DR. DAN MACAROVICI – CHIMIST Născut la Cluj, în 11 iulie 1930; decedat în 16 decembrie 2008. Fiul lui MACAROVICI Gh.

CONSTANTIN (1902-1984), profesor universitar dr. docent, membru corespondent al Academiei Române şi al MARIEI (TĂNĂSESCU) MACAROVICI, lector universitar, dr. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ - Facultatea de Chimie, Universitatea „V. Babeş” Cluj (1949-1953) - Doctor în ştiinţe chimice – Specialitatea: Chimie Anorganică denumirea tezei: „Asupra formării şi descompunerii termice a apatitei” conducător. ştiinţific: academician Raluca Ripan susţinere: Facultatea de Chimie a Universităţii „Babeş-Bolyai”, ClujNapoca, 1963 - Doctor al Universităţii din Paris (Sorbonne), Franţa denumirea tezei: „Contributions à l'étude des chlorocomplexes d'iridium” conducător. ştiinţific: prof. Guy Pannetier susţinere: Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Paris (Sorbonne), Franţa, 1968 - Specializări şi colaborări – schimburi de experienţă în străinătate Perfecţionarea metodelor de analiză termică – Institutul de Chimie Generală „I. S. Kurnakov”, Moscova, URSS (1963) Specializarea în analiza roentgencristalografică – Facultatea de Ştiinţe, Universitatea din Paris, Franţa, (ian. – dec. 1968) Colaborări şi schimburi de experienţă privind sinteza şi proprietăţile substanţelor luminescente – Varşovia, Polonia, (1972 şi 1987); Beograd, Iugoslavia, (1976); Moscova, (1980) GRADE ŞI TITLURI PROFESIONALE Activitatea de cercetare – s-a desfăşurat în cadrul Institutului de Chimie „Raluca Ripan” din Cluj-Napoca, din anul 1953, până în ultima zi a vieţii, având următoarele grade şi funcţii profesionale: - Cercetător ştiinţific, - Cercetător ştiinţific principal, - Şef de sector, - Cercetător ştiinţific principal gradele III, II, I – până la pensionare (1997) după care a continuat activitatea ca Cercetător ştiinţific principal gr. I – consultant (1997-2008) Activitatea didactică – s-a desfăşurat în cadrul Institutului de Chimie „Raluca Ripan”, a Universităţii Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (cadru didactic asociat şi profesor universitar asociat şi a Universităţii din Oradea (prof. univ. asociat) Din anul 1990 a fost confirmat drept CONDUCĂTOR DE DOCTORAT în cadrul Institutului de chimie şi al Universităţii Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1990-2008) Activităţi administrativ-ştiinţifice Membru şi secretar al Consiliului Ştiinţific al Institutului de Chimie „Raluca Ripan” Cluj, apoi membru al Consiliului de Administraţie; Şef de sector, de secţie, apoi de Laborator în cadrul Institutului Alte activităţi Expert tehnic – specialitatea chimie – pe lângă Tribunalul Cluj, pentru probleme de arbitraj şi anchete penale (1970-2008)

1

sinteza unei serii de compuşi. în mod practic. Franţa (1968)  Premiul „Gh. 1981. mai 1993. pentru recuperarea unor elemente utile şi altele. mecanismele reacţiilor de sinteză în stare solidă. Bucureşti.Citat în „Dicţionarul specialiştilor” – un „Who's who” în Ştiinţa şi Tehnica românească”. O pondere mai redusă în ansamblul lucrărilor au avut-o studiile referitoare la o serie de combinaţii complexe. Budapesta.Toate sesiunile de Comunicări Ştiinţifice dintre anii 1982-2008 organizate de Centrul Cercetări Râmnicu Vâlcea .a. Timişoara (1966) . Universitatea Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. oxizi micşti. halofosfaţi. CITAŢII . Wroclaw (Polonia).Cuprins în volumul „Personalităţi clujene” (1800-2007). caracterizarea şi aplicarea unor serii mari de substanţe solide cristaline anorganice cu proprietăţi luminescente (fosfaţi. Universitatea din Oradea ş.În străinătate – participări la conferinţe. determinarea structurii şi a proprietăţilor acestora. august 1991. Au fost cercetate. Praga. simpozioane şi congrese internaţionale de chimie: iulie 1974. (1957-2008) TITLURI ŞI DISTINCŢII  Doctor în ştiinţe chimice (1963)  Doctor al Universităţii din Paris (Sorbonne). Filiala Academiei Timişoara. precum şi aplicarea lor practică. sept 1979. York (Anglia) . 1996 . . Chişinău (R. Budapesta.Sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de Filiala Academiei Cluj. iluminat 2 . . Moldova). Tehnică. iunie-iulie 1993. Spacu” al Academiei Române pe anul 1995 pentru lucrarea „Studii privind chimia corpului solid”  Indemnizaţie de merit.Invitaţia de a deveni membru al The New York Academy of Sciences. s-a urmărit.Membru al Societăţii de Chimie din România. Principalul domeniu în care s-a desfăşurat activitatea de cercetare a fost cel al chimiei corpului solid anorganic.. 1984. la The American Biographical Institute.Membru în The Research Board of Advisors (1999). influenţa acestora asupra structurii şi a proprietăţilor precum şi cele legate de aplicare. a unor cercetări asupra tehnologiilor pentru obţinerea unor combinaţii anorganice de înaltă puritate. I – Ed.Congresele Naţionale de Chimie: Bucureşti (1978. DAN MACAROVICI Activitatea ştiinţifică s-a axat. . Cluj-Napoca (2008) SCURTĂ PREZENTARE A ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI DIDACTICĂ A DR. vol. 1988) . Cel mai mare număr de lucrări se referă la obţinerea. pe studiul unor aspecte specifice aparţinând chimiei anorganice. în mod special evidenţiindu-se înfiinţarea şi conducerea singurei „şcoli” de chimia substanţelor cu proprietăţi luminescente din România ASOCIAŢII PROFESIONALE. conform Legii 118/2002 (2004) pentru întreaga activitate ştiinţifică şi didactică.Conferinţele Naţionale de Chimie: Iaşi (1964). sept 1974.În ţară: . sept. calcogenuri) cu aplicaţii în electrotehnică.PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE . Institutul de Chimie„Raluca Ripan” ClujNapoca. Helle (Germania). în exclusivitate. În acest cadru. cu precădere.

O parte dintre substanţele luminescente necesare unora dintre întreprinderile menţionate.). respectiv o „ şcoală”. zinc-cadmiu şi altele. K2CO3. privind unii complecşi anorganici cu liganzi organici. arseniaţi. Este de menţionat că. C. Mg-Cd.a. au fost preparate în cadrul Institutului de Chimie „Raluca Ripan” din Cluj-Napoca. Din prima grupă au făcut parte o serie de fosfaţi micşti. unii dintre cercetători au obţinut titlul de „Doctor în chimie” cu teze având subiecte din domeniul substanţelor cu proprietăţi luminescente. în acest cadru. practic singura din ţară din domeniul obţinerii de substanţe anorganice cu proprietăţi luminescente.public şi de interior. Electrofar Bucureşti. mai ales de puritate. Concret au fost studiate două grupe mari de substanţe cu proprietăţi luminescente: a) substanţe luminescente cu oxigen în moleculă. aluminaţi. care urma să fie construită de S. precum şi o serie de contribuţii referitoare la tehnologia obţinerii acidului fosforic. monitoare. display-uri ş.. oxizi dubli. Dan Macarovici -. Romlux Târgovişte.). fosfaţi dubli de Ca-Na. brevete de invenţie. În strânsă legătură cu preocuparea pentru obţinerea unor precursori de înaltă puritate pentru substanţele cu proprietăţi luminescente. cel al cercetărilor privind chimia corpului solid anorganic au fost efectuate studii privind o serie de fosfaţi anorganici sintetici sau naturali. având o capacitate de cca-200t/an. NaHCO3. De asemenea. În acelaşi cadru. la Institutul de Chimie „Raluca Ripan” din Cluj-Napoca. polioxo-metalaţi. s-au cercetat o serie de titanaţi cu structura perovschitică şi unii pigmenţi oxidici ai fierului. fluorogermanaţi. avertizoare luminoase etc. NaCl. halofosfaţi.a. Cea de a doua grupă a cuprins sulfuri alcalino-pământoase. reacţiile de formare pe cale termică şi structura (apatită. au mai fost elaborate o serie de studii. b) substanţe luminescente cu grupa calcogenurilor. pirofosfat de zirconil şi de zirconiu ş. Selum S. Pe baza lucrărilor elaborate a fost întocmit şi un proiect pentru realizarea unei instalaţii industriale de producerea substanţelor luminescente. Ca-Ni. Cercetarea s-a făcut în beneficiul Fabricii de materiale fotosensibile Azomureş din Târgu Mureş. Dan Macarovici. Din grupul de cercetare cu acest profil. la iniţiativa şi sub îndrumarea directă a Dr. cele cerute în cantităţi mici. Pe lângă cercetările din domeniul chimiei corpului solid. Fieni (proiectant a fost Institutul de Proiectări pentru Industria Chimică din Bucureşti în colaborare cu colectivul de la Institutul de Chimie „Raluca Ripan” din Cluj-Napoca). 3 . Produsele rezultate au fost verificate în timp. Ca-K. în unităţile de profil din ţară (Cinescoape Bucureşti. tehnologii de laborator şi pilot. Selum Fieni). vanadaţi şi wolframaţi. Ca-Cd. KH2PO4. pot fi menţionate cercetările privind punerea la punct a unor tehnologii de sinteză şi purificare pentru o serie de reactivi anorganici necesari în industria materialelor fotosensibile (Na 2CO3. au fost elaborate şi procedeele de obţinere şi/sau purificare a precursorilor care trebuie să îndeplinească condiţii deosebite. Rezultatele cercetărilor privind aceste substanţe s-au concretizat în comunicări ştiinţifice. începând din anul 1972. pe lângă modelele de sinteză propriu-zise ale substanţelor luminescente şi caracterizarea lor. cadmiu. Mg-Ni. A. KseCn ş. unele în cadrul lucrărilor pentru tezele de doctorat – al căror conducător ştiinţific a fost Dr. Aşa cum este ilustrat în LISTA DE LUCRĂRI anexată. ecrane catodice de diverse tipuri – tv alb/negru. sulfuri de zinc. a. a luat fiinţă un grup de cercetare. germanaţi.

Timişoara. 1960. 1998 (6 lucrări). 2006.-J. BREVETE DE INVENŢIE 1. 1957. 1967. 1968 . 1983 (2 lucrări) . Gh. 1996 .„Zilele Academice Timişene”. „Substanţe luminescente” Dan Macarovici.Analele Universităţii Oradea. Z. 2001. 1963 (4 lucrări).1. 1995 (3 lucrări). „Chimia oxizilor dubli şi utilizarea lor” Const. 1996. 1973 . 1994. Olăneşti şi Căciulata) anii 1987-2008 (în fiecare an câte 2-5 lucrări) . Polonia. 2003 (3 lucrări). Fascicula Chimie. M.Journal of Thermal Analysis. 1965 (2 lucrări). 1995 (3 lucrări) . 1962. 2000 (2 lucrări) . 1997. anii 2000.Roumanian Chemical Quaterly Reviews. 2005 (8 lucrări).„Thermal Analysis” – Proceedings of Fourth International Conference of Thermal Analysis.Roumanian Journal of Optoelectronics.Comptes Rendus de l'Academie de Sciences de Paris. 1961. „Procedeu de conversie a cromatului de sodiu în bicromat de sodiu” 4 .R. (2 lucrări) . 1983. Dan Macarovici Editura Academiei R.Simpozionul „Contribuţii ştiinţifice în chimie”. 1966 (2 lucrări). Budapest.-J. . 1966 (2 lucrări).Studii şi cercetări de chimie – Bucureşti – 1965.Probleme de chimizare a agriculturii (1961) . 1994 . M. Piatra Neamţ.3. USA. 1972 (2 lucrări). El. 2007 III. Hegedüs. (2 lucrări) . CARŢI PUBLICATE I.LISTA DE LUCRĂRI I. 1974 . Râmnicu Vâlcea (Călimăneşti. – Bucureşti (1975) I. 2008 (2 lucrări) .Fişe pentru colecţia „Powder Diffraction Standards”. 1968 (2 lucrări).Al III-lea simpozion Naţional de Ingineria Proceselor Chimice.Studii şi cercetări de chimie (Cluj) – 1955. 2007 (3 lucrări).2. 1960. 2005.„1-st International Symposium on Rare Earth Spectroscopy” Wroclaw. Popovici. „Reacţii chimice în stare solidă” Dan Macarovici. 2008 .„Materiale Science Forum”. 1999 (2 lucrări). Akademia Kiado Budapest. El. Z. Aneculăese Editura Tehnică – Bucureşti (1985) II. 1975 . Hegedüs. Macarovici.Publicaţiile Sesiunilor de Comunicări Ştiinţifice ale Centrului de Cercetări. 1993.Al IV-lea Simpozion Naţional de Ingineria Proceselor Chimice. sept 1984 şi Ed. Piatra Neamţ.Revue Roumaine de Chimie -1965 (2 lucrări). 1974. 1997 (2 lucrări). 1988. Aneculăese Editura Tehnică – Bucureşti (1985) I. Paris. 1982-1983 (2 lucrări) . World Scienetific Singapore (1985) . Popovici.„Studia Universitatis „Babeş-Bolyai” Seria Chemia.S. LUCRĂRI PUBLICATE 100 de lucrări – singur şi împreună cu colectivul său – publicate în revistele: .

Benke. „Hârtie indicatoare a concentraţiei de Ag+ în soluţiile de fixare foto” L. Miloslava Nemeş Brevet RSR 86063 (1984) 9. soluţie. folosit la sinteze de substanţe luminescente” Daniela Polverejan. M. Daniela Polverejan. L. Hegedüs. „Procedeu de obţinere a clorurii de sodiu de înaltă puritate” Dan Macarovici. P. „Procedeu de obţinere a unui luminofor pe bază de sulfuri alcalino-pământoase” Dan Macarovici. K. Dan Macarovici Brevet RSR 93556 (1987) 11. Aneculăese. Miloslava Nemeş Brevet RSR 75724 (1980) 3. Hegedüs Brevet RSR 76782 (1981) 5. Boian.Dan Macarovici. Popovici. „Procedeu de purificare avansată a fosfatului secundar de amoniu tehnic. „Procedeu de purificare avansată a clorurii de calciu” Dan Macarovici. Miloslava Nemeş Brevet RSR 96827 (1988) 14. Dan Macarovici Brevet RSR 96387 (1988) 12. Ana Cuibus Brevet RSR 77985 (1981) 6. Daniela Polverejan. „Procedeu de preparare a unui luminofor” Dan Macarovici. „Procedeu de obţinere a sulfuri de zinc de puritate avansată” El-J. Dan Macarovici Brevet România 103769 (1991) 5 . Aneculăese. „Procedeu semicontinuu de obţinere a fosfatului secundar de calciu” Dan Macarovici. Miloslava Nemeş Brevet RSR 98117 (1989) 16. Hegedüs Brevet RSR 64038 (1977) 2. Popovici. „Procedeu de obţinere a carbonatului de sodiu de înaltă puritate” Dan Macarovici. Miloslava Nemeş. Popovici. M. Dan Macarovici Brevet RSR 96826 (1988) 13. Z. „Procedeu de obţinere a unui luminofor cu emisie în domeniul spectral verdegalben” El-J. Aneculăese. „Procedeu de obţinere a fosfatului primar de potasiu de înaltă puritate” Daniela Polverejan. M. Z. „Procedeu de obţinere a carbonatului de potasiu de înaltă puritate” Dan Macarovici. Dan Macarovici Brevet RSR 93555 (1987) 10. Benke. Daniela Polverejan Brevet RSR 78995 (1982) 8. Hegedüs Brevet RSR 76778 (1981) 4. „Procedeu de obţinere a sulfatului de zinc pentru luminofori” El-J. „Compoziţie luminescentă cu emisie în domeniul roşu şi procedeu de realizare” Dan Macarovici. Dan Macarovici Brevet RSR 98116 (1989) 15. Z. Z. Păcurar. Daniela Polverejan. „Procedeu de obţinere a unui luminofor din clasa aluminaţilor elementelor alcalino-pământoase” Dan Macarovici. Daniela Polverejan Brevet RSR 78285 (1981) 7.

2000 18. au fost întocmite „Caiete de sarcini”: . „Procedeu de laborator pentru obţinerea hidrogeno-fosfatului de stronţiu” Daniela Polverejan. Popovici. M.„Sinteze de substanţe luminofore cu suport de sulfură de zinc” .2000 19. Popovici. „Procedeu de obţinere a unui luminofor pe baza de sulfură de zinc cu fosforescenţă verde” El-J. Vădan. Fl.01. Dan Macarovici Brevet România 155450 /31. bicarbonatului de sodiu şi carbonatului de potasiu pentru uz foto” .17.2000 20.„Prepararea fosfatului monopotasic. „Procedeu de sinteză a luminoforului wolframat de calciu autoactivat” El-J.2001 21. Dan Macarovici Brevet România 119729 /30. Dan Macarovici Brevet România 117092 /12.2008 IV.„Sinteze de substanţe luminofore cu suport de sulfură de zinc şi sulfură de zinc şi cadmiu” .„Purificarea carbonatului de sodiu.„Luminofori pentru ecrane tv – obţinerea luminoforului de nuanţă galbenă” . M.„Sinteza de substanţă cu proprietăţi luminofore pe bază de fluorogermanat de magneziu activat cu Mn” . Forgaciu. „Procedeu de obţinere a unui pigment fosforescent” El-J. PROCESE TEHNOLOGICE Între anii 1971-1998. Dan Macarovici Brevet România 114002 /30.„Sinteze de substanţe luminofore cu suport de halofosfaţi” . Dan Macarovici Brevet România 114001 /30. Fl.03.„Sinteza de substanţă luminoforă sensibilă la radiaţii infraroşii din clasa sulfurilor alcalino-pământoase” .„Sinteze de substanţe luminofore cu suport de sulfură de zinc şi cadmiu” . colectivul de cercetători condus de Dan Macarovici a realizat 45 de PROCESE TEHNOLOGICE OMOLOGATE – pentru contracte cu diferite întreprinderi din România. Pentru toate acestea. M. decametofosfatului de sodiu şi a polifosfatului de sodiu (policon D) pentru uz foto” .„Substanţe luminofore cu suport de halofosfaţi” (partea I-II) 6 . Forgaciu.„Clorura de sodiu pentru uz foto” .„Sinteze de substanţe cu proprietăţi luminofore cu suport de fosfaţi şi germanaţi” .09.caiet tehnologic omologat .06.„Sinteze de substanţe luminofore cu suport de fluoro-silicogermanat de magneziu” – proces tehnologic pilot . El-J.„Sinteze de substanţe luminofore cu suport de fluoro-silicogermanat de magneziu”. Popovici. Aneculăese.Nemeş. „Procedeu de obţinere a unui pigment luminiscent cu fluorescenţa roz pentru reclame luminoase” M.02. M. Popovici.„Luminofori pentru ecrane tv – obţinerea luminoforului de nuanţă albastră” . Vădan. Aneculăese.„Proceduri de conversie a cromatului de sodiu în bicromat de sodiu cu bioxid de carbon” .„Sinteze de substanţe luminofore cu suport de sulfuri” .

Aceste 140 de lucrări.A” Săvinesti-Neamţ Tehnologie de laborator pentru obţinerea luminoforului fosfat mixt cu Sr şi Mg [(Sr. Bucureşti etc.C.Sesiunile Ştiinţifice ale Institutului de Chimie. Cluj 7 . „Proces tehnologic pentru obţinerea substanţei luminescente ortofosfat de stronţiu şi magneziu activat cu staniu” Cercetări în vederea aplicării la scară industrială a tehnologiei de obţinere a substanţelor luminescente din clasa halofosfaţi” „Proces tehnologic pentru obţinerea substanţei luminescente ortovandanat de yttriu activat cu europiu” „Metoda de separare a nichelului din catalizatori de metanare uzaţi” „Optimizarea tehnologiei de obţinere a KSeCN-reactiv foto” „Proces tehnologic pentru recuperarea nichelului din catalizatori de metanare şi conversie de metan uzaţi” . „Sinteze de substanţe luminofore cu proprietăţi fosforescente pe bază de sulfuri duble de zinc şi cadmiu” „Proces tehnologic de laborator pentru recuperarea elementelor utile din catalizatori Cu-Mg-Al2O3 uzaţi” „Proces tehnologic pentru obţinerea unui catalizator Ni-Al 2O3 utilizat la descompunerea amoniacului” „Tehnologie modernizată de recuperare a paladiului din catalizatori uzaţi” „Tehnologie de laborator pentru obţinerea luminoforului CaWO4 autoactivat” „Recuperarea şi valorificarea nichelului din catalizatori uzaţi rezultaţi din procesele de fabricaţie ale S. .proces micropilot.Sesiunile ştiinţifice ale Filialei Academiei RPR din Cluj .- V.” „Sinteza sulfurii de zinc activată cu cupru şi alte metale – pigment fosforescent” „Tehnologie de laborator pentru obţinerea fosfatului mixt de stronţiu şi zinc activat cu ceriu şi mangan – luminiscent” „Obţinerea pigmentului roşu de oxid de fier – aplicaţii” În cele 140 de COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE sunt înregistrate doar lucrările care nu au fost publicate sau au fost publicate în formă modificată. după cum urmează: . ca şi cele 42 de CONFERINŢE şi cele 30 de ALTE LUCRĂRI – au fost prezentate la diferite MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE. MG)3(PO4)2:Ce] cu emisie luminiscentă în Uv. COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE „Substanţe cu proprietăţi luminescente tip 50000 PL-410” „Luminofori pentru ecrane tv” „Substanţe luminofore cu suport de sulfură de zinc fosforescente” „Sinteza tetrametafosfatului de sodiu – reactiv foto” „Sinteza selenocianurii de potasiu – reactiv foto” „Pulberi luminescente tip P31 (JEDEC) pentru ecrane cu monitor” Noi cercetări privind modificarea tehnologiei de obţinere a luminoforului fluorgermanat de magneziu activat cu mangan” „Proces tehnologic pentru obţinerea luminoforilor pentru ecrane catodice speciale tip P2 şi P11 (JEDEC)” „Proces tehnologic pentru obţinerea pulberii luminescente tip p31 (JEDEC) pentru ecrane monitor” – proces micropilot. Fibrex S.Conferinţele Republicane de Chimie – Timişoara.

R. Bucureşti Conferinţe Naţionale de Fizică. 1997 Sesiunile Anuale de Comunicări Ştiinţifice Universitatea Oradea. Voineasa. Prelegeri la cursurile de perfecţionare profesională. 1994. Halle. Cluj-Napoca „Zilele Academice Timişene”. „Istoria chimiei”. organizate la Călimăneşti. 1995. Universitatea Oradea. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică. York. Cluj-Napoca. 1993. „Chimia anorganică modernă”. Cluj-Napoca 2. Chimie 8 . Fizică-Chimie. Cluj-Napoca Romanian Conference on Advanced Materials. Iaşi The XIII-th National Conference on Analytical Chemistry. Chişinău XXVIIIth Colloquim Spectroscopium Internationale – IUPAC. Cursurile de Perfecţionare profesională organizate la Centrul de cercetări Chimice Timişoara. Fizică-Chimie. Piatra Neamţ Simpozionul „100 de ani de la naşterea Acad. inclusiv Ministerul industriei VI. Cluj-Napoca Al X-lea Congres Naţional de Farmacie. Curs anul IV. Cluj toate Sesiunile de Comunicări Ştiinţifice ale Centrului de Cercetări (OLTCHIM) Râmnicu Vâlcea. Universitatea Oradea. Budapest. Praga 1974 Internaţional Conference on Phosphorus Chemistry. Olăneşti (INCERCHIM) The 33rd IUPAC CONGRESS. 1995. 1974-1975 (30 de prelegeri) 2. Fizică-Chimie. 1984 b. Chimie 3. Universitatea „BabeşBolyai”. Dep. Dep. Anglia. Universitatea din Paris. Căciulata. Cursuri de perfecţionare profesională 1. 1991 Sesiunea anuală de Chimie şi Ecologie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Budapest. 1963. Universitatea „Babeş-Bolyai”. Craiova. Paris. în anii 1960. „Metode de analiză structurală în chimia anorganică”. 1968. Sorbonne Lucrări întocmite în cadrul contractelor cu diverse întreprinderi din ţară – 1970 -2008. Curs anul IV. anii 20002008 – Băile Felix Tezele obţinute pentru obţinerea titlului de doctor: Cluj. dintre anii 1982-2008. Baia Mare. ACTIVITATEA DIDACTICĂ a. 1993 The 5th Edition of Chemical Engineering Processes Symposium. 1996 Simpozionul Jubilar „45 de ani de la înfiinţarea Institutului de Chimie Raluca Ripan”.- 2nd Symposium on Inorganic Phosphorus Compounds (IUPAC). Curs pentru anul IV TCA. organizate la „Institutul de Chimie Raluca Ripan”. 1982 Simpozioane şi conferinţe de Chimie – Iaşi Simpozioane privind produse ceramice organizate de CERO. Dep. (RDG). 1961. „Produse anorganice de înaltă puritate ”. Chimie 4. Cursuri universitare 1. Curs anul IV. Bucureşti XXII International Conference on Coordination Chemistry. Universitatea Oradea. 1979 Sesiunile de Comunicări Tehnico-Ştiinţifice ale IAMN. 1993. Ripan”.

Editura Tehnică.4 (2 lucrări).5 (2 lucrări) . SPIE Proceedings Series. nr.. se specifică:  Revue Roumaine de Chimie. invențiile respective 9 . 1998.42 .  ROMOPTO 2000 . 1993 (2 lucrări)  "Studia Universitatis "Babeș-Bolyai".Vâlcea. 4430 . nr. 1996. nr. vol. nr.40 (3 lucrări) . 1968.45 .SPIE Proceedings 1999. ''PENTRU BREVETELE DE INVENȚIE'' . Timișoara. Elisabeth-Jeanne Popovici.537-538 . nr.  Comptes Rendus de l"Academie de Sciences de Paris. 1972.11 (2 lucrări) . Seria Chemia. 2000.7 . 1985 . „Chimia Combinaţiilor complexe” Curs anul IV. 2008. Bucharest.  Un mare număr de lucrări publicate în Analele Universității Oradea Fascicola Chimie. Paris. București.A.2 lucrări publicate în Ed.1984 . 1999.toate înregistrate la OSIM. sept. nr. nr. ale Centrelor de Cercetări Iași. 1994. Universitatea Oradea.5 .  Journal of Thermal Analysis.4068 . nr. World Scientific Singapore. 1985  Dintre publicațiile care au tipărit parte din lucrările dr. nr. nr. 1975.2000.Sixth Conference on Optics. anii 1983.34 .59. 1975 .S. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Rm. 1995.47 .I. nr.  Sixth Symposium on Optoelectronics SIOEL 99. Macarovici. 1974 . nr. anii : l965. nr.13 (2 lucrări).5.266. 1966.10.  Fișe pentru Colecția "Powder Diffraction Standards".41 (2 lucrări) și nr. în anul 2008. Akademiai Kiado Budapest. 1975  Dan Macarovici. nr. București. 1967.45 . nr.Proceedings of Fourth International Conference of Thermal Analysis . Maria Aneculaese: Substanțe luminiscente. nr.1974.  Materials Science Forum. nr. 1996. Dan Macarovici: Chimia oxizilor dubli și utilizările lor. Teze de doctorat – conducător ştiinţific În perioada 1996-2008. fiind în curs de finalizare încă alte două doctorate ==Bibliografie==  Comisia specială de acordare a indemnizației de merit BUCUREȘTI.12 . DAN MACAROVICI.  "Thermal Analysis" . Fizică-Chimie. etc. 1997. Tineretului și Sportului de catre Dan Macarovici  Constantin Gh. Chimie c. 1998. 1997. 2007. trimisă la Ministerul Educației.  Roumanian Chemical Quaterly Reviews.43 (5 lucrări).nr. Cercetării.  I-st International Symposium on Rare Earth Spectroscopy . Budapest. Bucharest . Zsolt Hegedus.  Revista de Chimie. în anii 2000-2008 și în alte publicații din țară (mai ales. Dep. proprietarul a fost și este Institutul de Cercetări în Chimie din Cluj-Napoca. 1968.41 (2 lucrări) . nr.  Roumanian Journal of Optoelectronics. U.49. au fost finalizate zece doctorate. nr. București. nr.

324. în care au apărut lucrările. Întreprinderea "STEAUA ELECTRICĂ" Fieni (1987). etc. Săvinești-Neamț (1991. 1992). pag. Casa Cărții de Știință.204 . 1976 .R. Ișalnița .Publicațiile citate la cap.Mureș (l978. între care se specifică " Combinatul Chimic Târnăveni (1971) .Craiova (1987. autori: Popovici Elisabeth-Jeanne.ro: [http://www. 1980.4 contracte -.Tehnică București. Cluj-Napoca (19971998).Ch. Întreprinderea de Cinescoape București (1985). C. S. "IMCOP" S.pag.A.ro/brevet/9501315-procedeu-desinteza-a-unui-pigment-fosforescent-13628050. 1994)."AZOMUREȘ" Tg.1995: Procedeu de sinteză a unui pigment fosforescent].07. 1986. Ed.C. 1978). Cluj-Napoca. București (1993. 1985 . Legături externe *BreveteOnline.C. Ministerul Cercetării și Tehnologiei. Ministerul Învățământului și Științei. 2007. Aneculaese Maria. 1987).Volumul "Personalități clujene (1800-2007).I.Ch. C. Ed. "FIBREX" S. . 1981.I. 9501315/17.fiind aplicate în diversele contracte pe care le-a încheiat și derulat Institutul în anii 1977-2008.L. 1978 . S. 1983 . 1993).I. 1977 . "SINTOFARM" București (1973.I.2 contracte-.C.. 1975 . ''PROCESELE TEHNOLOGICE'' au fost TOATE OMOLOGATE și au fost realizate în cadrul contractelor Institutului de Cercetări în Chimie din Cluj-Napoca. încheiate cu întreprinderi și societăți comerciale. Combinatul de Produse Sodice Ocna Mureș ( 1979. vol I.Tehnică București. București (1991.Dicționarul Specialiștilor.Vâlcea (1977. 1989 . 1982.html Brevet de invenție nr.3 contracte -. conform legislației în vigoare.II. 1984.. care le-au aplicat în procesele de producție din unitățile respective.2 contracte -. Centrala Industrială Produse Anorganice Rm. 10 . 1989).breveteonline. 1988. 1974. 1996 . I.M. Macarovici Dan "Reacții chimice în stare solidă.