Deset malih crnaca Agatha Christie Prvo poglavlje U vagonu prvog ra~reda u odjeljku za pušače, nedavx~o urnirowljeni sudac

Wargrave pušio je polako cigaru i zainteresirano čitao političke vijesti iz Timesa. ' Odloživši novine, pogleda kroz prozor. Upravo su prolazili kroz Somerset. Sat je pokaziva.o da ima_ još dva sata vožnj~. Pokušao se sjetiti svega što je u novinama izašlo o Nigger Islandu. Prvo ga je kupio neki američki milijuna~ koji, lud za jedrenjem, izgradi na tom otaku suvremenu raskošnu kuću, baš ,. _ nasuprot devonske obale. Na nesreću, treća žena tog milijunaša nije podnosila more, ps je i kuću i otok vlasnik bio prisiljen prodati. U novinama su izašli razni iza,zovni oglasi. I tada se pojavi prva sitna vijest da je otok kupio neki gospodin Owen. Tom viješću ~započela su i prva ogovaranja u trač-rubrikama. Jer Nigger Island zapravo je kupila gospoctica Ga.brielle Turl, .holivudska filmska zvijezda! List Busy Bee tvrdi da će to biti kraljevska rezidencija! Izvjestitelji l~erry Weather načuli su nešto o kupnji otoka za mladđg lorda L, u povodu r~ieguva medenog mjese 5 ~.~ -: y ~.~,~.~,~. ,:--,...:~... . ,~.~;., . _ .v.. ca, jer napokon je i on popustio Kupidu! Ja,nas je naprosio uvjereyt da otok kupuje Admiralitet, i to zato da na njemu izvodi neke vrlo sumnjive pokuse! Bilo kako bilo_, Nigger Island je bio vijest dana! Sudac Wargrave izvuče iz džepa pismo. Iako je rukopis bio gotovo nečitak, tu .i tarno neke su riječi bile napisane neočekivano jasno. Nafdraži La2vrence . . . toliko godina nisam čula ništa o tebi . . . moraš doći na Nigger Island . . . najdivnife rrcjesto . . . toliko toga ti moram reči . . . stari dani . . . vexa s ~ prirodom . . . sunčanfe . . . 12.40 sa Paddingtona . . . čekam te na Oakbridgeu . . . i kitnjasti potpiš: uvijek tvofa Constance Culmington. Sudac Wargrave pokušao se sjetlti kada je zapravo za~dnji put vidio - Lady Constance Culmington. Ima tome već sedaan - možda čak i osam godina. Tada je putovala u Italiju da bi uživala u suncu i bila istodobno u prirodi i s temperamentnim Talijanima, Kasnije je, kako je čuo, produžila do Sirije, gdje se 'namjeravala i~.ložiti još jačem suncu i saživiti s prirodom i beduinixna. Constance Cu)mingfian - ona je upravo tip žene kojoj bi mogl~o pasti na pamet da kupi otok kao sigurno sklonište, kao bijeg od svakidašnj3ce kad za to osjeti potrebu. Sudac Wargrave, zadovoljan svojim logfčnim razmišljanjem, lagano spusti glavu . . . Zaspao je . . . ' 6 2 Vozeći se u vagonu trećeg razreda sa još pet ~putnika, Vera Claythorne nasloni glavu i zatvori oči. Kako je danas vruć dan za putavanje! Bilo bi divnovotići na more! Zaista je sretna što je dobila taj posao. Kad čovjek traži posao za vri jeme praznika, to go~tovo uvijek znači da će se morati brinuti o čoporu djece. Posao sekretaxice mogao se u to doba godine mnogo te~e dobiti. Čak ni agencija nije ulijevala mnogo nade. A tada. je stiglo pismo. ~Vaše sam ime dobila zajedno s preporukom od Agencije za zapošljauanje žena. PretpostavZjam da vas oni dobro poznaju. Voljna sam vam platiti koliko tražite, pa očekujem da nastupite posao 8. kolovoza. Vlak kreće u 12.40 sa Paddingtona; čekat ćemo vas na stanici Oakbr@dge. Prila,žem pet novčanica od po funtu xa putne troškove. Iskreno vaša Una Nancy Owencc U gornjem kutu bila je atisnuta adresa,, Nigger Island, Sticklehaven, Devon . . . Nigger Island! U novinama se u posljednje vrijeme saTno o njemu piše. Sva sila nag~aQanja i zanimljivih glasina! No, kada se bolje razmisli, sigurno je veCina njih nebočna. Ali, kuću je vjerojatno sagradio neki milijunaš i kažu da je zaista vrlo luksuzno uret~ena. 7 ~.· : _x ~` -~-'°~`=-' Umorna od naporne školske godine, Vera Claythorne pomisli: uPosao nastavni.ka tjelesnog odgoja u trećerazrednoj školi i nije baš bog zna što . . . K:a.d b6h Samo mogla dobiti mjesto u ne koj pristojnoj školi.<c Sa zebnjom pomisli: ~Sretna sam da imam barem ovo. Na kraju, ljudi ne vole Coroner's Inquestl, ćak ni uz činjenicu da sam bila oslobodena svake krivice!<c Istražite)j joj je, sjećala se, čak česti~tao na prisebnosti, duhu i hrabrosti. Uzevši u obzir da je to bila prava istraga, ishod nije mogao biti bolji. A gospoQa Hamilton bila je sušta ljubaznost prema njoj - jedirw Fiugo ali bolje je da se ni ne misli na njega! 4c~jednorrl, unatoč vrućini koja je vla~da,la u kupeu, zadrhti i po~eli da ne ode na more. Pred očima je jasno vidjela sve. Cyrilovu glavu kako se diže i spušia dok je plivao prema stijeni . . . gore-dolje, gore-dolje . . . A ona, je lakim, izvjež banim zainasima plivala za njim - probijals se kroz vodu pre,sigurna u to da neće stići na vri _ jeme... More - duboko, toplo pla.vetnilo - jutra -~; provedena ležeći na pijesku - Hugo - Hugo koji je govorio da je voli . . . Ne smi je misliti na Iiuga . . . Otvoz'i ači i namršti se čovjeku koji je. sjedio preko puta. Bio je to visoki muškarac prepla 1 Coroner's Inquest: Istruga službenog istražitelja o uzroku naprasne smrti (op. prevJ. 8 nula lica, svijetlih, dosta položerrih očiju, te arogantrnh, gotovo okrutnih usta.

Pomisli: nKladim se da je proputova~o mnogim zanfmljivim predjelima, sv~jeta, i vidio neke sasvim posebne stvari . . .« 3 Svojim nemirnim očima, Philip Lombard baci munjeviti pogled na djevojku koja je sjedila preko puta, i dorwseći na brzimu sud, zaključi: pDosta privlačna, ipak, malo je previše na,lik na učitteljicu.cc Trezvena osoba, nagađao je - jedna od onih koje znaju sačuvati gla.vu, bilo u ljubavi, bilo u ratu. R,ado bih se s njom sprijateljio . . . Namršt~o se. ~akve misli izbaci iz glave. To je posao. Morao je misliti na posao. O ~mu je zapra.vo riječ, pitao se? Onaj mali židov bio je vraški tajanstven. - Prihvatite ili odbijte, kapetane Lombard. Oprezno je upi~ta,o: - Sto gvineja; može? l~ekao je dosta nemarno, kao da mu sto gvineja n~ije ništa značilo. Sto gvineja, a bio je praktički bez prebijene pare! Nadao se, medutim, da se mali židov f~eće dati prevariti - prokieta stvar s tim židovima, u novcu ih nikada niste mogli nasamariti - oni su znali! Nas~avio je istim nezainteresiranim glasom: 9 ... ~; ~~ - Možete li mi dati bilo kakve dodatne informacije? ' Gospodin Isaak Morris odnnatanuo je vrlo odIučno svojom ćelavom glavom. - Ne, kš,petane Lombard, stvar ostaje kako jest. Moj klijent pretpostavlja da ste vi pravi čovjek za ~pasne situacije. Ovlašten sam da vam predam šio gvineja u zamjenu za put u Sticklehaven; Devon. Najbliža stanica, je Oakbridge; tamo će vas dočekati i odvesti~ ~do Sticklehavena, gdje vas čeka m~otorni čamac kojim ćete stići na Nigger Island. Tamo ćete biti na raspolaganju mom klijentu. Lombard odmah upita: - Na koliko dugo? - Ne duže od dva tjedna. Gladeći male brkove, kapetan Lombard reče: - ,Tasno vam je valjda da ne mogu prihvatiti ne~to - protuzakonito? Oštro je po~Iedao sugavornika pošto je to izgovorio. Na malim semi~tskim usnama gospodina Morrisa po~tkrade se lagani osmijeh. On zatim reče: - Ako vam bude ponudeno bilo što protuza konito, imats puno pravo odustati. pLOkleti ugladeni okrutnik, još se i nasmijao! Kao da je dobro znao da. u Lombardovim dosadašnjim pathvatima Iegalnost nije uvijek bila sine qua non . . . ' Lombardove usne razvuku se u osmijeh. Bogami, dva ili tri puta zaista je zaglibio! No, uvijek se nekako izvukaro! Nikada beš nije po 10 ,_ vla,čio strogu granicu izmedu zakonitog i nezakonitog . . . Ne, zaista nije bilo stvari od koje bi prezao. Nadao se da će na Nigger Isla~,du biti dobre zabave... U kupeu za nepušače gospoQica Emily Brent sjedila je vrlo ukočeno, kao što je to već bio njen običaj. Bila je u šezdeset i petoj i nije odobravala opušteno sjedenje. Njezin oiac, pukovnik staroga kova, mnogo je polagao na držanje. Današnja generacija bila je upravo sramotno mlitava - u svakom pogledu - a o držanju da i ne goworim~o . ~. . Zračeći principima o krijeposti od kojih nije odstupala, gospoQica Brent sjedila je u prenatrpanom odjeljku trećeg razreda i trijumfira,la nad neudobnom atmosferom i vrućinom. Ljudi danas od svega prave veliko piianje! žele injekciju prije vacfenja zuba, uzimaju pilule protiv nesanice, traže udobne stolice i jastuke, a djevojke dopuštaju da im tijela opušteno vise i polugole ljeti leže na plaži. Gospodica Brent skupi usne svjesna da bi mogla sluai.ti za primjer nekim ljudima. Sjetila se prošlogodišnjih ljetnih praznika. Ove če godine, meHutim, biti drugačije. Nigger Isiarid . . . U iriislima je ponavl jala, već toliko puta pročitano pismo. 11 ~Draga gospoltice ,8rent, Sjećate li se zajedno provedenih dana u Belhaven Guest Houseu, u kolovozu prije dvije godine? Mislim da smo tada pronašli mnogo toga xajedničkog. Otvaram pansion na otoku uz devonsku obalu. Mislim da će biti unosno da stvorim mjesto koje će zadovoljiti ukuse oxbiljnije publike; mjesto s jednostavnom kuhinjom, bez nudista i na - vijan,ja gramofona do kasno u noć. Bito bi mi vrlo drago kada biste mogli provesti ljetne praxnike na Nigger Islandu, naravno kao moj gost. Odgovara li vam početak kolovoza? Možda osmi. S poštovanjem U.N.O...~c Kak.o li se orlo zvala? Potpis je bio nečitak, razmišijala je Emily Brent, i to je iznervira. »Toliko Ijudi piše svoje ime tako nečitko.« U mislima se vrati društvu u Belhavenu. Bila je tamo prije dvije godine. Da, sjećala se one drage žene srednjih godina, gospoftica., gospociica - no, kako se ono zvala? - otac joj je bio kanonik. A bila je tamo i gaspoda Olten - Ormen , - ne, naravno - OZiver! Da - Oliver. Nigger Islarid! Pisalo je u novinaxna o Nigger Islandu - nešto o filmskoj zvijezdi - ili je to možda bio neki američki milijunaš? ~Naravno, takva su se mjesia ponekad prodavaia po dosta prihvatljivoj cijeni, jer oto,ci ne odgovaraju svima. I,,judi misle kako je to roman tiLno, no kad poenu tamo ~ivjeti, shvate sve njegove sZa,be strane i jedva čekaju da ga, se riješe. 12 »U svakom slučaju ixnat ću bespla,tmo ljetovanje<c, mislila je F~nily Srent.

Uz njene smanjene priiwde i toli.ko neplaćenih dividenda, ta se činjenica svakako morala uzeti u obzfr. Kad bi se barem mogla sjetiti nešto više o gospoQi - ili je to ipak bila gospociica? - Oliver! 5 General Macarthur pogleda kroz prozor vagona,. Vlak je upravo ula~fo u Exeter, gdje je trebao presijedati. K vragu, ti spori lokalni vlakovi! A taj Nigger Isiand je zapravo bio na dohvat ruke. Nije baš dobro shvatio tko je taj Owen; vjerojatno Spoof Leggardov prijate~j - ili možda ' znanac Johnnija Dyera. u- Dolaze fedan ili dvo jica tvojih starih ratnih drugova, rado bi popričali o proštim danima.H ,Pa, volio bi i on porazgovarati o starim vremenima. Iona,ko je u posljednje vrijeme uobra zi,o da ga ljudi pomalo izbjegavaju._ A sve zbog tih pxokletih govorkanja! Bogami, bilo je teško, već je tome gotovo trideset godina! Armitage je progovorio, pretpostavijao je. Prokleti mlatli uobra~enko! što je on zaao o tome? No, koje koristi od mozganja o t~me! čovjek ponekad i umišlja i čini mu se da ga ~udi poprijeko gledaju. , Zanimaao bi ga da vi~di taj Nigger Island. Mnogo se gla~ina širi o njemu. Ćini ~e da bi čak 13 , .n.._ , , ,a . _ __w _.~: _~.: r. ... _ . mogla biti istinita priča da ga se dočepao Admi ralitet, Ministarstvo raia ili možda avijaaija . . . Mladi Elmer Robson, američki milijunaš, bit će da, je za,ista kupio otok. Kažu da je potrošio milijune na. to. Sami mrtvi kapitali . . . Exeter! Treba sat vremena čekati. A on nije želio čekati. Htio je odmah krenuti dalje . . . 6 Dr Armstrong voaio je svog »morrisacc kroz dolinu Salisbury. Bio je besk~ajno umoran . . . Svaka medalja ima, i svoje naličje. Davno je prošlo vrijeme kad je sjedio u svojoj korektno opremljenoj ordinaciji u Harley Streetu, okružen najmodernijim instrumentima i najluksuzni- ~ .jim pokućstvam, i čekao - čekao danima da mu se sreća nasmiješi, ili mu definitivno okrene leda . . . . No, uspio je! Imao je sreće! Sreće i vještine, naravno. Bio je dobar na poslu, no t~o nije bilo dovoljno za uspjeh. Mora čovjek uz to imati i sreće. A on ju je imao! Točna .dijagnoza, nekoliko zahva3nih ženskih p~acijenata - žene s položaje~m i novcem - i, pročulo se. ~Morate otići Armstrongu - posve mlad čov jek ali tako pametan -- Pa~ je godinama odlazila od jednog do drugog; a ovaj je odmah shvatio u čemu je problem!a I - krenulo je, Sada je drArmstrong koračno uspio. Dani su mu bili ispunjeni. Imao je malo slobodnog vremena. Tbg jutra u kolovozu bio je sretan ~to na 14 pušta London i što ~e provesti nekaliko dana na otoku uz devonsku ~obe~lu. Neće to baš bitf pravi odmor. U pismu koje je dobio dosta se nejasno moglo naslutiti o čemu je riječ, rw popratni ček bio je vrlo jasan. Ogromna suma. Ti Owenovi mora da plivaju u novcu. Čini se da je posrijedi neka mala poteškoća muž zabrinut za zdravlje svoje supruge.traži njegovo mišljenje, no ženu ne treba mnogo uznevmiravat,i. Ona neć_e. ni da, čuje za liječnika. Njeni živci . . . . Živci! Liječnik pfldiže obrve. Ah, te žene i njihovi živci! No, konačno, bio je to dobar posao. Pola njegovi~h pacijentica bolovaa.o je isključivo od , ~ pravu dijagnozu ne bi primile sa zahvalnošću! A čovjek je uvijek mogao nešto izmisliti. »Ma,le poteškqće sa (neka duga rijeć), x~išta o~biljno - trebalo bi to izliječiti. Jednostavna njega.c< Zapravo, kada bi došlo da toga da treba propisabi lijek, bilo je tĐ uglavnom na bazi povjeren,ja. A on je imao dobre metode, znao je uliti povjerenje i nadu. Srećom, uspi,o se oporaviti od one afere otprije deset - ne, čak petnaest godina. Bio je na sa~mom rubu propasti! Strašno ga je to potreslo. šok mu je pomogso da se sredi. Potpuno je prestao piti. Da,, da, bila je to vraški opasna stvar, iako... , Sa zaglušnom sirenom koja je parala uši, ogrornni bsupersports da,linain<c projurio je 4.iz ~jega brzinom od osamdaset milja na sat. 15 ~-.- ,>:~ ~ , ~:-_~ . ~_~--. . . _. : Dr Armstrong zamalO što nije odleiio u živicu. Jedan od onih mladih glupana koji bjesomučno juTe cestom. Mrzio ih je. Gabovo ga je -unesrećio. Prokleti mla,di glupan! 7 Tony Marston ra,zmišljao je jureći u Merc: oBroj ovih gmizavaca na ~esti već zaštrašuje. `B~jek ti nešto smeta na gutu. A voze sredinom ceate! Vožnja ~gleskom i inače je prilično teška . . . Nije t~o kao u Francuwsk~oj gdje si čovjek zczista može dati oduška . . .tc _ Da li da stane i nešto popije ili da nastavi put? ~mao je vremena napretek! Još nekih sto milja.. Popit će džin i givo. ~TŽasno vruć dan! Mora da će se dobro zabaviti na tom otoku aIw potraje lijepo vrijeme. Tko su ti Owenovi, pitao se? Bogati i podli, vjerojat~o. Badger je ima~o dobar nos za takve I jude. Naravr~o, on je to i morao, jadnik, ta bfo je bez prebijene pare . . . Nadam se da poslužuju dobr~o piće. S tim skorojevićima n,ikad se ne zna. Baš šteta što priča o tome da je Gabrielle Turl kupila Nigger ~:-~ IsIand nije istinita. Taj filinski svijet zacijelo : ima svojih ća,ri. Pretpostavljao je da će se naći i koja djevojka . . . . Izlazeći iz hotela, prategnu se, zi jevnu, pogleda u nebo i uđe u svo j u~dalmaincc. Nekoliko~ mladih žena zadivijivo ga je pro ~,tralo - visok šest stopa, dobro graden, kovr : 16 . C." k : čave kase, preplanula ~ lica i inta~i.vno plavih ~ju.

a krasili su ga brkovi i sive. O. gotovo bezizražajno. Lice koje je vidio bilo je pomalo voj~g iz ~ . Nikad se ne zna. G.n je blizu. Vlak se zausta. . Neki stari pomorac mutna pogleda upravo je utonuo u san. .c< Na sreću. ' Anthony Marston nastavio je svaj sla. Vera Claytharne.Na moru se nikad ne zna .1 t~_ raza. gospodin Blore je osjećao da može mirne cluše ~ući u bilo kakvo društvo. general Ma~asthur.Jim! Vozač taksija istupi naprijed. podigne ruku i ~rnu. nagada~o je. a vodič koji upravo čitam pomoći će mi da što uvjerljivije govorim o njoj. mxmljao je. nKakav skup«. 8 Gosgodin Blare vazio se gutničlum vlakom iz Plymoutha. Nigger Island.. puna.. Dječaci ga promatrahu s divljex~jem. S. uNe vidim razloga da pogriješim. Jedan od njih viknu: .vni pohod.otići tamo i sagraditi kuc. Sudnji dax~ je na pomolu. Mirišem je!cc . »Da se predstavim kao major? TJ~h.c dva puta ~tucnu i nastavi se-žaliti: . galebova . ~P~osao bi~ trebao biti prilično lak«.nikad! Gaspodin Blore potvrdi: . Philip L~mbard. »Mora da ima iznad osamdeset«. bacivši pogled na đovjeka koji je drijemao u kutu.čovjek crnačkih usta. dr Armstrong.Yama gavorim.ijalaca. gotovo sam zaboravio. ` ~ ~vječe. D. Čudna ideja . Iza njih su bili nosači s prtljagom.Ovdje silazim. kao što to ob~ič~no biva. . grupa ljudi stajala je u nedoumici. Onako ležeći. gospodin Blore pomisli: »On je bliži sudnjem danu nego ja!u Meiiutim. Kao đovjek koji je uspio u Južnoj Africi. Stara. ~_~.vi u stanfci i starac nesigurno ustane. . . Starac zastane na vratima. . čuvajte se i moli~te. . C. Nadam se da dobro izgledam.u! Užasno po nevnamenu! No.nala~°n -.Anthany Marston.reče gospodin Blore pomirljivo.. nije bio u pravu . : Starac u l~atu probudi se i reče: . mladiću. 2· >. postavljao je g~spodin Blore preciznu dijagnozu. pogleda prema Bloreu i reče s neočekivanim dostojanstvom: . Pažljivo i savjesno još jednom razmisli o svemu. ima raznih vrsta kolon.neaec ma~tn «naca 1? . Gospodin Blore nešto je pažljiva zapisivao u mali n~otes.ah bi me _ raskrinka~o. Vraćajući se na mjes~to. Ime je dobila zbog svoje sličnosti s ljudskom glavom .Oluja~je na pomolu. . Sluga i n~jegova žena: gospodin i gospoc3a Rogers. pFmily Brent.. . mala. pa dan je prelirasan! . Drugo poglavlje 1 Ispred staniće Oakbridge..<t ' »Južna Afrika. Bilo je ma..Istina je. Posrnu pri silasku i padne na peron.` Naglo ~otpusti kvačilo i bučno skrenu na usku E cestu. Sjeeso se Nigger Islanda još iz djetinjstva.Možda. .. Starci i djeca odskočiše u stranu.. . se ~oko milju daleko od obale. 18 . Sudnji da. . Prtijao je nešto oko pro` zora i Blore mu pomogne. Smrdljiva stijena. I9 1 .Dolazi oluja. M. . . to je ono pravo! Nitko od tih ljudi nema pojma o Južnoj Africi. mili junaši šu uvijek bili hiroviti! ~z.".« Žatvari notes i spremi ga u džep.« Ustao je i kritički se pogledao u ogledalo. Onaj stari general odm. položene oči. stari suda~ Wargrave.Čuvajte se i molite. ste i u pravu .zila.lo putnika u r~jeg~onu odjeljku.~ .

kapetan Loanbard upita: . Lombard primi jeti.Vjerojatno zbog vrućine. Jedan _ . .za na Veru i Lombarda. ~Prolazili su pravim labirintom strmih.Osa vam je na ruci.Nisam još ni vidjela svoje poslodavce. Imam stalno namještenje u školi za djevojke.Ne! . ću vidjeti Nigger Island. naglo rszboljela. Vera mu od. Ipak.Dakle tako je ~bo bilo. Philip Lombard.sailo u novinama. . .mora pričekati putnički vlak iz Exetera. Hoće li netko od vas pričekati? Tako će vam biti udobnije. Nisam ga još vidio. a sve tako zeleno i raskošno. . gospodine.Hvala vam.primi jeti kagetan Lombard sa smiješkom.Bila sam već u Cornwallu i Torquayju. . Ovog 1 jeta ima strašno mnogo osa. pomisli: »Vrlo otmjen stari gospodin. . zatražila zamjenu i oni su poslali mene. da je barem tamo bi. GospdQica Brent ukočeno reče: .mah pride i reče: . po~ka. Nosači staviše prtljagu u taksi: Sudac WargTa.Tako.tim predstavi Lombarda. Lombard se zarnisli: očudno je to sve. . Mora da gospodin i gospoda Oliver imaju ugledan krug prijatelja. Za.~.brzo doda i odluči se da.n drug~og. 21 Sudac Wargrave slijedio je njen prin~jeT. NZgodan momak.Da.posao za vrijeme praznika. Znaie li koga čekamo? _ . vrijeme. a brkovi uredno podrezani. sagnu se i ude u taksi.. prava je blagoda.A tako: .Da.l4la to je samo privremeno .Nije li bo malo neobično? Vera se nasmije. .Poznajete li dobro ovaj kraj? . Ne. posrćući pod teretom teškoga kožnatoga kovčega. pronicljive unaboč godina. Ta engleska ljeta prili~no su prom~jenljiva. nikada još nisam bila ~ovdje . . . . zaista . . Ponašala se kao da je na teniskom terenu i daje upute za igru. General Macaithur izjavi: . nog gospodina za Nigger Island.Hoćeie li sjesti dok čekate? Vera odlučno odgonori: .prihvati gospodica Brent. Kakvi ~ to ljudi? R.cc Udoše u taksi. . ne mislim da jest.potrajati .Zaista? Pretpostavljam da su Owenovi vrlo pox~osni na njega. odmah na~zna. .Njegov stav se naglo promijeni.~m ~ je ~ ~j vlak. . zelenih i uskih pokrajnih seoskih puteva. Voza~č drugog taksija brinuo se za preostale putnike: . rec~mmo da vam se posa~o ne svidi kada dodete tamo? . na samoj granici ~rseta.ecite mi.Ja ću pričekati. .ve primijeti: . Toliko se o r~jemu pi. gospoda je. . Da li je zaista tako fantastičan? .Zadsfia.. .Svoje p~oslodavce? . . Ili boste možda rad~je sjeli u čeka~onicu? -. Sasvim odskače od ~tipa ljudi koji se obično susreću u Ijetnim pansionfma. . i. Sijeda kosa bila je jako zagladena. Zapravo.Ne.Njen glas f pogled imal~ su pomalo zapovjednički i pokroviteljski ton.Ovdje su dva taksija. Br xa. ne mičiie se.Ja sam sekretarica. Vi možete poći. Njena se sekreta~~.doda Vera. Sutlae T~Vargrave nastavi: . dući posao i spremno odgovori: ' .Ja sam Loanbard.ma. gutova~je vlakom postaje nesnošljivo po ova.Uapće ne poznam ova j dio Devona. posta nešto sigurnij~i i spontaniji u ophođe~ju. Visok stariji gospodin vojničkog ižgleda po~javi.Nemam pojma.o netko da vidi taj . nešto ne valja na njemu . _. Vozač se obrati sucu Wargraveu kao najstarijem u grupi: .~ele plave oči. . crvena zemlja.se na izlazu~perona.ju. U nedostatku origu~ pitanja.Vera se ponovno nasmije. Nosač. a odmah zatim sumnjičavo pogledaše ~eda.Ne znaTn.Hvala. Vera primijeti: 24 ``~~ . ežuljci. što da joj ka~em? Da li sam ih trebđo vee sresti ili ne?~ Br~o reče: `.j ~~ ~ ~gl~ privlačnije. odmjeriše Lombarda. . za. je ocijenio. Naglo zamahnu rukom. . .kvoj vrućini. Vozili su se pustim ulicaTna malog ~kbridgea i zatim produžili glavnom cestom.~dje je zais~a prekršsno. nazvala agenciju. Taj će dovesti još jed . ja sam sekretarica.<c . gaspode Owen.Claythorne .Na~a.Ne. Imam mali posjed u istočnom dijelu. strašno me ~uzbuQuje pomisao da.Ne.mislim. . . A. Izblijed.Jeste 1' vi mo~da za Nigger Island? .či razlog svog puta: . Četiri glasa odgovore potvrdno. Kola ~ ~. ' . koji treba stići za pet minuta. .zapita mekim devonskim naglaskom.okupljena.Poznajete li dobro ovaj kraj? .Prekrasno vrijeme.t izači iz tog zagušljjivog vlaka. U trenu g~a. ~3 . ali ovo je prvi put da sam u ovom dijelu Devona. . Vera Claythorne odmah pomisli na svoj bu . 4tišla je! 23 .m se da će .Pričekat ču 5 gospodioom . . . suputnikom. U taj čas ~u se zvižduk vlaka. _ Kapetan Lombard reče: .Ni ja ne pozna n ove predjele. gospode Owen.

prekrasna linija .Malo je prezatvoreno .janje Owe r novih paraliziralo. samo ponosna silueta stijene k~oja je poma. Lice mu je bilo išibano vjetrom. Zgrbljeni stari sudac. U nov~inama je pisalo da je nešto tajanstveno u ve. punog lijepih bijelih kuća. gene~ra. Možda je.c< No.Philip Lombard kriblčki doda: . Ti starci to uvijek pitaju. Zamišlj~ ih je sasvim drugačije. znao je on ~takve. Tamo čovjek vidi što nailazi .r.štvo . ništa na.Da li je netko~možda za čašicu prije nego što se ukrca. Zovem se Davis..Mora da ste mnogo proputovaii? Lombard slegnu ramenima i nevoljko odgovori: . recimo.godni glas Ph~ilipa Lombards sve ih umiri: . Da: v~is se okrenu i m~ahnuvši rukom reče: . Budući da nitko nije potvrdno odgovori~o.ge. Brent i treći . mogao se okladiti. sje ~ dilo je troje ljudi. Sve naloge i plaćanja ~ima~o je preko sebe gospodin Morris.obsona. Primijetio je kako je čudna s:metenost obu . Čucliw. 3 Fred Narracott je sjedio za kormilom razmi.zapita gospo_ din Davis gostoljubivo. Lag~ano je zadrhtala. S obzirom na bo da se njihao pri hodu odavao je čovjeka s mora. Dosta opre~no gospoQica Brent ude u ča~nac. a oči su imale neki čudan izraz. No. nije se nazirala` nijedna kuća.l Macarthur nije spominjao rat.~nda.-°_ 25 na gospoQica. Drugačije ga je zamišljala . da. Naši damaćini nas sigurno očekuju.. ~=~:: ' Vlasnik uvjerljivo odgovori: . Emily Brent primijeti s negodovanjem: . C~osp~odin Owen mora da je st~svim drugačiji _ tip. tu pretpostavku odmah odbaci. društvom gospodina. Upravo htjedo~e krenuti. sigurna da voli te kolonijalce.lo naiikovala na glavu crnca. . Vera se začudi: . Atmosiera je još bila u:siljena. bilo me je svugdje. mislio je Fred. ali gospodin Owen nije naxedio da ih čekamo. Yodič ih je goveo duž 3nalog pristaništa gdje je stajao privezan čama~c. Ostali su s~lijedili njen primjer. General Macarthur rim se obrati: . Pri večernjem svjetlu izgledao je ne kao čovjek već poput mladog herojskog božanstva iz neke sjewernjačke ~. x~asmija se.otor. . Kasnije više se njih prisjetilo toga trenuika.le! Sudac Wargrave će zabrinuto: . Sudac Wargrave pogleda mrko. Ne baš holivudski tip. zagrižljiva. nešto mnogo otmjenije. sve sami bog$taši i utjecajni ljudi. Vedri i u. ne~ ma problema. . Kao da i~h je spomii~. _ _ Grupa je krenula. . obasjan suncem na zalasku. ušprav ~. Onaj dobroćudni veseljak. sasvim prosječna. pre . ~godna mlađa žena. Ja više volim čistinu .. Davi:s opet mahnu rukom. konačno. ' On pomisli: »Sada će me sigurno pitati da li sam bio u ratu. ipak go~spodica Gabrielle Z`url kupila otok. . . .~Kao da je za svakog onaj drugi bio nerazrješiva zagonetka. baeivš~i pogled na svoje supu~tnike.visok. srda~čan čovjek koji im odmah pride i predstavi se. na što se od obli~ njeg zida odlijepi neki čovjek i priHe im. Isp:ed rnale gosiionice »Sadazn zvijezdacc.ročita. Stari gospodin vojničkog izgleda.Bučno se smijao.Pa. Balje je da idemo svi zajedno. plaća redovita. Vrijeme je divno. Ne ovdje nitko ni izdaleka nije bio nalik na filmsku ~ij~du: Ravnodušno ih ocijeni: Stara usidjelica. Južna Afrika.Dobar je to brodić gos'do. Nije još bio kod njih. pa ipek. strši iz mora. ha! . Ni gospodica Brent nije baš bila..Jeste li spremni. zela ostale goste. Možda je trgovac u fniravini. Sjetivši se ' gostiju tog miii.mo? . gospodine. nikada još nije vidio ni Owena ni njegovu gospogu. Natal. šljajući o toj čucinoj grupi. lijepo 27 obučeme žene. . No.Misiio saxn da je zgodnije da vas pričekamo.Jako je-daleko. Niz strmi put koji je vodio u selo dolazio je automobil. Snažan m. . . kad vodiL zastane.NZože on primiti još toliko. To je bilo drn. taj zacijelo nije pravi gospodin. muškarc3 u ~ za jedre~je. . Fantastičan trenutak! Anthony Mars~ton bio je nalik na neko nadzemaljsko biće. k'o od ša.junaša. ha. no ipak sve je to bilo čudno. . Gospodirl Narracott se suglasi s time. vrlo vjerojatno.zi s Owenom.bliže obali. Govori~o je mekim dev~on~ki~n naglaskom. to je moja postojbina.čarnac je vrlo rraalen. -.izgledao je kao prividenje. Bilo je ne iseg kobnog u njemu. . 2 Popeli su se strmom cestom na brežuljak i spustili krivudavim puteljkom do Sticklehavena . Prava zmija. Konačno su vic~jeli i Nigger Island kakro. Ovi se nisu mogli ni usporediti s. krenimo.a o piću da i ne govoriino! .Ima na~s zaista miwgo: . čiju je kosu mrsio vjeta. Elmera R. dame i gospodo? č~ac čeka. mislio je Fred Narracatt. Još dvojica dolaze kolima. . jer se ne zna kada s~tižu. _to se vidjela po svakom pokretu.Sve će biti u redu. Može on sve do ~lymoutha. Dopustite da se predstavim. Za volanom je sjedio mladić.nekoliko kućica i po koja barka privezana uz obalu. Naredbe su uvijek~ bile jasne. Drugi go .

hvala .Pozvonite ako vam nešto za. 4 Ćamac se ljuljao oko stijena. Vera se osvrnu.. . Ponekad je tjednima odsječen od obale.oći nego tek sutra. . kad malo bolje razmjsli .~ sp~odin.i to kakvim automobiiom! Takav još nikada nije vidio u Stickleha. i koje sobe im treba da:ti. Kad bi svi bili ka~o on .desetero zajedno s domaćinima. Nije isključeno da radi nešto na filmu. či tavi redovi boca. ..oger5.niska. nKa. ništa ne znam. lmmogne ~ialima. Čudan posao. Sigurno stoji milijune. mršav. kakva je to čudna predstava. . mnogo je obećavala! Fred Narracott tada ugasi motor i brodić tiho uplovi u malo pristanište izmedu stijena.azmišljao je upravo. što je ono sluga govorio? . pogled s terase prekrasan . osjećao se nelagodno. . Čega li se samo ta žena bojala? . Kuća s pogledom na jug . . sijed i vrlo otmjena držanja. Osmero 1 judi u kući . . U veliko j sali pića su već biIa spre~nna.či.tava stvar bila je ču. . Njena prtljaga bila je već u sobi i kovčezi raspakirani.Ja sam nova sekretarica gospode Owen. Na vratima kuće čexao ih je sluga čije je ozbiljno držanje ohrabrivalo. u crnoj ~hai. sve je u redu. .da li bi htjeli ~pogledati sobe .ythorne: nTo je najgori problem na obocima.Nisam vidjela gospođu Owen . Taj je bio pravi.treba. monotonim glasom. Naravno. Na to će govsp~ Rogers: .čak. čamac pristane. .reče general Macarthur. taj je zaista čuda~n.. .ne mflže d.Ne možete prista~ti na Nigger Island kada puše jugnistočni vjetar.Izvrsno mjesto! . Frad Narracott iskoči i zajedno s Lombardom 29 .iost spriječen . molim.Hoćete li poći ovuda. okruglih prozora koji su propuštali mn.dn~.Gospocta Owen me nije spominjala? .brzo odvrati gospodi R. R.cc Grebući trupom o stijenu.. sablasno beskrvnu ženu . Uzviknu od zad. pomisli Vera. 28 ` . »Čudni l3udi. .na ža.ne još. . četvrtasia. Blago se spuštala d~o mora. .. Na drugoj strani sobe vrata su otkrivala dio svijetloplavo popločene kupaonice. A i sama kuca bila je privlačna. Imam samo popis gospode i gospođa. kose začešljane od čela.~ . . pohlepna izraza i žt~strih očiju. ti Owenovia. Visok i vitak đovjek. .zaključi Philip Lombard na što će Fred Narracott veselo: .ovoljstva. tako je . Naredbe . a giasno upita: 31 .Zapravo ga nijedan putnik nije zadovoljava.. vrlo i5udna . No.Vrlo sam dobra kuharica. .ogers. Sluga priQe uz lagani poklon. Južna strana otoka izgledata je posve drugačija. kao i sve što je u vezi s kuc~nstvom. još bi i razumio . ..<c Da. Ovamo smo došli tek prekjučer. Jedino možda onaj koji je posljednji stigao automobilom .jini. .sve što žele . svijetlih i nemirnih očiju. a ni leda ne manjka. žena je otvorila posljednja vrata u hodniku i Vera uQe u prekrasnu spavaonicu s velikim 30 prozorom -na more i još jednim na istočnoj strani. .Tko je sve od posluge ovc~je? _ ~o ja i R. Roden za život u visokom društvu.Ne. Narracott pri veže čamac za abalu i povede ih strmim stepeni_ .d _ ger mislio kad ga je poslao ovam4? No. moderna zgrada. Sada se konačno vidjela i kuća. . Vera se namršti. čudnih.3 .ogo svjetla.. 5 Vera je pošla za gospođom Rogers uza stepe_ l nice.venu. Vera osjeti kak~o je .ogers.Nadam se da imate sve što vam treba.r . go.Da. . nisam . .ko je onda s opskrbom?<c pomisli Vera Cla.M~ora da je teško ovdje pristati po lošem vremenu . Vera pomisli: _ »Izgleda kao da se boji i vlastite sjene. a Rogers se dobro snalazi u kućnim poslovima. Vera sa zanimanjem pogleda tu blijedu.~spođice? .otmjenu.: . barem ima dobrog pića.Gospodim Owen . da se iskrcaju. .reče gospoQa R. . r _t y Y . večera je u osam . Gospoda R. . a samo jedan bračni par će se brinuti o njima. čim su se popeli uz stepenice i izašli na gornju terasu. . . Uzbudljiva kuća.bila je preplašena! Djeluje kao netko tko stalno žfvi u sinrtnorn strahu .ogers govorila je jednoličnim. Bez stila! što je to stari Ba. Nadam se da to znate. .je poraslo. ~a y~e~ u kamenu. Anthony Marston odmah se ' udobrovoljio.podilazi jeza. gospoQice. k° f. . .o. raspoloženje . Vraški čudiw mjesio.

No. Volio bi iskoristiti ci- . Kakvo prostrarrstvo! Kopno se uopće nije vidjelo. Oči su ~_ ga boljele. bio je vrl© umoran. snaći ću se. Naravn~o! To je bCrnačZ~i otok<c! Po~ovno sjedne uz prozor koji je gledso na more.o s vozače~rn. utopljen . naden utopljenik .' nSamo da već jednom vidim te Ow~enove . . Putem je čavrlja. je sunce tonulo u more.i osta #h ~ ~ ~~ T mala _ crnca po xoou se šetala. znatiželjan da sazna nešto više o viasnicima Nigger Islanda. namještena po najnovijoj modi..ogers se okrenu da ode. . ~ J~ta~. gosPogi~.utopljenik . Ako će čes~to biti velikih za. bio je komad pergamenta i na n jemu . prisiljeni ste ° gledati u sunce.~eda~n. svijetlo obojeni zidovi. 3 Daeet malih cmaca _. sabtasna gospoQa Rogers . . . Jedan se ugušio i osta ih ~ t. utopljenik u . ~ ~D1 malih crnaca bi do kasno tamo. osim ogromnog mramornog bloka u obliku medvjeda.r . izaQe iz sobe poput sjer~e. 9 gosti! Da. Ne želi se sjećati. Bila je to stara.min je bio bez ukrasa. Voljela bih znati kakvi su. eset malih crnaca pošlo fe u krevet. . -Savršena spavaonica. ~ :Jednog sprži sunce i osta samo Zed~g. danas tako mirno .O. Vera se nasmije. ~ ~' ~a mala crnca sunčahu se čitav dan. lih crnaca u pravne knff. 3 -~. Nečujno . bli jeda. 32 Vera. Gospotta R. . I tako su pričali o vremenu i pecan ju.Da. svi. Vozeći prema zapadu. 6_ Dr Amnstrong je došao na Nigger Island upravo kada. samo velika plava površina ko~a se mreškala na večernjem suncu. a znala da će to biti tako veliko drvštvo.ledan ne htfede dalfe i osta ih ~edam. . Da. moru . . ~. '.bava. . _ Utopljen. neće misliti na to! Sve je već iza nje . est malih crnaca gZedalo fe pćelin let. Sve je nekako čudno. ~. ` ~ . Ćudno dmštvo.ponekad tako ` okrutno .podoše ~ta more i -l . . Ka. duguljasto ogledalo okruženo svjetiljkama. l Jednog pravda preuxe i osta iii Č~.~e xaviri. možda će gospoda Owen uzeti j~. fednog i osta ih ~et.. . ~erna skulptura u ko ju je bio umetnut sat. More . . . . . . Narracott je čini se bio ili vrlo loše obaviješten. ~ ćetiri mala crnca . . Nema Owenovih. . gosti su takoQer bili neobični. ~ Jednog proguta crvena haringa ~. stane ispred kamina i počne č3ta~i. .~ Osjećao je umar nakon duge vožnje. .No. snaći ćete se nekako? . More i savršena tišina . mali crnac osta sam i bifedan. Ode i ob jesi se i ne osta . 5 brifest. Bila je malo uznemirena. čela ubode. . Sedam malih crnaca pos f eklo f e čitav . ili nije htio govoriti. . ednog lupi sjekira i osta ih Sest. u sjajnom kromiranom okviru.utopljenik . . dječja pjesmica koje se sjeC~la iz djeti~jstva. .p jesma. radne snage. edan xaspi duže i osta ih Q~n samo: ('Osam malih crnaca putovaše u Devon. . Vera ode do ~ prozora i sjedne. More koje je vabilo u svoje dubine. . ~. Iznad njega.<c Ustane i nervozno prašeta. C Medvjed xdrobi fednog i osta ih D_va. . Bf~eli sagovi na dobro ulaštenom podu. ~3 `_ f . vjenijem da hoće.to mu je trebalo. _ I .

Poznajete li Constance C~u~hnington? .. . Dobro je što čovjek ne može predvidjetf što ga čeka. Da li je dobro izgledao? Nadao se da jest. no otok vasr odmah uvede u. bio je vrlo budan. iznenadi se kad zađu njegov glas: . ima ta. i da mišljenje porotnika xnijenja kad to zaželi. .Nije važno. Sudac podiže obrve i nešto promrmlja. . donošenje odluka.ćina ni domacice. Ne. Nije mu to baš polazilo za rukom. Pomisli: ». mora se ćvrsto di~žati svog paložaja. Ovt~je je sve čudno. Jednom je svjedočio pred njun. Mislio je: ~Svejedno. tri su žene. Promrmlja: 3· ' 35 . u suca. · Taj Lombard je vrlo čudan. Oni i.gna sve mfsli iz glave.« Ima nešto magično u samoj riječi otok. Anthony je bio čovjek od instinkta i akcije. oSudac koji vješacc. Sada. · Nije htio zabrljati. U stolici na terasi sjedio je neki postariji gospodin. 10 General Macarthur se namrštio.? .o . Vrlo čudna žena. nešto šbo potiče m.Nema ni doma. . 11 . Uvijek se činilo kao da napola spava.Ne. ' Suc~a. . no nije smio izostati s posla. Kladio bi se da nije iskren. Dru Armstrongu se učini strašno poznatim.ne. Uvjeren da je starac ve~ za. Uspinjući se kamenim stepenicama još se smijao. Stalno se pitam nisam li d~oša~o na krivo mjesto.To je nemoguće. I da ga sretne baš tu .a ~' N~ja se i počne praviti planove za budućnost. Ruke i n~oge bile su mu potpuno ukpčene nakon du~e vožnje. izgledala je na smrt preplašena.. večeras ću se pretvarat~ kao da se ne vraćam. Nis~ mogao ni sanjatf da će me posao na.Moram najprije pozdraviti domaćine. Vrlo korektan i oprezan.Z~~? . Tad mu se nametne misao: »Moram prestati s tim .. blijede. Anthony Marston se kupao.ko ne~~ ~op~.kao da su znali . Uživao je u vrućoj vodi. ne poznajem. . Topla voda .na kra.«.Da li se očekuje Lady Constance Culmington? . lukave ~či? Naravno stari Wargrave.umorni udovi . »Sjećam se tog otoka još iz djetinjstva. svoj vlastiti svijet. naravno. napustiti sve . Sudac Wargrave ponovno zatvori oči i reče: . kada je konačn6 uspio.a. A poslije . . Baš ljubazno što su to stavili. mu .Hm . tu pogrbljenu priliku i male. ako računa i Rogersovu. Za djevojku nije mario hladnokrvna drska djevojčura.~prepasti se dr Armstrong._: : . Mogao je.vorju. °' »Bježim iz svoje svakidašnjice. . nije si to moga~o priuštiti. Ali. . . no kad je bila ri ječ o zakor_u.z Harley ~Streeta su najgori. to prokleto ćudno! Nije uopće tako nešto očekiva. No. Vrlo nepo~uztiana baš kao i sve žene.Piće je u preci. čamac više nije na otoku. Vrlo je malo raz~nifiljao. ne zna se ni 'ko pije ni 'ko~plaEa. čudan je bio način na koji su gledali je dan drugoga . 37 r . u svijet .c Wargrave je i dalje razmišljao o Con stanci Culmingt~on. Dr Armstrong se za trer~utak zagleds.. . DoQavola. Dva ili tri puta izvukao je i neke s~umnjive presude od njih. Govorkalb se da je imao veliki utjecaj na. U to se Rogers pojavi na terasi i sudac ga upita: . iz kojeg se možda nikada nećete vratiti. Svi su ti liječnici prakleie budale.koktel . Sve je ovisilo o njemu. . Danas vas ljudi tako brzo zaboravljaju. materijalno. . Dostojanstven par koji je znso svoj posao. Dr Armstrong odmahnu glavom i uQe u kuću.jeli dopust.spao. . ` ` osamljeno. .obrijat će se . na~ivaše ~ga ljudi. . posebno. čudno stvoxenje. ali ubrzo prekine s tam i oda. Nitko nije bio isuviše ljubazan prema nje.vesti baš ovamo.ju svijeta! ? Sudac Wargrave je razmišljao: oArmstrong? Sjećam ga se s klupe za svjedočenje. . porate. 9 Gaospodin Blore je vezao kravatu. . da sam raskrstio s Londonom i Harley Streetom.z: : . . koliko ja znam. nešto nedostupno. . Pomisli tada na dvi je žene u kući: staru go~poQicu sti~snutih usana i djevojku.štu.večera. Gdje li je več vidin to žaboliko lice. Izgubite vezu sa svijetom. Prisiljen je da ostane.Crnački otok'? I nije mu samo ime crno!a 36 8. Pogled mu padne na dječju pjesmicu iznad kamina. .c< I protiv volje sjeti se nedavnog razgovora s jednim ad te ljubazne gospode.<c ~: . Nije otvoren. taj knrnjačin vrat. Izmislit će nešto i otići . sve je .

.Mora da je i inače teško dobiti poslugu.slim da je gospoda Owen zaisfia sretna. . hTasmijao se. . 42 ~. Vera se zabezeknu.a u životu nisam srela nikoga po imenu Owen. Uživat će tih tjedan dana. spremna za većeru i od~evena u crnu svilu. ugodna. Treće poglavlje 1 Večera se bližila kraju.ri ljudi uvijek krivo za.. .ijeti: . _ 39 _ :.strong i Tony Marston su ga slušali. Dr Arm . za.reče Toni. ugodna za oko. ot kri da imaju mnogo zajedničkih prijateija.Ne vjerujem da je ovo mjesto tako ugod-~ no za vrijeme oluje. ispunjena tišina. . Sudac Wargrave.Ugodan šum. vrata dnevne sobe bila su atvorena i šum mora koje je udaralo o stijene dopirao je do njih.u tome je simbolika! Vera se nagnu naprijed. Bog je poznat po presudi 38 K: . . : Sudac sjedne kraj Emily Brena. w Vera promrmlja: .Nika~3.Da.Nigger Island . . Ova : joj uzvrati pogled. Vera pacrveni. EEmily Brent pogleda Veru Claythorne. pomisli Vera. Ne dovrši: Vrata se otvoriše i muškarci im se pridružiše. žena odlično kuha. .I u mojoj! .Crnci . začu se gong. . Bila.koju izriče. vino izvrsno. Lutajući pogledom po stolu.koji _je našao medu časopisima. slušajući njihov razgovor.o iz svoje sobe i došao do vrha stepeništa.i uništavaju se vlastitom ru y koxn. Lagano je micala usnama: »Pogani su pali u jamu koju su sami iskopali. u mrežu koju su namjestili. saplela se njihova vlastita noga. Zavlada tišina. Lombard je listao Punch. F~. proučavao je ostale. Zli će doći u pakao. Lombard doda: . General Macarthur stajaše leQima okrenut kaminu čupkajući sv~oje male. Vera Claythome ispitivala je gospodina Davisa o Južnoj Africi.Ali.Dobra ideja.~. da li su njene čudne obline treba. Da. Vera odvrati: .. .jedan~ .r ne? Na stakle~om postolju u sredini okruglog stola stajale su neke male porculanske figurice..a Stisne usne i zatvori Bibliju.. 12 U svojoj sobi. Ta-man je htjela navesti iglu. Raspoloženje je bilo dobro.Kad je Philip Lombard izaš&.Zanimljive su ove stvarčice. . Rogers je posluživao kavu. . Gospodica Brent je $ačudeno pogleda. tu i tamo podigao pogled i oči bi mu se suzile. razgovor je postajao sve slobodniji i intimniji. sijede brkove. čavrljajući s generalom Macarthurom.Mrzirri ga. . Blore je s naivnim iznenadenjem proučavao brončanu statuu pitajući se.ibliju. je izvrsna _ crna i vruća. žene ustadoše. -. mi. Lombard bi.mljen odličnim portom. Izvrsna večera! Raspoloženje mu je naglo poraslo.I u mojoj! . pamte imena<c . Sudac Wargrave samo promrmlja: . Emily Brent prim. . Koliko ih je? Deset? 41 r~i Odjednom uzviknu: .Baš zgodno! To je onih deset malih crnaca iz dječje pjesmice koja je obješena u mojoj sobi :znad kamina. Emily Brent se složi.Brent. . Staklena. Anthony Manston će iznenada: .le prikazivati ženu. oma.na to će Vera.ogers ih je slijedio u sobu n~oseči poslužavnik s kavom.bavljao je prisutne pomalo zajedljivo. možda.Emily Brent izvadi iz torbice mali ručni rad. . ~ Z. lagano i nečujno: Izgledao je kao prava grabežljiva životinja no. kad zastane. ` Poslije dobre ve~čere.I u mojoj! ' Svi su govorili u zboru. zli ljua.Užasno djetinjasta. -. Emily Brent je čitala B. Hrana je bila ukusna. Kretao se paput pantere. čitavo društvo obuze neko samozadovoljstvo. zar ne? . Tony Marston stane uz otv~oren prozor. Kazaljke na satu pokazivale su devet i dvadeset. .Sumnjam. Arrmstrong ode do Vere.Sigurna sam da kuću zi~mi zatvaraju. .Gospoda Oliver j e sretna što ima ovo dvoje.. . . očudno kako ti sta. . Namjesti na vrat broš od nekoga dragoga kamena i siQe na večeru. a R~ogersovi su odlično posluživali. Gospodica. Davis se sasvim dobro snala~zio. I natoči još vina. Teško bi našli poslugu koja bi htjela tu biti preko zime.Owen? Rekli ste Owen? . za.

A što bi drugo moglo biti? 46 Sudac je zamišljeno trljao bradu.Da.Za sada vam jaš ne mogu ništa reći. Pogled mu se zaustavi na otv~orenom pro zoru.Dopustite mi. .6.Taj glas? Činiio se kao da dolazi iz ove v ~ sobe.uzrokoa~ali ste smrt Jamesa Stephena Landora. William Henry Blore . gospodine . Samo oči. t jubavnika vaše žene. . . Lombard viknu: . gospođo. Obrazi su joj bili jako namazani. mrmljao je War grave.14. Dr Armstrong odmah pride. Na stolu je bio gramofon st~rinskog tipa. Pomogne im da je polože na kauč i nagnu se nad nju. pripadni _ ka nekog istočnoafričkog plemena. prodorrw . Jednom ru~kom lagano je če~ao uho.ču tresak! R.ogers.U istom trenutku. ubili ste Cyrila Ogilviea HammiZtona. . uzrokovali ste smrt Louise Mary Clees. no onda odlučno odmahnu gla.rd je posluša. Lawrence John Wargrave . . Pode prema vratima kraj kamina ko j a su vodila u drugu so~bu. a tad se. studenog prošle godine usmrtili ste Johna i Lucy Combes. Vera uzviknu: . poka. u strašnom neredu. da razgovaram s njo~n.ti~ina. Ubrzo će doći k svijesti. Blore je maramicom brisao oznojeno lice. stariji. siječnja 1917.Dakle. .I tu tišinu povrijedi Glas.to bio? Tko je to? Nije nitko od nas.la je gospoQa R~ogers. svibnja 1929. zawu se krik i tup udara. U drugoj sobi. . _ nam jerno ste poslati u smrt Arthura Richmonda. jasnim tonam: ~Optuženi ste za ova dieia: I. Naglim pokretom uhvati kvaku i otvori vra4a. Pogledaše o~ sebe. Gospodica Brent sjeclila je uspravno. 5. 10. Ka~o i sučeve. Lombardove oči lutale su po sobd. EmiZy CaroZine Brent . Postaviše ženu izmedu sebe i dovukoše je u sobu. Optuženi. jed kao krpa. Vratiše se u dnevnu sobu. 44 _ Lom?5ard se prvi . otjerali ste u smrt Ed:aarda Setona. vi mi~siite da je to šala. Jedino gaspoctica Brent ostane mirno i uspravno šjediti.ispitati.o je to govorio? Gl~s nastavi . uDa~rte i gospodo! Tišinu molim!cc 43 Svi ustuknuše.14. Zistopada 1928. . . zarr ne? Liječnik je zurio u njega.. tu smo dakle! . Dr Armstrong s olakšanjem ~odahrbu.u veljači 1932. John Gordon Macarthur .to je sve.giave sasvim spuštene u vrat.~ 45 I opet se Lombard prvi pribere.čekajte.10.za. Rogers u taj čas uđe s čašicom konjak4. Jedino su sudac Wargrave i Emily Brent bili naoko raviwdd. Lornbard preuze inicijativu. A~thony James Marston . Tko je stavi~o ploču i uključio gramofon? . zbunjemo i oprezno luiale su po sobi.dward George Armstrong . . 1925. .K Vera povika: .u pa se ponoamo začu: mOptuženi ste za ova djela . lipnja 1930. Bez upozorenja neljudski. Thomas Rogers i Ethel Rogers . Otvor zvučnika bio je okrenut prema zidu. visoko podigwxte glave. uzrokovali ste smrt Jennijer Brady.~ušni. trže.ogers je ispusti.promuca Rogers bli.Isključite ga! Isključite ga! ~a je strašno! Lomba.nbh~ony Marston: . leža. I gene. Ethel.vi~okim. imate li što reći u svoju obranu?a 2 Glas je stao. Budući da je Arrnstrong 'bio za~okupljen onesviještenom ženom. Ostali nahrupiše za njim.c. stol je bio postavljen tik uza zid koji je odvajao ovu sobu od dnevne. _ Philip Lombard .Tko je.Donesi malo korijaka.o poslužavnik s kavom! . ožujka .vom. kolovoza 1935.14. U redu.11.zaše se tri rnale rupe u zidu. jedan drugoga. Tk. Oči mu iznenada zasvijetliše. Rogers dođe do svpje supruge.Besran2na i okrutna šala. ~r . bidi ste kri vi za smrt duadeset i jednog čovjeka. Lombard stavi iglu na ploc. Gospođica Brent nagnula se nad gospođu R. . Onesvijestila se . Vera je i dalje vikala: .Nije joj ništa. . Ethel.odgovorni ste za srnrt Beatrice TayZor. . studenog 1931. ruke zadrhtaše tako da je odjednom izgleclao deset godina.Marston! Anthony mu priskoči u pomoć. . Piskavi glas suca.što se ovdje dogada.A. i kada ga Lombard_ odm~aknu. nešto ste zaboravili. Brzo reče: . WaTgravea promrmlja: . uvijek žive. . Prode kroz sobu i uzvil~ne: . iz nepoznatog kuta.? Kakva je to neslana ša.ral :Vlacarthur se razljuti: . sve je u redu. Skoči prerna vratima i širom ih otvori.Tko je to govorio? Gdje je? Zvučaio je zvučalo je .la? Ramena mu se opustiše. Vla~dala je mukla.Odmah. Vani. čuješ 1: me? Saberi se. na zidove. to bi trebalo . Sudae je sjedio u svojoj uobičajenoj pozi . Loxnbard reče Rogersu: ~ ' -. Tada se uplete i A. Vera ELixabeth Claythorne .

Dobili smo po sa.emelju kojeg smo ciobili r~axrlještenje? Ne. taj strašni glas.Tko je uključio gramofoa~? Niste li to bili vi. mali stolić i netko doda'čašu doktoru.Pa. Piše Labudi grjez~ . . Sudac Wargra.Naravno! I ja sam bio šakiran. Jedino Eamily Brent zatraži čašu vode. Zatim se vratite. ali ja ću nešto popiti. . _ Sudac će suho: . Kao da su čekale da ih netko uzme.m poštiva~o nare~enja. Ethel! Dr Armstrong blago reće: ..le. . Bio je to čovjek od autori~ t~ta stečenog dugogodišnjim radom u sudnici.Pa to se protivi svakom zdravom raztunu.Nisa~n zriao što je to. . počnimo ispočetka. . .Gospođa Rogers počne brže disati. U sobi se začu žaxnor.Misli~te.O tame moramo vrlo pažljivo porazgovarati. su hi kašalj.I ja ću! .Ovdje smo tek tjedan dana. Dakle. Prekiriuše ga. . posao ste dobili preko pistna.ogers. zakašlje. . no Rogers se ~tako trže k. njak j~oj vrati boju. . gospoQa Rogers izade iz sobe. Kunern se da nisam ' znao. Gu~eći se i hvatajući zrak.Vrlo zani nljiva priča. 50 . Bio je to samo mali šok.Saberi se. Nekolicina muš~kazaca por~avx~o napuni čaše. . a ova. Opake la~i! Da.U pravu je.Dobro joj je.Dajte da to odmah raš~istkno. Svi su osjećali da im treba nešto oštro. Ono što bih želio čuti jest to da mi kažete sve što znate o r~jemu.m · ~p~ p~~v~.Gospodina Owena. šbo vam je naredio? .s~tvo za ·amirenje. Blore kimnu glavom. vlasnik kuće.Trebao sam staviti ploču na gramofon.Ne mogu vam ništa reči. Ubrzo se vrati.d jadnu ženu. Wargrave pogleda L~ombarda. nc. Bio je neki natpis. . ona popi nialo. Kada su izašli. kao osuda . Malo zatim vrati se i R.je trebala uklju. i reče: . ' .Vjerojatno govorite istinu.Imate li to pismo? . Ćak sa. tko je Owen? Sudac se uspravi. mali šok. Da jesam.Popij~te ovo.Zar sam se onesvijestila? . istina je! Nisam znao što je io. Rogers . . kratak.Gdje je ta.Ali.Samo ~sa. laži! Htio bih ~nati . .o preko agencije i pisazna.Pomoći. . Sluga prede marannicom preko i~la i reče: ..Zdem po piće. Dao sam joj sred. . Tko je ta j gospodin Owen? Rogers je zaprepašteno zurio. gospođo Rogers. Začu se samo kašalj.reče dr Arm. .Dobro mi je. bolje je da sve objasnite. d Deset malih crnaca g9 Oprezno odloži svoj dra~gocjeni t8ret. . ću vam. Lombard se pridruži: . General Macaxthur i sudac pili s~a čisti viski.Nikada ga niste vidjeli? Kako to mislite? . -rNa~tavite s vašom pričo~n. Javi se general Macarthur: . Pijete. Tako mi boga. On reče: . to je istina. . Marstan izacie iz sobe.ao da je čuo krik. nisa~n ga sa~čuvao. . . Tada se vrati dr Armstrong. Rogers brzo droda: 47 . To je sve. R~ogers? .Da li nešto piše na ploči? Lombard kimnu. U Rogersovu glasu osjećala se nervoza.j konjak? Rogers ga je sta.čija naredenja? . Rogers se branio: .j ponovno . Tony Ma: ston reče: . . No. Taj Owen.Bit će vam dobro.vio na. Rogers.~ strong.Dakle.gnutom na..Da. Sudac promrmlja: . a 48 . no misli~o sazii da je to ~aka l~ompozicija. vidim? Mogao bih i ja jednu. Soba se pretvori u pravu sudnicu.Taj glas. njao. Oslanjajući se na dva muškarca. Đna pozeleni i zatrepta očima. pismo na ~. . Zatim posluži osta.~o mi je poznato. Na ~ ~ je u la~dici. The Reg~ina Age~ccy u Plymouthu. . Nikada ga nisam vitlio.ve preuze sve u svoje ruke. besmisleno! Ovako dijeliti optužbe! Nešto se mora učiniti. 3 General Macarthur uzvikne uzrt~jano: . ma tko on bio .Stara poznata tvrtka. Sutiac započne: . Njene preplašene oči unezvereno su lutale unaokolo. .To je baš ono. . ~ nisam ni na tren posum_ . . Zurio je u suca Wargravea. i ona reče: ' . Zatim se naceri pokazujući svoje bijele zube. gospodine.Ne znam kako vi. Predlaže~m da najprije odvedete svoju suprugu u krevet.Našao sam boce pripremljene na poslužavniku. Rogers. Ko-. Sanzo. ~ Uplela se i Emily Brent: . čiti gramofon kada udem u sobu da ponudim kavu. . ne bih to nikada učinio. a rrwja žena. .

Blore se odmah našao do njega. . Ode i začas se vrata s pismom.Da. Bojim se da nisam sačuvao pismo. ~i Blore zabaci glavu i reče: .Slušajte. u prav!u ste. . Sudac upita: . da damo sve od sebs. .Marston? . Ljutite. Izneaadio sam se kad sam ga čuo jer sam mislio da je ~tari lisac u ovo doba . . ~to možete na to reći. Da polomiš jezik! Stari sudac odjednom živnu. general proanrn~lja: . No. Us~koro ćemo i o njima raspraviti. a glas mu postane opasno ljubez~a. U pismu je spamenuto ime moga kolege. koji je gledaĐ u Blorea.Zas~tade. Dobili smo nare8enje. Gospođice Claythorne? Vera. 52 Sudac pono~m~o klBrnnu glavozn i nastavi: . Wargrave ga je promatrao sa zanimanjem. 1@oliko ja znam. U kući je sve bilo u redu: Hrane u izobilju. Dobro poznajem Južnu Afriku i Natal. Sudac oštro zapita: .Ništa. .n. Neki stari prijatelj. .. da nika~ia nisam ni srela ni upoznala nekoga po imenu Owen. gospodice Brent? . Iz džepa izvuče pismo. spaminjanje zajedničkih . meQutian. moane~alno nije u z~m1ji? .. pomalo ljutito.dna imena. . objasni okolnosti pod koj~ma je došla do mjesta sekretarice gospode Owen. Glad:o je gornju usnicu. F ° Sve oči bile su uprte u Blarea. Iz toga nećete mnogo izvući. gaspodine Mar.bez greške. . .Tako. Spominje neke moje stare drugove koji su trebali biti ovc~je. .Vrlo sam vam zahvalan. oc~jednozn .Da.Mi smo njegovi gosti.Nedavno smo svi doživjeli neugodno iskušenje.Ali ja . pruža~ući vrat poput bijesne ` kornjače reče: . spreman sam se-za~kleti da vi nikada u životu . Bilo bi dobro kad bi svatko od nas iznio sve što zna o vlasniku ove kuće. . nica.Ista stvar. da. Sudac Wargrave obrati se ta~la Bloreu. g~spodine Lombard. Moje ime nije Da. Činilo mi se da se zove Ogden ili Oliver. . Trenutačno me zanima manje znaćajni detalj. . Navodno ga je pisala žena s kojom sam prije nekoliko godina bila na ljetovanju. pretpastavljam. . niste prethodno po~navali obitelj? . . Badger Berkeley.reče Lom bard. Trebalo je samo obrisati prašinu. negdje u Norveškoj. Potpuno nov .Mis>~i·m da je vrijeme da skupimo sve podatke kojime raspolažemo.ekao mi je da dodem ovamo.Ne. ali sumnjam. Upozorili ste me na čudni i značajni detalj.lo vrlo lijepo. Tako smo i učinili. niste bili tam~o. svugdje se upotrebljava. . Upravo razgovaramo o razlozi~na k~oji su nas naveli da smo večeras ovdje zajedno. Ne samo da.Pričeka...Mogu li samo malo pogledati? Uze sucu pismo iz ruke i preleti takst. Sudac doda: . gospodine.Sigurno imate barem to pismo? . Sudac ga pročči~ta: . ste se lažno predstavili. Da li da se otkrije ili ne? Odlučio je. . a jucer pogodne dobili smo još jedno pi smo od gospodina Owena.Idemo ~edom. .Da bi što vjernije izgledalo . Znači. Piše da su an i njego va supruga spriječeni. ` ° 53 . .tim nastavi: . gospod:ine. . Lombard. Sigurna sam.jte. pala mi je na um ideja . Neki prividno neutralan glas obratio na. Anthony Marston približi mu se stisnutih pes.Imate li to pismo uza se. Korisno bi balo kada bi svatko objasnio zašto je ovdje. ovdje se nitko ta~ko ne zove.Kakva ču.Počinjem polako shvaćati . Nada se da mu neću zamjeriti što me ovako neslužbeno poziva. prgjatelja. . Možda otiske prstiju. a za. Trebali smo doći ovamo u odreQeno vrijeme. . tako.Hm.Dodat ću još jedan podatak . i daje upute za večeru i onu gramofonsku ploču. a onda Emily Brent odlučno progovori: = Nešto je vrlo čudno u svemu tome.Poznati tip stroja. Dobila sam pismo s vrl~o nečit~kim potpisom. ston. . njičave oči.. .vu.Da. .Izgleda da se sve otkrilo.no je strojem i adresa je Ritx-Ho: tei.Telefonirali su mi. 54 . Poziv. Anthony Marston stane uz Blorea i preko ruke mu zaviri u pismo. itaj vaš kolega.A.Točno. Poderao sam p~. i gospoQicu Ogden i gospodicu Oliver. gospodine Davis? Blore. iz Juž ne Afrike. Našta krartka stanka.Dr Armstrong? . ovdje je. zar ne? Ulick Norman Owen. Pozna jam. sve je izgieda. pisa. .vis. opet u pismu. ~.Dobio sam pi5m~o od tog Owena.m se poimence i teretio nas teškim optužbama. Tvrdite da dolazite iz Natala. pa sarn odmah pristao. . Medu imeni· ma navodi se i William Henry Blore. ~~eć sam primijeti. . S~udac ga uze. . Ime Davis nije spomenuto. Papir uobičajen. R. da priprexnimo sobe za kućnu ža ba.o i da ste prvoklasan lažov. gospo dine Blore.. .Ja sam ovdje poslovno. naime. . . Generale Macarthur? čupkajući brk~ave. Su~dac ga prekine: . reče: . sum. .Zatim? .Vi ste William Henry Blore? . ' Pogleda astale i. svinjo jedna! Irilaš li kakvo objašnjenje? ~ .Pa . .Gospodine Lombard? Lombard je brzo mislio. odmah ću ga donijeti.

c< 2 Vera Claythorne progovori drhtavim glasom: . . Gnjusno! Rogers reče pramuklo: . iak~o je prezime samo nadrljano. Ma tko to bio.~elim reći da m~ naš nepoznati prijatelj optužio za ubojstvo nekog Edwarda Setona. a iz svega proizla.Una Nancy ` Owen . Dobrom obranom osta~io je dubok dojam na porotu. Suda. Tada pisk. ni n~ surnnjam da nas je ovam. Bilo je strašno .Pa to je fan~tastično! Ludo! ' Sudac blago kimnu.Misiim da su vaši zaključci opravdani reče. od bijena je. Anthony Marston zareži: . ' Ove riječi smjesta izazvaše nemir medu prisutnima. On zna i na. Reptilske ođi sjevnuše ispod kapaka i sretoše se s njegovim. Ulick Norman Owen . U oba slučaja riječ je o istim inicijalima. nitko odnas.oba puta. on zna mnogo toga. Armstrong se sa~da. U. mi nikada nismo.. No. IIi.o pozvao neki luQak.e na sve to proleti liječnikovim mislima.Htjela bih vam reći . Sjeća.nja. Ista priča. Takoder zna ponešto o kolegama dra Armstronga i mjestima gdje se sada nalaze. . primjećujete li? Spominjem to samo zato što se slaže s ostalim podacima. .Da li je naveden bilo kakav razlog? . .to dijete. sudac odgovori: . engZ. ~inilo se da sreduje neke lične probleme s.zi vrlo zariimljiv podatak. Pojavio se preda mnom na sudu u lipnju i930. . Armstrong zaključi u sebi: nStari Ia~e .znam da laže. Točno je obaviješten gdje je gos~poQica Brent 57 1 provela.io je sasvim odredene eptužbe. .Kako vidite. smio plivati daleko.a: . To sam ista~kao u završnoj riječi i porota ga tada pmglasi krivim. je tamo u:poznala. Samo sam vršio svoju dužnost.dimak Marstonova prijatelja i kakve on telegrame šalje. Tzvuče iz džepa pismo i siavi ga na ~stol: . . . Želio bih vam samo reći da je moja savjest potpuno čista. ledenim glasom. Jednoga dana. Cyril Harnilton. 55 1 Četvrto poglavlje 1 Zavlada tišina.c je i dalje gladio gornju usnicu. oku.cc A kasnije je čuo komentare: oSudac ga ima na zubu. prfje sudenja. optužen za ubojstvo neke starije žene. . Ja sam bivši namještenik Odjela za krimi nalistička i~traživanja. Tako je majstorski obradio poroiu da..Taj Owen. da. Krenula sam za njim .Ulick Normaaz Owen! U pismu gospodice .Gomila laži! Klevete! I Vera je vikala: . . Sudac Wargrave zapita: . Na temelju tih podataka. zna da smo La.Da li ste .Ne znam samo na što je ta pmkleta budala ciljala!~ ' Podignuta ruka suca Wargravea stiša graju.Nisam znao ništa o Setonu prije suder~ja.Ovo je navodno pisala moja stara prijateljica. on je otplivao. on započne: . naprav. sve je bilo vrlo legadno. Nancy jasno se vidi. pri je toga želim dodati još neka obavještenja ovom popisu. ..s. dok sam bila zaokupljena nečim drugim. HGotovo sigurno će. . nepravedn~o. Sreo je dvorskog savjetx~ika Matthewsa na ručku dok je proc~. krivo ste me ocijenili. . Poziva me da joj se ovdje pridružim i -sasvim neodreQeno sporriinje domaćina i doanaćicu. General Macarthur zaviče: . vjerojatno vrlo opasan. s malo mašte UNI~NOWNiI Vera poviče: . . Ako me čak ni ona nije krivila. biia sam njegova nje~ovateljica.Tko vaan ga je dao? .Ovako nejasno i nerazumljivo pisanje upravo je u njenom stilu. Ovdje je moja pismena preporuka i svi je m.ovima generala Macarthura. to jest. N. Izrekao sam kaznu s pravom osude~wm ubojici. zašto. Lady Constance ~. Došao sam da vas držim na. zbog navodno krivi~h uputa koje sam davao poroti. Sada vodim detektivsku z. . Zna sve o starim ratnim dru.. a onda nastavi: ' . Dobio sam vaša imena. 1V'isarn je već godinađna vidio.avi sučev glas ponovno sve nadglasa. na temelju činjenica koje su ga teretile.Nakit gospoQe Owen.: nepoxrsat (op.tim čovjekom. No. Tišina puna strave i zaprepaštenja. . nisam bila kriva. nisam mogla stići na vrijeme . Pri1ožio je navčanu uputnicu na lijepu svotu i dao mi upute što da radim. Trebao sam se priključiti ovoj kuer~oj zabavi. Pažljivo birajući ri.ožete pogle ' dati. Jezik mu pos~ta brži od pameti. Jasnim.To je nepravedno! . ime Una. Složivši se s njihov~om odlukom.dy Constance Culmington i ja prijatelji i dobro mu je poznat njen stil pisa. 1 Unknown. osudio sam ga na smrt. Medutim. Dovraga i ta gospoda Owen! Ne vjerujem da ona uopće postoji reče gorko Blore.)..m se Setona vrlo dobro. . Slučaj Setonl Presuda je izazvala opće iznenade~je. Poslije istrage oslobodena sam svake krivice. prev.Laž. Nije 59 · . . pretvarajući se da sam i sam jedan od g~ostiju. ga osloboditi.« Sjećanj. ljetne pra~ike prije dvije godine i koga . Tko god nas fe namamio ovamo. Djetetova majka bila je tako draga. Owen. Dali su mi ovaj posao.ječi. Nad osudenikom je izvršena smrtna kazna. pa upit. ali. Stari Wargrave dobro pozn~je zakon. opaka laž . zna ili se dobro potrudio da saz~z mnogo topa o svakome od nci.s jo~ bio u taku. Uložena žalba.genciju u Plymautim.Gospodo. Ovaj je bio pun samopouzdanja. Nema sumnje o ishodu. uopće pozriawali Setona? Mislim. Brent. bio je kriv.Nastavl jamo našu istragu...Disala je ubrzano. Malo zastane.O. su ga proglasili krivim. ovaj put ~ odobravajući. Otišla je na Ištok.. prisjeti. za~što je ova grozota morala biti izrečena? Nepravediw .

ogersa. ~suhe usnice.Bio je nitkov! Smaknuo je noćno~g čuvara. znate. ali sjećam se toga. A zašto i ne bi. No. Obična nesreća! 3 ° Za to vrijeme Rogers je vlažio usne i grčio prste.Upravo nešto mislim.tho~ny slegnu ramenima.Ostavili ste ih .Smijem li samo nešto reći? . osjećaxn potrebu da vam ka. Bio je slabog zdravlja. Rogers pročisti grlo i prede jezikom preko sasušenih usnica.bila je to prokleto loša sreća i za njih. A što je s vama.strugnuli. govspodine.hvalnosti za vjerno služenje. Telefon je bio u kvaru. Preko ramena jo~š dobaci: . Za. Sjeti se treska poslužavnika. . Ipak.ogers. Bili ste u to vrijeme policijski inspektor? . a onda. Naravno da to ni je istina. Oduzeta mi je vozačka dozvola na godinu dana. taj strah u očima R. Bit će da su to ona djeca koju sam pregazio u blizini Cambridgea. Uyijek je bila sla.gorljivo će dr Armstrong. An~thony Marston reče otežući: . An.I vaše se ime nalazilo na popisu. Blore? ~ .š~o je bil.Kako to mislite? .ni trunka istine nema u orwm što je rekao o mladom Arthuru Richmondu. Nikada protiv nas nije izrečena ni riječ. . R. .nost.ni trunka istine .Mislite na Landora? Riječ je o pljađki banke . poniznim glasom: . mislim. samoodržanje je čovjekova prva dužnost. Blore progovori srdačno.Pa.Ipak.Briznu u grčevit plač. stigao je prekasno. O~si~n toga.da umru? . Vadrina u njegovim očima sukobi se s užasom u njenim. draga moja.Unaprijeden sam.Ceza. u pravu ste gospodine . Te noći bjesnjela je olu~ja. Sva~ko će vam to potvrditi.a? . I gospo8ica Brady. .Londonske trgovaLke banke. i vaš~orn si~tnom profesio .Da. Drhtavom rukom stan~ čupkati brkove. naglo reče: .Danas se tako vozi: Naravno. Vera podigne glavu i zaprepašteno reče: . Poslao sam ga na dužnost i poginuo je: Normalna stvar u ratno doba. od početka do kraja. U tome nema ni trvnke istine. Ni riječ! Lombard je zamišljeno promatrao lice koje se grčilo.or je osuden na doživotnu robiju i umro je godinu dana kasnije u Dartmooru. ili tako nešto.o s njuna? Lombard se naceri: ' 60 r . nemoguće! Mladi ljudi poput vas opasni su za društvo . No. . Osvrnu se tražeći svoju čašu. ali ipak podru~glji~. Lombard se nasmije iznenadno i zvonko.Samo sam vršio svoju duž. Lud! Ima bubu u glavi! Sve je izopačio. 61 1 .bog zdravlja. .tim reče tihim. Prokleto loša sreća! Sudac kiselo upita: -. Zatim doda promuklo: .Gospodica Brady nam je oporukom osta.ro: 62 . hajde. Izjurili s~u iz neke kućice.A što je s vama.Sad.že~m . .rthur ozbiljno upfta: .PriznajeTn da to baš nije čin dostojan jednog pukka sahiba. . ali. General Maos. . Blore pocrverii. Đni to ne do~živuavaju kao mi Evropljani. za mene. uze je sa stola i ode do malog stolića da bi natoLio još jedan viski sa sodom.Napustili ste svoje ljude? Ostavili ste ih da umru od gladi? Lombard odgovori: . Sudac Wargrave se uzvrpolji. Moja Cena i~ ja bili sm~o kod gospoctice Brady sve do njene smrti. gaspodizie.Kako smo svf revni na dužnosti i kako poštuje~no zakon! Izuzimajući mene. John i Lucy Combes.Ostavio sani ih da umru. Uspravi se. Ovaj govor bio je za njega veliki napor~ Zatim se javi Lombard. Marston upade: . domorocima smrt ne pada tako teško. 63 . što se može. tom prilikom ste pohvaljeni_ za vješto vodenje slučaja? Blore će snuždeno: . Landor je bio osuden na temelju vašeg svjedočenja.Richmond je bio jedan od mojih oficira. naravno. pitam vas? Lombard reče: . naravno.Sjećam se.Najbolje bi bilo da se uopće ne obaziremo na te gluposti. gospodine. Strašno me vrijeQa ljaga bačena na moju ženu. Ćinjenice su ga nedvosmisleno teretile.Priča je potpuno istinita! Ostavio sam ih! Stvar samoodr~an~ja! Izgubili smo se u džungli. spomenuti smo i ja i moja supruga. Za njih ili za vas? .Te brzine su nemoguće.Što se tiče onih domorodaca . Najbolja ~ena na svijetu.. gospodine. General Macarthur potapša je po ramenu. Taj tip je lud. Nismo mogli doći do liječnika.Crospodine. Kakva gnjavaža! .Hajde. Nisam ja kriv. Pješice saxn išao po x~jega.Ako se ne varam. njenom smrću ste naslijedili neku sitnicu. Nije bio moj slučaj. je li? Rogers se pribra i hladno reče: . doktore..vila stanovitu sumu u zna~k. On reče: . U očima mu se vidjelo da se tlobro zabavlja. Čovjek ne može razviti pristojnu brzimu.Samo recite. nalnam ngreškicomc<? Protuzakonita operacija mo~žd. .Land. te nocSi kada joj je naglo pozlilo. .rova žena! Sjedne. u Eagleskoj su ceste grozne. Ja i još nakolicina drugova pokupili šm~o preostalu hranu i . Wargrave reče otežući: ~ .za. Apsolutno .

osim jednog. Kako li je ono bilo Clees? Close? Zaista se ne mogu sjeti~ti nijednog pacijenta tog imena. Sudac pogladi lice i reče blago: . Prošlo je nekoliko minuta. . . Uvijek sam ra~ dila ono što mi je savj~st nalagala. gospodine.zi ~svakog jutra. po mom mišljenju.ogers.ugušeni gutljajem viskija i~e.reče Wargrave. smatra se da je to krivnja li ječnika.Nikako mi cijela stvar ne ide u glavu. s noso` '~'~n ~ 65 . ss Peto poglavije 1 Sve se odigralo tako naglo i neočekivano da svima zastane dah. Marstonova smrt ne bi se mogla nazvati prirodnom..ruke nesigurne. . Sudac će na to za. A sada. Ubio sam je. . .Nije mi jo~ sasvim jasno zašto nas je naš nepoznatf domaćin skupio ovdje. Isuviše naglo. .š~ mu ispadne iz ruke. Dr Armstrong skoči i kleknu do njega. Svi su. Mislim da bi bilo dobro da što prije napustimo otok. gospodine. ali sigurrw je da je umro od gušenja . Sudac će na to proči:stivši grlo: .Nazovite to kako hoćete. Svi se jednoglasno složiše.lw.U mojim godinama čovjeka napušta svaka želja za »uzbudenjimac< takve vrste. u uobičajenom smislu te riječi. R. Tupo su zurili u ukočenu priliku na podu. možda. U zraku se osjeća. ma tko to bio. a u očima mu se očitovalo zaprepaštenje.Da li je bilo .Sigurni ste? .On može biti opasan. Možda je u pitanju neka moja operacija. Vrlo »uzbudljivocc. ali na oto~ku nema čamaca.Usred ~ivota..jednostavan slučaj .Oprosti~te.ogers primijeti: . a ~kada pacijent umre. Uzdahnu. nego što! Jadnica . ° g. Ali. Ne odmah! Mrtav? Mrtav? Mladi vil~inški bog u naponu snage i zdravlja? Poko~en u trenu! Zdravi mladi Ijucli ne umiru tako . Izraz lica smjesta mu se prarnijeni. čitav slučaj za mene je prava tajna. niti da sam na bilo koji način ikada bio umiješan u nečiju smrt. A u sebi pomisli: uPijan . ta osoba. Sestra je znula . Podigao je glavu. a preuzima narudžbe.Naša istraga ovime završava. Ni ime koje je izgovoreno ništa mi ne znači. Donos~i kruh. Sve je to poput detektivske priče.Ne. čovjek ne umire od običnog napadaja =. a onda je postala svjesna njihova iščekivanja..odgovori liječnik: 5' 67 ~r~ je čašu. . . . Nemam sebi što predbaciti. Bfla je nepopustljiva. ali držala je jezik za zubima.Bože moj! Pa on je mrtav! Ostali nisu shvatiii. pogledavali Emily Brent. Obrve na njenom niskom čelu podigoše se i ona se javi: .Mrtav? Hoćete reći da se ciečko sa~no tako I zagrcnuo . No. .i umro? ._ dr Armstrong odmahnu dobroćudno glavom.da sam bio trijezan. Ali Emily Brent se nije dala zavesti javnim mišljenjEUn. mlijeko i poštu. bilo je to davno. Sreća moja da u našoj ~rojesiji postoji lojalnost.Ne. odma~hujući glavom. gospodine. Zagrcnu se. gospo8ice Brent? .Očekujete li da i ja nešto kažem? Nemam što reći. . A operirao sam! Iskidani živci . Vera gatovo prošapta: . gospodine. Anthony Marston nije bio uz većinu.Fred Narracatt dula. Ne.NLt.jeclljivo: . Emily Brent čvrsto stisnu usnice. Hvatajući zrak sklizne sa stolice i ča.Emily Brent ga pogleda s izrazitim 'negodovanjem.Potpuno siguran.postarija žena .Zar to ne bi bilo nesportski? Trebalo bi prije odlaska riješiti tajnu.Ništa. Savršeno vladajući sobom. Krenim~o još hoćas. dižem ovu čašu! Podiže čašu i iskapi je na dušak. Naravno.n~to .Ništa.život u okviru zakona postaje pretijesan! Ja sam za zločin! U to ime. Dr Armstrong zaviri u mrtvačevo lice. Anthony odvrati iscerivši se: . sav se izobliči i pocrveni.Nema nikakvog čamca? . kriomice ili otvoreno. zatim uze čašu iz koje je pio Anthony Marston. Obuzet strahom tiho prošapta: . Toliki ljudi stignu prekasno. zati~m umoči prst u ostatak pića i oprezno ga samo liznu vrškom jezilra.Tada mislim da bi bilo dobro da svi napustimo ottyk sutra ujutro kad Narracott s~tigne s čamcem . tko je to mogao saznati .. General Macarthur upita: . nije potpumo zdrava. Pomirisa poplavjele. Bože. nisu to mogli shvatiti. kakav šok! Jedua sam došao k sebi. kašlja. mi smo u smrti! Dr Armstrong ustane i grubo odvrati: .naravno.u vislciju? Armstrong kimnu potvrdno. Sudac upita: .eto šta je = pijan .od napadaja kašlja! Emily Brent doda: . iskrivljene usnice. Baš nitko. .A kako saobraćate s kopnom? . tko se još nalazi na otoku osim nas? .Us~kraćujete nam svoju obranu? Gospodica Brent hladno odvrati: .Nikad nisam znao da čovjek može samo tako umrijeti .Nema ovdje mjesta obrani. General Macarthur će mirno: . gospodine.nakon tolikih gvdina?cc 64 4 U sobi zavlada tišina.lo nezadovoljstvo.

Mlitave usnice povukoše se u usnu šupljinu. pa ipak svi su oklijevali. 3~lewellyn.Da! : Liječnik pride stoliću s pićem. U kući nije bilo ničega skrivenog ili tajnovitog.Bez brige. ostali su stajali u grupi i svi su pomaZo drhtali. nema što. . njegovih plavih očiju. bogami. . .Učinite to ujutro. što se još moglo reći? Armstrong i Iambaxd odnijeli su nepokretno tijelo Anthonyja Marstana u njegovu sobu i polor~ili ga na. Odmahnu glavom. Sada su to bila okrutna usta .peništa poželjeli su jedan drugom laku noć. ali s čudnim nezadovol jstvom: . nije uspio izbrisati dojam koji je ostavila obrana. Nije se previše uzbudio.Ćovjek nikada ne bi rekao da će se on ubiti. No. gospodine.Da. i ugasi svjetlo. Llewellyn. Sudac pažijivo navije sat i stavi ga uz krevet.Idem pogledati. izgledao je . A ipak .o izdržao unakrsno ispitivanje. zastupnik optužbe. zadah cijanovodične kiseline.ogers primijeti: .Da li postoji još neka mogućnost osim samoubojstva? Svi -su polagano odmahnuli glavpm. ispitati da li su vrata zaključana i odmah idem na spavanje. Bila je posve bez atmosfere. ne mogu to objasniti! Ali. sudac se nasmiješi. A Seton je izvrsn. upravo je ta bezličnost zastrašivala .zašto bi Anthony Marston počinio samaubojstvo? Blore reče zamišljeno: . Tako se dobm zabavljao! Dok je večeras silazio niz pa~dinu u onom sutomobilu. Ostali se pola.o da je Marston bio tip samoubojice. Sar~w ču sve spremiti u sobi. A sada je.ćini se da je tako. 71 Točno se sjećao kako mu je bilo dok je tamo sjedio . Lijepo je skuha. Nemojte je uznemiravati . Ne bih raka. krevet. ni razbjesnio. ležao na podu.Dobro je. izgledao je kao kakvo besmrtno biće. Njegovi argumenti bili su uvjerljivi.Bolje da pociemo na spavanje. ocjerijujući sve što je čuo. vjerojatno je riječ o cijankaliju. navike da gleda čovjeka ravno u oči s nekom ugodnom neposredno~ću. . Lombard će ~asorno: . Dr Armstrong upita.o tog Setona! Uz la. Upade Blore: 68 . Armstrong se obrati Rogersu: . Bio je tako pun života. . Nije bih~ mračnih kutova.Znači li to . zastupnik obrane. 3 U ugodnoj sobi toplih boja. 69 Kada su se vratili u dnevnu s~obu.ko reumatično stenjanje. Skla. Skinu čep s . Arnistrdng odgovori: . Sudac ozbiljno upita: . Vera će polako: .Znate. Matthews. Emily Brent prekine šutnju: . sretiujući do najmar~jih sitnica sav dokazni m~aterijal pro~tiv zatvorenika. govoreći poslije njega. boce viskija. moramo malo odspavati. Hodnikom je otišao u blagovaonicu. Pametan prijedl~og. gospodine. . . unakrsno ispitivanje gotovo ubojstveno. Njegove kose. . ova kuća je bila posljednji krik mode. Da je to koji. leže u krevet . ni skrivenih vrata. A oa~da je došla i njegova završna riječ . u loži za svjedoke bio je majstorski. R.okrutna. Sudac Wargrave pažljivo izvadi zubnu pro tezu i stavi je u čašu s vodom. zgrčen i skršen. svatko je otišao u svoju sobu.Samouboj~stvo.Oboje je u redu.da je sam stavio otrov u čašu? Armstrong potvrdi. a sve je bilo 70 novo. Ne mogu točno reći što. meni tu nešto nije u redu. je li? Lijepo. 4 Dolje u blagovaonici Rogers je zapanjeno stao. Upravo je to i o~stavilo tako dobar dojam na porotu. sudac Wargrave se svukao i spremio na spavan~je. No.: . Anthony Marston. atmo~sfera bi bila jeziva. Mislio je na Edwarda Setona.Da li je vašoj ~:eni dobro? . zaključali vrata. Svi su izgledi da je to jedan od cijanida. Kasno je.gano i bezvoljno uputiše stepen'ic~ma.o. P~tupak ~a ispitivanja. automatski. Prošla je ponoć.slušajući. iako noć ni je bila hladna.I to. Vrlo ga se dobro sjećao. . doktore. malo je zabrljao stvar. i grabežljiva.izgledao je o. Na vrhu ste. bio je vrlo dobar. Vrati se za nekoliko minuta. To je porotu impresioniralo.Sudac prihvati: . Kao da je svatko od njil~ u drugome tražio ohrabrenje. Zatim okusi sodu.. Uživao je u tom slučaju! Matthewsova završna riječ bila je fenomenalna. Ne as~jećs se izraziti . bila je pre~plavljena električnim svjetlom. svi ~su znali što je mislila. gotovo nesvjesno. I~ombard upita: . On djeluje trenuta~n. je bilo u njegovoj čaši? . Vidjeli su ga kad je otišao po piće.reče Lombard. bilježeći. tamnim sjenama i debelo obloženim zidovima.Nisam još raspremio sobu. svijetlo i blistavo.m slučajem bila stara kuća s daskama koje škripe.Slažem se! 2 Ostalo je na tome. . Iz toga slijedi da je cijanid mogao dospjeti u čašu samo ruk~om samog Marstona.Lijepo s~pava. i svi su. . pomirisa i malo okusi. prekrivši ga pokrivačem. ~ S druge strane. Bio je pregrub i hbio je previše toga dokazati.pajući oči. pravo oliče~n.Da.je mladosti i muževnosti. Matthewsu se vjerojatno činilo da je presuda još samo puka formalnost.

život mu je bio pust. Ćudno je gledao svog pretpostavljenog. Materinske! Kakva je bio budala da mu nije odmah sinulo kako je Richmond imao dvadeset osam prema Leslienih dvadeset devet godina! Volio je Leslie.je. Nedjeljom bi išao u crkvu. . Bože.čovjeku su živci s~talno prenapeti. ali nikakav osjećaj krivn. oStari je Macarthur izgubio glavu. I tamo. . Vik~di! Richmondov posl jedn ji dopust . Leslie se izgubila u magli vremena kao i Arthur Richmond . Bilo mu je drago što se Leslie svidio. (Ali ne onda kada bi se čitalo kako je David poslao Uriaha u prve borbene redove. Plakala je za svojim ijubavnikom (pretpostavljao je). Ipak. Griješilo se stalno i oficiri su često bili nepotrebno slani u smrt. večeras. ubilački bijes. nasianio se u Dev~onu i kupio neki mali posjed kakav je oduvijek želio.ogao zaspati. A on. A onda je.negodovanje i prezir. Promjene raspoloženja na frontu su bile razumljive . Neugodrw je osjećati da ljudi raspravljaju o vama. Pokušavao je da njegov odn~s prema Richmondu ostane i. Njeno srcoliko Iice. tri ili četiri godine kasnije.' Zurio je u male porculanske figure na sredini stola. Kasnije je imao neugodan osjećaj da. niltko ni je ozbil jno mogao shvatfti tu optužbu.onu bol . Arthur Richmond joj nije bio dosadan. Nekako to nije mogao podnijeti. vadio njenu sliku iz unutrašnjeg džepa unfforme. Volio je Laslie i imso u nju neograničeno povjerenje. ?5 ~ ~` Da li se dobro tiržao? Sačuvao prisutnost duha? Pokazao prave osjećaje . u početku.o drag. taj. zapravo nečakinja starog To~ma Brenta iz Regimenta. ima tome petnaest . A onda je otkrio sve! Sve se odigralo upravo onako kako se to zbiva u knjfgama: pismo u krivoj omatnici. poslao je Richmonda u smrt i nije mu bilo žao. neka lažna naklapanja .o. . bio je oduševljen mišlju kako Leslie gaji materinske osjećaje za mladi~a. To jest. . I sada mu je bila pred očima. Već od samog početka dobro su se slagali. U mraku je s~talno vidio lice Arthura Richmonda. muzici. nakon toliko godina. slikamtvu. čak je i sada. oni su to s.ko ni je m.~su mogli reći.) Svi su bili vrlo prijateljski raspoloženi prema njemu. Zadirkivar la bi ga. ali dobrog zapažanja. . Jedino ga je mladi Armitage ponekad čudno gledao.o u smrt svoje najbolje ljude. Možda je Armitage i pogodio kako stvari sto je kada je došlo vrijeme? Svjesno je poslao Richmonda u smrt.glas ju je optužio da je utopila dijete! Idioterije! Neki ludak se razbacuje opiužbama! Pa i Emily Brent. A bila je izrečena i čitava gomila drugih besmislica. . .ništa rnan je! . Ljudi su po~slije mogli govoriti. samo nekako više nije bila stvarna. osjećao udarac koji mu je time nanijela . (Armitage? Ako je Armitage progovorio?) Poslije je počeo izbjegavati društvo i potpurw se povukao. Vla. (Ako je Armitage progovorio. zbijala s ~jim šale. Macarthur. oplakivanje je već bilo gotovo. Da li je uspio? Tako mu se bar činilo. Da. sjeo bi i mislio na nju. Samo ga je čudo moglo spasiti. Nekako su ga drugačije gledali.ko se taložio taj ledeni. kako je to boljelo! A čitava je stvar trajala prflično dugo. upravo ga dražila. u Francusko j.cc Više od toga ni. A sve je to bilo tako davno i sada tako bez svake svrhe. Osjećao bi se nelago~dn. mu govore iza leda. Uspio se pretvarati kao da se ništa nije dogodilo. Nika~da joj nije rekao da je otkrio njenu vezu.sti. Možda je znao da je Richmond namjerno poslan u smrt. oboljela od upale pluća i umrla. Ali mladi Armitage je bio drugačiji. Fini susjedi. tamna kovrčava kosa.Leslie i Arthur! Proklet bio taj Arthur! To prokleto nasmijano lice. U pismu se sve jasno vic~jelo. No. Optuži~ti nju za ubojstvo! I slijepac bi vidio da je to krajnje pobožna žena. Pričali bi o kazalištu. . Mogao je pomalo loviti ~ ribariti. sive duboke oći. skriveni glas objelodanio je njegovu tajnu. strašno mu je bi. čudo se nije dogodilo. Bio je posve mlad. taj spremni oRazumijemcc! Lažov i licemjer! Kradljivac tude žene! Pola. Ništa od onog što se dogodilo nije više bilo važno. Richmond nije ništa posumnjao. jedna od onih koje mogu ići ruku pod ruku sa svećenicima. isto toliko pre~tjeranih. Kao da su nešto načuli.dala je opća pometnja i panika. usred čitavoga onog pakla. Nastavili su živjeti zajedno. ) A sada. nika~kvu nelagod nost? Bilo je to teško reći. nčudno! Mogao bih se zakleti da ~h je bilo deset! « 5 General Macasthur vrpoljio se u krevetu.da li je Armitage progovorio? ) Leslie nije ništa znala. 73 Leslie . 72 Volio je Arthura. no kad se on 74 vratio u Englesku.vila pisrno za Richmonds u omotnicu adresiranu na svog muža. Ona šarmantna djevojka . (Po završetku rata . Bilo je to dosta jednostavno. ništa nije pokazivao. Nika. Sve je to bilo prokleto čudno! Ludo . Proanrmlja: . ugodan kutak. Počeo je izbjegavati čak i svoje stare ratne drugove. . Bez sumn je. Bilo je to davno. HI)OSadaIl!K Tek tako. No. Bilo je mnogo sasvim pristojnfh mladiča na koje bi ona samo podigla nos i proglasila fh dossvdr~im. Leslie je bila tako svojeglava.šesnaest godina! Napustio je vojnu službu.igurno znali. počinio neke kapitalne greške i posla. Pisala je obojfci i sta.

baš kao mi večeras . ili nešto slično ali nikako cijanid!cc ~Strese se pri pomisli na Anthonyja Marstona i njegovo zgrčeno crveno lice.ne može više dalje . došao je na kraj svega . .mac. . Vera?s Znala je. je pomalo razočaran. . Pomisli: »~um i mjesto koji mogu samo umiriti . . očiju uprtih u stmp. na dohvat ruke .cc ~aDobra ideja. . . .. . Je~dno od onih koje možda umire prije nego što odraste .. zaista ga je volio. . Pomi:sli: »Kad bih barem imala kakvo dobro sredstvo za spavanje. 99 r . . gospodice Claythorne. . ~Volim vas.<c Odjednom je postao sujestan du ne želi nupustiti otok. to je bio šok. . . . . otišao iz moga života .~~. . . Jednostavno je otišao. natrag u svoju malu kuću.a I. Ovo koje je ležalo pred njim bilo je sitx~o i mršavo. 6 Vera Claythorne ležala je u kreve~tu potpuno budna. Morala je misliti na njega sjećati se . Smrt je za druge . vratiti se na kopno. Nije mogla ni zamisliti da bi poželjela umrijeti. »Kada bih se ja odlučila na samoubojstvo. Cyril je drago dijete. U Hugovoj prirodi nije bilo zavisti. Hugo bi sve naslijedio. .cc E. A on je. Da Zi znate da vas volim.« . .cc Pomisli: »Ovo je grozno . samo tako. 76 :'. čudno. ali tog trena i nije baš želio otići . .c< oGdje je on sada? Ne znam. popila bih pretjeranu dozu veronaZa. Vjetar je jačao. Svjetiljka na noćnom ormariću bila je upaljena. . Nemam ni prebite pare. na. Šesto poglavije Dr Armstrong je sanjao . . ) oNe mogu vas zaprositi. Tijelo žene ~izgledalo je drugačije. Ali ipak.cc Zašto bi Anthony Marston želio umrijeti? Ona io nije željela.vuče je za ruku. sada nešto bučnije nego u predvečerje.. Zašto ne smijem plivati do stijene?~c Podižući pogled.trag u sve nevol je i brige.a šetrrja do obale. Cyril.~ . naravno. naravno. vlažn~ i ljepljive.a Sutra. . Mjeseđina . GospoCta Hamilton. zašto ne smijem plivati do stijene?cc Plačljivo ponavljanje već joj je išlo na živce. Bio joj je tako blizu. punašna i dobroćudna i Cyril . gospodice Cla~thorne. Ode do toaletnog stolića i popije tri aspirina. . I nikada neću s~ znati. Prolazeći uz kamin.~ 78 . . i da ga zabavlja.: . . Volim vas. Jedan se ugušio i osta ih Devet. . Jedva se i sam izdržavam. Pdora da su pretjerali s gri. Uvijek je bio spreman da se igra sa svojim malim nećakom. .. No.? NGospodice Claythorne. . 79 ~aPodimo malo u šetn ju. oD~eset malih crnaca pošlo je u krevet. kad stigne đe. : . .. zašto večeras osjećam da si mi ta. A onda . Hugo . . . . Bilo bi lako počiniti ubojstvo takvim nožem.v. Crne stijene. NNajbolje je na otocima to što đovjek kad jednom na njih stigne . . Da je on bio djevojčica . Cyril se rodio tek tri mjeseca nakon smrti Mauricea. Lice nije vidio od prekrivača.`. Cyril baš nije bio najboljeg zdravlja. . meki žuti pijesak.janje~n! Znoj mu je curio niz lice.cc Nije imalo smisla da se prisiljava da ne misu na Huga. Jako ga volim. ~Predaleko je. . pa stigli su tek danas poslijepodne! činilo mu se da je tu već čitavu vječnost. ( Ili j e mislila da zna. grubo rimovanu pjesmicu.~uo je kako valovi udaraju o stijene. ~. znate. Tu negdje. Priznao je da. Osjetljivo dijete bez živo~tnne snage. čudno je to. što se može. Kroz otvoren proz~or i. jednom sam se čitava tri mjeseca mogao radovati da ću se obogatiti. . upravo to i radio . jedva su držale skalpel . Raztnišljala je: »Hugo . »Naravno. vidi kako Hugo ne skida oči s nje. . baci pogled na uokvirenu.~ ~rAZi gospodice Claythorne . . A onda . Bilo je krupno i ghmazno.kad li je to ono bilo? Vidi vraga. . nisam na tome gradio nikakve pla nove. Ruke.. . . .Još od samog dolaska ovamo . Bojala se mraka. U operacianoj dvorani bilo je strašno vruće . Kako je divno o~tar . . Cornwall .uvijek spre~nan da zaplače . . . da je on bio djevojčica. Vera us~tane. . oHoću pliuuti do stijene.topli zrak Atlantika.večeri poslije Cyrilova odlaska u krevet . Mislio je: »Da mi je znati kada ćemo se izvući odavde. A tada je Hugove ruke obujmiše. .ko blizu?.

ko su joj zlobne oči! Usne se pokreću. doktore! Dr Armstrong se potpuno razbudi. a zatim se vratiše u sobu. Dr Armstrong je bio brz i djelotvoran. Kažem vam. gospodine. Emily Brent je ta koju mora ubiti.Je li . Nagnu se nad krevet u kojem je ležala žena. .unbard zazviždi: 84 t r .m da sam ga donio. Ali on to mora saznati! Da li da pita sestru? Sestra ga je . . zašto se taj mladić htio ubiti! Mučilo me to čitavu noć. Rogers.Liječnika? . nju nije mogao pitati. lakše! Sestro. Rogers upita: .što kažete na vrijeme? Gledajući u nebo..ozdo se začu poziv na doručak.j koga je morao ubiti? Nije se mogao sjetiti.Imate li kakvo drugo objašnjea~je? . pričajući o politici. Bilo je tamo nekih bočica. jako me to pogodilo. uspravl se i okrene od kreveta.Da li je uzimala kakva sredstva prativ ne. General Macarthur i sudac bili su na terasi.Da. sestro? Ch~. gotova je. zdravlja? . daktore. Lc. mi smo u smrti . 82 Poslije nekoliko trenutaka. ni ona. Emily Brent. Philip Lombard je gledao na drugu stranu.. sve tu kasni. Ne mogu je probuditi. ta. Armstrong ode do umivaonika. tako nešto nije mi poznato. Blore će tiho Lombardu: .Bi~t će oluje još prije mraka. Sjedne u krevetu i oštro upita: . zatim očne kapke. Ah. lavandino ulje.Je li. Moram je vidjeti.Patila je od reume. Nigdje ni traga sredstvima za spavanje. y .teau Neuf du Pape? Da. Sunce j e ulazilo u sobu. Treba joj dati anesteziju.želio bih dokaze. ne! Doktor strogo upita: .Znate.Ni traga od čamca.Dolazi li čamac? . nije.Uzimala sredstva? Protiv nesanice2 Koliko ja znam. Čekam ga.Miriši na oluju. svi su već bili na nogama i čekali poziv. Motiv.izgleda vrlo loše. je li? Jezikarn prege preko suhih usnica.Kakvog je inače bila. . Pogled mu se zamišljeno zadrži na čovjeku koji je stajao pred njim. s' 83 . Vera Claythorne i Philip Lombard popeli su se na najviši vrh otoka. I` .gledala. .u hladnu rul~u. Obukao je ogrtač i pošao za Rogensom. Rogers mu pomogne da isprazni ladice u noćnom ormariću. . Rogers reče: . to se odmah vidjelo. . On prvi prozbori: . Gdje je eter? Siguran sa. Bila je sumnjičava.Da li je bila kod liječnika u posljednje vrijeme? .zabezeknu se Rogers. Dok su se spuštali niza stepenice. Armstrong ~klimnu. Ali nije mrtav. fi Deset malih crna^a 8I ` Naravno. Ne. zar ne? Od.Nije baš dobro spavala. pasta za zube i nešto Ellimanove kreme.Ne. . Bilo je jutro. . R.ko je već bolje. Pa jasno! Znao sa~n to čitavo vrijeme! To je Anthony Marston! Lice mu je crveno i zgrčeno. tko je to na operacionom stolu? Nisu smjeli tako prekriti lice .je li srce. Lakše. osim onog što ete joj vi dali. on se smije. ni ja. Vera odgovori smijući se: . prašak od kore. što to govori? ~Usred života. Netko je stajao na~d njim i drmao ga.ke i stane ih kršiti. Armstrong nastavi aspitivati: . umirite'ga! . vodica za ispiranje usta. Siguran sam da nije. . K~.Doručak? Dobro će mi doći. R.Ništa nije uzela sinoć. 2 Kada je u devet sati zazvonio gong za doručak. Trese operacioni stol. . doktore. To je Rogers. Pregledaše i komodu. što ste uči~nili s eterom. Ali. : Kad bi barem mogao vidjeti lice . losion za ko. umivaonik. skupi ru. smije se.ćini mi se da je dobro.Što je? . Moj bože! Ne mogu je probuditi. Tamo su našli Williama Fienryja Blorea kako zuri prema kopnu. Zatim upita: . ne stavljajte ponovno plahtu. Vera je bila nešto ispred njih. Zatim promuca: . sestro. a zatim upita: . Blore primijeti: . čovječe. govo~rio mu je: Doktore. Podigne njen. prema otvorenom moru. Odnesite plahtu.cc Sada se smijala.Imate li ražloga sumnjati da je patila od srca? . patpuno blijed u licu. Iz dnevne sobe izade im u susret Emily Brent.ogers prošapta: .Devon je pospani kraj. zaključi Lombard. Dr Arm~strong se trže i probudi. doktore? Dr ArmStrong -: ne odgovori odmah. .Da li je patila od nesanice? Rogers skrenu pogled. .Moja žena. sestro.ekao bih da je bio imućan. Blore doda: . Iambard malo zastane. Bila je okrenuta na stranu i potpuno nepomična. umirite ga._ . dobro će doći i ~to.Tko je bio ta.sanice? Rogers je iznenaQeno buljio u njega. Ne. za početak. krema za ruke.Nismo već godinama bili kod liječnika. Ona upita: . Neki mlsdi gripravnik skinuo je plahtu. Pregledali su noćni ormarić.su.

To se moglo i očekivati! Rekao je to tako značajnim tonom. moje iskustvo sa zločinima uči me da »provicienje<c sav posao oko osude i kažnjavanja ostavlja nama smrtnicima. zašto ne? Svi smo sinoć čuli onu optužbu. a zatim ih zaivori s vanjske strane.I vi mislite? . čuli su se za. Svi ste je sinĐć vidjeli. Emily Brent z2.što je s tom ženom? Dr Armstrong blago odgovori: . najnovija pojava čudovišta u jezeru Loch Ness.reče on. . čvrsto sii:snutih usnica. Jaja će se ohladiti.reče Blore. da ga liječnik u čudu pogleda. On nastavi: . za trenutak da je to istina.Taj čovjek jutros loše izgleda. Možda joj je srce popustilo? Dr Arm. tako! .Dakle. Nakon doručka. Blore će oštro: . Promrmlja pomalo ironično: . . napunili tanjure. čak se i onesvijestila. Emily Brent dobaci: ' . .prepašteni i iznenaHeni povici. .neku staricu.To je moguća teorija .Izgledala je vrlo nervozno. .to je sigurno.Pa. Bila je potpunĐ slomljena. Tiho reče: .Niš~~ta. Ušli su u blagovaonicu. možda i nije tako.Svi ste čuli.što je jela i pila nakon što je sinoć legla u krevet? Armstrong odvrati: . . »Zenska poslacc. Ova upadica iznervira Blorea. Razgovor o o~toku proglašen je. Rogers se morao sam potru 85 diti oko doručka.Mislio saa~n da je bolje završiti s doručkom prije nego što vam objavim ~tužnu vijest. Emily Brent upita: .hmnikakve nedostatke. to vi mislite? Blore ljutito odvrati: . .Malo ipak pretjerujete. Emily Brent tiho d~oda: . 86 °. Prihvatili su prijedlog. podiže bradu i reče: .Počnimo s doručkom. .Još ne.strong suho i pomalo razdraženo do . Nemam nikakve podatke o njezinom zdravstvenam stanju. . natočili kavu i doručak je počeo. ne može se prihvatiti dok ne saznamo još neke pojedinosti o njezinu zdravlju. dr Armstrang malo odmaknu stolicu. Dr Armstrong sumnjičavo zaklima glavom. . Svije.Vi smatrate da je to nemoguće? Da jednog grešnika smrvi bijes božji! U to sam uvjerena! Sudac je gladio bradu.no što je bio uzrok. .j i kavu. A sinoč je pretrpjela šok. koji je stajao do prozora.Hm.~.Nemoguće je reći ov~a. Einily Brent slegnu ramenima.ko nasumce.Ništa nije uzela? Ni šalicu čaja? Ćašu vode? Mogao bih se kladiti da je popila šalicu čaja.u ostale.st da nĐSi grijeh na duši za nju je bio preveliki ~teret. nazovite to voljom božjom. Tu nema xiil~akvih kratica. pročisti grlo i objasni: . značajno pročisti grlo i reče: .uz nju pribor za č. Vera reče: . kuda 88 ri ~.. Vera ga prekine.Savjesi! Njen čvrsti i jaki glas trgn. još je veliko pita nje.No. gospoQice Brent. Gaspocta Rogers je umrla u snu. Ako je imala sla'bo erce. Rogers im pridrži vrata dok su ulazili. .Ako hoćete. govorio je njegov pogled. . Na stolu je stajala ogromna posuda sa šunkom i jajima. Uzmimo. Vera uzviknu: .Draga moja gospođo.Jutros mu ne smijete zaxnjeriti .Kako je ~to strašno! Već dvije smrti na oioku otkako smo došli! Skupivši oči. Lombard upita: . Dakle.A. i taj posao često obiluje poteškoćama. GospoQa Rogers nije mogla hm . sport. GospĐdin Blore prigoVĐT'1: . po općoj su glasnosti. sudac Wargrave upita piskutavim glasom: . Armstrong joj se obrati: .Rogers me uvjerava da nije ništa uzela. Umjesto toga.Ne vjerujem da se gospoda Rogers ikada osjećala sigurnom i bez brige.Mislim da je ta optužba na mjestu. nas to vodi? Osjećali su se patpuno srei. . Možda je sve to čista izmišijotina! S druge strane. Ima nekoliko stvari koje bih vam poslije htio reći.vijesti iz inozemstva. optužena je da je zajedno sa svojim mužem namjerno ubila svoju bivšu paslodavku .pazi: .Sasvim je sigvrno da joj je srce prestalo kucati . Ona je doslovce umrla od straha.što ste time htjeli reći. Takve uvijek piju čaj.obaviti svoj dio posla. vrlo čudno. odgovori Vera. A što je uzrok smrti? Armstrong alegnu ramenima. Dr Armstrong. Rogers i njegova žena otpremili su staru damu na onaj svijet.Potrebna je autopsija? . . nevezano su razgovarali o najnovijim dogaQajima .Ne mogu dati nalaz . 87 Ona ga pagleda svojim blistavim pogledom. a. izusti: . za tabu. gospoQice Brent? Exnily Brent.nirna i bez brige . Svi se zaprepastiše.

. Lombard upita: . i njegov život visi o koncu! I tako on kriomice ubacuje nešto u njezinu šalicu čaja siguran da poslije neće progovoriti. Ruke su mu drhtale. ali ne može se osloniti na nju! Ako ona ne izdrži. 89 u~~ : .Naravno da nije bilo ničega! Prvo što je učinio.svojoj supruzi: Blore se kratko nasmije. pravi potpuni mir. Rogers se duboko pokloni.Mogu li s vama n~. onda zaklimš glavom i tek tada zausti: . .to je sve što mogu reći. . koliko ja znam. . prošle noči.Da li vam je još nešto potrebno? Sudac Wargrave se malo pomakne u stolici: .Kada običn~ dolazi čamac? . .Deset do deset. lagano šetajući gore-dolje. Nas~ta kratka stanka. Doktor nas je upravo obavijestio.žao nam je zbog vaše supr~ge.ne morati ići dalje . gospodine! Ponovno zavlada tišina. Ni je stigao.I vi misli~te da neće.r-: 3 Vani na terasi Philip Lombard reče: . . . . . Blore malo okrenu svoja široka ramena i zamišljeno~pagleda govornika. Smrtno se uplašio da ona nešto ne oda. . . . za suprugu! Ne. Blore ga pogleda. Prije nego što je bilo tko mogao progovoriti. . gospodine! Hvala.Kada je u pi~tanju život.što se tiče tog čamca. 91 Hodao je malo nesigurno. . gospodfne Lombard. . Bio je to takav kontrast njeg~ovu dosadašnjem suzdržanom ponašanju da se Armstrong užasnut trgnuo. mir . Nećemo navustiti otok . Nije io samo obična briga muža. nikada napustiti . a desno sudac Wargrave.čas razgovarati. gospo dine? Armstrong se okrenu.Mislite da neće ni doći? Jedan mrzovoljan i nes~trpljiv glas javi se iza njihovih leQa: . Zašto? . Naglo se okrenu i ode duž terase.Nije bilo nikakve prazne šalice uz njezin krevet. -~Da. evo kako stvari stoje. Trenutak je oklijevao. i da ih dobm opere. Bloxe.Možda je i tak. Čama. nakon što je ona to popila.No.Lombard odgovoi~i: . Paslije ~trenutka neodlučnosti. kao u polusnu. Odjednom će general Macarthur naglo: . Doći do krar ja . . gospodine. Bivši inspekior se nasmi je. Da je bolestan. Nitko od nas neće ga.Čamac neće doći. ako se sve otkrije.Ne vjerujem da će se to i vama dogoditi. Slijeva stajaše Blore i Lombard. Blore zafrkta. Ali ne vjerujem da bi i~vjek tako nešto učinio . Neki puia i kasnije.Naravno da neće doći. bilo je da makne šalicu i tanjurić. da li bih mogao s vama razgovaraki. gospodine. Za svoga muža ona je prava opasnost. gaspodine. a onda doda tihim ali čudnim glasom: .Molim vas. Rogerse.Za sada se osjećam potpuno zdrav.Evo još jednog kome nije sve na mjestu! čini se da će na kraju svi poludjeti. gospodine Lombard. nije im prijetila nikakva direktna opasnost. . Tada general Macarthur sumnjičavo zaključi: . kraj svega .Imate Ii odgovor? . Dđ. što se događa? Izgledi ds će žena odati tajnu su deset prema jedan. No. Vješto će lagati. ona naprosto nestaje.I. u taj čas Rogers užurbano izade iz kuće. otvoriše se vrata i pojavi se Rogers. Liječnik pode za Rogersom. No.ti? . spuštene glave.. 92 . čas drugog. Mi računamo da će nas taj čamac odvesti na obalu. Bio je sivozelene boje. . Sve je povezano. Ne znam što je jutros moglo zadržati Freda Narracotta. što se dogaQa? ženu to shrva. swnnjam da će se to vama dogoditi. on upita: . ne misli se mnogo na osjećaje. Pogledavajući čas jednog. Rogers još malo pričeka. Unutra.i zatim suho doda: . Lombard podiže obrve i lagano kimnu glavom.Koliko ~e sa.Znam što mi~sliie. ~. poslao bi svoga brata. tako mi svega! Bio je k'o na iglama. O tame se upravo i radi. pa makar se svijet srušio.Možda je tako. ~ Zapanjilo ga je ono što je vidio. Armstrong se okrene prema ovom posljednjem. . gdje su stijene slobodno stršile u more.Treba mi zaista mnogo pa da izgubim glavu . hvala! 4 Dr Armstrong izađe na terasu. . neki nepoznati glas atkrije sve njihove karte.To nije slučajnost . To je kraj. Stajaše tamo oklijevajući. . Zajedno su počinili ubojstvo i izv~ukli se nekažnjeno. U svakom slučaju. .c je trebao stići prije dva sata. I ja se to pitam. To je dio čitavog plana. poprijeko do kraja o~toka. On je spreman. Rogersovo lice je podrhtavalo. Primijetili ste kako se R. Ona nema živaca da drsko istupi i brani se. a ni u sobi nije bilo baš ničega.To je mir. razumijete. 4pet nasta tajac. Philip Lombard će na to: .Izmedu sedam i osam.o. Philip Lombard upita: . A onda. a onda nizbrdicom prema moru. Blore reče: . generale? General Macarthur oš~tro ponovi: . Armstrong će polagano: . Sve sam pregledao.ogers zabrinuo kad je počela dolaziti k svijesti.upita Lombard.

samo osam . Ali. Bit će da ju je to ~stalno progonilo . .Stvari? Kakve stvari? . deset. Jer sve je naprosto neshvatljivo.A. Samo ih je osam.što je đovječe? Saberite se! . . gospodine.razurnijem. Uvijek si znala sačuva~ti živce.Sve ide u prilog tom objašnjenju.sve to nema nikakva smisla.Da. Emily Brent će oštro: . . Budi siguran da će te tvoji grifesi odati. gospodine.Ovdje se.Ali.Vjerujem da niste. a Rogers za njim i zatvori vrata. . 1 Sedr~o poglavlje Poslije doručka Emily Brent predloži Veri Claythorne da prošeću do najvišeg vrha otoka. Ćelo Emily Brent. Rogerse? Mišići na Rogersovu vra~tu su poigravali.<c Glasno odvrati: . Zaista je čudno da danas toliko kasni. . Vera pri stane.Sjećam se tek:sta koji je visio u mojoj dječjoj sobici.eći ćete da to nije nišia.n.Sve je tako čudno .tiho odvrati: . . To je živa istina. Ali to se mora objasniti. ..Da li zaista mislite ono. .Ne znam što da mislim. draga mo j a? . R. Udite unutra.lo ih je samo devet. Budi siguran da će te tvoji grifesi odati. koji priznaje da je ostavio dvadesetoro ljudi da umru. Postarija žena uz nju odgovori: . Armstrong ude. do tada namršteno zbog zbunjenosti.Kad bi samo došao.. dobro što je. gospodine. nesposobna'da sredi zbrkane misli. .š ništa. jednostavno nije zvučilo istinito. ono pismo je posve apsurdno.Ona zastane. No.Dobro. zar ne. sada vas razumijem. . Svi smo ih brojili sinoć za veče rom.Ne razumijem vas sasvim. 96 r . on je ispustio poslužavnik s kavom. Zatim odgovori: . tu je taj gospodin Lombard.Njen pogled. Rogers ponovno proguta slinu i započne: . bi. Rogers pride bliže. Tb se mora objasniti. Armstrong oštro . a. Emily Brent započne: . Armstrong potvrdi: . Vera reče: . tada . Teško je gutao. Vera najednom skoči. one nisu istinite? Ali.Onaj mladić koji nas je jučer doveo izgledaĐ je dasta pouzda.Unutra. Bilo .čovjek isuviše uzima zdravo za gotovo reče Emily Brent. bojim se da su oni to zaista učinili.No. Sto vi mislite? . . Pomisli: oSmiri se.. ba. Na pučini se nije vidio ni jedan čamac. . koji se žena onesvijestila. . plašila se vlastite sjene! Nikad nisam vidjela tako preplašenu ženu . gospodine. ja svakako želim otići odavde. A onda. 95 '° Emily Brent suho primijeti: . Kad čavjek bolje razmisli. način na koji je govorio o tome. gospodine. . jutros. recite mi konačno o čemu je riječ! Ne govorite u zagonetkama. Vera će na to: . čovječe. ane. dok sam čistio stol.Ali. To ti nikako ne pris~taje. Mogao bih se zakleti da ih je bilv deset. .reče Ve~ra. GospoQica Brent promrmlja.Da. . . ih je deset. . Ns što zapravo ciljate? Vera. Vera je šutjela. gospodine.Ostali? što je s ostalima? .Ljuta sam na ~ sebe što sam se dala tako lako prevariti.o i bilo mi je čudno. .Da li zaista mislite da su Rogers i njegova žena to učinili starici? Emily Brent je zamišljeno gledala u more. pogledajte saxni ako mi ne vjerujete. .: . zbivaju stvari koje ne .upita: . Na · sredini stola. gospodine! Samo osam! To nema srriisla. sada se razvedri. Nastojala je savladati panićni strah koji ju je abuzimao. Ja. draga moja. Porculanske figurice. ni 93 sam ništa primi jetio dok sam posluživao doručak. gospodine. . u to vrijeme. ka~da sam pošao pospremiti stol.Mislit ćete da sam poludio. . mislio sam da to nije ništa. izbočeni crveni greben zaklanjao je mali zaljev.Ja sam potpuno sigurna da je to tako. već samo brdo iznad njega. Vjetar je postao svježiji. sjećate se. Pa. Vera promrmlja mehanički: . No. A danas. Otvori vrata dnevne sobe. Primijetio sam t. . nema . to su bili domoroci . Bio sam jako uzrujan. Na moru su se po javile bijele ovčice.Sve ostale optužbe. . Napokon izusti: . Vera dubako uzdahnu: . ako je istina ovo za Rogersove . g^ospodice Bren~t.Sasvim sam sigurna da svi to želimo. .Budite malo jasniji. Samo selo Sticklehaven nije se vidjelo. nisam ništa sumnjala. kako bi pogledale da li dolazi~ čamac. ono što ste rekli za doručkom? . Sinoć. gospodice Brent.Riječ je o onim figuricama. Način na. Da.O tome je upravo i riječ. .

. Armstrong je osjećao da mu treba čovjek od akcije.Zastane. oni su naša braća. Vera tiho upita: . U ovom trenutku.znala. ako ju je vaša okrutnost na.Beatrice Taylor bila je u mojaj službi. Sudac je sada sjedio u stolici. Potpuno sam izvan sebe . mislim na opću situaciju.Prirodno. . . .Recite mi. Kao i prije.I.To jest. kako su to izveli? Da li su je atrovali? Armstrong otežući odgovori: . zar ne? . Njegov ispitivački pogled zadrža se na. liječnik je malo oklijevao. izoštrenog sučeva rasuQivanja. Vera užasnuto prošapta: . . bila je čista. Neću vas opteretiti suvišnim medicinskim detaljima.LoXnbard..Želim se posavje~tovati. To nije bila dobra djevojka. Naravno. stvar bila još jednos~tavnija.Ne? Vera je sa zanimanjem sluša. Odoše niz padinu d~o mora.Naravno.vali njeno ponašanje.la.ou nevolji«. no ipak je oklijevao.Bijeli ili crni.~to vi mislite o onoj ženi? Prihvaćate li Bl. nezadovoljno samo jadnim grijehom. . počinilo je još teži.Naravno. ako prihvatimo pretpostavku da su gospodin i gospođa Rogers u to vrijeme uspješno uspjeli prikriti svoj zločin. njezin grijeh naveo ju je na to. Nitko ne može reći da sam ikada podržavala ne~čiji nemoral.Kako ste se osjećali kad ste to sa~ali? Nije li vam bilo žao? Niste Ii sebe krivili? Emily Br~t se is~pra. a ontia odgovori: .sama za sebe.A što se zbilo s njom? . sve je to bila samo obična hipokrizija! Bil$ je to djevojka sumnjiva morala. a ne. Odvratno! Trebalo mi je dugo da shvatim kako je oria kako se to kaže .Dragi prijatelju.ls. Arm~strong započne: . a njen fini nos se nai~ra u znak odvratnasti. . Sudac Wargrave možda i i~na bistru glavu. bacila se u rijeku.Pitanje je dosta sugestivno. Bile su neumoljive i odavale svijest o ispravnosti vlastit'1'h misli.Jasno. A i protiv mene. ~ Gospodica Brent produži nekako svečano: . Drago mi je što nisu odobra. Jutros sam pitao R. a onda nasiavi: .. mogu li načas s vama razgovarati? Philip se trže. Vera upita: . Zastade. to joj se ne bi dogodilo. .c< Emily Brent zamišljea~o nastavi: . što mislite. U ArmstrongOvu glasu osjeti se olakšanje.oreovu teoriju? Philip otpuhne dim: . Na prix~jer. Lombard podiže obrve i reče: . 98 .vela na takav čin? . ali iskreno. spokojno gledajući u more. strogo su je odgajali. Napokon se odluči.Da.. Oduzela je sebi život. Napeto p.naša crna braća! Puknut ću od smijeha! Postajem histerična. ona protiv suca. Kada je bio siguran da ih više nitko ne može čwti. no to sam prekasno sa.Ma ne.s~pelĐtora Scotland yarda. Jako sam se prevarila u njoj. Njih dvojica napustiše ter~su. Sitna. Bio je svjestan logičnog. '' 99 Lijevo od njega Lombard i Blore su pušili šuteći. ali godine su tu. fini profil gospoctice Brent. Armstrong nastavi: .Ali.Napušteno s~tvorenje. nikakve nelagodnosti u tim očima.Sebe? Ja sebi nemam što predbacivati. Lijepo se ponaša..Fotpuno je prihvatljiva . Philip Lombard nije bio glup. za~tićena neprobojnim oklapom svoje krijeposti. braća . Pa i ona protiv bivšeg in. i radina.strašna! 2 Dr Armstrong izade iz blagovaonice i opet se naQe na terasi. Njegov odgovor rasvijetlio je mnogo toga. želio se s nekim posavjetovati.Brent sjedila je na najvišoj točki Nigger Islanda. Ovaj nastavi: . Tema je takva da nije o njoj zgodno raspra. što misli. ni~sam sinoć htjela ništa reći.la pod svojim krovorn. sucu Wargraveu. što se dogodilo? . . Okrenula se prema Veri. Napro~tiv. ja se u medicinu uopće ne razumijem.Točno.Njezini vlastiti postupci. skromna djevojka. neke su ogtužbe posve ~pretjerane i smiješne.vljati pred gospodom. postarija usidjelica Veri nije bila više ni najmanje smiješna. 100 . Emily . Da je bila pristojna. nisam je više nijednog časa drža. odjednom je po~staZa . . . Vera se strese.te o položaju u kojarn se nalazimo? Lombard je na trenutak razmišljao.Možda je cijela..ec m~'~ ~a 97 koji je jednostavno vrši~o svoju dužnost.omatrajući gospodicu Brent. . .Ubila se? . uzevši u obzir sve okoln~sti.A. Nije bilo nikakva samoprijekora. ali u .ogersa od čega je bolovala gospocqica Brady. Netremice je promatrala mirni. A ne vidim razloga zašto im to ne bi uspjelo. Vera pomi:sli: uNaša crn~.Bio je to pravi šok! Njeni roditelji bili su pristojni ljudi. Emily Brent će oštro: .vi. . to je već nešto drugo.

Lombard ga pogleda. nikako Anthony Marston.4tuda gospodin Owen.. : namjern0 skloniĐ s pa~ta ._ . ako mi kažete da se Arithony Marston. . .Sve se prokleto dobro slaže! Anthony Marston umire sinoć nakon večere od gušenja. Sinoć ih je sigurno bilo deset. ono što tražinw. ka. sudac Wargrave.da!n Philip Lombard je dalje govorio: . pokazao se dovoljno mudar da to učini sa sudačke stolice.I otuda jedna druga vrs~ta crnca .što vi mislite? Armstrong nervozno odvrati: ..: . Ako ~se lijek ne bi odmah dao. mladi bik bez živaca i bez mozga.rston.A čak i da je natko znao. Devet maZih crnaca bi do kasno tamo. da. .. nom stolu. Nikakav arsen koji treba nabaviti i dati. temelju kojih bismo mogli objasni~ti dvije smrti .cc Pogledaše se. povjerovao bih da se Rogers riješio svoje žene da tu nema i neočekivane smrti Anthonyja Marstona. Ima zločina kaji se njihovim počiniocima ne mogu dokazati.ceri. Uplašen gotovo do ludila. to abjašr~jawa Nigger Island.takV8 misao zaista je smije~na! Napokon. Ubojstvo na operacio..Možda vam mogu po~rnoći u traženju tih činjenica. _ . Strašno je uplašen. ali da se nije zbila i Marstonova smrt.A gospocta Rogers? Lombard polagano počne iznositi svoje mišljenje: 103 _ . Liječnik kimnu glavom. ništa odredenog. Ali. slažemo se.Vi vjerujete u tu priču? Philip Lombard se nasmije. mali crnci od porculana .če. da. Jedan zaspi duže i osta ih Osam samo. Ne shvaćajući. Pa onda. Tako mu nikakvim uobiča jenim sredstvirna ne mo~ete do~kazati njegav mali zločin. naravno. Armstrangu kao mur~ja sijevne glavom: »Ubojstvo u bolnici. kažete. . . 3 Dr Armstrong duboko . . Armstrong će ozbiljno: .ti . Armstrong ga isprovocira: . Philip Lombard se naceri i baci cigaretu. . No. ubijen. . . Povjerovao bih ds je gospoda Rogers počinila samaub9jstvo (vrlo lako>. cijankalij se baš r. Armstrong će na to: .:::. Anthony Marston je. .liječenju nekih srčanih oboljemja upo~trebljava se amil nitrit. .ko je uspio nabaviti otrov? Koliko ja znam.Povjerovao bih da je Anthony počinio samoubo jstvo ( iako.e nosi u džepu. Owen! Nepoznati luQak na~slobodi! 104 Armsirong odahnu. potpuno sigurno .govori: .. koji je počinio svoj z1očin strogo u okviru zakona. teško >. o~tuda Nigger Island! Armstrong dubo.O.crnac od kojeg ćemo mo~da i mi pocrnjeti! Gospodin Owen! U. Kada nastupi napad. .o~gers ju je ubio jer se bojao da će ona sve odati.a-. Najednom se namr~ti. Armstrong upit&: I01 . da tu ni je i gospocta Rogers.lylolim? . 102 -. posljedice mogu biti fatalne.. Jedan se ugušio i osta ih Devet. . I ispriča mu Rogersovu priču o nestanku porculanskih figurica: Lombard reče: . a majčica Rogers ~se jutros ne probudi! . .Možda je i tako. No.Ne vjerujem da laže.uzdalmu. tĐ je već vaša domena.Mislim. . ~ :. Kaje su moguće tearije? R.Da. izgubila je živce i odlučila da se na lak način izvu.Nitko normalan ne nosi cijankalij sa sobom. to objašnjava mnogo ~tošta. . zločin Rogersovi~h. Koja je prava svrha našeg okupljanja ovdje? Lombard upita: .ko uzdahnu. .Da. Philip Lombard zamišljeno doda: .Vratimo se na trenutak posljednjoj smrti. To bi mogao učiniti samo onaj koji se sprema da uni~šti osinje gnijezdo. io su činjenice na.Hvala bogu. da tu nijje ` i Anthony Ma. .Zašto ~ne tjerate da to izgovorim? I vama je već na vrh jezika. razbije se ampula amil nitrita i njen sadržaj se udiše. to je tako jednos~tavno.Znači.PreQimo na stvar. N. Aimstrong od. Druga mogućnost . nikakva pozitivna akcija. Sve mi se čini da će se taj cijankalij još morati objasniti. vidite li što to znači? Rogers se zakleo da osim njega i nas nema nikoga drugog na otoku.jednu za drugom.Što vi mislite? . jednostavno negacija! A Rogers je noću žurio da dovede liječnika i oboje su bili si.Samoubojstvo? .upita Armstrong. Na primjer.gurni da to nikada nitko neće saznati.doda Philip Lombard. Nadalje.Ili~ Lombard se na. malo je ipak previše! A. u sudačkoj odori is perikom na glavi. . A ~sada ih je. No. prestrašio zato što je pogazio dvoje djece. Ili je Anthony Marsion odlučio da se ubije prije nego što je došao ovamo .Zapravo. kakav revni vrtlar ili ratar.Tako je. . Armstrong odmahntt glavom. .ili . Dva samoubojstva u toku jednog dana. ništa se tu ne bi moglo dokaza. osam? Armstrang izrecitira: ~Deset muZih crnaca pošLo je u krevet. Sigurno.I onda? .bilo je to ravno zabija nju noža u leda! No. vjerujem i te kako! Wargrave je : lijepo sredio Setona . Mora da je iskušenje bil~o atrašno.

Imam ja . idite! Blore se povuče. Netko je mogao ubaciti dozu cijanida u čašu. vi uopće ne shvaćate. Začas ćemo ga pretražiti i negdje iščeprkati poštovanog gospadina Owena. . 109 .Budite jasniji.No.Obično. pretražujući svaki kutak. Blore pomisli: »Izgleda tako neprirodno . Ne vri.što je to? . a najjača strar. Iamedu njegove posljednje i pretposljednje čaše prošlo je dos~ta vremena.Vi ne shvaćate.ruživši se onoj dvojici.S~hvaćate li. Prid.i pokaže na džep. tek tu i tamo čulo se zapljuskivanje valova.Svi smo bili dasta zaakupljeni drugim stvarima. . očiju uprtih u horizont. . .iako ne mogu tvrditi . Pravi je čovjek za opasne situacije. Lombard upita znatiželjno: .Da. Za to vrijeme čaša je stajala negdje na stolu.mršti.da je 107 bila na malom stoliću. Molim vas. da ovaj ne pripada toj vrsti. vjerojano ima uza se čitav arsenal . . na to sam potpuno zaboravio. zamrml j a: . taj čovjek je potpuno lud! . gospodine? General se na. ima još nešto. čovječe. idući tik uz more. prema~ obali. N.? Ja ću biti opasan kad ga se dočepam! Zastane. obična gola stijena. gospodo.! Armstrong odmahnu glavom. na posao! Ima li netko slučajno revolver? Vjerojatno ipak previše Qčekujem. Tri čovjeka radila su paž:~jivo i sistematski. kako je do~spio u njegovo piće? Lombard počne kao za sebe: .A da ga nitko od nas ne vidi? Lombard će suho: . mijenja čitav :~aplet. . svaku i najmanju udubinu koja bi mogla skrivati ulaz u spilju. . cijanid nije materijal koji čovjek tek tako nosi sa sobom.. od najviše točke pa sve do mora. general je već potpuno posenilio. O. . Armstrong problijedi. . ženama bolje da ništa ne govorimo. Blare se složi.Što je rekao? Blore slegnu ramenima. Trojica su sasvim dovoljna za taj posao. Na kraju. i Rogers se uplašio i sredio svoju ženu! Sve po planu U. Blore upita sumnjičavo: . 2 I njih trojica krenuše u obilazak otoka. više puta sam se našao u škripcu.No.Bolje će biti da pridobijemo i Blorea. . Lombard odgovori: . Mislim . . vjerujem da nikada niste bili u većem škripcu nego što ste sada! Ako se neki manijak skriva na otoku.Našli ste lijepo i mirno mjesto. ludo! No. . . Poslije sinoćnog buma.Nećemo vam smetati.e mislite da je taj Owen mogao doći na ideju da čitav posao obavi preko zastupnika? . ništa nisu našli. . evo što mi~slim. sve dak gospodin Owen ne dov rši posao.On je lud .da o noževima i bodežima i ne govorim! Armstrong zakašlja. dodoše do mjesta gdje je sjedio general Macarthur i gledao u more. Philip Lombard se nasmije.Ovaj atok je. Ali. . . I to se slaže. 105 Osmo poglavlje Blorea nije bilo teško pridobiti.jedi s njim razgovarati.Ima tako malo vremena. a zatim doda: .Uvijek ga imate uz sebe. uglavnom. Blore slegnu ramenim.er Island treba ostati izoliran.Možda se i varate.cc Pročisti grlo i upita pomalo usiljeno: . postoji nešto što je C~wenu promaklo. I tu su upleteni Owenovi prsti.ovo potpuno ogoljen. Odmah je prihvatio njihove arg~unente. da. . dr Armstrang.Pa. Stari general sjedio je ukočeno. Na sjeverozapadnoj strani. Marston je u toku večeri popio nekoliko čaša. Mnogi manijaci-ubojice zapravo su vrlo tihi i skromni ljudi.Ra. Blore raširi oči i upita go~tavo nehajno: . mladi Marston se uplašio i ot:rovao. glatka površina litica rušila se ravno u rnore. Motali smo se po sobi kao muhe bez glave. Bio je to neočekivano jednostavan posao. Baci brzi pogled preko ramena i odgovori: . Ostali dio otoka bio je got.kao da je u transu. Blore. Pitamo se da li se netko možda skriva na n j emu. Prozor je bio otvoren. To je ludo.On će biti opasan. Zahtijevam da me nitko ne smeta! . On ponovno spomene cijanid. Nig?.Jutras nema čamca. Znate. Svi smn bili optuženi.To što ste rekli o porculanskim figuricama. a onda reče: . Zar n. Što se tiče ostalih.Istina je. Divni momci! 108 Blore odvrati: .zmišljao sam o tome.a. Mislim da je to bio prikladan trenutak . negodovali.Philip Lombard potvrdno klimnu.Ćini mi se. Mi samo obilazimo otok. raspravljali. Armstrong otežući doda: .Opasan? Tko se boji vuka još . gospodine? Lombard odvrati: .Činjenica je da ne može biti drugačije! Nemamo drugog objašnjenja! A sada. tako malo vremena. Bilo je vrlo mirno. No. gospodine.a starog Wargravea je majstorska neaktivnost.

bard.A ipak . . iako to. mogli bismo se provozati oko otoka. niste još došli do toga.Istina. Dr Armstrong se namršti i promrmlja: .i gospodin Owen ne poubija sve svoje goste.reče Lombard grizući usnice. Kada bismo se dočepali kakvog konopca. Jako sam je volio .Ima trenutaka kad ni s~~m ne vjerujem u to.reče . . Vjetar je postajao svježiji.kšanja! . Vera promuklo primi. doktore. u svakom slučaju. Vjetar je jačao. . .ice gledao u nebo. možda. . sjedila je i plela. to će doći! Onaj blaženi osjećaj olakšanja kad znate da ste došli do kraja. Pobrinut ću se za neki konopac. Ni jednog~ čamca nije bilo na vidiku. nije li? Mi svi čekarno kraj. a ne bi se mogao ni sakriti. to je osjećaj ola.ispod nas. General Macarthur se uzvipoljio kad mu je priš2a.Možemo ispitati ovu liticu. vrlo dobro znate. vi ste veoma mladi .Mogli bismo je pretražiti. mirna i spokojna.kav je plan. On zamišljeno nastavi: .Leslie. 3 Pretraživanje otoka bilo je gotovo završeno.U to je lakše povjerovati nego da su im rekli istinu! Da su u selu rekli kako otok mora biti izoliran sve dok nepoznai.. Ono što nvožda ne možete raaumjeti. . Vera vidje nekog čovjeka kako stoji ispred optuženičke klupe. ode prema moru. zar ne? To je istina.Razmišljam koliko je taj stari Macarthur zaista lud . Grčila je prste.upita Vera oštro.o nema vremena i da ne želi biti smetan. Svaki put kad bi pomislila na nju. Vjerojat 110 no je u selu objavljeno da je riječ o nekoj okladi. ni užas. Blore sumnjičavo primijeti: . izgleda besmi.ko stavljaju na glavu crnu kapu i izriču presudu . Ona pomisli: >>Kako je čudan! Kao da zna .Možda postoji neko udubljenje u stijeni.Ne razumijem vas. . Sprema se oluja.Olakšanja? . Da imamo čamac. mogao bih se spustiti dolje i znali bismo na čemu smo. lice koje je jednom bilo lijepo. Uporno je zurio u n. Lombard je netrem. malo udesno. naravno. . hm . .Da imamo čamac.ju nekoliko trenutaka. A Emily Brent. . On pogleda Armstronga i upita: . Inače bismo mogli nešto poduzeti signalizirati možda . .Kraj. . Vera se zaprepasti.Pitam se.Sumnjam . . doktore! . R Deset malih crnac.Vrlo ste šutljivi.Kako to mislite? General PJIacarthur će ozbiljno: Nitko od nas neće napustiti otok. . mladića plave kose i plavih očiju.Ah.A što vi to čekate? . Nezgodno je što se odavde ne vidi selo.asjeli? Lombard odvrati suho: . . No. .jeti: . Ta.Nijedan ribarski čamuc nije isplovio. Lf mašti vidje stare sučeve 112 ruke kako pola.sleno. Oblaci su se počeli skupljati.Valjda se nitko nije ovuc~a spustio? .Za čekanje? .Mogli bismo večeras zapaliti veliku vatru. . IvTakon nekog vremena Vera. Vi to. na prvi pogled. Lombard će naglo: . " Vera sjedne do njega. .ugodno je. . s kosom isprepletenom algama . ve~ć bismo bili na pola puta do kopna! . Edward Seton.zapita Vera. Mislim da je ovo pravo mjesto za čekanje. sudac Wargrave sjedio je zavaljen u vratarevoj stolici.reče Armstrong.reče Lombard.u tome je stvar! Upravo ste to izrekli.Vrag je u tome što je vjerojatno sve to predvic~eno. On okrenu glavu. to ste vi! Došli ste . Osjetit ćete to i sami jednoga dana .k .Mislite da bi ljudi na to n. to je vaša sizpruga? . Pogledavši ga. ja sam volio Leslie.Da .Nešto o tome kal~. Izbjegavala je Emily Brent s nekim čudnim strahom. neka prozirna priča. 4 Vera je čitavo jutro bila nemirna. . . dode do mjesta gdje je stari čovjek sjedio i buljio u horizont.Da! Naravno. Vera nesigurno upita: . Blore se zagleda u more: . .polaganp odgovori Armstrong. kako se nitko ne bi osvrtao na signale i slično. . Na glavnoj terasi. šetajući duž obale.Znate. gotovo drsko lijepo. Brzo je otišao u kuću.uzvikne Lom. Što vas muči? . mislite li da bi u to povjerovali? Dr Armstrong odgovori: .Kako to mislite? . . . Blore odvrati: 111 . preplašenog pogleda.cc . Predvideno je da budemo odsječeni. . Veri se učinilo da vidi blijedo lice utopljenika. . A ipa. a koje sada nije izazivalo ni sažaljenje. . . Blore doda: . Glava mu je posve ušla u ramena. Stajali su na najvišem vr~hu i gledali prema kopnu. . Ali. gospodine. pogl~edavši je čudnom m~ešavinom pitanja i razumijervanja.Prilično je strmo.Volite li ovako sjediti i gaedati u more? On blago klimnu. zbunjenog. Odjednom osjeti strah od tog mirnog starog vojnika.i 113 da vas više nikakav teret ne pritišće.Odakle da ja to znam? Neslana šala. . . . . Ima samo jedno mjesto gdje bi mog~la biti neka spilja . Gospodica Brent je sjedila u zavjetrini iza kuće i plela. ja mislim da vi to znate.

što je s njim. sobom revalvere kao šibice. . A zašto bih to učinio? . Vera zastane.Naravno.zgrozi se Blore.sada. Zato sa.i jeka njenoga glasa vrati joj se od stijena. kuća nije skrivala nikakve tajne. Ali kasnije . Činilo se da više nije bi.Da. mi to nije bilo nalik na ubojstvo.Rekao je da želi ispitati neku svoju teoriju.Ne znam točno. . Popevši se na prvi kat.Da. ja nisam specijalista za duševne bolesti. .Mislite da je on ubojica? . Najprije su pregle~dali onih nekolik. Blore. Nagnuli su se pre~ko litice i promatrali Lombardovo napredovanje. Dr Armstrong odvrati: .Sam. . ubojstvo. Samo je prošaptao. Blore primijeti: . Armstrong ga naglo :prekine: . a onda nastavi: .Da. čak nisam nik~~d ni ljudski s njim razgavarao. . treba ga tražiti iskljui:ivo u kući. doktore? Armstrong se zaprepasti.? 5 Vrativši se iz kuće.Po~stoje navike i navike! Gospodin Lombard nosi revolver kad ide u zabačene krajeve. . zar ne? Glas mu je nekako čudno zvučao.žan tr.k. Odmah će se vratiti. kad ćemo ionako svi umrijeti. Otišla je nekud daleko. Vera se trže i grubo odvrati: . . .Pretpostavljam da je imao uzbudljiv život? .Sad bar znamo na čemu smo. . Bila je to moderna zgrada.Ne znate.i.Nešto tu ne valja. No. baš zgodno! A sigurno ima sa sobom i primus. . a onda bivši inspektar reče: . zagledanog~ u dubinu. sigurno se netko krije na otoku! No.ima. .čudan je to momak. koji su našli u ladici u kuhinji. to je neki manijak. ne znam. ne vjerujem da jest. Nisam se kajao. zaista. nisam tako mislio. a onda su prešli na glavnu. tada.~c. . 114 Vera samo doda: . .U' kojem smislu? .. Ništa vi ne razumijete . Na čas zašuti. li ste možda ponijeli sa sobom revolver. Blore prezrivo odmahnu ru:kom. A onda je umrla i ja sam ostao sam .la sanz poslao Rich~zonda u smrt. odjednom mi je postala strana. Pretpostavljam da je to. Ali. .Kladim.Vjerojatno iz navike. Zavla. Blore reče sumnjičavo: .Ali kasnije? On neodredeno zaklima glavom.ivo.Dijete moje. Blore reče: . . čistih linija.cn to i učinio! . . . .Bit ću krajnje oprezan. Ako postoji odgovor. volio sam Lesli:e. sve je bilo drugačije. evo Lombarda. otvorena.Hoćete reći .Rekao bih da smo svi zabrinuti. gospodine? Dr Armstrong će smrknuto: a° 115 . .Ono što tražimo. Vera oporo upita: . a onda :nastavi: .Gdje je gospodin Lomba:rd? Armstrong nemarno odgovori: . zabrinut sam.Ja? Ne. »To je i zaslužio!cc eto. KoLiko dajete na Macarthura? . .o je čini se bio uzaludan.što? . Bila je tako~ lijepa i tako vesela.Zastade. Lombard ih uputi: . Znate. Lombard se popne i obriše znoj sa čela. Blore je našao Armstronga gdje ga je i ostavio. lišena svake tajanstvenosti. . Čim je pritisak popustio. Blore upita zadihano: . sam . vidjeli su kroz prozor Ro~. Potpuno zbunjen.se da su neke od njegovih avantura morale ostati u velikoj ta. dr Armstrong zaklima glavom.I vama će biti drago kacia dode kraj . .Vjerojatno ste u pravu! Dodavola. . s konopcem oko ruke.Vere se kao mačka. . Mislim na starog Macarthura.Ne znam.Leslie . Ne znam da li je Leslie ikada posvzmnjala . Nekoliko trenutaka imali su pune ruke posla..da tišina.nastavi general Macarthur.aj konopca.. u neku ruku.Pa. naravno. Čudno. General Macarthur se ponovno zagleda u more. i vreću za spavanje. ja znam. naravno! Ali ni ja nisam mislio .Možda.jnosti. sigurno je da ne bi to sve dovukao ovamo! Samo u knjigama ljudi nose sa. Najprije su pregledali prizemlje. . . .Nisam na to pr:ije pomišljao.ko poštivao zakon! No.da. a uvijek sam ta.-natrali Lombardovo napredovanje.Ne znam na što ciljate! . Naravno. Ni za trenuia. ~Pripazite na znak koji ću vam dati potezanjem konopca. Ali.o svjestan njezine prisutno5ti. Znate na što mislim? . Temeljito je sve pretražio. Nego. Armstrong sumnjičavo odgovori: . i zalihu pxaška protiv buha! No. Odjednom osjete sna. Namjestili su konop.Vjerojatno se nekad bavio planinarenjem. No. . General Macarthur bl. Ubojs. Dok su stajali i prc>. ali posa. Liječnik nestrpljivo odmahnu rukom.o sporednih zgra.Nema smisla to poricati . tiho i nježno: . vidite. 117 6 Kuću nije bilo teško pretražiti. nikada ga nisaan tako promatrao. . volio sam je i ponosio se njome. Pomogao im je i drveni metar gospode Rogers. 118 . tako sam mislio. ja znam . . ne bih imao u njega povjerenja ni koliko je pod noktom crno. Nisam je više mogao slijediti.A zašto ga gbspodin Lornbard ima? Armstrong oprezno odgovo:ri: . moja supruga .ersa kako na terasu iznosi poslužavnik s koktel. .ago potvrdi: . Izgledao je zbunjeno i pomalo odsutno.

ovaj. najmanju sobu.ovaj . . Sami s. pa mu ovaj i odgovori: . . . Ništa nisu našli . Da.Tišina. On zastade. Ne da se smesti.Pravi mali mrav.Mora postojati nešto u potkrovlju. Izade iz sobe noseći svoje stvari i side na prvi kat.Rogers je prvokla~ni poslužitelj.Dajte da završimo posa. Čulo se lako škripanje. .ta i uleti u sobu praćen Armstrongom i Lombardam. . 121 Armstrong zinu. To nam je najbolja šansa . a lica su im bila namrgodena. gaspodine -. Ušli su u prvu spavaonicu. Prije nekoliko minuta vidjeli smo ga u vrtu.Vraški čudna onesreća«! Nasta tajac. U sobi gdje leži gospoda Rogers.žao mi je gospodo . nije ~bila ni nesreća? Blore prezrivo progunda: . po^ed samim vratima sobe. doktore.Hvala. sve smo krivo povezali! Napr. . 118 . Blore takodeT šapatom odvrati: .odvrati Rogers. njih trojica su stajala na gornjem odxnorištu i zbunjeno gledali jedan drugoga. . pa smo mislili .Samo sam premještao stvari. Volio bih znati kakva je droga u pitanju. . . Zatim se okrenu drugo. Bili su prljavi i puni paučine. . 120 Deveto pogiavije 1 Lombard polako zaključi: .i tu zastane.Zato smo valjda i zaključili da se netko nepoznat vrzma po sobi. Na otoku nije bilo nikoga ~osim njih asmero.reče Rogers.Ovdje je neko malo stepenište .Sad! Naglo otvori vra.vili smo iz buhe slona samo zato što se dvije smrti poklopiše! Armstrong ozbiljno primijet.o.Nesretan slučaj? Kako to mislite? Blore se na čas zbuni.te rekli da ste joj dali nešto za spavanje. Anthony Marston nije bio tip samoubojice. Lambard sumnjičavo upita: . .Pa jasno! To je najbolje skrovište koje je mogao pronaći. pogleda u smireno lice mrtve žene. . pretpostavljam. Ona sinoćna večera . ruku punih od j eće. Lombard reče: . I počeše se šuljati uza stepenice. Blore doda: .To.Vodi u Rogersovi:~ sobu . Blore pošapta: . . netko je bio u sobi.A što se tiče žene .~. sve činjenice i dalje stoje.Sred. ali ja sam liječnik i ipak malo više znam o samoubojstvima. neko mjesto za cisterne. zar ne. Napokon zausti: . Blore je nešto petljao oko otvora na podzemnom kabelu. začuše odozgo neki šum. Na malom odmorištu. slušajte! Ponovno su čuli isti zvuk. rezervoar s vodom. Sada na njemu nije bilo straha.Oprostite. podigavši prekrivač. . .A i žena mu je izvrsno kuhala. Neka sve ide k vragu. netko se šuljao iznad njihovi~h glava. Samo izvolite! Nastojao je da ne gleda prekrivenu priliku na krevetu. Blore se izgubi u mraku.Čujte. . Njegovo crveno lice još više pocxveni. ili iako nešto. Sva trojica stadoše kao ukopani. Nitko od nas nije čuo kad se popeo. A sada podimo što tiše možemo. taj Rogers.:nikakvo skrovište. Nasred sobe stajao je Rogers. mora mu se to priznati! . i sami znate da ste joj dali neko sredstvo za umirenje. Možda je. Mala je vjerojatnost da bi netko došao tu gore.i: . sinoć. Sa~no praznina. Pet minuta kasnije.Gospode Rogers? . . ponovno zastadoše. Naravno. Čuli smo da netko hoda.primijeti dr Armstrong.upozori Blore.Taj se tip vraški tiho kreće.i jedina! I upravo tada. .stvo za umirenje? Kako to mislite? . to ipak bila nesreća? Philip Lombard upita: .Philip Lombard vedro primijeti: . . 7 Blore prvi dode k sebi i još smeten zausti: .Pa ipak.To je u spavaćoj sobi.Kad bih barem imao uza se pribor. našli su se opet na odmorištu. Armstrong pride krevetu i. Armstrong prošapta: .Naravno. Nakon pet minuta. .Da.reče~ Armstrong s odobravanjem.j dvojici. a zatim Blore nastavi: . 119 Armstrong je bio taj kome se Rogers abratio. Pretpostavljam da nitko neće zamjeriti ako uzmem jednu od slobodnih gostinjskih soba na prvom katu. Imam osjećaj da ionako nećemo ništa otkriti.I tako smo čitavo vrijeme bili u zabludi. Rogers.Pa. Lombard značajno podigne prst. Lombard upali bateriju i krenu za njim.

Da. medutim.. vrlo važno na otoku.Zapravo. Pokazujući svoje bijele zube. a jedna od njih je i vaš slučaj! .mislim da se zove Morris.Dao sam joj blagu dozu trionala. to da.navaljivao je Blore. sigurno! Takva pretpostavka je zaista smiješna.mnjičavo: . gospodine. Dr Armstrong se usiljeno nasmije.Pustio sam vas sve da mislite kako sam pozvan ovamo slično kao i većina vas.Zašutio je kao riba.Brine me što Fred Narracott danas nije došao. Gospodica.se malo unatrag: . Lombard neočekivano primijeti: . Nesvakidašnja nezgoda. Lombard uzvrati: . . sam joj namjerno dao preveliku dozu? Philip Lombard se urriiješa: .Ne razumijem vas .nestrpljivo će :Blore. . Pristao sam.zim kako će dogadaji teći. Dr Armstrong mudro upita: . .A sada mislite drugačije? Lombardovo lice se izmijeni: posta tamnije i grublje. odmakne se u stranu i reče tihim. čini se.Molim vas.Moj? . Savršeno neškodljiv preparat. .~ombard polagano zapoene: 123 . . sada vjerujem da sam u l~lopci kao i svi vi. Zatim polagano doda: .Čekajte vas dvojica. Zaliha ima dosta? . . .U neku ruku. Nakon što je sjela za stol. slatkiša i konze~rviranog voća. To je.Da. mogao bih se zakleti na to! Smrt gospoc~e Rogev°s! Smrt Tonyja Marstona! Nestaja. poznat sam po dobrom snalaženju u teškim situacijama. Moramo dje.to je pravi izraz za naše prilike. Nemojte da se počnemo neodgovorno optuživati. l. moglo bi se reći.Znate. nije sasvim točno. .To je sporedno.Jako to želite? . Rogers mrmljaše prateći ih u blagovaonicu: .Kako sam sinoć mogao znati da se upravo ne odigrava ono na što sarn trebao pripaziti? Postupa.Jer. Armstrong zastane.vo! To je čista laž! Uzalud pokušavate da me uš:utkate. Ali. . To.Dragi moj. odgovori: . gorim od želje.odvrati Lombard .lovarti zajednički. . što je s tim revolverom? Lombard se nasmije. želim znati zašto s~te ponijeli revolver na ovaj bezazleni izlet? . A što je s onim vašim »sitnim« krivokletstvom? Blore stisnu šake i povuče . Brent ude u sobu.Ah. Potpuno bezopasno sredstvo. dovraga.Da . pogriješili? To se dogada. sa mnom je stupio u vezu neki mali Tidov . Dr Armstrong upita: . Ima sira. . .Nisam pogriješio. uglavnom konzervirane.Kakvog smisla ima to vaše staL-~o napadanje? Svi smo u is~tom sosu.Hrane ima u izobilju.Možda ste. Lombard naglo i ljutito odvrati Bloreu: .Dragi moj . . Blore će su. sam Ou.I? . Lombard odmahnu glavom.zaključi Armstrong 1 jutito. Lombarde.Ako se povjeruje onoj gramofonskoj ploči. Ponudio mi je sto gvineja da dodem ovamo i pa.Nadam se da će ručak biti dobar.To nam sinoć niste rekl.K vragu i to krivokletsi.mo sam primijetio da je daktor možda pogriješio . Spremio sam hladnu šunku i jezik i skuhao nešto krumpira. jer ka.odvrati hombard sa smiješkom. sasvim sam zadovoljan.Sa. primijeti: . liječnici si ne mogu priuštiti pogreške takve vrste. Upravo je ispustila klupko vune i sada ga je brižljivo namotavala. Kad su tri čovjeka sišla niza stepenice.vjeren. . .ko kaže. jesam.Krili ste to od nas? . ima stvari koje želim saznati. Blore. No. . .Ponio sam ga jer sam očekivao da će mi trebati. da. Blore još jače pocrveni. gdje je. to vam ne bi bila prva pogreška! Armstrang problijedi.o sam oprezno i ispričao priču koja me ni na što ne obvezuje.reče Blore. Blore oklijevajući izusti: 122 .Sigurno je još nešto spomenuo? .en? Odozdo se začulo zvono za ručak.. .Zašto nam sve to ni"te sinoć rekli? . gdje se čovjeku može dogoditi da ostane duže vremena odsječen od kopna.i. Blore. zabrinutim glasom: .To je sve . da ne akolišamo. Smočnica je dobro opskrbljena. Bio sam u stisci. ruka gospodina awena vrlo je vidljiva.~to se mene tiče.Da. niste li joj dali preveliku dozu? . Onih sto gvineja bio je samo uspješan mamac gospodina Owena da me dovuče ovamo. u ponešto neveselom osmijehu. gospodine Lombard.nje rnalih crnaca sa stola! 124 Da. nije bio u.Onda nam sada sve lijepo ispričajte. mi smo zaista ~ klo~ci. 2 Rogers je stajao uz vrata blagovaonice.Ili možda hoćete reći da.Lombard slegnu ramenima. Moramo sačuvati prisutnost duha. . reka~o bih. Lombard potvrdi.to su bile njegove riječi. . MOgaĐ Sanl posao prihvatiti ili odbiti . vi i niste baš tako blesavi kako izgledate.Hajde. zar ne~. budite precizniji. . a onda ironično doda: .

počela je oluja. On napusti sobLi.jala uz prozor i promatrala kišu koja je rominjala.A ipa. Rogers je kupio pra. a onda se sučev glas ponovno izdvoji: . . Sudac upita ja. Zasta. Rogers se ponudi: .Jučer je u vlaku iz Plymoutha sjedio neki starac.k ste sigurni u svoju tvrdnju? . Vera Claythorne je sta.U pravu ste. Na stolu za posude stajali su slatkiši. . U samom kutu. Nasta tajac . 12a U to ude sudac Wargrave. Gospodica Brent je plela. .reče dr Armstrong. Rogers.Ni general Macarthur još nije došao.Dola.Hoćete li hladni jezik ili šunku. 5 Generala Macarthura polože na krevet. Blore je sjedio držeći ruke na koljenima.zne tanjizre sa stola.Dakle.ista predsjedavao sudu. . . prodornim glasom: . 4 Upravo kada su generalovo tijelo unosili u kuću. izbjega. promatrao sam vaše kretanje. Armstrong izade iz sobe i side u blagovaonicu. Pogledajte i sami! Samo ih je seda~n .snim. On je za. Završivši i posljednji pregled.Idem mu reći da je ručak gotov.G-ospodo.Ne.ne kad je ugleda.Po~tpuno siguran.Vrijeme se mijenja.vajući da bilo šio radi.na: . Stajali su gledajući prema vratima. Dok su se Blore i Armstrong uspinjali stepenicama.nim predmetom. gospodine . Ne vjerujem da je čuo zvono. . Za sobom je euo Rogersov jlaS. ruci. =. Izvana je dopiralo za~~iianje vjetra. kad ude Rogers. Netko je trčaa preko terase. dok sam sjedio na terasi. on zastane. Kao po dogovoru.Da li ste našli upotrijebljeno oružje? . ja.Gospodice. Armstrong potvrdi: . 126 I Blore je nastojao da oživi razgovor. Rogers se obrati gospodici Brent: . Bila je zadiha. Kret. . koji i samu nju iznenadi. a da im nitko ništa nije rekao . ponovno progovori: .Tako je. .Poći ću ja . Macarthur je udaren po potiljku. ili ćete pričekati? Vera objasni: . Ostali su se već okupili u dnevnoj sobi. Stajala je tamo neko vrijeme. Pročistivši grlo. Vjetar je dosta jak. . .reče Philip Lombard. Svi su to čuli. Vera Claybhorne žurno ude. svi ustadoše. One se otvoriše kad liječnik ude. Vera se lagano strese: . Vaša namjera je bila. pojasom za spasavanje ili nekim slič. i reče čudnim glasom punim strave: .Nema ni govora o neko j srčano j mani. a zatim je ispitivački pogleda. Sada je preuzeo komandu s lakoćom koja se stječe samo dugogodišnjorn praksom na odgovornom položaju.. .Gener al Tnacarthur .duga tišina. potpuno jasna. Začu se prasak g~roma i spusti se kiša. Sedmero ljudi bez riječi ie zurilo jedno u drugo. Lombard je nervozno šetao po sobi.Oklijevala je.Mrtav! . držeći tanjure u.odgovori Emily Brent.Netko ~trči . . Stalno je ponavljao kako dolazi oluja. Nevjerojatno ka. . I u tom času su znali.Vi poć:nite.ao se polako i odmjereno. .General Macarthur sjedi kraj mora. Odjednom. .Sada točno znamo na čemu smo! Nije uopće dolazilo u pitanje tko preuzima glavnu riječ. 1?r U sobi je sve još bilo netaknuto.zi oluja.Vi ste proveli aktivno prijepodne? U glasu m~z se osjećala blaga zloba.ko ti stari mo. Tog jutra i~'Vargrave je sjedio skutren u stolici na terasi. mr tav je .rski vuci osjećaju promjene vremena. gospo~io? 3 Petero ljudi za stolom s ~ra:how je održa~-aio razgovor.ote se Veri iz usta. doktore? Armstrong je bio blijed kao krpa.Niste posljednji . Ispod čupavih obrva bacao je munjevite poglede na prisutn. Sjeli su za stol. . a na moru se pojavljuju bijele ovčice. ste atok u potrazi za nepoznatim ubojicom? . znali.e. noseći teški teret. jutros. Vera zaključi: . Dr Armstrong se pojavi sav :zadihan. Oči su mu bile poluzatvorene. Ostali su stajali u predvorju. . Da li kasnim? . . . Pretraživali. Vera Claythorne se naglo okrenu i vrati u praznu blagovaonicu.Da.Nadam se da me niste čekali. . . sudac Wargrave sjedio je u staračkom naslonjaču. Sudac nastavi: . .Hoćete li početi. 128 Začu se tiho mrmljanje. Sudac Wargrave polako zakl:juči: . C"xrubim glasom. Vera ode do stola. . . saano sam htio vidjeti . ~ini mi se da je danas nekako čudan.ospodo.

čuvamo vlastite živote. igra lažnog malog crnca. Nagnu se napri j ed. Po mom mišljenju. vi ste. Ima li ovdje ikoga koga može~no definitivno oslobod. U ovom trenutku želim samo da se svi složimo š činjenicama. i to na t. promrmlja: .Patpuno ste u pravu.Oh.Uskoro ćemo doći do toga. da smrti gospode Rogers i Anthony Marstona nisu bile ni nesretan slučaj. na otaku nema nikoga. htjeli nešto reći. Naglim pokretom ruke. . pretpostavljam da ćete barem žene isključiti? 132 Sudac podiže obrve. to ništa.Kažem vam. . .Lombard ima revolver. Lambard upita. on nastavi: . I Blore se javi: . ne mogu . Naša glavna briga je kako da sa.Nema sumnje. Ostalo nas je sedam. . zacijelo ste nagal~ali i zašto nas je gospodin Owen namamio ovamo? Blore će naglo: . .Vaše zaključivanje zvuči dosta logično. I.Draga moja mlada gospodice. Emily Brent. . jest na atoku. Blore je ubrzano disa.Ne mogu vjerovati . Možemo samo vjerovati jedan drugom na riječ. 6 .nema nikoga.U stanovitom smisl~u . . . Philip Lombard se p:rezirno nasmije. Sudac zadovoljno klimnu glavom. Mogao sam vam odmah reći da vaš trud neće uroditi plodom.Doktore Armstrong. a i policajcima! .Slažem se. Sudac se zakašlje: . I te kako je prisutan! Ako preipo~stavimo ćia je posrijedi zamisao da se nad nekim pojedincima zadovolji pravda. ne. Nema sumnje. 9" 131 m!~ . postoji samo jedan put kojim možemo krenuti.A sada predimo na činjenice. Tako i učini. čini mi se. duboko sam uvjeren da »gospodin Owen« (aslovit ćemo ga onako kako se sam nazvao). Svojim čuvenim zajedljivim tonom. teško je povjerovati . . ako tako mogu reći.Ja sam dobro poznat u stručnim krugovima.a o tome je čini se riječ .k.reče on gledajući Blorea. I opet sudac pokretom ruke grekinu svog sugovornika. . 9 Deset ma:ih crnaca . tako dobro poznatim u sudnici. Anthony 130 Marston.Lombard? . Došao sam jutras do istog zaključka. Armstrong izvijesti drlutavim glasom: . U svakom slučaju. Zastane i pogleda unaokolo. Netko od nas je U. pretpostavljam da bi neka žena fizički mogla zadati udarac koji je usmrtio jadnog Macarthura? Liječnik mirno odgovori: . njegova priča bila je kratka i jezgrovita. Sudac Wargrave se istim ciničnim glasom obraii Armstrongu: . . do istog zaključka kao i ja .Čime se to može ~dokazati? Nema ničeg što bi potkrijepilo vašu priču-opet će Blore. ovo nije vrijeme da zatvaramo oči pred činjenicama.Ne bi li to zahtijevalo neki poseban napor? . gospoda Rogers.onda postoji samo jedan način na ko~ji ta zamisao može biti oživotvorena. Gospodin O~wen je mogao doći na otak samo na jedan način. Potpuno se slažem s tim da je netko od nas opčinjen Qavlom. jedan. sudac ga prekinu.emelju materijaZa kojim raspolažemo? Dr Armstrong brzo u.Na žalost. .Sve je potpuno jasno. On zastane. I sama pomisao da bih mogao biti osumnjičen .Blizu ste istini! No. troje ispada iz igre..To je upravo faritastična! Ali . ~~d deset ljudi koji su došli na ato~k.vjerojatno ste u pravu. Vera je to promucala gotovo kao da stenje. Vera se nikako nije mogla smiriti: . Svi smo u velikoj opasnosti. Sam to priznaje. ne mijenja. ipa. to ne dokazuje baš ništa! Liječnici su i prije znali poludjeti. .: .Naravno da ne želim.U svakom slučaju. da li netko ima bilo kakav razlog da sumnja na neku odredenu osobu? Gospodine Blore.Mogu li smatrati da se s ovim do sada slažete? Armstrong reče: . dragi moj gospodine. Owen. Gospodin Owen je netko od nas . Wargrave zapita: . .Čini se da još ne shvaćate koliko je naša situacija jedinstvena.Došli ste.To je ludak! Manijak! Sudac se zakašlja. No. sucima se zna:o pomračiti tun. bez sumnje. . i dalje pletući. A ne znamo tko. ne .gumenom palicom ili batinom. . svi srno u istom položaju.. potpuno. i general Macarthur ne podliježu našoj sumnji. N.naime.I ja sam vrlo ugledna ličnost! Ali. . .o. pod uvjetam da raspolaže potrebnim oružjem . Nije sinoć govorio istinu. ka~znivši ih za djela koja ostaju izvan domašaja zakona .Mislim da je najbolje sve još jednom objasniti.di bradu i blago nastavi: . . . Nikoga! Sudac pogla.Da li možda želite reći kako žene nisu sklane ubijanju? Lombard nervozno odvrati: . . . ako me~ne pitate. . ne. niai samoubojstvo. imam dobru ideju .iti svake sumnje. gospodine. Najprije.leti u riječ: . Sudac je oštro pogleda. . Od tih sedam.

Armstrong skoči.Vi uzimate puke glasine kao dokazni materijal. Mislim da ćete se svi složiti kako za ubacivanje oirova u čašu nije potrebna posebna fizička snaga.Vaše negodovanje je sasvim prirodno.Vi ste poludjeli! Njegove oči polako se okrenuše i zaustaviše na njoj.jao da će ona progovoriti i odati ga. Ubojstvo žene je sasvim moguće.krajnje je apsurdna svakome tko zna nešto o mojem karakteru. U. moglo bi se reći! Ali ne ovdje! Mogu povjerovati da je Rogers ubio svoju ženu. Netko iz sobe. ili se želio vezati s nekom mnogo ljepšom i mladom ženom. Kakvu smo priliku ima. Vera ljutito uzviknu: . uporni pogled čovjeka koji je navikao da ljude drži na kušnji. prije nego ju je on zadnji put napunio. Kraj nje su muž i liječnik.Druge dvije smrti nastupile su kao posljedica trovanja. on nije dovoljno mudar za tako nešto. .Nikako! Sudac Wargrave istegnu svoj kornjačin vrat i reče: .Neka bude po vašem. Svi odlazimo u drugu sobu. ili položaja. Bio je to hladni. Kao što rekoh. Ona presta plesti i reče: . . u moje vrijeme je dosta ljudi dovedeno pred sud. Vera se ljutito uplete: ~36 I . Svi ulazimo u igru.O . Hladnim glasom o~dgovori: . Sudac Wargrave malo pri<:eka. Vi i Rogers bili ste u idealnoj prilici da date ženi tu fatalnu dozu. . . ili možda zato što mu se više nije sviQala. gospodica Claythorne i gospodin Lornbard? Može li itko od nas biti potpuno isključen? . Vera pomisli: 133 »Gleda me kao da sa~n zamorče. Ne sjećam se da li je Rogers bio u sobi.Ono što bih htio dokazati jest to da nema iznimaka na temelju karakterr~. Možda je tb la. Poslao je Rogers. Liječnik se zaustavi usred rečenice. 134 .Dr Armstrong! Piskutavi glas nije trpio prigovora. evo kako stoje činjenice . No.Nisam uopće bila ni blizu žene! Svi se možete zakleti na to. Nagnu se naprijed.Koliko me pamćenje služi.na tvrdnja. gospociica Brent. optuženih da su ubili svoje žene i svi su bili krivi. molim vas? Lombard objasni: .kom stunmjom? Emily Brent je još plela.. Sudac još jednom podignu obrve. .~. i da. ledeni glas nastavi: . »Ne svidam mu se baš previše! u Odmjerenim tonom. bilo na temelju karaktera. N.Znači slažemo se: nikakvi~h iznimaka ne može biti. . Malo zastane.s tim se slažem. Užasnutost gospode Rogers sinoć. .To je prava riječ! To je ono! Na posao! što se tiče mladog iViarst~ona. koja ostaje sama s onesviještenom ženom. 135 ili dati prejaku dozu tableta za spavanje gospodi Rogers. a zatim r. njega bismo mirne duše mogli isključiti.On se nakloni gospodici Brent. nadam se da vas ne vrijeda moje insistiranje na tome da smo svi pod jedna. iznesena zato da Rogersa prikaže u istom svjexlu kao i sve nas. a zatim nastavi: . sudac nastavi: .Draga mlada gospodice. po konjak. potpuno shv. Nije ni podigla pogled. . ima li među nama jedna ili više osoba koje nisu nikako mogle uliti cijanid u čašu Anthonyja Marstona. Anthony Marston i gospodin Rogers položili su gospodu Rogers na kauč i dr Armstrong je došao do nje. to je zaista previše! Kunem se da nisam dao preveliku dozu . Ali. I . .Kao prvo. nitko ne može biti lišen sumnje bez najpotpunijih dokaza. Obrazi gospodice Brent lsvgano se zarumenješe.Ideja da bih ja mogla ubiti svog bližnjeg . Prisjetimo se sada gdje su stajali ostali. Sav se tresao. gotovo prirodno.Mla.molim da me ispravite ako pogriješim.PreCtimo na gospoCtu Rogers.aćam činjenicu da smo mi svi jedno drugom stra. Owen je netko od nas.nuž duševno poremećen.nci. I jedan i ~drugi mogli su to vrlo lako učiniti.da i ne govorimo o troje bližnjih .Protestiram. Već je pala ideja da je netko izvana ulio otrov u njegovu čašu. na temelju činjenica. . položaja iLi vjerojatnosti.li ja. ili udariti po glavi generala Macarthura? Bloreovo natmureno lice odjednom sinu. Mi ne znamo da li su Rogers i njegova žena skovali plan da ubiju svoju gazdaxicu. medu nama je davo. Sudac nastavi: . možda je bila posljedica spoznaje da joj je r.diću. bio to ma tko mogao je to učiniti. jer se bo. njegova žena je jedna od žrtava. u ovim okolnostima. A. Lombard prihvati: . Ja vas ne optužujem.. Lombard zapita: .. ne vjerujem da se mnogo toga može učiniti. Tada netko postavlja pitanje porijekla glasa koji smo čuli. Nema iznimaka.~astavi: .Zastane.Mislim da ne može. . inspektor Blore.A na temelju čega. Da pojedno~stavnim stvar. Sudac ga pogleda ne trepnuvši. Tanki. Medutim morate priznati da činjenicama valja pogledati u oči. ova misao je zaista iznenadi. ne mogu povjerovati da je o~n ludi gospodin Owen koji dijeli ludačku pravdu i nasrće na vlastitu ženu zbog zločina koji su zajednički počinili! Sudac advrati: .Gospodice Brent. ali.ž.A što je s Rogerso~n? Po mom mišljenju. osim gospoc~ice Brent. Sada moramo ispitati mogućnost isključivanja jedne ili više osoba.Kakva drskost! Neumoljivi piskavi glas je nastavljao: . mogao je to još lakše učv~iti.«. . pokušajte kontrolirati svoje osjećaje. kao drugo.

žena je već sigurno tvrdo spavala pod djelovanjem sredstva koje ste joj dali? . Ali to nije sigurno. Odmah kažean da ja nemam dabar alibi. Dr Armstrong se promeškolji. naravno. Da se. Blore se pomakne i namršti. I sami znate da je tako bilo.Netko je moga. vi ste. .Ali. Mislim da smo ustanovili kako postoji mogućnost da se sve odigralo onako kako sam to uk:ratko izložio. Philip Lombard reče: . Ledeno ga pogledavši. doktore. . sve dok nisam čuo zvono za ruča.Upravo je tako bilo. I opet ga onaj bezosjećajr.Htio sam ispitati da li postoji mogućnost da se signalizira na kopno sunčevim zrakama. noseći tabletu ili neki napitak.o izaći iz svoje spava. .Samo sam rekao da ste se dugo zadržali. To jest.Gore u sobi leži gospoda Rogers.. Slažem se da je 5ve zajedno malo nevjerojatno..reče on . Lombard je otišao na nekoliko minuta. ne zna. Tablete koje joj je liječnik dao. i sve ostalo. pacijentica se vjerojatno ne bi iznenadila.o otići u sobu gospocle Rogers. želite time reći? Armstrong ponovi: . ali još smatram da ta. Dogodilo se ono s Marstonom. Sudac mirno odvrati: . koju je.kasnije.Ne shvaćam vas.te kako on na njega reagira. Sve ovisi o tome o kojoj je osobi ri.Protuoptužbama nećemo daleko dotjerati.Da li je pokazivanje osjećaja protuza. a da još nije ni zaustio.Glas mu je zvučao zvonko i pobjedonosno. . recimo.ječ. .Da li ste vas dvojica bili zajedno dok je Blore bio odsutan? 140 Armstrong gorljivo objasni: .k. žena popije konjak i. Bilo tko je moga. sudac Wargrave reče: .Otišli ste u kuću po konopac. ubiti generala Macarthura i vratiti se na terasu.Sjedio sam na terasi čitavo prijepodne. Emily Brent primijeti: . To je posve individualno. To se odigralo jutros. . gospodina Lombarda.5jet ne bi izazvao neku posebnu sumnju. a ja sam ostao čekati.Dolazimo do smrti generala Macarthura. bez razmišljanja? Nasta tišina.Pa. Blore izvijesti. Wargrave promrmlja: 137 . a zatim nastavi: 139 . Mora postojati dokaz. bili nagnuti nad g~ospoc~om Rogers.U tu priču ne mogu ni za trenutak povjerovati. .Naravno. I to isključuje suca. bezosjećajan. malo zatim. Bio sam odsutan minutu . Pospana je i mamurna. osim toga. nitko od nas nije satima napuštao sobu nakon tog dogaQaja.nt ili gaspodica Claythorne. to nije dovoljn4. . mislim da je tog jutra bilo trenutaka kada sam bio potpuno neprimijećen. ili pojava Blorea.Rogers je ostao dolje da raspremi bla. Lombard se uspro!tivi: . Oni će to potvrditi. ili Lombarda. zar ne? Armstrong ponovno potamn:i od bijesa. dovraga.Ja sam čitavo jutro bio s gospodinom Lombardom i doktorom Armstrongom. To tjera vodu na vaš mlin.Po svoj prilici. a da ne bude vic~en. gospo dice Brent. Blore reče: .Naravno da jesarn.dvi je. Molim da svatko tko misli da ima alibi. mene i gospodicu Claythorne.a. pojavila gospodica Bre. Slažem se da bi moja pojava. Armstrong potvrdi: .~to. .govaonicu i smočnicu. Ponekad prode dosta vremena dok lijek ne počne djelovati. nisam li? čovjek ne može u sekundi pronaći smotuljak konopca! Sudac Wargrave upita: .Kada smo se vratili u sobu. . Otišao sam ravno u kuću i ravno natrag. počinju djelovati. Dr Armstrong doda: . .neobična.Sada smo razmotrili drugo ubojstvo i ustanovili da ni~tko ne može biti potpuno lišen sumnje. doktore. Blore pocrveni.Samo konstatiram činjenice.ovodi? 7 Gladeći bradu i izgledajući posve neljudski.Dugo ste se zadržali .u tanki glas presiječe. Blore stade začuden.Isključuje? Mi moramo uzeti u obzir svaku mogućnost. i mogao sam sići do mora. Reclmo da u taj čas netko zakuca na vrata i ude. Lombard ređe sa smiješkom:: . No. Lombard za j edl j ivo uskoči: . njen muž i dr Armstrong je vode u krevet i dr Armstrong joj daje sredstvo za spavanje. ~elio sam pronaći najbolje mjesto. Možete li zamisliti da ona to ne bi poslušno progutala istog časa.onice .ko nito? Sudac Wargrave odvrati: . . Sve dok pacijentu više puta ne 138 date lijek. Blore reče: . A. Treba se pozabaviii činjenicam. U ovim okolnos~tima.Nikakvo čudo da tako govorite. onda bi već i Rogers bio gore. Tada Rogers ulazi u sobu s bocom konjaka. mogao otrovati prije nego je ~ušao.No. .kav po. morao sam ga pronaći. to se trebalo dogodi~ti. Čitavo jutro proveo sam sjedeći na terasi i razmišljajući o izuzetnoj situaciji u kojoj se nalazimo. Napravi kratku stanku. Imate samo moju riječ da nisam napuštao terasu.I do čega nas io d. kaže to u nekoliko riječi. bila u najmanju ruku . s porukom oliječnik kaže da to popijete<c. Bez pogovora.Ne . .

Vjerujete li vi u sve ovo? -.Da. Za koji čas čut će se kuca nje na vratima i donijet c:e vam popodnevni čaj. Do sa. Na. da Ii vjerujem su~cu kada kaže da je io netko od nas? . Opet ponavljam svoje čvrsto uvjerenje da je jedna od sedam ovdje prisutnih osoba.o kome se radi.. . U meduvremenu. Bila sam strašno nemirna čitav dan. . I Wargrave počne: .Kako to mislite . Sudac Wargrave je prekinu: . što treba poduzeti da očuvamo vlastitu sigurnost. Sve što sada možemo učiniti jest to da. Ona zatirhti. . . Ona i Philip Lombard sjedil. . Onda sam.Da. Logički. Lombard će oprezno: .ajno pogledao na sat? .lno imam os jeća j da se takve stvari ne mogu dogoditi! IO Deset malih crnaca l4rJ Lombard prihvati s razumijevanjem: .Govorio je da ćemo svi umrijeti.Ne znam . .Gospodice Brent? Emily Brent odvrati: . Sudac je gladio bradu. .. opasa~ i po svoj prilici umno poremećen zločinac. Sudac primijeti: .čudan? . A ipak.Koliko je tada bilo sati? Vera se zbuni i neodredeno reče: . Prije no što će odgovoriti.Ako . svakoga upozoravam da bude krajnje oprezan.Sada dolazi na red završna riječ suca. Philip Lombard promrmlja u bradu: . Blore zapita: .upita Vera. rekao je da očekuje kraj. Lombard prišapnu Veri: .kon toga sam malo šetala unaokolo. .Teško je reći. .Rano ujutro bila sam s gospodicom Brent. Možda i manje. .Oh.jbolje mogli.To je točno.Ne sjećam se da. Bio je čitavo jutro zabavljen kućnim poslovima i pripremanjem ručka.Nisam ga ni imao. u zavjetrini. .A ipak je to tako nevjerojatno! Lombard napravi grimasu. :iako sumnjam da će nam njegovo svjedočenje mnogo pomoći.Da.Vratila sam se u kuću. Bio je . Philip Lombard reče: .Da li je to bilo prijE. a zatim se popeo na tavan da prebaci svoje stvari u drugu sobu. kad bi se to bare.Ne znam. nakon Macarthurove smrti. Sta. to je vrlo neodrec~eno. Upozoreni je u prednosti. ili poslije našeg razgovora s njim? . prije samog ručka.Molio bih vas da o tome pažljivo razmislite i iznesete svoje prijedloge. Nakon toga sjedila sam na terasi i sunčala se. Vera zadrhti.Pa.Prošetala sam s gospodicam Claybhorne do najviše točke otoka.dvije.sat prije ručka. To je sigurno ubojstvo. ne.. razmotrimo što valja poduzeti kako bi se uspostavila veza s kopnom. a vjetar je u silnim naletima udarao o prozorska okna. . Philip Lombard malo nakrivi glavu. .Kao ružan san. Bila sam na istođnoj strani. Od sada pa nadalje.Sud se sada povlači . . što mislite? . Prije ručka odnio je koktele na terasu. i dobro otvorite oči. Uvjeravam vas.upita suda.c. a ako pomoć ne može stići (što je lako moguće s obzirom na vremenske prilike). Kune se da je na stolu 142 bilo osam porculanskih figurica kada je postavljao stol za ručak. mislim. Pozvan pred sud. dužnost je svakog od nas da sumnja na drugoga.Mislite. Ništa ne odbacujte kao nevažno.Niste ni mogli. . što bi objasnilo smrt generala Macarthura. Svi srno mi u tom snu! I od sada se moramo dobro čuvati. . Čitavog jutra nije čak ni jednom pogledao kroz prozor i nije vidio ništa. Vera će tiše: .Minuta .Čitava stvar je nevjerojatna! No.I tamo ste sjedili sve do :ručka? . Tada reče: .~to ste zatim učinili? .Da li je netko od vas slui. Na kraju Rogersova svjedo~Xenja zavlada tišina.biio je ta.5no: 141 . ipak ne možemo odlučno tvrditi da se bilo tko može smatrati oslobodenim svake krivice. Sudac će jednoličnim glasorn: . . gospodine. Okrenu glavu prema uspravnoj prilici u čijem krilu je ležalo pletivo. što smo na. ne toliko dugo da bi se počinilo ubojstvo. ponovno izašla iz kuće. on je u pravu.Ostaje još Rogers.ako to jest jed_an od njih . 143 Deseto poglavlje .Shvaćam vas.Gospođice Claythorne? Vera odgovori spremno i ja.otprilihe . jedno je sigurno .i su na prozor skoj dasci u dnevnoj sobi.da je ubojica imao lak posao jer njegove žrtve nisu ništa sumnjale.ko čudan. On. Sudac klimnu glavom. sam vas tamo vidio. a onda sam sišla na obalu i razgovarala s generalom Macarthurom. sve okolnasti pod kojima su se ~dogodile sve tri smrti. ali neće. on me uplašio . . To je sve. Vani je lijevala kiša.2m dogodilo! Lombard ozbiljno nastavi: .nema više ni govora o nesretnim slučajevima ili samoubojstvima.Ispitali smo. . Iako bi vjerojatnosti u nf~kim slučajevima nalagale da se neke osobe isključe. Sudac Wargrave pročisti grlo. Tri ubojstva do sada. Rogers nije imao gotovo ništa reći. Nema dokaza na temelju kojih bismo mogli znati tko je to.

Igrao se svojim naočalima. Prstima je grčevito držao kožnu krpu za čišćenje. Dobro .Znači. reklo je njegovo gospodstvo. . R. Vera odmahnu glavom. Isto tako. glasam za Wargravea! .i sasvim je moguće da mu jednog dana r:azum popusti i poželi da ode još korak dalje . Blore upita. Može se zakleta da je čovjek mrtav već jedan sat. . .da bude Izvršitelj saxnog Suda božjeg. ali to je još daleko od istine. (wakva masovna čistka nije u mom stilu.Kad je otišao pozvati generala na ručak. Malo razmisli. znate.zvana otrovanjem. to je istina. .Kakav je rizik postojao? On se ovdje jedini razumije u medicinu.. kao čovjeka koji je diktirao onu gramofonsku ploču. A liječnici mnogo rade i stalno su napeti. . Drugim riječima.Da.Tko je taj. Spreman sam staviti i svoj dobar glas na vašu razboritost. Lombard prizna: . 3 Dr Armstrong planu: . Sve i~to mogu reći jest to da je ta osoba. gospodine Blore. Vera je insistirala: . on je već dosta star i godinama je predsjedavao sudom. zar ne? . mnogo mladi od suca.. ali ipak vas ne mogu zamisliti kao . Ja vrlo dobro znam da nisam ubojica. Uz ponešto kiseli osmi~~eh. .A.Da.no: . . svake godine je po nekoliko mjeseci igrao Svemoguće~g. mislite da je to tada učinio? Za to treba imati čelične živce! Vera nestrpljivo objasni: . I to je ono što me smrtno plaši: nemam pojma i ništa ne znam .Znate.Doktor.ogers? Poslužitelj odma.Sasvim točno. ne! U dva slučaja srnrt je iza. Poduzet ću sve mjere opreza da se to ne dogodi.On reče: . i tko će mu protusloviti? Philip zamišljeno pogleda. Owen? Pa. To mora da čovjeku prijede u krv. a ni vi mi ne izgledate k. Tko je taj Qavo u ljudskoj spodobi? 148 .Vi ste.da liječnik poludi.Dr Armstrong.m ideja nije loša. . To prilično upućuje na liječnika.Kada? . l~a odgovori promuklo: .slom za samoodržanje. priznali da za vas ljudski ži vot nije baš neka svetinja. a opet.Nije to učinio tada . vi imate neku ideju~. ali rekao bih da je malo vjerojatno da će neki čamac stići do nas . Nije imao dovoljno vremena koliko je ostao sam. bez ikakvih argumenata. ali sumnjam da je mogao ubiti Macarthura. to je pitanje koje nas sve muči! . ali sumnjam da je u tako dobroj kondiciji da se ne bi zamijetili umor ili zapuhanost. kao prvo. bilo bi to isključivo iz koristoljublja. nećete li mi uzvratiti komplimentom? Vera na trenutak oklijevaše. Tko je od njih 146 U.E.Oh! .prije dvadeset i četiri sata. . moramo! Pod svaku cijenu! Sudac Wargrave zamišljeno je gledao kroz prozor.Moramo otići odavde.ao osoba koja je izgubila pamet. je li? Ja bih ga. Vi zacijelo na nekoga sumnjate. meteorologom. a onda upita: .To nas sve muči. . vrlo drska ptičica. . moj mladiću. Navikao se da stalno bude glavni i gaspodari životom i s:mrti . 2 .čak i da zna za našu nevolju . Sjedio je tu.m.Ka. Čini mi se da ste jedna od najzdravijih i najstaloženijih osoba koju sam ikad upoznao. Philip ponovno zazviždi. onako nasumce. naravno.Ne znadn.Zašto? . a zatim počne: . N. Bivši inspektor Blore odgovori: . . gospodine Blore? To hoću znati. . Ali tko? To bih htio znati. . gospoQice Vera Claythorne.reče Vera. .Da.Ne smatram se. Jedino da je odjurio tamo i natrag kao zec. vrlo drska ptičica.Vi izgleda isključujete nas dvoje? To mi je drago. Možda se varam. 'o' 147 . Tko je taj? Mišići na Rogersovu licu su poigravali. moramo. Dr Armstrong zagnjuri glavu u ruke i zastenje. pretpostavljam da je to moguće . . ne može se zanemariti i:injenica da jedino što pouzdano znamo o smrti gaspode Rogers jest da je uzela lijek koji joj je dao Armstrong.isključujemo nas dvoje i porazmislimo 0 ostalim zarobljenicima. Ar~rnstrong pomisli kako su stariji ljudi mnogo osjetljiviji kada je u pitanju smrt. Lombard za~zviždi.Sve je to kao ružan san.Vera se zaprepa:~ti. . . a i onda samo ako se vjetar stiša. stavio na posljednje mjesto. ako sam u pravu.Imao je kasnije za to priliku.Na koga vi ciljate? Bez oklijevanja Vera odvrati: . Robers obriše znoj sa čela.No.hnu glavam.Hvala. ta va.Možda je i imam.Teško je reći zašto. Uvijek se na poslu divio toj činjeni.Imate li vi neku ideju.AIi. 149 . Vera.Nadam se da nećemo. . Kad bih ja počinio jedno ili više ubojstava. Ne znam ni sam.ci.Philip Lombard se najednom nasmije. Vera reče polaga. No. gledajući ga po~dozrivo: . Vera će na to: .Netko od nas. zaista ne zna.A do tada možemo svi biti umoreni u vlastitom krevetu? . treba dosta vremena da se to otkrije. s~ neusporedivo manjim smi. Rogers će lukavo: .

ali sve je tu Iudo. Uvjeren je da je ubojica netko od nas. čini se. Rogers? .što onda? Luda stvar. Kasnije. ona napisa: »IME UBOJICE JE BEATRICE TAYLOR . Sudac pogladi bradu i reče: .) Nema sumnje -. i tiho reče: . Uznemiren i nervozan upita: . Blore mu uzvrati.c< .zapita i~om'aard.Iom. . .Ne treba ih ni upazoravati na zaključavanje vrata! Lombard zaključi: . Stojeći na vrhu stepeništa.d je Rogers unio poslužavnik sa čajem. Armstrong je zurio u njega: . gospodine. učinite to vi. hoćete time reći. . 151 Ka. Da. I dalje su se kriomice pogledavali. stol je raspremljen. . Iz ladice izvadi mali crni notes.no poigravati. navu. Uosta. . otvori ga i počne pisati: y3Dogodilo se nešto strašno. Trže se. Oči joj se zamagliše. Išao sam po kući i navlačio zavjese.~to se tiče činjeničnog znanja kakvo je potrebno na sudu.Ne razumijem.Zar saQn ja to napisala? Ja? Mora da sam poludjela . u dnevnoj sobi. napetost se tako pojačala da se vi'se nije moglo izdržati. mlita. Blore se naceri: .če zavjese i upali svjetlo.Je li jutros bila tamo? . . paslije kraćeg oklijevanja. . Jedino ja znam . neki čamac .cc Neko je vrijeme sjedila potpuno nepomična. svakodnevni. Kakva nezgoda! Vera pride čajnom stoliću.Da. Siromaštvo duha. Pogleda u no. Hvala. Soba posta vedrijom. Vera Claythorne upita: . U devet sati Emily Brent ustane. gospodine.čak nemamo ni pojma tko bi to mogao biti . 6 Večera je stigla. . i nije tako ·važno.Nema.. Tamne sjene se rasplinuše.e nice.ubijen je. Vje~tar je urlao razbijajući se o zidove kuće. Ali ni vi ne zaboravite da oni nisu.upozori Armstrong. gospodine. Obrok sasvim običan -.Sudac Wargrave pomisli: »Ubijeni u krevetu! Svi su liječnici isti . popodnevni čaj! Philip Lombard nešto veselo primijeti. Ne može se nitko ubiti zavjesom od nepromočivog platna! Zabo:avimo na nju.Mislim da ima nekoliko stvari koje možemo učiniti.Hoćete li vi pasluži. znam. Vera doda: . gospodine. No. .se? To će unijeti malo vedrine. .bez mašte. Pristajala je uz pločice grimiz:le boje.ti čaj. Blore reče: . čuli su kako navlače zasun i okreću ključ u bravi..Da. nekontrolira. Svi se u čudu pogledaše.vo zbijeni.tes. priznajem. tako mi se čini.Ne.I .če mrzio. On upita: .Zavjesa iz kupaonice? ~to. ja ne bih baš tako rekao. Olovka ~le počela.očekivali napad. .uglavnom iz konzerva. Naprosto je nestala.Grimizna zavjesa od nepromočivog platna.Pa . General Macarthur je mrtav.Ne zaboravite da su do sada pale već tri žrtve . .njih 153 dvojica su gledali kako one ulaze u sobe i zatvaraju vrata. ~ajnik je jako težak. U sobi opet zavlada panika.Hočete li reči da vi znate? . U ovu ugodnu atmosferu upade Rogers. Čaj! Neka je blagoslovljen taj obični. Ragers izide i zalupi vratima. odloži i pride stolu. a Lombard i Blore podu za njima. Već sam i prije na to pomišljala. Načas je sve opet izgledalo normalno. s Oluja je bjesnjela. ~ene krenuše stepenicama.Pa. i krišom pogledavali jedan drugog. . To znači da je u nekog od nas ušao c~avo. nema. Do sutra će oluja sigurno proći i netko će doći. . gospodice Bren~? Starija žena odgovori: . neravnomjernim slovima. Drhtavim. Tko je taj? Svi se pitaju. Sjedili su. Izgubila sam dva klupka sive vune. koji je ina. Blore promrsi: .nema je? . tako nešto.I što nam to vrijedi? Prije ili kasnije . 150 4 Gospoc~ica Brent bila je u svojoj sobi. . gospodo.Idem u krevet. sudac Wargrave srkao je s odobravanjem čaj. Ćuo se ugodan zveKet porculana. .Znaan. Svi su bili u dnevnoj sobi. . . Mi smo upozoreni! Ar~rnstrong gorko odvrati: .Nema je.cc Zatim sklopi oči. kad tamo one u klo kupaonici. .Idem i ja. . (Njegov roc~ak je oženio Elsie MacPherson.Oprostite. Poslije ručka. Sudac Wargrave upita: 152 r . Otvori knjigu.. gospodine. dr Armstrong ispriča neku šalu. Uze Bibliju i sjedne do prozora. . dok Sredujem u glavi čitavo zbivanje da se jedna osoba dosta jasno izdvaja. svi skočiše. Dobivši dozvolu. dovraga. sudac je održao neobič~xo zanimljiv govor.Da navučem zavje. Poslije jela.Kakva je to zavjesa? . Uz ljutiti povik precrta nejasno naškrabana slova posljednje reč. da li netko zna gdje je zavjesa iz kupaonice? Lombard se trže: . Onda je. ne posjedujem.

... 1.~to želite time reći? ..Da li vas je netko zvao? Ili vam možda donio čaj u krevet? Znate li koliko je sati? 157 Blore pogleda preko ramena na mali sat uz krevet. S. Pogasivši sva svje~tla... Jaffe.. a Blore krenu za njim.. Blore će kratko: .. U sebijoš reče: oNoćas nitko neće zbijati šale s onim malim crncima. On promrsi: . R. a oči još sanjive. zaključa i ključ spremi u džep.... one su bar za noćas sigurne! Opet side.. Tiho prošapta: . čuo je okretanje ključeva u bravi i:navlačenje zasuna.. ..... Nadajmo se da ćemo se ujutro svi okupiti.onice i došulja se do stepeništa. .. Mala grupa krenu u obilazak kuće. požuri uza stepenice i ude u svoju sobu. zdravi i čili! 154 III Rogers izade iz blagova. ~. ima... Blore opsuje sebi u bradu.. zatvori i njih. .ta mi riječ već zvuči kao jeka! .što se dogada? . Suca Wargravea... Marjorie Fiske: Srednja dob 7.. postavite stolicu na vrata. Zajedno su se popeli uza stepenice. Petersen... Soba Emily Brent bila je prazna. 158 Covjekov život od rodenja do starosti.. neki krizni irenuci u njemu: stres. gospodo.. trebalo je probuditi... Vidjet ćemo da li os~tali nešto znaju.. Lombard reče veselo: . dovraga? Negdje na otoku? Pričekajte da se obučem. Vjeta. Falkner: Trudnoća i porodaj 3. ovisnosti. Rogersova soba bila je prazna. Odjednom mu se usne ra. kao i Blorea.a nizu zatvorenih vrata..Mora da je negdje na otoku .z·..r se nešto st. Nema ga u sobi. u kojoj je postavljao stol za doručak..Pobrinut ću se da barem noćas nitko ne zbija neslane šale! Prešavši preko sobe.. povuLe zasun i leže u krevet. Onda mu se usne razvuku u onaj vučji osmijeh. Savjetujem vam da se držimo zajedno dok ga ne pronademo. Leonore Tiefer: Spolnost 2. Kako je Lombard već prije ustanovio. ...išao..ta u predvorje. Robert Kastenbaum: Starenje 8. netko s~krivao . Iz blagovaonice....zaključi Armstrong. promrmlja. ali je još puhao.Spavate čitavih dvanaest sati? No. ČGP DELO . Da. više ni u što nisam sigu ran.. nti sredi. ispod kvake. britva i spužva bili su vla.. Kosa mu je bila razbarušena. .... Blore mu oprezno otvori.Draga djevojko.. Macy...Rogersa nema.Dvadeset pet do deset! Ne mogu vjerovati da sam toliko spavao. Vidio ih je kako ulaze u sobe. Lonac za čaj nije pristavljen. Vera je bila obučena.« 155 Jedanaesto poglavlje 1 Philip Lombard običavao se buditi u osvit zore. U r~joj je postojalo samo jedno mjesto gdje se. R. sve je bilo spremno za doručak. Za to sam se pabrinuo ... U osam sati vjeiar je ponovno ojačao. teme su ovih priručnika koji se pojavIjuju pod zajedničkim naslovom 0bifeljskisavjeMik. Noikin White: Djetinjstvo S.. Na krevetu se vidjelo da je netko spavao.To je u redu..Štoviše.ruku i lice izobliči... Blore doda: .Gospodo. B. zaključa vrata. čuo je kako su stali na gornjem odmorištu... Krenu prem. .. eventualno.1 o je sc: rija od devei bogato Ilustriranih knjiga koje su najbolji strućnjaci za pojedina područja napisali jednostavnim i tećnim jezikom. ... . Zatim izlazeći kroz druga vra... tjeskoba. Odmah ga pregleda. Lombard zaključi: ... šum kiše vi:še se nije čuo .. F. ali ga Lombard nije čuo.. to dokazuje da imate čistu savjest. Rogers ih je vidio kako se penju. White. U dvadeset pet do deset kucao je na zatvorena vrata Bloreove sobe.Gdje ... . 7 Muškarci su pošli na spavanje sat kasnije. Charles Spielberger: Stres i tjeskobo 9. Philip Lombard klimnw glavom. mislim da vas ne trebam posebno upo2oravati da zaključate vrata...ni stola. Gdje je Rogers? . Vrati se u blagovaonicu.. Naime. J.. U pola deset sjedio je na kreveau i gledao na sat.Dragi moj Blore. to se vidi. za njega toliko karakterističan.. .. Tako je bilo i ovog jutra. . Martin Richards: Najranije djetinjstvo 4...No.. nesreća je što vi previše toga znate! Sudac će ozbiljno: .Ne mislite li da se negdje krije u zasjedi? .Laku noć..visoki ormar.. Hodgson: Ovisnosti ....Vrijeme je da se nešto poduzme. Zadovoljno klimnu glavom. Sudac progovori: . za~ljuča vrata smoonice. načina da se brava izvana okrene.. C. Pogled mu zastane na ukras~ nam ogledalu sa sedam porculanskih figurica. Stavi ga na uho..žni. Armstrong je već bio gotovo obučen... John Conger: Mladenaštvo 6... Lombard promrmlja: .. a vatra u kuhinji nije čak ni potpal j ena.Gdje bi samo moaao biti. Vera upita tihim glasom koji je trebao zvučati odlučno i odrešito: .. Opet je zaspao.. Podigao se na lakat i osluškivao..Jutros je ustao..

. Za kupnju na otplatu žig radne organizaclje i potpis odgovorne osobe.. gospodi..obučen... Bio je u praonici na drugoj strani dvorišta... .din... odnosno prvom kupovinom odabranog (odabranih) dela......On se hitro osvrnu.. Zgrabi suca za ruku........ On upita: .Nema otisaka prstiju.... danas isplovio..Mora da mu se ubojica prikrao s leQa i.. Uz kompletna izdanja Izdavačke kuće Matice srpske....Sve je jasno ..Jeste li možda vidjeli Ro. i stisak njenih atletskih prstiju natjera ga da se trgne od bola. . Točna adresa ...... nabavlja i isporučuje knjige uz odgovarajući RABAT.. . ... Clan Kluba čitalaca se postaje prvom narudžbom. . Zašto? Sudac Wargrave..... .. ona je pravi sportski tip. tako da se jedanput godišnje uz cenu narudžbine plati i peds~set dinara na osnovu članarine Kluba čitalaca za period od godinu dana.Koliko vidim..... 232 NARUDŽBENI~:A Neopozivo naručujem komplet knjiga 0bileijski savjefnik (I-IX)...Da li je za to bila potrebna velika snaga....... prva rafa se uplaivje prilikom prevzinwnja kej~ga Ime (ime oca) i prezime . svim bibliotekama.... ...OOUR GLOBUS ZAGREB..Uvjeravam vas... . S <iruge strane.. 3 .... Servis.Rogersa? Nisam ga jutros vidjela.Ta mlada djevojka mogla je to s lakoćom učiniti...... da sam bila vrlo oprezna.. Knjige ću platiti (zaokružite način plaćar jaj: a) u ~otovu-plaćanje prilikom preuzimanja knjiga (pouzećem) uz 20 /o popusta b) na otplatu (najviše 6 mjeseci. Broj osobne karte i mjesto izdavanja . p.. Adresa poduzeća (puni naziv~ . . .... 162 Sudac zamišljeno kimnu glavom.... postavio je stol za doručak..).... . Mala sjekira još mu je bila u ruci......... . napadnut dok ie cijepao drva. uz redovni popust za SVE članove Kluba . I još nešto: ne zaboravite da duševno poremećene osobe raspolažu s nevjerojatnorn fizičkom snagom...ne Blore... stajala je prislonjena uza zid.... upravo kada su stigli u predvorje... mnogo teža. Umirovijenici moraju svojoj nan~džbenici priložiti predzadnji poštanski odrezak od mirovine..000... školama..... obrijan.More je još uzburkano .. ali žene njeno5 tipa često su i te kako žilave i snažne.. škole i knjižare.. Vera Claythorne i Emily Brent povukle su se u kuhinju.. Blore joj se obrati: .....reče Armstrong.reče ona.. Ne vjerujem da je ijedan čamaa. ...... doktore? Armstrong ozbiljno odgovori: .... . abučen i sa svim umjetnim zubima na mjestu side niza stepenice... gospodica Brent je naizgled vrlo slabašna..~ersa? . ...Zar ste sami šetali otokom? Ne shvaćate li kakva je to ludost? .Mogao je to učiniti još sinoć...._.......din.... beskamatno.... Sudac Wargrave upita: ... No.. svoj knjižni fond može da obogati i svako fizičko lice koje naručuje primerak (prirnerke) knjige. Svi udoše u sobu i pogledaše uredno postavljen stol... Ona uzviknu: .. Njena oštrica bila je poprskana tamnim mrljama. gospodica Brent ude na ulazna vrata. šest rata po 4500...... poseduje i izdanja DRUGIH izdavačkih kuća... Blore se s uzdaham diže na koljena... Dxška je naknadno obrisana..... ... zamahnuo je s.. Dubaka rana na Rogersovu po~tiljku predobro je pristajala uz oštricu sjekire . . .... ŠKOLE I KNJIZARE. .. Pride otvorenim vratima blagovaonice i reče: .... spremajući se da patpali vatru u kuhinji. ali još uvijek neobrijan. Ilica 12 p... 11 Deset malih crnaca 161 2 Pronašli su ga malo poslije. . Blore je bio zabavljer... .. SVA OBAVEŠTENJA na telefon: ~021 ~ 22-338 ili 26-540 Priključi im se i Blore .A gdje je gospodica Brent? To je nova zagonetka. dok se Rogers saginjao.... po cijeni 27..Crnci! Pogledajte! Na sredini stola bilo je samo šest Porculanskih figurica. MN Datum vkostoruen~ po!pu IRO MATICE SRPSKE u Novom Sadu ima odelenje za distribuciju vlastitih i DRUGIH izdanja knjiga pod nazivom: SERVI:i ZA BIBLIOTEKE..jekirom i jednim udarcem mu razmrskao potiljak...~ drškom sjekire i rešetom iz kuhinje.. ako ste na to mislili.... .. Vera je prva primijetila. Imala je na sebi kišnu kabanicu.. Lombard primijeti: ..I žena je to mogla učiniti. .. Neka mnogo veća...... Se1'VIS z_a bibliofeke Klub i'rtalaea U Servisu za biblioteke. ...... Servis..... Blore zagunda: .... knjižarama i radnim organizacijama..

Ako mene pitate.divim vam se. Lombard uzdahnu: . Armstrong se složi: . Nekoliko trenutaka stajala je nepomično. Blore je bio preazbiljan d.Nema patrebe da pogadam kad ćete mi ionako to sami reći. .To bi se teško moi.za 165 mišlja da je poslanik božji na zemlji.je tamo da je malo proučite! Da smo pametniji. Glas joj je opet bio rniran i pribran. ta žena je skroz naskroz luda! To se dogada s~ mnogim usidjelicama .To ste dobro sredili. tresući se od smijeha koji ju je sp~apadao u divljim naletima. kreštavi~n glasom. rekavši: .On zastane. sada shvaćam da bi to bilo isuviše očito. da. Taj revolver. Pčele. Sakupiše drva i odnesoše ih u kuhinju. No. zar nije tako? Philip Lombard će lakonski: . Blore nastavi: . Blore prizna: .Nisam to ni mislio.oboje ubijeni sjekirom. Voda mora zakipjeti.Gospodica Brent i ja ćemo vam pripremiti doručak. .Hvala vam. U kući nikoga osim kćeri i služavke.Pa. Mogu samo 166 reći ovo: ako ste vi ubojica. Religiozna manija . Usred bijela dana. sa. . Blore.Odjednom se začu zvonki s. I zato vas pitam . kod nje je to poprimilo najgori oblik. Znam sve napamet! Šest malih cr~zaca gle~alo je ~čelin let. slijedeći stih. bila bi isuviše uplašena da sama šeće otokom. To je bio samo šok. ~to će reći. srednjih godina. a Vera je skidala kožu sa slanine.Možda se i varam.A onda. ali totalno pošašave! Na nesreću. Lombard nastavi sa smiješkom: . Da je žena nevina. . Vera Claythorne stajala je u dvorištu i vikala visokim. i kaže: oDoručak će biti gotov za kojih pola sata. spokojna i ledena! Onu djevojku je spapala histerija. Philip reče zamišljeno: .Može biti. promuklim glasom: . Gospodica Brent potpaljivala je vatru u peći. ha.Znate li što mislim? . ako je ona sama ubojica. zagrcnu se i .~e pčele? Odgovo rite mi. Slučaj nije nikada objašnjen. Kada je otišla u kuhi:nju.Ne buljite tako! Mislite da sam poludjela? Moje pitanje je posve zdravo i razumno. Emily Brent upozori: . pa i ona čudna priča koju ste ispričali.Vi ne shvaćate u čemu je bit.Rogers je ubijen dak je cijepao drva. On nastavi: .ko se nešto može očekivati. Rogers je već nacijepao nešto drva. ili tako nešto! Znate. ha! Ostali su zurili u nju.ijeti: . ili bolje.mijeh. u pregači .lo nazvati sigurnim dokazom poremećenog uma.Ona nije tip histerične osobe. Svi se naglo okrenuše.a bi ga ova blaga ironija mogla smesii. Nastavi tiše: . Ona produži istim neprirodr~im glasom: . znači čim je ustao. Dr Armstrong joj pride. ali osjećam da vi nemate dovoljno mašte za takav posao. Recimo . prije nego što je ubijen. Sjetio sam se toga kad sam vidio sjekiru i kad sam kasnije ušao u kuhinju i ugledao je. sjedi u sobi i čita Bibliju. .Drago mi je da više ne sumnjate u mene. Gdje ćemo nabaviti rneda? Ha. moram priznati da ste vi prvi na koga sam posumnjao.Ali ona druga! Tako dotjerana i uredna.pregači gospode Rogers. Bila je tako mirna i uredna. onda nevjerojatno dobro glumite i .: . Vera i Emily Brent imale su pune ruke posla. to je normalno.On zastane. Sve je izgledalo nevjerojatno. Činilo se da je ta razumna i staložena djevojka pred njihovim očima poludjela.ne mislim da počnu redom ubijati. a zatim reče: m· 163 . doktore. 164 4 Bivši inspektor Blore obrati se Lombardu tihim. Sedam malih crncxca posjeklo je čitav brijest. pčele! Zar još ne shvaćate? Niste li čitali onu idiotsku pjesmicu? Ona se nala.d mi je dobro. a zatim nastavi: . Učinila bi to jedino kad bi bila sigurna da joj se ništa ne može doyoditi. Rogersov ubojica bi dob~ro pazio da bude zatečen kako mirno hrče u kr~evetu.Nadam se da i vi na mene slično gledate.Sjećam se jednog slučaja u Americi.zi u svim spavaonicama. . . Starac i njegova žena . A onda. koju niste ispričali. Za služavku je dokazano da to nije mogla učiniti.Hvala vam . stavljena . Hoćete li nam donijeti malo drva da potpalimo vatru? Na obrazu se još crvenio otisak Armstrongovih prstiju.proguta. gospodine Lombard. Armstrong odvrati k:~o da se ispričava: . podiže ruku i pošteno je ošamari. Ona se okrenu i pod:e preko dvorišta u kuhinju. Kćer je bila časna usidjelica. Ona zadahta. ne shvaćajući. Ali. Nastojat ćemo biti što brže. rnogli smo odmah doći ovamo. nije loš . Blore je bio uporan: . .doručkovat ćemo za pola do tričetvrt sata.Da li na ovom otoku dr.cc Ako mene pitate. ta.ima li na otoku pčela? Zar ovo nije smiješno? Zar to nije ludački smiješno? I opet se stane divljački smijati. Blore pomalo sramežljivo odvrati: .Morao sam! Još nam samo treba histerija u takvoj situaciji! Philip Lombard prim. pretpostavljam. zdrava i razumna djevojka. . bila je vani u kabanici da vidi kakvo je more! Lombard odmahnu gl~~vom.Taj vam zaključal~. Vera je dobra. na to nisam pomišljao. košnice. To se svakom može dogoditi. Gospodici F3rent nije bilo potrebno da još satima šeće unao~kolo.

Smiri se. zgrušanu masu mozga Emily Brent.Ne onoliko koliko sarr~ trebao dobiti.U povjerenju. Pustila je da je 168 nosi.svi naizgled pribrani i nor . gospodice Brent? .nikakve strahote nema. Bože.i se. na 169 ravno . . . zloslutna grimasa. .to da . pa evo onda: Landor je zaista bio nevin.cc Napokon. može se poigrati s vama kad god to zaželi. Gdje li je on? što radi? Da li je zaručen? Oženjen? Emily Brent oštro primijeti: .Vi ste začudno mirni.Odgojena sam tako da nikada ne gubim glavu i nikada ne gnjavim druge. oGospod bdije nad svojim stadom. Prošle noći je sanjala Beatrice. čiji je rodak oženio Elsie MacPherson.Emily Brent.gledao . tiho je plivala. Svi su bili isuviše ljubazni.ta pomisao na Huga . baš sam glupa! Emily Brent izvadi i posljednje jaje iz masti koja je cvrčala. . Ljutito zapita: .ali ne ona . otok.a ovo ne bih nikad priznao .ta Purcellova banda. . Emily Brent nije htjela papustiti.Ni ja baš nisam bE~ mašte.Ne.Vaš nedostatak ma. .prestravi se Blore. N. još malo šunke? . Vera reče s neskrivenirn čudenjem: .Vera. smir. nepokolebljivo su gledali smrti u oči.odmah je zaplivalc~ za C~rilom.a? Na Lombardovu licu pojavi se okrutna. Emily se trže. Blore pocrveni. pržeći kruh.Ja? . unapredenje mi nije izmaklo.završi Lombard nacerivši se. Šestoro ljt:di . od mrtvaca čovjek ne može naplatiti dobivenu okladu.Moja nesreća? Valjda njegova! . Vera je mehanički razmišljala: »Represija u djetinjstvu . .cc Sada je bio dan . . da je to učinila. ste bar nešto izvukli iz toga. .A Landor je osuden na tešku robiju i umro je u zatvoru. Jer.I vaša.cc Zašto sada misli na to? To je prošlo . Znajte d. . .ha na viljušku za prženje.cc oNe boj se strahote noći. Svi njeni bili su vajnici. I zato. . Ve~ra je. Banda me prikliještila.<c Ona upita: . moleći je da je pusti unutra. ni strijele koja leti danju . je li da ste ipak bili urniješani u ono krivokletstvo? .Da ima svjedoka .Mogu li vam uliti jaš malo kave. ls~ . Jer. Emily Brent skupi usne i ob. prirodno. 6 Doručak je proteka.Pa. gospodine Lombard. . u tome i leži vaša nesreća. pa smo ga zajedni~kim snagama uklonili na neko vrijeme.Još jednu prženicu'? 170 a. kako vi to mislite? . zar ne? Poslužit ćemo doručak.Sada to zaista više ni je važno. Nadam se da. Njem. . . Nitko od nas neće napustiti.usprotivi se Elore.Oprostite. razmišljala: »Što mi je samo trebalo da napravim onakvu histeričnu budalu od sebe? Bila je to greška. dragi Blore.šte učinit će vas idealnom metom.Ćujte. Cyril je nestao mnogo prije nego što se ona dočepala stijene. Bio sam već i prije u škripcu . .jasni: . . . Osjetila je kako je zahvaća struja i odvlači je prema pučini. go~.. plutala sve dok čamac konačno nije stigao . Ipak. Osim toga. . Nikada nije učinila nešto čega bi se morala stidjeti .Sve je spremno. Kao da je odobravao tu zamisao! Neki ljudi toliko potcjenjuju smrt ćta si sami oduzimaju život. . .čak i sada .Gospodice Claythorne. . . ja se baš ne bih kladio. 5 Jaja su bila u tavi.Zar mislite da ću završiti kao Rogers i ostali? Ne ja. Stavljajući novu krišku kru. Ali ne i Hugo. U životu su uvijek bili ispravni baš kao i ona . .o u čudnoj atmosferi. . Tko je bo rekao? Naravno. . .Zar se ne bojite? Zastane. . uvjeravam vas! ćuvam se ja dobro. Smrt? Pa njoj smrt ne prijeti! Ostali će umrijeti . bez brige! . da upire lice u prozor i jeca.podice Brent. . gospodice Brent. Gospoc~ica Brent žustro reče: . general Macartllur. Zločinac s maštom jednog U. sanjala je da je: ona vani. . .u je čini se bilo svejedno. kako je to boljelo . s obzirom na to da ćemo vjerojatno obojica biti leševi prije isteka dana. njoj smrt ne prijeti . .A što je onda s vam.nije gubila glavu . . uvijek se ponosila svojom staloženošću! 3~Gospor~ica Claythorne bila je divna . Ova djevojka ne shvaća! Emily Brent se nije bojala. . N o. kruh gori. da za vas nema spasa! . Blore.pro šlo . Ali. Hugo ju je samo . . . .To ostaje medu nama. Owena. .Mislim. Beatrice Taylor . To ima velike posljedice . Svi su hvalili njenu hrab~°ost i hladnokrvnost .Ili vam je možda svejeclizo da li ćete umrijeti ili ne? Smrt! Kao da je kakvo oštro svrdlo probolo čvrstu. a zatim doda: . nešto strašno bi se dogodilo . Ta djevojka je vrlo čudno promatra. draga moja. Podlo društvo .Nisam mogao znati da će umrijeti u zatvoru.i sretni~ se izvukao! Mislim ne mogu tvrditi ali mislim da ću se i ovaj put izvući.Što? . . zar ne? . zbog toga izgleda da ni vi nećete dugo! .nitko od Brentovih nije se ničeg bojao.

Hvala. . U ušima je osjećala nsko zujanje . . . Lijepo ga procijediš kroz muslinsku vrećicu. Mogu li vam odrezati još malo kruha? ~estoro ljudi normalnog ponašanja za doručkom. ali osjećam laku r~esvjesticu. kao da bi svaki čas rnosla zaspati.pčela.crvena zavjesa . . .vatiti .cc West vorculanskih figurica . .no da se sastanemo i razmotrimo situaciju. .h i sumnja na njenom licu dopuštali su samo jedno objašnjenje. Netko je bio u sobi . Svi su bili zatečeni. Neko vrijeme čula je žamor iz kuhinje. Vera zadrhti.Ne! Riječ joj izleti iz usta poput eksplozije. 1'71 Dvanaesto pogiavije 1 Doručak je za. naxavno. . On procijedi kroza zube: . voda se cijedila s njega . . vrlo oprezan. Kad su završili raspre. . 2 U sobi su svi čekali na Emil. Vera objasni: 175 . Sudac upita: . čovjek bi jedva yovjerovao .Nesvjesticu? . Vrijedi pokušati. nemamo dokaza. . .Ne želim ništa.sv~e to nema nikakva smisla. .Ja se razumijem u kućne poslove. Stra. Beatrice Taylor je došla iz rijeke . .. 173 . Te oči . samo šest ' koliko će ih ostati do večeras? . . Ja ludim. zatirn ponovno sjedne i promuca: . . . .žirno! Armstrong upita: . Vera ponovno sjedne. gospodice Brent? Emily Brent odgovori. moram biti oprezan .u i . Š~to kažete na to doktore? . gledajući je. .žao mi je. Med iz saća. .Oh. .Hvala. . Emily Brent je ostala sama u dnevnoj sobi. dok me nesvjestica ne prode. Bilo je lako . . Vera reče: . Bila je sama . A onda osjeti ubod . Svi upitno pogledaše Biorea... Samo da vikne . . . Blore reče: . .što sada? Tko? Koji?cc oDa li bi uspjelo? Sumnjam.malni. Ivak. ispričavajući se: . . pritajene korake. Zakleo bih se da je ta žena onaj koga tra. .ge . A. Nikoga nije bilo u kući. .y Brent.Svi ~smo već postali pomalo ludi! . To je prirodno . ako bude vremena .Kako hoćete.To je sasvim moguće.Tko želi posljednje jaje'? ' . Emily Brent ustane. . . . ba:~ ništa.cc ' oTo je ludo . .A motiv? . Ničim to ne mogu osporiti. Dr Armstrong se zacrveni. .Hvala. gospodice Brent. Voljela je med.Marmelade? I .Mi ćemo vam odnijeti hranu u smočnicu.vršan.a je pčela . .to je ono . gospotIice Claythorne. Mislim da autora ovi~h smrti ne treba tražiti dalje od dnevne sobe. P-azala je po prozorskom oknu. Vera Claythorne jutros je pričala o pčelama. . . Malo ću sjesti. Samo da malo okrene glavu i mogla bi je vidjeti. . U nosnicama osjeti miris vla. ' Ako bude vremena.sve je ludo. . O pčelama i medu . bila je vrlo čudna. koji reče: . . Mogu vam dati nešto za .manje stola.dr Armstrong joj pride. Ne mogu to sh. Rc:cimo. ' Na prozorskom oknu zujal. Lombard reče: .Religiozna manija.c< Odmah zatim ugleda pčelu.cc oBudala jedna.ili je to zaista nešto zujalo u sobi? Razmišljala je: »Kao da je . .zakašnjela reakcija na preživjeli šak.Mislim da bi bilo pamet. bože. . čula je korake . Osjećala se mamur nom. . Nesigurne korake utopljene djevojke . ipak.zujala. . netko potpuno mokar .meke. Ali nije mogla zavikati .Čujte me svi. Pomoći ću vam. .Da odem po nju? Blore brzo ubaci: .Samo ~trenutak.Pospremit ću stol i oprati sucie. . . a on kaplje.Ne možete je na temelju toga osuditi reče Lombard. A pravo stanje? Misli su se rojile: ošto sada? .. . kaplje.Dok smo jutros ~u kuhinji pri~remali doručak. kaplje . . Htjela bih pomoći gospodici Claythorne. Možda griješim . 174 Ali nije mogla okrenuti glavu . Ubod pčele u vrat . . Vuna nestaje . koji su joj se dovukli iza leda. Ali.cc oReligiozna manija . Vera počne kupiti tanjure. . . za pola sata u dnevnoj sobi? Svi su nešto promrmljali ~u znak suglasnosti. . povjerovao je svaku moju ri ječ.Nešto nije u redu. Sudac Wargrave pročisti ga lo i piskav o ali zapovjednički naredi: . Nesvjestica je prolazila. . Bože. .

On napregnu svu svoju snaglz da bi odolio dubokoj.O. Vera uzvikne: .Kao da imaju srce od kamena.Ne vidim što bi se moglo učiniti.eto što je to! Sudac Wargrave upozori: . Svidjela mu se ona prokleta pjesmica.var: ona nam je jedina uskratila objašnjenje. doktore Ar mstrong.U kovčegu u mo j o j sobi. nakon što smo čuli onu gramofonsku ploču. istrošeni dugom karijerom opasnih pothvata.ko se ponijela? .Ja sam donio. Armstrong je stajao ledirna okrenut prozom.bumbar! Sjetite se što sarrl vam jutros govorila! Armstrong zloslutno primijeti: 12 Deset malih crnaca 177 . Blore reče: . gdje se vaša injekcija sada nalazi? .Bila je posve indiferentna. a onda bespomoćno ponovi: . Moramo poduzeti sve da spasimo onih četvero koji su nevini.što vam je ispričala. poplavjelih usnica i ukočena pogleda. Jedan od nas je ubojica. Kovčeg bi ispražnjen na pod i njegov sadržaj pomno pretražen.Kažem vam. Ostalima prijeti velika opasnost. jedan od cijanida. Četiri para očiju prikovaše se za njega. Sudac upita: . doktore? Bila je zdrava kad smo je ostavili! Armstronga privuče trag na desnoj strani vrata. Za:~to? Zato što nije imala što objasniti. nadam se. Podimo sada iz blagovaonicu.To je trag injekcije.Mogli bismo ispitati. Većina liječnika to čini. S prozora se čulo zujanje. Naše su sumnje za sada ipak .Pogledajte .Uvijek je nosim sa soban: kad putujem. Prihvatio bih je bez pogovora.Ima još jedna st. nije riječ ni o kakvoj slučajnosti! To je naš ubojica obojio stvar lokalnim bojama! Vali se poigravati.Nije nju ta pčela ubola! Ljudska ruka je držala injekciju.Ni traga od toga -. zamolit ću dra Armstronga da posebno pripazi na gospoQicu Brent. Jedino se činilo da ih nije čula kad su ušli.Ima nas pet u sobi. zavrti glavom i pogleda joj kapke. Lombard će nestrpljivo: . Da li je netko donio u ovu kuću irrjekciju? Ispravivši se.Od čega je umrla. S leda nisu ništa neobično primijetili. U tihoj povorci. Recite. kakve sve lijekove imate kod sebe? Armstrong odvrati: . Mislim da bi je trebalo pozvati. gospodice Claythorne? Vera ponovi priču o Beatrice Taylor.Još posjedujemo. četiri para očiju netremice g~a je gledalo. pa se njenih rirna drži k'o pijan plota! Prvi put glas mu je zvučao nekontrolirano. . Sada vas pitam. Meni je ispričala kasnije. Pogledom je išao od Vere do Wargra.Potpuno dosljedn~~. od gušenja. Sudac reče: .Zar nećete ništa poduzeti? 176 . netko ju je uzeo. A onda ugledaše njeno lice -. gotovo kreštavo. Blore zapita: . . Ipak. da li vam se činilo da je osjećala krivnju ili kajanje zbog toga ka. On reče: .Sada je pet do jedanaest. kao i s Anthonyjem Marstonom. Kao da su njegovi živci. Blore i Lombard se pogledaše.Još je jedan ad nas asloboQen optužbe prekasno! Armstrong se nagnu nad rnrtvu ženu. Mora da je umrla istog trena. pa ona je mrtva! 3 Začu se visoki. Vera poviče: . Sudac primijeti: . njih pet~ero poćt~~ uza stepenice.To je ludo! Potputio ludo . Vera se uzvrpolji: . gospodice Claythorne. tanki glas su~~a Wargravea: .samo sumnje. Blore upadne: .odgovori Vera. 4 Armstrong provali: . Bile su to oči potamnjele od sumnji i optužbi. .Blore nastavi: .Razumljivo. Vjerojatno cijankalij.obliveno krvlju.Kakav je otrov ubrizgan? . Pomi risa joj usne. dr Armstrong reče nesigurnim glasom: .Netko ju je uzeo! U sobi nasta muk. te pravedne usidjelice! Zavist . Sudac upita: .Bože moj.svi smo mi ludi! Sudac će mirno: . moć rasudi vanja. Hoćete li nam reći. Sudac Wargrave će mirno: 178 . neprijateljshoj sumnjičavosti tih očiju.i. On silovito uzviknu: .vea. Zatekli su Emily Brent tari-io gdje su je i ostavili: u stolici.Onako od oka.To nije sasvim točno.pčela . ne. Injekcije nije bilo. konačno papustili. priča. patpuno nepomičnu. dokiore.Ali ta pčela? To ne može biti slučajnost! Lombard mrko primijeti: .

.Vas dvojica ste fizički najsnažniji.la je prazna.g i gospodica Claythorne.n. podvrgli su se istom pregledu. zar ne? Podoše duž hodnika do Lo. gospodine Lombard. Onda side u smočnicu. Pronaći ćete nešto sredstava za uspavljivanje tablete trionala i sulfonala 12· 179 paket bromida. gospodice Claythorne.Zadovoljni? . Revolver se mora naći. Nakon toga. Zatim su.nja. na su i on i njegova soba bili temeljito pretraženi. Ne znam kakav bi bio ishod vašeg fizičkog obračuna.ko će imati ključ? Vi.No. reče Blore. kažem vam samo ovo: na Bloreovoj strani bit ćemo ja. Prema sučevim uputama.Vrlo dobro . ili možda nakon što je pronaden leš. dr Arrr. Vera Claythorne stajala je u hodniku. Donijet ću ga.Ne pada mi ni na pamet da vam dam rev olver! Wargrave će oštro: . Nijednom od nas troje to ne bi pošlo za rukom. To je sve. Vera je strpljivo čekala u hodniku dok se ni su pojavili. Philip pride noćnom ormariću i na~lo otvori ladicu. Philip Lombar d oštro ~upita: . Ne vjerujem da ćemo tako lako pronaći taj revolver. ali. dok vi budete ovdje. da ne možemo praviti iznimke.Predlažem da se doktorova zaliha lijekova. Lombard reče: . Sudac ne odgovori.Onda vas molim da odete u svoju sobu i obučete ga. Naš ubojica je imao dovoljno vremena da pronade dobro skrovište.U iadici moga noćnog ormarića.Bit će da je ukraden jutros. zaključi sudac.Znao sam da ćete biti razumni. .~? . vaš revolver i bilo što drugo što bi moglo poslužiti kao otrov ili vatreno oružje. Blore će silovito: . Nosnice Philipa Lombarda raširiše se od bijesa. ali.kad ste već sve tako lijepo smislili.Mislim da ne bi bilo loše da i mi poc~emo s vama.Sinoć.Sumnjičavi ste. Vera primijeti: . A sada ćemo. Nemam nikakvih cijanida. Bio~ je u ladici kada sam legao. Njih četvorica izadoše iz Bloreove sobe i pridoše Veri.Kada ste ga posljednji put vidjeli? . Pretraga je savjesno nastavljena.Sigurno je skriven negc~je u kući. Treba ga potražiti. Vi.upita Lombard. . Mislim da ćete se složiti da su vam izgledi . Tamo se nalazio mali kovčežić za srebrninu. Jedan za drugim.Ovdje imam malu kutiju s lijekovima. Činilo se kao da će svaki čas zarežati.mbardove sobe. Sudac ozbiljno najavi: . presvuče se i pridruži im se.Sve je to lijepo i dobro. pred nama je još zagonetka: što se dogodilo s Lombardovi~n revolz·erom? Blore reče: . a ključ od ormarića Bloreu. ni otrov. svi lijekovi stavljeni su unutra. . pretražiti vašu sobu. ni bivši inspektor Blore nije baš slabašan. t. Sada ćemo spremiti lijekove na sigurno mjesto. . 181 Vera ode u sobu i zatvori vrata. Sudac joj se obrati: . Vjerojatno imate sa sobom kupaći kostim? Vera potvrdno klimne. aspirine. Zastane. a zatim nastavi: 182 .stror. Možete pogledati. Sudac dade ključ od kovčega ~ombardu. gospodice Claythorne. Ladica noćnog ormarića bi.m da bi naša potraga urodila plodom. 180 Sudac zadovoljno klimnu. 5 . prema daljnjim sučevim uputama. pretl>ostavljam. Gdje je taj revolver? . I jednom i drugom bit će vrlo teško da se dočepa onoga drugoga ključa.Sada je barem jedtio sigurno: nitko od nas ne posjeduje ni vatreno oružje. a ostali za njim. sakupi na gomilu i pohrani na sigurnom mjestu. .vrlo mali. moje sulfonal-tablete. no. uz objašnjenje: . sudac i Blore. . a zatim dodite opet ovamo. . Provaljivanje brave bio bi teža.I ja imam nešto tableta za spavanje. kovčeg stavili u ormarić sa srebrnim posudem i zaključali ga. Wargrave pogladi bradu.Gospodine Lombard. Lombard zabaci glavu. . sodu bikarbonu. Armstrong.Hvala vam. Mislim da je to sulfonal. . a kovčeg je potom zaključan. lVlislim da u smočnici postoji srebrni kovčežić. Px~etpostavljam da bi bile smrtonosne ako bi se dala previsoka doza. vi ste dobro gradeni i prilično ste snažni. Onda ustuknu uz psovku. i to i svoje ličnosti.Nada. u onoj gwžvi oko traženja Rogersa. Pomagat ćemo na sve moguće načine. Začas se presvuče i pojavi u tijesnom kupaćem kostimu obrubljenom svilenom čipkor. spreman za svaki slučaj. Skinuo se do gole kože.Njegov će vlasnik to najbolje znati. imate revolver. molim da se svatko od nas podvrgne temeljitom pre~. .Sum.ako se odlučite na borbu . Sudac se pridruži: . Tada ponovno ude u sobu.Baš ste glupi! Kažem vam da je ukraden! Wargrave upita: .m se da razumijete.ledu. Bar je to dobra okolnost.Pa što ako ga imaxr. Wargrave s odobravanjem kimne glavom.k i bučan posao. i svoje imovine. i sumnjam da bi ga itko obavio tako ćia ne privuče pažnju ostalih.

Bio sam i prije u škripcu .Svakako. Sudac Wargrave prihvati: . . Trzao se. »To je Armstrong . . Da li da viknem? . Koliko je sati? . mrtvačka kola su pred vratimacc. tijelo gipko i graciozno. . . . . . Ne zaborav:ite. Kao kakva oprezna.Pitanje vremena . . . .Sve je samo pitanje vremena. Ali dobro pripazimo da se ne razdvajamo. Ovako nešto ne može se dogoditi . . 184 f Trinaesto poglavlje 1 aJedan od nas .pobjedonosno će Blore.. Misli koje su im prolazile . U smočnici pronadoše veliku zalihu konzervi ' rane hrane. Jeli su stojeći oko huhinjskog stola. . ' Sudac Wargrave reče tankim jasnim glasom.<c oMene se neće dočepati! Ja se znam čuvati . . . . Otvori ula. . . . Korak mu je bio lakši i brži. ludački pogled .šesti ra. signalizirati.a se. ipak se dogacža . . vezani isključivo nagonom za samoodržanjem.zna vrata i povede ih iza kuće. Pa da. sigurno ima nešto što možemo učiniti! A da zapalimo veliku vatru? Blore ga presiječe: . pobjegao iz neke ludnice. . . ali se kladim da znam gdje je nešto drugo . Kod koga je? .. . . zajedno se I vratiše u dnevnu sobu da dalje~ sjede i gledaju jedan drugog. . .dje nije bilo. Oh bože. . . jedan od nas. . Bivši inspektor Blore djelovao je još sirovije i :rezgrapnije. S druge strane.zbijeni mali crnac. .Poslije ubojstva. pokazujući pri tom svoje dugačke bijele zube. . .A sada . ali bez uspjeha. j Boje se smrti . . preplašenu. Ali.anje nalikovati na ljudska bića. Petoro ljudi . Otišli su u kuhinju. Možda ni nije liječnik . sa. splav. '~Tjetar je nailazio u silovitim naletima. .cc Tri riječi panavljane u nedogled. sprernnoj da se baci na svoje gonioce. sudac Wargrave sjedio je sav zguren. Moramo biti ovrezni . . Izlazili su sa. . .jega bujica nesuvislih iskidanih riječi.Ne. . . .Po takvom vrem~nu`' Kiša je opet pljuštala. . . pa je pokupi ljudska ruka i ostavi skutrenu. bolesne: . Izgle~dala je ošamućeno. Vidio sam kako me poi prijeko po~ledao . . Gdje li sam to pročitao? Djevojka .ne. nepomičan.silno mirovanje muči više od ostalih. . Ostalo četvero čekalo bi da se peti vrati. Dr Armstrong je taj . . svako odvajanje je šansa za ubojicu. Sjedeći u stolici. budna oka i pronicljiva pogled. . ~iva istina . . poput ptičice kad naleti glavom na prozorsko staklo. . Polako su poprirnali životinjski izgled. . jedan od: nas . nepomičnu. Ne.Jedino mjesto gdje se mogla nalaziti .Ne znam gdje je revolver. Bili su neprijatelji. Zašto se ne probudim? Probudi se - . Na injekciji nije bilo otisaka prstiju. napraviti. Svi su sjedili u velikoj dnevnoj sobi. Uši su mu reagirale na svaki i najmanji šum. Vera će odlučno: . . . . . . Revolvera ni. Bio je nalik životinji natjeranoj u stupicu.~. . svakim su satom sve dublje ulazile u njihovu svijest.potražimo revolver. Prešutnim sporazumo:n prihvatiše borbeni plan. . Svi smo bili . možda je stao sat .Nećemo ako budemo oprezni. . . . punim vdlučnosti: . Bili su pažljivo obrisani. . . no prošao je ! bez uobičajenih formalnosti. oGospodine. . Tko ga je uzeo? . Vrlo blizu prozora blagcrvaonice. može se do l bro kontrolirati . . 186 . . . . Odjednom su počeli sve m. tupo je zurila pred. Oči su mu bile zakrvavljene. Armstrongovi su živci bili u jadnom stanju. netko zna gdje: se on nalazi . dovraga. . . Otvorena je limenka jezika i dvije li menke voća. Nikakva uobičajenog razgovora koji bi mogao uljepšati atmosferu.. stara kornjača.cc »Sve ih obuzima ludilo . . Lombard reče: . Palio je cigaretu za cigaretom i odmah ih zatim gasio. Podnevni obrok nije propušten. . . pa se izdaje za liječnika . pribijeni kao stoka u stadu. bacio injekciju. . . pripazit ću na dje vojku . ali to ne sprečava smrt da docle po svoje . . paliti vatru. .·no dvadeset do četiri . . Ubrzo će se razvedriti. svi će poludjeti . Pretražili su kuću od podruma do tavana. grozničave. pretraženi . Tada ćemo moći nešto učiniti. a pogled mu je odavao mješavinu bijesa i tuposti. te i~h dovodilo do ludila.. to je ono! . . . . Da.. nešto! Armstrang prasne u smijeh. Svi se bojimo smrti . zatim dohvatio figuricu sa stola. ne bismo smjeli samo sjediti i ništa ne poduzimati! Mora posto jati nešto. On je manijak. Vera Claythorne bila je vrlo tiha. . ne shvaćam . Često 185 se smiješio. Gegao se poput kakve spore životinje. . pronade injekciju. . .urijeme! Vremena I ima na bretek! Svi ćemo biti mrtvi .lavom. . . Pazit ću na djevojku . pa i xiju bacio. time . . i A onda. i sarm ću poludjeti . a ruke su mu drlztale. da li da im kažem? . . Više puta provalila bi iz n. ne shvaćam . Gdje je. ubojica 183 je otvorio prozor. . Upravo me gleda .« »Dvadeset do četiri . Uz nju bila je smrskana porculanska figurica . Nlonotono rominjanje kiše djelovalo je depresivno. .. Osim toga. Tek tri i četvrt! . ~inilo se da ga to pri. u nadi da će je spasiti njena nepomično~st.injekcija. . osjc~tila Philipa Lombarda kao da su se još više izoštrila. potpuno a je lud .mo jedan po jedan.. . . . bih ga samo upozorio . .petoro preplašenih ljudi. I ja se 187 bojim . sada su već postale abnormalne. taj revolver? . Slijedite me. Da. Nitko ga nema to znamo.

~užurbanih l~:oraka uza stepenice. Nije čula buku iz prizemlja. Mora! A tko? To je pitanje . Sve je jasno. koliko je sati? Bože. . I tada ugleda ono u što su zurili ljudi sa svijećama u ruci. Lombard izaQe. Opet je došla k svijesti ka~d je čula uzvik zaprepa. Nikoga nema ti sobi. vrištala. Poslije kraćeg oklijevanja doda: . mogao bi se oženiti djevojkom koju voli . kad plamen svijeće zadrhti i muškarci ujuriše u sobu. . oSmijem li Plivati do stijene. tek je petnaest do četiri.MDramo biti vrlo oprezni .Naravno! Nisam ni stZmnjala! Petero lj ~di ode u kuhinju. to nije nik :'_iva uobrazilja. . Sudac će blago: .nešto se dogada s mojom glavom -raspuknut će se .Bila je to morska trava . samo to ne! Kad bih barem mogla misliti .samo morska trava . dok je stajala oslu. Odluči da ode u sobu i malo se osvježi. Zatim izade iz sobe. što je? Ona zadrhti. obuzeta neopisivim užasom. kao vlažna utopljeničlca 29~ ruka uskrsla od mrtvih. dotakla po vratu. Sudac Wargrave reče: .nti do otoka?cc To grozno. znači. 2 Dvadeset miruta poslije šest. . covjek na otoku tivijek osjeća miris mora.« Ali taj miris. Uz osmijeh koji bi pristajao kakvom gmizavcu.Idem ga pripremiti.škujući . soba je bila mračna.hladna.tko? Mislim . Ostali su dolje. St.ledajte ovamo! . . . korakne naprijed. Nešto je čula .o~t.Bože. . . sudac promrmlja: . . . svi skočiše. Glava .štenja: . očajničke krikove. .·a. Samo da ne izgubim glavu . Bilo je petnaest do šest. . Lako bi moglo upaliti. Vrištala je i. . gosPodice Clayt3tcrne?cc oZašto ne smijem pliv.sigurno je nešto čula . Polako je dolazila k sebi. More . . Tredennicku . Onda. se dosjeti i vra. travom. Vratio se s kutijom svijeća i I~rpom tanjurića. jer nije bilo i~ogersa da to učini. moram sačuvati prisebnost .da.Hugo stoji uz nju? Ne. . Propuh s prozora zahvati plamen svijeće i ona se ugasi . Jedino čega je bila svjesna. .da . po .Draga moja gospodice. ali svjetla nije bilo. Ali nitko ne smije posumnjati. miris mo: a u. Vera ustane. prekrivene morsko~:.Pretpostavljam da možemo izaći i staviti aa u pogon. Široki pramen vlažne morske trave visio je sa stropa. IaYo je bilo ljeto. vidio sam ih. Napravi l:orak naprijed. Vi možete ostati ovdje. . . . .biiku prevrnutih stolica. Da. . .otud i miris . . »Sve je u redu. puštajući divlje. i Vera i Blore ga popiše. .ti. 3 Vera zavrišti. Vera se stane histerično smijati i reče: . Hugo bi bio bogat . To je zaista postojaio. Ot vori vrata i stane kao ukopana. . Bila je samo napola svjesrla da se netko nagnuo nad nju i da je tjera da sagne glavu meau kol j ena.U smočnici je čitav paket svijeća. E~io je to onaj miris hoji se tog dana osjećao na plaži uz oseku i stijene koje su se. sušile na suncu. . . čeka je u sobi . . . Uspne se stepenicama i pode hodnikom do svoje sobe. . a onda se stane histerično smijati.va to . . Pa to . tako nešta ne može se dogoditi .sudnji dan. . otvorili su novu bocu i upotrijebili sodu iz zakovanog sanduka. zatvori vrata i ostavi četiri muškarca unutra. Lom~bard okrenu prekidač. dovraga? Što se~ dogada? Zaboga. vlažna ruka dotakne joj vrat -. A onda. Ta ju je trava. stroj nije stavljen u pogon. Vera ga pogleda. a onda se javi Blore: . . ~:aj je napravljen. . . . Uzme sa stola svijeću. aii ovo je bilo nešto drugo.<c Kad je na satu otkucalo pet. . Hugo . . Vratiše se natrag u dnevnu sobu. Ostali ostadoše sjediti. Vera osjeti da joj taj nerad postaje nepodnošljiv. Zapalili sLt pet svijeća i rasporedili ih po sobi. Nosnice joj zadrhtaše.Ja bih želio šalicu. 190 I. 189 Ustane i pode prema vratima.ne. djevojko. Ostali su pili viski. hrabrila je ~era samu sebe.~to je. pusti da vasak kapne na tanjurić i dobro je pričvrsti. »Ne budi ludacc. S. Vera upita: . .žna ruka koja je mirisala na more . . a onda se sruši na pod.raskolit će se . Nije moglo biti zabune.IWravno. zanjihana propuhom. četvorica. . . bio je smrtni strah. razmaženo derište! Da nije bilo njega. otvaranja vrata. Ti to samo uobražavaš. to je ano. miris plaže u St.vla. u sobi je zaista bio netko . Tredennicku. upali je. Naravno. . motreći jedno na drugo.Ona otvori oči i podiže glavu. U mraku je odjednom uhz~ati strah . . sve je razradeno. mislim da ćemo svi poći s vama i gledati kako ga pripreanate.cc oNe smijem gubiti glavu . bolje je da njih upotrije~bimo. svakako mislim . 188 . plačljivo. da bi iz nje iscijedila život.želi li netko čaj? Na trenutak nasta tajac.

revolver! Liječnik nastavi istim tupixn glasom: . Wargrave.Netko je pucao u njega . narušavana samo rominjanjem kiše. okruglu mrlju iz koje je nešto kapalo. ako na to mislite.Glas mu je bio bezizražajan. A onda. malo vjerojatno.Mislite da je to bilo tako zamišljeno? Lombard potvrdno klimne.Donio sam ga odozdo . Dok su silazili niza stepenice. .Hm. Vera malo otpije i odmah joj se vrati boja. On uze čašu konjaka koju je donio Blore. a onda se ra. Dr Armstrong da znak ostalima da ostanu na svojim mjestima. Oštro upita: . A onda naglim pokretom podiže periku. Vera je išla posljednja.nrijeti od straha! Nekima bi se to i dogodilo. . lupit ću vas! ' Vera.Čudno mislio sam da je pošao s nama gore. Lice mu se ne promijeni. . On odstrani tanku limenu prevlakm i izv adi čep. . Pode prema vratima.k. Naravno. Blore bijesno primijeti: 192 .Očekivao je da ćete ur. gdje ste? Nije bilo odgovora. nakon kraćeg okli j evan j a. . doktore? Armstrong se izvuče neodredenim odgovorom: 13 Deset mnliiz cn:aca 193 . nije isključeno da je ostao u dnevnoj sobi. Blore ljutito istupi: . na ulazu u dnevnu sobu. Potpuno je nova. s druge strane . Armstrong poviče: 194 . . je da je stavi medu koljena.reče Blore. Ostali krenuše za njim. Po jedna svijeća. Ponovno se u čudu pogledaše. bilo je to što je sjedio u odori od grimizne boje.doda Blore.To je prokleto čudno . UQoše u predvorje. No. Vera će nesigurno: . . Sumnjičavo reče: . tup. . Pusti hladnu vodu i napuni čašu. gorjela mu je sa svake strane. zdrava osoba.~a. Donijet ću novu.Mislio sam da je iza mene . Nasta tišina.Ovaj konjak je sasvim u redu.Dobro mi je sada. Vera se strese. Armstrong upita: . Ona padne na pod.naglasi Lombard. bez srčanih mana. . Armstrong reče preko ramena: . . nemoguće je ivrditi. Sudac Wargrave sjedio je u svojoj stolici s visokim naslonjačem.Ne.Ne tvrdim da jeste. . promijeni temu: .za svaki slučaj.I ja sam to mislio . Ona poc~e do umivaonika teturajući i oslanjajući se na njega. Netko kriknu.Kako zriate? Blore ljutito odvrati: . Dr Armstrong podiže beživotnu ruku i pokuša napipati puls. točno u sredini.zliježe Lombardov smijeh. Lombard se brzim korakom vrati u sobu.kao alarmno zvonce zazvoni u svijesti. . slabost koja je naila~zila u valovima. sa sudačkom perikom na glavi . pa je posavjetuje: . ono što je zapanjilo i potreslo promatrače. zamoči prst i lizne oprezno. Blore uzviknu: . Nudili su joj da nešto popije. I opet joj je netko prihvatio glavu i natjera. . Nagne se zagledavši se u nepomično lice.Ako pokušavate reći da sam nešto stavio u piće. no. čini se da je dobar. . Brzo izade.Dobro bi bilo da to popijete. Onda se okrenu ostalima: . zar ne. . vi ste išli iza mene? Armstrong odvrati: .Hm. . iako ste gotovo umrli od straha. Osjeti miris konjaka. evo prvog ubojstva koje nije ostvareno prema planu! Vera prozbori gotovo kao šapat: . Mrtvačka tišina ispuni kuću.Moramo ga potražiti . Philip Lombard se nasmije. . . Armstrong joj pomogne ustati. i. u kući ima dova~ljno zaliha alkohola. još neotvorenu bocu. . . Ona sjedne i odgurne čašu. kad joj zvuk upozorenja . Doktore. . . . Mogli ste to učiniti vi ili netko drugi . U rukama je nosio novu boc:u konjaka i vadičep.Ništa nisam stavio u nje.Gdje je sudac? Trojica muškaraca se pogledaše.A onda je ponovno ulhvati nesvjestica.Neću to piti . Blore doda: . Popit ću malo vode.Evo. . Armstrong pridrži čašu dok je Lombard točio konja. Ostali podoše za njim i pogledavaše preko njegova ramena. . Armstrong stane kao ukopan.Wargrave. . Pretrpjeli s~te gadan šok. on se sporije kreće jer je ipak dosta star .Ravno u čelo. koju je konjak potpuno razbistrio. u hodu je malo teturao kao da je pijan.Bože .vikne Vera. Upravo je htjela sa zahvalnošću iskapiti ponuQeno piće. To je vrlo ljubazno od gospadina Owena.Naravno. kao da cilolazi iz daljine. Mlada. . Sam krene prema prilici koja je nijemo zurila u njega. na kraju ~dnevne sobe. otkrivajući visoko čelo. draga djevojko.Odakle je ovo piće? . Na mjestu. . Začepljenu bocu stavi Veri pod nos.Bravo Vera! Razum vas nije ostavio. Činilo se da je prote>kla čitava vječnost. Srećom. . pritiskali joj čušu na usta.

Vera se sa,gne da podigne periku. Glasom koji je podrhtavao od užasa, ona zapazi: - Siva vuna koju je izgubila gospodica Brent . . . ia· 195 - I grimizna zavjesa koja je nestala iz kupaonice . . . - doda Blore. Vera prošapta: - Za to je to, dakle, bilo potrebno . . . Odjednom Lombard prasne u glasni, neprirodni smijeh. - Pet malih crnaca u. Pravne knjige zaviri; ~ed vog pruvdrx preuze i osi.`a ih ~etiri. 1 to je kraj Krvavog suca `Vargravea! Nema više izricanja presuda! Nema više navlačenja crnih kapuljača! To je pesljednji put da on sjedi u sudnici! Nema više završnih riječi i slanj~~ nevinih u smrt! Kako bi se Edward Seton smijao da je ovdje! Bože, kako bi se smijao! Ostali su bili zaprepašteni, upravo šokirani, njegovim ispadom. Vera poviče: - A još jutros ste tvrdili da je o~z taj! On će tihim glasom: - Znam da sam to rekao . . . E, pa prevario sam se. Evo još jednog čija je nevinost dokazana - Prekasno! 196 Četrnaesto poglavlje n Suca Wargravea prenijeli su u njegovu sobu i položili na krevet. Onda su opet sišli i zasta,li u predvorju pogledavajući se. Blore promrmlja: - A što sad? Lombard žustro odvrati: - Hajdemo nešto pojesti. Moramo jesti. UtToše u kuhinju. Jeli su mellanički, gotovo ne osjećajući okus hrane. - Mislim da više nikada neću jesti je~ik reče Vera. Završili su s obrokom. Sjedili su za kuhinjskim stolom, zureći tupo preda se. - Samo nas je četvero . . . - započne Blore. - Tko je slijedeći? Armstrcng se zagleda u njega, i, go!ovo mehanički, reče: - Moramo biti veoma oprezni . . . - i zaustavi se. Blore klimne. - To je i on govorio . . . a sada je mrtav! Armstrong se zapita: 197 - Da mi je samo znati kako se to odigralo! Lombard opsuje. - Prokleto lukava obmana! Ona, trava postavljena u sobu gospodice Claythorne, izvrsno je poslužila svrsi. Svi srr:~o pojurili gore, misleći da nju ubijaju. I tako - ~u čitavoj zbrci - netko, uspijeva srediti staroga. - Kako to da nitko ni.je čuo pucanj? Lombard odmahnu glswom. - Gospodica Claythorne je vikala, vjetar je zavijao, mi smo trčali naokolo i dozivali se nije se mogao čuti pucanj. - On zastane. - Ali taj mu trik više neće upaliti. Slijedeći put morat će pokušati nešto drugo. - U to i ne sumnjam - zaključi Blore. Ton kojim je to rekao bio je vrlo neugodan. Njih dvojica se pogledaše. Armstrong prekine tajac: - Četvero nas je, a ne~ znamo tko . . . - Ja znam . . . - reče Blore. - Uopće ne sumnjam . . . - doda Vera. - Mislim, da zapravo znam . . . - pridruži se Armstrong. - Ćini mi se da sam sada zaista siguran . . . - oprezno će Lombard. I ponovno se pogledaše . . . Vera s naporom ustane. - Užasno se osjećam. Moram u krevet . . . mrtva sam umorna. Lombard prihvati: - Dobra ideja. Nema smisla da tu sjedimo i gledamo se. Blore se javi: 198 - Nemam ništa protiv . . . Liječnik promrmlja: - To je najpametnije što možemo učiniti, iako sumnjam da ćemo moči zaspati. Krenuše prema vratima, a B~lore promrmlja: - Pitam se sarrco, gdje li je sada taj revolver? 2 Popeše se uza stepenice. Slijedeći potez bio je nalik na scenu iz neke komedi j e. Svatko je stajao na vratima svoje sobe, držeći ruku na kvaki. A onda, kao na znak, zakoračiše unutra i lupiše vratima. Začuo se šum brava i zasuna, popraćen bukom pre;mještanja namještaja. Četvero prestravljenih ljud~ ostalo je zabarikadirano u svojim sobama sve do jutra. 3 Kada je pričvrstio stolicu ispod kvake na vratima, Philip Lombard s olakšanjem odahne. Pocie do noćnog ormarića. Pri lelujavoj svjetlosti svijeće radoznalo je promatrao svoje lice. Tiho reče: - Da, da, sve ovo malo ti je izmijenilo lični opis. Njegav vučji osmijeh odjednom zaxnre. 199 Brro se svuče. Ode do kreveta i položi sat na noćni ormarić. A tada otvori ladicu. Zastane, zureći u revolver koji se tamo nalazio... Vera Clayt.horne ležala. je u krevetu. Kraj nje je još g~orjela svijeća. Nikako nije imala hrabrosti da je ugasi. Bojala se mraka . . .

Neprestano je u sebi ponavljala: oSve je i~ redu do jutra. Prošle noći ništa se nije dogodilo. Ni ~toćas se ništa neće ~biti. Ništa se ne ~nože dogoditi. Zaključana si, zasun je navučer. Nitko ti se ne može približiti . . .cc Iznena,da po:nisli: »Pa, naravno! Me~u o:>tati ovdje! Zaključana! Ostati - na sigurnom -~ dok ne sti~ne pomoć! Hrana zapravo nije ni v;~žna! Čak i ako to potraje cijeli dan ili, dva . . .c~: Ostati tu. Ali, da li je mogla ostat.i ovdje? Sat za satom bez ikoga s kirm bi mogla razgovarati; ništa ne raditi - samo ra~:mišljati. Ponovno bi mislila na Cornw all, na Huga, na ono što je rekla Cyrilu. Tom nemog~ućem, cmizdravom derištu koje ju je stalno gnjavilo . . . »UosPodace Claythorne, zašto ne smijem plivuti do stijene? Ja to mog2c. Ja znam da mogu.« Da li je to njen glas odf;ovorio? »Narazr-no da možeš, Cyril, znam da možeš.cc 200 »Smijem li onda poći, gospodice Claythorne?cc »Znaš, Cyrile, tvoja majk,~, se jako boji za tebe. Nego, znaš što, sutra rnožeš otplivati do stijene. Ja ću na obali razgova.rati s tvojom majkom i tako je odvratiti. A onda, kada te počne tražiti, ti ćeš već stajati na st;ijeni i mahati joj. Kakvo će to biti iznenadenje!« s~Gos~odice Cla~thorne, vi ste divni! Kakva će to biti bomba!cc Sad je gotovo; više nije imala kuda. Sutra! Hugo ide u Newquay. Kada se vrati, sve će već biti gotovo. Da, ali što ako ne bude? što a.ho se zamišljeno izjalovi? Cyril bi mogao biti spašen na vrijeme. A onda onda bi rekao: ~>Gospoclica Claythorne je rekla da snziiem.<c No, pa što onda? ~ovjek mora nešto riskirati! Ako se doriod: najgore, postat će drska. oKako sccmo možeš i%ko lagati, C~rile? Jasno da 7zikada tako ne štn nisam rekla!<c SiŠurno bi ,joj vjerova.li. Cyril je često izmišljaa. Nije baš bio pretjeraaio istinoljubiv. On bi, naravno, znao. Ali, to nije bilo važr_o . . . a, osim toga, stvar neće propasti. Ona će se pretvarati da pliva za n,jim. No - stići će prekasno . . . Nitko neće nikada posumnjati . . . Da li je Hugo ~osumnjao? Da li ju je za.to tako čudno i odsutno gledao? . . . Da li je Hugo znao? Da li se zato tako brzo izgubio nakon istrag°? Nije odgovorio na pismo koje mu je poslala... Hugo... 201 Vera se nemirno vrtjela u krevetu. Ne, ne smije misliti na Huga. To ju je previše boljelo! Sve je prošlo, prošlo i svršeno . . . Hugo mora biti zaboravljen. Zašto je večeras osjetila da je Hugo s njom u sobi? Zurila je u strop - u veliku crnu kuku . . . Nikada prije nije primijetila tu kuku. Ona trava bila je za nju obješena. Strese se, sjetivši se Yiladnog vlažnog dodira na vratu. Nije joj se svidala ta kuka na stropu. Privlačila je pogled, opčinjavala . . . velika crna kuka... 5 Bivši inspektor Blore sjedio je na krevetu. Male oči, crveno uokvi.rene i podlivene krvlju, budno su provirivale iz čvrste mase njegova lica. Nalikovao je divljem vepru spremnom za napad. Nije mu se spavalo. Prijetnja je sada bila isuviše blizu . . . ~est od deset! Unatoč svoj svojoj oštroumnosti i opreznosti sudac je otišao zajedno s ostalima. Blore zagunda s gotovo divljačkim zadovoljstvom. Kako li je ono stari lisac govorio? »Moramo biti vrlo oprezni . . .<c Uobraženi samozadovoljni stari licemjer, koji sjedi u sudnici i misli da je Svemogući! Taj je dobio svoje . . . Sada više ne mora biti oprezan. 202 I tako, ostalo ih je četvero: djevojka, Lombard, Armstrong i on. Uskoro će još jedan atići . . . Ali, to neće biti William Henry Blore. Za to će: se an već pobrinuti. (No, onaj revolver . . . ~to je s njim? To je loša okolnost, taj revolver! ) Blore je sjedio na krevetu, namrštena čela, stisnutih očiju, i razmišljao o rE>volveru . . . Bila je takva tišina da je čuo ka.ko dolje otkucavaju satovi. Po-noć. Malo se opustio - čak i le~gao u krevet. Ali nije se svukao. Ležao je i razmišljao, anali·r.irajući sve od samag početka: metodično, porrnzo, baš kao što je običavao na policiji. Temelji.tost u postupku uvijek se na kraju isplatila. Svijeća je dogorijevala. Uvjerivši se da su mu šibice nadohvat ruke, ugasi je. Začudo, mrak je uznemiravao. Činilo se da postoji tisuću iskonskih strahova koji se bore za prevlast u njegovoj glavi. Lica su lebdjela u zraku: sudac, s onom smiješnom sivom vunam, ledeno, mrtvačko lice gospode Rogers, zgrčeno purpurno lice Anthonyja Marstona. Još jedno lice - blijedo, s naočalima, tankim brčićima boje sijena. Lice koje je j~dnom vidio - ali kada? Nije to bilo na otoku. Ne, bilo je to mnogo prije. čudno, kako se ne može sjetiti imena . . . Pri glupo lice, zapravo momak koji izgleda kao neki nespretni klipan. 203 Pa jasno! Konačno se sjetio - :i to otkriće ga zaprepasti. Landor! Pamisao da je zaboravio kako La.ndor izgleda, zaista ga začudi. Još jučer se trudio da se sjeti njegova lica, no, nije mu to pošlo za rukom. A sada je bio tu; svaki detalj na njemu jasan i izrazit, kao da ga je jučer vidio. Landor je bio oženjen sitnom, krhkam ženicom zabrinuta lica. Imali su i dijete, djevojčicu od svojih četrnaest godina. Po prvi put, Blore se upita što je bilo s njima. (R.evolver. Što je s revolveram? To je mnogo važni j e. >

Što je više o tome ra2,mišljao, zagonetka je postajala sve zamršenija . , . To s revolverom nikako nije mogao shvatiti. Netko u kući ima revolver . . . Dolje je sat otkucao jedan. Nit Bloreovih misli naglo se prekinu. On sjedne pomno osluškujući. čuo je neki šum, vrlo slab šum negdje ispred vrata. Netko se kretao po zamračenoj kući. Čelo mu se orosi. Tko se to ta.ko tiho šulja hodnikom? Taj sigurno ništa dobro ne sprema! Usprkos svojoj težini, on nečujno sklizne s kreveta i u dva koraka nadE~ se uz vrata. Ali šum se ne ponovi. Ipa.k, Blore je bio siguran da se ne vara. čuo je nečije korake, upravo pred svojim vratima. Kosa na tje,menu lagano mu se nakostriješi. Opet ga obuze s~trah . . . 204 Netko se kriomice vrzmao po kući. Osluškivao je - no šum se ne ponovi. A onda dode u veliko isku:;enje. Gorio je od želje da izade i ispita teren. Ka.d bi samo mogao vidjeti tko se to prikrada u mraku! No, otvoriti vrata bila bi najveća glupost. Vjerojatno je ~onaj drugi sa.m.o na to i čekao. Možda je čak namjerno izazva.o šum, računajući da će Blore čuti i izaći iz znatiželje. Blore se potpuno ukoči i stane osluškivati. Sada je odasvud čuo šumove, škripanje, šuškanje, tajanstveni šapat - ali po svom zdravo~rn razumu, znao je da je sve to s,~mo plod njegove mašte. A ~nda je najednom čuo nešto što nije bilo privićtenje. Koraci - vrlo lagan.i i oprezni, ali dovoljno glasni za uho koje je ta.ko pažljivo osluškivalo, kao što je to radio Blore. Koraci su se tiho približavali hodnikom. ( Lombardova i Armstrongova soba bile su udaljenije od stepeništa nego njegova.) Onda su prošli kraj njegovih vrata, bez zastajkivanja. Istog trena Blore donese odluku. Mora vidjeti tko je to! Bio je siguran da je netko prošao kraj njegove sobe i pošao prema stepeništu. Kamo li je išao taj čovjek? Kad je Blore bio u akciji, djelovao je vrlo brzo za čovjeka njegovih dimenzija, i naizgled tako tromog i teškog. Na pr stima se vratio do kreveta, gurnuo šibice u džep, uzeo u ruke svjetiljku, prethodno izvadivši utikač i namotavši žicu oko nje. Bila je to kromirana svjetiljka s 205 teškim ebonitnim postoljem, i mogla je korisno poslužiti kao borbeno oružje. Bešumno pretrči preko sobe, makne stolicu ispod kvake, oprezno otključa vrata i skine zasun. Stupi u hodnik. Iz predvorja se čuo lagani štun. Blore, u čarapama, tiho otrči do vrha stepeništa. Tek tada shvati zašo~o se svaki šum tako ~dobro čuo. Vjetar se potpuno stišao i mora da se razvedrilo. Kroz prozor na odmorištu prodirala je mjesečina i osvjetljavala predvorje. Blore na trenutak ugleda neku priliku kako izlazi na ulazna vrata. Sjuri niz stepenice da ga stigne, a onda naglo stane. Opet mu je malo ned.ostajalo da napravi od sebe budalu! To je možda bila stupica zato da izade iz kuće! Ali, greška koju je onaj dr^agi napravio, bila je očita - upao je ravno Bloreu u šake! Jer, od tri naseljene sobe na katu, jedna je sada morala biti pra~na. Sada je morao samo ispitati koja je to soba! Blore tiho krene duž hodnika. Najprije stane pred Armstrongovim vratima i zakuca. Nije bilo odgovora. Pričeka trenutak, a onda ode do Lombardove sobe. Tu je smjesta dobio, odgovor. - Tko je? = Blore. Mislim da Armstrong nije u svojoj sobi. Pričekajte časak. 206 On produži do vrata na kraju hodnika. I tu zakuca. - Gospodice Claythorne. Gospodice Claythorne. Verin uplašen glas mu odgovori: - Tko je? Što se dogada? - Sve je u redu, gospodic~e Claythorne. Pričekajte trenutak, odmah se vraćam. On požuri do Lombardove sobe. Vrata se odmah otvoriše. Lombard je stajao na njima. U lijevoj ruci držao je svijeću. Navukao je hlače preko pidžame, a desnu je ruku drža,o u džepu. Oštro upita: - ~to se, dovraga, dogada? Blore mu na brzinu sve ispriča. Lombardove oči zasvijetliše. - Armstrong, je li? Dakle on, on je ta ptičica! - Pode do Armstrongovih vrata. - Oprostite, Blore, ali ja više nikome ništa ne vjerujem. On žestoko pokuca na vrata. - Armstrong, Armstrong. Nije bilo odgovora. Lombard klekne i proviri kroz ključanicu. Onda pažljivo uvuče mali prst u bravu. - Ključa nema s unutrašnje strane. - To znači da je vrata zaključao izvana, a ključ spremio u džep. Philip potvrdno klimne glavom. - Uobičajena mjera opreza. Uhvatit ćemo ga, Blore . . . Ovaj put je naš! Samo trenutak. On otrči do Verine sobe. - Vera. - Da? 20? - Hvatamo Armstronga. Nema ga u sobi. Ma što da čujete, ne otvarajte vrata. Jeste li me razumjeli? - Da, jasno mi je. - Ako naiQe Armstrong i kaže da su t:bili mene ili Blorea, nemojt~e vjerovati. Shvaćate? Otvorite vrata jedino kad vam se obratimo i Blore i ja, zajed~zo. Jeste li ra~sumjeli? - Pa, nisam baš tako ;~lupa. - Vrlo dobro. Zatim se pridruži Bloreu i reče: - A sada - za njim! Lov počinje! Blore primijeti: - Budimo oprezni. N~e zaboravite da on ima revolver. Trčeći niza stepenice, Lombard se naceri.

Ne vjerujem u to. o 210 jica ubrzano su disali.što se dogodilo? Lombard odgovori: Armstrong je nestao . .Jednostavno je ispario s oto'~a . Da.Vera. No.Ima tu još jedna s:it~ica koju vrijedi spomenuti: jedno prozorsko staklo u blagovaonici je razbijeno.Mislili smo i na to. Izmamiti onu dvojicu iz kuće. potpuno odreden zvu. Blore se skameni.odmaglio. škripanje stepenica.uvjeravaše je Lombard. to ne treba odbaciti.a. Napregne sluh. . . 212 Petnaesto poglavlje 1 Troje ljudi sjedilo je u kuh:inji i doručkovalo. . .Ako ništa drugo. Pokaži mu opasnost i odmah će navaliti. Mogao bi. draga moja . Vera upita: . .led na vrata. ali hrabrosti mu nije nedostajalo. ostala zaključana u sobi dok ne bi bilo prekasno. Vani je sjalo sunce. žamor glasova. Poslije kraćeg oklijevanja.Hoćete li nam otvoriti? Vera pride vratima. pribjegla ~bi lukavstvu a ne sili. Za nuždu se može pobjeći. a na stolu su samo tri mala crnca.u 208 Na kraju krajeva.ili joj . primijetivši to. 7 Vera krikne: . Što se dogadilo? Tada se javi i Blore: . . a onda . to je živa istina. Sjedne.pošto bi pret 14 Deset malih cruaca hodno sve polio benzinom .to je prava riječ! Kao da je riječ o nekom madioničarskom t:riku! Vera nestrpljivo uzviknu: . Vera ustane i obuče se. šuši~unje odijela. a noge i nogavice na hlačama bile su im potpuno mokre. Jednom ili dvaput baci pog.reče Lombard. On krenu na mjesečinu.Glupost! Sigurno se negdje krije! Blore odvrati: . . Pogotovu to ne bi uspjelo dru Armstrongu. Treba nekako ubiti vrijeme. vratite se i zabarikadirajte u sobi! Ja idem za Armstrongom. Vera će s nevjericom: i4· 211 . . Nije loše. a kvaku je pridržavala stolica.Ne. s promjenom vremena.Ispario . . Nestao je . kao i malo p~rije Blore. mogao bi zaista zapaliti kuću . Njih d. Postoje i druge mogućnosti.nje vrata.Da.On ga napola izvadi iz džepa i produži: . Pretražili smo čitavu kuću. Odmah zatim začu nešto odredenije zvukove: pokrete ljudi u prizemlju. Ona panovo upita: . Vera pode do prozora. od hrastovine. A ona bi. sve je bilo toliko neodredeno da je zaključila. Ili bi se mogao pretvarati da je ranjen i dovući se stenjući do njenih vrata. uze dnevnik. njega ovdje nema.E. Slušala je napeto. Bila su zaključana. no. ukloni stolicu. Učini joj s~ kao zvuk razbijenoj stakl.Ma. Vidi se kao po danu.zapaliti kuću. Kad bi bila na Armstrongovu mjestu i smjerala novo ubojstvo.Zasun je skinut kako bi se lako mogao vratiti unutra. bojao se samo one mutne. objaviti da je jedan od preostale dvojice mrtav.. a onda još više šumova odozgo. Licc~ mu se izmijeni. korake koji se penju prema tavanu. Dan je bio prekrasan. kao kakav idiot. sigurno ste nas čuli. već se i prije obračunavao sa zločincima koji su bili naoruža. 6 Ostavljena da čeka ishod doga$aja. K:ažem vam.ni. štoviše. . kao što je Philip nagovijestio. koji nije bio pretje~ rano fizički jak.Wn otvori ula. Nije prezao j pred otvorenom opasnošću. ne krije se! Kažem vam da se ovdje čovjek nema gdje sakriti. ne budite tako blesavi! Pa neću vas ubiti! Ako hoće~te. . jeste li dobro? . nedokučive opasnosti. cioda: . propao u zemlju . Sve je kao na dlanu! Vani je mjesečina.se to samo pričinilo pritajen bat koraka.Revolver je kod mene! . reče: .što? . Bila su to dobra. obavijene natprirodnim silama. dolje je bila mekana cvjetna tratina. na kraju krajeva .Možda se tajno vratio u kuću? Blore odvrati: . Dolazio je odnekud odozdo. Oluja je pripadala prošlosti. Blore se pridruži: . . promijeni se i raspoloženje zarobljenika na otoku. M~ogao bi joj reći da je kuća u plamenu. I. Onda je čula . . Čula je neki šum. i počne pisati čistim ispisanim rukopisom. kako je sve to samo plod njezine mašte. Zatim nastavi: . Pomisli: »Ja kao da namjerno izazivam sudbinu. čvrsta vrata. Ne bi se mogla silom otvoriti.Noćas sam ga opet našao u ladici vraćenog. otključa vrata i konačno ih otvori. Lombard. otvaranje i zatvara.Blore. Potom. poslije kraće pauze. Koraci se najzad začuše i u hodniku. tu se varate.zna vrata. Blore pode za njim. zasun navučen. Bio bi to s~tsvim pristojan pad no. Vera začu Lambardov glas: .k izazvan penjanjem uz stepenice. Zabavljala se razmišljanjern o trikovima koji bi se mogli upotrijebiti. A njega ni od korova. skine zasun. I. ali šum se ne ponovi.

. Mogli ste izmisliti neku bolju priču.mu ramenima: .Očito.i osta ih Tri. Lombard je pogleda.1 Lombard sjedne: . a poslije ste ga jednostavno uzeli natrag. Sve je ludo. razvedrilo .Da sam ja U. Vera do tog trenutka nije sudjelovala u razgovoru. .A tko ga je to mogao baciti? . . Ali znam nešto drugo .što sada to znači? .I vi očekujete da u to povjerujemo? ~to bi Armstrong. ili bilo tko drtagi. sakrili ste ga prije. Mislite što hoćete. .no. . Atmosfera straha koja ih je obavijala prošlu noć dok je urlao vjetar. ali bila je to opasnost pri dan.Tada je zaključak .Vaš je.Mislim da se ponašate kao dva idiota. spašeni smo.Da. . pa svi smo pretra. . jedan dokaz im~ano.Bolje da stvar odma. Posljednje što bi čovjek očekivao.Ne budite ludi. .Koješta.Čujte.odgovori Blore. Njegov nestanak je samo crvena haringa koja treba da nam zamaže oči . . . Philip promrmlja: . zar ne? .vodoše na more svi. Izgleda da se i Armstrong smirio.ženi. doduše. Izgleda potptxno besmisleno.Vi? Ja? Vidjeli ste ga da izlazi iz kuće. . . Lombard upita: .Da. imao od toga da ga opet vrati na mjesto? Lombard bespomoćno slet. zato ću ga zadržati. . A onda če doći po nas još prije večeri. možda imate pravo! Blore upiia: . Sigurno ste imali neki razlog. . Lombard.ie. .n mi je da se branim.Vrijeme se. ako ste tako pošteni kako se predstavljate .reče Lombard .li .Da.uzvikne Vera.reče ona.Prokleto čudno.To se i ja pitam.Meni se baš tako ne čini. Va 213 lovi su ogromni! Neće im poći za rukom da se čamcem približe otoku do sutra.o najveće iznenadenje u mom životu. prepoznati znak S. dovraga. Sada se i ona javi: .upita Vera. . već dvadeset puta. to je bil.to .Danas ćemo pokušati signalizirati s pomoću ogledala s najvišeg vrha. ovdje nema dosta drva. . gospodica Claythorne i ja prepušteni smo vam na milost i nemilast.Možda je bačen u more.Pa to upravo dokazuje da govorim istinu. Vera primijeti: .ta biti dovoljno. Jednog proguta crvena haringa .Osjećali su kao da se upravo bude iz noćne more.činiti . Blore ~se nije dao smesti. Ali. Blore se složi. Nadam se da će neki bistri momak.Zaboravili ste na pjesmicu . Tako dugo dok posjedujete 215 taj revolver. Lombard odmahnu glavom. lutajući po obali. . . N. ima samo jedna stvar koju treba napraviti. Blore pročisti grlo i reče: . Lambard zapali cigaretu. Blore. još postojala. I sad ga imate kod sebe. Ako to izdržimo.Dragi moj glupane. Blore zaklima glavom. ali ako je tako.A kada sam ja to tvrdio da sam pošten čovjek? Koliko ja znam.jem svjetlu.oštro će Lombard. općem veselju. je riječ o pjesmi. upravo tako izgleda. . Opasnost je. u tome i jest problem. . Zatim nastavi: . Potreba. sa. . Jedino bi bilo fer da stavimo revolver zajedno s onim stvarima koje smo zaključa. Ništa ne dokazuje da nije čitavo vrijeme bio kod vas.ali more je još jako uzburkano. zašto va~~ onda sinoć nisam ucmekao? Mogao sam to u. Onda ste došli po mene. Zar ne vidite da je tu rješenje? I ona izrecitira značajnim glasom: Četiri mala crnca . . ali 216 Armstrong je još na otoku. Revolver je moj.Pa.ne jednom.Netko će valjda prepoznati Morzeove znakove. ako je tako.odvrati Blore. otoka.A zašto onda niate pronašli njegovo tijelo? . O. Na stolu su samo tri mala crnca. .A šbo to? 214 .i da i vi i ja zadržimo svaki svoj ključ. gdje~ je onda? Sve smo pretražili u kući i izvan nje. Kad sam ga tamo našao.je ključ čitave stvari.Nećete pristati? . . Armstrong nije mrtav . . Otišli smo ga zajedno potražiti. . tako nešto nikada nisam rekao.Zašto da se zavaravamo? Mislim da će dvadeset i četiri ~a.jasan. Blore ubaci: .Ne znam. Lombard slegnu ramenima.Ne znam.d sam to. ktznem vam se da je netko drugi vratio revolver ia moju ladicu.Ako govorite istinu. igri. a osim toga mogli bi pomisliti d<~. Navečer bismo mogli pokušati s vatrom . S. Lombard predloži: .da je nestala. Llzeo je porculansku figuricu da bi nas zavarao. neću. . Ka. . imao vremena da ga ubijem i nosim njegovo tijelo po otoku? .Znate.Crvena haringa .Revolver .h istjeramo na čistac: ~što se dogodilo s Armstrox~gom? Lombard objasni: . Owen? Mislite što hoćete.Ne.Nemam pojma.Zar još jedna noć ovdje? . . nema sumn. naprosto nevjerojatno! Blore će sumnjičavo: .

imate pravo . a da ga mnogo prije ne primijetimo. .malo je nezgodno ući sam u kuću .Negdje moramo prenoćiti.Da. Mogao je taj stih malo drugačije sastaviti. . 219 . a Blore je ionako dvapu~t jači od njega i vrlo je oprezan. ali to se ne bi sla~alo s planom. mogao bih vas oboje ubiti istog trena. Nisu imali osjećaj da :ih je netko primijetio. pa ga ipak nismo našli! A čitavo vrijeme je bio negdje! Lombard promrmlja: .Gle. . zaključa. Lombard tiho reče: . os j ećam da ne magu umrijeti .Vjerojatno ste u pravu. Vera poviče: -~ Zar ne shvaćate? On je lud! Sve skupa je ludo! Ludo je i to što se stalno pridržava onih stihova! Onako obući suca.Pa.Nije li to što radi vrlo opasno? . Ispod njih more se lelujalo.Ja se u kuću ne vraćam. A ipak. Vera ispruži ruke mrmljaju.složi se Blore. Blore slegnu ramenima i potako krene prema kući. Osim toga. . zavarati trag. Ostajem ovdje na otvorenom. ni ja baš ne plačem za onim jezikam.nije! Armstrong nije naoružan. .> 217 nema zoološkog vrta.Ostaje Blore. A vi. sigu:rna sam da sam u pravu. (op.pomisli na jezik iz konzerve! Neću j~sti. . Vera će na to: . zar ste slijepi`' Mi smo taj zoološki vrt . ljudi mogu danima izdržati bez hrane.Znač~. i to točuo na odreden način. Vera podiže pogled i pogleda prema kući.ni u sobi. kad bih to želio. . gosl~odice Cla~thorne! Morate jesti! . Ovdje smo prilično sigurni.nastavi Blore . Blore odvrati: . . . .Pa. Nemojmo se više vraćati u kuću. . disala je ubrzano: . . Nekako sada izgleda da ništa nije strašno .Ja moram redovito jesti. Na trenutak se zamisli. . gospodine Lombard? . .? . . Nije bilo ni traŠa nestalom liječniku. Ne mogu preživjeti još jednu onakvu noć! 218 IiI Philip je uvjeri: . još su jednom bez uspjeha pretražili otok.iiti u kuću.Onako kako vi to mislite . hvala.Draga moja. Lombard se složi. . opet sunce . ubaciti pčelu u scenu smrti gospodice Brent! Kao kakva jeziva dječja igra . vi s~te taj koji inzistira da pode u zmijsko gnijezdo. A u sebi pomisli: oKako je to čudno . Vera zadrhti. otrovati gospodu Rogers da se više ne probudi. . još me se bojitae? Pa. 1`Tije se vidio xujedan čamac.reče Vera odlučno.Time bi se prilično adao. .oškom vrtu! ~ivotinje su vrlo osjetljive na svoje navike! Vera će naglo: . ja nikako nisam mogao imati svoje prste zi Armstrongovu 220 .Vera prezirno dobaci: .cc Blore pogleda na sat. Čuli ste Bloreovu priču. u redu. . Blore se kolebao. naizmjenično šaljući znakove ogledalom prema kopnu. .ći: .sve se mora slagati! .): odvratiti pažnju. Lombard se nasmije. djevojko.To me se ne tiče. . 2 Jutro su proveli na stijeni. as j ećam se snažnom . . .ta.. koje nam onda rješenje ostaje? . Prije toga. Nitko nam se ne može približiti. izgleda da vi znatfe sve o tome. .Ne. . postoji ip~~k neznatna razlika u veličini.Zar mislite .Ne budite dijete. . Sinoć više nismo ni nalikovali ljudima. prev. . ovako po danu . . Što je s ručko~n? Vera će tvrdoglavo: .Ali. .Ostat ćemo ovdje .Kad vi tako kažete. između čovjeka i revolvera.Zlo mi je i pri samoj . hoću li vam vosuditi revolver? Odgovor . .. ubiti Rogersa dok cijepa drva. Mora biti jedan po jedan. Poći ću s vama. ako je ona istinita.neću! To baš nije tako jednostavno. na otoku 1 To draw a red herring across the path (engl. . Blore reče: . Ne vjerujem da će me ubiti čim okreneie leda . Dan je bio lijep. dogovorili smo se da se ne razdvajamo. . Philip dovrši: . .Ali. . Javi se i Blore: . Ali. tek tu i tamo xiešto izmaglice. Vi ostajete ~o-vdje.Ideja nije loša.I zato.Čovjek se ovdje osjeća sigurnim. zar ne? Spo~ninjanjem crvene haringe u pje~smici. Morai ćemo se vna. . .Ne brinite za mene. Ostat ću ovdje s gospodicom Claythorne. Kad su na dijeti. Malo će se namučiti da ga dovuče ovamo. Morate priznati da.Bit ćete sigurni.Slušajte. bit će da rni zaista prijeti opasnost .Da.U svakorn slučaju. ne vjerujem da se Armstrong nalazi u kući. znam da nije tamo. Blore ustvrdi: . na otvorenom .ako je to ono što vas muči. Mi smo zoološki vrt . Gotovo sam sre~tna. .Vrijeme rueku u zool.S druge strane . ako hoćete. štoviše. Kad je progovorila.Ne mogu to pc~dnijeti.I revolver smo svi tras~ili.Dva sa.Predivno. . Nikakvih signala ili odgo~vora nije bilo.

Sve to skupa možda je čista laž. Jesam li pogodio? Verino tijelo iznenada obuze malaksalost.Sad barem priznajte da sam bila u pravu. Njegova priča mene isključuje. .To ni je takva kuća. bjegunac iz BraudmursH:e ludnice.APSOLUTNU PRAVDU. No. . unakažene ogromnim m: amornim blokom. to se moglo i očekivati.Ponekad baš nisam p~osve sigurna . Moramo ga pronaći.Kako? Lombard slegnu ramenima. . Jer uopće nisu bili s naše planete .mo zašto.Znači.arim veleposjedničkim kućama. zloslutnim glasom: .svi. . . ubili? Vera silovito odvrati: . Vera je bila uporna: .sli noćas. Ja idem! .~. Ali ne isključuje njega. jeste. upi~ta. . Ali jedno je sigurno: on je mogao počiniti sve ove zločine. . prijeti nam još samo jedna opasnost. Ovo ovdje je ljudska ruka.Nisam! Nisam! Nerrvate pravo tako govoriti! On se blago nasmije. Sada se sjećam. drhtavim.reče Lombard. Zakleo bih so da neiiza takvog mjesta. bio je u pitanju muškarac . Ležao je na istočnoj strani kamene terase.O. . . oprezno zaobišli kuću. Ona ponovi posljednje riječi. pa nastavi: .Čitala sam jednom o dva suca koji su došli u neki mali američki grad iz Vrhovnog su~la.Bio je u obliku medvjeda .Ja ću se pabrinuti da se to ne dogodi. .Da. . . Vera! Zar ste sa. Philip Lombard odmahnu gla. Zapra. Zurili su prema kući. . zar ne mislite . ja ne vjerujem u natprirodne sile.a ovo je sat s ~rzojeg kamina .Posjetioci iz svemira.5? Tihim.naš. A onda je radoznalo pogleda. To je logično.Došlo je odande . ipak čudno. ludi miliju. .Hvala.vam. . možda je puk~~ izmišljotina! On može biti bila tko. ja ne idem.lave. .Ima nešto u tome. isprekidanim glasom: .zujete dirljivo povjerenje. Bio je u obliku rnedvjeda . Pronašli su Blorea. Ali. a onda su. . Ver. Onda se iznenada akrenu p:rema njemu: . .To je savjest . . Oni su dijelili pravdu -. To sam htio znati .Znači.žiti da mu se tako nešto ugradi. gdje li se samo krije? Pročešljali smo čitavu kuću. Lombard je pogleda. još ujutro. jeste. strahoviti umor. . A učinilo mi se.Vlasnik je mogao tra. 221 . . iznad na. niste li čuli neki povik? Ja jesam.Da. šašavi biznismen. .Da.A što ako se dočepa i . Mi imamo jedino njegovu riječ da je čuo korake i vidio neko>> đovjeka kako silazi niza stepenice i izla. .Bolje bi bilo da odemo i pogledamo. jasno.čovjek mora nekome vjerovati . Lombard nevoljko prizna: . draga moja! Ne znam sa.nestanku. Armstrong se skriva ne gdje u kući. .Vi mi iska. .Poslije kraće stanke nastavi: . pobijedili ste! Armstrong je na:ša ptičica. umjesto da udu na prednja vrata.Kako hoćete. drhtavim glasom. ali . mislim da griješite u pogledu Blorea. .Sve smo pretražili. . On klimnu glavorr~.Zar ne osjećate cijelo vrijeme da tu ima nekoga? Da nas netko stalno promatra i vreba? Lambard polako o~dgovori: .ona zastane. Vera problijedi.Ne.je na suncu izgledala sasvim mirna i bezazlena. . i vi ste osjetili? Ona se strese i primakne se bliže k njemu.Moj . Philip podiže pogled. nešto kao one rupe za svećenika u si. je li? Ne.To su samo živci. odgovori: . Mogao je srediti Armstronga mnogo prije.jela ta priča o bivšem policajcu. 3 Philip je zgrabi za rame. Ne mogu ni nagadati. On progovori uvjerljivim. ne.zi iz kuće. . Lombard će blago: . smrskane l. Još mislim da je to Armstrong. Vera uzviknu: .Što je to? Potres? . . Terasa . ~to znamo o njemu? Baš ništa! Ci.Recite.Ne budite ludi! Sada smo mi na redu! Mi smo slijedeći! On baš i želi da ga iražimo! On s tim računa! 223 Philip se zaustavi. neki tupi udar potresao je tlo.Dobro.te. . .Sad je sve jasno. . Gubeći dah. Vera ga ščepa za ruku i poviče: .Ne. . ako mene pitate. Ona tupo reče: . . . ne. Onda prihvati zamišljeno: . Vera će tihim glasom: . Vjerojatno je bio u pitanju neki muškarac. Tu su malo zastali. Vera najednom skoči.: . Idem i ja! Popeli su se do kuće. a to je Blore. . Zna. .nas? Pogladivši džep u kojem je bio revolver. ipak ste gr~.vo.čiji je to prozor.m sigurni da vas ne bih ubio? Vera odvrati: . . Lombard se namršti. . .To ne znamo. . nećete ga naći ni sada .Sigurno je već prihremio neko skrovište.Ako ga niste prona. Loznbard će tiho: .

prošla je samo minuta . to je istina. Vera predloži: . Vera pomisli: oZašto nisam nikad Trije bolje pogledala to lice? Vuk . Vjerojatno samo morska trava.kada.Kao da je nečije odijelo! .baš nikoga osim nas dvoje . Prasnuvši iznenada u k:ratak nervozni smijeh.što je ano tamo? Vidite . .ee i pogledi im se sretoše . Vera reče: . . . Evo i jedne čizme.je li? Vera reče: . Buljila je u more. .~te~ta što se ne možemo okupati .Kupač? . Sunce je tonulo prema zapadu..vo vrijeme biti budni.Upravo tako .Madioničarski trik. . prohujalo je tisuće vjekova .Tu smo.Rekli ste da ne brinete za Blorea.Naravno.Odijelo jest . .to je čovjek .ko je izveden onaj trik s mramornim medvjedom? On slegnu rarnenima.jezivo lice utopljenika .Volio bih pogledati . čeka vas. . Vera Cla~. dvije .~thorne i Philip Lombard podignu gla. On produži ispitivačkim tonom: .jučer? Ili. . voljeli biste pogledati! I on to zna! On je unutra. dakle. Lombard zamišljeno reče: . . . Vera uzviknu: . pun prijetnje. 1 to je kraj . Lombard uzvikne: .cc . draga moja. Polako su šetali gore-dolje. . stojeći u mjestu. Pogledi im se ponovno sretnu. -. 15 Deset malih crnaca 225 . Lombard je gleda. .potvrdi Lombard. .provući ćemo se ovuda. Vadeći revolver iz džepa. .Bože! Pa to je Armstrong . prekjučer? I on je rekao: oTo je kraj .To nije odijelo . . je li? Ona će bespomoćno: . . Možemo sjediti tamo i čekati jutro.Na to niste mislili. . Vera mirno reče: . izgleda 224 da ne shvaćate da je Armstrong lud! A jedan ludak ima uvijek sve adute u rukama.o prema pučini. .Vrijeme je lijepo. .nasmije se Lombard. A ti grozni zubi .Sada barem znamo na čemu smo. Sve je točno ako gledate fizički.Možda će vam biti hladno u toj tankoj haljinici? Nasmijavši se teškom mukom. . A onda. .Ovo je kraj. Najednom upita: .Iiajde da pogledamo. On je dvaput lukaviji od bilo kojeg normalnog čovjeka. . izdesno . .Glas mu je bio opasan.Nikoga nema na otoku .A što možemo učiniti? Bože. . .Ka.Da.Onda idemo. Tijelo je bilo ukliješteno izmedu dvije stijene.reče :Lombard kad su prišli bliže. . . . Provukoše se izme8u stijena.eto što je . . is· 227 .ja pucam! On zastane. 226 i I Šesnaesto poglavlje Prode čitava vječnost . kao da reži. shvaća.malo dalje. . Moramo pronaći neko dobro mjesto gore. Glas joj nije bio jači ad šapata. vrlo polako.A što ćemo raditi ka. Ali. . . . Lombard reče: . . Obavijali su ih zlatastirr:~ sjajem. vrijeme je stalo . Ona se nervozno vrpoljila. . . Lombard i Vera konačno stigoše do njega i sagnuše se. Vera . . .Mora postojati . Vera se zagleda. . a onda primijeti: . kako se ja bojim . . Prošetajmo malo. . . nešto ranije toga dana. 2 Lombard se nasmije.te li? Sada smo došli do istine. No. . . 4 Na kraju Lombard upita: .Shvaćam .n. .Čitav zamotuljak. Potamnjelo.1Ve zaboravite da imam ovo. . . . . vrlo dobar . jer mu Armstrong nije rava. . . Vera odjetlnom stane. polako. . . . Dvoje ljudi zurilo je u mrtvo tijelo .cc Lombard progovori: . zar ne? Vera upita: . A ako nam se bilo t:ko približi . purpurno lice .Poludjet ću ako ostanem još ovdje sjediti.Hladno? Mrtvoj bi mi bilo još hladnije! Lombard tiho potvrdi: . Vera uzvikne: .da s~~ smrači? Vera nije odgovarala. bačeno tu u naletu plime. Lombard spremi revolver i reče: . a Blore je uz to bio i oprezan. Dodite . uz rub stijena koje su se izdizale iznad tnora. . . Bit će mjesečine.Čudno. to . . Ne smijemo zas~ati .uz onu veliku stijenu? Ne . Gen~~ral Macarthur je isto tako zurio u more . na najvišoj stijeni. Moramo čita.~rava vučja njuška . Njegovi zraci bili su zlatni i nježni. . svjetovi se kovitlaše .

Krenula je uzbrdo. " Sada kad je bila sama . Strah . Učini to i sada. . Ipak. . Ona se odmakne na meta~. . . Njena nepokretnost bila je reakcija na protekle dogadaje. Lombard se uspravi i reče: . nije se još predavao.oprez više nije bio potreban. Prvenstveno . . A onda skoči. strahovito umorna! Osjećala je bol u svakom djeliću tijela. . . .A zašto ne? Zar vi nemate samilosti? . ta ju je kuća ispunjavala stravom i užasom . . prestao je rat živaca . Philip Lombard je stavljao život na kocku. Nema se više čega bojati . Nije joj smetalo da ostane ovdje .<c Kako je bila umorna. Pobjeda! Trijumfalno je savladala najstrašniju opasnost koja joj je ika.Za vas nemam. 230 4 Sunce je već zalazilo kad se Vera konačno pokrenula. Ali . Sada tek shvati koliko je gladna i pospana. .Dajte da ga barem izvučemo iz vode. .je i trzala iz sve snage. Zaspati bez stra~ha . . s revolverom u ruci. Ona pogleda mrtvo tijelo. . .pospana.. spavati . Vukla . Spavati . . .Da bi se pridružio ostalim žrtvama? Da sve bude u redu? što se mene tiče. Vera pomisli: »Mora da je sve ipak bio samo san .e okidač . No. dajte mi ga. . Vera se osloni na njega. .d prijetila! Svojom oštroumnošću i okretnošću pokvarila je račune svom potencijalnom ubojici. slušajte me. Jedan mali crnac osta sam i bijedan. . .Znate što. da je obmanjuje dok joj ne oslabi pažnja. . .Ako baš hoćete. On reče zapovjedničkim tonom: . Bilo je tako lijepo i mirno . Hitro se okrene i još prije nego mu je ruka dosegla džep. Philip Lombard bio je mrtav pogoden ravno u srce . Sunce je zalazilo.Zadovoljni? . . pa da se baci na nju? 229 Cijelog svog vijeka. . . sada joj to više i nije bilo tako važno. Lombard ponovi: . A ipak.Hajde. Uc~e na ulazna vrata.ovo kao da će hipnotizirati: .Potpuno! Njen ton upozori ga na e~pasnost. got.°-dva i pogleda ga u oči. Ne.bila je sama na otoku. . kao pantera . .gotovo s olakšanjem. nebo na zapadu bilo je krvavo. Vera mu oprezno pristupi. 3 Vera osjeti olakšanje . Ipak su uspjeli dovući tijelo na obalu. Mozak mu je brzo radio. Lombardovo tijelo zaizstavi se u zraku. Strelovito. a otežali 231 očni kapci polako su se spuštali. Vera ustane i pogleda prezna kući. Lombard posprdno upita: . Bio je svjestan da joj nikada nije bio tako blizu. a onda tresne na zemlju.kako je to čudna stvar! . to je razlog vaše ženske brižnosti! Htjeli ste mi isprazniti džep? Ona potvrdno klimne.Znači. pomažući mu. Govorio~ je polako. . . to ne mora biti kraj. ali. u Veri se na te riječi nešto pobuni. .Dajte mi taj revolver. Kako da je riječima pridobije. može ostati i ovdje. Ne očekujte to od mene! Vera ponovno pogleda tijelo. što onda? Ona je živa . čovjeku se baš ne bi spavalo u kući gdje goto~ro u svakoj sobi leži po jedan leš!c< Da li da ode u kuhinju i nešto pojede? . . .što je sad to? ženska samilost? . sada je sve prošlo.ogromno olakšanje. Lombard reče: .On je to rekao s pomirenjem . . još do malo prije. Sama s devet leševa . Nema više straha. On se sagne i dohvati leš. Paželi da se baci na krevet i spava. prema kući. draga moja djevojko. . . blaženi. Philip Lombard gledao je smrti u oči. Ali. Automatski. . Oh.Moramo ga izvući odavde i odnijeti u kuću. I kizća i sve bilo je mirno i tiho. spava . Nasmije se. još držeći revolver u pripravnosti.. . dobro sagradena moderna zgrada. . Osjećala se veličanstveno sigurnom. Sada je sama na atoku . . Konačno je sve bilo gotovo. Lombard prodahta: .Nije baš ni lako.kao prava prerijska lisica . spavati . Možda će sutra netko dc>ći i spasiti je. beskrajno ~sretna i beskrajno smirena . Vera pomisli: »U normalnim prilikama. . blaženi mir . . . . Vera povu~. znao je da će ga naći praznog. spava. . 228 Lombard se nasmije: . . Držala je revolver mirna i adlučna. Vera se nasmije. Sjedila je tu. . Nema više straha .Jadni dr Armstrong . . Ali. Nema se više čega bojati! Nikakav strah više je ne obuzima! Nitko više ne vreba na nju! Obična.

Ni to ne možemo dokazati.o polumrak. Bloreova glava je smrskana. Wargrave i Lombard z~bijeni su iz revolvera. sve se to dogodilo.I on je stajao iza ove stvari s otokom? . oOde i objesi se i ne osta Nijedan . pomoćr.Znam. a drugi ravno u srce. Na vrhu stepenica nešto jo. Jedino je bila svjesna da čvrsto drži porculansku figuricu. .novnika Sticklehavena niste mogli izvući nikal~av koristan podatak? K vragu. .tresEe. .čeka je .Prljav posao .Hoćete reći da od sta. . što je to? što to visi s kuke na stropu? Konopac s omčom. gospodine. Da. Znaju da je otok kupio neki čovjek po irnenu Owen i . Ona se popne na stoliciz. Zastane kod vrata blagavaonice.Ničeg. I. . . da. Pamoćni komesar se namršti.u Eto što je ubojstvo -. . zureći preda se kao kakva mjesečarka . . Vera se počne penjati uza stepenice. jer se želi uvjeriti da pravilno postupa. .U izvještaju liječnika nema ničeg što bi nam moglo pornoći? . a onda ljutii. Maine. možda nešto drugo? Stigla je do vrata svoje sobe. Reče samoj sebi: »Ne budi luda. Cyrile . . Hugo je čeka unutra. taj Morris.sve skupa! Malo razmisli. . na prostiraču se nije čuo gotovo nikakav zvuk. Nije ni primijetila da je ispustila revolver .Malo se kolebala. Namjesti omču oko vrata. nešto bi morali znati.Dragi moji. . . »Jedan mali crnac osta s~xm i bijedan. . 233 Vera krenu poput automata. .Neki Morris. . Bila je zaista preumorna . otkotrlja se i razbije o ogradu na kaminu. Zatim reče: . oSmiješ plivati do stijen. govoreći: . . Bio je umiješan u onu Bennitosovu provalu s akcijama prije tri godine. .To su obični. gospodine. . a onda odluči da to ne učini. A imao je svoje prste i u trgovanju drogom. gdje ju je ona ledena vlažna ruka (Cyrilova ruka. votpuno spreman? 1 stolica ispod njega stolica koja se može Zako odgurnuti . gospodine. . Gaspodica Brent i Marston umrli su od otrovanja cijanidom.On ne može ništa reći. To. Ona ocigurne stolicu . .tako lako i jednostavno! Ali. oJedan mali crnac osta sarr: i bijedan. da! oOde i oženi se i ne osta Nijedan. Hugo je gore . Isaak Morris. Hugo je gleda. Ne bi se baš moglo reći da je bio osobito ugodan. Zastane j o j dah . . .Čitava stvar je nevjeroja.to je sve. Čudno . 234 Epilog Sir Thomas Legge. To je bio kraj tu. . To je potpuno besmisleno! Inspektor iVia. Zatim reče: . Rogersu je glava rask.cc Kako je ono glasio posljednji stih? Nešto o vjenčanju . . dakle.Doc~avola. Armstrong se ukopio.Deset leševa na otoku.j ispadne iz ruku. U to smo sigurni. Čula je kako su se razbile. udarivši o kamen na terasi. .ine bio je uporan: . a nigdje ni žive duše. priprosti ribari. naravno. Macarthuru je glava pukla 235 od udarca u potiljak.Znamo li što o tom Morrisu? .<c Polako uza stepenice . gospodine.opet je osjetila da je Hugo u kući . kasnije se toga neprestano sjećaš . . bila je potpuno sigurna.~orna da imaš prividenja . taj Morris. pa netko ih je morao ubiti! . gospodine. . prvi hicem u glavu.Ipak. Pobijedili smo! U predvorju je već vlada.tna! Inspektor Maine odvrati :~ dužnim poštovanjem: . jer je iznenada osjetila jaki umor u nogama. .cc 232 Oženi se . Hugo je gore i čeka je. Oprezna je to bila ptičica. . mali moj! Sad možeš sa mnom. Na sredini stola još su stajale tri porculanske figurice.o upita: . . . to je bio posljednji stih pjesmice. gospodine . . . Toliko si urr. znamo mi njega. Inspektor Maine slegnu raamenima.I što on kaže na sve to? . Pomoćni komesar produži: . a Vera Claythorne je obješena.mrtav je.O. Vera otvori vrata . . .oljena. Sa crnčićem u ruci. . Kako je kuća bila prazna! Pa ipak. Išla je polako. Sir Thomas Legge reče: .cc Porculanska figurica ispadne joj iz ruke. ljutito uzvikne: . naravno > dodirnula po vratu . Snažno je to osjećala. kao da nije bila prazna . no. Hugo želi . Vera se nasmije. . . Pomoćni komesar se s.e. .o otok i radio o5tale poslove? . vi ste na repu dogaclaja! Ona uze dvije figurice i baci ih kroz prozor. .Tko je opskrbljiva.U tome i jest naš problem.ili. .Mi smo pobijedili. Gospoda Rogers umrla je od prevelike doze klorala. Zatim uze treću figuricu i zadrži je u ruci.~i komesar u ScotIand Yardu.cc Kako se ono završalo? Ah. iako nema dokaza.

gospodica Brent.la trbušne maramice. Ipak. Njih dvoje bili s. Potpuno ispravan i pošten u liječ:ničkoj praksi. vrlo se dobro ponijela . Kaže da je to jedan od onih slučajeva koje je nemoguće dokazati. . Owena.Kada su on i ostali kre~nuli? . Sigurno je da nije bilo nikakvih motiva. zatim. Ćini se.Signale je primijetila ~. To je u redu. pa se izvukao s novčanam kaznom. ju je neka kuc. zapravo.vela da prekrši l4forrisovo naredenje.što je s onom gra~nofonskom pločom koju ste pronašli u kući? Zar tu niste mogli ništa pronaći? Inspektor Maine odgovori: . pošto j~u je gospodica Brent izbacila iz kuće.Da. o nekoj okladi u vezi s boravkom na »pustom otoku« čitave sedmice i da se ne osvrću na bilo kakav poziv u pomoć koji bi došao s otoka.Nastavite .Fred Narracott . da ni najbolji računovoda u zemlji ne bi znao gdje mu je rep.Zar nije netko mogao dophvati do obale? . Imao je ordinaciju u Ha:rley Streetu.la nikakve veze.Do obale ima više od milje.Čini se da u tom grrnu leži zec . bili tako tihi i »normalnio. Taj zna tako dobro računati.aže. .je vrlo bezobziran vozač . na. oduzela je sebi život skočivši u rijeku. bila je u njezirioj službi..a koja radi takve stvari za kazališne i filmske efekte. tada je još bio neiskusan. Upa.Vi.Te optužbe ispitao sam što sam iscrpnij~ mogao. k. Ona je. a onda upita: .rupa mladih skauta.sključeno da su je njih dvoje otrovali. Čamcem se prebacio na otok kad je čuo SOS signale.skauta i drugih ljudi . Možda nije bio dovoljno vješt priliko~n operacije . jer oni su prvi stigli na otok.Morris je uredio sve u Sticklehavenu. a Maine na:aavi: . Pošli su dvanaestog popodne. Ne.Mladi Marston bio .ustvrdi pomoćni komesar.konačno. predstavljajući se kao zastupnik »Mistera Owenao. nešto bi se tu dalo iščačkati.neopozivo kriv. s financijske. More je poslije bure bilo isuviše uzburkano. Seton je bio kriv . Legge uzdahne. medutim. Izdahnula je na operacionom stolu. I. . 239 .naredi pomoćni inspektor. Ali. Poznat čovjek. Napravi:~. On kaže da je i. Pomoćni komesar uzdahne.U. . Svi najodlučnije isključuju mogućnost aa je netko napustio otok prije njihova dolaska. je upravo činjenica što su.plivala je za djetetom. zar ne? 236 Inspektor Maine se nasmije. za U.u u službi neke gospodice Brady koja je iznenada umrla. kad čovjek zrelo promisli. operirao neku ženu po imenu Clees. zaboravljate da je Nigger Island prije toga pripadao mladom Amerikancu Elmeru Robsonu. gospodine. I Maine duboko uzdahnn. to je i normalno. gospodine. Sir Thomas Legge nelagodrxo se vxpoljio u stolici.A sada. Ostala je u drugom stanju i. tako da je i sama spašena u posljednji čas.Usput rečeno. Podimo od Rogersovih. »Ni slično posjetiocima gospodina Robs~ona.zloženju narudžbe navedeno je da je ploča potrebna za amatersko izi~o 238 denje nove drame. u Leithmoreu. U obra.I kažete da ti ljudi nisu ništa posumnjali? Čak ni tada? Maine slegnu ramenima. Toga d. Legge upita: . A na obali je bilo dosta svijeta . . kako sam ustanovio.Tu je. More je bilo uzburkano i ogromni valovi razbijali su se o stijene. .iako je dao do znanja da otok kupuje za neku treću osobu.dva puta kažnjavan zbog prebrze vožnje. u to možete biti sigurni.utapljanje u moru. s vremenom su se navikli i počeli vjerovati da sve što ima veze s Nigger Islandom mora bita neobično. gospodine. odgajateljica u nekoj obitelji u kojoj se dogodila nesreća . nije zločin. Rekao je da ga je začudio sastav društva.ipak je rekao nešto što je baćilo malo svjetla na čitav slučaj. John i Lucy Combes imena su dvoje djece koje je pregazio u blizini Cambridgea. čim se pružila mogućnost da pristanti na otok. istina je da je još 1925. Nimalo ne sumnjam da su stanovnicima sela oči :ispale od čudenja. jedanaestog ujutro. bilo je mnogo komentara i devedeset posto ljudi vjerovalo je da je Seton nevin i da je presuda bila završna riječ suca.ana nisu mogli krenuti. a gdje glava! U to smo se uvjerili u aferi Bennitos. N.Owen pozabavio se slučajevima kojima za. Maine nastavi: 237 . On pročisti grlo. Od liječnika koji ju je liječio ne rnože se doznati ništa odredeno. da ona s tim nije ima.ali opet. uzda~hnuvši. pa je i nju struja povukla. trebalo mu je oduzeti vozačku dozvolu. Nisam uspio otkriti nikakvu ilegalnu operaciju ili slično. dok je radio u tamošnjoj ~bolnici. taj je svom posl<xiavcu zameo trag. No. sumnjam da bi se to ispla~tilo. Poslana je na adresu Isaaka Morrisa. ali je uvje:ren da je tu ipak bilo nečeg sumnjivog.kon ništa ne može. . .Pa. čije ime nije odao. ali nespretnost nije krivični prekršaj. To je sve što znamo o njemu. .koji su stalno motrili otok.Zatim. .A što je sa sadržajem ploče? .<c Vjerujem da ga. sudac Wargrave. Ružan gest . u vrijeme sudenja.strane.lV. . Pomoćni komesar smrknuto prizna da je to moguće. .to je čovjek koji je društvo prevezao na atok . Maine revno nastavi: .Poznavajući Morrisa. pojavio se novi dokazni materijal koji je njegovu krivicu potpuno dokazao. On je ljudima objasnio da je riječ o nekom eksperimentu. .Upravo dolazim na to. Beatrice Taylor. Djevojka.Gospodica Claythorne bila je.I to sam ispitao. . dr Armstrong. On je izrekao kaznu Setonu:. On je učinio sve oko prodaje . po mom mišljenju. Tekst je vraćen zajedno s pločom. Taj je na njemu priredivao najekstravagantnije zabave. umrla zbog njihove nemarnosti. Neki prijatelji svjedočili su u njegovu korist. On upita: . Nakon što je obješen.

utopio.čista. Maine nastavi: . I onda je jednostavno nestao s otaka.ut ću vam kako.s Legge upita: . ako nije bilo tako.u. Tip koji. N. bio je ukliješten izmedu dvije stijene na kojima su ostali tragovi odijela. .Zanima li vas što misl. Emily Brent takoder. Isaak Morris umro je u noći asmog kolovoza. Ali Maine. Iz toga proizlazi da je Armstrong dospio u more negdje u noći sa desetog na jedanaesti . služba u ratu . Poslije njegove smrti. Nije bilo :nikakvih trzavica izmeQu njega i generala. da upotrijebimo taj izraz. Takoreći. gospoda Rogers. A i Blore je pisao svoje komentare.pogubiti. tu je iskaz policijskog liječnika.Mislio sam da ćete to pitati. Ako po8emo ~od pretpostavke da je on bio lud. . Riječ je o fanatiku s nekim suma. Inspektor Maine uljudno pričeka. . Pronašli smo mjesto gdje je voda izbacila njegov leš.Nije bilo važno? A meni se čini . dobri prijatelji.A Isa.reče. Phi. Kao prvo. kose. Ali. bili :. Vera Claythorne vodila je dnevnik.pak.lip Lombard bio je umiješan u neke vrlo sumnji. Pomoćni komesar ironičn~~ prekinu inspektora: . Ali ima tu . ako taj čovjek nije bio na otoku.stična. 242 . bio jedan od naših.no ujutro. U.o pravi trenutak da umre! Inspektor Maine zaklima glavom.Bilo je deset ljudi koje . Uživa glas smje~log i ne osobito skrupuloznog čovjeka. mogao ni napustiti .im. To mi se onda nije nikako sviQalo.Uvijek sam tako mislio. I. zabačenorn mjestu. Maine? . gospodine. Ne dovrši rečenicu. . bio je dovoljno vješt da na vrijeme opere ruke.još jedna stvar. a po svoj prilici i znatno duže.Mogu samo nagadati. ali posve jasno pisano. ništa nisam pronašao.A sada . . rješenje čitave zagonetke. gospodine.je trebalo . Ispitali smo sve.Vi ćete možda reći da je Armstrong mogao smaknuti ostalo troje prije. Bio je lijepo i uredno položen na zemlju.ncuskoj i poginuo je u akciji. negdje oko 11 sati prije podne. Okomio se na ljude kojima zakon nije mogao ništa.240 . ali ni on nije bio bolje sreće. Stari Wargrave isto je nešto bilježio pravničko tajno pismo.ve poslove u W ozemstvu. Jednom ili dvaput za dlaku je izmakao slovu zakona. ta se nit sada izgubila.barem otprilike. svakako. . On je stigao na otok trinaestog kolovoza r:~. Ali. nije baš sasvim tako. Ako je tako. Legge ga presiječe: . Ubijeni su ovim redom: Marston. itd. Arm 244 strongovo tijelo bilo je izvučeno iznad znaka najvišeg vodostaja. To je i učinjeno. Rekao je da je ovaj sigurno ležao u vodi osam do deset sati prije nego što je bio izbačen na obalu.Pa. Mogao je samo tvrditi da su svi bili mrtvi već najmanje trideset šest sati.povjerio Harrisu.k Morris je.prihvati pomoćni komesar. . Maine gorljivo nastavi: . ni po čemu ne može se uatanoviti da li je to nesretni slučaj ili samoubajstvo. gospodine. ni zašto! Maine se nakašlje. možda se utopio pokušavajući da dopliva do obale.Hoćete reći da. štoviše. što ga je moglo spriječiti da poubija ostale i na kraju izvrši samoubojstvo bacivši se sa stijene? Ili. U to vrijeme bilo je nekih većih grešaka. .Maine je oklijevao.Lijepo rješenje .Na kraju dolazimo do Blorea.On je.Nastavite . Sve se bilješke slažu. Ali. Pomoćni komesar tresnu šakom po stolu i uzviknu: . Arthur Richmond služio je pod njegovom komandom u Fra. Wargrave. Uzeo je prejaku dozu sredstava za spavanje.ali pokazalo se nemogućim. Armstrong se. .a. još vjerujem da bi se tu moglo štošta prona. mrtav? Kad je umro? . Macarthur. nego što je te noći dospio u more. sad ga ne vidiš. Poslije toga bura se stišala i visoki nivo vode znatno je opao. Pronašli smo ga izvan domašaja i najjače plime. Produžite s onim što ste iznosili. . a zatirn reče: . nem~ogućim.samo dvije riječi: »Armstrong nestao. onda je jedino moguće objašnjenje da je to bio jedan od desetorice.Cijela stvar je fanta. (Jwen obavio je svoj zadatak. . gotovo nemoguća! Deset ljudi ubijeno n.Mislite. a mi ne znamo ni tko je to učinio.ći da smo samo znali pravilno usmjeriti istragtx.sve u najboljem redu. Možda je i to bio takav slučaj. dnevnik 's' 243 Vere Claythorne navodi samo da je Armstrong napustio kuću u toku noći i da su Blore i Lombard krenuli za njim.Lombard. Odabrao je deset ljudi da lii zaista krivih ili ne.~. onda ga nije. tom grebenu usred mora. bi bio kadar da na nekom mirnom. počini više ubojstava.Za trenutak mi se učinilo da sam nešto pronašao.Taj Morris je izabra. gospodica Brent.Uzevši sve u obzir. učinilo mi se da bih lako mogao riješiti problem. Uvjeren sam da je počinio krivokletstvo u pogledu Landora.Možda . . Rogers. Prošlost . bio je odlučan u pogledu Armstronga. Slučaj sam . Njegov sugovornik se promeškolji. Da.Mislio sam da ćete to reći. . Pomoćni komesar kimne glavom. Mora da ga je tu izbacila plima jedanaestog kolovoza znači. Kao prvo.cc . Legge odmahnu glavom. ni kako. uzdahnuvši. gospodine. tok dogadaja na Nigger Islandu nije nam sasvim nepoznat. nije više bilo važno . naravno.O generalu Macarthuru ne mogu ništa odredeno saznati. kažete.nutim idejama o pravdi.to je priča za sebe! . . Ali.a sudeći po iskazima svih koje smo ispitivali.Mislili smo i na tu mogućnost. gospodine. pa su oficiri često nepotrebno slani u smrt. Nije nam mogao mnogo reći. neko objašnjenje mora posto jati! Maine upita: . .Fantastičan hokus-pokus: sad ga vidiš. njega tamo zaasta nije ni bilo.Blore . Taj čovjek nije bio ispravan. kako znate. Legge polako upita: . gospodine? Pomoćni komesar odvrati: . . 16 Deset rnalih crnaca 241 Poslije kraće stanke Thoma.ubaci pomoćni komesar silovito . Blore ima u svom notesu još jednu bilješku . Znamo zašto .objasr.

I iz toga proizlazi da je netlco drugi morao biti na otoku.Iz toga proizlazi samo jedno.žem se s vama. .avno neću povjerovati. gospodine.Ali ako je tako bilo. Tako mi promatranje ili izazivanje smrti pruža nesumnjivo sadističko zadovoljstvo. Mi smo ga bar poznavalii. Pomoćni komesar oštro ttpita: . na pragu vrata na vrhu stepenica. uredno postavljena. do tada nerazjašnjena. izišao i sam sebi svalio na glavu onu gromadu mramora time. Najprije Philip Lombard. U njezinoj sobi nala. . to zaista nije bio čovjek kojeg bi ikad mogli optužiti da je opsjednut sumanutom željom da dijeli nekakvu apstraktnu pravdu. Blore i Vera Claythorne. Kada sam s vremenom dospio na položaj predsjednika suda. gdje se krio sve vrijeme . Ali tada . a onda sišao na obalu i ustrijelio se. Vere Claythorne. Promatrati bijednog zločinca kako se svija na optuženičkoj klupi i gledati kako mu se sudbina nemilosrdno približava.neki psiholog bi to vjerujem zacijelo shvatio . Učinio je to netko drugi. tko mu je onda oduzeo revolver? Jer. Grozim se i pri samoj pomisli da bi neka nevina osoba ili neko nedužno stvorenje moglo patiti ili izgubiti život zbog nekoga mog postupka.ja posebno. Armstrong je onestaoc< (uto~ljen). . Ali ne zaboravite. Blore uopće nije bio takav tip. Medutim. koji su došli pred mene da bi im se sudilo za ubojstvo. U najmanje dva navrata obustavio sam sudenje kad sam stekao dojam da je optuženi očito nevin. Računam da postoje gotovo stopostotni izgledi da moja ispovijest bude pronadena i onda će (osim ako time pretjerano ne laskam samom sebi> tajna serije ubojstava. Oduvijek nezadrživo osjećam da pravda mora pobi j editi. Pomoćni komesar prihvati: Tada . to vam jednost.i ne samo dokazni materijal koji je bio nedvosmislen. Ver~:~ Claythorne zatekli smo u njenoj sobi obješenu. bili su zaista krivi. odnijela revolver natrag u kuću.Ali čovječe. Čini se kao da je ~tala na tu stolicu. u meni je postojalo i nešto sasvim suprotno . Još u ranoj mladosti shvat.zi se stolica na čijem su sjedalu otkriveni tragovi morske trave. bacila sat na Blorea.Vere Claythorne. gospodine. zahvaljujući ispravnosti i djelotvornosti naših policijskih snaga. čitao pustolovne priče.Ostaje nam još Blore.qrmstronga. Bila je. kao dijete. On zastane. Preostaje još troje: Lombard. netko je na otoku bio živ i ~oslije smrti . povjerim morskim valovima.u blizini Armstrongova. .stiti otok prije nego što je stigao čamac sa spasiteljima. prc~mda preskroman. u kući.Ali tada.kako se može pretpostaviti . kako grca u mukama prokletih. taj je revolver pronaden gore. Sjećam se eksperirmenata sa osama i raznim vrtnim štetočinama . i ako mi sada kažete da je. On odgovara gotovo svim mojim nagonima. da je. . .jaki smisao za pravdu.pao na njega s p:rozora. .Da. Ljudi se ne ubijaju na tako nemoguć način .i kuda je kasnije nestao? Stanovnici Sticklehavena potpuno su sigurni da nitko nije 246 mogao napu. usporedo s tim. Ali. Njegov izgled i ponašanje zavarali su većinu. ispunjavalo me neizrecivim zadovoljstvom. a onda se sama objesila. . objasnivši poroti da nema što presuditi. zavrti glavom i nagnu se: . To je učinjeno ~oslije smrti Vere Claytlzorne. Mislim da se može razumjeti . Lombard je ubijen iz revolvera. Moja prva odlika jest neizlječivo romantična mašta.I sve bi to bilo lijepo i. . većina optuženih. uspavao Veru Claythorne i objesio je. . A'. 248 Ovdje iznosim tvrdnju da je to bilo i s ~dwardom Setonom. . Još od najranije mladosti osjećao sam slast ubijanja. što je povukao neki konopac .I što onda ostaje? Evo kako stvari stoje jedanaestog rano ujutro. isti kao i na njenim cipelama. Zločin i njegovo kažnjava:nje oduvijek su ma oduševljavali. On zastane. Pomoćni komesar prihvati: Sla. da je Vera Claythorne ubila Lombarda.a što je još važnije. uza zid. . biti odgonetnuta.ali samo donekle. a zatim nastavi: . namjestila sebi omču oho vrata i zatim nogom odgurnula stolicu. pogledajmo svaki od ta tri sluča. Čitanje kriminalističkih romana svih vrsta za mene je bila prava poslastica. Inspektor Maine nastavi: . Bloreovo tijelo bilo je na terasi. Pomoćni komesar upita: . Uz romantičnu maštu doni:o sam na ovaj svijet i druge odlike. a uspio je ostaviti dobar dojam i na porotu. blizu vrata VJargraveove sobe. promatranje nevinog čovjeka u takvoj situaciji nije za me bilo nikakvo zadovoljstvo. govorili su mi da je on bez sumnje počinio zločin brutalno ubojstvo starije žene koja je u njega imala neograničeno povjerenje.Znam što ćete reći.j drugi patajni nagon došao je u priliku da se nesmetano razvija. 245 . zatvorenu i zapečaćenu. tko ih je ubio? Rukopisni dokument vlasnika ribarskog čamca oE~nma Janecc poslan Scotland Yardu. . . 247 No. njegovo tijelo pronadeno je na obali .e. To me još i danas uzbuduje i zato sam odabrao ovaj put da saopćim svoju ispovijest. Onda duboko uzdahnu.. već i moje poznavanje zločinca.io sam da je moja priroda zapravo skup proturječnasti. pa onda . netko tko je sve opet doveo u red kad je završio posao.da sam zbog takvog duševnog ustrojstva izabrao pravnički poziv.Ima li kakvih otisaka :prstiju? . Glava mu je bila smrskana teškim mramornim satom koji je -. Recimo da je on bacio na Blorea onu mramornu gromadu.Ćijeg prozora? . kao i sve druge. onaj mo. Bacanje u more boce s nekim važnim dokumentom nešto je što me redovno uzbudivalo kada sam.Ali ta stolica nije naClena odgurnuta. dobro . pošto je ubio Lombarda i natjerao Veru da se objesi. Iz puke zabave smišljao sam najvještija i najduhovitija ubojstva. A sada.

pravi demani. sasvim nenadano . se kratko vrijeme prije toga vratio s rijeke Ama~sone. Tu je. neumoljivim opadanjem brojeva. Zbog njegove krajnje okorjelosti i nesposobnosti da osjeti bilo kakvu odgovornost za živote koje je oduzeo. Bivši inspektor Blore došao mi je pod ruku prirodno . .i to poslije čisto slučajne primjedbe u toku nekog običnog razgovora. dobra. ali to zapravo ne zaslužujem. Ne očekujući nešto posebnog. Odziv me zapanjio.da sam ~očinim ubojstvo. U toku traganja za žrtvama.rezul 250 tati su i mene samog zaista iznenadili. napokon. plan je polako sazrijevao u mojoj glavi.ja. Dodao je da se stalno zbivaju slični slučajevi svjesna ubojt. odgovori mi: »Sa.kojima zakon ne može ništa. Od neke zlovoljne memsahib s Majorke doznao sam priču o puritanki Emily :Brent i njenoj jadnoj sluškinji. Bilo je to prilikom prelaska Atlantika. a na duši i kćer nekih mojih prijatelja koju je naveo da uzima drogu. pod utjecajem alkohola usmrtio pacijenticu koju je operirao. . Rekao je kako je uvjeren da je smrt nastupila zbog toga što joj bračni par l~oji je bio u njenoj službi i njenom smrću došao do znatnog imetka nije davao sreastvo za ovrepu. neke stare dame koja je nedavno umrla. Prisjetio sam se neke pjesmice iz djetinjstva. a razgovor s nekim liječnikom iz Harley Streeta još ga je više učvrstio. Da. jer se njihovo~j riječi vjeruje već po samoj prirodi njihova zvan. ona je to učinila takoreći zbog mene . . uvijek s<un upozoravao na stvarni dokazni materijal. Bila mi je potrebna i des~eta žrtva. Nisam imao nikakvih poteškoća da udem u trag dotičnom liječniku. ne jedno. nešto još nevideno! U iom pogledu mislim da još imam maštu nedoraslog :mladića. Nikom drugom to ne bi bilo ni na kraj pameti. koji. Policajci.davanje kom~dića arsena guranje u provaliju i slično. Hugo Hamilton bio je nesretan. nešto čudesno. žene su demoni.iz ra.ju . ispričao mi je o neslavnim podvizima nekog Philipa Lombarda. Jedne 251 noći. Već sam spomenuo da sam se svojedobno . Ali ja sam to znao čim sam joj pogledao u oči. U svojoj završnoj riječi uvijek sam bio strogo pravedan i obziran. . zar ne? Da bi mogla odvesti dijete na more i pustiti ga da se utopi . Tako mi boga. saznao sam za slučaj dra Armstronga. osjećajem neizbježnosti. .otvoreno to priznajem . i taj je. I naveo je sućibinu nehe svoje pacijentice.ma koliko se to nekima činilo nevjerojatnim . ispio je podosta alkohola. ponekad~ mi se čini da sam još lud za njom . . jadnica. .zrok smrti. rekao: »Poznavao sam djevojku ubojicu. čovjek koji ne treba da živi. automatski sam skrenuo razgovor na uobičajenu temu. Nije jedino shvatila da sam volio to dijete . neka bolničarka . .o sam nekog Morrisa. Znala je da ja znam . Odjednom sam pred sobom ugledao otvoren put. . Neki čovjek. Vidit:e. bio je iu mojim očima tip opasan po zajednicu. Anthonyja Marstona odabrao sam iz velike grupe ljudi koji su počinili slične prekršaje. Svaki raz . zapravo popuštanja kontrole.m c?olazio do njih. moraju uv:ijek biti do maksimuma ispravni. pjesmice o deset malih cr:naca.svim sam siguran. čovječuljka koji se bavio sumnjivim poslovima. to ne smije biti neko obično ubojstvo! Mora to biti fantastičan zločin.otovo nemoguće! 249 Htio sam ubiti .a se u meni odigrala. nije bilo teško rekonstruirati čitavu priču. kažem vam. To je bio početak.zgovora koje su moji kolege sasvim otvoreno vodili o slučaju Landor. Bio je u onom plačljivom stanju kad se čovjek lako povjerava. onako usput.<c Ništa više nije rekao.doveo rrie na trag generala Macarthura.ni se u lice. ne biste povjerovali da bi učinila tako nešto. po povratku. . potajno je nabujala i skrhala snagu mojeg otpora. Sre~o sam nekog liječnika opće prakse. no on je sam duboko uvjeren da je to bio u. Poželio sam . već seriju ubojstava. kao sluge zakona. . Razgovor izmedu dvojice starih vojnika velikih brbljavaca . Izabra.ati. . počinila je sa~noubojstvo u dvadeset i drugoj godini. .c< Nagnuo se naprijed i unoseći ~. U tome sam vidio strasnu želju umjetnika da se izrazi! Bio sam ili sam mogao postati .ovor usmjeravao bih na odr~edeno polje i . imao je svoje prste u trgovini drogom. došao sam na ide ju . . ~Ioš i sad se sjećam njegovih riječi. poslije sve 252 ga .ne biste povjerovali da bi jedna žena bila sposobna ta. I donio sam odluku da počinim. ~toviše. .mor~zm počiniti ubojstvo! Štoviše. »U pravu ste.kon nije kadar kazniti. Na njegov prekršaj gledao sam vrlo ozbiljno. Ali . primijetio da zacijelo ima mrwgo zločina koje za. . no. strog~o obuzdavana mojim pozivom. htio sam ubiti . .da bi mi dokazala koliko je alkohol štetan . vesela i poštena djevojka.je ono što ljudi većinom pod tim podrazumijeva.moram . Spopala me želja da i sam djelujem umjesto da sudim. Nisam ni sanjao o tome. Da bi ublažio svoju nesreću. Jcš kao dvogoclišnje dijete bio sam opčinjen njome. I počeo sam potajno pri:kupljati žrtve . bio sam lud za njom . objasnio je. ne biste povjerovali da takva djevojka. kažem vam. u salonu za pušače ostali smo jedino ja i neki zgodan mladić po imenu Hugo Hamilton.u toj težnji obuzdavao me i sprečavao moj urodeni smisao za pravdu. Boraveći u nekom oporavilištu.tva . Nekoliko naoko nevažnih pitanja o kojoj je bolnici riječ uskoro mi je prtzžilo potrebne podatke. Tako nešto. Sacta je bio gotov. Sve što sam čimio bilo je to da porotu zaštitim od utjecaja emocionalnih apela nekih naših osjećajnih branitelja. Nevini ne smiju stradati! A onda. Ubojstvo ni. Medu ostalim. pakao . Moram . Ne želim zauzimati prostor detaljnim opisivanjem kako sa. .ispriča mi postupak liječnika koji je prije mnogo godina u nekoj boln:ici.veliki trezvenjak .Prati me glas da rado šaljem na vješala.umjetnik zločina! Moja mašta. i slučaj Vere Claythorne. . Poznavao sam je dobro. potpuno je nemoguće dokaz. Tma tome već nekoliko godina otkako sam postao svjestan promjene koj. . Htio sam nešto teatralno i f.ko nešto učiniti?c< Upitao sam ga: »Jeste li sigurni da je to učinila?c< Kao da se najednom otrijeznio. To je pravi pakao.

Prije toga sam pohranio revolver na sigurno mjesto. bio je pomalo hipohondar. Nije potrebno pobliže objašnjavati kako je ovo dvoje napustilo ovaj svijet. Za doručkom sam neprimjetno usuo posljednju dozu klorala u kavu gospodice Brent. Moram priznati da sam u tol:u »čitanja optužnicecc pažljivo promatrao lica svojih gostiju i da.a. i bilo mu je nezamislivo da bi čovjek mog položaja mogao zapravo biti ubojica! Sve njegove sumnje bile su usmjerene prema Lombardu. a Armstrong je trebao biti jedini koji će me pregledati. Malo kasnije uvukao sam se tamo.a je bila djetinjasta. Shvatio sam da je Marston jedan od onih tipova koji se radaju bez osjećaja moralne odgovornosti koji većina nas ima. Policija je to sigurno s lakoćom ustanovila. Nisam saopćio liječniku svoju odluku. Znao sa. Odmah poslije dogodilo se ono što sam predvidio. nisa. S Armstrongom sam ugovorio sastana. zapravo mislim da sam to čak sam predložio. Bio je pravi stručnjak za takve poslove. Uzeo je kapsulu bez oklijevanja. Došao saan do zaključka da su stupnjevi krivice mojih gostiju različiti. Igra sa pčelom zais~. ženu i stavio je na stolić. samo da. Nijedan od mojih planova nije zakazao. Rogersa sam ubio ujutro deseti kolovoza.m da će mi uskoro trebati saveznik. Bio sam siguran da neće ostaviti neke kompromitantne doaumente ili bilješke. a klorala više nisam ni imao. Nagovijestio sam mu da sam skovao plan kako da se ubojica uhvati u zamku i sam oda. To bi možda zbunilo ubojicu objasnio sam mu . bili su isuviše prestravljeni i strašno su se bojali jedan drugog.m ni na tren posumnjao da su svi redom zaista krivi. na sam rub stijene. Rekao sam mu da s tog mjesta možemo vidjeti svakog tko bi nam se pokušao približiti. efekt . Bio je to lak pasao. Rekao sam mu da Iijek uzme neposredno prije spavanja.i terasu. vili smo je u blagovaonici. Nitko više nije brinuo o meni. Gospoda Rogers . Redoslijed smrti na otoku rezultat je pažljivog proučavanja. moja smrt neće biti polagana i mučna. crvena zavjesa. Svjetlo svijeća bilo je vrlo nesigurno i treperavo. mu prišao s leda.ogers otišli su prvi . jer nije bio od te vrste ljudi. Osim toga. Osta-. Liječnik je to vrlo pažljivo rekao. Svi su poletjeli uza stepenice. Nije me čuo kad sam. otok je pretra. Kad su me ugMedali. Imao sam manju količinu uza se i nije mi bilo teško da ga ulijem i. uz pomoć Morrisa koji mi je zameo trag. Trik je upalio i bolje nego što smo mislili. u svakom slučaju. no navikao sam da u svakoj izjavi pronalazim istinu. 255 Ia. Za tu ulogu izabrao sam dra Armstronga. ali to mi je pričinilo veliko zadovoljstvo. a i po čuvenju. Cijepao je drva i nije čuo da mu se približavam. Morrisa tada više nije x~ilo medu živima. oslanjajući se na dugogo~iišnje iskustvo. kao »mrtvac<c bih se mogao šuljati po kući i uhoditi nepoznatog ubojicu. A sada prelazim na tehničke pojedinosti zločina na Nigger Islandu. Javile su se prve sumnje. ubacio sam otrov u čašu. Kada je Rogers donio gore čašu vode za svoju.jvećom opxeznošću izabrati trenutak kada ću n:apustit. Uživao sam u tome da ostanem što vjerniji svojoj dječjoj pjesmici. jer su spavaće sobe gledale na drugu stranu. Smrt generala Macarthura bila je posve bezbolna. morao sam s na. Zakupiti otok. ima čudesno djelovanje na moje želučane sokove. Bio je amoralan i bezbožan. Svi smo se podvrgli strogom pregledu. vuna .n gotovo praznu čašu 254 Anthonyja Marstona za vrijeme opće napetosti nakon puštanja gramofonske ploče. nasjeo je na tu haringu . Naime.k u četvrt do dva.za smirivanje pčela. . Ar~mstrong je svoju ulogu odigrao gotovo posve poofesionalno. Kao što sam i predvidio. Lakovjeran čovjek. nitko iz kuće nije nas mogao vidjeti.i predstava je mogla početi. dobio je kapsulu s lijekom koji. Ostvarili smo je još iste večeri.u to nisam sumnja. . jer tada još nitko nije ništa sumnjao. zapravo naredio sam Morrisu da mu to predloži prilikom razgovora s njim.cc I. U toj grupi bio sam i ja. Cijankalij se lako može nabaviti za kućanstvo . Trebalo je samo da ja odigram ulogu slijedeće žrtve. Tada sam nagovijestio ~4rmstrongu da je došlo vrijeme za našu akciju. 256 Armstrongu se ideja svidjela. . a ja sam se pretvarao da i sam tako mislim. prije nego umrem. moja smrt trebala je nastupiti u plamenu uzbuc~enja. Anthony Marston i gospoda R. pokraj njega.podvrg~ao operaciji. Odnijeli su me uza stepenice i položili na krevet. Ne. nije mi bilo teško da joj ub~rizgam jaku dozu cijanida. Patio je od probavnih smetnji. No. Znao sam da će ga imati. Sredivši podatke koje sam prikupio o svojim budućim žrtvama. kako sam mu rekao. Prije nego što sam napustio London. od njih pronaći mamac. Odlučio sam živjeti. Odveo sam ga nešto dalje o~d kuće. . nije se još pristupilo pretraživanju samih g~ostiju. Plan je bio jednostavan.on trenutačno. poznavao me i iz videnja. uspio sam za svakoi. Još nije ništa siunmjao. Za moje skorašnje napade bola preporučeno mi je specijalno sredstvo za uspavljivanje . 253 Svi gosti stigli su na Nigger Island osmi kolovoza.o bila je pod utjecajem svoga muža. tajno sam ušao u Lombardovu sobu i uzeo revolver. To je odmah stvorilo d.žen i ustanovljeno je da nema nikoga osim nas sedmero. prolazeći. ali sve se uspješno završilo. . Odlučio sam da oni čija je krivica najmanja umru prvi.klorov hidrat. bila je već gotovo bez svijesti. a ja sam mirno :~auzeo pozu nove žrtve. iako je trebao biti upozoren. se sjetio narednog stiha pje~smice. kako ne bi morali podnositi onu dugatrajnu napetost i strah koje sam namijenio težim krivcima. nije bilo teško. ' U gužvi koja je izbila kad je pronaden Rogersov leš. »Jednog proguta crvena haringa .rug~ačiju atmosferu. i to je ubrzo došlo na red. S lakoćom sam se uzdržavao sve dok nisam uštedio smrtonosnu dozu. a ona u mirnom snu. Naravno. Malo crvene gline na čelo. Gospodica Claythorne izbezurrlljeno je zavrištala naišavši na morsku travu koju sam smišljer~o namjestio u njenoj sobi. taj razgovor u Harley Streetu dao mi je do znanja da bi nova operacija bila beskorisna. kako bi prirodni tok to zahtijevao.je bio upravo onakav kakav sam očekivao.ko su sve sobe pretražene. U džepu je imao ključ od blagovaonice koju je prethodne noći zaključao.

po~sljednja faza. u to vrijeme. koji sam prethodno ostavio otvoren. zavaran njime. Obišao sam kuću i ponovno ušao kroz prozor blagovaonice. Napokon. Nekoliko minuta kasnije. koliko sam bio pa.sasvim u skladu s bilješkama mojih žrtava. . Izašao . samo ovaj put namjerno s više buke. Obuzima me. i pozvao ga da pogleda nije li ono ulaz u pećinu? I sam se nagnuo. Crvenu zavjesu smotao sam i sakrio ispod navlake jedne od stolica u blagovaonici. Blore na~ušta pozornicu . kroz mali otvor koji sam napravio nožem.žig sra. Pronaći će me lijepo . Dricgo. na životu su osim njega . a od te četiri osobe ja sam očito jedini za kojeg bi se moglo pretpostaviti da je stekao njegovo povjerenje. Nekoga će možda zanimati gdje je bio skriven za vrijeme pretrage. rješenje leži u sedmom stihu dječje pjesmice.sak:rio revolver.ma na Kainu.. irr~ao sam već pripremljen veliki mramorni blok. S pravom sam predvidi. jedan od desetero ljudi na otoku nije bio ubojica ni u kom smislu te riječi. koja je njega projutala! To znači da je u toj fazi do5adaja naznačen neki hokus-pokus i da je Armstrong. Mislim da će se dogoditi ovo: Moja ruka. više se neć:e dovoljno precizno moći ustanoviti vrijeme smrti. povučen ela~stičnom vrpcorri. Tako je i bilo. a onda je opet oblijepio ljepljivom vrpcom. Težinom svoga tijela pritisnut ću naočale. Kad sunce zade. Treća mogućnost je simbolična -način moje smrti .mislim d.zio iz kuće.oduvijek sam smatr.ku. udarivši o kva. zapečatiti je i baciti u more.azi da upravo ta osoba logički mora biti zagone~tni ubojica. Odvažna i snalažljiva mlada žena . Iz toga paradoksalno proizl. dok sam staja. ponovno s~~rn izašao iz Armstrongove sobe. može se dogoditi da policija bude oštroumnija nego što sam to mislio.za revolver. s kopna će stići čamci i »spasioeicc će zateći na Nigger Islandu deset leševa i jedan nerasvijetljen problem.zvanom neposrednim ubojstvom i hipnotičkim djelovanjem okolice. otišao u smrt.iedalu. oslobodena vrpca nedtužno će visjeti s naočala pritisnutih mojim ti.o da nikome neće pasti napamet da pretrese čitavu gomilu naizgled netaknutih živežnih namirr~ica. A što sad? Završit ću s pisanjem. S prozora sam vidio kako je Vera Claythorne ubila Lombarda. U trenutku kad leševi budu pregledavani.~rvo. Kad se Blore sam popeo do kuće. odskočiti do vrata. ugurao u jastuk na njenom s. još vrlo malo treba reći. namjestio sam scernx u njenoj sobi.leda kao fina crna vrpca. to je zapravo elastična vrpca. a vunu sam. Potražio sam revolver i našao ga na vrhu stepenica. F'otpisan: LAWRENCE W ARGRAVE i . je Edward Seton bio kriv. Računao sam da će ponovno pretražiti kuću. povući će oroz.ije razbio staklo.omila konzervirane hrane. Mislim da. Pazio sam da na njemu ostanu oaisci njenih prstiju.i više od taga! Ćim se to odigra.jedan drugog da se svašta moglo dog~oditi . sa. ali sam se nadao da neće izbliza pogledati nijedan od leševa. gdje ga je djevojka ispustila. izgubio je ravnotežu i strmoglavio se u zapjenušano more. Maramica na podu neće izazvati nikakvu sunmju. želja da netko sazna. otići ću u sobu i leći na krevet.o u sjeni njenog ormara. Na naočale ću pričvrstiti nešto što iz~.~oloženog na krevet. postoje tri mogućnosti da se odgonetne tajna: . A sada . podigao stolicu i namjestio je uza zid. oslobodit će se vrpce i pasti na pod.Bilo je to sasvim lako. .a. Uzviknuo sam. Stigavši na kraj stepenica. Bio je to zanimljiv psihcaloški eksperiment. ' 261 . su u njoj bili keksi . Vrpcu ću prebaciti u obliku omče preko kvake na vratima i pričvrstiti je . Zatvorio sam prozor i kasr. Zašto? Da .zašto? Moja želja bila je da iz~rzislim zločin koji će biti rtako zagonetan da ga nitko neće uspjeti odgonetnuti.ne prečvrsto .. Armstrongova smrt asocirana je crvenom haringom koju je on zagrizao . Prošlo je nekoliko minuta prije nego što su krenuli za mnom.jelom. udružena s nervnom napetošću iza. Zaboravih spomenuti da sam vratio revolver u Lombardovu ladicu. pokazalo se da sam imao pravo. već da će samo prekontrolirati da se Armstrong nije kojim slučajem maskirao.a jedan od zzjih irnao je revolver. Stavit ću pismo u bocu. U smočnici se nalazila velika s. bolje rečeno. Vera Claythorne objesiia se na moje oči. Vjerojatno su mi vidjeli leda dok sam izla. Prema tome.sam iz zaklona. kako bi me netko od njih čuo. Ono 17 Deset malih crnaca 257 što je Blore čuo bili su moji koraci. prostrijeljenog čela . biti dovoljna da je navede na samoubojstvo? Vjerovao sam da hoće.biljeg na čelu . Gledao sam ih s prozora kuće. dopustite m:.lo. Snažno sam ga gurnuo. zaštićena maramicom. čuo sam kako se otvaraju vrata. Postoji prirodni nagon za priznanjem i ja ga ne mogu zatomiti.~o da je ona prava djevojka za njega . No. Polazio sam od pretpost:avke da će tajna Nigger Islanda ostati nerasvijetljena. Vratio sam se u kuću. Jer. ruka će mi pasti uz tijelo.žaljenja vrijedna ljudska želja. 260 Pošto svoju bocu i poruku u njoj predam moru. 258 Sada je došao dugo očekivani trenutak: troje ljudi koji su se toliko bojali .još samo četiri osobe. Otvorio sam najdonju limenku .metan i vješt . dw to najponiznije priznam. pogotovu zato što su sve gornje limenke bile zalemljene. Da li će svijest o vlastitoj krivici. a revolver će. Zatirn sam se popeo nza stepenice i opet legao u krevet. I. policija je potpuno svjesna činjenice da. "' 259 Ali sada shvaćam da se nijecian iimjetnik ne može zadovoljiti samo svojom umjetnošću. . To bi mogla biti polazna točka koja mnogo obećava. .ili. nagnuo se preko ruba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful