruncarea la coş Exersarea procedeelor tehnice de apărare: poziţia fundamentală în apărare.1 Să aplice procedeele tehnice şi tactice însuşite.3 11-12 2. deplasare cu Procedee de apărare paşi adăugaţi şi lucru de braţe Exersarea aruncării la coş de pe loc cu o mână Întreceri de la umăr Ştafete şi jocuri cu temă Driblingul şi oprirea într. respectând regulile cunoscute Corectării Ştafete cuprinzând procedeele predate Driblingul Exersarea driblingului din mers şi din alergare Demonsraţii Pasa cu două mâini de pe Corectări loc şi din deplasare Exersarea pasei cu două maini de la piept de pe loc şi din deplasare Structură compusă din Dribling intercalat cu pase din alergare dribling şi pasarea mingii Demonsraţii Corectări Întreceri Ştefete cuprinzând procedeele predate Exersarea aruncării la coş de pe loc cu o mână Aruncarea la coş de pe de la umăr loc Demonstraţii Corectări Driblingul Ştafete cuprinzând: dribling.Exersarea structurii: dribling-oprire într-un un timp timp-aruncare la coş Aruncarea la coş Demonstraţii Procedee de apărare Exersarea procedeelor de apărare(deplasare cu Oprirea din dribling Întreceri Mingi 25’ Jaloane sistematică Fluier Observare Temă la 25’ Aceleaşi grupă Chinograme 25’ Fotografii Mingii Marcaje Observare sistematică 1.6-8 1. aruncare la coş Structură tehnico-tactică Joc bilateral 2X2.3 25’ Mingii Observare .3 9-10 2.

3X3 cu respectarea regulilor de paşi şi fault Exersarea pasei de pe loc (în perechi. prin păşire Demonstraţii Corectări Exersarea structurii: dribling alternativ cu mâna dreaptă şi cu cea stîngă-oprire-pivotarepas (pe grupe de 4-5 elevi) Ştafetă cu procedee tehnice specifice Exersarea fragmentată a aruncării la coş din dribling: prinderea mingiei pe piciorul drept şi efectuarea pasului sărit. zigzag) de pe loc şi din deplasare Exersarea driblingului din alergare. respectînd regulile de fault şi paşi Exersarea opririi cu mingea într-un timp şi pivotarea înainte-înapoi.3 Pasa Driblingul 15-16 2.1 2. desprinderi repetate pe piciorul stâng cu aruncare la coş Demonstraţii Exersarea marcajului şi demarcajului în perechi(schimbare de direcţie cu ritm de deplasare diferenţiat) Joc cu temă: marcaj normal-demarcaj şi regula de joc: fault Arbitraj asigurat de elevi prin rotaţie Marcaje sistematică 25’ Mingii Marcaje Temă la grupă Chinogramă 25’ Mingii sistematică Marcaje Observare 2. însoţite de lucru de braţe) Corectări Joc de baschet la un coş 2X2. şcolii şi în timpul liber Aruncarea la coş din dribling Marcajul şi demarcajul Joc bilateral Chinogramă Observare 25’ Mingii Marcaje sistematică 19-21 .2 Să se integreze în activităţi de practicare a ramurilor de sport la nivelul clasei.1 individuală Intreceri 13-14 1.3 Oprirea şi pivotarea Aruncarea la coş de pe loc 17-18 2.1 paşi adăugaţi pe diferite direcţii.1 Aruncarea la coş 1. oprirea într-un timp şi aruncare la coş Demonstraţii Corectări Aplicarea procedeelor însuşite în joc bilateral la un coş. 3X3. triunghi.2.

2 Pasa în doi intercalată în dribling şi aruncarea la coş Joc bilateral Mingii Temă la 25’ Marcaje grupă Fluier 28-30 4.1 25-27 2. în prezenţa unui adversar Mingi 25’ Marcaje Fluier Autoevaluare 2. crescând viteza de deplasare şi execuţie în prezenţa unui apărător Corectări individuale Joc bilateral 3X3 la un panou respectând principalele reguli Arbitraje efectuate de elevi prin rotaţie Exersarea pasei în doi din alergare alternată cu 2-3 driblinguri şi aruncare la coş (crescând viteza de execuţie).2 Aruncarea la coş din dribling. cu pase în doi din alergare Joc bilateral Mingii 25’ Fluier Autoevaluare 2.1 Întreceri 22-24 Exersarea structurii: dribling cu ocolire de obstacole-oprire într-un timp-pivotare prin păşire(înainte-înapoi) Demonstraţii repetate Corectări individualizate Exersarea deplasărilor cu paşi adăugaţi în toate direcţiile şi lucrul activ al braţelor Aruncarea la coş cu o mână.1 2.1 Să se integreze şi să acţioneze într-un grup constituit spontan Corectări individuale Joc bilateral 4X4 cu temă: marcaj-demarcaj şi minim 3 pase înainte de aruncarea la coş Arbitraj realizat de profesor . corelată cu distanţa faţă de coş „Cine marchează mai multe coşuri din 10 încercări” sau ştafetă cu aruncare la coş Exersarea aruncării la coş în perechi.3 Poziţii şi deplasări în apărare Aruncarea la coş 2.Driblingul-oprireapivotarea 1.

cu temă: demarcajul şi marcajul normal Respectarea regulilor de paşi şi fault 25’ Marcaje Temă la Mingii grupă 31-33 Joc bilateral 4. evitarea contactului cu adversarul Arbitraje realizate de elevi prin rotaţie Marcaje Mingii Pieptăraşe Fluier Temă la grupă 34-36 4.1 2.2 Structuri cuprinzând 3-4 procedee tehnico-tactice Exersarea structurii: pasă-deplasare-reprimireoprire-fentă de aruncare-aruncare la coş din dribling Joc bilateral la un coş.1 .1 Să se integreze şi să acţioneze într-un grup constituit spontan 2. 3X3 la un panou: pivotarea şi transmiterea oportună a pasei. dribling-oprire-pivotare-aruncare la coş 25’ Joc bilateral cu temă. apărare promptă. compuse din diferite succesiuni Joc bilateral Exersarea structurilor: alergare-prinderearuncare la coş din dribling.2.2 Structuri variate.1 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful