1.

1 ANATOMIA INTESTINULUI SUBŢIRE Este cel mai lung segment al tubului digestiv (4-6 m) şi este cuprins între stomac cu care comnică cu orificiul piloric şi intestinul gros cu care comunică prin orificiul ileo-cecal, prevăzut cu valvula ileo-cecală. 1 Intestinul subţire are două porţiuni: • una fixă, mai scurtă, duodenul şi alta mobilă, • mai lungă, jejuno-ileonul. Duodenul este un organ retroperitoneal, fixat de peretele posterior al cavităţii abdominale, la nivelul vertebrelor L1 - L2, situat profund atât supra cât şi inframezocolic, atât în firida colică dreaptă cât şi cea stângă. Duodenul are forma unei potcoave, în scobitura căreia se găseşte capul pancreasului. Are cca. 30 cm., se întinde de la orificiul piloric până la flexura (unghiul) duodeno-jejunală. Duodenul curpinde 4 porţiuni: superioară, descendentă, orizontală şi ascendentă. - Porţiunea superioară (bulbul duodenal) cuprinsă între orificiul piloric şi vezica biliară. - Porţiunea descendentă coboară prin faţa rinichiului drept până la polul inferior al acestuia (între flexura duodenală superioară şi flexura duodenală inferioară). - Porţiunea orizontală, care taie coloana vertebrală la nivelul vertebrei L4, (între flexura doudenală inferioară şi rădăcina mezenterului). - Porţiunea ascendentă, care este la stânga rădăcinii mezenterului şi se termină la flexura duodeno-jejunală. Jejun-ileonul are o lungime de 4-7 metri menţinându-se variaţii între 3-10 metri. Este limitat de unghiul duodeno-jejunal proximal şi de valvula ileo-cecală distal. Diametrul jejun-ileonului descreşte progresiv de la unghiul duodenojejunal (3-4 cm) până la valvula ileo-cecală (Bauhin) (2- 3 cm). Jejun-ileonul descrie 15-16 bucle, numite anse intestinale, având forma de „U". Jejunul ocupă aproximativ 2/5 din lungimea intestinului subţire, având dispoziţia anselor predominant orizontală. Ileonul ocupă aproximativ 3/5 din lungimea jejun-ileonului, având dispoziţia anselor predominant verticală. Jejun-ileonul ocupă spaţiul visceral al cavităţii peritoneale proiectându-se pe peretele abdominal la 4-5 cm. supraombilical, în sus şi la nivelul pubelui, în jos; 40% din anse sunt latero-vertebral în stânga, 40% în pelvis şi 20% laterovertebral drept. Raporturi Raporturile jejun-ileonului se realizează între ansele intestinale şi viscerele învecinate.

1

Victor Papilian - Anatomia omului. Vol. II. Splanhnologia, Editura ALL, 2008

. Prezintă o margine aderentă.Fiecare ansă intestinală are două feţe în raport cu ansa vecină. concavă pe care se insera mezenterul (marginea mezenterică sau mezostenică) şi o margine liberă în raport cu cavitatea peritoneală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful