You are on page 1of 342
Preot Prof. Dr. DUMITRU STANILOAE TEOLOGIA DOGMATICA ORTODOXA vol. 1 TIPARITA CU BINECUVANTAREA PREA FERICITULUI PARINTE TEOCTIST PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE EDITIA A DOUA ® EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC $I DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMANE BUCURESTI - 1996 Cuvant inainte Teologia ortodoxa este traditionala, dar traditionalismul ei nu se con- inda nici cu simpla repetare 4 definitiilor dogmatice, yi nici cu neputinta de 4 marturisi Adevarul in forme potrivite fiectrei epoci istorice pe care o strabate Biserica. "Traditional" inseamna doar conform cu Sfinta Scriptura, invagatura si wairea duhovniceasca a Parintilor $i Sfintilor Bisericii, cu pomenirea ~pana la sfarsitul veacurilor ~a mortii si Invierii Jui Hristos, in Sfinta Liturghie. De aceea, 0 Teologie al carei waditionalism ar incuraja retragerea din lume, multumitea de sine in izolare —sub pretextul inrobirii creatiei de catre puterile intunericului — nu poate fi cu adevarat traditionala, aratandu-se nedemna de pilda marilor Dascali ai Bisericii Acestia au fost cei mai lucizi si destoinici scrutatori ai spiritului si pro- blemelor timpului lor, cautind acele dezlegari gi indreptatiri de care aveau si au permanent —nevoie crestinii dreptmaritori pentru a putea vietui in neprihanire si a raspunde oricui le "cere socoteala despre nadejdea" lor (I Petru 3, 15). A urma exemplul Parintilor inseamna nu a invoca mecanic pasaje din textele lor, ci a te stridui sa recunosti ascunsele nevoi si cercari sufletesti ale semenilor, gasind apoi acea expresie particulara prin care Ade- varul-Hristos poate patrunde liberator in mintea si inima lor. Chemarea unei Teologii care exprima Traditia nestinsa si neschimbata a Bisericii este, prin urmare, de 4 semnala adevaratele probleme —intotdeauna de natura moral- spirituaki — cu care se confrunta inuruna societatea umana, chibzuind, in acelasi timp, si la raspunsuri, pe care singura Evanghelia lui Hristos, inter- pretata in duhul Parintilor si in sanul comunitafii euharistice, le poate da. Astfel a inteles Parintele Profesor Dumitru Stiniloae menirea incompa- rabili a slujirii teologice ortodoxe si de aceea miile de pagini pe care ni le-a daruit au putut juca un rol covargitor in mentinerea culturii spirituale romanesti sub raza harului dumnezeiesc, oricit de indarjita a fost —atatia ani - napastuirea sufletului crestin al acestui popor. fn acea perioada a fost pu- rlicata de Editura Patriarhiei Romane si prima editie a celor trei volume ale Teologiei Dogmatice Ortodoxe, expresie nefntrecuta a cugetarii teologice a intelui Dumitru Staniloge si reper pentru intreaga spiritualitate romaneasca Aceasta impozanta opera constituie cea mai noua si concludenta dovada 3 Teologia ortodoxa nu este rodul unei indeleticiri abstracte $i tibnite, ci cuctul neprequit si binecuvantat al celei mai inalte wude si incordari

You might also like