P. 1
CRIMINALITATEA ORGANIZATA

CRIMINALITATEA ORGANIZATA

|Views: 11|Likes:
Published by Popescu Daniel
Infractiuni de crima organiizată
Infractiuni de crima organiizată

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Popescu Daniel on Jun 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2014

pdf

text

original

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

¢

¨

©

£ 

¨ 

£ 

¡

£ 

§ 

£

©

¨ 

£ 

¦ 

© 

¡ 

¡  

¡

¨

¡

În sensul Legii nr. 39/2003 termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a)
! " # $ % & ! ' ( ) $ 0 % ' 1 0 ! ' % $ 2 ' 3

- grupul structurat, format din trei sau mai multe

persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material; nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului; b)
$ % & ! ' ( ) $ " % 4 ! ' 5 6

- infracţiunea care face parte din una dintre următoarele categorii:

1. omor, omor calificat, omor deosebit de grav; 2. lipsire de libertate în mod ilegal; 3. sclavie; 4. şantaj; 5. infracţiuni contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave; 6. infracţiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, materiilor explozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive; 7. falsificare de monede sau de alte valori; 8. divulgarea secretului economic, concurenţa neloială, nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri; 9. proxenetismul; 10. infracţiuni privind jocurile de noroc; 11. infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori; 12. infracţiuni privind traficul de persoane şi infracţiuni în legătură cu traficul de persoane; 13. traficul de migranţi; 14. spălarea banilor; 15. infracţiuni de corupţie, infracţiunile asimilate acestora, precum şi infracţiunile în legătură directă cu infracţiunile de corupţie; 16. contrabanda; 17. bancruta frauduloasă;

1

este săvârşită atât pe teritoriul unui stat. c) $ % & ! ' ( ) $ " % 4 ( " ( ' ! ' ( 3 4 ! 3 ! ' %   % ' ) $ 0 % ' 1 . 2 . d) $ % & 0 ! ¡ ' 3 0 ! . (1) nu poate fi mai mare decât sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracţional organizat.   ¡ ¢ ¡ ¨ © § ¨ ¢ ¨ © £  § ¨ ¨ Sediul materiei îl constituie art. potrivit prezentei legi. (2) Pedeapsa pentru faptele prevăzute la alin.18. descoperirea şi sancţionarea săvârşirii unor infracţiuni grave de unul sau mai mulţi membri ai acestui grup. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea crimei organizate. Art. 3. este săvârşită pe teritoriul unui stat. traficul de ţesuturi sau organe umane.(1) Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. este săvârşită pe teritoriul unui stat. se pedepseşte. denunţă autorităţilor grupul infracţional organizat mai înainte de a fi fost descoperit şi de a se fi început săvârşirea infracţiunii grave care intră în scopul acestui grup. săvârşind una dintre faptele prevăzute la art. 8 . orice altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii. planificarea. care nu este.orice infracţiune care. după caz. în vederea săvârşirii de infracţiuni. (1). Art. 2. conducerea sau controlul său are loc.Iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup.10 din Legea nr. dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat. (1) au fost urmate de săvârşirea unei infracţiuni grave. se aplică regulile de la concursul de infracţiuni.persoană care are cunoştinţă despre un grup infracţional organizat şi furnizează organelor judiciare informaţii sau date relevante pentru prevenirea. potrivit art. 4. 7 . 19. este săvârşită pe teritoriul unui stat de un grup infracţional organizat care desfăşoară activităţi infracţionale în două sau mai multe state. al cărei minim special este de cel puţin 5 ani. 7 . 20. 167 sau 323 din Codul penal. Art. cât şi în afara teritoriului acestuia. în tot sau în parte. infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii. după caz: 1. (3) Dacă faptele prevăzute la alin. 7 alin. dar pregătirea. 9 . un grup infracţional organizat.(1) Nu se pedepseşte persoana care. pe teritoriul altui stat.

(2) Persoana care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la art. Subiect activ al acestei infracţiuni poate să fie şi o persoană juridică. fără ca sancţiunea aplicată să poată depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea gravă din care provine bunul tăinuit. 191 C. ca titular al valorilor sociale ocrotite prin această incriminare. Acest obiect poate exista în raport cu diferitele infracţiuni.(1) Infracţiunea de tăinuire. participaţia penală (pluralitatea ocazională) este posibilă sub formă de instigare la constituire. dacă bunul provine dintr-o infracţiune gravă săvârşită de unul sau mai mulţi membri ai unui grup infracţional organizat. care intră în programul grupului infracţional dacă acestea au un obiect material. denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracţional organizat beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. la ordinea de drept şi liniştea publică. £ ¤ $ 4 ( 3 " 1 ¡ ' 3 4 ! $ ' 1 lipseşte la această infracţiune deoarece activitatea ilicită nu se îndreaptă asupra unui lucru sau bun. § ¢ ¡ ¨ ¡ ¨ ¨ ¨ ¨ © © § £ ¨ ¨ ¢ © ¨ ¨ ¤ " $ 4 ( 3 " 1 ' ( 3 $ 5 % 4 ¡ $ ¥ 1 0 ( $ 3 (autor) poate fi orice persoană fizică ce întruneşte condiţiile generale pentru a răspunde penal. potrivit dispoziţiei din art. acţiunea de determinare (instigare) constituie o modalitate de săvârşire a infracţiunii. În acele cazuri în care priveşte însăşi constituirea grupului. 3 . În modalităţile normative a iniţierii. Art. (2) Tăinuirea săvârşită de soţ sau de o rudă apropiată nu se pedepseşte. în cursul urmăririi penale sau al judecăţii. În acest caz însă. 221 din Codul penal. la aderare sau la sprijinirea constituirii. 7 din lege.   ¡ ¨ ¡  ¢  §  ¨ § ¨ ¨ ¡ © £ ¡ £ ¤ $ 4 ( 3 " 1 ¥ " ! $ ¦ $ (   # 4 ( $ ' 1 îl constituie relaţiile sociale referitoare la regulile de convieţuire socială. aderării şi sprijinirii subiectul activ nemijlocit poate fi o singură persoană. Ar putea exista complicitate morală prin promisiunea de tăinuire sau favorizare. se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani. în calitate de autor. obiectul material al infracţiunii nu devine şi obiect material al infracţiunii prevăzută în art. De asemenea. 10 . iar în modalitatea normativă a constituirii avem mai mulţi autori – cel puţin trei. Cei care au aderat sau care au sprijinit în orice mod grupul astfel constituit sunt asimilaţi autorilor. (1) sau (3) şi care. ¤ " $ 4 ( 3 " 1 # '   $ 5 este statul. deci de o pluralitate constituită. 7 alin. prevăzută la art.. deşi sprijinirea în esenţă este un act de complicitate. pen. fiind ea însăşi o iniţiere.

la care subiectul să adere ori pe care să le sprijine. Această acţiune cuprinde deci efectuarea de acte prin care se fac propuneri de constituire a grupului infracţional organizat. a mai multor făptuitori. Prin urmare. Acţiunile de ' ¦ 4 ! ' ! 4 şi   # ! $ ¥ $ % $ ! 4 presupun preexistenţa unui grup infracţional organizat. . neavând importanţă dacă s-a constituit sau nu grupul infracţional organizat şi indiferent dacă făptuitorul sau făptuitorii care au pus la cale constituirea au intrat sau nu în respectivul grup. Siegfried Kahane.  £ ¢ § £ ¡ ¨ ¡  ¨ ¡ ¢ 1 4 ¡ 4 % 3 " 1 ¡ ' 3 4 ! $ ' 1 ( ' ( 3 "   ! 4 "   ) constă în mai multe acţiuni alternative şi anume: iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup. £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © § §    § ¨ © ¦   ¦ § ¥  © ¦   ! " ©  © # ¥ ¨ § © ¦ $ ¥ ! ¨ § ! 1 4 . Bucureşti. a intenţiei de constituire a unui grup infracţional organizat. de ocrotire. a dorinţei de a adera la una dintre facţiile prohibite de text nu este suficientă pentru ca aceasta să devină autor al infracţiunii analizate. 2 Constantin Bulai. vol. 690. IV. 1972. Prin urmare. proiectat. simpla iniţiere în forma menţionată este suficientă pentru a caracteriza consumarea infracţiunii. „Iniţierea” unui grup infracţional organizat reprezintă efectuarea de acte menite să determine şi să pregătească constituirea unui astfel de grup. exprimarea dorinţei de a constitui grupul. cunoscându-i şi împărtăşindu-i ţelurile sale. Vor intra în noţiunea de iniţiere toate actele întreprinse în vederea constituirii grupului1. „Constituirea” unui grup infracţional organizat presupune intrarea în acel grup în chiar momentul constituirii. se organizează instruirea în vederea constituirii grupului etc. fiecare dintre aceştia având calitatea de autori ai faptei penale. în vederea realizării împreună a unui scop infracţional2. Conceptul   # ! $ ¥ $ % $ ! 4 trebuie înţeles ca acţiune de ajutorare. decât dacă solicitarea este urmată de acordul. constituirea are în vedere o reunire. Victor Roşca. Prin conceptul ' ¦ 4 ! ' ! 4 se înţelege actul unei persoane de a deveni membru al unui grup infracţional organizat. de către o persoană. vol. Sprijinul poate fi de ordin moral – sfaturi. de a fi membru al acestuia. se caută să se determine alte persoane de a intra în grupul infracţional organizat. independent de constituirea grupului. cu perspectiva unei oarecare durate în timp. . Acţiunea de iniţiere poate fi comisă de un singur făptuitor sau de mai mulţi. de acceptarea membrilor asociaţiei de a coopta această persoană în organizaţie. comunicarea proiectului de constituire şi scopul pentru care urmează să fiinţeze grupul. Exprimarea. Rodica Stănoiu. Editura Academiei Române. de a da concurs al unui grup infracţional organizat. 689. de susţinere. p. Nicoleta Iliescu. Aceasta presupune exteriorizarea gândului criminal ( % " ¦ ' ( 0 $ 3 ' 3 $ 0 % 4   ). Iosif Fodor. Ion Oancea. p. Constantin Bulai. IV. Constantin Bulai în Vintilă Dongoroz.

unitatea infracţională nu va fi afectată datorită fungibilităţii acţiunilor incriminate alternativ. 197 C. nr. Legea nr. Nu constituie „grup infracţional organizat” grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului. 190/2005. aderarea la acesta sau sprijinirea lui sub orice formă. . 2 din Legea nr. donarea unor sume de bani ori a unor bunuri trebuincioase desfăşurării acţiunilor. nr. Fiind o dispoziţie relativă la competenţa după materie. p. 162/2005. în reglementarea legii existenţa infracţiunii nu este condiţionată de o asemenea cerinţă. nr. 508/2004 privind înfiinţarea.. Of. cu modificările ulterioare. Oricare dintre aceste acţiuni. a unei subordonări ierarhice sau a unor reguli privind rolurile membrilor grupului.a. condiţionează infracţiunea rezultând din cerinţa coordonării acţiunii acestuia. promisiuni de ajutor – sau de ordin material – sponsorizarea unor acţiuni. 12 din Legea nr. Existenţa unei discipline interne. organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a fost publicată în M.încurajări. În lipsa acestor cerinţe cumulative nu vom avea un grup infracţional organizat. vol.G.11. 1089 din 23. ceea ce ar însemna trecerea la săvârşirea uneia sau unor infracţiuni grave. potrivit art. Formularea legii în această privinţă „şi acţionează în mod coordonat” a fost criticată în doctrină3 deoarece induce ideea că existenţa infracţiunii este condiţionată de acţionarea grupului infracţional constituit.U. în realizarea aceleiaşi rezoluţii. 247/2005 şi O. Dacă aceeaşi persoană a comis mai multe dintre aceste acţiuni. Horia Diaconescu.G. pot constitui elementul material al infracţiunii analizate. încălcarea acesteia are drept rezultat nulitatea actelor de procedură penală întocmite în condiţiile art. ea fiinţând şi consumându-se prin simpla iniţiere. Or. 193. ci eventual o asociaţie sau grupare infracţională sau chiar o participaţie penală. 39/2003. 508/20044.2004 şi a fost modificată prin: O. proc. dar şi sub aspect procesual. punerea la dispoziţie a spaţiului imobiliar necesar întrunirilor ş. Distincţia dintre aceste entităţi interesează atât din punct de vedere al răspunderii penale care incumbă făptuitorilor. în legătură cu acelaşi grup. fiind prevăzute alternativ în conţinutul normei de incriminare. ¥ ! ¨ § ! 3 4 5 . deoarece competenţa de urmărire a infracţiunii analizate aparţine Direcţiei de investigare a infracţiunilor de crimă organizată şi terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.U.   4 ! $ % ) 6 4   4 % ) $ ' 1 6 : Acţiunile incriminate trebuie să se refere la un grup infracţional organizat în sensul arătat în art. curierat. II. Legea nr. pen. 7/2005 aprobată prin Legea nr. constituire a grupului.

constituie. II. Ciprian Raul Romiţan. juridice. Ioan Lascu. spălarea banilor. ¥ ! ¨ § ! 5 6 "  ¥  §  © ¦ § ¨  § ©   © ¨ § § © ¦ § $ § §  ¨ © § © ©   ¥ ¥  © ¦ ! " ©  © # ¥ ¨ § © ¦ $  © ¨ ¦ © ¦ § #  #  ¥ ¥  © ¦ ! " ©  © # ¥ ¨ § © ¦ $ 6 . fapt ce presupune asigurarea de informaţii. 197-198. corupţie. p. Maxim Dobrinoiu. Dr. ediţia a III-a. adică scopul special al săvârşirii de infracţiuni grave. din punct de vedere subiectiv. Gheorghe Nistoreanu. trafic de arme. .6. Activitatea grupului infracţional organizat se desfăşoară pe o perioadă mai îndelungată şi în mod coordonat. trafic de persoane. 194. Camil Tănăsescu. Aceste grupuri. 249. Nicolae Conea. ci este necesar ca el să fi ştiut că acest grup are drept   ( 0 # comiterea uneia sau mai multor infracţiuni grave.Şi aceste prevederi confirmă condiţionarea infracţiunii de prezenţa grupului infracţional organizat o perioadă nederminată dar semnificativă. economice.   ! ¡ ' ! 4 ' $ ¡ 4 ¦ $ ' 3 6 constă într-o stare de pericol pentru liniştea publică şi ordinea de drept. Nu este suficient pentru existenţa infracţiunii. falsificarea de monede etc. implicând o continuitate nu şi permanenţă.. 2004. vol. 479. pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. sociale. . stare care derivă din posibilitatea ca grupul infracţional organizat să treacă la îndeplinirea scopului în vederea căruia s-a constituit: săvârşirea de infracţiuni grave. 9. Bucureşti. Bucureşti. p. pe lângă şefii care conduc. trafic de stupefiante. 2005. membrii acestora îşi concentrează activitatea pe acele tipuri de acţiuni care aduc profituri mari: jocuri de noroc. nr. ca făptuitorul să fi ştiut că iniţiază. Făptuitorul mai trebuie să şi urmărească realizarea scopului pe care îl are în vedere grupul infracţional organizat. II. de transport. contrabandă. Scopul acestor grupări este obţinerea de profituri maxime într-un timp cât mai scurt. o structură determinată sau roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului. de valorificare a produselor rezultate din infracţiuni. Norel Neagu. . se constituie şi din alte persoane din sfera activităţii politice. 2003. Editura All Beck. vol. . proxenetism. Horia Diaconescu. mijloace de executare.   4 ! $ % ) 6 4   4 % ) $ ' 1 6 . ¡ 4 6 3 " ! ' ¦ 4 ( ' " 2 ' 1 $ 3 ' 3 4 între acţiunea incriminată şi urmarea imediată trebuie să existe şi rezultă. De asemenea. de regulă. dirijează activitatea infracţională. 7 $ % 3 4 % ) $ ' ¢ § £ £ ¢ ¡ ¨ ¡  ¨ ¡ ¤ 0 ! ¡ ' ¦ 4 5 $ % 0 5 6 ) $ 4 ( ¡ 4 %   ! 4 ' ) specifică acestei infracţiuni este ¦ $ ! 4 ( 3 6 . Lumina Lex. p.   £ 4 ¢ ! 4 . aderă sau sprijină un grup infracţional organizat. aşa cum stabilesc prevederile legale care-l definesc. : Alexandru Boroi. 7 Nicolae Conea în Vasile Dobrinoiu. p. Întrebuinţarea de către legiuitor a conjuncţiilor disjunctive „sau” şi „ori” a fost considerată5 greşită deoarece lasă să se înţeleagă că cerinţele de continuitate sau de structură determinată a grupului infracţional organizat sunt alternative şi nu cumulative.

  ¤ 0 $ 1 " 1 determinant nu interesează pentru existenţa elementului subiectiv şi implicit pentru existenţa infracţiunii. posibilă numai în unele dintre modalităţile acesteia.   ¥ ! ¨ § ! . în raport cu împrejurările concrete ale săvârşirii faptei. vor fi aplicabile regulile concursului de infracţiuni. este susceptibilă de o desfăşurare în timp şi deci de forme imperfecte de realizare:   0 %   ' ( 3 4 # ! 4 # ' ! ' 3 0 ! $ $ şi 3 4 % 3 ' 3 $ 5 6 . aderare. Constituirea unui grup infracţional organizat. 8 9 I Horia Diaconescu. Dacă acest scop este realizat. ¡ Acestora pot să le corespundă o multitudine de 0 ¦ ' 1 $ 3 6 ) $ ¦ 4 & ' # 3 . dar acestea nu sunt incriminate. p. Chiar dacă această crimă se comite de regulă cu intenţie calificată de scopul urmărit de grup. 195. dar de acesta se va ţine seama la individualizarea pedepsei. " ¡ ' ! 4 ' acestei infracţiuni de pericol are loc în momentul comiterii vreuneia dintre acţiunile incriminate alternativ. aderare sau sprijinire. aceasta nu exclude posibilitatea săvârşirii infracţiunii cu intenţie indirectă. II. Acest moment al consumării variază pentru diferiţii făptuitori în raport de acţiunea pe care au comis-o (iniţiere. vol. Constituirea unui grup infracţional organizat prezintă patru ¡ 0 ¦ ' 1 $ 3 6 ) $ % 0 ! ¡ ' 3 $ 5 4 respectiv: iniţiere. . Este posibil ca făptuitorul să nu cunoască exact scopul care defineşte grupul infracţional organizat la care a aderat sau pe carel sprijină. atât ¦ $ ! 4 ( 3 6 . 195. ¡ § ¢ ¡ ¥ ¢ £ £ ¨  ¨ § ¨ ¥ £ © ¨ ¨ ¢ © ¨ ¡ § ¢ ¡ . În modalitatea normativă a constituirii şi a aderării. nu şi realizat. dar acceptând aceasta el săvârşeşte infracţiunea acţionând cu intenţie indirectă. fiind o infracţiune comisivă şi de execuţie lentă.Scopul are sens de finalitate către care se îndreaptă acţiunea făptuitorului astfel încât pentru consumarea infracţiunii este suficient să se facă dovada că a fost urmărit. p. 7 . acţiunea incriminată se prelungeşte în timp până la încetarea existenţei acestuia sau până la ieşirea făptuitorului din grupul infracţional organizat9. s-a emis părerea8 că aceasta poate fi comisă cu $ % 3 4 % ) $ 4 . moment în care apare starea de pericol care formează urmarea imediată. pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material defineşte grupul infracţional organizat şi nu latura subiectivă a infracţiunii. ¢ £ £ ¨  ¨ ¨ . constituire. de care se va ţine seama la individualizarea pedepsei. Pornind de la constatarea că scopul săvârşirii uneia sau mai multor infracţiuni grave. Săvârşirea din culpă a acestei fapte. sprijinire). nu este incriminată. cât şi $ % ¦ $ ! 4 ( 3 6 . constituire.

denunţă autorităţilor grupul infracţional organizat mai înainte de a fi fost descoperit şi de a se fi început săvârşirea infracţiunii grave care intră în scopul acestui grup. indiferent dacă aceasta este sau nu competentă să efectueze ancheta. nu se pedepseşte persoana care. În legătură cu denunţarea trebuie precizat că denunţarea sau autodenunţarea nu este sinonimă cu recunoaşterea. se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani. ¦ £ ¢ ¡ £ ¡ © ¡ ¡ £ ¡ £ ¨ § ¡ £ £ ¢ £ ¡ § ¡ £ ¢ ¡ § ¡ £ ¡ £ ¡ £ ¡ ¨ Potrivit art. 10 alin. se aplică pedeapsa prevăzută pentru acea infracţiune în concurs cu pedeapsa prevăzută în alin. Nu are importanţă dacă soţii sunt despărţiţi în fapt ori trăiesc separat. cele două sintagme fiind diferite. Denunţul trebuie făcut autorităţilor mai înainte ca faptele să fi fost descoperite şi mai înainte de a se fi început săvârşirea infracţiunii grave ce intră în scopul grupului infracţional organizat. (1) din lege. Potrivit art. (1) nu poate fi mai mare decât sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracţional organizat. Conform dispoziţiei din alin.§ £ © ¨ ¨ ¢ © ¨ ¥ Pentru săvârşirea faptei prevăzute în art. 7 din lege. 8 . săvârşind una dintre faptele prevăzute la art. Cauza de nepedepsire are caracter personal şi profită numai denunţătorului. Important este că la data săvârşirii faptei să aibă calitatea de soţ. (1) a fost urmată de săvârşirea unei infracţiuni. pedeapsa pentru faptele prevăzute în alin. (1). A doua cauză de nepedepsire are în vedere tăinuirea săvârşită de soţ sau de o rudă apropiată – art. 7 alin. (2). 10 din lege. Textul are în vedere pedeapsa concretă aplicată de instanţă pentru infracţiunea analizată care. Dacă fapta prevăzută în alin. persoana fizică se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 ani şi interzicerea unor drepturi. iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 10. Denunţul poate fi făcut de unul sau mai mulţi dintre făptuitori. 9 alin. În cazul recunoaşterii. dezvăluirea este de regulă determinată de intervenţia organelor abilitate. dacă bunul provine dintr-o infracţiune gravă săvârşită de unul sau mai mulţi membri ai unui grup infracţional organizat. infracţiunea de tăinuire. (2) din lege. Prin urmare. denunţul tardiv nu exonerează de răspundere penală. fără ca sancţiunea aplicată să poată depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea gravă din care provine bunul tăinuit. poate să fie mai mare decât pedeapsa aplicată pentru infracţiunea gravă care a fost comisă. nu şi celorlalţi participanţi. împreună sau separat şi poate fi adresat oricărei autorităţi. (2) Tăinuirea săvârşită de soţ sau de o rudă apropiată nu se pedepseşte.000 la 900. (1). prevăzută la art.000 lei. 221 din Codul penal. în limitele arătate.

2004 4. Constantin Duvac.asp 9 .http://legislatie. Curs universitar. 2004. ¤ ¤ ! 4 5 4 % $ ! 4 ' § $ ( 0 ¡ ' 3 4 ! 4 ' ( ! $ ¡ $ % ' 1 $ 3 6 ) $ $ 0 ! ' % $ 2 ' 3 4 . Bucureşti.ro/ Portalul Ministerului Justiţiei (practica judiciară) .http://www. 47-51 7.ro/adresa. 7 alin.http://www. 9. Gheorghe Diaconescu.scj. în cursul urmăririi penale sau al judecăţii. © 4 & 1 4 ( ) $ $ '   " # ! ' ( ! $ ¡ 4 $ 0 ! ' % $ 2 ' 3 4 .inm-lex. II. 1977. 2006. (1) sau (3).196-210 5. denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracţional organizat.109-132 2. Editura Fundaţiei „România de Mâine”. 2003. Ioan Lascu. p. (2) din lege prevede şi o cauză de reducere la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege atunci când persoana care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la art. 1997. Costică Păun.http://portal. Dreptul nr. Gheorghe Diaconescu. Revista de Drept Penal nr. 9 alin. p. 35-46 6. Tăinuirea bunurilor provenite dintr-o infracţiune săvârşită de membri grupului organizat ¡ ¨ ¡ ¨  § £ © ¨ ¡ 1. Gheorghe Mocuţa.   ¡ © ¡ § £ ¡ 1.just. 133-152 3.   ¢ ! 4 # 3 # 4 % ' 1 £ ¤ ' ! 3 4 '   # 4 ( $ ' 1 6 £ I % & ! ' ( ) $ " % $ ¦ % 1 4 $ # 4 ( $ ' 1 4 § $ ¦ % 1 4 $ 4 ¢ 3 ! ' # 4 % ' 1 4 . Prezentarea unor informaţii sau date vagi.3. Resurse documentare pe INTERNET: Institutul Naţional al Magistraturii .3.   ¤ ! $ ¡ $ % ' 1 $ 3 ' 3 4 ' 0 ! ' % $ 2 ' 3 6 § $   # 6 1 ' ! 4 ' ' % $ 1 0 ! . Bucureşti. George Antoniu. ¤ ¤ ! 4 5 4 % $ ! 4 ' § $ ( 0 ¡ ' 3 4 ! 4 ' ( ! $ ¡ $ % ' 1 $ 3 6 ) $ $ 0 ! ' % $ 2 ' 3 4 . Fundaţiei România de Mâine. nerelevante şi care nu satisfac cerinţele legii nu atrag aplicarea cauzei de reducere a sancţiunii.ro/ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (incluzând jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) .Art. p. Bucureşti. Editura Noul Orfeu. vol. Grup infracţional organizat 2.just. p. Revista de Drept Penal nr. Edit.ro/ Baza de date legislativă a Ministerului Justiţiei .   0 ¢ ! 4 # 3 # 4 % ' 1 £ ¤ ' ! 3 4 '   # 4 ( $ ' 1 6 £ ¨ 0 " 1 ¦ # 4 % ' 1 . p.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->