P. 1
Φωτομέτρηση_ισορροπία λευκού_ISO

Φωτομέτρηση_ισορροπία λευκού_ISO

|Views: 3|Likes:
Published by Nikoletta Kourtaki
Φωτομέτρηση_ισορροπία λευκού
Φωτομέτρηση_ισορροπία λευκού

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Nikoletta Kourtaki on Jun 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

Φωτομέτρηση-Ισορροπία λευκού-ISO

Τι είναι η φωτομέτρηση;
Πως λειτουργεί;
Τι λάθη μπορεί να γίνουν;
Τι είναι η ισορροπία λευκού;
Τι επηρεάζει;
Τι μπορώ να κάνω;
Τι είναι το IS!
Τι επηρεάζει;
Τι πλεονεκτ"ματα και μειονεκτ"ματα έ#ει;
Φωτομέτρηση
$ωτομέτρηση% &έτρηση του φωτ'ς που υπάρ#ει στο
κά(ρο μας
)νάλογα με το φως που υπάρ#ει στο κά(ρο μας* πρέπει
να +παί,ουμε- με τις ρυθμίσεις της φωτογραφικ"ς
μας .(ιάφραγμα/τα#ύτητα φωτοφράκτη0 ώστε οι
φωτογραφίες μας να μην 1γουν υπερφωτισμένες
.καμμένες0 " υποφωτισμένες .σκοτεινές0
Φωτομέτρηση
Τα πρώτα φωτ'μετρα κατασκευάστηκαν για την
ασπρ'μαυρη φωτογραφία
2ενικά τα φωτ'μετρα αντιλαμ1άνονται το π'σο φως
έρ#εται απ' το αντικείμενο στην φωτογραφικ" μη#αν"
Φωτομέτρηση
3μως για να γίνει οποια("ποτε μέτρηση* πρέπει να
υπάρ#ει κάποιο μέτρο σύγκρισης* να οριστεί κάποιο
σημείο αναφοράς
Το φωτ'μετρο απ' μ'νο του (εν αντιλαμ1άνεται ούτε
#ρώματα* ούτε τονικ'τητες του φωτ'ς αν (εν (ώσουμε
εμείς κάποια κλίμακα
Φωτομέτρηση
4τσι κατασκευάζουμε εμείς το φωτ'μετρο έτσι ώστε να
(ίνει εν(εί,εις που να αντιστοι#ούν στο γκρι 567
8υθμίζουμε (ηλα(" το φωτ'μετρο με την
φωτοευαίσθητη επιφάνεια* ώστε 'ταν ρυθμίσουμε την
μη#αν" σύμφωνα με τις εν(εί,εις του* το #ρώμα που
θα πάρουμε να έ#ει την απ'#ρωση του γκρι 567
Φωτομέτρηση
9υμπέρασμα%
)ν φωτομετρ"σουμε σε ένα αντικείμενο και το
1γάλουμε φωτογραφία* με 1άση αυτές τις ρυθμίσεις*
θα 1γει στην απ'#ρωση του γκρι 567
Φωτομέτρηση
3μως 'τι φωτομετρούμε είναι πράγματι γρι 567;
$υσικά και '#ι:
)ν φωτομετρ"σουμε σε μαύρο* θα μας 1γει στην
φωτογραφία σαν γκρι 567:::
Το ί(ιο κι αν φωτομετρ"σουμε σε λευκ':
Φωτομέτρηση
Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας φωτομέτρησης;
;α έ#ουμε μετατ'πιση της κλίμακας τονικ'τητας:
Φωτομέτρσηση σε λευκό
Φωτομέτρσηση σε μαύρο
Φωτομέτρηση
<ι επιφάνειες στις οποίες φωτομετρ"σαμε 1γ"καν γκρι
567* #ωρίς να είναι γκρι* ούτε η μία ούτε η άλλη
9την φωτομέτρηση στο λευκ'* το λευκ' γίνεται γκρι* το
γκρι μαύρο και το μαύρο τ'σο μαύρο που #άνεται
πληροφορία
)ντίστοι#α* στην φωτομέτρηση στο μαύρο* το μαύρο
γίνεται γκρι* το γκρι λευκ' και το λευκ' καίγεται
Φωτομέτρσηση σε έγχρωμο
)ντίστοι#α με το ασπρ'μαυρο* θα υπάρ#ει μετατ'πιση
της τονικ'τητας και για το έγ#ρωμο
)πλώς είναι το #ρώμα που μας κάνει να το
αντιλαμ1αν'μαστε λιγ'τερο
Φωτομέτρηση σε έγχρωμη
Σωστή φωτομέτρηση
2ια μια σωστ" φωτομέτρηση πρέπει να έ#ουμε μια γκρι
επιφάνεια 567 στην οποία να φωτομετρ"σουμε πριν
1γάλουμε την φωτογραφία
Ισορροπία Λευκού (!"#$ %&'&()$*
)ντίστοι#α με την μετατ'πιση της τονικ'τητας στην
φωτομέτρηση* έ#ουμε και μετατ'πιση του #ρώματος
στην έγ#ρωμη φωτογραφία
)υτ' γίνεται γιατί τ'σο τα φιλμ* 'σο και οι αισθητ"ρες*
έ#ουν (ιαφορετικ" ευαισθησία στα (ιάφορα #ρώματα*
απ' το ανθρώπινο μάτι
Ισορροπία Λευκού (!"#$ %&'&()$*
Το φως που έρ#εται απ' τον "λιο αντιστοι#εί σε
θερμοκρασία =>>> ?
)ντίθετα τα φώτα που έ#ουμε απ' τε#νητές πηγές
φωτ'ς αντιστοι#ούν σε άλλες θερμοκρασίες
)υτ' μπορεί να μην γίνεται πολύ αντιληπτ' απ' το μάτι
μας* αλλά γίνεται απ' τους αισθητ"ρες* επει(" είναι
πιο ευαίσθητοι απ' το μάτι μας
Ισορροπία Λευκού (!"#$ %&'&()$*
@ ισορροπία λευκού είναι μια (ιορθωτικ" παρέμ1αση
που κάνουμε* ώστε να αποκατασταθεί αυτ" η
μετατ'πιση #ρώματος που γίνεται
@ παρέμ1αση γίνεται με την αλλαγ" φιλμ* την αλλαγ"
της κατάλληλης ρύθμισης στην Aηφιακ" μη#αν" " την
εφαρμογ" κατάλληλων φίλτρων κατά την επε,εργασία
της φωτογραφίας
+αρ,-ε.γμα λ,/ου0 .σορροπία0
λευκού
+αρ,-ε.γμα λ,/ου0 .σορροπία0
λευκού
+αρ,-ε.γμα σωστή0 .σορροπία0
λευκού
ISO
Τι είναι το IS!
IS είναι ένα μέτρο της ευαισθησίας της
φωτοευαίσθητης επιφάνειας
@ ευαισθησία έ#ει να κάνει με το π'σο φως #ρειάζεται η
φωτοευαίσθητη επιφάνειά μας* ώστε να μας (ώσει
κάποιο ορατ' αποτέλεσμα
ISO
&εγάλο IS% &εγάλη ευαισθησία της φωτοευαίσθητης
επιφάνειας* άρα #ρειάζεται λιγ'τερο φως για να 1γει η
φωτογραφία
&ικρ' IS% &ικρ" ευαισθησία της φωτοευαίσθητης
επιφάνειας* άρα #ρειαζ'μαστε περισσ'τερο φως για να
1γει η φωτογραφία
1εγ,λο ISO
Πλεονεκτ"ματα%
Bρειαζ'μαστε λιγ'τερο φως άρα
/μπορούμε να τρα1άμε σε πιο γρ"γορη τα#ύτητα
/με πιο κλειστ' (ιάφραγμα
/το 1ρά(υ
&ειονεκτ"ματα
Παίρνουμε λιγ'τερο φως* άρα λιγ'τερη πληροφορία
/έ#ουμε θ'ρυ1ο στην φωτογραφία μας
1.κρό ISO
Πλεονεκτ"ματα%
&ικρ'τερη ευαισθησία* #ρειάζεται περισσ'τερο φως και
άρα έ#ουμε περισσ'τερη πληροφορία
/Cικ'νες πολύ καλ"ς ποι'τητας
/&πορούμε να τρα1",ουμε φωτογραφίες σε συνθ"κες
πάρα πολύ φωτεινές
&ειονεκτ"ματα
Bρειαζ'μαστε πολύ φως* άρα
/Dεν μας επιτρέπει πολύ μεγάλες τα#ύτητες
Φωτογραφία τρα2ηγμέ3η με μεγ,λο
ISO
Φωτογραφία τρα2ηγμέ3η με μ.κρό
ISO
ISO
Το π'σο καλά θα απο(ί(ει μια Aηφιακ" φωτογραφικ"
μη#αν" σε πολύ υAηλά IS είναι ανάλογη της τιμ"ς
της:

Φωτομέτρηση

Φωτομέτρηση: Μέτρηση του φωτός που υπάρχει στο κάδρο μας Ανάλογα με το φως που υπάρχει στο κάδρο μας, πρέπει να “παίξουμε” με τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μας (διάφραγμα-ταχύτητα φωτοφράκτη) ώστε οι φωτογραφίες μας να μην βγουν υπερφωτισμένες (καμμένες) ή υποφωτισμένες (σκοτεινές)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->