UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE

GHID DE REDACTARE A LUCRÃRII DE DIPLOMÃ ŞI DISERTAŢIE

4. pagina de titlu (a se vedea modelul anexat).GHID DE REDACTARE A LUCRÃRII DE LICENŢÃ ŞI DISERTAŢIE 1 I.se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup -> Margins): . Marginile paginii . copertă ( a se vedea modelul anexat).Dreapta (right): 2 cm . respectiv la finalizarea studiilor masterale (lucrarea de disertaţie). Reguli de redactare a lucrării de licenţă /disertaţie Se recomandă ca lucrarea de licenţă să fie editată cu Microsoft Office Word.Jos (bottom): 2 cm 1 Lucrarea de licenţă/disertaţie reprezintă o lucrare scrisă ce se redactează de către student / masterand. 3. cuprinsul lucrării (a se vedea modelul anexat). bibliografia lucrării (a se vedea modelul anexat).Stânga (left): 3 cm. iar numărul minim de pagini trebuie sa fie de 70 de pagini pentru lucrarea de licenţă. 7.Sus (top): 2 cm . conţinutul lucrării (cu respectarea strictă a cuprinsului lucrării). . . 5. cu respectarea următoarelor reguli: a. abrevieri (a se vedea modelul anexat). Structura lucrării de licenţă /disertaţie Lucrarea de licenţă /disertaţie va avea următoarea structură: 1. 2. sub îndrumarea ştiinţifică a unui cadru didactic de specialitate şi se susţine la finalizarea studiilor universitare (lucrarea de licenţă). respectiv de 40 de pagini pentru lucrarea de disertaţie. anexe (dacă este cazul). II. 6. Formatul întregii lucrări este A4.

d. 6. Localitatea editurii. ş. e. Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 1. cu dimensiunea (size) de 13 puncte. Bucureşti. Editura. Numerotarea paginilor . Contenciosul administrativ român.. Notele de subsol se tehnoredactează cu Font Times New Roman. 1995. Titlul cărţii. Numerotarea acestora se face cu cifre arabe. p. în subsolul fiecărei pagini şi nu la sfârşitul lucrării.fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman.5 cm (Format-> Paragraph-> Indentation-> Left). Spaţiere între rânduri . Anul de apariţie a lucrării.textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). Style Regular. .numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu. Exemplu: 1 Valentin Prisacaru. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii. Size 11. Font .textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1. Cum se fac trimiterile bibliografice (notele subsolice ) Trimiterile bibliografice (referinţele bibliografice sau notele subsolice) se înscriu automat. utilizând diacriticele specifice limbii române ( ă. p. centrat. începând pe fiecare pagină cu cifra 1. Cărţile: Prenume Nume Autor. III. . (pentru mai multe pagini). până la ultima pagină a lucrării.5 linii (Format->Paragraph->Line spacing-> 1. Line spacing Single. dar numărul paginii apare doar începând cu partea introductivă a lucrării.5 lines). care pot fi aliniate centrat. c. Alinierea textului în cadrul paragrafelor . Dacă lipseşte numele autorului se trec în loc trei steluţe aşezate liniar sau instituţia sub egida căreia a apărut lucrarea. Editura ALL. Excepţie fac titlurile capitolelor. . REGULI DE CITARE: I./ pp. Alignment Justified.b. ţ etc) şi stilul (Style) Regular.

1999. 78. vol. . p. „Titlul studiului”. p. urmat sau „apud”. Editura ALL. .. 3/1992. în Titlul publicaţiei periodice. Când reproducerea unui citat nu s-a făcut direct după original. în Dreptul. în Drept administrativ european. Exemplu: 1 Popa Eugen. bibliografia de la subsol cuprinde întâi referinţa originalului.. între care se pune formula „citat după” Antonie Iorgovan. Bucureşti. Editura. ci printr-un document intermediar. apud Valentin Prisăcaru. Contenciosul administrativ român. Localitatea editurii. 78 Articole în publicaţii periodice: Prenume Nume.. Exemplu: 1 de referinţa documentului intermediar.. Editura „Lumina Lex”. „Noţiunea de autoritate administrativă”../pp. p. 6. p. când a doua sau următoarele . nr. II.Exemplu: 1 ***. p.. Studii în cărţi: Prenume Nume Autor. Bucureşti. Editura „Lumina Lex”. Tratat de drept administrativ.. Editura ALL. Bucureşti. în Titlul cărţii. . 30. Bucureşti..pentru a nu repeta numele autorului. I. Exemplu: 1 Ivan Ivanoff. . 1995.. „Principiul subsidiarităţii”. 2005. nr. 2006. Culegere de decizii ale Curţii de Apel Ploieşti. „Titlul articolului”. Dacă lucrarea sau autorul din care s-a citat o dată se repetă de mai multe ori./ pp./anul . 31-33.. Anul de apariţie. p. pp. se va utiliza pentru simplificarea trimiterilor şi evitarea repetărilor inutile următoarele indicative: Idem ..

Op.. 6. p. Idem. op.referinţe bibliografice diferă de prima doar prin titlu şi între care nu a mai fost citat o altă sursă bibliografică a altui autor. numai dacă acestea diferă . Bucureşti. de acelaşi autor. 378. p. Bucureşti. 378. p. edi ia a II-a.se utilizează în locul titlului aceleaşi lucrări a unui autor când între două trimiteri la acelaşi autor intervin una sau mai multe trimiteri la alţi autori şi lucrări.. 1996. Bucureşti. rev zut i ad ugit . Editura ALL.de ex. Editura NEMIRA. 10. Bucure ti. ediţia a II-a. Editura NEMIRA. 379.I. explicaţii şi revăzută şi adăugită. vol. Exemplu: 1 Valentin Prisăcaru. Bucureşti. 2 Antonie Iorgovan. la următoarele citări nu se va mai putea utiliza op. Geneză. cit. 2 jurisprudenţă. .cit. Ibidem . Editura NEMIRA. paginii. nr. Tratat de drept administrativ. 2 Ibidem. p. I.cit. 1995.I. Tratat de drept administrativ. revăzută şi adăugită. Contenciosul administrativ român. Noua lege a contenciosului administrativ. 378. urmat de menţionarea celorlalte date. . p. 1996. 3 Valentin Prisăcaru. ci se va proceda la redarea doar unei părţi din titlul lucrărilor citate. atunci când se fac una după alta trimiteri la aceeaşi lucrare. p. 2006. Exemplu: 1 Antonie Iorgovan. 80. vol. ediţia a II-a.pentru a înlocui numele autorului şi titlul lucrării. p. Dacă două sau mai multe lucrări scrise de acelaşi autor s-au citat deja o dată. 1996. Editura „Kullusys”. vol. Exemplu: 1 Antonie Iorgovan. Tratat de drept administrativ. fără intercalări de alte surse bibliografice.

1995. ediţia a II-a..1998.. . Bucureşti. Editura NEMIRA. Partea I.. Tratat de drept administrativ. Editura Kullusys.. Contenciosul. Contenciosul administrativ român.I./anul privind…. 378.11. 40. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 80. Editura „Lumina Lex”. III. Editura ALL.. Valentin Prisăcaru.. p. Acte normative: Legea nr. 5 6 Antonie Iorgovan. p. 4 Valentin Prisăcaru. explicaţii si jurisprudenţa. publicată în M. p. 2 Valentin Prisăcaru.. vol. .EXEMPLU 1 Antonie Iorgovan. . 1996. 2002. Bucureşti. Noua lege a contenciosului administrativ... p. Of. nr. 448 din 24. nr. Bucureşti. 3 Antonie Iorgovan. p. EXEMPLU 1 Legea nr. 104. p. Tratat de drept administrativ. publicat în M. 401. Geneza. 2006. revăzută şi adăugită. al Rom. Of. Tratat…. al Rom. Bucureşti. Partea I. 6. din (ziua) (luna) (anul).

Editura „Naţional”. şi anul apariţiei. în “Titlul publicaţiei periodice”. II. Titlul lucrării. 1/1992. p. 1997. Actele de drept administrativ. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă.”.D.IV. anul apariţiei lucrării. Tudor. 4/1969. NUME. 2. 27-28. nr. II. CIOBANU. Cum se da bibliografia unei lucrări Bibliografia se va redacta strict după indicaţiile de mai jos şi se va ataşa la finalul lucrării. 1959. Viorel Mihai.. Articole şi studii de specialitate 1. 2. . nr. p. Termenele prevăzute de art. 5 din Legea contenciosului administrativ.R. Numele editurii. Localitatea editurii. R. în “R. Bucureşti. DRĂGANU. paginile din publicaţie afectate studiului/articolului. EXEMPLU: 1. Prenume. NUME. Procedura prealabilă obligatorie la organul administrativ care a emis actul ilegal. . Editura Ştiinţifică. monografii. în „Dreptul”. GHERGHINESCU. Tratate. nr. Viorel Mihai. EXEMPLU: 1. 98-99. Bucureşti. Prenume. Titlul studiului/articolului.MODEL - BIBLIOGRAFIE I. CIOBANU. vol. cursuri universitare si alte lucrări de specialitate 1.

22 din 21 ianuarie 1999). 1999). Partea I. Partea I. Al Rom. 48/1992 (M. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă (M.ro . Titlul şi numărul actului normativ (M. nr.G. Of. IV....din .ro 2. .gov.cdep. http://www. 1. al Rom. 104 din 25 mai 1992). nr. 3. Surse Internet EXEMPLU 1. . Acte normative Ordonarea actelor normative se face in funcţie de forţa lor juridică şi în ordine cronologică. Partea I. nr. Of. Legea audiovizualului nr. al Rom. nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici M.(ziua luna anul) EXEMPLU 1.. nr. O.. Partea I. Of. 600 din 8 dec. Of.U. http://www.III. 2.. al Rom.. Legea nr.

UNIVERSITATEA "VALAHIA "DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE LUCRARE DE LICENŢĂ COORDONATOR: grad didactic titlu ştiinţific Prenume NUME STUDENT: Prenume NUME ANUL .

UNI V E R S I T A T E A " V A L A H I A " D I N T Â R G O V I T E FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE Specializarea: LUCRARE DE LICENŢĂ Titlul lucrării COORDONATOR: grad didactic titlu ştiinţific Prenume NUME STUDENT: Prenume NUME ANUL .

UNIVERSITATEA "VALAHIA "DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE LUCRARE DE DISERTAŢIE COORDONATOR: grad didactic titlu ştiinţific Prenume NUME STUDENT: Prenume NUME ANUL .

UNI V E R S I T A T E A " V A L A H I A " D I N T Â R G O V I T E FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE Specializarea: LUCRARE DE DISERTAŢIE Titlul lucrării COORDONATOR: grad didactic titlu ştiinţific Prenume NUME STUDENT: Prenume NUME ANUL .

O. .Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. .J.Codul de procedură civilă. 15.G. 3. M.C.litera.secţia de contencios administrativ. . C.sublinierea noastră. G. 5.Monitorul Oficial al României. – Ordonanţă de urgenţă a Guvernului. O. 14.D.„Revista român de drept”.C. S. 12. 9. . sent. . 2. Of.C.articol.Curtea Constituţional .sentinţa. art.U.MODEL - LISTA ABREVIERI 1. C. 11. . n. 8. .alineat. lit. . . 10. R. alin. civ.. 6. jud.decizia. 7.Ordonanţă de Guvern. C. . s. . . .R. dec. 4. . 13. Trib. proc. Î. . Partea I.A.Tribunalul judeţean.

... 76 Bibliografie ………………………………………………………………………... Executarea hotărârilor instanţelor de contencios administrativ ……..MODEL - CUPRINS Capitolul I .................. 65 Secţiunea a VII-a .Răspunderea în contenciosul administrativ …..... 26 Secţiunea a IV-a ...... 31 Secţiunea a V-a .......…..................................…..... 15 Secţiunea a III-a ......…………………………………...........Părţile în litigiul de contencios administrativ ...... 51 § 2............. 67 Concluzii şi propuneri de lege ferenda ..Scurt istoric privind contenciosul administrativ român ....... Căile de atac împotriva hotărârilor pronunţate de instanţele de contencios administrativ …………………………………………………………………............... 13 Secţiunea a II-a ..........……………..... 6 Capitolul II . 1 Secţiunea a II-a ...Caracterul contenciosului administrativ instituit prin această lege ..… 46 Secţiunea a VI-a .Noţiunea de contencios administrativ ............……...........Contenciosul administrativ reglementat de Legea nr.. 1 Secţiunea I . 58 § 3.. Fazele procedurii contenciosului administrativ …………………....... 554/2004 .Actele administrative exceptate de la controlul legalităţii de către instanţele de contencios administrativ ………………………………………………...........…… 51 § 1..…......Considera ii generale privind contenciosul administrativ .....……… 81 ..Instanţele de contencios administrativ …………………....... 13 Secţiunea I ........Obiectul acţiunii în contenciosul administrativ ......Procedura contenciosului administrativ ………………….......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful