P. 1
Kajian Kes Stealing Time

Kajian Kes Stealing Time

|Views: 1,817|Likes:
Published by nadia burn
kajian kes stealing time dlm subjek pengurusan bilik darjah & tgkh laku. PISMP IPGM sem 3.
kajian kes stealing time dlm subjek pengurusan bilik darjah & tgkh laku. PISMP IPGM sem 3.

More info:

Published by: nadia burn on May 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

Dipelopori oleh Lee Canter.

Membentuk satu hubungan dan persekitaran yang positif antara guru dan murid.

Guru menyatakan dengan jelas tentang kehendak dan perasaannya kepada pelajar.

MODEL ASERTIF CANTER

Satu set peraturan digubal oleh guru

Sesiapa yang mengikut peraturan akan menerima penghargaan positif

Sesiapa yang ingkar, akan menerima akibatnya

BUKTI KAJIAN
• Robert menyatakan kehendaknya kepada muridnya dengan menetapkan peraturan bilik darjah yang harus diikuti oleh mereka. (m/s 161, p 1, b 3-9)

(m/s 161, p 1, b 3)

TEORI PELAZIMAN OPERAN (SKINNER)

Menjalankan kajian dengan menggunakan binatang seperti tikus dan burung merpati.

Skinner (1953) : Gerak balas boleh diperkuatkan(diulangi) atau dihapuskan (tidak diulangi), jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerak balas itu ditunjukkan.

Peneguhan diberikan untuk memuaskan kehendak individu, mengurangkan tekanan dan merangsang otak.

Teknik Modifikasi Tingkah Laku
Rancangan untuk mengubah tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik atau kaedah yang sesuai.

Guru perlu : •Membuat pemantauan •Penilaian •Menyimpan rekod salah laku rekod murid.

PENEGUHAN

TOKEN EKONOMI

DENDAAN

MODELING

TEKNIK MODIFIKASI

TIME-OUT

REVERSE PSYCHOLOGY

KONTRAK

SHAPING

Untuk mengubah tingkah laku seseorang

D E N D A A N

Mungkin menyebabkan tingkah laku bermasalah dihentikan atau diturunkan kekerapannya

Pendapat Skinner :

•Denda membawa kesan kepada tempoh yang singkat sahaja. •Tingkah laku tak diingini biasanya diulangi lagi.

•CONTOH : -Dimarahi guru. -Diberikan amaran. -Hukuman kerja -Dihantar ke bilik Guru Besar.

BUKTI KAJIAN
• Robert menahan David dari keluar rehat. ( m/s 162, p 4, b 6) • Robert memarahi David yang enggan membuat latihan yang diberikan. (m/s 163, p 1, b 3) • Robert menghantar David ke bilik Pengetua. (m/s 163, p 2, b 12)

(m/s 162, p 4, b 6)

(m/s 163, p 1, b 3)

(m/s 163, p 2, b 12)

TIME-OUT
•Murid dihantar ke satu lokasi yang ditetapkan oleh guru kerana tidak menunjukkan tingkah laku yang dikehendaki guru. •Contoh : satu sudut bilik darjah (murid menghadap dinding), bilik kecil di luar kelas. •Masa diperuntukkan ialah antara 1 hingga 10 minit – bergantung kepada tahap keseriusan masalah tingkah laku tersebut •Selepas masa ‘time-out’, guru perlu menerangkan kepada murid mengapa dia telah memberikan hukuman sedemikian. •Arahan asal diberikan kepada murid tersebut. Jika masih ingkar, masa ‘time-out’ ditambah.

BUKTI KAJIAN
• Robert telah mengarahkan David untuk pergi ke belakang bilik darjah supaya dia tidak menganggu rakan lain. (m/s 163, p 2, b 6)

(m/s

163, p 2, b 6)

•Pelajar-pelajar berinteraksi dan bekerjasama dalam aktiviti pembelajaran. •Pelajar mengajar dan berbincang sesama sendiri untuk mencapai satu tahap yang sama tinggi.

PEMBELAJARAN KOPERATIF
•Setiap individu bertanggungjawab dalam kumpulan masing-masing. •Murid-murid melibatkan diri secara aktif dan koperatif dalam pembelajaran kumpulan.

BUKTI KAJIAN
• Robert telah menggunakan kaedah pembelajaran koperatif ketika mengajar kelas Matematik. (m/s 162, p 4, b 1)

(m/s 162, p 4, b 1)

Membuat kawalan dan memberi had kepada pelajar.

Disiplin ketat & pelajar tidak boleh bertanya.

KEPIMPINAN AUTHORITARIAN
Perbincangan tidak digalakkan Guru tidak mempunyai perasaan sayang kepada pelajar. Guru lebih menunjukkan kuasa dan jarang beri pujian.

BUKTI KAJIAN
• Robert tidak berpuas hati dengan David dan bertekad hendak menggunakan cara nya sendiri. (m/s 164, p 1, b 7)

(m/s 164, p 1, b 7)

Membuat kawalan ke atas pelajar. Dalam masa yang sama guru galakkan murid berdikari.

Pelajar boleh : •Berbincang dengan guru.

Guru tunjukkan kasih sayang, memberi motivasi dan penghargaan di mana perlu.

KEPIMPINAN AUTHORITATIVE

•Mengajukan soalan. •Memberi komen pada bila-bila masa.

Selalunya guru akan terang kan sebab-sebab mengapa undang-undang dibuat.

BUKTI KAJIAN
• Robert melakukan perbincangan dan menerangkan sebab tindakannya kepada murid kelasnya dan beliau merasakan ia merupakan tindakan yang jujur dan ikhlas (m/s 164, p 2, b 4)

(m/s 164, p 2, b 10)

Dipelopori oleh Dreikurs (1968) yang mengatakan tingkah laku bermasalah adalah kerana : •Inginkan perhatian •Inginkan kuasa •Balas dendam •Tonjolkan kekurangan

MODEL
Inginkan perhatian :

LOGICAL CONSEQUENCES

•Murid menunjukkan perlakuan tak diingini untuk mendapatkan perhatian guru dan rakan. •Contoh : bercakap, mengetuk pensel di meja, ganggu rakan, tidak fokus semasa P&P, buat malas & tidur.

BUKTI KAJIAN
• David cuba mendapatkan perhatian gurunya dengan mengganggu proses P&P, menghempas buku di lantai dan mengetuk pensel di meja. (m/s 162, p 2, b 3)

(m/s 162, p 2, b 3)

PERBINCANGAN

Perbincangan secara umumnya ialah mengemukakan idea, meneliti pilihan-pilihan dan memilih jalan terbaik untuk mendapatkan sesuatu keputusan

Terdapat dua bentuk perbincangan : •Perbincangan keseluruhan kelas •Perbincangan kumpulan-kumpulan kecil

BUKTI KAJIAN
• Robert bersetuju apabila David ingin melakukan perbincangan dengannya. (m/s 163, p 4, b 2)

(m/s 163, p 4, b 2)

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

Pengurusan emosi Peneguhan Motivasi

Pengurusan Tingkah Laku Perbincangan

STRATEGI PENYELES AIAN MASALAH

Komunikasi

Disiplin Bilik Darjah Kontrak Sosial

Gaya kepimpinan Token Ekonomi

PENEGUHAN POSITIF

Peneguhan positif berfungsi sebagai ganjaran yang mendorong individu mengulangi tindakan yang dikehendaki • Tingkah laku berlaku kesan daripada rangsangan /peneguhan. • Jenis ganjaran iaitu bentuk material atau sosial seperti puji-pujian

Peristiwa : Robert tidak membenarkan David rehat sehingga menyiapkan tugasannya, namun ia tidak berkesan. (P6, B68)
• •

Penyelesaian : Memberikan ganjaran jika David dapat menyiapkan tugasan.

• Namun, Robert harus mengelakkan peneguhan berterusan kerana ia akan mengurangkan kualiti keberkesananya.

MOTIVASI • Motivasi terdiri terbahagi kepada dua iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.

• Robert harus menggunakan motivasi ekstrinsik bagi meningkatkan kesediaan David untuk belajar. • Bentuk rangsangan contohnya memberi sokongan, peneguhan positif seperi pujian, hadiah, gred dan membentuk iklim alam belajar yang kondusif.

• Peristiwa : David tidak menghantar tugasan Matematik (p4, b38) Penyelesaian : Robert boleh mengadakan bimbingan kaunseling kepada David secara individu.

• Peristiwa : Robert menganggu pembelajaran dengan berkata, “saya tahu itu” dan “ biar saya buat” (p4, b41) • Penyelesaian : Robert harus memberi peluang kepada David.

DISIPLIN BILIK DARJAH • Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979), displin ialah kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi peraturan sama ada displin itu dikenakan dari luar atau kerelaan sendiri. • Turney dan Cairns (1976) meletakkan guru sebagai pusat tumpuan bilik darjah sekaligus bertanggungjawab dalam melaksanakan disiplin.

• Peristiwa : Robert menyuruh David berada di belakang kelas supaya tidak mengganggu murid yang lain tetapi dia telah membuat bising. Penyelesaian :  Robert harus bersifat adil dan tegas terhadap hukuman yang dikenakan.  Elakkan amalan ugutan tetapi menggunakan kaunseling.  Menyediakan aktiviti mengikut kebolehan murid.

KONTRAK (LISAN & BERTULIS) Memastikan setiap anggota yang terlibat diperlakukan dengan adil.

• Kontrak bertulis lebih sesuai kerana setiap perkara dispesifikasikan dengan teliti. • Komponen yang ada dalam kontrak :  Sasaran tingkah laku  Peneguhan yang akan diterima  Syarat-syarat yang diketengahkan harus jelas.

Peristiwa : Selepas waktu rehat, perangai David semakin menjadi-jadi dengan membuat bising dan marah kepada kawankawannya. (p8,b80) • Penyelesaian : Robert perlu menggunakan kontrak bertulis bagi mengurangkan tingkah laku David ini. • Walaupun pembinaan kontrak ini memakan masa tetapi sekiranya ia dibina dengan teliti, ia akan mendatangkan hasil yang positif.

TOKEN EKONOMI • • Token ekonomi merupakan cara untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini.

Pelajar akan diberikan token yang boleh ditukarkan kepada pelbagai aktiviti peneguhan. • Peristiwa : David sering melakukan masalah tingkah laku yang mendatangkan masalah kepada Robert dan murid-murid lain.

Penyelesaian : Robert harus merancang token ekonomi ini sejak awal tahun lagi kerana ia memerlukan masa dan usaha yang gigih daripada pihak guru. • Bentuk token ini ialah markah yang dikumpul sama ada pelekat, reben yang mana harus dipamerkan.

GAYA KEPIMPINAN • Tiga jenis gaya kepimpinan iaitu demokraksi, autokratik, dan laissez faire. • Peristiwa : Robert berkata, “ saya adalah paling dewasa di dalam kelas ini, jadi semuanya akan mengikut cara saya, untuk kebaikan semua ….” (p11, b123). • Penyelesaian: Robert harus mengamalkan corak kepimpinan demokraksi dengan menerima pelajarnya tanpa adanya emosi.

Di dalam kes ini, Robert perlu adil supaya tidak ada pelajar yang berasa tersisih apabila pelajar-pelajar lain mahu menyisihkan David. • Oleh itu, Robert perlu bertindak dengan bijak sebagai seorang pemimpin.

KOMUNIKASI • Verderber dan Verderber (2002), komunikasi merupakan proses untuk membina atau berkongsi makna dalam perbualan yang informal, interaksi dalam kumpulan ataupun syarahan. • Peristiwa : David berkata bahawa dia mahu kembali ke kelas lamanya dan tidak suka cara murid lain memandangnya.

David tidak selesa dengan keadaan dan komuniti kelasnya kerana tiadanya komunikasi yang baik antara dia dan murid yang lain. • Penyelesaian : Komunikasi dua hala dengan ahli komuniti amat penting. Jadi, Robert sebagai guru harus bijak mewujudkan komunikasi antara muridmuridnya.

PERBINCANGAN • Merupakan satu kaedah dan teknik mengajar yang melibatkan aktiviti perbualan. • Aktiviti pembelajaran secara bertukartukar fikiran atau idea serta berkongsi maklumat tentang sesuatu perkara melalui perbualan.

• Masalah : Robert mengadakan perbincangan dengan murid kelasnya sewaktu David keluar kelas. Penyelesaian : Robert seharusnya mengadakan satu perbincangan yang melibatkan semua anggota kelas termasuk David bagi menyelesaikan masalah.

• Perbincangan dengan guru David yang sebelum ini dan ibu bapanya bagi mendapatkan maklumat menyelesaikan masalah.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU • Tingkah laku ialah perlakuan individu yang boleh dilihat. • Tingkah laku ini berbentuk lisan dan bukan lisan. • Jenis tingkah laku ialah disruptif, bergantung dan distruktif. • David mempunyai tingkah laku disruptif seperti bercakap tidak sesuai pada masanya dan bising serta tingkah laku distruktif seperti melempar buku.

• Peristiwa : Robert menganggu pembelajaran dengan berkata, “saya tahu itu” dan “ biar saya buat” (p4, b41) • Penyelesaian mempunyai tiga peringkat iaitu mencegah, memupuk, memulih. • Aspek mencegah :  Penyediakan RPH yang melibatkan semua murid.  Peka terhadap keperluan murid.  Menjelaskan peraturan dengan tegas tetapi adil.

Aspek memupuk :  Memberi motivasi yang mana dapat menjejaskan tingkah laku yang tidak baik pelajar.  Memberikan ganjaran  Mengambil berat tentang murid  Mendidik mereka tentang akibat perbuatan mereka.

Aspek memulih :  Pelajar perlu mengenalpasti kesilapan yang dilakukan.  Berdamai dan bersedia meminta maaf.  Fokus kepada penyelesaian masalah daripada mempersalahkan murid atas tindakan yang dilakukan.

PENGURUSAN EMOSI • • Amalkan sikap demokratik Menggunakan banyak aktiviti menyoal.  Untuk mendapatkan tindak balas secara langsung  Murid-murid akan melibatkan diri secara aktif Percakapan yang sesuai.  Menggunakan nada yang sesuai.

Membantu murid bermasalah.  Peristiwa : David menyatakan dia tidak suka murid lain memandangnya. (p7,b74) Penyelesaian :  Guru mengadakan sesi kaunseling.  Menggalakkan murid mengambil bahagian dalam aktiviti.  Mendorong murid normal menerima David.

Mewujudkan suasana yang kondusif  Menyusun keadaan fizikal.  Kedudukan pelajar secara kumpulan. Mengajar dengan sikap penyayang  Merapatkan hubungan. Gunakan ganjaran sebagai galakan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->