PROIECT DIDACTIC

DATA:03.06.2013 GRUPA: MICǍ EDUCATOARE: Florian Maria Iuliana TEMA:”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” DOMENIUL EXPERIENŢIALI: DŞ- Cunoaşterea mediului TEMA SĂPTĂMÂNII: “Copiii și copilăria” TEMA ACTIVITǍŢII: “Copii de pretutindeni” TIPUL DE ACTIVITATE: dobândire de noi cunoștințe FORMA DE REALIZARE: lectură după imagini SCOPUL: cognitiv ● Însușirea noțiunii și a semnificației referitoare la ziua de 1 Iunie, prin exersarea opera țiilor gândirii: analiza, sinteza, compararea, generalizarea; ● Activizarea vocabularului copiilor cu expresii și cuvinte noi; afectiv ● Trezirea sentimentului de dragoste și respect față de semeni; ● Implicarea afectivă în derularea activității prin participarea conștientă; psihomotor ● Cultivarea deprinderilor de mânuire corectă a materialelor puse la dispoziție; OBIECTIVE: cognitive : ∞ să se exprime corect în propoziții din punct de vedere gramatical, lexical; ∞ să analizeze elementele din imagine ; ∞ să descrie elementele din tablou (porumbel, soare, crenguţa de m ǎslin, zâna , copii de diferite naționalități, baloane) ; ∞ să interpreteze elementele din imagini, comparându-le cu evenimentele proprii; ∞ să-și însușească cuvinte și expresii noi (vrăjit, magie) pe care să le utilizeze în contexte noi ; ∞ să formuleze un titlu potrivit tabloului; ∞ să compună cu ajutorul jetoanelor ,,jurnalul grafic”al lecturii după imagini.

MATERIAL DIDACTICE: jurnalul grafic. METODE ȘI PROCEDEE: conversația. individual BIBLIOGRAFIE : “Curriculum pentru educația timpurie de la 3-6/7 ani” “Programa activitățiilor instructiv. explicația. sinteza. Arves 2002 DURATA: 15 minute . observarea dirijată. ∞ să acționeze conform cerințelor. analiza. în grupuri mici. patafix FORME DE REALIZARE: frontală. jurnalul grafic.Didactica Nova. jetoane. tablou tematic.munca în perechi. ∞ să colaboreze cu colegii de grup.Craiova 2007 “Metodica activităților de dezvoltare a limbajului și cunoasterea mediului” “Metode interactive de grup” –ghid metodic Ed.munca în echipă.educative în gradinița de copii” “Metodica activităților instruciv-educative în învățământul preprimar “ Ed. psiho-motorii: ∞ să manipuleze corect materialele puse la dispoziție.afective: ∞ să se implice activ și afectiv în activitate. convorbirea . învățarea prin descoperire.

Să descopere relația. La întrebarea:. aranjarea scăunelelor în semicerc. pregătirea materialului didactic. ● fixarea conținutului principal al imaginii ● sinteza finală Concluzionarea simbolisticii de 1 Iunie Metode Strategii didactice Evaluare 2 3 conversația conversația obsevarea comportamentu lui copiilor obsevarea interesulșui manifestat la anunțarea temei evaluare orală capacitatea de a analiza. copiii vor enumera elemetele componente ale tablouului. cauza și efectul zilei de 1 iunie asupra lor.Ce vedeți în acest tablou?”. Se descrie fiecare element din tablou pornind de la planul central către celelalte planuri. Precizarea sarcinilor de lucru: analiza. interpreta. compara. convorbirea expunerea analiza descrierea învățarea prin descoperire 5.Intrarea copiilor Copiii descoperă un tablou trimis de Zâna Copilăriei Anunțarea temei activității precum și a obiectivelor propuse. ● perceperea și intuirea ilustrațiilor ● prezentarea sintezei parțiale Se prezinta tabloul ilustrând simbolurile zilei de 1 Iunie.SCENARIUL DIDACTIC Nr crt 1 Evenimentu l didactic Moment organizatoric Captarea atenției Enunțarea temei a scopului și a obiectivelor Prezentarea conțnutului și dirijarea învățării Continutul stiintific Aerisirea salii de grupă. Obţinerea performanţei conversatia explicația sinteza capacitatea de a concluziona . descoperi și 4.. găsirea unui titlu tabloului. descrierea. perceperea se face pornind de la detalii la imaginea de ansamblu. descrie. compararea și interpretarea tabloului.

jurnalul universal al copilăriei conversația jurnalul grafic munca în perechi observarea modului de lucru în echipă al copiilor evaluare orală aprecieri pozitive 8 Incheierea activității Aprecieri generale privind modul de participare și comportare al copiilor la activitate. Valorificarea conținutului.. conversația capacitatea de generare de idei noi 7 Evaluare Vor compune.6 Asigurarea retentiei si transferului Găsirea unui titlu tabloului. recompensă .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful