P. 1
140579030 Ghid Redactare Acte Procedurale Materie Penala

140579030 Ghid Redactare Acte Procedurale Materie Penala

|Views: 13|Likes:
Published by Daniel Serban

More info:

Published by: Daniel Serban on Jun 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2015

pdf

text

original

Ghid teoretic şi practic

Tehnica de redactare a actelor procedurale
În materie penală
Alexandru Vasiliu
Lucia Rog
2010
z j
Alexandru Vasiliu
Lucia Rog
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
TEHNICA DE REDACTARE A ACTELOR PROCEDURALE
ÎN MATERIE PENALĂ
Cuvânt înainte
Ghidul este realizat cu intenţia de a răspunde unor necesităţi practice legate de formarea greferului şi activitatea
pe care acesta o desfăşoară pe parcursul procesului penal, fe că este vorba de urmărirea penală, fe că avem în
vederea judecata.
Alcătuirea acestui ghid nu reprezintă doar o succesiune de formulare pe care le utilizează un grefer. Autorii
au căutat să structureze lucrarea astfel încât aceasta să ajute la cunoaşterea corectă a principalelor instituţii ale
dreptului procesual penal şi a practicii judiciare relevante, astfel încât înţelegerea modului în care trebuie să se
desfăşoare procesul penal şi a rolului pe care greferul îl are de îndeplinit să fe cât mai complete.
Sperăm ca ghidul să ajute atât în procesul de formare a greferilor cât şi în activitatea lor practică şi să
reprezinte un instrument nelipsit, alături de Codul de procedură penală.
Autorii ţin să mulţumească doamnei procuror Lavinia Ionescu, formator în cadrul Şcolii Naţionale de Gref-
eri, pentru ajutorul deosebit pe care l-a dat la redactarea lucrării, prin materialul destinat greferilor din parchete
pe care l-a pus la dispoziţie, precum şi greferilor prezenţi la cele două seminarii ce au fost organizate în cadrul
programului, pentru observaţiile utile fnalizării lucrării.
Sperăm ca trecerea timpului să demonstreze utilitatea ghidului.
Autorii

¢ ¡
Cuprins
Capitolul i. incompatibilitatea ............................................................................................9
procedura de soluţionare a cererilor de abţinere sau de recuzare ................................................................10
Capitolul ii. Citaţia, mandatul de aducere şi comunicarea actelor de procedură ........................15
Citaţia ....................................................................................................................................................... 15
Dispoziţii generale cu privire la citare .................................................................................................... 15
Locul de citare ................................................................................................................................. 16
Înmânarea citaţiei ............................................................................................................................ 18
Dovada de primire şi procesul-verbal de predare a citaţiei ................................................................. 19
Dispoziţii privitoare la citarea părţilor în faza de judecată ...................................................................... 19
Mandatul de aducere ............................................................................................................................... 20
Comunicarea actelor de procedură ............................................................................................................ 22
Aspecte generale .................................................................................................................................. 22
Comunicarea hotărârii ......................................................................................................................... 23
Capitolul iii. termenele .................................................................................................... 28
Capitolul iv. Percheziţia .................................................................................................. 30
Capitolul v. arestarea preventivă ...................................................................................... 37
Procedura de soluţionare, în cursul urmăririi penale, a propunerii de arestare preventivă a inculpatului ...... 37
Aspecte prealabile şedinţei de judecată .................................................................................................39
Şedinţa de judecată ............................................................................................................................. 40
Aspecte ulterioare şedinţei de judecată. Soluţii ..................................................................................... 40
A. Admiterea propunerii de arestare preventivă .................................................................................42
1. Propunere soluţionată în prezenţa inculpatului .........................................................................42
2. Propunere soluţionată în lipsa inculpatului ..............................................................................45
B. Respingerea propunerii de arestare preventivă ............................................................................. 46
C. Luarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara........................................................... 46
Procedura de soluţionare a propunerii de prelungire a măsurii de arestare preventivă a inculpatului ...........53
Aspecte prealabile şedinţei de judecată .................................................................................................56
Şedinţa de judecată .............................................................................................................................. 57
Aspecte ulterioare şedinţei de judeată. Soluţii ....................................................................................... 57
Liberarea provizorie sub control judiciar şi liberarea provizorie pe cauţiune ................................................62
Aspecte generale ..................................................................................................................................62
Formularea cererii în cursul urmăririi penale. Aspecte prealabile şedinţei de judecată ............................63
Şedinţa de judecată ............................................................................................................................. 64
Aspecte ulterioare şedinţei de judecată. Soluţii ......................................................................................65
Formularea cererii în cursul judecăţii .................................................................................................... 68
Înlocuirea sau revocarea măsurilor preventive ............................................................................................ 72
Încetarea de drept a măsurilor preventive .................................................................................................. 73
Menţinerea arestării inculpatului la primirea dosarului .............................................................................. 75
Aspecte prealabile şedinţei de judecată .................................................................................................76
ê j
Aspecte ulterioare şedinţei de judecată. Soluţii ......................................................................................76
Verifcări privind arestarea inculpatului în cursul judecăţii .......................................................................... 81
Arestarea inculpatului în cursul judecăţii .................................................................................................. 86
Capitolul vi. urmărirea penală .......................................................................................... 87
Urmărirea penală ......................................................................................................................................87
Aspecte introductive ............................................................................................................................87
Trăsăturile caracteristice fazei de urmărire penală ............................................................................ 88
Ordonanţa. Rezoluţia ...................................................................................................................... 88
Competenţa organelor de urmărire penală ............................................................................................... 89
Supravegherea urmăririi penale de către procuror ...................................................................................... 91
Modurile de sesizare ale organului de urmărire penală ...............................................................................92
Dispoziţii generale ................................................................................................................................92
Procedura plângerii prealabile ...............................................................................................................93
Instituţia plângerii prealabile ............................................................................................................93
Termenul de introducere a plângerii prealabile ................................................................................. 94
Alte dispoziţii privind plângerea prealabilă ........................................................................................95
Actele premergătoare şi folosirea investigatorilor sub acoperire .................................................................95
Desfăşurarea urmăririi penale ....................................................................................................................97
Aspecte introductive .............................................................................................................................97
Începerea urmăririi penale .................................................................................................................. 101
Punerea în mişcare a acţiunii penale....................................................................................................106
Luarea măsurilor procesuale ...............................................................................................................109
Reţinerea .......................................................................................................................................109
Obligarea de a nu părăsi localitatea ................................................................................................. 113
Obligarea de a nu părăsi ţara .............................................................................................................. 115
Formularea propunerii de arestare preventivă a învinuitului şi a inculpatului ....................................123
Formularea propunerii de prelungire a măsurii arestării preventive ..................................................126
Extinderea urmăririi penale ..................................................................................................................128
Suspendarea urmăririi penale ..............................................................................................................129
Stingerea procesului în faza de urmărire penală ........................................................................................129
Încetarea urmăririi penale ...................................................................................................................129
Scoaterea de sub urmărire penală ....................................................................................................... 131
Clasarea ............................................................................................................................................. 139
Terminarea urmăririi penale şi trimiterea în judecată ...............................................................................140
Urmărirea penală cu acţiunea penală pusă în mişcare .........................................................................140
Urmărirea penală fără punerea în mişcare a acţiunii penale .................................................................. 141
Trimiterea în judecată .........................................................................................................................142
Reluarea urmăririi penale ........................................................................................................................ 145
Plângerea împotriva actelor procurorului, adresată procurorului ierarhic superior .................................... 146
Capitol vii. Plângerea în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de
netrimitere în judecată ................................................................................................... 147
Capitolul viii. Judecata în primă instanţă .......................................................................... 152
Aspecte prealabile şedinţei de judecată ...........................................................................................152
Obligaţii ale greferului de şedinţă ...........................................................................................152
Şedinţa de judecată .......................................................................................................................152
Principii specifce fazei de judecată ............................................................................................ 154
Aspecte prealabile citirii actului de sesizare ................................................................................ 155
Verifcări privitoare la inculpat ............................................................................................... 155
Măsuri premergătoare privind martorii, experţii şi interpreţii ...................................................157
Verifcarea regularităţii actului de sesizare .............................................................................. 158
Lămuriri, excepţii şi cereri ..................................................................................................... 159
Constituirea de parte civilă ............................................................................................... 159
Introducerea în cauză a părţii responsabile civilmente ........................................................ 162
Excepţiile de necompetenţă ............................................................................................... 163
Excepţia de neconstituţionalitate ...................................................................................... 163
Măsurile asigurătorii ..........................................................................................................167
Propunerea de probe noi ........................................................................................................ 169
Cercetarea judecătorească ......................................................................................................... 169
Citirea actului de sesizare ...................................................................................................... 169
Ascultarea inculpatului .......................................................................................................... 170
Ascultarea celorlalte părţi ....................................................................................................... 171
Modalităţi speciale de ascultare a părţii vătămate şi a părţii civile ........................................ 171
Ascultarea martorilor .............................................................................................................172
Ascultarea martorilor cu identitate protejată ......................................................................174
Expertizele .............................................................................................................................178
Procedura efectuării expertizei ...........................................................................................178
Lămuriri date expertului şi părţilor .....................................................................................180
Schimbarea încadrării juridice .................................................................................................181
Terminarea cercetării judecătoreşti ........................................................................................ 182
Dezbaterile ............................................................................................................................... 182
Activitatea ulterioară şedinţei de judecată ...................................................................................... 182
Încheierea de şedinţă ..................................................................................................................... 183
Structura încheierii de şedinţă: ..................................................................................................... 184
Reunirea cauzelor în cazurile de indivizibilitate şi conexitate................................................................ 193
Disjungerea .........................................................................................................................................197
Încheierea de amânare a pronunţării ................................................................................................... 201
Încheierea de îndreptare a erorilor materiale şi de înlăturare a unor omisiuni vădite ............................203
Capitolul iX. amenda judiciară ........................................................................................ 208
Capitolul X. Căile ordinare de atac ....................................................................................210
Apelul ........................................................................................................................................... 210
Aspecte specifce pentru judecata în apel ................................................................................... 210
Hotărârile supuse apelului ..................................................................................................... 210
Persoanele care pot face apel .................................................................................................. 211
Cererea de apel ...................................................................................................................... 211
Renunţarea la apel şi retragerea apelului ........................................................................................ 212
Măsuri pregătitoare pentru desfăşurarea şedinţei de apel ..................................................................... 212
Judecarea apelului ................................................................................................................................216
8 ]
CaPitolul i.
inComPatibilitatea
Sediul materiei: art. 46-54 Cod proc.pen.
Art. 49. Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratului-
asistent şi a greferului. – extras –
(1) Dispoziţiile art. 46 se aplică .... greferului de şedinţă, când cauza de incompatibilitate există între ei sau
între vreunul dintre ei şi unul dintre membrii completului de judecată.
(2) Dispoziţiile privind cazurile de incompatibilitate prevăzute în art. 48 alin. (1) lit. b)-i) şi alin. (2) se aplică
procurorului, persoanei care efectuează cercetarea penală, magistratului-asistent şi greferului de şedinţă.
Art. 46. Rudenia între judecători. Judecătorii care sunt soţi, rude sau afni între ei, până la gradul al
patrulea inclusiv, nu pot face parte din acelaşi complet de judecată.
Art. 48. Alte cauze de incompatibilitate. – extras –
...
b) a fost reprezentant sau apărător al vreuneia din părţi;
c) a fost expert sau martor;
d) există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă, el, soţul sau vreo rudă apropiată;
e) soţul, ruda sau afnul său, până la gradul al patrulea inclusiv, a efectuat acte de urmărire penală, a supra-
vegheat urmărirea penală, a soluţionat propunerea de arestare preventivă ori de prelungire a arestării preventive,
în cursul urmăririi penale;
f) este soţ, rudă sau afn, până la gradul al patrulea inclusiv, cu una dintre părţi sau cu avocatul ori manda-
tarul acesteia;
g) există duşmănie între el, soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre
părţi, soţul sau rudele acesteia până la gradul al treilea inclusiv;
h) este tutore sau curator al uneia dintre părţi;
i) a primit liberalităţi de la una dintre părţi, avocatul sau mandatarul acesteia.
(2) ... este incompatibil de a participa la judecarea unei cauze în căile de atac, atunci când soţul, ruda ori af-
nul său până la gradul al patrulea inclusiv a participat, ca judecător sau procuror, la judecarea aceleiaşi cauze.
Observaţie: Cazurile de incompatibilitate sunt prevăzute în art. 46-48 C. proc.pen

.
1 Art. 47. Judecător care s-a pronunţat anterior. (1)
1
Judecătorul care a luat parte la soluţionarea unei cauze nu mai poate
participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale de atac sau la judecarea cauzei după desfinţarea hotărârii cu trimitere în apel sau după
casarea cu trimitere în recurs.
(2) De asemenea, nu mai poate participa la judecarea cauzei judecătorul care şi-a exprimat anterior părerea cu privire la soluţia care
ar putea f dată în acea cauză.
Art. 48. Alte cauze de incompatibilitate. (1) Judecătorul este de asemenea incompatibil de a judeca, dacă în cauza respectivă:
a)
1
a pus în mişcare acţiunea penală sau a dispus trimiterea în judecată ori a pus concluzii în calitate de procuror la instanţa de
judecată, a soluţionat propunerea de arestare preventivă ori de prelungire a arestării preventive în cursul urmăririi penale;
b) a fost reprezentant sau apărător al vreuneia din părţi;
c) a fost expert sau martor;
d) există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă, el, soţul sau vreo rudă apropiată;
Soluţiile la judecata în apel ................................................................................................................... 221
Recursul .................................................................................................................................................. 224
Aspecte specifce pentru judecata în recurs ......................................................................................... 224
Măsuri pregătitoare pentru şedinţa de judecată în recurs .................................................................... 225
Judecarea recursului .............................................................................................................................227
Soluţiile instanţei de recurs .................................................................................................................231
Capitolul Xi. Căile extraordinare de atac ............................................................................ 237
contestaţia în anulare .................................................................................................................... 237
Procedura de exercitare a căii extraordinare de atac ................................................................240
Hotărârile care pot f atacate ............................................................................................240
Titularii cererii şi conţinutul cererii .....................................................................................240
Termenul de introducere a cererii .......................................................................................240
Procedura de judecată ...........................................................................................................240
Examinarea în principiu .....................................................................................................240
Procedura de judecare şi soluţionare a cererii ......................................................................241
Revizuirea ......................................................................................................................................241
Condiţii cerute pentru introducerea cererii ............................................................................. 242
Structura procedurii de revizuire ............................................................................................ 242
Efectuarea actelor de cercetare .......................................................................................... 242
Procedura la instanţa de judecată ...................................................................................... 243
Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. ...................................... 244
Capitolul Xii. Procedura în cauzele cu infractori minori ........................................................246
Capitolul Xiii. amânarea şi întreruperea executării pedepsei închisorii
sau a detenţiunii pe viaţă ................................................................................................252
Capitolul Xiv. Contestaţia la executare ............................................................................ 260
Io
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
II
CAPITOL I.
InCOmPATIbILITATEA
procedura de soluţionare a cererilor de abţinere sau
de recuzare
a. În cursul judecăţii
Recuzarea se formulează oral sau în scris.
În cerere se vor arăta, pentru fecare persoană în parte a cazului de incompatibilitate invocat şi a
tuturor temeiurilor de fapt cunoscute la momentul recuzării.
Cererea de recuzare poate privi numai pe judecătorii care compun completul de judecată.
Observaţii: Dacă nu se respectă aceste cerinţe cererea va f respinsă ca inadmisibilă.
Persoana incompatibilă este obligată să facă cerere de abţinere, cu indicarea cazului de incompatibilitate
şi cu arătarea motivelor.
DECLARAŢIE DE ABŢINERE FORMULATĂ DE JUDECĂTOR
DOmnULE PREŞEDInTE
Subsemnata S. F., judecător la ..................................., în temeiul dispoziţiilor art. 50, raportat la art. 47
alin.1 C.proc.pen., declar că mă abţin de la judecarea cauzei penale ce formează obiectul dosarului nr. 21/6/2010
cu termen de judecată la data de 23 aprilie 2010, deoarece am soluţionat cauza în recurs prin decizia penală nr.
110/1 decembrie 2004 a Curţii de Apel ...................................................
Semnătura
DECLARAŢIE DE ABŢINERE FROMULATĂ DE PROCUROR
CĂTRE,
CURTEA DE APEL ............
Doamnei Preşedinte,
Subsemnata C D, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel ....., în temeiul art. 50 C.proc.
pen., formulez prezenta
e) soţul, ruda sau afnul său, până la gradul al patrulea inclusiv, a efectuat acte de urmărire penală, a supravegheat urmărirea penală,
a soluţionat propunerea de arestare preventivă ori de prelungire a arestării preventive, în cursul urmăririi penale;
f) este soţ, rudă sau afn, până la gradul al patrulea inclusiv, cu una dintre părţi sau cu avocatul ori mandatarul acesteia;
g) există duşmănie între el, soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi, soţul sau rudele
acesteia până la gradul al treilea inclusiv;
h) este tutore sau curator al uneia dintre părţi;
i) a primit liberalităţi de la una dintre părţi, avocatul sau mandatarul acesteia.
(2) Judecătorul este incompatibil de a participa la judecarea unei cauze în căile de atac, atunci când soţul, ruda ori afnul său până la
gradul al patrulea inclusiv a participat, ca judecător sau procuror, la judecarea aceleiaşi cauze.
DECLARAŢIE DE AbŢInERE
în legătură cu participarea mea la judecarea cauzei penale – dosar penal nr. 6/1/2009 - cu termen de jude-
cată la data de ....................., întrucât sora mea – M D, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria
......., a participat la judecarea acestuia pe fond.
Îmi întemeiez prezenta cerere pe prevederile art. 49 alin. 2 raportat la art. 48 alin. 2 C.proc.pen.
Semnătura
Abţinerea sau recuzarea judecătorului, procurorului, magistratului-asistent sau greferului se soluţionează
de un alt complet, în şedinţă secretă, fără participarea celui ce declară că se abţine sau care este recuzat.
Observaţie: Dacă greferul de şedinţă este cel care se abţine sau a fost recuzat nu va intra în constituirea instanţei.
Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată, ascultându-se procurorul
când este prezent în instanţă, iar dacă se găseşte necesar şi părţile, precum şi persoana care se abţine sau a cărei
recuzare se cere.
Recuzarea aceleiaşi persoane pentru acelaşi caz de incompatibilitate şi pentru temeiuri de fapt cunoscute
la data formulării unei cereri anterioare de recuzare, care a fost respinsă, atrage inadmisibilitatea cererii de
recuzare, care se constată de completul în faţa căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecăto-
rului recuzat.
Soluţionarea cererii se face prin încheiere.
Completul în faţa căruia s-a formulat recuzarea, se pronunţă asupra măsurilor preventive.
Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea, ca şi aceea prin care s-a admis recuzarea, nu sunt
supuse niciunei căi de atac.
b. În cursul urmăririi penale
Observaţie: în acest caz abţinerea sau recuzarea priveşte numai organele de urmărire penală.
În cursul urmăririi penale, asupra abţinerii sau recuzării persoanei care efectuează cercetarea penală ori a
procurorului se pronunţă procurorul care supraveghează cercetarea penală sau procurorul ierarhic superior.
Cererea de recuzare privitoare la persoana care efectuează cercetarea penală se adresează fe acestei
persoane, fe procurorului. În cazul în care cererea este adresată persoanei care efectuează cercetarea penală,
aceasta este obligată să o înainteze împreună cu lămuririle necesare, în termen de 24 de ore, procurorului, fără
a întrerupe cursul cercetării penale.
Procurorul soluţionează cererea în cel mult 3 zile, printr-o ordonanţă.
Iz
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Ij
CAPITOL I.
InCOmPATIbILITATEA
ÎNCHEIERE DE ADMITERE A UNEI CERERI DE ABTINERE
ROmÂnIA
CURTEA DE APEL ..............
Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Dosar nr. ....../.........../........
Î n C H E I E R E
Şedinţa secretă din data de .............
Curtea constituită din:
Preşedinte – ..................................
Judecător – ..................................
Judecător – ..................................
Grefer – ..................................
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public – ...................................... – procuror în cadrul Parche-
tului de pe lângă Curtea de Apel ..................................
Pe rol soluţionarea declaraţiei de abţinere formulată de judecătorul A M, în cauza ce face obiectul dosarului
penal cu numărul de mai sus, privind pe contestatorul S A.
Soluţionarea cauzei se face fără citarea părţilor.
Nefind cereri prealabile de formulat, Curtea acordă cuvântul în dezbateri:
Reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea declaraţiei de abţinere, apreciind că în cauză este
incident cazul de incompatibilitate prev. de dispoziţiile art. 47 alin.1 C. proc.pen.
C U R T E A
Asupra declaraţiei de abţinere de faţă,
Constată că judecătorii E B, A M şi A M fac parte din completul desemnat să soluţioneze cauza penală ce
face obiectul dosarului cu numărul de mai sus, cu termen de judecată la data de 2 aprilie 2010.
La data de 2 martie 2010 a formulat declaraţie de abţinere judecătorul A M, invocând cazul de incompati-
bilitate prev. de art. 47 alin.1 C.proc.pen., întrucât a pronunţat în cauză decizia penală nr. ............/10.03.2010 a
Curţii de Apel ......... prin care a fost respinsă prima contestaţie în anulare, întemeiată de contestator pe aceleaşi
dispoziţii ale art. 386 lit.a C.proc.pen.
Examinând declaraţia de abţinere formulată, Curtea constată că aceasta este întemeiată, în raport de pre-
vederile legale mai sus menţionate.
În aceste condiţii, judecătorul A M se afă în situaţia de incompatibilitate invocată motiv pentru care se va
admite declaraţia de abţinere a acesteia.
Pentru aceste motive,
D I S P U n E
Admite declaraţia de abţinere formulată de judecătorul A M, de a soluţiona cauza ce face obiectul dosarului
penal nr. ............./.......... privind pe contestatorul S A.
Defnitivă.
Pronunţată în şedinţă publică azi ..........
PREŞEDInTE GREFIER
ÎNCHEIERE DE RESPINGERE A UNEI DECLARAŢII DE ABTINERE
ROmÂnIA
CURTEA DE APEL .................................. Secţia penală
Dosar nr. ...../../.......
Î n C H E I E R E
Şedinţa secretă din data de ............
Curtea constituită din:
Preşedinte – ..................................
Judecător – ..................................
Judecător – ..................................
Grefer – ..................................
Pe rol soluţionarea declaraţiilor de abţinere formulată de judecătorii A M şi C E, în cauza ce face obiectul
dosarului penal cu numărul de mai sus, privind pe inculpaţii P I şi S T.
Soluţionarea cauzei se face fără citarea părţilor.
Nefind cereri prealabile de formulat, Curtea acordă cuvântul în dezbateri:
Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea declaraţiilor de abţinere ca neîntemeiată, în cauză
nefind incident cazul de incompatibilitate prev. de dispoziţiile art. de 48 alin.1 lit. a C. proc.pen.
C U R T E A
Asupra declaraţiilor de abţinere de faţă,
Constată că judecătorii A.M şi C.E formează completul desemnat să soluţioneze cauza penală ce face obiec-
tul dosarului cu numărul de mai sus, cu termen de judecată la data de 2 septembrie 2009.
La data de 01 septembrie 2009 judecătorii A.M. şi C.E. au formulat declaraţii de abţinere, invocând cazul
de incompatibilitate prevăzut de 48 alin.1 lit. a C.proc.pen., dat find faptul că au soluţionat în recurs, în faza
de urmărire penală, propunerea de arestare preventivă a inculpatului C.D.A, pronunţând încheierea nr.6/R/2
septembrie 2008 a Curţii de Apel ..........
Examinând declaraţiile de abţinere formulate, Curtea constată că acestea nu sunt întemeiate, în raport de
prevederile legale invocate, pentru următoarele considerente:

GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală

Prin încheierea nr. 6/R/2008 a Curţii de Apel ......... s-a respins ca nefondat recursul declarat de inculpatul
C A împotriva încheierii nr.19/23.09.2004 pronunţată de Tribunalul ....... în dosarul penal nr............/2008, care
a fost menţinută.
În cauza ce formează obiectul dosarului penal cu numărul de mai sus, au declarat apel Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –DIICOT – Serviciul Teritorial ........ şi inculpaţii S.T şi P.I.
Întrucât inculpatul C.A nu a declarat apel, iar apelul parchetului nu îl vizează pe acesta, apreciază că jude-
cătorii A.C.M. şi C.E. nu se afă într-o situaţie de incompatibilitate motiv pentru care se vor respinge declaraţiile
de abţinere ale acestora.
Pentru aceste motive,
D I S P U n E
Respinge declaraţiile de abţinere formulate de către judecătorii E C şi M C, cu privire la soluţionarea dosaru-
lui penal nr. ......., având ca obiect apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie
– Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial ........... şi
inculpaţii P I şi S T împotriva sentinţei penale nr............ a Tribunalului ............ .
Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Defnitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, ... ............
PREŞEDInTE GREFIER
Menţiuni speciale privind atribuţiile greferului în această materie
În practica instanţelor de judecată greferul, la primirea cauzei, face verifcări în dosar cu privire la eventuale situaţii
de incompatibilitate ale judecătorilor care formează completul, sub aspectul cazului de incompatibilitate prevăzut de art.
48 alin. lit. a) Cod proc.pen. şi informează membrii completului. În acelaşi timp va face verifcări şi cu privire la propria
persoană în ceea ce priveşte eventualele situaţii de incompatibilitate.
În situaţia în care în cauză se impune a se face verifcarea stării de arest preventiv în temeiul art. 300

C. proc.pen.
verifcarea situaţiilor de incompatibilitate se va face de urgenţă.
Observaţie: Potrivit art. 52 lit.e) din Regulamentul de ordine interioara al instanţelor judecătoreşti, greferul şef de
secţie ţine evidenta soluţiilor pronunţate privind recuzarea si abţinerea;
Jurisprudenţă – RIL dec. I/2006 – Schimbarea încadrării juridice a faptei ce face obiectul actului de sesizare a
instanţei, prin încheiere pronunţată înainte de soluţionarea cauzei nu atrage incompatibilitatea judecătorului care a făcut
parte din completul de judecată.
CaPitolul ii.
Citaţia, mandatul de aduCere şi
ComuniCarea aCtelor de ProCedură
Citaţia
Sediul materiei: art. 75-8; art.29 Cod proc.pen.
0lSP0llŢll CEhERALE C0 PRlVlRE LA ClIARE
Chemarea unei persoane în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată se face prin citaţie
scrisă ori prin notă telefonică sau telegrafcă. Citaţia este individuală.
Observaţie: În practica judiciară s-a mai decis că, din moment ce legea permite ca citarea să se facă prin notă
telefonică sau telegrafcă, trebuie privită ca legală şi citarea făcută prin fax, cu respectarea prevederilor art. 76
2
, deoarece
enumerarea de la art. 75 alin. nu este limitativă ci exemplifcativă, find posibilă şi utilizarea unor alte mijloace moderne
de comunicare. Pe de altă parte s-a mai considerat că simpla menţiune în practică a hotărârii în sensul că “inculpatul a
fost citat telefonic”, fără să existe nici o dovadă în acest sens, nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 75 şi următoarele,
raportate la art. 29 din Codul de procedură penală
3
.
Citaţia asigură ritmul derulării procesului, celeritatea şi normala sa desfăşurare, prezenţa părţilor şi a celor-
lalţi subiecţi procesuali la efectuarea actelor procesuale şi procedurale şi respectarea principiilor care guvernează
faza de judecată, respectiv oralitatea, nemijlocirea şi contradictorialitatea. Ea are caracterul unui ordin al orga-
nului judiciar, care naşte pentru persoana chemată obligaţia de a se prezenta şi conţine două elemente esenţiale:
chemarea şi sancţiunea.
Citaţia trebuie să cuprindă următoarele menţiuni:
a) denumirea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată care emite citaţia, sediul său, data
emiterii şi numărul dosarului;
b) numele, prenumele celui citat, calitatea în care este citat şi indicarea obiectului cauzei;
c) adresa celui citat, care trebuie să cuprindă în oraşe şi municipii: localitatea, judeţul, strada, numărul şi
apartamentul unde locuieşte, iar în comune: judeţul, comuna şi satul.
d) ora, ziua, luna şi anul, locul de înfăţişare, precum şi invitarea celui citat să se prezinte la data şi locul
indicate, cu arătarea consecinţelor legale în caz de neprezentare;
e) că partea citată are dreptul la un apărător cu care să se prezinte la termenul fxat;
f) că potrivit art. 171 alin. (2) şi (3) apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu îşi alege un apărător,
cu care să se prezinte la termenul fxat, i se va desemna un apărător din ofciu;
g) că partea citată poate, în vederea exercitării dreptului la apărare, să consulte dosarul afat la arhiva in-
stanţei.
2 C.A. Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 193/1998, în Culegere de practică judiciară a Curţii de Apel Bucureşti 998, p. 78.
3 C.Ap. Bucureşti - Secţia a II-a penală. decizia penală nr. 85 din 27 ianuarie 2003, nepublicată.

GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Ij
CAPITOLUL II.
CITAŢIA, mAnDATUL DE ADUCERE ŞI COmUnICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ
Citaţia se semnează de cel care o emite.
Subliniem faptul că menţiunile arătate la lit. e)-g) sunt importante pentru asigurarea exercitării dreptului la
apărare şi pentru a se preveni amânarea judecării cauzei.
Observaţie: În citaţie se menţionează orice alte date necesare pentru stabilirea adresei corecte şi complete a celui
citat. În acest scop, cu ocazia emiterii citaţiei, greferul cauzei face verifcări amănunţite în declaraţiile date de părţi atât în
cursul urmăririi penale cât şi în faţa instanţei, pentru a se asigura de faptul că datele privind numele, prenumele şi adresa
acestora sunt complete. Se va verifca dacă la dosar există cereri depuse de oricare dintre persoanele care urmează a f citate
şi prin care instanţa este înştiinţată de schimbarea adresei de citare. În această modalitate se evită amânarea judecării cau-
zei pentru neîndeplinirea procedurii de citare. Pe de altă parte, potrivit art. 77 alin.2 Cod proc.pen., dacă printr-o declaraţie
dată în cursul procesului penal învinuitul sau inculpatul a indicat un alt loc pentru a f citat, el este citat la locul indicat,
dispoziţiile find aplicabile şi celorlalte părţi.
Locul 4e citare
Observaţie: Dispoziţiile cu privire la locul de citare se aplică tuturor persoanelor chemate în proces.
Citarea se face la adresa unde locuieşte persoana, iar dacă aceasta nu este cunoscută, la adresa
locului său de muncă, prin serviciul de personal al unităţii la care lucrează.
În caz de schimbare a adresei arătată în declaraţia de la dosar, citarea se va face la noua adresă, însă
numai dacă a fost încunoştinţat organul judiciar despre schimbarea intervenită, sau în cazul în care se apreciază
pe baza datelor obţinute din procesul-verbal încheiat de agentul procedural agentul care afşează citaţia pe uşa
locuinţei arătate în citaţie şi se informează pentru afarea noii adrese, că s-a produs o schimbare de adresă.
Observaţie: În practica judiciară se apreciază că trebuie avute în vedere orice date existente la dosar din care rezultă
o schimbare de adresă.
Dacă nu se cunoaşte adresa unde locuieşte învinuitul sau inculpatul şi nici locul său de muncă, citaţia se
afşează la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială s-a săvârşit infracţiunea. Când activitatea infracţiona-
lă s-a desfăşurat în mai multe locuri, citaţia se afşează la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se afă
organul care efectuează urmărirea penală.
Deţinuţii se citează la locul de deţinere, prin administraţia acestuia, bolnavii afaţi în spital sau într-o
casă de sănătate se citează prin administraţia acestora, iar militarii se citează la unitatea din care fac parte,
prin comandantul acesteia.
Citarea în străinătate
De regulă, citarea în străinătate se face potrivit normelor de drept internaţional penal aplicabile în relaţia
cu statul solicitat, stabilite, după caz, prin convenţii sau tratate internaţionale ratifcate de ţara noastră.
În subsidiar, în absenţa unei asemenea norme sau în cazul în care instrumentul juridic internaţional
aplicabil o permite, citarea se face prin scrisoare recomandată. În acest caz, avizul de primire a scrisorii
recomandate, semnat de destinatar, sau refuzul de primire a acesteia ţine loc de dovadă a îndeplinirii procedurii
de citare.
La stabilirea termenului pentru înfăţişarea învinuitului sau inculpatului afat în străinătate, se ţine seama
de normele internaţionale aplicabile în relaţia cu statul pe teritoriul căruia se afă învinuitul sau inculpatul, iar în
lipsa unor asemenea norme, de necesitatea ca citaţia în vederea înfăţişării să fe primită cel mai târziu cu 40 de
zile înainte de ziua stabilită pentru înfăţişare.
PROCEDURA CU STRĂINĂTATEA
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Opeator de date cu caracter personal nr...
C I T A Ţ I A nR. ...............
emisă la data de .......................
numele şi prenumele persoanei citate:
Inculpat: ......................
Adresa: ................................
Vă înştiinţăm că sunteţi invitat a vă prezenta la această instanţă la şedinţa din data de _______, sala_____,
ora, în calitate de ___________ în cauza penală ce formează obiectul dosarului penal nr. ___________ find
cercetat pentru comiterea infracţiunii prevăzută de art. ______Cod penal.
În baza art. 6 Cod procedură penală şi art. 6 pct. 3 lit. c din CEDO aveţi dreptul să fţi asistat sau reprezentat
de un avocat ales pe care să îl angajaţi înainte de primul termen de judecată stabilit prin prezenta citaţie.
În cazurile prevăzute de art. 171 alin.2 şi 3 C. pr.pen., apărarea este obligatorie, iar în cazul în care nu înţele-
geţi să vă angajaţi apărător cu care să vă prezentaţi la termenul de judecată fxat, urmează să vă fe desemnat
un apărător din ofciu. – se completează atunci când este cazul
În conformitate cu dispoziţiile art. 378 alin.1/1 C. pr.pen., prezenţa inculpatului la soluţionarea cauzei este
obligatorie, pentru ca instanţa să poată proceda la audierea acestuia. – se completează la judecata în căile de
atac.
Citarea se face în conformitate cu prevederile art. 177 pct. 8 Cod procedură penală, avizul de primire al scriso-
rii recomandate semnat de destinatar, urmând a ţine loc de dovadă de îndeplinire a procedurii de citare.
PREŞEDInTE, GREFIER,
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
CĂTRE,
CURTEA DE APEL ............
Compartimentul economic
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de ................... s-a dispus citarea în conformitate
cu dispoziţiile art. 177 alin. 81 Cod procedură penală, a ........................
I8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I]
CAPITOLUL II.
CITAŢIA, mAnDATUL DE ADUCERE ŞI COmUnICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ
În vederea expedierii scrisorilor recomandate cu confrmare de primire cuprinzând actul procedural ce se
transmite, vă rugăm să luaţi măsuri pentru asigurarea plăţii taxei poştale în sumă totală de .......... lei.
PREŞEDInTE, GREFIER,
Unităţile la care se referă art. 145 din Codul penal şi alte persoane juridice se citează la sediul acestora, iar
în cazul neidentifcării sediului, citaţia se afşează la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială s-a săvârşit
infracţiunea.
lnrinarea citaţiei
De regulă, citaţia se înmânează personal celui citat, care semnează dovada de primire. Dacă persoana
citată nu vrea să primească citaţia, sau primind-o nu voieşte sau nu poate să semneze dovada de primire, agen-
tul lasă citaţia celui citat ori, în cazul refuzului de primire, o afşează pe uşa locuinţei acestuia, încheind despre
aceasta proces-verbal.
În cazul în care scrisoarea recomandată prin care se citează un învinuit sau inculpat care locuieşte în străi-
nătate nu poate f înmânată datorită refuzului primirii ei sau din orice alt motiv, precum şi în cazul în care statul
destinatarului nu permite citarea prin poştă a cetăţenilor săi, citaţia se va afşa la sediul parchetului sau al
instanţei, după caz.
Observaţie: În cazul citării militarilor, deţinuţilor sau a bolnavilor internaţi, unităţile acolo arătate sunt obligate să
înmâneze de îndată citaţia persoanei citate sub luare de dovadă, certifcându-i semnătura sau arătând motivul pentru
care nu s-a putut obţine semnătura acesteia. Această dovadă trebuie predată agentului procedural şi înaintată organului
judiciar care a emis citaţia.
Citaţia destinată unei unităţi dintre cele la care se referă art. 145 din Codul penal sau altei persoane juridice
se predă la registratură sau funcţionarului însărcinat cu primirea corespondenţei.
Jurisprudenţă
În practica judiciară se apreciază ca îndeplinită procedura de citare dacă predarea citaţiei s-a făcut către o persoană
care îşi arată calitatea şi se identifcă cu un act de identitate, chiar dacă lipseşte sigiliul unităţii.
Introducerea citaţiei în cutia poştală de la imobilul în care locuieşte inculpatul şi pe care nu este înscris nici un nume,
nu echivalează cu afşarea acesteia pe uşa locuinţei
4
.
Situaţii în care citaţia poate f înmânată unor alte persoane.
Dacă persoana citată nu se afă acasă, agentul înmânează citaţia soţului, unei rude sau oricărei persoane
care locuieşte cu ea, ori care în mod obişnuit îi primeşte corespondenţa.
Observaţie: Sfera categoriilor de persoane care pot primi situaţia în locul persoanei căreia îi este adresată nu poate f
extinsă dincolo de ipotezele arătate în textul de lege.
Citaţia nu poate f înmânată:
- unui minor sub 14 ani
- unei persoane lipsite de uzul raţiunii.
4 Trib. Suprem, s. militară, dec. nr. 72/1985.
Dacă persoana citată locuieşte într-un imobil cu mai multe apartamente sau într-un hotel, în lipsa persoa-
nelor care pot primi citaţia, aceasta se va preda administratorului, portarului ori celui care în mod obişnuit îl
înlocuieşte.
Persoana care primeşte citaţia trebuie să semneze dovada de primire, iar agentul să certifce identitatea şi
semnătura în procesul-verbal care constituie dovada de predare a citaţiei.
Dacă persoana nu voieşte sau nu poate semna dovada de primire, agentul trebuie să procedeze la afşarea
citaţiei pe uşa locuinţei. În cazul în care nu este identifcată nici o persoană care să poată primi citaţia, agentul o
va afşa pe uşa locuinţei persoanei citate, încheind proces-verbal. Despre toate acestea trebuie să se menţioneze
în procesul-verbal care constituie dovada de predare
Când persoana citată locuieşte într-un imobil cu mai multe apartamente sau într-un hotel, dacă în citaţie
nu s-a indicat apartamentul ori camera în care locuieşte, agentul este obligat să facă investigaţii pentru a afa
aceasta. Dacă investigaţiile au rămas fără rezultat, agentul afşează citaţia pe uşa principală a clădirii, încheind
proces-verbal şi făcând menţiune despre împrejurările care au făcut imposibilă înmânarea citaţiei.
Jurisprudenţă
În practica judiciară s-a arătat că nu este legal îndeplinită procedura de citare a inculpatului, atunci când din dovada
de înmânare rezultă că citaţia a fost înmânată unei alte persoane care nu făcea parte din familia inculpatului şi nici nu
locuia cu acesta
5
.
0ova4a 4e pririre şi procesul-verbal 4e pre4are a citaţiei
Îndeplinirea procedurii se apreciază în funcţie de corectitudinea datelor consemnate în dovadă.
Dovada de primire a citaţiei trebuie să cuprindă numărul dosarului, denumirea organului de urmărire pe-
nală sau a instanţei care a emis citaţia, numele, prenumele şi calitatea persoanei citate, precum şi data pentru
care este citată, data înmânării citaţiei, numele, prenumele, calitatea şi semnătura celui ce înmânează citaţia,
certifcarea de către acesta a identităţii şi semnăturii persoanei căreia i s-a înmânat citaţia, precum şi arătarea
calităţii acesteia.
Ori de câte ori cu prilejul predării sau afşării unei citaţii se încheie un proces-verbal şi acesta va cuprinde în
mod corespunzător menţiunile arătate în alineatul precedent.
Jurisprudenţă
Lipsa oricăror menţiuni sau sublinieri pe formularul dovezii de îndeplinire a procedurii de citare, din partea agentului
procedural, pentru a se putea identifca modalitatea de înmânare, echivalează cu o necitare a persoanei
6
.
0lSP0llŢll PRlVlI0ARE LA ClIAREA PĂRŢlL0R
lh PAlA 0E j00ECAIĂ
Judecata poate avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită, dar nepre-
zentarea părţilor citate nu împiedică judecarea cauzei.
Partea prezentă la un termen nu mai este citată pentru termenele ulterioare, chiar dacă ar lipsi la vreunul
dintre aceste termene, primind termen în cunoştinţă. Dacă judecata se amână, martorii, experţii şi inter-
preţii prezenţi iau în cunoştinţă noul termen de judecată.
5 Trib. Vrancea, dec. pen. nr. 152/1969, în rev. Dreptul, nr. 6/1969 p. 178.
6 C.A. Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 596/2000, în Culegere de practică judiciară a Curţii de Apel Bucureşti, 2000, p. 305-306.
zo
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zI
CAPITOLUL II.
CITAŢIA, mAnDATUL DE ADUCERE ŞI COmUnICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ
Deţinuţii şi militarii vor f citaţi la fecare termen, indiferent dacă au fost sau nu prezenţi.
La cererea persoanelor care iau termenul în cunoştinţă, instanţa le înmânează citaţii, spre a le servi drept
justifcare la locul de muncă, în vederea prezentării la noul termen.
Când judecata rămâne în continuare, părţile şi celelalte persoane care participă la proces nu se mai citează.
Judecata în continuare are loc în zilele următoare, fără a se mai acorda termen de judecată.
Jurisprudenţă
Neîndeplinirea procedurii de citare nu poate f invocată decât de partea ale cărei interese au fost vătămate, cu excepţia
situaţiei în care instanţa, din ofciu, constată că în urma acestui viciu procedural a fost afectată afarea adevărului şi justa
soluţionare a cauzei, în condiţiile art. 97 alin.4, teza fnală, Cod procedură penală
7
.
mandatul de aduCere
Sediul materiei: art. 83-84 Cod proc.pen.
O persoană poate f adusă în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată pe baza unui
mandat de aducere, întocmit potrivit dispoziţiilor art. 176 Cod proc.pen., dacă find anterior citată nu s-a
prezentat, iar ascultarea ori prezenţa ei este necesară.
Prin excepţie, învinuitul sau inculpatul poate f adus cu mandat chiar înainte de a f fost chemat prin citaţie,
dacă organul de urmărire penală sau instanţa constată motivat că în interesul rezolvării cauzei se impune
această măsură.
Persoanele aduse cu mandat nu pot rămâne la dispoziţia organului judiciar decât timpul strict necesar
pentru audierea lor, în afară de cazul când s-a dispus reţinerea ori arestarea preventivă a acestora.
Persoana adusă cu mandat de aducere este ascultată de îndată de către organul judiciar.
Observaţii: Faţă de conţinutul reglementării cu privire la mandatul de aducere greferul este dator să verifce, înainte
de începerea şedinţei de judecată, dacă sunt persoane aduse cu mandat de aducere şi să informeze preşedintele completului
de judecată despre aceasta pentru ca persoana să rămână la dispoziţia instanţei numai timpul necesar audierii.
Pentru executarea mandatului de aducere dispoziţia instanţei se poate adresa, la alegere, organelor poliţiei, jandar-
meriei sau poliţiei comunitare. În practică, instanţele optează pentru organul de executare cel mai efcient în îndeplinirea
dispoziţiilor cu privire la mandatul de aducere.
Aducerea persoanei, cu mandat de aducere, la organul judiciar, este obligatorie pentru organul de executare.
De la această regulă există următoarele excepţii:
• în situaţia inculpatului, dacă aducerea sa nu este posibilă din motive de boală sau dacă nu a putut f găsit.
• pentru alte persoane este posibil ca neexecutarea mandatului să fe determinată şi de alte cauze, în afara
celor arătate mai sus.
În cazul în care executarea mandatului de aducere nu este posibilă, organul de executare trebuie să încheie
un proces-verbal în care să indice în mod concret împrejurările care au determinat neexecutarea mandatu-
lui, inclusiv verifcările făcute în situaţia în care persoana nu a fost găsită.
Executarea mandatelor de aducere privind pe militari se face prin comandantul unităţii militare sau prin
comandantul garnizoanei.
7 C Ap. Bucureşti - Secţia I penală, decizia penală nr. 2478 din 17 decembrie 2002, nepublicată
Observaţii: este necesar ca atunci când se emite mandat de aducere a unei părţi să se procedeze şi la citarea acesteia
pentru ca, în situaţia în care mandatul nu se poate executa iar aducerea persoanei nu mai este necesară, să se poată proceda
la judecarea cauzei, sens în care este necesar ca procedura de citare să fe îndeplinită cu părţile lipsă.
Jurisprudenţă
Au fost situaţii în care, în mod greşit, organul de poliţie a considerat ca executat mandatul de aducere numai prin faptul
că s-a pus în vedere celui chemat să se prezinte în faţa organului judiciar, la data şi ora fxată, după care a înştiinţat despre
aceasta organul de urmărire penală sau instanţa, prin procesul-verbal. Legea nu prevede o astfel de procedură. Dacă mandatul
de aducere se execută doar ca o simplă înştiinţare sau somaţie, nu mai are nici caracterul de constrângere şi nici efcienţa
urmărită de legiuitor prin aducerea efectivă a unei persoanei care, spre exemplu, a refuzat să se prezinte în urma citării.
Dacă s-a dispus aducerea cu mandat, neexecutarea mandatului şi neprezentarea inculpatului, ca o consecinţă a nee-
xecutării, face ca procedura de citare să nu poată f considerată îndeplinită
8
.
În cazul în care pentru primul termen de judecată inculpatul a fost citat şi nu s-a prezentat, iar pentru cel de-al doilea
termen instanţa nu a emis citaţie, ci un mandat de aducere, care însă nu a fost executat şi nici nu s-a încheiat un proces-
verbal de către organele de poliţie cu privire la neexecutarea acestuia, instanţa, judecând cauza, a încălcat dispoziţiile legale
referitoare la citare. Simpla emitere a mandatului de aducere nu acoperă lipsa de procedură
9
.
Pe de altă parte, s-a considerat că neîndeplinirea mandatului de aducere a inculpatului în faţa instanţei, în condiţiile în
care procedura de citare era îndeplinită, find respectate dispoziţiile art. 75, 76 Cod proc.pen. şi următoarele, nu constituie
o încălcare a prevederilor art. 29 Cod proc.pen., conform cărora judecata poate avea loc dacă părţile sunt legal citate şi
procedura este îndeplinită
0
.
MODEL PENTRU ADRESĂ ŞI MANDAT
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr.
CĂTRE,
POLIŢIA ORAŞULUI ............*
Vă trimitem alăturat mandatul de aducere nr. .................. privind pe .............................. cu domiciliul în
...................... citat în cauză în calitate de ................. rugându-vă să luaţi măsurile ce se impun pentru punerea
în executare efectivă a mandatului în sensul de a asigura prezenţa acestuia, însoţit de un organ de poliţie în
faţa Curţii de Apel .......... pentru termenul din ............... sala.................ora.................. iar în caz contrar să ne
comunicaţi motivele pentru care această dispoziţie nu poate f dusă la îndeplinire..
PREŞEDInTE, GREFIER,
*la poliţia de la domiciliul părţii vizate
8 Trib. Timiş, s. pen., dec. nr. 498/1968, Dreptul, nr. 12/1969, p. 159.
9 C.A. Suceava, decizia penală nr. 261 din 24 martie 2003, B.J. semestrul II/2002 şi semestrul I/2003, p. 97.
10 Trib. Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 1171/1998, în Culegere de practică judiciară a Tribunalului Bucureşti, 1998, p. 282.
zz
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zj
CAPITOLUL II.
CITAŢIA, mAnDATUL DE ADUCERE ŞI COmUnICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr.
mAnDAT DE ADUCERE
Data emiterii :
În baza art. 183 Cod procedură penală
Dispunem ca organele competente să aducă înaintea acestei instanţe în ziua de ................sala............. ora
pe numitul .................... cu domiciliul cunoscut în .................. pentru a f ascultat în calitate de ................. în
cauza penală ce face obiectul dosarului cu numărul de mai sus privind pe ................................
Împotriva persoanei care se face vinovată de neexecutarea mandatului de aducere se va lua măsura amen-
dării potrivit art. 198 alin.1 C.proc.pen.
PREŞEDInTE, GREFIER,
ComuniCarea aCtelor de ProCedură
Sediul materiei: art. 82; art. 360 C. proc.pen.
Aspecte generale
Comunicarea este actul procedural prin care se transmite unei persoane care participă la desfăşurarea
procesului penal, în copie sau în extras, un act de procedură scris. Ea reprezintă un mijloc procedural prin care or-
ganul judiciar aduce la cunoştinţa unei persoane interesate şi îndreptăţite la aceasta, un act procedural efec-
tuat în cursul procesului penal, o situaţie sau un incident procesual care a fost ori urmează să fe soluţionat.
De multe ori comunicarea actelor de procedură marchează momentul naşterii sau al curgerii unor
termene înăuntrul cărora pot f exercitate căile de atac prevăzute de lege pentru părţi sau pentru alţi subiecţi
procesuali. Pe de altă parte, îndeplinirea procedurii de comunicare are implicaţii directe cu privire la asigurarea
efectivă a exercitării dreptului la apărare.
Comunicarea poate avea consecinţe importante pentru participanţii la procesul penal şi din acest motiv
legiuitorul a supus procedura de comunicare unor exigenţe deosebite şi unei reglementări minuţioase, la fel ca
în cazul procedurii de citare.
Înştiinţarea este un act procedural prin care se aduce la cunoştinţă în scris intervenirea unui fapt procesual
penal (exemplu: introducerea cererii de strămutare, art. 58 Cod proc.pen.)
11
. Ea nu are efectele comunicării.
Jurisprudenţă
În practica judiciară s-a subliniat că în cazul comunicării unor acte de procedură, locul comunicării actului şi persoa-
nele cărora le poate f făcută comunicarea sunt aceleaşi ca şi în cazul citării
2
.
11 Volonciu II, p. 462.
12 C.A. Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 110/1994, în Culegere de practică judiciară a Curţii de Apel Bucureşti, 994, p. 56 şi Trib. Bucureşti, s. II-a pen.,
dec. nr. 235/1992, în Culegere de practică judiciară a Tribunalului Bucureşti, 992, p. 284.
Dacă nu se cunoaşte adresa unde locuieşte inculpatul, hotărârea se afşează, potrivit art. 82 raportat la art. 77
alin. (4) C. proc. pen., la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială s-a săvârşit infracţiunea, iar nu la uşa instanţei.
Afşarea la uşa instanţei, nefind prevăzută de lege, echivalează cu necomunicarea hotărârii şi, prin urmare, este lipsită de
relevanţă în ceea ce priveşte data de la care curge termenul pentru exercitarea căii de atac
3
.
Corunicarea hotăririi
După pronunţare, copii de pe dispozitivul hotărârii se comunică părţilor care au lipsit atât la judecată, cât şi
la pronunţare, ceea ce înseamnă că nu au fost niciodată prezente la proces
14
.
Inculpatului deţinut sau inculpatului pentru care asistenţa juridică este obligatorie, dacă au lipsit de la
pronunţarea hotărârii, li se comunică copia dispozitivului hotărârii, chiar dacă au fost prezenţi la judecată.
De asemenea, copia dispozitivului hotărârii se comunică administraţiei locului de deţinere, în cazul incul-
patului arestat.
Acestor categorii de inculpaţi li se comunică şi o copie a întregii hotărâri, după redactare.
În cazul în care instanţa a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, o copie de pe dispoziti-
vul hotărârii se comunică serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor.
Observaţii: În practica instanţelor judecătoreşti, avându-se în vedere prevederile art. 360 Cod proc.pen., corobororate
cu dispoziţiile art. 363 şi art. 385
3
Cod proc.pen., s-au conturat următoarele aspecte importante pe care greferii le au în
vedere cu ocazia comunicărilor:
La dosarele pronunţate în primă instanţă (fond)
• când termenul de recurs/apel curge de la comunicare se comunică copia minutei sentinţei pronunţată în cauză, cu
formular de comunicare din ECRIS
• când termenul de recurs/apel curge de la pronunţare nu se comunică copia minutei sentinţei pronunţată în cauză
• când termenul de recurs/apel curge de la pronunţare, iar petentul se afă în stare de arest se comunică copia
sentinţei pronunţată în cauză cu adresă conform art. 360 C. pr.pen.
• se menţionează pe minuta numărul de comunicări, data la care au fost efectuate şi semnătura persoanei care le-a
întocmit
La dosarele pronunţate în apel
• când termenul de recurs curge de la comunicare se comunică copia minutei deciziei pronunţată în cauză cu formu-
lar de comunicare din ECRIS.
• când termenul de recurs curge de la pronunţare nu se comunică copia minutei deciziei pronunţată în cauză.
• când termenul de recurs curge de la pronunţare, iar inculpatul se afă în stare de arest se comunică copia minutei
deciziei pronunţată în cauză cu adresă conform art. 360 C. pr.pen.
13 . C.S.J., s. pen., decizia nr. 602 din 7 februarie 2001, B.J. /2001, p. 290-291.
14 Art. 360. Comunicarea hotărârii. (1) Copii de pe dispozitivul hotărârii se comunică părţilor care au lipsit atât la judecată, cât şi la
pronunţare.
(2)
14
Inculpatului deţinut sau afat în vreuna dintre situaţiile prevăzute în art. 171 alin. (2), care a lipsit de la pronunţarea hotărârii, i se
comunică copia dispozitivului hotărârii. De asemenea, copia dispozitivului hotărârii se comunică administraţiei locului de deţinere.
(3) După redactarea hotărârii, inculpaţilor prevăzuţi în alineatul precedent li se comunică copii de pe aceasta.
(4)
14
În cazul în care instanţa a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, o copie de pe dispozitivul hotărârii se comunică
serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor.

GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală

CAPITOLUL II.
CITAŢIA, mAnDATUL DE ADUCERE ŞI COmUnICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ
• se menţionează pe minuta cusută la dosar numărul de comunicări, data la care au fost efectuate şi semnătura
persoanei care le-a întocmit.
• când se menţine starea de arest preventiv:
- se comunică inculpatului copia minutei deciziei pronunţată în cauză cu formular de comunicare din ECRIS dacă
termenul de recurs curge de la comunicare
- se comunică inculpatului copia minutei deciziei pronunţată în cauză cu adresă potrivit art. 360 C. pr.pen. dacă
termenul curge de la comunicare şi de la pronunţare
- se comunică măsura dispusă, cu adresă, locului de deţinere
La dosarele pronunţate în recurs
• când inculpatul este arestat se comunică copia minutei deciziei pronunţată în cauză cu adresă potrivit art.
360 C. pr.pen.
• când se admite recursul se întocmeşte fşa privind practica de casare
• când se menţine starea de arest a inculpatului se comunică măsura dispusă, cu adresă, locului de deţinere.
În dosarele în care se judecă recursurile declarate împotriva încheierilor prin care s-a dispus referitor la
menţinerea, prelungirea, înlocuirea măsurilor preventive (recursurile la încheiere)
• se comunică inculpatului copia minutei deciziei pronunţată în cauză cu adresă conform art. 360 C. pr.pen.
• se comunică locului de deţinere, cu adresă, măsura dispusă.
• se restituie dosarele la tribunal/judecătorie, când urmărirea penală este fnalizată.
• în cazul în care urmărirea penală nu este fnalizată dosarul de urmărire penală se restituie parchetului având ataşată
şi o copie a încheirii tribunalului/judecătoriei, iar dosarul instanţei se restituie tribunalului făcându-se menţiune
referitoare la restituirea dosarului de urmărire penală la parchet.
Toate aceste adrese se întocmesc şi se comunică în ziua pronunţării.
Dispoziţiile art. 360 Cod proc.pen. se completează cu prevederile art. 363 şi art. 385
3
Cod proc.pen. în sensul că ope-
raţiunea de comunicare se face nu anumai atunci când partea a lipsit la întreaga activitate de judecată şi la pronunţare, ci
şi atunci când a lipsit numai la dezbateri şi la pronunţare sau atunci când inculpatul deţinut ori pentru inculpatul militar
în termen, militar cu termen redus, rezervist concentrat, elev al unei instituţii militare de învăţământ, ori pentru inculpatul
internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ au lipsit de la pronunţare.
Pentru partea care a fost prezentă la dezbateri sau la pronunţare, termenul curge de la pronunţare.
MODELE PENTRU COMUNICARE
1. EXTRAS DIn DISPOZITIV
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .....................................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr.
EXTRAS DIn HOTĂRÂRE PEnALĂ nR............. DIn DATA...........
.......................................(numele şi prenumele părţii) domiciliat în .................. nr. ...., judeţul........................
pentru.............................................în temeiul..............................................................................
Obligă pe ............................ să plătească suma de lei ................................ cheltuieli judiciare în folosul sta-
tului, având obligaţia ca în termen de 3 luni după rămânerea defnitivă a hotărârii să depună la biroul de executări
penale al acestei instanţe recipisa de plată a amenzii şi a cheltuielilor judiciare.
Cu dreptul de apel/recurs în termen de 10 zile de la pronunţare/comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, .........................
Parafa şefului instanţei, GREFIER,
(ştampila)
......................... ...................
Prezentul extras este făcut după originalul hotărârii afat la dosarul acestei instanţe cu numărul de mai sus
şi se certifcă de noi,
GREFIER,

GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zj
CAPITOLUL II.
CITAŢIA, mAnDATUL DE ADUCERE ŞI COmUnICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ
2. DOVADA DE ÎnDEPLInIRE A PROCEDURII DE COmUnICARE
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr.
Dovada de îndeplinire
a procedurii de comunicare
PROCES-VERbAL
Astăzi................... luna...................anul...................
Subsemnatul agent ................... având de înmânat copie hotărâre penală nr...................
pronunţată de ..................., m-am deplasat în ...................str...................nr. .........., judeţul ...................,
la adresa numitului/ei..................., unde:
1. Găsind pe...................................... destinatar, soţ, rudă cu destinatarul, persoana
care locuieşte cu destinatarul, portar, administrator, serviciul de registratură sau funcţionarul însărcinat cu
primirea corespondenţei, serviciul personal, administraţia spitalului, comandamentul unităţii militare, adminis-
traţia locului de deţinere*).
a) acesta a primit, semnând în faţa noastră; b) refuzând, am afşat actul; c) primind actul, a refuzat să
semneze de primire; d) primind actul, nu a putut să semneze de primire, deoarece...................
2. Am afşat actul: pe uşa principală a locuinţei destinatarului; pe uşa principala a clădirii*), hotelului*).
a) persoana prevăzută la punctul 1 a refuzat primirea; b) nici o persoană de la punctul 1 nu a fost găsită: c) în
lipsa persoanelor de la punctul 1 a putut f afată data când cel vizat poate f găsit; d) persoana vizată schimbân-
du-şi adresa, nu s-a putut afa noua adresă (noua adresă este ............................................................................
...................); e) persoana vizată find o organizaţie, s-a refuzat primirea.
Semnătura agentului L.S. Semnătura primitorului actului
...................................... ......................................
Calitatea în care a primit actul
.....................................
Actul de identitate al primitorului
.................................
*) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinire a procedurii.
Nr. comunicare: 2
T.P. POŞTA ROMÂNĂ
Nr. 103/P/5085/2009
Valabilitate-permanentă
ROmÂnIA
(INSTANŢA) .....................................
DOSARUL NR......................... Data prezentării:...................
COmUnICARE
CĂTRE,
Nume .................................... Prenume ...................................., adresa: Localitatea ..................................,
str. ....................................nr. ................... judeţul ....................................
Recomandata
Nr. ....................................
Data sosirii Localitatea .........................
Judeţul ...............................
Cod poştal ..........................
Ofciul poştal nr. ................
DOSAR PEnAL nR.
Data prezentării
D O V A D A
CĂTRE,
.......................................(Instanţa).
Data înapoierii Ofciul P.T.T.R.
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr.
CĂTRE,
PEnITEnCIARUL .........................
Vă trimitem alăturat copia minutei/deciziei penale nr. ...............din .................pronunţată de această in-
stanţă în dosarul penal cu numărul de mai sus pentru a f comunicată, potrivit art. 360 Cod procedură penală,
inculpatului ........................... deţinut în penitenciarul dumneavoastră.
PREŞEDInTE GREFIER
z8 z]
CAPITOLUL III.
TERmEnELE
CaPitolul iii.
termenele
Sediul materiei art. 85-88 C.proc.pen.
Termenele sunt acele intervale de timp înăuntrul cărora sau până la care se pot efectua ori trebuie efectuate
anumite activităţi sau acte în cadrul procesului penal.
• Ele au un dublu scop şi anume de a promova principiul operativităţii în procesul penal şi de a asigura o
anumită durată minimă necesară, pentru ca activitatea procesuală să se poată desfăşura în bune condiţiuni.
Termenele sunt fxate fe de lege şi atunci se numesc legale (ex. termenul de apel), fe de organul judiciar
şi atunci sunt termene judiciare. Uneori termenele judiciare sunt relativ predeterminate prin lege (art. 472 Cod
proc.pen.).
Termenele pot f procedurale sau substanţiale.
Termenele procedurale sunt impuse de necesitatea bunei desfăşurări a procesului şi se referă la acte pur
procedurale. Ele sunt cele mai numeroase.
Termenele substanţiale, deşi reglementate în procedura penală, vizează în mod direct drepturi sau libertăţi
fundamentale (precum dreptul la libertate, dreptul de proprietate etc.), care aparţin de regulă dreptului substan-
ţial (de unde şi denumirea), dar la care norma procesuală se referă în mod excepţional şi pe care le limitează în
anumite condiţii.
Sunt termene substanţiale, spre exemplu, cele care se referă la durata măsurilor preventive.
Legea prevede în mod expres care sunt consecinţele nerespectării termenelor, respectiv decăderea, atunci
când un drept procesual trebuie exercitat într-un anume termen, încetarea, ca efect al expirării unei măsuri pro-
cesuale luate pe o anumită durată şi nulitatea, pentru celelalte termene procesuale.
Calculul termenelor
Calculul termenelor diferă după cum este vorba despre termene procedurale sau termene substanţiale.
Termenele au un moment iniţial (de la care) şi un moment de împlinire (până la care).
Pentru termenele pe ore sau zile, în procedura penală sunt întâlnite două modalităţi de calcul:
• sistemul inclusiv – al unităţilor pline (prima şi ultima oră sau zi intră în calcul); acesta este un mod de
calcul specifc termenelor substanţiale.
• sistemul exclusiv – al unităţilor libere (prima şi ultima oră sau zi a termenului nu intră în calcul); art.
186 Cod proc.pen. consacră sistemul pe zile libere la termenele procedurale.
La termenele procedurale pe luni şi ani se aplică sistemul calendaristic, adică termenul se împlineşte
la sfârşitul zilei corespunzătoare a ultimei luni ori la sfârşitul zilei şi lunii corespunzătoare din ultimul an.
Termenul procedural se prorogă dacă ultima zi a acestuia cade într-o zi nelucrătoare. Această regulă
nu se aplică termenelor substanţiale.
Prin art. 187 Cod proc.pen. s-au stabilit anumite situaţii în care actele sunt considerate ca find
făcute în termen chiar dacă sunt depuse la organul judiciar după împlinirea termenului procedural prevăzut
de lege, respectiv atunci când sunt depuse la administraţia locului de deţinere, la unitatea militară sau la ofciul
poştal sau prin scrisoare recomandată (data ştampilei ofciului poştal de expediere), înăuntrul termenului pre-
văzut de lege.
Atestarea, înregistrarea sau recipisa poştală vor face dovada depunerii actului în termenul cerut de lege.
jo jI
CAPITOLUL IV.
PERCHEZIŢIA
CaPitolul iv.
PerCheziţia
Sediul materiei: art. 00 - C. proc. pen.; art. 56 din Legea nr. 6/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transpa-
renţei în exercitarea demnităţilor publice (cu privire la percheziţia în mediu informatic).
Inviolabilitatea domiciliului este garantată prin art. 27 din Constituţie şi art. 8 din CEDO
Competenţa
Percheziţia domiciliară poate f dispusă numai de judecător, în cursul urmăririi penale, la cererea procuro-
rului, sau în cursul judecăţii.
În cursul urmăririi penale, percheziţia domiciliară se dispune de judecătorul de la instanţa căreia i-ar reveni
competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei
circumscripţie se afă sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează ur-
mărirea penală.
Procedura
Percheziţia domiciliară se dispune în cursul urmăririi penale prin încheiere motivată, în camera de con-
siliu, fără citarea părţilor. Participarea procurorului este obligatorie.
Observaţie: Încheierea va cuprinde menţiuni cu privire la participarea procurorului, judecarea în camera de consiliu
şi fără citarea părţilor.
În baza încheierii, judecătorul emite de îndată autorizaţia de percheziţie, care trebuie să cuprindă:
a) denumirea instanţei;
b) data, ora şi locul emiterii;
c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis autorizaţia de percheziţie;
d) perioada pentru care s-a emis autorizaţia;
Observaţie: Perioada pentru care se emite autorizaţia este aceea stabilită de judecător prin încheiere, unde se arată
data de la care autorizaţia este valabilă şi data la care îşi încetează valabilitatea.
e) locul unde urmează a se efectua percheziţia;
f) numele persoanei la domiciliul sau reşedinţa căreia se efectuează percheziţia;
g) numele învinuitului sau inculpatului.
Autorizaţia poate f folosită o singură dată, în perioada indicată în autorizaţie.
Percheziţia domiciliară nu poate f dispusă înainte de începerea urmăririi penale.
Hotărârea instanţei de judecată prin care se soluţionează cererea privind efectuarea percheziţiei nu este
susceptibilă de a f atacată cu o cale de atac.
Legea 161/2003 – extras -
Art. 56. - (1) Ori de câte ori pentru descoperirea si strângerea probelor este necesară cercetarea unui sistem
informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice, organul competent prevăzut de lege poate dispu-
ne efectuarea unei percheziţii.
(2) Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată apreciază că ridicarea obiectelor care conţin
datele prevăzute la alin. (1) ar afecta grav desfăşurarea activităţii persoanelor care deţin aceste obiecte, poate
dispune efectuarea de copii, care pot servi ca mijloc de probă şi care se realizează potrivit art. 55 alin. (3).
(3) În cazul în care, cu ocazia cercetării unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor in-
formatice, se constată că datele informatice căutate sunt cuprinse într-un alt sistem informatic sau suport de
stocare a datelor informatice şi sunt accesibile din sistemul sau suportul iniţial, se poate dispune, de îndată,
autorizarea efectuării percheziţiei în vederea cercetării tuturor sistemelor informatice sau suporturilor de stocare
a datelor informatice căutate.
(4) Dispoziţiile din Codul de procedură penală referitoare la efectuarea percheziţiei domiciliare se aplică
în mod corespunzător.
Observaţii: Se aplică dispoziţiile privitoare la percheziţia domiciliară atât în ceea ce priveşte competenţa cât şi cu
privire la procedura de urmat.
Cererea procurorului cu privire la efectuarea unei percheziţii se înregistrează cu număr separat pe rolul instanţei de
judecată iar evidenţa dosarelor privind autorizarea percheziţiilor se ţine, conform Regulamentului de ordine interioară al
instanţelor,
5
în registrul de evidenţă a sesizărilor privind autorizarea efectuării percheziţiilor date de judecător
în cursul urmăriri penale.
În acest registru, se vor face menţiuni cu privire la numărul curent, numărul şi data adresei parchetului, numărul
dosarului instanţei, numărul şi data încheierii, numărul de autorizaţie, data şi ora emiterii, numele şi prenumele persoanei,
sediul unităţii publice sau al persoanei juridice la care se efectuează percheziţia, a sistemelor informatice şi a suporturilor
de stocare a datelor informatice, perioada de valabilitate a autorizaţiei de percheziţie precum şi numele şi prenumele jude-
cătorului care a emis autorizaţia.
În dispoziţiile procesual-penale, nu este prevăzută o formă pe care trebuie să o îmbrace această solicitare şi nici faptul
că, o dată cu solicitarea trebuie prezentat instanţei de judecată şi dosarul de urmărire penală.
6
Cu toate acestea, în situaţia
tezei a II-a din art. 00 Cod proc.pen., judecătorul trebuie să aprecieze existenţa indiciilor temeinice cu privire la necesitatea
percheziţiei, motiv pentru care prezentarea întregului dosar apare ca indispensabilă.
În faza de judecată, instanţa poate proceda la efectuarea percheziţiei domiciliare cu ocazia unei cercetări la faţa
locului; în celelalte cazuri, dispoziţia dată de instanţă în acest sens în faza de judecată se comunică procurorului în
vederea punerii în executare.
15 Publicat în Monitorul Ofcial nr.958/28.10 2005.
16 Astfel cum este prevăzut în situaţia propunerii de arestare preventivă (la art.144 alin.3 C.p.p. se prevede că organele de cercetare penală,
când consideră necesar a se lua măsura arestării preventive, înaintează procurorului un referat motivat, iar la art.146 al.1 se prevede că procuro-
rul, din ofciu sau la sesizarea organului de cercetare penală, când consideră că în interesul urmăririi penale este necesară arestarea învinuitului
şi, respectiv a inculpatului, prezintă dosarul cauzei, cu propunerea motivată de luare a măsurii arestării preventive, preşedintelui instanţei sau
judecătorului delegat de acesta.
jz
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
jj
CAPITOLUL IV.
PERCHEZIŢIA
REFERAT CU PROPUNERE DE EFECTUARE A UNEI PERCHEZIŢII DOMICILIARE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
R E F E R A T
cu propunere de efectuare a unei percheziţii domiciliare
Anul ........... luna ............................ ziua .......
Procuror ..................................................................... din cadrul Parchetului de pe lângă .........................
...................................
Prin rezoluţia/procesul-verbal din ................................ s-a început urmărirea penală faţă de ..................
...................................... pentru săvârşirea infracţiunii de .............................................., prev. şi ped. de .......
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................constând în aceea
că ....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................
Având în vedere că, învinuit.... refuză să predea obiectele şi înscrisurile arătate în art.98 din C.proc.pen.,
tăgăduind existenţa acestora şi că există indicii temeinice că efectuarea unei percheziţii este necesară pentru
strângerea probelor, în temeiul art.100 alin.3 din C.proc.pen., solicităm să dispuneţi efectuarea unei percheziţii
domiciliare la următoarele adrese: ....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................
PROCUROR,
ADRESĂ ÎNAINTARE REFERAT
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
CĂTRE,
.................................................................*
Vă trimitem alăturat referatul procurorului prin care se solicită eliberarea a .................... autorizaţii de per-
cheziţie la adresele menţionate, însoţit de dosarul cauzei.
PRIm-PROCUROR,
*- instanţa competentă să dispună autorizarea percheziţiei
REFERAT CU PROPUNERE DE EFECTUARE A UNEI PERCHEZIŢII A SISTEMELOR INFORMATICE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
R E F E R A T
Ziua ....... luna ........... anul .........
Procuror..............................................................., din cadrul Parchetului de pe lângă ................................
...........................................................
În temeiul dispoziţiilor art. 56 din L. 161/2003 rap. la art. 100 şi urm. Cpp, solicit Judecători-
ei................................................. eliberarea autorizaţiilor de percheziţie şi efectuarea de copii a sistemelor infor-
matice, ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate la numiţii :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să eliberaţi autorizaţii de percheziţie pe o durată de.....................,
începând cu data de .....................................existând indicii temeinice că în sistemele informatice ridicate
sunt scanate înscrisuri folosite la..................................................
PROCUROR,

GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală

CAPITOLUL IV.
PERCHEZIŢIA
ADRESĂ ÎNAINTARE REFERAT
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
CĂTRE,
.................................................................
Vă trimitem alăturat referatul procurorului, prin care se solicită eliberarea unei autorizaţii de percheziţie în
sistemele informatice ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate în cauza cu numărul de mai sus.
PRIm-PROCUROR,
ÎNCHEIERE
ROmÂnIA
Judecătoria.....................Secţia penală
Dosar nr. ....../.../..........
ÎnCHEIEREA nR. .............
Şedinţa din camera de consiliu din ....................
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE: ............................................
GREFIER: .................................................
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror .................... din cadrul Parchetului ...........
...................
Pe rol soluţionarea cererii formulată de Parchetului .......................... pentru efectuarea percheziţiei la domi-
ciliul/biroul învinuitului ............ din.........................
Soluţionarea cauzei se face fără citarea părţilor.
S-a făcut referatul cauzei, după care, nemaifind alte cereri de formulat, se trece la dezbateri asupra cererii
formulate.
Reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea cererii şi emiterea autorizaţiei de percheziţie, valabilă
pentru o perioadă de ......... zile, în intervalul ........... pentru domiciliul/biroul aparţinând învinuitului..............
InSTAnŢA:
Constată că prin adresa nr. ......... din data de .................... Parchetul .................................... a solicitat
autorizarea efectuării percheziţiei pentru domiciliul/biroul repartizat învinuitului ..... din .........
În motivare s-a arătat că învinuitul (inculpatul) ................ (scurtă prezentare a stării de fapt)
De asemenea, din convorbirea telefonică din data de ..............................., ora............., dintre ............. şi
.................. interceptată şi înregistrată în baza autorizaţiei nr. ......... a .................. rezultă că (este un exemplu al
unor indicii care susţine cererea)....................................
Faţă de aspectele prezentate, rezultă posibilitatea existenţei la domiciliul/locul de muncă al învinuitului a
unor înscrisuri (obiecte ) care au legătură cu cauza sau prin care se pot proba activităţile frauduloase săvârşite de
învinuit, motiv pentru care apreciem necesară efectuarea unei percheziţii la .......................
În consecinţă, cererea formulată find întemeiată, urmează a f admisă.
Văzând şi dispoziţiile art. 100 şi urm. Cod procedură penală ;
PEnTRU ACESTE mOTIVE
În nUmELE LEGII
D I S P U n E
În baza dispoziţiilor art. 100 alin. 4 C. procedură penală admite cererea formulată de Parchetul .................
în dosarul nr. ...................
Autorizează efectuarea percheziţiei pentru domiciliul/biroul aparţinând învinuitului (sau altei per-
soane) .................. situat la adresa din ................................. din ..........................
Prezenta autorizare este valabilă de îndată, pentru o perioadă de .................. zile, re-
spectiv ........................
Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, .............................
PREŞEDInTE GREFIER
AUTORIZAŢIE
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
AUTORIZAŢIE DE PERCHEZIŢIE
nR. ........... din ....................
În baza încheierii nr. ............ din data de ............. pronunţată în dosarul nr. ........... al acestei instanţe, ca
urmare a solicitării transmisă cu adresa nr......... din data de ............. a Parchetului .........., după examinarea
lucrărilor prezentate, se autorizează efectuarea percheziţiei la domiciliul/biroul învinuitului...............................
situat la adresa.................................

GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
jj
Percheziţia se va efectua cu respectarea dispoziţiilor. 101, 103-105, 107-108 şi 111 Cod procedură penală.
Prezenta autorizare este valabilă de îndată, pentru o perioadă de ..............zile, respectiv din...............până
în............... .
Dată astăzi ................ ora ..........................
Judecător,
Numele şi prenumele
_______________________________________________________________________________________
CaPitolul v.
arestarea Preventivă
procedura de soluţionare, în cursul urmăririi penale, a
propunerii de arestare preventivă a inculpatului
Sediul materiei art. 48, art. 49

- 5 C.proc.pen., art. 60
h
C.proc.pen., art. 40
3
C.proc.pen.
Art. 149
1
C.proc.pen. - extras
(2) Dosarul, împreună cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive întocmită de procurorul care
supraveghează sau efectuează urmărirea penală se prezintă preşedintelui ori judecătorului delegat de acesta de la
instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia
în a cărei circumscripţie se afă locul de deţinere, locul unde s-a constatat săvârşirea faptei prevăzute de legea
penală ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.
(3) Cu ocazia prezentării dosarului de către procuror, preşedintele instanţei sau judecătorul delegat
de acesta fxează ziua şi ora de soluţionare a propunerii de arestare preventivă, până la expirarea
mandatului de arestare preventivă a învinuitului devenit inculpat sau, dacă acesta este reţinut, până la expirarea
celor 24 de ore de reţinere. Ziua şi ora se comunică atât apărătorului ales sau numit din ofciu cât şi
procurorului, acesta din urmă find obligat să asigure prezenţa în faţa judecătorului a inculpa-
tului arestat sau reţinut.
(4) Propunerea de arestare preventivă se soluţionează în camera de consiliu de un singur judecător,
indiferent de natura infracţiunii.
(5) Inculpatul este adus în faţa judecătorului şi va f asistat de apărător.
(6) În cazul în care inculpatul se afă în stare de reţinere sau de arestare potrivit art. 146 şi din cauza stării
sănătăţii ori din cauză de forţă majoră sau stare de necesitate nu poate f adus în faţa judecătorului, propune-
rea de arestare va f examinată în lipsa inculpatului, în prezenţa apărătorului, căruia i se dă cuvântul pentru a
formula concluzii.
(7) Dispoziţiile art. 150 se aplică în mod corespunzător.
(8) Participarea procurorului este obligatorie.
(9) Judecătorul admite sau respinge propunerea de arestare preventivă, prin încheiere motivată.
(10) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în alin. (1), judecătorul dispune, prin încheiere motivată, ares-
tarea preventivă a inculpatului pe o durată care nu poate depăşi 30 de zile.
(11) Arestarea inculpatului nu poate f dispusă decât pentru zilele care au rămas după scăderea din 30 de
zile a perioadei în care acesta a fost anterior reţinut sau arestat. Arestarea preventivă a inculpatului se dispune
înainte de expirarea duratei arestării învinuitului.
(12) Dispoziţiile art. 146 alin. (10), (11
1
) şi ale art. 152 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. [extras- art. 146
alin (10)... judecătorul, admiţând propunerea, emite, de urgenţă, mandatul de arestare ......(

) În caz de respingere a pro-
j8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
j]
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
punerii de arestare preventivă, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, judecătorul poate dispune măsura obligării
de a nu părăsi localitatea sau aceea de a nu părăsi ţara.]
(13) Împotriva încheierii se poate face recurs, în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru
cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei lipsă.
Art. 160
h
. Arestarea preventivă a minorului. (1) Minorul între 14 şi 16 ani nu poate f arestat preventiv decât
dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta de care este învinuit este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea de
10 ani ori mai mare şi o altă măsură preventivă nu este sufcientă.
(2) Durata arestării inculpatului minor între 14 şi 16 ani este, în cursul urmăririi penale, de
cel mult 15 zile, iar verifcarea legalităţii şi temeiniciei arestării preventive se efectuează în cursul judecăţii
periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile. Prelungirea acestei măsuri în cursul urmăririi penale sau menţinerea
ei în cursul judecăţii nu poate f dispusă decât în mod excepţional. Arestarea preventivă a minorului în cursul
urmăririi penale nu poate să depăşească, în total, un termen rezonabil şi nu mai mult de 60 de zile, fecare pre-
lungire neputând depăşi 15 zile. În mod excepţional, când pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă
sau închisoarea de 20 de ani sau mai mare, arestarea preventivă a inculpatului minor între 14 şi 16 ani în cursul
urmăririi penale poate f prelungită până la 180 de zile.
(3) Inculpatul minor mai mare de 16 ani poate f arestat preventiv în cursul urmăririi penale
pe o durată de cel mult 20 de zile. Durata măsurii preventive poate f prelungită în cursul urmăririi penale,
de fecare dată cu 20 de zile. Arestarea preventivă a inculpatului minor în cursul urmăririi penale nu poate să
depăşească, în total, un termen rezonabil şi nu mai mult de 90 de zile. În mod excepţional, când pedeapsa
prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea de 10 ani ori mai mare, arestarea preventivă a incul-
patului minor în cursul urmăririi penale poate f prelungită până la 180 de zile. Verifcarea legalităţii şi temeiniciei
arestării preventive a inculpatului minor mai mare de 16 ani în cursul judecăţii se efectuează periodic, dar nu mai
târziu de 40 de zile.
(4) Durata arestării învinuitului minor este de cel mult 3 zile.
Art. 148. Condiţiile şi cazurile în care se dispune arestarea inculpatului. (1) Măsura arestării preventive a
inculpatului poate f luată dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în art. 143 (dacă sunt probe sau indicii temeinice
că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală- s.n.) şi există vreunul dintre următoarele cazuri:
a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărire sau de la judecată, ori există
date că va încerca să fugă sau să se sustragă în orice mod de la urmărirea penală, de la judecată ori de la execu-
tarea pedepsei;
a1) inculpatul a încălcat, cu rea-credinţă, măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara ori obligaţiile
care îi revin pe durata acestor măsuri;
b) există date că inculpatul încearcă să zădărnicească în mod direct sau indirect afarea adevărului prin
infuenţarea unei părţi, a unui martor sau expert, ori prin distrugerea, alterarea sau sustragerea mijloacelor
materiale de probă;
c) există date că inculpatul pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni;
d) inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune;
e) există date că inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau că încearcă o înţelegere fraudu-
loasă cu aceasta;
f) inculpatul a săvârşit o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa
închisorii mai mare de 4 ani şi există probe că lăsarea sa în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea
publică.
(2) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a)-e), măsura arestării preventive a inculpatului poate f luată numai
dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă sau închisoare mai mare de 4 ani.
Jurisprudenţă RIL XXVIII/2006
În cazul învinuiţilor sau inculpaţilor minori între 4 şi 6 ani, prin pedeapsă prevăzută de lege în accepţiunea reglemen-
tării din articolul menţionat se înţelege pedeapsa prevăzută în textul care incriminează fapta săvârşită în forme consumate,
fără luarea în considerare a cauzei de reducere a pedepsei prevăzută de dispoziţiile art. 09 din Codul penal.
Aspecte prealabile şe4inţei 4e ju4ecată
Obligaţii ale greferului de şedinţă - îndeplinirea măsurilor dispuse prin rezoluţia judecătorului/preşedintelui
instanţei - încunoştinţarea telefonică a apărătorului ales, efectuarea de adresă pentru desemnarea unui apărător
din ofciu (ce va f comunicată baroului prin fax), încunoştinţarea parchetului asupra orei fxate pentru soluţio-
narea propunerii.
Jurisprudenţă
Soluţionarea unei propuneri de arestare preventivă a unui inculpat afat în stare de libertate nu se poate face decât
dacă acesta este citat în prealabil de către instanţă, întrucât dezbaterea unei asemenea propuneri are loc în prezenţa
inculpatului, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 50 alin. C.proc.pen.
Un asemenea demers este necesar chiar şi atunci când motivul arestării persoanei este sustragerea sa de la urmărire
penală, susţinerea procurorului în acest sens find sufcientă doar pentru a justifca neaudierea inculpatului şi de către
acesta, aşa cum impun dispoziţiile art. 50 alin. C.proc.pen. (Curtea de apel Bucureşti, secţia a II a penală, încheierea
0/28.02.2005 în C.P.J., Ed. Universul juridic, Bucureşti 2006, pag. 84-85)
PROCES VERBAL DE ÎNCUNOŞTINŢARE A APĂRĂTORULUI ALES
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
PROCES-VERbAL
încheiat astăzi ........................ ora ......
În conformitate cu dispoziţiile art. art. 149
1
alin. 3 C.proc.pen. am dus la cunoştinţă telefonic, la nr. de tele-
fon ................ domnului/doamnei avocat ...................., care, potrivit împuternicirii avocaţiale nr...../..... emisă
de........... asigură asistenţa juridică a inculpatului/ei................., data şi ora de soluţionare a propunerii de ares-
tare preventivă a inculpatului......................
GREFIER,
¢o
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
¢I
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
ADRESĂ BAROU PENTRU DESEMNAREA UNUI APĂRĂTOR DIN OFICIU
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr.
CĂTRE
bAROUL ..................................
Serviciul de Asistenţă Juridică
Sediul ....................................................................
Având în vedere dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 51/1995 republicată, vă solicităm să desemnaţi un apărător
din ofciu care să asigure asistenţa juridică a inculpatului ..................., în cauza având ca obiect propunere de
arestare preventivă
Cauza are termen de judecată la data de ............. ora ........ completul ... sala ....
PREŞEDInTE GREFIER
Şe4inţa 4e ju4ecată
Şedinţa de judecată are loc în camera de consiliu, în prezenta procurorului şi a inculpatului (cu excepţii-
le prev. de alin. 6 a art. 149
1
C.proc.pen.). Apărarea este obligatorie în toate cazurile. Este ascultat inculpatul
(aducându-i-se la cunoştinţă obiectul cauzei, dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i-se atenţia că
tot ceea ce declară poate f folosit şi împotriva sa), cu excepţia situaţiilor în care acesta este dispărut, se afă în
străinătate sau se sustrage de la urmărire sau de la judecată ori se afă într-una din situaţiile prev. de art. art.
149
1
alin. 6 C. proc.pen.).
Obligaţiile greferului – apelul părţilor, referatul cauzei, consemnarea declaraţiei inculpatului/inculpaţilor, con-
semnarea în caietul de şedinţă a dezbaterilor asupra propunerii de arestare preventivă
Aspecte ulterioare şe4inţei 4e ju4ecată. Soluţii
Art. 151. (1) C.proc.pen. extras După întocmirea hotărârii prin care s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului,
judecătorul ... emite de îndată mandatul de arestare preventivă.
(2) Dacă prin aceeaşi hotărâre s-a dispus arestarea mai multor inculpaţi, se emite mandat de
arestare separat pentru fecare dintre ei.
(3) În mandatul de arestare trebuie să se arate:
a) instanţa care a dispus luarea măsurii arestării inculpatului;
b) data şi locul emiterii;
c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul de arestare;
d) datele privitoare la persoana inculpatului, prevăzute în art. 70, şi codul numeric personal;
e) arătarea faptei ce formează obiectul inculpării şi denumirea infracţiunii;
f) încadrarea juridică a faptei şi pedeapsa prevăzută de lege;
g) temeiurile concrete care determină arestarea;
h) ordinul de a f arestat inculpatul;
i) indicarea locului unde urmează a f deţinut cel arestat;
j) semnătura judecătorului.
Art. 152. (1) C.proc.pen. extras Când mandatul de arestare a fost emis după ascultarea inculpatului, jude-
cătorul care a emis mandatul înmânează un exemplar al mandatului persoanei arestate, iar un alt
exemplar îl trimite organului de poliţie pentru a f predat la locul de deţinere o dată cu arestatul.
Art. 37

(2) C.proc.pen.-extras Când se dispune arestarea preventivă a învinuitului sau inculpatului, judecă-
torul încunoştinţează despre măsura luată, în termen de 24 de ore, un membru al familiei
acestuia ori o altă persoană pe care o desemnează învinuitul sau inculpatul, consemnându-se
aceasta într-un proces-verbal.
Art. 6 C.proc.pen. Când măsura reţinerii sau a arestării preventive a fost luată faţă de un învinuit
sau inculpat în a cărui ocrotire se afă un minor, o persoană pusă sub interdicţie, o persoană că-
reia i s-a instituit curatela, ori o persoană care datorită vârstei, bolii sau altei cauze are nevoie
de ajutor, trebuie să fe înştiinţată autoritatea competentă în vederea luării măsurilor de ocro-
tire. Obligaţia de încunoştinţare revine organului judiciar care a luat măsura reţinerii ori a arestării preventive.
Art. 60
f
(3)C.proc.pen. – extras – Atunci când se dispune reţinerea ori arestarea preventivă a unui învinuit
ori inculpat minor se încunoştinţează despre aceasta imediat, în cazul reţinerii, şi în termen de 24
de ore, în cazul arestării, părinţii, tutorele, persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se
afă minorul, alte persoane pe care le desemnează acesta, iar în caz de arestare, şi serviciul de
probaţiune de pe lângă instanţa căreia i-ar reveni să judece în primă instanţă cauza, consemnân-
du-se aceasta într-un proces-verbal.
Art. 83 pct. 6. ROI – extras – Registrul privind arestarea preventivă. În acest registru se vor face următoare-
le menţiuni: numărul curent (acesta va f şi numărul mandatului de arestare s.n.); numele şi prenumele învinu-
itului/inculpatului; numărul şi data adresei parchetului; numărul dosarului instanţei; data şi soluţia pronunţată;
numărul şi data mandatului de arestare preventivă; durata arestării, cu indicarea datei la care începe măsura şi
a datei la care expiră; numele şi prenumele judecătorului care a emis mandatul; data declarării recursului; data
înaintării recursului la instanţa de control judiciar; soluţia instanţei de recurs, precum şi prelungirile arestării
preventive.
Art. 05(3) R.O.I.- extras… recursurile declarate oral în şedinţa în care s-a pronunţat hotărârea vor f con-
semnate într-un proces-verbal semnat de preşedintele completului şi de greferul de şedinţă.
Judecătorul poate dispune admiterea sau respingerea propunerii de arestare preventivă, pronunţându-se
prin încheiere motivată. Dacă propunerea este respinsă poate f dispusă o altă măsură preventivă, respectiv
obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţară. În toate cazurile este obligatorie întocmirea minutei, un exemplar
al acesteia urmând a f depus de către grefer la dosarul de minute al instanţei (art. 309 alin. 2 şi 3 C.proc.pen.).
¢z
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
¢j
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
A. A4riterea propunerii 4e arestare preventivă
1. Propunere soluţionată în prezenţa inculpatului
Judecătorul emite mandatul de arestare, un exemplar al acestuia find înmânat inculpatului, îi comunică
acestuia că poate declara recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare şi îi cere să desemneze o persoană din
familie care să fe încunoştinţată despre măsura dispusă.
Obligaţiile greferului: întocmirea mandatului de arestare, consemnarea soluţiei în Registru privind arestarea pre-
ventivă (art. 83 pct. 6 ROI), redactarea proceselor verbale de declarare a recursului, încunoştinţarea persoanei desemnată
de inculpat, redactarea procesului verbal, comunicarea soluţiei Serviciului de Probaţiune (situaţia inculpatului minor), au-
torităţii competente să ia o măsuri de ocrotire (în cazurile prev. de art. 6 C.proc.pen.) şi redactarea încheierii de şedinţă (în
termen de 24 de ore de la pronunţare) şi predarea dosarului pentru a f înaintat instanţei de recurs (în termen de 24 de ore).
Observaţii: Mandatul de arestare se emite în 4 exemplare (pentru dosarul instanţei, pentru dosarul de urmărire
penală, pentru inculpat, pentru locul de detenţie)
MANDAT DE ARESTARE PREVENTIVĂ
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr.
mAnDAT DE ARESTARE PREVEnTIVĂ nR.*. ....
emis la .............................. în ...........................
(data emiterii: zz/ll/aaaa) (locul emiterii)
JUDECĂTOR ........................... de la ....................................
(nume şi prenume) (denumirea instanţei)
Având în vedere încheierea din data de ............, prin care s-a dispus arestarea preventivă a inculpat(ului/
ei) ........................................ porecla ............... ful/fica lui ................ şi al ................... născut(ă) la data de
................ CNP ....................... în ..........................., cetăţenie ......................, studii .................., situaţia mili-
tară ..............., loc de muncă ...................., ocupaţie ...................., cu domiciliul în ....................................... şi
reşedinţa în ....................................... (ne)cunoscut(ă) cu antecedente penale, pentru următoarea/următoarele
faptă/fapte** ..................................., care constituie infracţiunea/infracţiunile de .........................., pedepsită
cu .................................,
Văzând că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 143 C.proc.pen. şi există cazul(cazurile) prev. de art. 148 lit.
..... C.proc.pen., întrucât ***....................................,
În baza art.149
1
alin. 10 C.proc.pen.,
O R D O n:
Arestarea preventivă a învinuit(ului/ei)/inculpat(ului/ei) .......................... porecla ............... ful/fi-
ca lui ................ şi al ................. născut(ă) la data de ................ CNP ........................, în ....................., cetăţenie
..................., studii .................., situaţia militară .............., loc de muncă ............., ocupaţie .............., cu domi-
ciliul în ......................... şi reşedinţa în ....................... (ne)cunoscut(ă) cu antecedente penale, pe o durată de
....... zile, de la .......... până la ........., inclusiv.
Organele de poliţie îl vor reţine şi preda pe inculpat la ..................
Administraţia locului de deţinere îl va primi şi reţine pe inculpat, înaintând la instanţă dovada de executare
a măsurii arestării preventive.
JUDECĂTOR
(semnătura judecătorului
şi ştampila instanţei)
Am primit un exemplar
al mandatului
INCULPAT(Ă)
(semnătura)
Observaţii: *Numărul mandatului de arestare este dat de poziţia din Registru privind arestarea preventivă.
**Pentru consemnarea faptelor pentru care inculpatul este cercetat, precum şi a încadrării juridice date acestora poate
f folosit referatul cu propunere de arestare preventivă sau ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale.
*** Se consemnează temeiul/temeiurile care au stat la baza luării măsurii (ex. art. 48 lit. f, întrucât inculpatul a
săvârşit o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi
există probe că lăsarea sa în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică).
PROCES VERBAL DECLARARE RECURS
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
PROCES-VERbAL
încheiat astăzi ........................ ora ......
După pronunţarea în şedinţă publică, inculpat(ul/a) ................................. arată că înţelege să (nu) formu-
leze recurs împotriva încheierii de şedinţă.
PREŞEDInTE GREFIER
¢¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
¢¡
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
PROCES VERBAL DE ÎNCUNOŞTINŢARE A PERSOANEI DESEMNATĂ DE CĂTRE INCULPAT
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
PROCES-VERbAL
încheiat astăzi ........................ ora ......
În conformitate cu dispoziţiile art. 137
1
alin. 2 C.proc.pen. am dus la cunoştinţă telefonic la nr. de telefon
................ domnului/doamnei ...................., persoană desemnată de inculpat(ul/a) .........................................,
faptul că împotriva acest(uia/eia) s-a luat măsura arestării preventive pentru o durată de ..... zile, de la ..........
până la ..........., inclusiv, şi că acesta se afă încarcerat la ......................................
PREŞEDInTE GREFIER
ADRESĂ DE ÎNCUNOŞTINŢARE A AUTORITĂŢII COMPETENTE SĂ IA MĂSURI DE OCROTIRE
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr.
CĂTRE
PRImĂRIA* ............................ – SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ-
SERVICIUL PUbLIC DE ASISTEnŢĂ SOCIALĂ sau
DIRECŢIA JUDEŢEAnĂ DE PROTECŢIA COPILULUI, după caz
Conform dispoziţiilor art. 161 C.proc.pen., vă comunicăm că, prin încheierea de şedinţă din data de
..............., pronunţată în dosarul penal nr. ............................, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului/
ei.......................................... ful/fica lui ................ şi al .................. născut(ă) la data de .................... CNP
......................... domiciliat în ................................ pentru o perioadă de ......de zile, respectiv de la ........... până
la ............. inclusiv.
Întrucât în ocrotirea inculpatului/ei se afă minorul (persoana pusă sub interdicţie, o persoană căreia i s-a institu-
it curatela etc.) ......., vă solicităm să dispuneţi măsurile de ocrotire ce se impun potrivit legii.
PREŞEDInTE GREFIER
Observaţie:
* primăria în a cărei raza teritorială îşi are domiciliul inculpatul
ADRESĂ CĂTRE SERVICIUL DE PROBAŢIUNE
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr.
CĂTRE
Serviciul de probaţiune de pe lângă *................................
Conform dispoziţiilor art. 160
f
alin. 3 C.proc.pen., vă comunicăm că prin încheierea de şedinţă din data de
................, pronunţată în dosarul penal nr. .................., s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului/ei minor/e
.................................... ful/fica lui ................ şi al .................. născut(ă) la data de ............ CNP ..................,
domiciliată în ..................... pentru o perioadă de ..............de zile, respectiv de la ........... până la ............. inclu-
siv, şi că acesta se afă încarcerat la ......................................
PREŞEDInTE GREFIER
Observaţie:
* instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond. Serviciile de probaţiune funcţionează pe lângă fecare
tribunal.
2. Propunere soluţionată în lipsa inculpatului
Art. 152 extras (2) Când măsura arestării a fost dispusă în lipsa inculpatului potrivit art. 150, mandatul
emis se înaintează în dublu exemplar organului de poliţie, pentru executare.
(3) Organul de poliţie procedează la arestarea persoanei arătate în mandat, căreia îi predă un exem-
plar al mandatului şi o conduce la judecătorul care a emis mandatul.
(4) Judecătorul procedează la ascultarea inculpatului, iar dacă acesta ridică obiecţii care necesită o rezolvare
urgentă, fxează de îndată termen de judecată.
Observaţie:
În această situaţie arestarea se va dispune pe o durată de 30 de zile, începând cu data încarcerării inculpatului.
¢ê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
¢j
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
ADRESĂ ÎNAINTARE MANDAT DE ARESTARE PREVENTIVĂ EMIS ÎN LIPSA INCULPATULUI
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr.
CĂTRE,
Poliţia.....................................
Conform dispoziţiilor art. 152 alin. 2 C.proc.pen. vă înaintăm 2 exemplare ale mandatului de arestare pre-
ventivă nr...................., emis de .........................., în dosarul penal nr. ........................., privind pe inculpatul/a
................,.................... ful/fica lui ................ şi al .................. născut(ă) la data de ............ CNP ............. do-
miciliat în ...................... şi f.f.l. în ................................. pentru a f pus în executare.
PREŞEDInTE GREFIER
B. Respingerea propunerii 4e arestare preventivă
Obligaţiile greferului: consemnarea declaraţiei orale de recurs formulată de către parchet (pentru model
declaraţie de recurs a se vedea supra), redactarea urgentă a încheierii de şedinţă.
Observaţii: Deşi nu există dispoziţii legale care să prevadă faptul că recursul declarat de parchet împotriva încheierii
prin care a fost respinsă propunerea de arestare preventivă se soluţionează în interiorul duratei reţinerii, în practică, în
măsura în care este posibil, se tinde la judecarea recursului în interiorul acestui termen.
C. Luarea răsurii obligării 4e a nu părăsi localitatea sau ţara
Art. 145. (1) Măsura obligării de a nu părăsi localitatea constă în îndatorirea impusă învinuitului sau incul-
patului de procuror sau de judecător, în cursul urmăririi penale, ori de instanţa de judecată, în cursul judecăţii, de
a nu părăsi localitatea în care locuieşte, fără încuviinţarea organului care a dispus această măsură. Măsura poate
f luată numai dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în art. 143 alin. (1).
(1
1
) Pe durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, învinuitul sau inculpatul este obligat să respec-
te următoarele obligaţii:
a) să se prezinte la organul de urmărire penală sau, după caz, la instanţa de judecată ori de
câte ori este chemat;
b) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de organul judiciar care
a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori
de câte ori este chemat;
c) să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea organului judiciar care a dispus măsura;
d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme.
(1
2
) Organul judiciar care a dispus măsura poate impune învinuitului sau inculpatului ca pe durata măsurii
obligării de a nu părăsi localitatea să respecte una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;
b) să nu se deplaseze la anumite spectacole sportive ori culturale sau în orice alte locuri stabilite;
c) să nu se apropie de persoana vătămată, membrii familiei acesteia, persoana împreună cu care a comis
fapta, martori, experţi ori alte persoane, stabilite de organul judiciar, şi să nu comunice cu acestea direct sau
indirect;
d) să nu conducă niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite;
e) să nu se afe în locuinţa persoanei vătămate;
f) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta.
(2) În cursul urmăririi penale, durata măsurii prevăzute în alin. (1) nu poate depăşi 30 de zile, afară de cazul
când ea este prelungită în condiţiile legii. Măsura obligării de a nu părăsi localitatea poate f prelungită în cursul
urmăririi penale, în caz de necesitate şi numai motivat. Prelungirea se dispune de procurorul care efectuează sau
supraveghează urmărirea penală, fecare prelungire neputând să depăşească 30 de zile. Dispoziţiile art. 140
2
se
aplică în mod corespunzător. Durata maximă a măsurii prevăzute în alin. (1) în cursul urmăririi penale este de un
an. În mod excepţional, când pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea de 10 ani ori
mai mare, durata maximă a obligării de a nu părăsi localitatea este de 2 ani.
(2
1
) Copia ordonanţei procurorului sau, după caz, a încheierii judecătorului ori a instanţei de judecată
se comunică, în aceeaşi zi, învinuitului sau inculpatului, secţiei de poliţie în a cărei rază teri-
torială locuieşte acesta, jandarmeriei, poliţiei comunitare, organelor competente să elibereze
paşaportul, organelor de frontieră, precum şi altor instituţii, în vederea asigurării respectării
obligaţiilor care îi revin. Organele în drept refuză eliberarea paşaportului sau, după caz, ridică provizoriu
paşaportul pe durata măsurii.
(2
2
) În cuprinsul ordonanţei sau încheierii sunt menţionate expres obligaţiile pe care învinui-
tul sau inculpatul trebuie să le respecte şi se atrage atenţia acestuia că, în caz de încălcare cu
rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, se va lua faţă de acesta măsura arestării
preventive.
(2
3
) Dacă pe durata obligării de a nu părăsi localitatea au intervenit motive care justifcă fe impunerea unor
noi obligaţii, fe înlocuirea sau încetarea celor existente, procurorul sau instanţa dispune aceasta prin ordonanţă
sau încheiere motivată. Dispoziţiile alin. (2
1
) şi alin. (2
2
) se aplică în mod corespunzător.
(3) În caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii aplicate sau a obligaţiilor, măsura obligării de a nu părăsi
localitatea va f înlocuită cu măsura arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege. Organul de poliţie de-
semnat de organul judiciar care a dispus măsura verifcă periodic respectarea măsurii şi a obligaţiilor de către
învinuit sau inculpat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul
urmăririi penale, sau instanţa, în cursul judecăţii.
Art. 145
1
. Obligarea de a nu părăsi ţara. (1) Măsura obligării de a nu părăsi ţara constă în îndatorirea
impusă învinuitului sau inculpatului de procuror sau de judecător, în cursul urmăririi penale, ori de instanţa de
judecată, în cursul judecăţii, de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea organului care a dispus această măsură.
(2) Dispoziţiile art. 145 se aplică în mod corespunzător şi în cazul obligării de a nu părăsi ţara.
Obligaţiile greferului: comunicarea copiei încheierii, în aceeaşi zi inculpatului, secţiei de poliţie în a cărei rază
teritorială locuieşte acesta, jandarmeriei, poliţiei comunitare, organelor competente să elibereze paşaportul, organelor de
frontieră, precum şi altor instituţii, în vederea asigurării respectării obligaţiilor care îi revin (art. 45 alin. 2

C.proc.pen.)
¢8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
¢]
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
Observaţii: Deşi textul art. 45 alin. 2

C.proc.pen. se referă la comunicarea încheierii, în practică un extras de pe
minută se comunică imediat secţiei de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte acesta, jandarmeriei, poliţiei comunitare,
organelor competente să elibereze paşaportul, organelor de frontieră, urmând ca încheierea să fe comunicată ulterior.
Jurisprudenţă RIL XI/2008
Măsurile preventive ale obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara, luate în cursul urmăririi penale de judecător, prin
aplicarea dispoziţiilor art. 46 alin.

C.proc.pen. şi, respectiv art. 49

alin. 2 C.proc.pen., se prelungesc de către procurorul
care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, în condiţiile art. 45 alin. 2 C.proc.pen. şi, respectiv art. 45

alin. 2
C.proc.pen.
ADRESĂ LUAREA MĂSURII OBLIGĂRII DE A NU PĂRĂSI LOCALITATEA
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr.
CĂTRE,
.................................................................................*
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de..........., în baza art 149
1
alin. 12 C.proc.pen. rap.
la art. 145 alin. 1 C.proc.pen. s-a dispus luarea fată de inculpatul/a.................................. ful/fica lui ..................
şi al ................. născut(ă) la data de ............., CNP ......................., a măsurii obligării de a nu părăsi localita-
tea............... pe o durată de 30 de zile de la............ la .................
În baza art. 145 alin. 1
1
şi 2
1
C.proc.pen., pe durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, au fost impuse
inculpatului următoarele obligaţii:** ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
S-a pus în vedere inculpatului că, în caz de încălcare a măsurii aplicate sau a obligaţiilor ce îi revin, măsura obli-
gării de a nu părăsi localitatea va f înlocuită cu măsura arestării preventive.
Măsura este supusă recursului în termen de 24 de ore de la comunicare.
PREŞEDInTE GREFIER
*- conform art. 45 alin. 2

soluţia se comunică inculpatului, secţiei de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte acesta,
jandarmeriei, poliţiei comunitare, organelor competente să elibereze paşaportul, organelor de frontieră, precum şi altor
instituţii, în vederea asigurării respectării obligaţiilor care îi revin.
**- vor f menţionate toate obligaţiile stabilite de către instanţă.
ADRESĂ LUAREA MĂSURII OBLIGĂRII DE A NU PĂRĂSI ŢARA
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr.
CĂTRE,
........................................................................................*
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de..........., în baza art. 149
1
alin. 12 C.proc.pen. rap.
la art. 145
1
alin. 1 C.proc.pen. şi art. 145 alin. 1 C.proc.pen. s-a dispus luarea fată de inculpatul/a............................
..... ful/fica lui .................. şi al ................. născut(ă) la data de ............., CNP ......................., a măsurii obligării
de a nu părăsi ţara pe o durată de 30 de zile de la............................la..........................
În baza art. 145
1
alin. 1 C.proc.pen. rap. la art. 145 alin. 1
1
şi 2
1
C.proc.pen., pe durata măsurii obligării de a nu
părăsi ţara, au fost impuse inculpatului următoarele obligaţii:** .........................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
S-a pus în vedere inculpatului că, în caz de încălcare a măsurii aplicate sau a obligaţiilor ce îi revin, măsura obli-
gării de a nu părăsi ţara va f înlocuită cu măsura arestării preventive.
Măsura este supusă recursului în termen de 24 de ore de la comunicare.
PREŞEDInTE GREFIER
ÎNCHEIERI
ROmÂnIA
JUDECĂTORIA ........................ – SECŢIA PEnALĂ
Dosar nr. ......./.../.....
Î n C H E I E R E
Şedinţa din Camera de Consiliu de la ..........
Instanţa constituită din:
Judecător: .................................................
Grefer de şedinţă: .................................................
Din partea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă ................ . participă procuror..........................
¡o
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
¡I
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
Pe rol soluţionarea propunerii de arestare preventiva a inculpatului B.M.P., formulată de Parchetul de pe
lângă ................................
La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu a răspuns inculpatul B.M.P, în stare de reţinere si
asistat de apărătorul desemnat din ofciu, avocat M.A., conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie
nr......................., emisă de Baroul Bucureşti
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de grefera de şedinţă, după care:
S-a adus la cunoştinţa inculpatului motivul prezentării sale în faţa judecătorului, fapta care formează obiec-
tul cauzei, încadrarea juridică a acesteia, dreptul de a avea un apărător, precum şi dreptul de a nu face nicio de-
claraţie, atrăgându-i-se atenţia că are obligaţia să anunţe în scris în termen de 3 zile orice schimbare a locuinţei
pe parcursul procesului penal precum şi asupra faptului că tot ceea ce declară poate f folosit şi împotriva sa.
Având în vedere consimţământul exprimat de inculpat, i se pune în vedere să declare tot ce ştie cu privire
la faptă şi la învinuirea ce i se aduce în legătură cu aceasta, procedându-se la audierea acestuia conform art.150
alin.1 C.proc.pen., declaraţia acestuia find consemnata si ataşată la dosarul cauzei, după citire şi semnare de
către inculpat.
Nemaifind alte cereri de formulat, se acordă cuvântul în dezbaterea propunerii de arestare preventivă a
inculpatului B.M.P.
Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, arată că inculpatul B.M.P. este cercetat pentru săvâr-
şirea infracţiunii prev. de art.208 alin. 1- art.209 alin. 1 lit. e, g C.p. cu aplic. art.37 lit.a C.pen. în cauză existând
indicii temeinice în sensul art. 68
1
C.proc.pen. ce atestă presupunerea rezonabilă că acesta este persoana care a
săvârşit fapta pentru care se desfăşoară cercetarea penală. În acest sens sunt relevante plângerea şi declaraţiile
părţii vătămate ce se coroborează cu declaraţiile martorului N.I.C., precum şi cu declaraţiile inculpatului în care
recunoaşte săvârşirea faptei. Precizează că în cauză sunt îndeplinite şi condiţiile prevăzute de art.148 lit.f C.proc.
pen., respectiv pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea mai mare de 4 ani, iar lăsarea în libertate a incul-
patului prezintă pericol pentru ordinea publică, pericol ce rezidă în natura şi modalitatea de săvârşire a faptei,
dar şi în perseverenţa infracţională de care dă dovadă inculpatul, care a fost liberat condiţionat din penitenciar
în luna iunie 2009. Pericolul social rezultă şi din impactul negativ asupra societăţii determinat de cercetarea în
stare de libertate a unor persoane condamnate pentru fapte similare şi care dau dovadă de perseverenţă pe cale
infracţională. Pentru motivele arătate, solicită arestarea preventivă a inculpatului pentru 29 de zile, de la ..........
până la ............. inclusiv.
Apărătorul din ofciu desemnat pentru inculpatul B.M.P., solicită respingerea propunerii de arestare şi cer-
cetarea inculpatului în stare de libertate, având în vedere natura şi modalitatea concretă de săvârşire a faptei
– nu a fost o infracţiune comisă prin violenţe –, cât şi prejudiciul cauzat, care are o valoare foarte mică şi a fost
recuperat în totalitate prin restituire în natură. Menţionează că măsura arestării preventive este o măsură excep-
ţională care se ia pentru a asigura buna desfăşurare a procesului şi pentru ca inculpatul să nu se sustragă cerce-
tării, însă în cauză scopul procesului penal poate f atins şi fără privarea de libertate a inculpatului, iar în acest
sens are în vedere atitudinea sinceră manifestată de inculpat prin declaraţia dată astăzi în faţa judecătorului,
cât şi faptul că în cauză urmărire penală este aproape fnalizată. De altfel, în cauză nu există indicii că inculpatul
s-ar sustrage, având în vedere că inculpatul locuieşte cu familia sa, lucrează ca zilier sau că ar împiedica buna
desfăşurare a procesului penal, întrucât în cauză a fost audiată partea vătămată, a fost audiat şi martorul.
Inculpatul având ultimul cuvânt, arată că este de acord cu concluziile apărătorului său, precizând că regretă
ce s-a întâmplat.
JUDECĂTORUL,
Prin propunerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.11.2009 sub nr. ......, Parchetul de pe lângă
Judecătoria (...) a solicitat să se dispună arestarea preventivă a inculpatului B.M.P., cercetat pentru infracţiunea
de furt califcat în stare de recidivă postcondamnatorie prevăzută de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit.e, g C.pen.
cu aplic. art. 37 lit. a C.pen.
În fapt, s-a reţinut că, în seara zilei de 11.11.2009, în jurul orei 21.00, inculpatul B.M.P. a sustras din vestiarul
sălii de sport SC D.D. SRL, în timpul programului de funcţionare al acesteia, un telefon mobil marca Motorola K1
aparţinând părţii vătămate B.A.
Inculpatul a fost reţinut la data de ........ ora 21:00 de către Secţia 11 Poliţie, pentru 24 de ore, până la data
de ............. ora 21:00, iar prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria (...) nr. 16150/P/2009 din 12.11.2009
s-a pus în mişcare acţiunea penală cu privire la inculpatul B.M.P. pentru săvârşirea infracţiunii furt califcat în
stare de recidivă postcondamnatorie prevazută de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. e, g C.p. cu aplic. art. 37
lit. a C.pen. *
Analizând actele şi lucrările dosarului, se constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.149
1

C.proc.pen. referitoare la luarea măsurii arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale.
Astfel, potrivit art. 149
1
C.proc.pen. pentru a se putea dispune arestarea inculpatului trebuie ca în cauză
să existe probe sau indicii temeinice că inculpatul a săvârşit fapta pentru care este cercetat şi să existe în mod
corespunzător vreunul din cazurile prevăzute de art. 148 C.proc.pen.
Potrivit art. 68
1
C.proc.pen. sunt indicii temeinice atunci când din datele existente în cauză rezultă presu-
punerea rezonabilă că persoana faţă de care se efectuează acte premergătoare sau acte de urmărire penală a
săvârşit fapta.
În cauză, sunt sufciente indicii temeinice, în accepţiunea dată de lege acestei noţiuni, că inculpatul a comis
fapta pentru care este cercetat. În acest sens sunt relevante declaraţiile inculpatului în care recunoaşte săvârşi-
rea faptei, declaraţii ce se coroborează cu plângerea şi declaraţiile date de partea vătămată B.A., cu declaraţiile
martorilor N. I.C. şi M.M.
De asemenea, se constată că sunt îndeplinite şi condiţiile prevăzute de art. 148 lit. f C.proc.pen. Astfel, pe-
deapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, furt califcat, este închisoarea între 3 şi 15 ani, find deci
mai mare de 4 ani. Totodată, se apreciază că lăsarea în libertate a inculpatului prezintă pericol concret pentru
ordinea publică, având în vedere că din menţiunile fşei de cazier rezultă că inculpatul nu este la primul confict
cu legea penală, find anterior condamnat pentru o faptă de tâlhărie, liberat condiţionat din penitenciar în luna
iunie 2009. De asemenea, se reţine că fapta pentru care este cercetat inculpatul prezintă un grad de pericol so-
cial ridicat, ce rezultă nu numai din limitele mari de pedeapsă stabilite de legiuitor, ci şi din modalitatea concretă
de săvârşire a faptei, seara, din vestiarul unei săli de sport, în timpul programului de funcţionare. Pentru toate
aceste considerente legate de circumstanţele reale ale săvârşirii faptei, dar şi de circumstanţele personale ale
inculpatului, având în vedere în special perseverenţa infracţională a acestuia, judecătorul reţine că lăsarea sa în
libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, iar măsurile preventive alternative la detenţie ar f
¡z
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
¡j
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
insufciente pentru a înlătura această stare de pericol, buna desfăşurare a procesului penal impunând luarea unei
măsuri preventive privative de libertate, conform art. 136 alin.1 C.proc.pen.
Faţă de aceste considerente, în baza art.149
1
C.proc.pen., art.146 alin. 9 şi 10 C.proc.pen. şi art. 151 C.proc.
pen., va admite propunerea Parchetului si va dispune arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 29 de
zile, de la ............ la ............ inclusiv.
Pentru aceste motive,
D I S P U n:
Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria (...) de arestare preventivă a inculpatului B.M.P..
Dispune arestarea preventivă a inculpatului B.M.P. (ful lui ...... şi ..... născut la ..... în ....., CNP ......, domici-
liat în ........., cetăţean român, studii – 8 clase, necăsătorit, fără ocupaţie, cunoscut cu antecedente penale) pe o
durată de 29 de zile, de la ........ la .............. inclusiv.
Onorariul apărătorului din ofciu, în cuantum de 100 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei.
Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, ........, ora 15.45.
JUDECĂTOR, GREFIER,
Observaţie:
* Această primă parte a considerentelor încheierii va f redactată de către grefer, datele find preluate din referatul par-
chetului cu propunere de arestare preventivă. .........................................................................................................
ROmÂnIA
TRIbUnALUL...............– SECŢIA I PEnALĂ
DOSAR NR. ..../.../..........
ÎnCHEIERE
Şedinţa din Camera de Consiliu din: .....
Instanţa constituită din:
Judecător: .......................
Grefer: .......................
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infrac-
ţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial ............. a fost reprezentat de procuror V. G.
Pe rol ascultarea inculpatului D.A. în condiţiile art. 150 alin. 2 C.proc.pen. şi art. 152 alin. 4 C.proc.pen.
La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de Consiliu a răspuns inculpatul D.A., în stare de arest preven-
tiv, asistat de apărător din ofciu, av. M.C., conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr.
Procedură legal îndeplinită.
Referatul cauzei a fost făcut de greferul de şedinţă, după care:
Judecătorul procedează la verifcarea datelor de identitate ale inculpatului, iar aceasta nu a ridicat obiecţii.
În conformitate cu dispoziţiile art. 70 alin. 2 C.proc.pen., inculpatului i s-au adus la cunoştinţă faptele pen-
tru care a fost emis mandatul de arestare, precum şi încadrarea juridică a acestora, dreptul de a avea un apărător,
dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i-se atenţia că tot ceea ce declară poate f folosit şi împotriva
sa, punându-i-se totodată în vedere că trebuie să declare tot ceea ce ştie în legătură cu faptele pentru care este
cercetat.
Se procedează la ascultarea inculpatului, în condiţiile art. 150 alin. 2 C.proc.pen., declaraţia acestuia find
consemnată, semnată şi ataşată la dosar. declaraţia acestuia find consemnata si ataşată la dosarul cauzei, după
citire şi semnare de către inculpat.
Reprezentantul ministerului Public, având cuvântul, solicită să constate că a fost efectuată procedu-
ra prev. de art. 150 alin. 2 C.proc.pen.
Apărătorul din ofciu al inculpatului D.A. solicită de asemenea, să se constate îndeplinită procedura
prev. de art. 150 alin. 2 C.proc.pen.
Inculpatul D.A., având cuvântul, arată că de 5 ani urmează un tratament pentru crize de anxietate.
JUDECĂTORUL,
Prin încheierea de şedinţă din Camera de Consiliu din data de 10.04.2009, pronunţată de Tribunalul .........
- Secţia I Penală, s-a dispus arestarea preventivă în lipsă a inculpatului D.A., pe o perioadă de 30 de zile, cu
începere de la data punerii în executare a mandatului de arestare, find emis mandatul de arestare preventivă
nr. 92/UP/10.04.2009.
La data de .........., inculpatul a fost prezentat de către organele de poliţie în faţa judecătorului, în vederea
ascultării. Inculpatul nu a ridicat obiecţiuni privind identitatea, find de acord să dea o declaraţie, ce a fost con-
semnată şi ataşată la dosar, drept pentru care:
DISPUnE:
Constată efectuată procedura prev. de art. 150 alin. 2 C.proc.pen., faţă de inculpatul D.A., (ful lui S.V. şi M.I.,
născut la data de....., în ......, jud. ....., CNP ....., domiciliat ......), prin audierea acestuia.
Pronunţată în şedinţă publică, azi .............
JUDECĂTOR, GREFIER,
procedura de soluţionare a propunerii de prelungire
a măsurii de arestare preventivă a inculpatului
Sediul materiei art. 55 - 59 C.proc.pen., art. 60
h
C.proc.pen., art. 40
3
C.proc.pen.
Art. 155. Prelungirea duratei arestării în cursul urmăririi penale. (1) Arestarea inculpatului dispusă de
instanţă poate f prelungită, în cursul urmăririi penale, motivat, dacă temeiurile care au determinat arestarea
iniţială impun în continuare privarea de libertate sau există temeiuri noi care să justifce privarea de libertate.
¡¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
¡¡
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
(2) În cazul prevăzut în alin. (1), prelungirea duratei arestării preventive a inculpatului poate f dispusă de
instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond sau de instanţa corespunzătoare în grad acesteia
în a cărei circumscripţie se afă locul de deţinere, locul unde s-a constatat săvârşirea faptei prevăzute de legea pe-
nală ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.
Art. 156. Propunerea pentru prelungirea arestării dispuse în cursul urmăririi penale. extras
(1) Prelungirea duratei arestării preventive prevăzute în art. 155 se dispune pe baza propunerii motivate a procu-
rorului care, după caz, efectuează sau supraveghează urmărirea penală.
Art. 159. Procedura prelungirii arestării preventive dispuse în cursul urmăririi penale.
(1) Dosarul cauzei va f depus la instanţă, împreună cu propunerea de prelungire a arestării preventive întocmită
de procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea dura-
tei arestării preventive şi va putea f consultat de apărător.
(2) Propunerea de prelungire a arestării se soluţionează în camera de consiliu, de un singur
judecător, indiferent de natura infracţiunii.
(3) Inculpatul este adus în faţa judecătorului şi va f asistat de apărător.
(4) În cazul în care inculpatul arestat se afă internat în spital şi din cauza stării sănătăţii nu poate f adus în
faţa judecătorului sau când, din cauză de forţă majoră sau stare de necesitate, deplasarea sa nu este posibilă,
propunerea va f examinată în lipsa inculpatului, dar numai în prezenţa apărătorului, căruia i se dă cuvântul
pentru a pune concluzii.
(5) Participarea procurorului este obligatorie.
(6) În cazul în care judecătorul acordă prelungirea, aceasta nu va putea depăşi 30 de zile.
(7) Judecătorul soluţionează propunerea şi se pronunţă asupra prelungirii arestării preventi-
ve, în termen de 24 de ore de la primirea dosarului şi comunică încheierea celor lipsă de la judecată în
acelaşi termen.
(8) Încheierea prin care s-a hotărât asupra prelungirii arestării poate f atacată cu recurs de procuror sau
de inculpat în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi, sau de la comunicare, pentru cei lipsă.
Recursul se soluţionează înainte de expirarea duratei arestării preventive dispuse anterior în-
cheierii atacate.
(9) Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus prelungirea arestării preven-
tive nu este suspensiv de executare.
(10) Dispoziţiile art. 140
3
alin. (3)-(7) şi (9) se aplică în mod corespunzător la judecarea recursului.
(11) măsura dispusă de judecător se comunică administraţiei locului de deţinere, care este
obligată să o aducă la cunoştinţă inculpatului.
(12) Dacă încheierea judecătorului de la prima instanţă nu este atacată cu recurs, instanţa
este obligată să restituie dosarul organului de urmărire penală în termen de 24 de ore de la
expirarea termenului de recurs.
(13) Judecătorul poate acorda şi alte prelungiri, fecare neputând depăşi 30 de zile. Dispoziţiile alineatelor pre-
cedente se aplică în mod corespunzător. Durata totală a arestării preventive în cursul urmăririi penale nu poate
depăşi un termen rezonabil, şi nu mai mult de 180 de zile.
Art. 160
h
. Arestarea preventivă a minorului. Extras
(2) Durata arestării inculpatului minor între 14 şi 16 ani este, în cursul urmăririi penale, de cel mult 15
zile, iar verifcarea legalităţii şi temeiniciei arestării preventive se efectuează în cursul judecăţii periodic, dar nu
mai târziu de 30 de zile. Prelungirea acestei măsuri în cursul urmăririi penale sau menţinerea ei în cursul judecăţii
nu poate f dispusă decât în mod excepţional. Arestarea preventivă a minorului în cursul urmăririi pe-
nale nu poate să depăşească, în total, un termen rezonabil şi nu mai mult de 60 de zile, fecare
prelungire neputând depăşi 15 zile. În mod excepţional, când pedeapsa prevăzută de lege este detenţi-
unea pe viaţă sau închisoarea de 20 de ani sau mai mare, arestarea preventivă a inculpatului minor între 14 şi 16
ani în cursul urmăririi penale poate f prelungită până la 180 de zile.
(3) Inculpatul minor mai mare de 16 ani poate f arestat preventiv în cursul urmăririi penale pe o durată
de cel mult 20 de zile. Durata măsurii preventive poate f prelungită în cursul urmăririi penale,
de fecare dată cu 20 de zile. Arestarea preventivă a inculpatului minor în cursul urmăririi penale nu poate
să depăşească, în total, un termen rezonabil şi nu mai mult de 90 de zile. În mod excepţional, când pedeapsa
prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea de 10 ani ori mai mare, arestarea preventivă a incul-
patului minor în cursul urmăririi penale poate f prelungită până la 180 de zile. Verifcarea legalităţii şi temeiniciei
arestării preventive a inculpatului minor mai mare de 16 ani în cursul judecăţii se efectuează periodic, dar nu mai
târziu de 40 de zile.
Art. 140
3
. Calea de atac împotriva încheierii pronunţate de judecător în cursul urmăririi
penale privind măsurile preventive. Extras
(3) Învinuitul sau inculpatul arestat va f adus în faţa instanţei de recurs şi va f ascultat în prezenţa apărăto-
rului său. În cazul în care învinuitul sau inculpatul se afă internat în spital şi, din cauza stării sănătăţii, nu poate
f adus în faţa judecătorului sau când, din cauză de forţă majoră sau stare de necesitate, deplasarea sa nu este
posibilă, recursul va f examinat în lipsa acestuia, dar numai în prezenţa apărătorului său, căruia i se dă cuvântul
pentru a pune concluzii.
(4) Participarea procurorului la judecarea recursului este obligatorie.
(5) Dosarul va f înaintat instanţei de recurs în termen de 24 de ore, iar recursul se soluţionează
în termen de 48 de ore, în cazul arestării învinuitului, şi în 3 zile, în cazul arestării inculpatului.
(6) Instanţa se pronunţă în aceeaşi zi, prin încheiere.
(7)Când apreciază că măsura preventivă este nelegală sau nu este justifcată, instanţa de recurs o revocă,
dispunând, în cazul arestării preventive, punerea de îndată în libertate a învinuitului sau inculpatului, dacă acesta
nu este arestat în altă cauză.
(9) Dosarul cauzei se restituie organului de urmărire penală în termen de 24 de ore de la soluţionarea re-
cursului.
Jurisprudenţă RIL XXV /2008
Dispoziţiile art. 159 alin. 8 fraza a II-a C. proc.pen. se interpretează în sensul că:
. sintagma folosită de legiuitor “înainte de expirarea duratei arestării preventive dispuse anterior încheierii atacate”
are caracter imperativ, şi nu de recomandare;
2. recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus admiterea sau respingerea propunerii de prelungire a
măsurii arestării preventive va f soluţionat întotdeauna înainte de expirarea duratei arestării preventive dispuse anterior
încheierii atacate.
¡ê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
¡j
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
Aspecte prealabile şe4inţei 4e ju4ecată
Obligaţii ale greferului de şedinţă – îndeplinirea măsurilor dispuse prin rezoluţia judecătorului, respectiv ci-
tarea inculpatului (de regulă telefonic sau prin fax) încunoştinţarea telefonică apărătorului ales/efectuarea de
adresă pentru desemnarea unui apărător din ofciu (ce va f comunicată baroului prin fax).
CITARE PRIN NOTĂ TELEFONICĂ
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
CITAŢIE
Notă telefonică
În conformitate cu dispoziţiile art. 175 alin. 1 teza a II-a C.proc.pen. am luat legătura telefonic cu...................*
şi am procedat la citarea inculpatului/ei............. ful/fica lui ................ şi al .................. născut(ă) la data de
............., pentru termenul de judecată din data de.........., ora..............,completul............, sala................. stabi-
lit în vederea discutării propunerii de pelungirea a duratei arestării preventive a acestuia.
Nota telefonică a fost preluată de ........................**, care a asigurat prezenţa inculpatului la termenul fxat
şi comunicarea acestui termen persoanei citate.
GREFIER,
*- locul de detenţie; date privind locul de detenţie se regăsesc în referatul parchetului cu propunere de prelungire a
duratei arestării preventive
**- numele, prenumele şi funcţia persoanei care a preluat nota telefonică
PROCES VERBAL DE ÎNCUNOŞTINŢARE A APĂRĂTORULUI ALES
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
PROCES-VERbAL
încheiat astăzi ........................ ora ......
În conformitate cu dispoziţia judecătorului am dus la cunoştinţă telefonic, la nr. de telefon ................ d-lui/d-
nei avocat..................., care, potrivit împuternicirii avocaţiale nr...../..... asigură asistenţa juridică a inculpatului/
ei................., data şi ora de soluţionare a propunerii de prelungire a măsurii arestării preventive a inculpatului.........
GREFIER,
ADRESĂ BAROU PENTRU DESEMNAREA UNUI APĂRĂTOR DIN OFICIU
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr.
CĂTRE
bAROUL ...............................................
Serviciul de Asistenţă Juridică
Sediul ....................................................................
Având în vedere dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 51/1995 republicată, vă solicităm să desemnaţi un apărător
din ofciu care să asigure asistenţa juridică a inculpatului ..................., în cauza având ca obiect propunere de
prelungire a măsurii arestării preventive.
Cauza are termen de judecată la data de ............. ora ........ completul ... sala ....
PREŞEDInTE GREFIER
Şe4inţa 4e ju4ecată
Şedinţa de judecată are loc în camera de consiliu, în prezenta procurorului şi a inculpatului asistat de apără-
tor (cu excepţiile prev. de art. 159 alin. 4 C.proc.pen.).
Obligaţiile greferului - apelul şi referatul cauzei, consemnarea în caietul de şedinţă a dezbaterilor asupra propunerii
de prelungire a măsurii arestării preventive
Aspecte ulterioare şe4inţei 4e ju4ecată. Soluţii
Judecătorul poate dispune admiterea sau respingerea propunerii de arestare preventivă, pronunţându-se prin
încheiere motivată. În toate cazurile este obligatorie întocmirea minutei, un exemplar al acesteia urmând a f
depus de către grefer la dosarul de minute al instanţei (art. 309 alin. 2 şi 3 C.proc.pen.).
Recursul declarat împotriva încheierii trebuie soluţionat înainte de expirarea duratei arestării preventive
dispuse anterior încheierii atacate.
Obligaţiile greferului: consemnarea soluţiei în Registru privind arestarea preventivă (art. 83 pct. 6 ROI), redactarea
procesului verbal de declarare a recursului (dacă acesta se declară oral, cu ocazia pronunţării), redactarea adresei de comuni-
care a soluţiei dispuse, redactarea încheierii de şedinţă (în termen de 24 de ore de la pronunţare) şi predarea dosarului pentru
a f înaintat instanţei de recurs (în termen de 24 de ore).
¡8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
¡]
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr.
CĂTRE,
........................................................................................
(locul de deţinere)
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de ........., punţată în dosarul nr...............s-a admis
propunerea formulată de Parchetul de pe lângă.........., şi, în baza art. 155 C.proc.pen. s-a dispus prelungirea
măsurii arestării preventive luată faţă de inculpat(ul/a) ....................... ful/fica lui ................ şi al ..................
născut(ă) la data de ............ CNP ......................... în baza mandatului de arestare preventivă nr. ..... din data de
.......... emis de .............................., pentru o perioadă de ........... zile, respectiv de la ........... până la .............
inclusiv.
Măsura va f adusă la cunoştinţa inculpatului şi este supusă recursului în termen de 24 de ore de la comu-
nicare.
PREŞEDInTE GREFIER
Observaţii:
Adresa de prelungire a măsurii arestării preventive se întocmeşte pe baza minutei judecătorului. Chiar dacă minuta nu
cuprinde datele de stare civilă ale inculpatului, numărul mandatului de arestare preventivă şi instanţa care l-a emis, adresa
prin care se comunică soluţia către locul de detenţie trebuie să cuprindă în mod obligatoriu şi aceste menţiuni. Adresa se
întocmeşte în trei exemplare: un exemplar rămâne la dosarul instanţei, unul la dosarul de urmărire penală şi unul se comu-
nică administraţiei locului de detenţiei.
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
........................................................................................
(locul de deţinere)
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de ........., pronunţată în dosarul nr...........s-a
respins propunerea formulată de Parchetul de pe lângă.......... de prelungire a măsurii arestării preventive a incul-
patului/ei ....................... ful/fica lui ................ şi al .................. născut(ă) la data de ............ CNP ....................
..... şi s-a dispus punerea acestuia în libertate, de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. ..... din data
de .......... emis de ..............................
Măsura va f adusă la cunoştinţa inculpatului/ei de către administraţia locului de detenţie şi este supusă
recursului în termen de 24 de ore de la pronunţare pentru Ministerul Public şi de la comunicare pentru inculpat.
PREŞEDInTE GREFIER
ADRESĂ CĂTRE LOCUL DE DETENŢIE DUPĂ RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A ÎNCHEIERII
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
........................................................................................
(locul de deţinere)
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de ........., pronunţată în dosarul nr.............s-
a respins propunerea formulată de Parchetul de pe lângă.......... de prelungire a măsurii arestării preventive a
inculpatului/ei ....................... ful/fica lui ................ şi al .................. născut(ă) la data de ............ CNP ............
............. şi s-a dispus punerea acestuia în libertate, de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. ..... din
data de .......... emis de ..............................
Încheierea a rămas defnitivă prin nerecurare, azi........, ora........
PREŞEDInTE GREFIER
Observaţie:
În ipoteza în care încheierea este recurată soluţia defnitivă va f comunicată locului de detenţiei de către Biroul execu-
tări penale al instanţei de recurs.
ROmÂnIA
TRIbUnALUL .................... - SECŢIA I PEnALĂ
DOSAR NR. ....../.../......
Î n C H E I E R E
Şedinţa din Camera de Consiliu de la..................
Tribunalul constituit din:
Judecător: ................................
Grefer: ......................................
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul ................ a fost reprezentat de procuror ...............
êo
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
êI
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
Pe rol soluţionarea propunerii de prelungire a duratei arestării preventive a inculpatului B.B.V., cercetat
pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor prev. de art. 20 rap. la art. 174-175 lit. i C. pen., formulată de
Parchetul de pe lângă Tribunalul ................. .
La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu a răspuns inculpatul B.B.V., afat în stare de
arest preventiv, asistat de apărător ales, avocat C.T., cu împuternicire avocaţială nr........., fla......... emisă
de...............
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă, după care se aduce la cunoştinţa inculpatului motivul
pentru care a fost prezentat în faţa instanţei.
Nefind cereri prealabile de formulat, Judecătorul acordă cuvântul asupra propunerii Parchetului de pe lângă
Tribunalul ............... privind prelungirea duratei arestării preventive a inculpatului.
Reprezentantul ministerului Public, având cuvântul, solicită ca, în conformitate cu disp. art. 155 şi
urm. Cod procedură penală, să se admită propunerea parchetului şi să dispună prelungirea duratei arestării
preventive a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile, de la ...........la ........., având în vedere că temeiurile care au
determinat luarea măsurii arestării subzistă şi impun în continuare privarea de libertate, lăsarea inculpatului în
libertate prezentând un pericol concret pentru ordinea publică, având în vedere natura infracţiunii şi de modali-
tatea concretă în care a fost comisă. Arată că prelungirea măsurii este necesară în vederea efectuării următoarele
acte de urmărire penală: audierea martorilor, întocmirea raportului de expertiză medico-legală, reaudierea incul-
patului, prezentarea materialului de urmărire penală şi întocmirea rechizitoriului.
Apărătorul inculpatului b.b.V., având cuvântul, solicită respingerea propunerii parchetului de prelun-
gire a măsurii arestării preventive şi cercetarea inculpatului în libertate, având în vedere că actele de urmărire
penală prevăzute în referatul parchetului pot f efectuate şi cu inculpatul în libertate. De asemenea, învederează
că lăsarea inculpatului în libertate nu prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, în condiţiile în care
acesta nu este cunoscut cu antecedente penale, avea un loc de muncă la momentul arestării, provine dintr-o
familie organizată, a recunoscut săvârşirea faptei, pe care o şi regretă şi nu s-a sustras de la cercetări. Pe de altă
parte, arată că, nu lipsită de relevanţă la aprecierea pericolului pentru ordinea publică este şi împrejurarea că
inculpatul a fost provocat de partea vătămată.
Inculpatul b.b.V. solicită respingerea propunerii formulată de către parchet şi cercetarea a în stare de
libertate.
J U D E C Ă T O R U L:
Prin propunerea nr. ........... din ............., înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ..............., Ministe-
rul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul .............. a solicitat prelungirea duratei măsurii arestării preventive
a inculpatului B.B.V., pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de ......... până la data de .........., inclusiv.
În susţinerea propunerii, s-a arătat că temeiurile care au justifcat luarea măsurii arestării preventive se
menţin, privarea de libertate a inculpatului este în continuare necesară deoarece acesta se afă în situaţia prev.
de art. 148 lit. f C.proc.pen. şi sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 155 şi urm. C.proc.pen.
Examinând actele şi lucrările dosarului se constată următoarele:
Prin ordonanţa nr. ......... din ........... a Parchetului de pe lângă Tribunalul ................ s-a dispus punerea în
mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul B.B.V., pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor prev. de
art. 20 rap. la art. 174-175 lit. i Cod penal.
În fapt, s-a reţinut că la data de ............, în jurul orei 23.00, în barul (...) din ................, inculpatul B.B.V.
a înjunghiat-o de mai multe ori pe partea vătămată D.H., cu un cuţit cu lama de circa 20 de cm, provocându-i
leziuni care i-au pus viaţa în pericol.
Inculpatul a fost arestat preventiv prin încheierea din ....... a Tribunalului ............ – Secţia I Penală pentru o
durată de 29 de zile, de la ...... la ......., find emis M.A.P. nr. ..../UP/........ În cauză s-a constatat că sunt incidente
dispoziţiile art.143 rap. la art. 68
1
C.proc.pen. şi 148 lit. f C.proc.pen.
Ulterior măsura arestării preventive a fost prelungită cu 30 de zile, de la ........... până la ..........prin încheie-
rea de şedinţă din................., a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a Penală.*
Potrivit art. 155 alin. 1 C.proc.pen., în cursul urmăririi penale, arestarea inculpatului dispusă de instanţă
poate f prelungită motivat dacă temeiurile care au determinat arestarea iniţială impun în continuare privarea de
libertate sau există temeiuri noi care să justifce privarea de libertate.
Analizând propunerea Ministerului Public în raport cu actele şi lucrările dosarului dar şi cu dispoziţiile legale
menţionate, se apreciază că aceasta este întemeiată, întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurii ares-
tării preventive a inculpatului nu numai că se menţin şi nu s-au modifcat până la acest moment procesual, ci şi
impun în continuare privarea acestuia de libertate.
Astfel, din materialul probator administrat până la acest moment procesual, se constată că se menţine
caracterul rezonabil al presupunerii că inculpatul a săvârşit fapta pentru care este cercetat – find îndeplinite
condiţiile prev. de art. 143 rap. la art. 68
1
C.proc.pen., relevante sub acest aspect find: procesul-verbal de recon-
stituire, procesul-verbal de cercetare la faţa locului, procesul-verbal de recunoaştere, planşele foto, declaraţiile
părţii vătămate, declaraţiile martorilor D.Ş., I.A., C.D., C.D., D.R. şi M.F.
Totodată, sunt îndeplinite şi se menţin şi condiţiile prev. de art. 148 al. 1 lit. f C.proc.pen., întrucât pentru
infracţiunea pentru care inculpatul este cercetat legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi există
probe că lăsarea sa în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică.
La aprecierea acestei ultime condiţii, Judecătorul are în vedere natura şi gravitatea faptei reţinute în sarcina
inculpatului, modalitatea concretă de comitere a acesteia şi urmările produse. Astfel, din actele şi lucrările dosa-
rului rezultă că inculpatul a atacat-o pe partea vătămată prin surprindere cu un cuţit şi i-a aplicat mai multe lovi-
turi deosebit de puternice, vizând în special o zonă vitală (zona gâtului), atacul încetând ca urmare a intervenţiei
mai multor persoane. Totodată se are în vedere şi sentimentul de insecuritate creat în rândul opinie publice prin
cercetarea în libertate a unor persoane învinuite de săvârşirea unor infracţiuni contra vieţii.
De asemenea, se constată că prelungirea măsurii arestării preventive este necesară în vederea fnalizării
actelor de urmărire penală, considerente în raport de care se constată întemeiată propunerea Parchetului de
pe lângă Tribunalul Bucureşti, astfel că aceasta urmează a f admisă şi, în baza art. 155 şi urm. C.proc.pen., se
va dispune prelungirea duratei arestării preventive a inculpatului B.B.V. pe o perioadă de 30 de zile, începând cu
data de ........ până la ........., inclusiv.
êz
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
êj
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
PEnTRU ACESTE mOTIVE
În nUmELE LEGII
DISPUnE
Admite propunerea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul ............
În baza art. 155 şi urm. C.proc.pen, prelungeşte durata măsurii arestării preventive a inculpatului B.B.V. (ful
lui ........şi ........., născut la data de .........., arestat în baza M.A.P. nr. ....../U.P./........ emis de Tribunalul Bucureşti
– Secţia I Penală) pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de .......... şi până la data de ..........., inclusiv.
Cu drept de recurs în termen de 24 ore de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, ............
PREŞEDInTE GREFIER
Observaţie
*-această primă parte a considerentelor încheierii, privind propunerea formulată de către parchet şi motivarea aces-
teia, faptele pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală, încadrarea acestora, date referitoare la arestarea preventivă
şi temeiurile de drept care au stat la baza luării măsurii, vor f redactate de către grefer, pe baza datelor din propunerea
de prelungire formulată de către parchet, precum şi a celor din dosarul de urmărire penală şi a susţinerilor făcute oral de
procuror în instanţă.
liberarea provizorie sub control judiciar şi liberarea
provizorie pe cauţiune
Sediul materiei art. 60

– art. 60
0
C. proc.pen.
Aspecte generale
Cererea de liberare provizorie poate f făcută, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul judecăţii, de
către învinuit sau inculpat, soţul ori rudele apropiate ale acestuia.
Aceasta trebuie să cuprindă numele, prenumele, domiciliul şi calitatea persoanei care o face, menţiunea
cunoaşterii dispoziţiilor legii privitoare la cazurile de revocare a liberării provizorii, obligaţia depunerii cauţiunii
şi menţiunea cunoaşterii dispoziţiilor legii privind cazurile de nerestituire a cauţiunii (pentru situaţia în care se
formulează o cerere de liberare provizorie pe cauţiune).
Condiţiile liberării provizorii sub control judiciar sau pe cauţiune
Art. 160
2
. Condiţiile liberării. () Liberarea provizorie sub control judiciar se poate acorda în cazul
infracţiunilor săvârşite din culpă, precum şi în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea
prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani.
(2) Liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă în cazul în care există date din care rezul-
tă necesitatea de a-l împiedica pe învinuit sau inculpat să săvârşească alte infracţiuni sau că
acesta va încerca să zădărnicească afarea adevărului prin infuenţarea unor părţi, martori sau
experţi, alterarea ori distrugerea mijloacelor de probă sau prin alte asemenea fapte.
(3) Pe timpul liberării provizorii învinuitul sau inculpatul este obligat să respecte următoarele obligaţii:
a) să nu depăşească limita teritorială fxată decât în condiţiile stabilite de instanţă;
b) să se prezinte la organul de urmărire penală sau, după caz, la instanţa de judecată ori de câte ori este
chemat;
c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de instanţă, conform programului de
supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat;
d) să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei care a dispus măsura;
e) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme.
(3
1
) Organul judiciar care a dispus măsura poate impune învinuitului sau inculpatului ca pe timpul liberării
provizorii să respecte una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;
b) să nu se deplaseze la anumite spectacole sportive ori culturale sau în orice alte locuri stabilite;
c) să nu se apropie de persoana vătămată, membrii familiei acesteia, persoana împreună cu care a comis
fapta, martori, experţi ori alte persoane, stabilite de instanţă, şi să nu comunice cu acestea direct sau indirect;
d) să nu conducă niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite;
e) să nu se afe în locuinţa persoanei vătămate;
f) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta.
(3
2
) În cuprinsul încheierii sunt menţionate expres obligaţiile pe care învinuitul sau inculpa-
tul trebuie să le respecte şi se atrage atenţia acestuia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a
obligaţiilor care îi revin, se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive.
(4) Dispoziţiile art. 145 alin. (2
1
) se aplică în mod corespunzător.
Art. 60
4
. Condiţiile liberării. (1) Liberarea provizorie pe cauţiune se poate acorda de instanţa de ju-
decată, atât în cursul urmăririi penale, cât şi al judecăţii, la cerere, când s-a depus cauţiunea şi sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 160
2
alin. (l) şi (2).
(2) Pe timpul liberării provizorii, învinuitul sau inculpatul este obligat să respecte obligaţiile care îi revin potri-
vit art. 160
2
alin. (3) şi (3
1
). Dispoziţiile art. 160
2
alin. (3
2
) se aplică în mod corespunzător.
(3) Dispoziţiile art. 160
2
alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
Porrularea cererii in cursul urrăririi penale.
Aspecte prealabile şe4inţei 4e ju4ecată
În cursul urmăririi penale, competenţa de soluţionare a cererilor revine instanţei căreia i-ar reveni competenţa
să judece cauza în fond.
Obligaţii ale greferului - îndeplinirea măsurilor dispuse prin rezoluţia judecătorului - efectuarea de adresă pentru so-
licitarea dosarului de urmărire penală, efectuarea de demersuri pentru desemnarea unui apărător din ofciu (în ipoteza în care,
din conţinutul cererii rezultă că inculpatul nu are un apărător ales), citarea inculpatului pentru termenul de judecată fxat.
ê¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
ê¡
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
Parchetul de pe lângă ................................................
Sediul .................................................................
În vederea soluţionării dosarului penal nr. ...... având ca obiect cererea de liberare provizorie sub control
judiciar/pe cauţiune formulată de inculpat(ul/a) vă solicităm ca până la temenul de judecată din data de .........
să ne înaintaţi dosarul de urmărire penală nr.........*
PREŞEDInTE GREFIER
Observaţii:
* De cele mai multe ori numărul dosarului se regăseşte în conţinutul cererii.
Şe4inţa 4e ju4ecată
Judecata se desfăşoară în şedinţă publică. Presupune două etape: admisibilitatea în principiu a cererii (când
se verifcă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege) şi soluţionarea fondului cererii (când se verifcă temeinicia
acesteia), cu ascultarea obligatorie a inculpatului.
Art. 160
7
. Măsurile premergătoare examinării cererii. (1) Instanţa verifcă dacă cererea de liberare provizorie
cuprinde menţiunile prevăzute în art. 160
6
alin. (2) şi (3) şi, dacă este cazul, ia măsuri pentru completarea acesteia.
(2) Când cererea este făcută de o altă persoană decât învinuitul sau inculpatul, din cele arătate în art. 160
6

alin. (1), instanţa întreabă pe învinuit sau pe inculpat dacă îşi însuşeşte cererea, iar declaraţia acestuia se
consemnează pe cerere.
Art. 160
8
. Examinarea şi admiterea în principiu a cererii. (1) Instanţa examinează, de urgenţă, cererea, veri-
fcând dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru admisibilitatea în principiu a acesteia.
(2) În cazul cererii de liberare pe cauţiune, dacă instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de
lege, stabileşte cuantumul cauţiunii şi termenul în care cauţiunea trebuie depusă, încunoştinţând despre aceasta
persoana care a făcut cererea. După depunerea dovezii de consemnare a cauţiunii, instanţa admite în principiu
cererea şi fxează termenul pentru soluţionarea ei.
(3) Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi dovada de consemnare a cauţiunii nu a fost de-
pusă, cererea se respinge.
Art. 160
5
. Cauţiunea. Extras (1) Cauţiunea garantează respectarea de către învinuit sau inculpat a obligaţii-
lor care îi revin în timpul liberării provizorii.
(2) Cuantumul cauţiunii este de cel puţin 1000 lei (RON) şi consemnarea sa se poate face fe prin depunerea
sumei de bani stabilită de către instanţă, fe prin constituirea unei garanţii reale imobiliare la dispoziţia instanţei
care a stabilit cauţiunea.
(3) Consemnarea cauţiunii se face pe numele învinuitului sau inculpatului şi la dispoziţia instanţei care a
stabilit cuantumul cauţiunii.
Art. 160
8a
. Soluţionarea cererii. Extras (1) Soluţionarea cererii se face după ascultarea învinui-
tului sau a inculpatului, a concluziilor apărătorului, precum şi cele ale procurorului.
Obligaţii ale greferului de şedinţă - apelul părţilor, referatul cauzei, consemnarea declaraţiei inculpatului, con-
semnarea în caietul de şedinţă a dezbaterilor asupra cererii de liberare provizorie.
Aspecte ulterioare şe4inţei 4e ju4ecată. Soluţii
Art. 160
8a
. Soluţionarea cererii. (1) Soluţionarea cererii se face după ascultarea învinuitului sau a
inculpatului, a concluziilor apărătorului, precum şi cele ale procurorului.
(2) În cazul în care se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi cererea este
întemeiată, instanţa admite cererea şi dispune punerea în libertate provizorie a învinuitului sau inculpatului.
(3) Instanţa, în cazul admiterii cererii de liberare provizorie, stabileşte şi obligaţiile ce urmează a f respectate
de învinuit sau inculpat.
(4) Copia dispozitivului încheierii rămase defnitive ori un extras al acesteia se trimite ad-
ministraţiei locului de deţinere şi organului de poliţie în a cărui rază teritorială locuieşte învi-
nuitul sau inculpatul. Persoanele interesate se încunoştinţează.
(5) Administraţia locului de deţinere este obligată să ia măsuri pentru punerea de îndată în libertate a învi-
nuitului sau inculpatului.
(6) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, când cererea este neîntemeiată sau când aceas-
ta a fost făcută de către o altă persoană şi nu a fost însuşită de învinuit sau de inculpat, instanţa respinge cererea.
Art. 160
9
. Recursul împotriva încheierilor privind liberarea provizorie. Extras (1) Împotriva în-
cheierii prin care s-a admis ori s-a respins cererea de liberare provizorie se poate face recurs de către învinuit
sau inculpat ori de către procuror, la instanţa superioară.
(2) Termenul de recurs este de 24 de ore şi curge de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comu-
nicare, pentru cei lipsă.
(3) Dosarul va f înaintat instanţei de recurs în termen de 24 de ore.
(4) Recursul se judecă în termen de 2 zile.
(5) Abrogat.
(6) Învinuitul sau inculpatul este adus la judecarea recursului. Participarea procurorului este obligatorie.
(7) Instanţa se pronunţă în aceeaşi zi asupra admiterii sau respingerii recursului.
(8) Recursul împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de liberare provizorie nu este
suspensiv de executare.
(9) Dosarul se restituie în termen de 24 de ore de la soluţionarea recursului.
Observaţie: Recursul declarat de parchet împotriva încheierii prin care s-a admis cererea de liberare provizorie este
suspensiv de executare.
Obligaţii ale greferului de şedinţă: Comunicarea soluţiei către inculpat (în ipoteza în care acesta nu a fost prezent
la pronunţare), redactarea încheierii şi a procesului verbal de consemnare a declaraţiei orale de recurs înaintarea dosarului,
în termen de 24 de ore, instanţei de recurs.
êê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
êj
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
În cazul în care cererea este admisă, comunicarea soluţiei către locul de detenţie se va face la rămânerea defnitivă a
încheiere. Ca atare, comunicare va f făcută de către greferul de la instanţa de fond doar în cazul în care soluţia rămâne
defnitivă prin nerecurare. Soluţia defnitivă va f comunicată şi secţiei de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte inculpa-
tul, jandarmeriei, poliţiei comunitare, organelor competente să elibereze paşaportul, organelor de frontieră, precum şi altor
instituţii, în vederea asigurării respectării obligaţiilor care îi revin (art. 60
2
alin. 4 rap. la art. 45 alin. 2

C.proc.pen. ).
ADRESĂ COMUNICARE SOLUŢIE CĂTRE INCULPAT
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
........................................................................................
(locul de detenţie)
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de..........., pronunţată în dosarul penal nr...........,
în baza dispoziţiilor art. 160
8a
alin. 6 C.proc.pen. s-a respins ca neîntemeiată cererea de liberare provizorie sub
control judiciar formulată inculpatul/a.................................. ful/fica lui .................. şi al ................. născut(ă)
la data de ............., CNP.......... deţinut în baza mandatului de arestare preventivă nr. ..... din data de .......... emis
de ..............................
Măsura este supusă recursului în termen de 24 de ore de la comunicare şi va f adusă la cunoştinţa inculpa-
tului de către administraţie locului de deţinere.
PREŞEDInTE GREFIER
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
........................................................................................
(locul de detenţie)
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de..........., pronunţată în dosarul penal nr...........,
s-a admis cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată inculpatul/a...........................
....... ful/fica lui .................. şi al ................. născut(ă) la data de ............., CNP.......... şi s-a dispus punerea
în libertate provizorie a inculpatului................de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. .....
..din data de .......... emis de ..............................
În baza art. 160
2
alin. 3 şi alin. 3
1
C.proc.pen. s-a dispus ca, pe timpul liberări provizorii inculpatul să respecte
următoarele obligaţii: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Conform art. 160
2
alin. 3
2
C.proc.pen. s-a atras atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a
obligaţiilor care îi revin, se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive.
Măsura este supusă recursului în termen de 24 de ore de la comunicare şi va f adusă la cunoştinţa inculpa-
tului de către administraţie locului de deţinere.
PREŞEDInTE GREFIER
ADRESE COMUNICARE SOLUŢIE DEFINITIVĂ
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
........................................................................................
(locul de detenţie)
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de..........., pronunţată în dosarul penal nr...........,
s-a admis cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată inculpatul/a...........................
....... ful/fica lui .................. şi al ................. născut(ă) la data de ............., CNP.......... şi s-a dispus punerea
în libertate provizorie a inculpatului................de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. .....
..din data de .......... emis de ..............................
În baza art. 160
2
alin. 3 şi alin. 3
1
C.proc.pen. s-a dispus ca, pe timpul liberări provizorii inculpatul să respecte
următoarele obligaţii: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Conform art. 160
2
alin. 3
2
C.proc.pen. s-a atras atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a
obligaţiilor care îi revin, se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive.
Încheierea a rămas defnitivă prin nerecurare azi......... ora......., urmând să luaţi măsuri pentru punerea
de îndată în libertate a inculpatului.
PREŞEDInTE GREFIER
ê8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
ê]
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
........................................................................................*
În conformitate cu dispoziţiile art. 160
8a
alin. 4 C.proc.pen. şi art. 160
2
alin. 4 C.proc.pen., vă comunicăm
că prin încheierea de şedinţă din data de..........., pronunţată în dosarul penal nr..........., defnitivă la data de
....................s-a admis cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată inculpatul/a......
............................ ful/fica lui .................. şi al ................. născut(ă) la data de ............., CNP........., domiciliat
în........................... şi s-a dispus punerea în libertate provizorie a inculpatului................de sub pute-
rea mandatului de arestare preventivă nr. ..... ..din data de .......... emis de ..............................
În baza art. 160
2
alin. 3 şi alin. 3
1
C.proc.pen. s-a dispus ca, pe timpul liberări provizorii, inculpatul să respecte
următoarele obligaţii: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Conform art. 160
2
alin. 3
2
C.proc.pen. s-a atras atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a
obligaţiilor care îi revin, se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive.
PREŞEDInTE GREFIER
*- Secţia de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte inculpatul, jandarmerie, poliţia comunitară, organele competente
să elibereze paşaportul, organele de frontieră
Porrularea cererii in cursul ju4ecăţii
În cursul judecăţii competenţa de soluţionare a cererii aparţine instanţei sesizate cu judecarea cauzei. Cererea va
f soluţionată de judecătorul căruia i-a fost repartizată cauza spre soluţionare în fond. Procedura este identică cu
cea prezentată în ipoteza formulării cererii în cursul urmăririi penale.
ROmÂnIA
TRIbUnALUL ....................-SECŢIA I PEnALĂ
DOSAR NR. ......
Î n C H E I E R E
Şedinţa publică din: ............
Tribunalul constituit din:
Preşedinte: ..............
Grefer: ...............
Ministerul Public–Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţi-
unilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial ................ a fost reprezentat de procuror D.C.
Pe rol soluţionarea cauzei penale având ca obiect cererea de liberare provizorie sub control judiciar, formu-
lată de inculpatul C.L.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns inculpatul C.L., în stare de arest preventiv, asistat de
apărător ales, av. D. P. M., cu împuternicire avocaţială nr. ......, fla 6/dosar.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de greferul de şedinţă, care învederează instanţei ataşarea dosarului de urmărire
penală nr. 670/D/P/2008 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial ........................, după care,
Inculpatul C.L., având cuvântul, la întrebarea instanţei, arată că îşi însuşeşte cererea de liberare provizo-
rie sub control judiciar, declaraţie care s-a consemnat pe cerere în condiţiile art. 160
7
alin. 2 C.proc.pen., arătând
totodată că cunoaşte consecinţele nerespectării condiţiilor prevăzute de lege, în cazul admiterii cererii.
În temeiul disp. art. 160
8
alin. 1 C.proc.pen., Tribunalul pune în discuţie admisibilitatea în principiu a cererii
de liberare provizorie sub control judiciar, formulată de inculpatul C.L.
Apărătorul ales al inculpatului C.L. apreciază că cererea de liberare provizorie sub control judiciar este
admisibilă în principiu, find îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.
Reprezentantul ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de admitere în principiu a cererii
de liberare provizorie sub control judiciar.
Deliberând, Tribunalul, în raport de limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunile pentru
care inculpatul este cercetat şi faţă de împrejurarea că în cauză nu există date din care să rezulte că inculpatul
va încerca să săvârşească alte infracţiuni sau să zădărnicească afarea adevărului, constată că sunt îndeplinite
condiţiile prev. de art. 160
2
C.proc.pen., astfel că admite în principiu cererea de liberare provizorie sub
control judiciar.
S-au adus la cunoştinţa inculpatului faptele pentru care este cercetat încadrarea juridică a acestora, precum
şi dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i-se atenţia că tot ceea ce declară poate f folosit şi împotriva
sa. Având în vedere consimţământul exprimat de inculpat, conform art.160
8a
alin.1 C.proc.pen., s-a procedat
la ascultarea acestuia declaraţia find consemnata si ataşată la dosarul cauzei, după citire şi semnare de către
inculpat.
Nemaifind cereri prealabile de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, Tribunalul acordă
cuvântul în dezbaterea cererii de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul C.L.
jo
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
jI
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
Apărătorul ales al inculpatului C.L., având cuvântul, în temeiul disp. art. 160
8a
C.proc.pen., solicită
admiterea cererii de liberare provizorie sub control judiciar, apreciind că este întemeiată şi punerea de îndată în
libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
Astfel, în susţinerea apărării, apreciază că, la acest moment procesual, pericolul concret pentru ordinea
publică s-a diminuat, având în vedere că inculpatul este arestat de aproximativ 4 luni şi, oricum, trebuie raportat
la persoana acestuia şi la circumstanţele sale personale. În acest sens, arată că a recunoscut faptele încă de la
început, relatând şi alte date necunoscute organelor de cercetare penală cu privire la împrejurările săvârşirii
faptelor, nu este cunoscut cu antecedente penale, avea un loc de muncă, are doi copii minori în întreţinere, soţia
sa neavând un loc de muncă. De asemenea, invocă şi principiul egalităţii de tratament, sens în care arată că un
alt inculpat din aceeaşi cauză, B.N., este cercetat în stare de libertate.
Reprezentantul ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a cererii de libera-
re provizorie sub control judiciar, apreciind că măsurile de supraveghere ce pot f dispuse prin admiterea cererii nu
sunt de natură a înlătura pericolul social concret pe care l-ar prezenta inculpatul, find lăsat în libertate.
Apărătorul ales al inculpatului C.L., având cuvântul în replică, arată că cererea de liberare provizorie
sub control judiciar presupune tocmai existenţa unor temeiuri, în baza cărora se dispune arestarea şi prelungirea
măsurii arestării preventive.
Inculpatul C.L., având ultimul cuvânt, învederează instanţei că regretă faptele săvârşite şi arată că, în
situaţia în care va f pus în libertate, se va prezenta ori de câte ori va f necesar, atât în faţa organelor de cercetare
penală, cât şi în faţa instanţei de judecată.
TRIbUnALUL,
Prin cererea înregistrată la data de 22.12.2008, cu nr. 49343/3/2008, pe rolul Tribunalului .............. - Secţia I Penală,
în temeiul disp. art. 160
2
şi urm. C.proc.pen., inculpatul C.L. a solicitat liberarea provizorie sub control judiciar.
În motivarea cererii, inculpatul a arătat că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege, în sensul că pedeapsa
pentru fecare infracţiune în parte nu depăşeşte 18 ani şi că nu există date din care să rezulte că, find lăsat în li-
bertate, prezintă pericol social concret pentru ordinea publică, având în vedere că a recunoscut încă de la început
faptele pentru care este cercetat şi chiar a relatat date necunoscute organelor de cercetare penală, cu privire la
împrejurările săvârşirii faptelor. De asemenea, a învederat instanţei că situaţia economică precară a familiei l-a
determinat să săvârşească fapta, frma la care lucra intrând în procedura falimentului, iar anterior, contractase
mai multe împrumuturi pe care nu le mai putea achita, însă a arătat că singura implicare a sa a constat doar în
faptul că era şofer al inculpatului Rădăcină, echipamentele de falsifcare a cardurilor aparţinându-i acestuia.
Examinând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul constată că inculpatul C.L. este cercetat sub aspectul
săvârşirii infracţiunilor de falsifcare a instrumentelor de plată electronică, de deţinere de echipamente în vederea
falsifcării instrumentelor de plată electronică şi efectuarea de operaţiuni fnanciare, în mod fraudulos, prev. de
art. 24 alin. 1 şi 2, art. 25 şi art. 27 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 33 lit. a C.pen.
În fapt, s-a reţinut că inculpatul C.L. şi inculpatul R.V.A. au confecţionat echipamente artizanale de copiere
a informaţiilor de pe cardurile bancare, pe care le-au instalat la ATM-uri amplasate în staţiuni de pe litoralul bul-
găresc, iar informaţile astfel obţinute au fost inscripţionate pe carduri blank, pe care, ulterior, le-au folosit pentru
retrageri ilegale de numerar de la ATM-uri amplasate pe raza Municipiului .........., iar în data de 11.09.2008 incul-
paţii au fost prinşi în fagrant, în timp ce efectuau retrageri ilegale de numerar de la ATM-uri.
Tribunalul apreciază că simpla îndeplinire a condiţiilor prevăzute de dispoziţiile art. 160
2
C.proc.pen. nu
conduce în mod automat la admiterea cererii, întrucât, pe lângă condiţiile impuse de acest text de lege, trebuie
verifcat însă, dacă, aşa cum prevede art. 136 alin. 2 C.proc.pen., scopul măsurii preventive, circumscris în dis-
poziţiile art. 136 alin. 1 C.proc.pen. (asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal ori împiedicarea sustragerii
învinuitului sau inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată sau de la executarea pedepsei), poate f atins
sau nu prin liberare provizorie sub control judiciar.
Această verifcare se face prin raportare la criteriile prevăzute de art. 143 C.proc.pen. şi art. 148 C.proc.pen.,
ce au condus la luarea măsurii arestării preventive a inculpatului.
Or, procedând la verifcarea aspectelor menţionate anterior, instanţa apreciază că, în cauza de faţă, deşi
cererea inculpatului este admisibilă în principiu, scopul măsurii preventive nu poate f atins prin liberarea provi-
zorie sub control judiciar a acestuia, întrucât asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal impune judecarea
în continuare a inculpatului în stare de arest, în condiţiile în care subzistă temeiurile de arestare prev. de art. 148
lit. f C.proc.pen.
Tribunalul are în vedere natura şi gravitatea faptelor săvârşite, şi anume falsifcarea instrumentelor de plată
electronică, deţinere de echipamente în vederea falsifcării instrumentelor de plată electronică şi efectuarea de
operaţiuni fnanciare, în mod fraudulos, recrudescenţa acestui fenomen infracţional, aspecte ce determină neîn-
crederea populaţiei în aceste modalităţi de păstrare a economiilor sau de plată a diverselor servicii, împrejurările şi
modalităţile concrete de săvârşire a faptelor, toate acestea reliefând o periculozitate sporită a inculpatului, chiar
dacă a avut o atitudine procesuală sinceră, recunoscând faptele şi colaborând cu organele de cercetare penală.
Chiar dacă, în condiţiile art. 5 paragraful 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale, astfel cum acest text este interpretat în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, in-
culpatul arestat preventiv are dreptul de a f judecat într-un termen rezonabil şi de a f eliberat în cursul procedu-
rii, instanţa reţine că oportunitatea liberării provizorii sub control judiciar urmează a f evaluată prin raportare la
stadiul actual al procedurii, probaţiunea nefind, în acest moment fnalizată, iar pe de altă parte, durata arestării
preventive a inculpatului nu este disproporţionată în raport de importanţa şi complexitatea cauzei, precum şi de
gravitatea faptelor imputate.
Faţă de cele expuse anterior, Tribunalul va respinge cererea de liberare provizorie sub control judiciar formu-
lată de inculpatul C.L., ca neîntemeiată.
În raport de soluţia ce urmează a f pronunţată, conform art. 192 alin. 2 C.proc.pen., inculpatul va f obligat
la plata sumei de 40 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
DISPUnE:
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de liberare provizorie sub control judiciar, formulată de inculpatul C.L.
(ful lui ...... şi ......, ns. ......, în ....., jud. ....., CNP ......., arestat în baza MAP nr. ..../UP/..........., emis de Tribunalul
Bucureşti - Secţia I Penală).
În baza art. 192 alin. 2 C.proc.pen. obligă inculpatul la cheltuieli judiciare către stat în sumă de 40 lei.
Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi, .......................
PREŞEDInTE GREFIER
jz
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
jj
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
înlocuirea sau revocarea măsurilor preventive
Sediul materiei art. 39 C.proc.pen.
Art. 139. Înlocuirea sau revocarea măsurilor preventive.
(1) Măsura preventivă luată se înlocuieşte cu altă măsură preventivă, când s-au schimbat temeiurile
care au determinat luarea măsurii.
(2) Când măsura preventivă a fost luată cu încălcarea prevederilor legale sau nu mai există vre-
un temei care să justifce menţinerea măsurii preventive, aceasta trebuie revocată din ofciu
sau la cerere, dispunându-se, în cazul reţinerii şi arestării preventive, punerea în libertate a învinuitului sau
inculpatului, dacă acesta nu este arestat în altă cauză.
(3) În cazul în care măsura preventivă a fost luată, în cursul urmăririi penale, de instanţă sau de procuror,
organul de cercetare penală are obligaţia să-l informeze de îndată pe procuror despre schimbarea sau încetarea
temeiurilor care au motivat luarea măsurii preventive.
(3
1
) Când măsura preventivă a fost luată, în cursul urmăririi penale, de procuror sau de instanţă, procurorul,
dacă apreciază că informaţiile primite de la organul de cercetare penală justifcă înlocuirea sau revocarea măsurii,
dispune aceasta, sau după caz, sesizează instanţa.
(3
2
) Procurorul este obligat să sesizeze şi din ofciu instanţa, pentru înlocuirea sau revocarea măsurii preven-
tive luate de către aceasta, când constată el însuşi că nu mai există temeiul care a justifcat luarea măsurii.
(3
5
) măsura arestării preventive poate f înlocuită cu una din măsurile prevăzute de art. 136
alin. (l) lit. b) şi c).
Art. 140
3
. Calea de atac împotriva încheierii pronunţate de judecător în cursul urmăririi penale privind
măsurile preventive. Extras (1) Împotriva încheierii prin care judecătorul dispune, în timpul urmări-
rii penale, luarea unei măsuri preventive, revocarea, înlocuirea, încetarea de drept sau prelungirea măsu-
rii preventive, precum şi împotriva încheierii de respingere a propunerii de arestare preventivă, învinuitul sau
inculpatul şi procurorul pot face recurs la instanţa superioară în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru
cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei lipsă. Încheierea prin care judecătorul respinge, în timpul
urmăririi penale, revocarea, înlocuirea sau încetarea de drept a măsurii preventive nu este supusă nici
unei căi de atac.
Art. 141. Calea de atac împotriva încheierii pronunţate de instanţă în cursul judecăţii privind măsurile
preventive. Extras (1) Încheierea dată în primă instanţă şi în apel, prin care se dispune luarea unei măsuri
preventive, revocarea, înlocuirea sau încetarea de drept a măsurii preventive, precum şi împotriva încheierii
prin care se dispune menţinerea arestării preventive, poate f atacată separat, cu recurs, de procuror sau
de inculpat, în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei lipsă.
Încheierea prin care prima instanţă sau instanţa de apel respinge cererea de revocare, înlocuire
sau încetare de drept a măsurii preventive nu este supusă nici unei căi de atac.
Observaţii: Cererea de înlocuire sau de revocare a măsurii arestării preventive care se soluţionează în şedinţă
publică, indiferent de faza procesuală în care este formulată. Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a
dispus înlocuirea/revocarea măsurii arestării preventive este suspensiv de executare. Aşadar, inculpatul va f pus în libertate
la data rămânerii defnitive a încheierii.
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
........................................................................................
(locul de deţinere)
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de ......... în baza art. 139 alin. 2 C.proc.pen. s-a
dispus revocarea măsurii arestării preventive luată faţă de inculpat(ul/a) ....................................... ful/fica lui
.................. şi al .................. născut(ă) la data de ............., CNP ............................., deţinut în baza mandatului
de arestare preventivă nr. ....... din data de .......... emis de .................., şi punerea de libertate a acestuia, dacă
nu este arestat în altă cauză.
Măsura este supusă recursului în termen de 24 de ore de la comunicare şi va f adusă la cunoştinţa inculpa-
tului prin administraţia locului de detenţie.
PREŞEDInTE GREFIER
Pentru model adresă înlocuire măsură arestare preventivă, a se vedea supra - luarea măsurii arestării
preventive, art. 300
2
C.proc.pen.
încetarea de drept a măsurilor preventive
Sediul materiei art. 40 C.proc.pen.
Art. 140. Încetarea de drept a măsurilor preventive. (1) Măsurile preventive încetează de drept:
a) la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare ori la expirarea termenului
prevăzut în art. 160
b
alin. (1), dacă instanţa nu a procedat la verifcarea legalităţii şi temeiniciei arestării preven-
tive în acest termen;
b) în caz de scoatere de sub urmărire, de încetare a urmăririi penale sau de încetare a procesului penal sau
de achitare.
(2) Măsura arestării preventive încetează de drept şi atunci când, înainte de pronunţarea unei hotărâri de
condamnare în primă instanţă, durata arestării a atins jumătatea maximului pedepsei prevăzute de lege pentru
infracţiunea care face obiectul învinuirii, fără a se putea depăşi, în cursul urmăririi penale, maximele prevăzute în
art. 159 alin. (13), precum şi în alte cazuri anume prevăzute de lege.
(3) În cazurile arătate în alin. (1) şi (2), instanţa de judecată, din ofciu sau la sesizarea procurorului, ori
procurorul în cazul reţinerii, din ofciu sau în urma informării organului de cercetare penală, are obligaţia
să dispună punerea de îndată în libertate a celui reţinut sau arestat, trimiţând administraţiei
locului de deţinere o copie de pe dispozitiv sau ordonanţă ori un extras cuprinzând următoarele
menţiuni: datele necesare pentru identifcarea învinuitului sau inculpatului, numărul mandatului

GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală

CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
de arestare, numărul şi data ordonanţei, ale încheierii sau hotărârii prin care s-a dispus liberarea,
precum şi temeiul legal al liberării.
Art. 140
3
. extras Calea de atac împotriva încheierii pronunţate de judecător în cursul urmăririi
penale privind măsurile preventive. (1) Împotriva încheierii prin care judecătorul dispune, în timpul urmăririi
penale, luarea unei măsuri preventive, revocarea, înlocuirea, încetarea de drept sau prelungirea măsurii preventive,
precum şi împotriva încheierii de respingere a propunerii de arestare preventivă, învinuitul sau inculpatul şi procuro-
rul pot face recurs la instanţa superioară în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comu-
nicare, pentru cei lipsă. Încheierea prin care judecătorul respinge, în timpul urmăririi penale, revocarea,
înlocuirea sau încetarea de drept a măsurii preventive nu este supusă nici unei căi de atac.
(8) Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea măsurii preventive sau prin
care s-a constatat încetarea de drept a acestei măsuri nu este suspensiv de executare.
Art. 141. Calea de atac împotriva încheierii pronunţate de instanţă în cursul judecăţii pri-
vind măsurile preventive. (1) Încheierea dată în primă instanţă şi în apel, prin care se dispune luarea unei
măsuri preventive, revocarea, înlocuirea sau încetarea de drept a măsurii preventive, precum şi împotriva înche-
ierii prin care se dispune menţinerea arestării preventive, poate f atacată separat, cu recurs, de procuror sau
de inculpat, în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei lipsă.
Încheierea prin care prima instanţă sau instanţa de apel respinge cererea de revocare, înlocuire sau încetare de
drept a măsurii preventive nu este supusă nici unei căi de atac.
Observaţii: Cererea prin care se solicită să se constate încetată de drept măsura arestării preventive se soluţionează
în şedinţă publică, indiferent de faza procesuală în care este formulată. Însă, situaţia în care cererea se formulează
în cursul urmăririi penale chiar în şedinţa în care are loc dezbaterea propunerii de prelungire a măsurii arestării preventive,
şedinţa se va desfăşura în camera de consiliu, conform art. 59 alin. 2 C.proc.pen.
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
........................................................................................
(locul de deţinere)
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de ......... în baza art. 140 alin. 1 C.proc.pen. s-a
constatat încetarea de drept a măsurii arestării preventive luată faţă de inculpat(ul/a) ................................
....... ful/fica lui .................. şi al .................. născut(ă) la data de ............., CNP ............................., arestat în
baza mandatului de arestare preventivă nr. ....... din data de .......... emis de .................., şi s-a dispus punerea
de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este arestat în altă cauză.
Măsura este supusă recursului în termen de 24 de ore de la comunicare şi va f adusă la cunoştinţa inculpa-
tului prin administraţia locului de detenţie.
PREŞEDInTE GREFIER
Observaţii
Încheierea prin care se constată încetată de drept măsura arestării preventive, ca şi încheierea prin care se dispune
luarea unei măsuri preventive sunt executorii. Ca atare, inculpatul va f pus de îndată în libertate, indiferent dacă parchetul
declară sau nu recurs. Adresa către locul de detenţie trebuie făcută, în mod obligatoriu, în aceeaşi zi.
menţinerea arestării inculpatului
la primirea dosarului
Sediul materiei art. 60
b
, art. 300

C.proc.pen.
Art. 160. Menţinerea arestării inculpatului la primirea dosarului. (1) Când procurorul dispune, prin rechi-
zitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului afat în stare de arest, dosarul se înaintează instanţei competente
cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea mandatului de arestare sau, după caz, a duratei pentru care a fost dispusă
prelungirea arestării.
(2) Instanţa, în camera de consiliu, procedează potrivit art. 300

Art. 313. extras
(4) În cauzele în care inculpatul este trimis în judecată în stare de arest, judecătorul prevăzut în alin. (2), la
primirea dosarului fxează un termen care potrivit art. 300
1
nu poate f mai mare de 48 de ore,
înăuntrul căruia se comunică citaţia împreună cu o copie a actului de sesizare a instanţei.
Art. 300
1
. Menţinerea arestării inculpatului la primirea dosarului. (1) După înregistrarea dosarului la
instanţă, în cauzele în care inculpatul este trimis în judecată în stare de arest, instanţa este datoare să verifce
din ofciu, în camera de consiliu, legalitatea şi temeinicia arestării preventive, înainte de expirarea duratei
arestării preventive.
(2) Dacă instanţa constată că temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat
sau că nu există temeiuri noi care să justifce privarea de libertate, dispune, prin încheiere, revocarea
arestării preventive şi punerea de îndată în libertate a inculpatului.
(3) Când instanţa constată că temeiurile care au determinat arestarea impun în continuare privarea de
libertate sau că există temeiuri noi care justifcă privarea de libertate, instanţa menţine, prin încheiere motivată,
arestarea preventivă. Dispoziţiile art. 159 alin. (3), (4), (5 ) şi (11) se aplică în mod corespunzător.
(4) Încheierea poate f atacată cu recurs, aplicându-se dispoziţiile art. 160
a
alin. (2)[art. 160
a
. Extras (2) În-
cheierea poate f atacată separat cu recurs. Termenul de recurs este de 24 de ore si curge de la pronunţare, pentru cei prezenţi,
şi de la comunicare, pentru cei lipsă. Dosarul va f înaintat instanţei de recurs în termen de 24 de ore, iar recursul se judecă în
3 zile. Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus arestarea nu este suspensiv de executare.]
Observaţii:
Dispoziţiile art. 300

C.proc.pen. se aplică numai în faţa instanţei de fond şi numai în ipoteza sesizării primare, prin
rechizitoriu. În caz de desfinţare/casare cu trimitere spre rejudecare, chiar dacă, instanţa fxează un termen intermediar
pentru punerea în discuţie a stării de arest, verifcarea legalităţii şi temeiniciei arestării preventive se va face conform pro-
cedurii prevăzute de art. 300
2
C.proc.pen., deci în şedinţă publică (bineînţeles cu excepţia situaţiei în care inculpatul este
minor, când, conform art. 485 alin. 2 C.proc.pen. şedinţa nu este publică).

GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
jj
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
Aspecte prealabile şe4inţei 4e ju4ecată
Obligaţii ale greferului de şedinţă - îndeplinirea măsurilor dispuse prin rezoluţia judecătorului căruia i-a fost repartiza-
tă aleatoriu cauza - efectuarea de adresă pentru desemnarea unui apărător din ofciu (ce va f comunicată baroului prin fax),
citarea inculpatului la locul de detenţie împreună cu citaţie comunicându-i-se şi o copie a actului de sesizare. De regulă, dat
find termenul extrem de scurt (maxim 48 de ore de la primirea dosarului), citarea inculpatului se face telefonic sau prin fax.
În aceste situaţii, în practică, actul de sesizare se comunică inculpatului chiar la termenul fxat pentru verifcarea legalităţii
şi temeiniciei arestării preventive conform art. 300

C.proc.pen.
Pentru model citare prin notă telefonică a se vedea supra Cap. Arestare preventivă -prelungirea arestării
preventive
ADRESĂ BAROU PENTRU DESEMNAREA UNUI APĂRĂTOR DIN OFICIU
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
bAROUL ..................................
Serviciul de Asistenţă Juridică
Sediul ....................................................................
Având în vedere dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 51/1995 republicată, vă solicităm să desemnaţi un apărător
din ofciu care să asigure asistenţa juridică a inculpatului ..................., în cauza având ca obiect verifcarea lega-
lităţii şi temeiniciei arestării preventive la primirea dosarului
Cauza are termen de judecată la data de ............. ora ........ completul ..... sala ....
PREŞEDInTE GREFIER
ŞEDINŢA DE JUDECATĂ – are loc în camera de consiliu, în prezenta procurorului şi a inculpatului (cu excep-
ţiile prev. de alin. 6 a art. 149
1
C.proc.pen.). Apărarea este obligatorie în toate cazurile.
Obligaţiile greferului – apelul şi referatul cauzei, consemnarea în caietul de şedinţă a dezbaterilor asupra legalităţii
şi temeiniciei arestării preventive.
Aspecte ulterioare şe4inţei 4e ju4ecată. Soluţii
Dacă instanţa constată că temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau că nu există teme-
iuri noi care să justifce privarea de libertate, dispune, prin încheiere, revocarea arestării preventive şi punerea de
îndată în libertate a inculpatului. Recursul declarat de parchet împotriva încheierii prin care s-a dispus revocarea
măsurii arestării preventive este suspensiv de executare.
Când se constată că temeiurile care au determinat arestarea impun în continuare privarea de libertate sau
că există temeiuri noi care justifcă privarea de libertate, instanţa menţine starea de arest. Încheierea prin care
s-a menţinut starea de arest este executorie (art. 141 alin. 3 C.proc.pen.).
Practica judiciară acceptă şi soluţia înlocuirii măsurii arestării preventive cu o măsură restrictivă de libertate,
respectiv obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţară. Recursul declarat de parchet împotriva acestei încheieri
este, de asemenea, suspensiv de executare.
Obligaţiile greferului: Comunicarea soluţiei către administraţia locului de detenţie, aceasta din urmă având obli-
gaţia să aducă inculpatului, redactarea încheierii. În cazul în care s-a dispus revocarea sau înlocuirea măsurii arestării pre-
ventive, recursul trebuie soluţionat înainte de durata expirării prelungirii anterioare, astfel că încheierea trebuie redactată
de urgenţă.
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
........................................................................................
(locul de deţinere)
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de ........... în baza art. 300

alin. 2 rap. la art. 160
C.proc.pen. s-a dispus revocarea măsurii arestării preventive a inculpat(ul/a) ....................................... ful/fica
lui .................. şi al ................. născut(ă) la data de ............., CNP ......................., deţinut în baza mandatului
de arestare preventivă nr. ......... din data de ............. emis de ......................................., precum şi punerea în
libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
Măsura va f comunicată inculpatului de către administraţia locului de detenţie şi este supusă recursului în
termen de 24 de ore de la comunicare.
PREŞEDInTE GREFIER
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
........................................................................................
(locul de deţinere)
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de ................... în baza art. 300

alin. 3 rap.
la art. 160 C.proc.pen. s-a constatat legalitatea şi temeinicia arestării preventive dispusă faţă de
j8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
j]
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
inculpat(ul/a) ....................................... ful/fica lui .................. şi al ................. născut(ă) la data de .............,
CNP ......................., deţinut în baza mandatului de arestare preventivă nr. ......... din data de ............. emis de
......................................., şi s-a dispus menţinerea stării de arest a acestuia.
Măsura va f comunicată inculpatului de către administraţia locului de detenţie şi este supusă recursului în
termen de 24 de ore de la comunicare.
PREŞEDInTE GREFIER
ROmÂnIA
TRIbUnALUL .................-SECŢIA PEnALĂ
DOSAR NR. .....................
Î n C H E I E R E
Şedinţa din Camera de Consiliu din: ..................
Tribunalul constituit din:
PREŞEDINTE: ........................
GREFIER: ...........................
MINISTERUL PUBLIC – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial ........... a fost reprezentat de procuror
....................
Pe rol verifcarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive a inculpaţilor C.G., trimis în judecată,
în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafc de droguri de mare risc şi deţinere de dro-
guri de mare risc, în vederea consumului propriu, fără drept, prev. şi ped. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000
cu aplic. art. 37 lit. b C.pen. şi art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 37 lit. b C.pen., toate cu aplic. art.
33 lit. a C.pen. şi Ş.C., trimis în judecată, în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafc
de droguri de mare risc, prev. şi ped. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000.
La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de Consiliu au răspuns inculpaţii C.G., în stare de arest pre-
ventiv, asistat de apărător ales, av. O.I., cu împuternicire avocaţială nr. ..............., fla.......dosar şi Ş.C., în stare de
arest, asistat de apărător ales, av. M.M., cu împuternicire avocaţială nr. ............ fla 7/dosar.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă, după care Tribunalul procedează la înmânarea, către
inculpaţi, a câte unui exemplar de pe rechizitoriul nr. 2089/D/P/2009 al Ministerului Public - Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism – Serviciul Teritorial ................
Nemaifind cereri prealabile de formulat în conformitate cu dispoziţiile art. 300

C.proc.pen., Tribunalul pune
în discuţie legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpaţilor C.G. şi Ş.C..
Reprezentantul ministerului Public, având cuvântul, apreciază că şi la acest moment procesual sub-
zistă temeiurile iniţiale avute în vedere la data arestării preventive, probatoriul administrat ulterior dispunerii
măsurii neconducând la schimbări în ceea ce priveşte situaţia de fapt. În raport de natura şi gravitatea faptelor
pentru care sunt cercetaţi, perseverenţa infracţională a acestora circumstanţele personale ale inculpaţilor apre-
ciază că lăsarea acestora în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică. Ca atare, în temeiul disp.
art. 300

rap. la art. 160
b
alin. 3 C.proc.pen., pune concluzii de menţinere a stării de arest preventiv.
Apărătorul ales al inculpatului C.G., având cuvântul, apreciază că, la acest moment, nu se mai impu-
ne menţinerea stării de arest preventiv a inculpatului, având în vedere atitudinea procesuală sinceră a inculpatu-
lui, de recunoaştere în integralitate a modalităţii de săvârşire a faptei, acesta find, de fapt, şi motivul pentru care
instanţa a fost sesizată cu rechizitoriul într-un timp relativ scurt, precum şi împrejurarea că urmărirea penală a
fost fnalizată.
Pentru aceste motive şi apreciind că inculpatul nu va prejudicia buna desfăşurare a procesului penal, solicită
judecarea acestuia în stare de libertate.
Apărătorul ales al inculpatului Ş.C., având cuvântul, solicită judecarea inculpatului în stare de liberta-
te, apreciind că nu va împiedica buna desfăşurare a procesului penal, cu atât mai mult cu cât nu s-a sustras nici
de la efectuarea actelor de urmărire penală.
Astfel, în susţinerea apărării, invocă circumstanţele personale ale inculpatului, sens în care arată că are un
domiciliu stabil, provine dintr-o familie organizată, de al cărei sprijin benefciază, nu este cunoscut cu anteceden-
te penale, anterior arestării avea un loc de muncă, find ospătar la restaurantul din cadrul Hotelului „I”, deci îşi
asigura mijloacele materiale în mod licit şi, nu în ultimul rând, că suferă de anumite afecţiuni medicale, respectiv
hepatita C şi ulcer, astfel cum rezultă din actele medicale existente la dosar.
În subsidiar, solicită înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea.
Inculpatul C.G., având cuvântul, arată că lasă la aprecierea instanţei soluţia pe care o va pronunţa.
Inculpatul Ş.C., arată că regretă fapta săvârşită şi că achiesează la concluziile apărătorului ales, însă lasă
la aprecierea instanţei soluţia pe care o va pronunţa.
TRIbUnALUL,
Asupra verifcării legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive a inculpaţilor C.G.
şi Ş.C.:
Prin rechizitoriul nr. ...... al Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
– Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial ...............
au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv, inculpaţii C.G., trimis în judecată, în stare de arest
preventiv, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafc de droguri de mare risc şi deţinere de droguri de mare risc,
în vederea consumului propriu, fără drept, prev. şi ped. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 37 lit.
b C.pen. şi art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 37 lit. b C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. şi
Ş.C., trimis în judecată, în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafc de droguri de mare
risc, prev. şi ped. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000.
În fapt, s-a reţinut că, la data de 02.09.2009, în baza unei înţelegeri prealabile, inculpaţii C.G. şi Ş.C. au
vândut martorului denunţător două grame de heroină, iar cu ocazia percheziţiei domiciliare au fost găsite instru-
mentele de cântărire şi porţionare a drogurilor care erau destinate vânzării.
Prin încheierea de şedinţă din Camera de Consiliu din data de 03.09.2009, pronunţată de Tribunalul ................
- Secţia Penală, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor, emiţându-se MAP nr. 183/U.P./03.09.2009, pentru
inculpatul C.G. şi MAP nr. 182/U.P./03.09.2009, pentru inculpatul Ş.C., avându-se în vedere temeiurile prev. de
art. 143 C.proc.pen., art. 148 lit. f C.proc.pen., art. 149
1
C.proc.pen. şi art. 151 C.proc.pen..
8o
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
8I
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 28.09.2009, sub nr. 38167/3/2009, acordându-se
primul termen de judecată, pe fond, la data de 13.10.2009.
Conform art. 300

C.proc.pen. „în cauzele în care inculpatul este trimis în judecată în stare de arest, instanţa
este datoare să verifce din ofciu, în Camera de Consiliu, legalitatea şi temeinicia arestării preventive, înainte de
expirarea duratei arestării preventive.
De asemenea, dacă se constată că temeiurile ce au determinat arestarea preventivă au încetat sau că nu
există temeiuri noi care să justifce privarea de liberate, dispune, prin încheiere, revocarea arestării preventive şi
punerea de îndată în libertate a inculpatului, iar dacă constată că temeiurile care au determinat arestarea impun
în continuare privarea de libertate sau că există temeiuri noi care justifcă privarea de libertate, menţine, prin
încheiere motivată, arestarea preventivă”.
Analizând actele şi lucrările dosarului, prin raportare la dispoziţiile menţionate, Tribunalul constată că
măsura arestării preventive a inculpaţilor este temeinică şi legală, iar temeiurile avute în vedere la luarea acestei
măsuri, subzistă şi justifcă în continuare privarea de libertate a acestora.
Totodată, Tribunalul apreciază că măsura arestării preventive a fost dispusă cu respectarea dispoziţiilor le-
gale în vigoare, respectiv art. 136 C.proc.pen., art. 143 C.proc.pen., art. 148 lit. f C.proc.pen., art. 149
1
C.proc.pen.
şi art. 151 C.proc.pen..
Astfel, în cauză, există sufciente indicii temeinice, în sensul art. 143 C.proc.pen. şi art. 68
1
C.proc.pen., din
care rezultă presupunerea rezonabilă că inculpaţii au săvârşit faptele pentru care sunt cercetaţi, relevante în
acest sens find declaraţiile martorului denunţător, procesul-verbal de prindere în fagrant, proces-verbal de per-
cheziţie domiciliară, proces-verbal de percheziţie corporală, declaraţiile martorilor asistenţi C.A. şi B.V., concluzi-
ile raportului de constatare tehnico-ştiinţifcă şi declaraţiile inculpaţilor.
De asemenea, se constată îndeplinite cumulativ condiţiile prev. de art. 148 lit. f C.proc.pen., în sensul că
pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor este închisoarea mai mare de 4
ani, iar lăsarea acestora în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică.
În acest sens, la aprecierea gradului de pericol social concret pentru ordinea publică, Tribunalul are în vedere
modalitatea şi împrejurările concrete de săvârşire a infracţiunilor, modalitatea şi circumstanţele reale ale comi-
terii infracţiunilor, din natura acestora, din limitele de pedeapsă prevăzute de lege, precum şi din recrudescenţa
faptelor de acest gen. Totodată, se reţin şi circumstanţele personale ale inculpaţilor, sens în care reţine că incul-
patul C.G. a săvârşit fapta din prezenta cauză în stare de recidivă postexecutorie, anterior condamnat pentru
săvârşirea infracţiunii de furt califcat, aspect ce denotă perseverenţa infracţională a acestuia, că nici unul dintre
inculpaţi nu au un loc de muncă.
Nu în ultimul rând, se reţine că ambii inculpaţi au avut o poziţie procesuală sinceră, însă instanţa apreciază
că, în vederea bunei desfăşurări a procesului penal, se impune privarea acestora de libertate şi în continuare, cu
atât mai mult cu cât, şi la acest moment procesual, subzistă temeiurile avute în vedere la momentul emiterii
mandatelor de arestare preventivă.
În consecinţă, în baza art. 300
1
alin. 1 C.proc.pen. va constata legalitatea şi temeinicia măsurii arestării
preventive a inculpaţilor C.G. şi Ş.C., iar în temeiul disp. art. 300
1
alin. 3 C.proc.pen., va menţine starea de arest
preventiv a celor doi inculpaţi.
Pentru aceleaşi considerente, în baza art. 139 alin. 1 C.proc.pen., va respinge cererea de înlocuire a măsurii
arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea, formulată de inculpatul Ş.C..
PEnTRU ACESTE mOTIVE
În nUmELE LEGII
DISPUnE:
În baza art. 300
1
alin. 1 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a in-
culpaţilor Ş.C. (ful lui C. şi C., ns. ..., în B.., arestat în baza MAP nr. ......., emis de Tribunalul ............ - Secţia
Penală) şi C.G. (ful lui G.. şi M.., ns. ......, în B.., arestat în baza MAP nr. ............, emis de Tribunalul ............
- Secţia Penală).
În baza art. 300
1
alin. 3 C.proc.pen., menţine starea de arest preventiv a inculpaţilor C.G. şi Ş.C.
În baza art. 139 alin. 1 C.proc.pen., respinge cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura
obligării de a nu părăsi localitatea, formulată de inculpatul Ş.C..
Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi, ..............
PREŞEDInTE GREFIER
verificări privind arestarea inculpatului
în cursul judecăţii
Sediul materiei art. 300
2
, art. 60
b
C.proc.pen.
Art. 300
2
C.proc.pen. În cauzele în care inculpatul este arestat, instanţa legal sesizată este datoare să
verifce, în cursul judecăţii, legalitatea şi temeinicia arestării preventive, procedând potrivit art. 160
b
.
Art. 160
b
. Verifcări privind arestarea inculpatului în cursul judecăţii (1) În cursul judecăţii, instanţa veri-
fcă periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, legalitatea şi temeinicia arestării preventive.
(2) Dacă instanţa constată că arestarea preventivă este nelegală sau că temeiurile care au de-
terminat arestarea preventivă au încetat sau nu există temeiuri noi care să justifce privarea
de libertate, dispune, prin încheiere motivată, revocarea arestării preventive şi punerea de îndată în libertate
a inculpatului.
(3) Când instanţa constată că temeiurile care au determinat arestarea impun în continuare privarea de
libertate sau că există temeiuri noi care justifcă privarea de libertate, instanţa dispune, prin încheiere motivată,
menţinerea arestării preventive.
(4) Încheierea poate f atacată cu recurs, prevederile art. 160
a
alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.
Art. 141. Calea de atac împotriva încheierii pronunţate de instanţă în cursul judecăţii pri-
vind măsurile preventive. (1) Încheierea dată în primă instanţă şi în apel, prin care se dispune luarea unei
măsuri preventive, revocarea, înlocuirea sau încetarea de drept a măsurii preventive, precum şi împotriva înche-
ierii prin care se dispune menţinerea arestării preventive, poate f atacată separat, cu recurs,
de procuror sau de inculpat, în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la
comunicare, pentru cei lipsă. Încheierea prin care prima instanţă sau instanţa de apel respinge cererea de
revocare, înlocuire sau încetare de drept a măsurii preventive nu este supusă nici unei căi de atac.
8z
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
8j
CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
(2) Dosarul va f înaintat instanţei de recurs în termen de 24 de ore, iar recursul se judecă în 3 zile. Instanţa de
recurs va restitui dosarul primei instanţe în termen de 24 de ore de la soluţionarea recursului.
(3) Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau menţinerea unei
măsuri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a arestării preventive nu este suspensiv de
executare.
Deşi dispoziţiile art. 160
b
se referă doar la revocarea măsurii arestării preventive, instanţa poate dispune şi
înlocuirea măsurii arestării preventive cu o măsură restrictivă de libertate, respectiv obligarea de a nu părăsi loca-
litatea sau ţară, pentru situaţia în care constată că temeiurile care au justifcat luarea măsurii arestării preventive
s-au schimbat, chiar şi în ipoteza în care nu s-a formulat o cerere în acest sens. Recursul declarat de parchet
împotriva acestei încheieri este, de asemenea, suspensiv de executare.
Obligaţii ale greferului de şedinţă: Comunicarea soluţiei către administraţia locului de detenţie, aceasta din urmă
având obligaţia să o aducă la cunoştinţa inculpatului, redactarea încheierii. În cazul în care s-a dispus revocarea sau înlocu-
irea măsurii arestării preventive, recursul trebuie soluţionat înainte de împlinirea termenului de 60 de zile calculat de la data
pronunţării încheierii prin care anterior s-a menţinut starea de arest, astfel că încheierea trebuie redactată de urgenţă.
ADRESĂ REVOCAREA ARESTARE PREVENTIVĂ
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
........................................................................................
(locul de deţinere)
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de ........... în baza art. 300
2
rap. la art. 160
b
alin. 2
C.proc.pen. s-a dispus revocarea măsurii arestării preventive luată faţă de inculpat(ul/a) ..................................
ful/fica lui ................. şi al ................. născut(ă) la data de ............, CNP ........................., în baza mandatului
de arestare preventivă nr. .......... din data de ................ emis de ..................................., precum şi punerea în
libertate a acestuia dacă nu este arestat în altă cauză.
Măsura va f comunicată inculpatului de către administraţia locului de detenţie şi este supusă recursului în
termen de 24 de ore de la comunicare.
PREŞEDInTE GREFIER
ADRESĂ MENŢINERE ARESTARE PREVENTIVĂ
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
........................................................................................
(locul de deţinere)
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de .................... în baza 300
2
rap. la art.
160
b
alin. 2 C.proc.pen. s-a constatat legalitatea şi temeinicia arestării preventive dispusă faţă de
inculpat(ul/a) ....................................... ful/fica lui .................. şi al ................. născut(ă) la data de .............,
CNP ......................., deţinut în baza mandatului de arestare preventivă nr. ......... din data de ............. emis de
......................................., şi s-a dispus menţinerea stării de arest a acestuia.
Măsura va f comunicată inculpatului de către administraţia locului de detenţie şi este supusă recursului în
termen de 24 de ore de la comunicare.
PREŞEDInTE GREFIER
ADRESĂ ÎNLOCUIRE ARESTARE PREVENTIVĂ CU OBLIGAREA DE A NU PĂRĂSI LOCALITATEA
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
........................................................................................
(locul de deţinere)
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de..........., în baza art. 139 alin. 1 C.proc.pen. s-a
dispus înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpatului/ei...................................... ful/fica lui ..................
şi al ................. născut(ă) la data de ............., CNP ......................., deţinut în baza mandatului de arestare pre-
ventivă nr. ......... din data de ............. emis de ......................................., cu măsura obligării de a nu părăsi
localitatea..................... pe ..........*, precum şi punerea în libertate a acestuia dacă nu este arestat în altă
cauză.
În baza art. 145 alin. 1
1
şi 2
1
C.proc.pen., pe durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, au fost impuse
inculpatului următoarele obligaţii:** ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală

CAPITOLUL V.
ARESTAREA PREVEnTIVĂ
.........................................................................................................................................................................
S-a pus în vedere inculpatului că, în caz de încălcare a măsurii aplicate sau a obligaţiilor ce îi revin, măsura obli-
gării de a nu părăsi localitatea va f înlocuită cu măsura arestării preventive.
Măsura va f comunicată inculpatului de către administraţia locului de detenţie şi este supusă recursului în
termen de 24 de ore de la comunicare.
PREŞEDInTE GREFIER
*- se va menţiona durata pentru care s-a dispus măsura. În cursul judecăţii aceasta se dispune de regulă pentru toată
durata soluţionării cauzei, până la rămânerea defnitivă a hotărârii.
**- vor f menţionate toate obligaţiile stabilite de către instanţă.
ADRESĂ ÎNLOCUIRE ARESTARE PREVENTIVĂ CU OBLIGAREA DE A NU PĂRĂSI ŢARA
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
........................................................................................
(locul de deţinere)
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de..........., în baza art. 139 alin. 1 C.proc.pen. s-a
dispus înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpatului/ei...................................... ful/fica lui ..................
şi al ................. născut(ă) la data de ............., CNP ......................., deţinut în baza mandatului de arestare pre-
ventivă nr. ......... din data de ............. emis de ......................................., cu măsura obligării de a nu părăsi tara
pe ..........*, precum şi punerea în libertate a acestuia dacă nu este arestat în altă cauză.
În baza art. art. 145
1
alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 145 alin. 1
1
şi 2
1
C.proc.pen., pe durata măsurii obligării de a
nu părăsi localitatea, au fost impuse inculpatului următoarele obligaţii:** ........................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
S-a pus în vedere inculpatului că, în caz de încălcare a măsurii aplicate sau a obligaţiilor ce îi revin, măsura obli-
gării de a nu părăsi localitatea va f înlocuită cu măsura arestării preventive.
Măsura va f comunicată inculpatului de către administraţia locului de detenţie şi este supusă recursului în
termen de 24 de ore de la comunicare.
PREŞEDInTE GREFIER
*- se va menţiona durata pentru care s-a dispus măsura.
**- vor f menţionate toate obligaţiile stabilite de către instanţă.
Observaţii:
Conform art. 45 alin. 2

C.proc.pen., copia încheierii instanţei de judecată se comunică, în aceeaşi zi, inculpatului,
secţiei de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte acesta, jandarmeriei, poliţiei comunitare, organelor
competente să elibereze paşaportul, organelor de frontieră, precum şi altor instituţii, în vederea asigurării respec-
tării obligaţiilor care îi revin. În practică, se comunică de îndată un extras de pe minută, urmând ca încheierea să fe comu-
nicată ulterior, după redactare.
Modalităţi de consemnare în încheierea de şedinţă
Conform art. 300
2
C.proc.pen., instanţa pune în discuţie verifcarea legalităţii şi temeiniciei arestării preventive a
inculpatului X.
Structura încheierii – atât în considerente cât şi în dispozitiv se vor evidenţia separat măsurile dispuse asupra stării
de arest, de cele dispuse asupra fondului cauzei.
Exemplu: .....................................................................................................................................
I n S T A n Ţ A:
Asupra stării de arest preventiv a inculpatului X, instanţa reţine următoarele:
Prin Rechizitoriul nr. ........... din data ...................... al Parchetului de pe lângă ........................, a fost trimis
în judecată inculpatul X, pentru săvârşirea infracţiunii de ................ prev. de ..................... în fapt reţinându-se
că ....................................
Inculpatul X a fost arestat preventiv prin încheierea din Camera de Consiliu din data de ...................... pro-
nunţată de ................................., instanţa apreciind că în cauză sunt îndeplinite cerinţele art. 143 şi art. 148 lit.
..... C.proc.pen., în sensul că ..........................
În conformitate cu dispoziţiile art.300
2
C.proc.pen., în cauzele în care inculpatul este arestat, instanţa are
obligaţia să verifce în tot cursul judecăţii, nu mai târziu de 60 de zile, legalitatea şi temeinicia arestării preventive
procedând potrivit art.l60
b
Cpp.
În speţă, analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată ...............................................................
.................................................................................
Asupra fondul cauzei:
În ceea ce priveşte proba cu înscrisuri formulată de partea civilă Z, în dovedirea cuantumului pretenţiilor
civile, apreciind că aceasta este utilă cauzei, instanţa urmează a o încuviinţa.
În vederea administrării probelor, va dispune amânarea judecării cauzei, motiv pentru care,
D I S P U n E:
Asupra stării de arest preventiv a inculpatului X:
Conform art. 300
2
C.proc.pen raportat la art. 160
b
alin. 3 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia
arestării preventive a inculpatului X, ful lui ................ şi ....................., născut la .......................... arestat în baza
mandatului de arestare preventivă nr. ............/................./................emis de ....................
Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare.

GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
8j
Măsura se comunică administraţiei locului de deţinere, care are obligaţia să o aducă la cunoştinţă incul-
patului.
Asupra fondului cauzei:
Încuviinţează pentru partea civilă Z proba cu înscrisuri.
Amână cauza şi fxează termen de judecată la data de ......................, ora 8:30, C ............, camera .........,
pentru când se citează ..................
Pronunţată în şedinţă publică, azi .................
PREŞEDInTE GREFIER
arestarea inculpatului în cursul judecăţii
Sediul materiei art. 60
a
C.proc.pen.
Art. 160
a
. Arestarea inculpatului în cursul judecăţii. (1) Arestarea preventivă a inculpatului poate f dispusă
în cursul judecăţii, prin încheiere motivată, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în art. 143 şi
există vreunul dintre cazurile prevăzute de art. 148.
(2) Încheierea poate f atacată separat cu recurs. Termenul de recurs este de 24 de ore şi curge de la
pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei lipsă. Dosarul va f înaintat instanţei de
recurs în termen de 24 de ore, iar recursul se judecă în 3 zile. Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a
dispus arestarea nu este suspensiv de executare.
(3) Dispoziţiile art. 151 se aplică şi în cazul arestării inculpatului în cursul judecăţii.
(4) Faţă de inculpatul care a mai fost anterior arestat în aceeaşi cauză, în cursul urmăririi penale sau al
judecăţii, se poate dispune din nou această măsură, dacă au intervenit elemente noi care fac necesară privarea
sa de libertate.
Observaţii: Luarea măsurii se pune în discuţie în şedinţă publică (cu excepţia situaţiei în care conform legii şedinţa nu
este publică), după ascultarea inculpatului în prezenţa apărătorului. Dacă se dispune arestarea preventivă instanţa emite
de îndată mandatul de arestare preventivă, încunoştinţează persoana desemnată de inculpat şi Serviciul de probaţiune/
Serviciul de Autoritate tutelară, atunci când este cazul.
Pentru model mandat de arestare, procese verbale încunoştinţare etc. a se vedea supra cap. Arestarea
preventivă - arestarea preventivă a inculpatului în cursul urmăririi penale
CaPitolul vi.
urmărirea Penală
urmărirea penală
Sediul materiei: art.200 – art.286 C.proc.pen.
Aspecte intro4uctive
Noţiunea de proces, în sens judiciar, se referă de regulă la activitatea de judecată care se desfăşoară în faţa
unei instanţe.
În cazul procesului penal, dată find necesitatea de a contracara activitatea infracţională, a fost necesară
înfinţarea unor organe specializate care să realizeze o serie de activităţi judiciare premergătoare judecăţii pro-
priu-zise.
Această necesitate explică existenţa unei faze premergătoare fazei de judecată în procesul penal, care are
rolul de a crea condiţiile necesare pentru ca instanţa de judecată să poată să aplice sancţiuni penale persoanelor
care sunt găsite vinovate de săvârşirea unor infracţiuni.
• Urmărirea penală este prima fază a procesului penal şi are ca obiect strângerea probelor necesare cu pri-
vire la existenţa unei infracţiuni, descoperirea făptuitorilor şi stabilirea răspunderii acestora, pentru a se constata
dacă este cazul să se dispună trimiterea în judecată.
• Urmărirea penală presupune nu doar strângerea probelor ci şi evaluarea lor, pentru a se aprecia dacă este
cazul ca procesul penal să continue prin trimiterea în judecată a inculpatului.
• Potrivit art. 202 C.proc.pen. organul de urmărire penală are sarcina de a strânge probe nu numai în
defavoarea ci şi în favoarea învinuitului sau inculpatului, chiar şi atunci când acesta recunoaşte fapta, întrucât
scopul urmărit de legiuitor îl reprezintă stabilirea adevărului în cauză, ca principiu călăuzitor al întregului proces
penal.
• De asemenea, organul judiciar are obligaţia de a stabili, pe bază de probe şi împrejurările care au deter-
minat, înlesnit sau favorizat săvârşirea infracţiunii pentru a dispune de toate datele necesare unei soluţionări
corecte a cauzei.
• Urmărirea penală are un moment iniţial, marcat prin începerea urmăririi penale, şi un moment fnal, care
constă fe în trimiterea în judecată, fe în darea unei soluţii de scoatere ori de încetare a urmăririi penale.
Urmărirea penală se înfăţişează ca o fază obligatorie a procesului penal.
Prin excepţie, procesul penal are formă atipică, în sensul că lipseşte urmărirea penală, în cazul extinderii
acţiunii penale în cursul fazei de judecată, atunci când se descoperă în sarcina inculpatului date cu privire la alte
acte materiale care intră în conţinutul infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată sau când acţiunea penală
este pusă în mişcare de procuror în cursul judecăţii pentru fapte noi sau pentru extinderea procesului penal cu
privire la alţi participanţi.
88
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
8]
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
Irăsăturile caracteristice [atei 4e urrărire penală
Faza de urmărire penală se desfăşoară cu respectarea tuturor principiilor fundamentale ale procesului pe-
nal, dar şi cu respectarea unor principii proprii acestei faze. Aceste principii specifce sunt următoarele:
• activitatea judiciară a organelor de urmărire penală este unipersonală (lipsa principiului colegialităţii); chiar
dacă la desfăşurarea urmăririi penale concură mai multe persoane, în calitate de organ de cercetare penală sau
de procuror, soluţia fnală va f dispusă de un procuror; această trăsătură este caracteristică fazei de urmărire
penală, întrucât faza de judecată cunoaşte şi principiul colegialităţii.
• în efectuarea actelor de urmărire penală funcţionează subordonarea ierarhică; sistemul organelor judiciare
competente să efectueze urmărirea penală se bazează pe o strictă subordonare ierarhică, ilustrativă find în acest
sens, spre exemplu, supravegherea organelor de cercetare penală de către procuror.
• urmărirea penală are caracter nepublic, dat find specifcul activităţilor care se desfăşoară şi difcultăţile
inerente legate de identifcarea şi valorifcarea probelor şi a autorilor infracţiunilor. Urmărirea penală nu este însă
secretă, ci doar lipsită de publicitate;
• chiar dacă procesul penal se desfăşoară într-un sistem contradictoriu, trebuie să subliniem că urmărirea
penală este caracterizată de lipsa caracterului manifest contradictoriu, lipsă ce rezultă chiar din caracterul nepublic
al acesteia, caracter care lipseşte pe participanţi de posibilitatea de a desfăşura activitatea procesuală în mod
contradictoriu; formularea care are în vedere lipsa unui caracter manifest contradictoriu este determinată de
împrejurarea că uneori, prin excepţie, sunt efectuate şi activităţi procedurale care au un anume caracter contra-
dictoriu, cum ar f cazul prezentării materialului de urmărire penală.
• forma scrisă are caracter preponderent, dat find specifcul activităţilor care se desfăşoară în faza de urmă-
rire penală, precum şi lipsa de contradictorialitate.
În activitatea pe care o desfăşoară organul de urmărire penală trebuie să manifeste un rol activ, în sensul că
are obligaţia legală de a strânge probele atât în apărare cât şi în acuzare, de a explica părţilor drepturile proce-
suale şi de a identifca şi aduna date cu privire la împrejurările comiterii faptei. Scopul fnal este acela de stabilire
a adevărului în cauză.
0r4onanţa. Retoluţia
Atunci când legea prevede în mod expres, organul de urmărire dispune asupra actelor sau măsurilor pro-
cesuale pe care le efectuează prin ordonanţă motivată
17
. Aceasta este un act procedural mai complex, care
trebuie să cuprindă întotdeauna menţiuni cu privire la:
• data şi locul întocmirii,
• numele şi calitatea celui care o întocmeşte,
• cauza penală la care se referă,
• obiectul actului sau al măsurii procesuale,
• temeiul legal al acestuia
• semnătura celui care a întocmit-o.
17 Art. 203. Ordonanţele organului de urmărire penală. (1) În desfăşurarea urmăririi penale, organul de urmărire dispune asupra
actelor sau măsurilor procesuale prin ordonanţă, acolo unde legea prevede aceasta, iar în celelalte cazuri prin rezoluţie motivată.
(2) Ordonanţa trebuie să fe motivată şi să cuprindă totdeauna data şi locul întocmirii, numele, prenumele şi calitatea celui care o întocmeşte,
cauza la care se referă, obiectul actului sau măsurii procesuale, temeiul legal al acesteia şi semnătura celui care a întocmit-o. Ordonanţa va
cuprinde de asemenea menţiunile speciale prevăzute de lege pentru anumite acte sau măsuri.
(3) Când organul de cercetare penală consideră că este cazul să fe luate anumite măsuri, face propuneri motivate.
În completarea dispoziţiilor art. 203 C.proc.pen., pentru anumite acte sau măsuri, ordonanţa va mai cuprin-
de şi alte menţiuni, anume prevăzute de lege, aşa cum este cazul situaţiilor reglementate prin art. 224
2
alin.4, art. 235 alin.3, art. 240 alin.1 sau art. 244 sau art. 255 Cod proc.pen.
În celelalte cazuri se va dispune prin rezoluţie motivată, care este un act procesual mai sumar, de mai
mică complexitate prin care se rezolvă probleme care nu vizează drepturi ale părţilor din proces;
Exemple:
• începerea urmăririi penale (art. 228 alin. 1 Cod proc.pen.);
• neînceperea urmăririi penale (art. 228 alin. 6 Cod proc.pen.);
• încetarea urmăririi penale şi scoaterea de sub urmărire penală dacă acţiunea penală nu a fost pusă în
mişcare (art. 243 şi art. 249 alin. 2 Cod proc.pen.);
• comisia rogatorie (art. 133 alin. 1 Cod proc.pen.) etc.
În situaţia în care organul de cercetare penală consideră că este necesar să fe luate anumite măsuri procesua-
le, trebuie să înainteze procurorului competent propuneri motivate.
După cum se poate observa, regula o constituie faptul că actele procesuale ale organului de urmărire penală
trebuie întotdeauna motivate, ceea ce presupune arătarea temeiurilor de fapt şi de drept care stau la baza întocmirii
actului.
Atunci când organul de urmărire penală face anumite constatări ele vor f consemnate sub forma proce-
selor-verbale.
Observaţii: Potrivit art. 205 C.proc.pen., atunci când legea prevede că un act sau o măsură procesuală trebuie să
fe încuviinţată, autorizată sau confrmată de procuror, un exemplar al ordonanţei sau al actului procesual
rămâne la procuror.
În cazul în care procurorul înaintează dosarul cauzei instanţei în vederea soluţionării propunerilor ori
cererilor formulate în cursul urmăririi penale, acesta sau organul de cercetare penală păstrează copii de pe toate
actele dosarului, în vederea continuării urmăririi penale.
În situaţia în care, în cursul urmăririi penale, dosarul cauzei este solicitat în acelaşi timp de instanţe diferite, procurorul
înaintează originalul dosarului instanţei mai întâi sesizate, iar celorlalte instanţe copii de pe actele dosarului, semnate de
procuror şi purtând ştampila parchetului.
competenţa organelor de urmărire penală
Sediul materiei: art. 207-25C.proc.pen.
Urmărirea penală se efectuează de către procuror şi de organul de cercetare penală.
Procurorul are în primul rând atribuţia de a supraveghea urmărirea penală desfăşurată de organele de cerce-
tare penală.
Pentru îndeplinirea acestei atribuţii procurorul are dreptul de a controla şi de a conduce nemijlocit activitatea
organelor de cercetare penală.
De asemenea, în baza unei competenţe materiale facultative, el poate efectua orice act de urmărire penală în
cauzele pe care le supraveghează.
]o
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
]I
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
În cazul unor infracţiuni anume prevăzute de lege, care sunt de regulă mai grave sau care prezintă un grad
de difcultate sporită în efectuarea cercetărilor, desfăşurarea urmăririi penale este dată în competenţa obligatorie
a procurorului (art.209 alin.3 şi 4).
De asemenea, potrivit art. 209 alin. 4
1
Cod proc.pen., în acord cu dispoziţiile art. 132 alin.1 din Constituţie,
care consacră desfăşurarea activităţii procurorilor potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii dar şi al con-
trolului ierarhic, procurorul ierarhic superior poate prelua cauze de competenţa parchetelor ierarhic
inferioare, prin dispoziţia conducătorului parchetului ierarhic superior, în vederea efectuării urmăririi penale, fe
că este vorba despre supravegherea urmăririi penale sau de cauze penale în care urmărirea penală se efectuează
în mod obligatoriu de către procuror
18
.
În cauzele preluate, procurorii din cadrul parchetelor ierarhic superioare pot infrma actele şi măsurile
procurorilor din parchetele ierarhic inferioare, dacă sunt contrare legii, şi pot îndeplini oricare dintre atri-
buţiile acestora.
În cazul în care urmărirea penală este efectuată de către procuror şi va dispune trimiterea în judecată,
rechizitoriul acestuia va trebui să fe confrmat, după caz de prim-procurorul parchetului, de procurorul ierar-
hic superior, dacă urmărirea penală este efectuată de primul procuror, procurorul-şef de secţie, dacă urmărirea
penală este efectuată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, procurorul general
al parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, dacă urmărirea penală este efectuată de un procuror-şef
de secţie din cadrul acestui parchet;
Conform art.201 C.proc.pen., există două categorii de organe de cercetare penală:
• organul de cercetare penală ale poliţiei judiciare
9
, care are o competenţă generală, aşa cum precizează art.
207 C.proc.pen. ;
• organele de cercetare penală speciale, adică ofţerii anume desemnaţi de comandanţii unităţilor militare,
ofţerii de grăniceri şi căpitanii de porturi.
Prin excepţie, art.213 C.proc.pen. instituie un caz de prorogare legală de competenţă materială, în sensul
că organul de cercetare penală este obligat să efectueze şi acte de urmărire penală care nu îi sunt date în com-
petenţă, cu condiţia ca acestea să nu sufere amânare. Aceste acte sunt trimise de îndată procurorului care îi
supraveghează activitatea.
În ceea ce priveşte competenţa teritorială, prin art.211 C.proc.pen. se instituie posibilitatea prorogării aceste-
ia, în sensul că se permite organelor de urmărire penală să efectueze astfel de acte de procedură şi în afara razei
18 Comentariu: Urmare a modifcărilor aduse prin O.U.G. nr. 60/2006, în art. 209 alin. 41, stabilindu-se că procurorii din cadrul parchetelor
ierarhic superioare pot prelua, în vederea efectuării urmăririi penale, cauze de competenţa parchetelor ierarhic inferioare, prin dispoziţia
conducătorului parchetului ierarhic superior, numai în următoarele situaţii:
a) imparţialitatea procurorilor ar putea f ştirbită datorită împrejurărilor cauzei, duşmăniilor locale sau calităţii părţilor;
b) una dintre părţi are o rudă sau un afn până la gradul patru inclusiv printre procurorii ori greferii parchetului sau judecătorii, asistenţii
judiciari ori greferii instanţei;
c) există pericolul de tulburare a ordinii publice;
d) urmărirea penală este împiedicată sau îngreunată datorită complexităţii cauzei ori altor împrejurări obiective, cu acordul procurorului care
efectuează sau supraveghează urmărirea penală.
Prin Dec. nr. 1.058 din 14.11.2007 Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale dispoziţiile de la lit. a), b), c) şi d) din cadrul
art. 209 alin. 4
1
, eliminând enumerarea limitativă a situaţiilor în care dosarul poate f preluat de procurorul din cadrul parchetului ierarhic
superior.
19 Aceste organe sunt organizate şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare.
de competenţă, dacă nu apelează la comisia rogatorie sau la delegare. In acest caz, organul de urmărire penală
va trebui însă să înştiinţeze în prealabil organul corespunzător, în a cărui rază de competenţă va efectua actul.
Acte care se pot încheia de alte organe decât cele de urmărire penală
Prin art. 214 Cod proc.pen., legea de procedură atribuie competenţă de constatare a săvârşirii unor in-
fracţiuni şi altor organe ale statului, anume prevăzute în acest sens. Acestea au competenţa de a întocmi un
proces-verbal despre împrejurările comiterii faptei şi de a lua declaraţii de la făptuitor şi de la martorii oculari, act
constatator care poate f valorifcat în cadrul urmăririi penale.
Au o astfel de competenţă:
• organele inspecţiilor de stat, alte organe de stat, organe ale unităţilor la care se referă art. 145 Cod penal,
în atribuţiile lor de control şi în legătură cu dispoziţiile şi obligaţiile a căror respectare o verifcă;
• organele de control sau de conducere ale administraţiei publice, altele decât acelea la care se referă art.
145 Cod penal, pentru infracţiuni în legătură cu serviciul săvârşite de cei care se afă în subordinea ori sub con-
trolul lor;
• ofţeri şi subofţeri din Jandarmeria Română, pentru infracţiunile pe care le constată în timpul misiunilor.
Ele au, de asemenea, dreptul să reţină corpuri delicte, să evalueze pagubele şi să efectueze orice alte acte,
atunci când legea prevede.
De regulă actele se înaintează procurorului în cel mult 3 zile. Prin excepţie, dacă este vorba despre o infracţi-
une fagrantă, actele şi mijloacele materiale de probă se înaintează de îndată, împreună cu făptuitorul.
Legea stabileşte şi alte organe care au drepturile şi obligaţiile de constatare arătate în art. 214 alin. 1 şi 2
C.proc.pen. Este vorba despre comandanţii de nave şi aeronave, pentru infracţiunile săvârşite pe timpul cât nave-
le sau aeronavele sunt în afara porturilor sau aeroporturilor şi agenţii de poliţie de frontieră, pentru infracţiunile
de frontieră.
Această categorie de organe are dreptul de a efectua percheziţii corporale şi pot prinde pe făptuitor, urmând
a-l preda de îndată organului de urmărire penală. Dacă nu este vorba despre prinderea făptuitorului, atunci preda-
rea actelor şi lucrărilor efectuate se va face în termen de maxim 5 zile. Pentru nave sau aeronave termenul curge
de la acostare sau aterizare.
Procesele-verbale ale organelor arătate în cele două texte de lege invocate constituie mijloace de probă.
supravegherea urmăririi penale de către procuror
Sediul materiei art. 26-220 C.proc.pen.
După cum am mai amintit, supravegherea activităţii de urmărire penală este principala sarcină judiciară a
procurorului.
Conţinutul activităţii de supraveghere îl constituie dreptul procurorului de a da dispoziţii şi de
a lua măsuri pentru ca orice infracţiune să fe descoperită, orice infractor să fe tras la răspundere penală şi
nicio persoană să nu fe urmărită penal dacă nu există cel puţin indicii temeinice că a săvârşit o faptă prevăzută
de legea penală. De asemenea, procurorul poate asista la efectuarea oricărui act de cercetare penală sau să-l
efectueze personal şi poate cere spre verifcare orice dosar de urmărire penală, iar organul de cercetare
penală are obligaţia de a se conforma.
]z
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
]j
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
Potrivit art. 220 C.proc.pen., procurorul poate infrma, motivat, actele sau măsurile organului de
cercetare penală, însă numai pentru motive de nelegalitate.
În vederea realizării scopului urmăririi penale, organul de cercetare penală are o relativă independenţă de
iniţiativă şi de acţiune în raport cu dispoziţiile date de procuror, pe care trebuie să le îndeplinească.
Procurorul conduce şi controlează nemijlocit activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare şi a
altor organe de cercetare penală speciale, asigurând respectarea legalităţii, iar acestea au obligaţia de a-l informa
pe procuror, de îndată, despre infracţiunile de care iau la cunoştinţă.
Dat find că în raporturile profesionale dintre procuror şi organul de cercetare penală funcţionează principiul
subordonării ierarhice, dispoziţiile date de procuror sunt obligatorii pentru organul de cercetare penală. Dispo-
ziţiile vor f date în scris.
Atunci când organul de cercetare penală nu este de acord cu dispoziţia primită de la procuror va sesiza
procurorul ierarhic superior, dar nu va întrerupe executarea dispoziţiei pe care a primit-o.
Pentru neîndeplinirea dispoziţiilor date, procurorul:
• poate sesiza conducătorul organului de cercetare penală, care trebuie să comunice procu-
rorului măsurile pe care le-a dispus, în termen de 3 zile;
• poate aplica o amendă judiciară, în condiţiile art. 198 alin.4 lit.j).
În faza de urmărire penală poate funcţiona, atunci când se consideră necesar, o prorogare judiciară de compe-
tenţă, asupra căreia va dispune procurorul.
Astfel, într-o primă ipoteză, procurorul poate dispune ca într-o cauză în care cercetarea penală trebuie
efectuată de un anumit organ de cercetare, să fe efectuată de un alt asemenea organ, în acest caz prorogarea
funcţionând pe linie orizontală, între organe de cercetare penală cu aceeaşi competenţă materială.
De asemenea, într-o a doua ipoteză, procurorul poate dispune şi preluarea unei cauze de către un or-
gan de cercetare penală ierarhic superior. Dispoziţia se va da de către procurorul de la parchetul care exercită
supravegherea organului de cercetare penală ierarhic superior, după încunoştinţarea procurorului care exercită
supravegherea cauzei, pe baza propunerii motivate a organului de cercetare penală care preia cauza.
În cauzele în care urmărirea penală este de competenţa procurorului, acesta va putea dispune, prin ordo-
nanţă motivată, ca anumite acte de cercetare penală să fe efectuate de către organele poliţiei judiciare.
Observaţie: O astfel de dispoziţie are regimul juridic al delegării şi ea poate f dată numai pentru acte de pro-
cedură determinate, arătate în mod expres, nefind permisă o astfel de delegare pentru desfăşurarea întregii activităţi de
urmărire penală din acea cauză.
modurile de sesizare ale organului
de urmărire penală
Sediul materiei art. 22-223 C.proc.pen.
0ispotiţii generale
Potrivit actualei reglementări organul de urmărire penală poate f sesizat în trei moduri:
1. Plângerea penală, care constă în încunoştinţarea făcută de o persoană fzică sau juridică, căreia i s-a cauzat
o vătămare prin infracţiune sau prin mandatar cu mandat special.
Observaţii: Potrivit art. 222 alin. 5 C.proc.pen., plângerea se poate face şi de către unul dintre soţi pentru celălalt soţ,
sau de către copilul major pentru părinţi. În acest caz, persoana vătămată poate să declare că nu-şi însuşeşte plângerea.
Pentru persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu, plângerea se face de reprezentantul său legal, iar persoana cu
capacitate de exerciţiu restrânsă poate face plângere cu încuviinţarea reprezentantului legal.
Plângerea greşit îndreptată se trimite organului competent.
2. Denunţul are caracteristicile unei plângeri, dar persoana care îl face, fără a f circumstanţiată, este o alta
decât persoana vătămată prin infracţiune. În acest sens, o sesizare despre săvârşirea unei infracţiuni poate f
făcută chiar şi de către făptuitor.
În cazul în care plângerea sau denunţul sunt făcute în scris, vor trebui să cuprindă numele, prenumele,
calitatea şi domiciliul petiţionatului, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului,
dacă este cunoscut şi a mijloacelor de probă şi semnătura celui în cauză.
Observaţie: Dacă plângerea sau denunţul sunt făcute oral, se vor consemna într-un proces-verbal de către organul
în faţa căruia a fost făcut.
3. Sesizarea din ofciu se face de organul de urmărire penală, pe baza unor date sau informaţii pe care le deţin
şi din care rezultă că este vorba despre săvârşirea unei infracţiuni.
În această ipoteză, organul de urmărire penală afă pe altă cale decât prin plângere sau denunţ.
Prin excepţie, în unele cazuri, legea cere o sesizare specială adresată organului de urmărire penală, respectiv o
cerere din partea organului competent, formulată în scris şi semnată de acesta.
Observaţie: Spre exemplu, potrivit art. 226 Cod proc.pen., pentru infracţiunile prevăzute de Codul penal în art. 33-
334, 348, 353 şi 354, urmărirea penală poate începe numai la sesizarea comandantului.
În legătură cu sesizarea organelor judiciare, mai trebuie arătat că orice persoană cu funcţie de conducere
într-o unitate dintre cele la care se referă art. 145 Cod penal, sau cu atribuţii de control, au obligaţia de a sesiza
organele de urmărire penală atunci când iau cunoştinţă despre săvârşirea unei infracţiuni, urmând a lua măsuri
pentru a preîntâmpina dispariţia urmelor infracţiunii, a corpurilor delicte sau a altor mijloace de probă.
Aceste obligaţii revin şi oricărui funcţionar care a luat cunoştinţă despre săvârşirea unei infracţiuni în legă-
tură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile.
Proce4ura plingerii prealabile
Sediul materiei art. 279-286 C.proc.pen.
lnstituţia plingerii prealabile
Plângerea prealabilă este o instituţie de drept penal şi de drept procesual penal, find reglementată atât prin
art. 279-286 Cod procedură penală cât şi prin art. 131 şi art. 132 Cod penal.
Din punct de vedere al dreptului penal această plângere este o condiţie pentru desfăşurarea procesului
penal şi pentru aplicarea unei sancţiuni prevăzute de legea penală.
Observaţie: Plângerea prealabilă constituie un act de sesizare al organului judiciar.
Ea poate f formulată, ca regulă, de persoana vătămată prin infracţiune.
Dreptul persoanei vătămate de a formula plângere este un drept personal.
Excepţiile de la caracterul personal al acestui drept sunt următoarele:
• minorul lipsit de capacitate de exerciţiu va formula plângere prin reprezentant legal;

GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală

CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
• minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă va depune plângerea personal, cu încuviinţarea repre-
zentantului legal;
• depunerea plângerii prin mandatar împuternicit cu mandat special.
Ca o garanţie cu privire la exercitarea acestui drept, legea prevede că dacă persoana vătămată este lipsită
de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă, acţiunea penală se va putea pune în mişcare
şi din ofciu.
Observaţii: Jurisprudenţa s-a exprimat uneori în sensul că în cazul în care sesizarea se face din ofciu, retragerea plân-
gerii prealabile nu ar produce efecte. Din interpretarea dispoziţiilor legale aplicabile în materie nu rezultă însă că sesizarea
din ofciu ar înlătura posibilitatea retragerii plângerii prealabile sau împăcarea părţilor. Din contră, o astfel de interpretare
ar duce la o nepermisă îngrădire a drepturilor persoanelor lipsite de capacitatea de exerciţiu, De altfel, art. 32 alin.3 Cod
penal prevede expres că împăcarea părţilor este posibilă şi în ipoteza sesizării din ofciu.
Plângerea prealabilă, atunci când este cerută de lege, constituie o condiţie indispensabilă pentru pu-
nerea în mişcare a acţiunii penale (art.279 coroborat cu art.10 lit.f şi h C.proc.pen. ).
Atunci când există mai multe persoane vătămate prin aceeaşi infracţiune, lipseşte plângerea prealabilă dacă
nici una dintre persoanele vătămate nu au formulat plângere, dar dacă oricare persoană vătămată a formulat
plângere este sufcientă şi pentru celelalte părţi vătămate.
Dacă sunt mai mulţi participanţi la săvârşirea faptei şi s-a formulat plângere prealabilă numai pentru
unul dintre ei, acţiunea penală se poate pune în mişcare pentru toţi participanţii.
Aceste consecinţe rezultă din unitatea şi indivizibilitatea infracţiunii.
• Persoana vătămată are drept de dispoziţie cu privire la formularea sau retragerea plângerii prealabile,
disponibilitate care funcţionează numai atâta timp cât victima este în viaţă.
• Astfel, plângerea prealabilă poate f retrasă, aceasta constituind o cauză de împiedicare a exercitării
acţiunii penale.
Pentru a produce efecte, retragerea plângerii prealabile trebuie să fe totală, neechivocă şi necondiţionată.
Ea nu trebuie să fe determinată prin dol sau violenţă. Retragerea parţială nu este efcientă.
De asemenea, între părţi poate interveni împăcarea, care produce efecte numai între persoana vătămată şi
învinuitul sau inculpatul respectiv şi stinge şi acţiunea civilă.
Împăcarea trebuie să aibă loc în faţa organului judiciar.
Ierrenul 4e intro4ucere a plingerii prealabile
Termenul de introducere a plângerii prealabile este de 2 luni.
Nerespectarea termenului duce la decăderea din dreptul de a face sesizarea.
Termenul curge din momentul în care persoanele vătămate au cunoscut cine este făptuitorul
Observaţii: Calcularea termenului se face după sistemul calendaristic.
Dacă infracţiunea pentru care se cere plângere prealabilă rezultă dintr-o schimbare de încadrare juridică
termenul va curge din momentul în care organul judiciar cheamă partea vătămată şi îi pune în vedere noua
încadrare juridică.
Plângerea introdusă în termen şi restituită pentru completare nu este tardivă, chiar dacă completarea este
făcută cu depăşirea termenului de 2 luni.
În cazul plângerii greşit îndreptate eroarea se acoperă din ofciu de către organul sesizat care va trimite
plângerea organului competent.
• Plângerea prealabilă se adresează organului de urmărire penală competent.
Alte 4ispotiţii privin4 plingerea prealabilă
Procedura în cazul infracţiunilor fagrante .
• În momentele iniţiale ale procedurii urgente se manifestă o revenire la principiul ofcialităţii. Organul de
urmărire penală este obligat să constate săvârşirea faptei chiar dacă nu s-a formulat plângere
prealabilă. Depăşirea sferei activităţii de constatare nu este însă posibilă. De aceea, organul de urmărire penală
va chema persoana vătămată şi o va întreba dacă înţelege să formuleze plângere.
Procedura în caz de conexitate sau indivizibilitate.
• În caz de conexitate sau indivizibilitate se aplică dispoziţiile generale în această materie, iar când ele nu
pot opera va impune disjungerea.
• Dacă disjungerea nu este posibilă, art.281 C.proc.pen. prevede aplicarea art.35 C.proc.pen., referitor la
competenţa în caz de indivizibilitate sau conexitate. Aceeaşi procedură se va aplica şi atunci când conexitatea
sau indivizibilitatea priveşte o infracţiune pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângerea
prealabilă şi o altă infracţiune pentru care nu se cere plângerea prealabilă, dacă disjungerea nu este posibilă.
Schimbarea încadrării juridice a faptei.
• Dacă prin schimbarea încadrării juridice se ajunge la o infracţiune pentru care se cere plângere prealabilă,
partea vătămată trebuie chemată şi întrebată dacă înţelege să formuleze plângere – art.286.
• În cazul în care nu formulează plângere se va dispune încetarea urmăririi penale.
• Dacă formulează plângere, se va continua urmărirea penală.
actele premergătoare şi folosirea investigatorilor sub
acoperire
Sediul materiei art. 224-2244 C.proc.pen.
În vederea strângerii datelor necesare începerii urmăririi penale, organul de urmărire penală poate desfăşura o
serie de activităţi premergătoare declanşării procesului penal, acte ce pot f efectuate şi de către alţi
lucrătorii operativi din cadrul poliţiei, iar pentru fapte care constituie, potrivit legii, ameninţări la adresa siguran-
ţei naţionale şi de lucrători operativi din cadrul organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale,
anume desemnaţi în acest scop.
Observaţie: Actele premergătoare se vor consemna într-un proces-verbal care constituie mijloc de probă în cazul în
care se va proceda la începerea urmăririi penale.
Actele premergătoare completează şi verifcă informaţiile existente şi fundamentează convingerea organe-
lor de urmărire penală.
In vederea strângerii datelor privind existenţa infracţiunii şi identifcarea persoanelor faţă de care există
presupunerea că au săvârşit o infracţiune, pot f folosiţi şi investigatori sub acoperire, cu o altă identitate
decât cea reală.
Condiţii:
Folosirea acestora este permisă numai dacă există indicii temeinice şi concrete că:

GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
]j
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
• s-a săvârşit sau că se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni contra siguranţei naţionale prevăzute în Codul
penal şi în legi speciale;
• în cazul infracţiunilor de trafc de stupefante şi de arme, trafc de persoane, acte de terorism, spălare a
banilor, falsifcare de monede ori alte valori sau în cazul unei infracţiuni prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
• în cazul unei alte infracţiuni grave care nu poate f descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot f identifcaţi
prin alte mijloace.
Reglementarea pune în evidenţă subsidiaritatea folosirii acestui mijloc de culegere de date sau informaţii,
în sensul că investigatorii sub acoperire pot f folosiţi numai dacă nu pot f folosite alte mijloace.
Calitatea de investigatorii sub acoperire o pot avea numai lucrători operativi din cadrul poliţiei judiciare.
Aceştia pot efectua investigaţii numai cu autorizarea motivată a procurorului care supraveghează urmă-
rirea penală, autorizare care este dată prin ordonanţă motivată, pentru o perioadă determinată de timp, de cel
mult 60 de zile.
Observaţie: Autorizarea poate f prelungită numai pentru motive temeinic justifcate, dar fecare prelungire nu poate
depăşi 30 de zile, iar durata totală a autorizării, în aceeaşi cauză şi cu privire la aceeaşi persoană, nu poate depăşi un an.
Ordonanţa procurorului trebuie să cuprindă:
• indiciile temeinice şi concrete care justifcă măsura şi motivele pentru care măsura este necesară;
• arătarea concretă a activităţilor pe care le poate desfăşura investigatorul sub acoperire;
• persoanele faţă de care există presupunerea că au săvârşit o infracţiune;
• identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmează să desfăşoare activităţile autorizate;
• perioada pentru care se dă autorizarea şi alte menţiuni dacă sunt prevăzute de lege.
Dacă solicitarea este făcută de către organul de cercetare penală, în cererea de autorizare adresată procu-
rorului se vor menţiona datele şi indiciile privitoare la faptele şi persoanele faţă de care există presupunerea că
au săvârşit o infracţiune, precum şi perioada pentru care se cere autorizarea. Acesta poate solicita şi autorizarea
altor activităţi decât cele pentru care există autorizare, în cazuri urgente şi temeinic justifcate, procurorul
urmând să se pronunţe de îndată.
Investigatorul sub acoperire are ca atribuţie culegerea de date şi informaţii în baza şi în limitele autorizaţiei date
de procuror.
Datele şi informaţiile obţinute de investigatorul sub acoperire pot f folosite numai în cauza penală şi în
legătură cu persoanele la care se referă autorizaţia emisă de procuror, dar ele vor putea f folosite şi în alte cauze
sau în legătură cu alte persoane, cu condiţia să fe concludente şi utile.
Observaţie: Datele şi informaţiile obţinute de investigatorul sub acoperire trebuie valorifcate prin mijloace de probă
pentru a avea relevanţă probatorie în procesul penal.
Identitatea reală a investigatorilor sub acoperire nu poate f dezvăluită nici în timpul şi nici după terminarea
acţiunii acestora.
Procurorul competent să autorizeze folosirea unui investigator sub acoperire are dreptul să-i cunoască ade-
vărata identitate, urmând a păstra secretul profesional.
desfăşurarea urmăririi penale
Sediul materiei art. 228- 238 C.proc.pen.
Aspecte intro4uctive
Desfăşurarea urmăririi penale ocupă locul central în faza de urmărire penală şi însumează un volum mare de
activităţi, axate în principal, pe scopul identifcării şi strângerii de probe.
Unele activităţi se desfăşoară în succesiunea stabilită de lege (începerea urmăririi penale, pu-
nerea în mişcare a acţiunii penale, informarea învinuitului asupra drepturilor pe care le are înainte de a i se lua
prima declaraţie, prezentarea materialului etc.), în timp ce altele nu au o anume succesiune prestabilită
(cum ar f identifcarea unor probe sau luarea unor măsuri procesuale).
În conţinutul ei concret, desfăşurarea activităţii de urmărire penală depinde de specifcul fecărei cauze pe-
nale. Avem în vedere elemente precum infracţiunea, persoana învinuitului sau inculpatului şi gama mijloacelor
de probă pe care organul de urmărire penală le consideră necesare pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele
cerute de art. 200 C.proc.pen. .
Observaţii: În desfăşurarea acestei activităţi organul judiciar este obligat să acorde permanent o atenţie deosebită
respectării legalităţii, ca o garanţie a afării adevărului şi pentru a nu lipsi de efcienţă juridică actele de procedură pe
care le efectuează.
Pe de altă parte, dar în acelaşi sens, trebuie să existe preocuparea de respectare a drepturilor procesuale ale persoanelor
implicate în proces, ceea ce presupune în primul rând informarea acestora cu privire la drepturile sau obligaţiile procesuale
pe care le au.
Persoanele care sunt chemate de organul de urmărire penală vor f citate în condiţiile prevăzute de lege.
]8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
]]
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ.....................
cu sediul în..............
Dosar penal nr. ........................../ .....................
C I T A Ţ I E
emisă la........................luna....................anul 200......................
Numele (denumirea persoanei juridice)................................................
Prenumele..................................................................................................ful lui.......................................
...... şi al..............................................de ani ..................................... de profesie..........................din comuna,
satul.............................................. strada........................................nr...................................
oraşul,municipiul
blocul................scara................etajul................apart.................sectorul..........................
judeţul
alte date privind adresa...........................................................................................................................
este chemat la acest parchet, camera nr................pentru ziua..........................luna..........................
anul 200........... ora.............în calitate de..........................în cauza privind..........................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Conform art. 176 alin. 1 lit. e şi f C.proc.pen. partea citată are dreptul la un apărător cu care să se prezinte le
termenul fxat, iar în cazurile în care, potrivit art. 171 alin. 2 şi 3 C.proc.pen. apărarea este obligatorie, în ipoteza
în care partea nu îşi alege un apărător i se va desemna un apărător din ofciu.
În caz de neprezentare se vor aplica sancţiunile prevăzute de lege.
PROCUROR,
mInISTERUL PUbLIC
Parchetul de pe lângă............................
Dosar nr................................./200.......
DOVADA DE ÎnDEPLInIRE A PROCEDURII DE CITARE
PROCES VERbAL
Astăzi..................luna...............anul 20.......
Subsemnatul.......................................................în calitate de.......................................................având de
înmânat citaţia
În dosarul cu nr. de mai sus, m-am deplasat în comuna, satul ........................................str.......................
.........nr.................
oraşul, municipiul
blocul...............scara..................etaj...........apart.............sectorul ............................la adresa (sediul) nu-
mit.......................................................
Judeţul
.......................................................citat în calitate de.......................................................
pentru.......................................................în ziua..............luna.................anul 200......... ora............ la
acest parchet.
1. Găsind pe...................................................destinatar, soţ, rudă cu destinatarul, persoană care locuieşte
cu destinatarul, portar, administrator;serviciul de registratură sau funcţionarul însărcinat cu primirea corespon-
denţei, serviciul personal, administraţia spitalului, comandamentul unităţii militare, administraţia locului de
deţinere *):
a) aceasta a primit semnând în faţa noastră;
b) refuzând primirea, am afşat actul ;
c) primind actul, a refuzat să semneze de primire ;
d) primind actul, nu a putut să semneze de primire deoarece.......................................................
2. Am afşat actul pe uşa principală a: locuinţei destinatarului; clădirii;hotelului *), deoarece:
a) persoana prevăzută la punctul 1 a refuzat primirea;
b) nici o persoană de la pct. 1 nu a fost găsită;
c) în lipsa persoanelor de la pct. 1 nu s-a putut afa data când cel citat poate f găsit;
d) persoana citată schimbându-şi adresa, nu s-a putut afa noua adresă (noua adresă este...................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
e) persoana citată find o persoană juridică, a refuzat primirea.
Observaţii................................................................................................................
Semnătura primitorului actului..................................
Semnătura agentului Calitatea în care a primit actul..................................
L.S. Actul de identitate al primitorului..................................
*) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinire a procedurii.
Ioo
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
IoI
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ ................
cu sediul în............................................
Dosar penal nr. ........................../ .....................
C I T A Ţ I E
CĂTRE,
numele________________________prenumele________________________________str.__________
________nr._____blocul____scara_____etajul___, apart.______________
RECOmAnDATĂ
Localitatea...............................
nr........................ Judeţul(sectorul)............................
Codul poştal.....................................
Ştampila cu
Data sosirii
..............................................................................................................................................................
CITAŢIE
Dosar penal nr........./200..... Ştampila cu
Data chemării................... data prezentării
D O VA D A
CĂTRE,
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
__________________________________________________
Strada.....................................nr.....................
Localitatea.....................................
Judeţul(sectorul)..............................
Codul poştal....................................
Ofciul poştal de distribuire...................
Ştampila cu Ştampila cu
data înapoierii data sosirii
Data înapoierii
RECOmAnDATĂ nR.........................
Ofciul poştal de distribuire................
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../.....................
mandat de aducere
Procuror ................................................................... de la Parchetul de pe lângă .......................................
...........................................................
Conform dispoziţiilor art. 183 din Codul de procedură penală.
Organele poliţiei vor aduce la acest parchet, camera nr. .......... în ziua de ...... luna .................. anul 200.....
ora ............ pe .................................................. ful/fica lui ................................ şi al ............................. de
......... ani, domiciliat în ............................................................. str. ........................................ nr. ........... bloc
....... scara ........ etaj ....... ap. ...... judeţul/sector .............................................................. pentru a f ascultat ca
...................................................................................................................................
Obiectul cauzei find .................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...
Executarea mandatului se va face conform art. 184 din C. pr. pen.
Dat astăzi .......... luna .................... anul 200....
PROCUROR,
lnceperea urrăririi penale
Condiţia absolut necesară pentru desfăşurarea urmăririi penale este ca procesul penal să fe declanşat, operaţiu-
ne care se realizează prin începerea urmării penale, find astfel creat cadrul procesual necesar.
Începerea urmăririi penale se dispune prin rezoluţie motivată şi din acest moment făptuitorul
devine învinuit şi este subiect de drept procesual.
Pentru începerea urmăririi penale trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
• o condiţie pozitivă, adică un minim de date cu privire la săvârşirea infracţiunii;
• o condiţie negativă, adică inexistenţa cazurilor prevăzute în art.10 C.proc.pen., cu excepţia celui de la lit b
1
.
În caz contrar se dispune neînceperea urmăririi penale.
Observaţie: Rezoluţia de începere a urmăririi penale va cuprinde data şi ora la care s-a dispus începerea urmăririi
penale şi va f înregistrată într-un registru special. Actele şi măsurile care se pot dispune numai în cadrul procesului penal
pot f efectuate în mod valabil numai concomitent sau ulterior acestui moment procesual.
Rezoluţia emisă de organul de cercetare penală, se supune confrmării motivate a procurorului
care exercită supravegherea activităţii de cercetare penală, în termen de cel mult 48 de ore de la data începerii
urmăririi penale.
Ioz
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Ioj
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
Confrmarea motivată din partea procurorului este obligatorie. În caz contrar, rezoluţia organului de cercetare penală
nu va produce efecte juridice.
Urmărirea penală nu va f începută atunci când rezultă vreunul dintre cazurile de împiedicare a punerii în
mişcare a acţiunii penale prevăzute în art. 10, cu excepţia celui de la lit. b
1
).
În această ipoteză organul de cercetare penală va înainta procurorului actele întocmite, cu propunerea de
a nu se începe urmărirea penală. Dacă propunerea este întemeiată, procurorul va dispune neînceperea urmăririi
penale, prin rezoluţie motivată.
Observaţii: Această rezoluţie se comunică atât persoanei care a făcut sesizarea cât şi persoanei faţă de care s-au
efectuat cercetări.
Dacă se constată ulterior că împrejurarea pe care s-a bazat această soluţie nu a existat sau nu mai există, rezoluţia
va f infrmată, iar cauza va f trimisă organului de cercetare penală în vederea începerii urmăririi penale.
În situaţia în care procurorul apreciază că actele premergătoare efectuate nu sunt complete, restituie actele
organului de urmărire penală pentru completarea actelor premergătoare, iar dacă procurorul apreciază că nu
este prezent nici unul dintre cazurile prevăzute de art. 10, trimite cauza organului de cercetare penală în vederea
începerii urmăririi penale.
REZOLUŢIE DE ÎNCEPERE A URMĂRIRII PENALE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
R E Z O L U Ţ I E
Anul ........luna.................. ziua ......ora...........
Procuror .............................................., din cadrul Parchetului de pe lângă ................................................
Examinând dosarul nr............./P/200.., privind pe........................................... ............
cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii.............................................. prev. de ....................................
..................................................................................................................... constând în faptul că...................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................... motivat de împrejurarea că, din actele premergătoare efectuate rezultă indicii care stabilesc
existenţa elementelor constitutive ale infr............................
în temeiul art.228 al.1 C.proc.pen.
D I S P U n :
Începerea urmăririi penale faţă de .......................................................ful/fica lui..............................
şi al.......................născut/ă la............................................ în ...................domiciliat/ă în............................
str..............................nr. ............bl .......sc. ...... et. .........ap..........judeţ/sector.........de cetăţenie..................
ocupaţia........................studii ......................................antecedente penale ..................... posesor BI/CI
seria ....... nr. .................. C.N.P. ........................................ în vederea cercetării sub aspectul infracţiu-
nii.........................................................................prev de ......................................
P R O C U R O R,
REZOLUŢIE DE CONFIRMARE A ÎNCEPERII URMĂRIRII PENALE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
R E Z O L U Ţ I E
de confrmare a începerii urmăririi penale
Anul ........luna.................. ziua ......ora...........
Procuror, ......................................................., în cadrul Parchetului de pe lângă ......................................
...............
Examinând dosarul cu nr. de mai sus, privind pe .........................................................................., cercetat
pentru săvârşirea infracţiunii ............................. prev. de art. ...............................................................
C O n S T A T :
Prin rezoluţia din .................................. s-a început urmărirea penală împotriva ....................................
............................... pentru săvârşirea infracţiunii ........ prev. de art. ......................................reţinându-se că
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Din actele premergătoare rezultă că în cauză sunt indicii temeinice privind comiterea infracţiunii de către
.............................................................................. .
Aşa find, în baza art.228 alin.3 ind.1 Cod procedură penală,
C O n F I R m :
Începerea urmăririi penale faţă de...................................................... ful/fica lui..............................şi
al.......................născut/ă la................................. în.........................domiciliat/ă .............................nr. ............
bl .......sc....et....ap.....judeţ/sector...........................de cetăţenie....................... ocupaţia.........................stu-
Io¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Io¡
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
dii........................antecedente penale................. posesor BI/CI seria ....... nr. .................. C.N.P. ........................
................ pentru săvârşirea infracţiunii .............. prev. de art................................................. .
P R O C U R O R,
ADRESĂ COMUNICARE REZOLUŢIE DE CONFIRMARE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ............../.......................
Data.................
CĂTRE,
.................................................................
Vă trimitem alăturat dosarul nr. .............................................., privind pe învinuitul/ţii ..............................
............................................................................................................................ în care, prin rezoluţia noastră
cu nr. de mai sus din data de ................................. s-a confrmat rezoluţia de începere a urmăririi penale din
data de .............................., în vederea continuării cercetărilor, urmând ca acesta să ne fe înaintat cu propunere
corespunzătoare.
PRIm PROCUROR, PROCUROR,
REZOLUŢIE DE INFIRMARE A ÎNCEPERII URMĂRIRII PENALE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
R E Z O L U Ţ I E
Anul...........luna...............ziua...........
Procuror ........................ de la Parchetul de pe lângă ......................................................... .
Examinând solicitarea poliţiei ....................................................... de confrmare a rezoluţiei (procesului
– verbal) de începere a urmăririi penale faţă de ...............................................................
COnSTAT:
La data de ....................... prin rezoluţia (procesul –verbal ) ................................. al poliţiei .....................
..... a fost începută urmărirea penală faţă de ........................................................................ – pentru comite-
rea infr. prev. de art. ................................................... din ............................................. .constând în aceea că:
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
Din cuprinsul actului de sesizare şi din probele administrate până în prezent nu există indicii temeinice că
învinuita a comis infracţiunea susmenţionată.
În consecinţă, în temeiul art. 220 Cod procedură penală
InFIRm:
Procesul – verbal (rezoluţia) poliţiei .......................................... din data de ............... privind începerea
urmăririi penale faţă de .......................................... ful/fica lui..............................şi al.......................născut/ă
la................................în.................. ....domiciliat/ă în ....................................str..............................nr. ............
bl .......sc. ...... et.......ap. ....judeţ/sector ...........................de cetăţenie..................ocupaţia .........................stu-
dii ......................................antecedente penale ..................... posesor BI/CI seria ....... nr. .................. C.N.P. ..
......................................, pentru infracţiunea prev. de art. ............................. din ............................................ .
PROCUROR,
Ioê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Ioj
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
REZOLUŢIE DE NEÎNCEPERE A URMĂRIRII PENALE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
R E Z O L U Ţ I E
Anul ......... luna ......... ziua ........
Procuror .................................... de la Parchetul de pe lângă .................................................................... .
Examinând actele premergătoare începerii urmăririi penale în dosarul privind pe ........................................
C O n S T A T
Organele de cercetare penală au fost sesizate de comiterea infracţiunii prevăzute de art. ............................
............... din ............................................... .
S-au efectuat cercetări şi s-a constatat:......................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Din cuprinsul actului de sesizare şi din actele premergătoare rezultă că nu poate f pusă în mişcare acţiunea
penală, existând cazul prevăzut de art. 10 lit. .... Cod procedură penală.
Văzând prevederile art. 228 al. 6 Cod procedură penală.
C O n F I R m:
1. Neînceperea urmăririi penale faţă de ....................................................................................................
sub aspectul infracţiunii prevăzute de art...................din .............................întrucât ..................................
......................................................................................................................................................................
....................................
2. Se stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de ...................... lei, ce vor f suportate de către stat.
3. Copia rezoluţiei se va comunica...........................................................
PROCUROR,
Punerea in rişcare a acţiunii penale
Acţiunea penală se pune în mişcare în personam şi numai de către procuror, prin ordonanţă.
Observaţie: Ordonanţa trebuie să cuprindă, pe lângă menţiunile arătate în art. 203 şi date cu privire la persoana
inculpatului, fapta pentru care este învinuit şi încadrarea juridică a acesteia.
Pentru a se putea proceda la punerea în mişcare a acţiunii penale trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
• făptuitorul să fe cunoscut;
• să existe probe sau indicii temeinice că s-a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală;
• să nu existe vreunul dintre cazurile prevăzute de art.10.
Prin punerea în mişcare a acţiunii penale învinuitul devine inculpat şi parte în proces.
Chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile, în cursul urmăririi penale nu este obligatorie punerea în mişcare a
acţiunii penale. Excepţie face situaţia în care punerea în mişcare este obligatorie pentru realizarea unor alte insti-
tuţii de procedură, precum ar f situaţia în care procurorul urmăreşte să propună instanţei de judecată arestarea
preventivă pe o durată mai mare de 10 zile.
Observaţie: Dacă procurorul a pus în mişcare acţiunea penală, organul de cercetare penală trebuie să îl cheme pe
inculpat pentru a-i comunică fapta pentru care este învinuit, pentru a-i da explicaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile
pe care le are şi pentru a-i pune în vedere că are obligaţia să se prezinte la toate chemările şi să anunţe orice schimbare de
adresă.
Organul de urmărire penală va proceda la ascultarea inculpatului, în situaţia în care acesta este de acord să dea
declaraţie.
Dacă inculpatul este dispărut, se sustrage de la cercetare sau nu locuieşte în ţară, urmărirea penală va
continua fără ascultarea acestuia.
Urmărirea penală se poate fnaliza şi fără punerea în mişcare a acţiunii penale, cu excepţia ipotezei în care
se sesizează instanţa de judecată.
ORDONANŢĂ DE PUNERE ÎN MIŞCARE A ACŢIUNII PENALE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
O R D O n A n Ţ Ă
privind punerea în mişcare a acţiunii penale
Anul.......... luna...........ziua..........
.................................procuror la Parchetul de pe lângă............................................
Văzând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus privind pe învinuitul .............................
............................................... faţă de care s-a început urmărirea penală prin rezoluţia/procesul – verbal din
................ şi având în vedere că din acte rezultă probe/indicii temeinice, că a săvârşit infracţiunea..........prev. de
art. ............. din ................. prin aceea că.......................................................................................... ..............
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................
În baza art. 235 C. pr. pen.
Io8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Io]
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
D I S P U n:
Punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva lui ...................................................................... ful/fica
lui .......................... şi .............................. născut în anul ............. luna .......... ziua ....... în ............................
judeţul/sector ................. domiciliat/ă în .............................................................................. str. ....................
....................... nr. ....., bl. ........., sc. ......, et. ....., ap. ......., judeţ/sector ........................... cetăţenie ...............,
ocupaţia ..........................., studii....................................................... pentru infracţiunea..........prev. de art.
........................... din ......................................
PROCUROR,
COMUNICARE CU PRIVIRE LA PUNEREA ÎN MIŞCARE A ACŢIUNII PENALE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
Nr...........................................
Din ......................................... (înregistrarea de primire)
CĂTRE,
InSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI
....................................................................
- cazierul judiciar -
În conformitate cu art.11 din Legea nr. 290/2004, vă comunicăm următoarele privind pe:
Numele .............................. prenumele ...................................
Numele avut anterior................................................................
Porecle şi nume false................................................................
Fiul/fica lui ...........................şi al (a).......................................
Născut(ă) în anul ................. luna ................ ziua.................. jud. ..............................................................
Identitatea s-a stabilit prin................................................................
S-a pus în mişcare acţiunea penală în dosarul nr. ................. din ................... pentru fapta prev. şi ped.
de ..............................., săvârşită prin aceea că: ............................................................................
................................................................................................................................................
PRIm-PROCUROR,
Luarea răsurilor procesuale
Atunci când se apreciază că sunt necesare pentru buna desfăşurare a urmăririi penale şi dacă sunt îndeplinite
condiţiile cerute de lege, organul de urmărire penală va dispune sau va propune, după caz, luarea unor măsuri
procesuale.
măsura reţinerii se va putea dispune de organul de cercetare penală şi de către procuror.
măsurile prevăzute de art. 145 şi art. 145
1
pot f dispuse de procuror, cu respectarea cerinţelor sta-
bilite de lege.
Pentru luarea măsurii arestării preventive procurorul va înainta instanţei de judecată care ar f com-
petentă să soluţioneze cauza în fond o propunere motivată de luare a acestei măsuri preventive.
Potrivit art. 136 alin. 1 C.proc.pen. în cauzele privitoare la infracţiuni pedepsite cu detenţiune pe viaţă
sau cu închisoare, pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal ori pentru a se împiedica sustragerea
învinuitului sau inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei, se poate lua faţă
de acesta una din următoarele măsuri preventive:
a) reţinerea;
b) obligarea de a nu părăsi localitatea;
c) obligarea de a nu părăsi ţara;
d) arestarea preventivă.
Măsura reţinerii poate f luată de organul de cercetare penală sau de procuror.
Măsurile obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara se pot lua de procuror sau de judecător în cursul urmă-
ririi penale şi de instanţa de judecată, în cursul judecăţii.
Măsura arestării preventive poate f luată de judecător.
Reţinerea
Sediul materiei art. 43-44 C.proc.pen.
Măsura reţinerii poate f luată de procuror ori de organul de cercetare penală faţă de învinuit sau inculpat,
în următoarele condiţii:
• să existe probe sau indicii temeinice că învinuitul a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală;
• pentru fapta comisă legea să prevadă pedeapsa închisorii;
• să existe unul din cazurile prev.de art.148 C.proc.pen., oricare ar f limitele de pedeapsă cu închisoarea
prevăzute de lege pentru fapta comisă.
Organul de cercetare penală este obligat să-l încunoştinţeze de îndată pe procuror cu privire la luarea mă-
surii reţinerii.
Măsura reţinerii se dispune prin ordonanţă în care trebuie să se menţioneze ziua şi ora la care reţinerea a
început. Durata reţinerii este de maximum 24 de ore, din această durată deducându-se timpul cât persoana a
fost privată de libertate ca urmare a măsurii administrative a conducerii la sediul poliţiei.
În situaţia în care reţinerea se dispune după audierea învinuitului citat de către organul de
urmărire penală, termenul de 24 de ore se calculează de la ora emiterii ordonanţei.
În ordonanţa de punere în libertate trebuie menţionate ziua şi ora la care reţinerea a încetat.
IIo
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
III
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
Învinuitului i se vor aduce la cunoştinţă de îndată motivele reţinerii sale, precum şi faptul că are dreptul să
îşi angajeze un apărător, că are dreptul de a nu face nici o declaraţie, atrăgându-i-se atenţia că, ceea ce declară
poate f folosit împotriva sa.
ADRESĂ BAROU PENTRU DESEMNAREA UNUI APĂRĂTOR DIN OFICIU
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
CĂTRE,
bAROUL .................................
SERVICIUL DE ASISTEnŢĂ JURIDICĂ
În interesul cercetărilor ce se efectuează în dosarul penal cu nr. de mai sus, privind pe................................
........................................., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art...........................................
.........................., vă solicităm să desemnaţi un avocat din ofciu pentru asistenţa juridică a acestuia la data de
...................................
PRIm PROCUROR
PROCES VERBAL ÎNCUNOŞTINŢARE ÎNVINUIT ASUPRA DREPTURILOR SALE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ ....................
PROCES- VERbAL
Anul ........... luna ............................. ziua .......
Procuror ................................................................... din cadrul Parchetului de pe lângă ............................
............................................................
În temeiul art.6 din C.proc.pen. şi art.143 alin.11 C.proc.pen., i-am adus la cunoştinţă numitului/ei ...............
.......................................înainte de a-l audia, că este învinuit/ă pentru săvârşirea infracţiun ...... de ....................
................................ prev. de art. ............. din ....................................................................................................
..............., constând în aceea că ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
De asemenea, i-am adus la cunoştinţă învinuitului/ei că are dreptul să fe asistat/ă de un apărător şi de a nu
face nici o declaraţie, întrucât ceea ce declară poate f folosit şi împotriva sa.
Pentru care am încheiat prezentul proces- verbal în două exemplare.
PROCUROR, AVOCAT, ÎnVInUIT,
ORDONANŢĂ DE REŢINERE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
ORDOnAnŢĂ DE REŢInERE
Anul _____ luna _____ ziua ______
.........................................procuror la Parchetul de pe lângă.....................................
Prin rezoluţia din data de........................................... s-a început urmărirea penală faţă de învinu-
it.......................................................... pentru săvârşirea infracţiunii........de ..................................................
.prev. de art. din ........................ constând în aceea că.........................................................................................
.................. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Având în vedere că din actele dosarului rezultă probe/indicii temeinice că învinuitul a săvârşit infracţiu-
nii........... mai sus menţionat .
În temeiul art.143 alin 1 şi art. 148 lit. ........, C.proc.pen.
D I S P U n:
1. Reţinerea învinuit......................................... ful/fica lui ............... şi ............... născut/ă la ......................
în ........................ judeţ/sector......................, domiciliat/ă în ...................................., str...............................
nr..........., bl............., sc............., et........., ap........., judeţ/sector ...........,CNP.............................., pe o durată
de 24 ore, începând de la ................ ora............. până la ..............., ora..................
2. Potrivit dispoziţiilor legale organele de poliţie vor reţine şi vor preda pe învinuit/ă la Arestul ...................
........................................
3. Administraţia locului de reţinere va primi şi va reţine pe învinuit/ă timp de 24 ore, şi ne va înainta dovada
de executare a măsurii reţinerii.
P R O C U R O R,
IIz
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
IIj
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
Potrivit art. 137
1
alin. 3 C.proc.pen., cel reţinut poate să ceară să fe încunoştinţat despre măsura
luată un membru de familie sau o altă persoană desemnată de acesta. Atât cererea celui reţinut, cât şi încunoştin-
ţarea se consemnează într-un proces-verbal.
În mod excepţional, dacă organul de cercetare penală apreciază că acest lucru ar afecta urmărirea pe-
nală, îl informează pe procuror, care va decide cu privire la înştiinţarea solicitată de reţinut.
Dacă se dispune reţinerea unui minor este obligatorie încunoştinţarea imediată a părinţilor, tu-
torelui, sau persoanei în îngrijirea sau supravegherea căreia se afă minorul.
PROCES VERBAL ÎNCUNOŞTINŢARE PERSOANĂ DESEMNATĂ DE ÎNVINUIT
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
PROCES-VERbAL
încheiat astăzi ........................ ora ......
În conformitate cu dispoziţiile art. 137
1
alin. 3 C.proc.pen. am adus la cunoştinţă telefonic la nr. de telefon
................ domnului/doamnei ...................., persoană desemnată de învinuit(ul/a)/inculpat(ul/a) ..................
..........................., faptul că împotriva acest(uia/eia) s-a luat măsura reţinerii pentru o durată de ..... ore, de la
.......... până la ..........., inclusiv, şi că acesta/aceasta se afă încarcerat/încarcerată la ......................................
P R O C U R O R,
Conform art. 140
1
C.proc.pen. împotriva ordonanţei prin care s-a luat măsura reţinerii, înainte de expirarea
celor 24 de ore, cel reţinut poate face plângere la procurorul care supraveghează cercetarea penală sau la prim
procurorul parchetului sau după caz la procurorul ierarhic superior, în condiţiile art. 278 C.proc.pen. Procurorul se
pronunţă prin ordonanţă înainte de expirarea celor 24 de ore de la luarea măsurii reţinerii.
Când consideră că măsura reţinerii este ilegală sau nu este justifcată, procurorul dispune revocarea ei.
În ipoteza în care, organul de cercetare penală apreciază că este necesară luarea măsurii arestării preventive,
în primele 10 ore ale reţinerii înaintează procurorului un referat motivat. Dacă acesta apreciază că sunt
întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive, în interiorul termenului de 24 de
ore va sesiza instanţa de judecată pentru luarea acestei măsuri.
Dacă măsura reţinerii a fost luată de procuror şi apreciază că este necesară luarea măsurii arestării preventi-
ve, în primele 10 ore ale reţinerii va sesiza instanţa de judecată pentru luarea acestei măsuri.
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
CĂTRE,
Penitenciarul (Arestul)..........................
Vă facem cunoscut că învinuit... /inculpat ..........................ful/fica lui......................şi al..................năs-
cut/ă la data de ..................în ......................jud..............................................., CNP.........................., starea
civilă..................., stagiul militar.........................., cercetat/ă în dosarul nr...................al.................................
..............pentru săvârşirea infracţiun... prev. de art..............., a fost reţinut/ă pe o perioadă de ..............prin
ordonanţa nr........................
Întrucât în cauză nu se impune sesizarea instanţei de judecată cu propunere de luare a măsurii arestării
preventive, învinuitul/inculpatul va f pus în libertate la expirarea duratei reţinerii, dacă nu este arestat preventiv
sau reţinut în altă cauză.
PROCUROR, PRIm PROCUROR,
0bligarea 4e a nu părăsi localitatea
Sediul materiei art. 45 C.proc.pen.
În cazul în care organele judiciare penale consideră că nu este necesară luarea unei măsuri preventive pri-
vative de libertate, pot decide ca învinuitul sau inculpatul să fe obligat să nu părăsească localitatea în care
locuieşte.
Art. 145. Conţinutul măsurii. (1) Măsura obligării de a nu părăsi localitatea constă în îndatorirea impusă
învinuitului sau inculpatului de procuror sau de judecător, în cursul urmăririi penale, ori de instanţa de judecată,
în cursul judecăţii, de a nu părăsi localitatea în care locuieşte, fără încuviinţarea organului care a dispus această
măsură. Măsura poate f luată numai dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în art. 143 alin. (1),după ascultarea
învinuitului sau a inculpatului în prezenţa apărătorului, dacă sunt probe sau indicii temeinice că a săvârşit o faptă prevă-
zută de legea penală.
(1
1
) Pe durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, învinuitul sau inculpatul este obligat să respec-
te următoarele obligaţii:
a) să se prezinte la organul de urmărire penală sau, după caz, la instanţa de judecată ori de câte ori este
chemat;
b) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de organul judiciar care a dispus măsura,
conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat;
c) să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea organului judiciar care a dispus măsura;
d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme.
II¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
II¡
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
(1
2
) Organul judiciar care a dispus măsura poate impune învinuitului sau inculpatului ca pe durata
măsurii obligării de a nu părăsi localitatea să respecte una sau mai multe dintre următoarele
obligaţii:
a) să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;
b) să nu se deplaseze la anumite spectacole sportive ori culturale sau în orice alte locuri stabilite;
c) să nu se apropie de persoana vătămată, membrii familiei acesteia, persoana împreună cu care a comis
fapta, martori, experţi ori alte persoane, stabilite de organul judiciar, şi să nu comunice cu acestea direct sau
indirect;
d) să nu conducă niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite;
e) să nu se afe în locuinţa persoanei vătămate;
f) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta.
(2) În cursul urmăririi penale, durata măsurii prevăzute în alin. (1) nu poate depăşi 30 de zile, afară de
cazul când ea este prelungită în condiţiile legii. Măsura obligării de a nu părăsi localitatea poate f prelungită în
cursul urmăririi penale, în caz de necesitate şi numai motivat. Prelungirea se dispune de procurorul care
efectuează sau supraveghează urmărirea penală, fecare prelungire neputând să depăşească
30 de zile. Dispoziţiile art. 140
2
Cod proc.pen. se aplică în mod corespunzător. Durata maximă a măsurii prevă-
zute în alin. (1) în cursul urmăririi penale este de un an. În mod excepţional, când pedeapsa prevăzută de lege este
detenţiunea pe viaţă sau închisoarea de 10 ani ori mai mare, durata maximă a obligării de a nu părăsi localitatea
este de 2 ani.
(2
1
) Copia ordonanţei procurorului sau, după caz, a încheierii judecătorului ori a instanţei de
judecată se comunică, în aceeaşi zi, învinuitului sau inculpatului, secţiei de poliţie în a cărei
rază teritorială locuieşte acesta, jandarmeriei, poliţiei comunitare, organelor competente să
elibereze paşaportul, organelor de frontieră, precum şi altor instituţii, în vederea asigurării
respectării obligaţiilor care îi revin. Organele în drept refuză eliberarea paşaportului sau, după caz, ridică
provizoriu paşaportul pe durata măsurii.
(2
2
) În cuprinsul ordonanţei sau încheierii sunt menţionate expres obligaţiile pe care învinuitul sau inculpatul
trebuie să le respecte şi se atrage atenţia acestuia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obliga-
ţiilor care îi revin, se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive.
(2
3
) Dacă pe durata obligării de a nu părăsi localitatea au intervenit motive care justifcă fe impunerea unor
noi obligaţii, fe înlocuirea sau încetarea celor existente, procurorul sau instanţa dispune aceasta prin ordonanţă
sau încheiere motivată. Dispoziţiile alin. (2
1
) şi alin. (2
2
) se aplică în mod corespunzător.
(3) În caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii aplicate sau a obligaţiilor, măsura obligării de a nu părăsi
localitatea va f înlocuită cu măsura arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege. Organul de poliţie de-
semnat de organul judiciar care a dispus măsura verifcă periodic respectarea măsurii şi a obligaţiilor de către
învinuit sau inculpat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul
urmăririi penale, sau instanţa, în cursul judecăţii.
Împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a dispus luarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea,
învinuitul sau inculpatul pot face plângere în termen de 3 zile de la luarea măsurii la instanţa căreia i-ar reveni
competenţa să judece cauza în fond, plângerea nefind suspensivă de executare.
0bligarea 4e a nu părăsi ţara
Sediul materiei art. 45

C.proc.pen.
Măsura obligării de a nu părăsi ţara constă în îndatorirea impusă învinuitului sau inculpatului, de procuror
sau de judecător, în cursul urmăririi penale, ori de instanţa de judecată, în cursul judecăţii, de a nu părăsi ţara
fără încuviinţarea organului care a dispus această măsură.
Dispoziţiile referitoare la măsura obligării de a nu părăsi localitatea se aplică în mod corespunzător şi în
cazul măsurii obligării de a nu părăsi ţara.
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
O R D O n A n Ţ Ă
privind obligarea de a nu părăsi localitatea
Anul .......... luna ........... ziua .......
................................................... procuror la Parchetul de pe lângă ............................................................
Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr. de mai sus privind pe ...............................
........................................, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prev .de art....................................................
...........................................
C O n S T A T:
Prin rezoluţia din ...................... a fost începută urmărirea penală împotriva învinuitului/ei ......................
.................................................. ful/fica lui ............................. şi ............................, născut/ă în anul ..........,
luna................, ziua .............., în localitatea ......................................................., judeţ/sector.............................,
de cetăţenie...................., studii.............................................................., situaţia militară...............................,
loc de muncă..........................................., ocupaţia ................................................, domiciliat/ă în locali-
tatea................................................., str.. ............................................................ nr. ........., bl. ............, sc.
........., et. ........., ap. ........, judeţ/sector ...................., antecedente penale ......................................... .C.N.P.....
.............................................., pentru faptul că..................................................................................................
............ ................................................................................................................................. ............................
........................................................................................ ..................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......... ce constituie infracţiunea de ................................................ prevăzută de art. .......................................
din ............................... şi pedepsită/e cu închisoare de la ..................... la ............................. .
IIê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
IIj
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
Prin ordonanţa nr. ......................din data de ...............................s-a dispus reţinerea acestuia pe timp de 24
de ore, de la data ......................, ora .................., până la data de ...................., ora ........................... .
Săvârşirea infracţiunii de către învinuit/inculpat rezultă din:......................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..............................
Având în vedere că din acte rezultă probe/indicii temeinice că învinuitul/a inculpatul(a) a săvârşit infracţi-
unea........... mai sus menţionată/e şi ţinând seama de împrejurările comiterii faptei.......... şi de circumstanţele
personale ale acesteia...........,
În temeiul dispoziţiilor art. 145 din Codul de procedură penală,
D I S P U n:
1. Obligarea învinuitului/ei/inculpatului(ei) ........................... de a nu părăsi localitatea ...........................,
fără încuviinţarea procurorului, pe o durată de 30 de zile, începând cu ..................., până la ....................... .
2. Pe durata obligării de a nu părăsi localitatea, învinuitul(a)/inculpat(a) este obligat să respecte următoa-
rele obligaţii:
- ................................................................................................................
- ................................................................................................................
- ................................................................................................................
- ................................................................................................................
3. Se atrage atenţia învinuitului/ei/inculpatului(ei) că în caz de încălcare a acestei măsuri sau a obligaţiilor
sus-menţionate, măsura obligării de a nu părăsi localitatea va f înlocuită cu măsura arestării preventive, în
condiţiile prevăzute de lege.
4. Un exemplar al ordonanţei se înmânează învinuitului/ei/inculpatului(ei) ...... ................................., pen-
tru luare la cunoştinţă şi conformare.
5. Câte un exemplar al ordonanţei se trimite secţiei de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte învinuitul/a,
jandarmeriei, poliţiei comunitare, organelor competente să elibereze paşaportul, organelor de frontieră, în vede-
rea asigurării respectării obligaţiilor impuse învinuitului/ei /inculpatului(ei).
P R O C U R O R,
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
O R D O n A n Ţ Ă
privind obligarea de a nu părăsi ţara
Anul .......... luna ........... ziua .......
........................................................ procuror la Parchetul de pe lângă .....................................................
..................
Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr. de mai sus privind pe ...............................
........................................, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prev .de art....................................................
...........................................
C O n S T A T:
Prin rezoluţia din ...................... a fost începută urmărirea penală împotriva învinuitului/ei ......................
.................................................. ful/fica lui ............................. şi ............................, născut/ă în anul ..........,
luna................, ziua .............., în localitatea ......................................................., judeţ/sector.............................,
de cetăţenie...................., studii.............................................................., situaţia militară...............................,
loc de muncă..........................................., ocupaţia ...................................................., domiciliat/ă în localita-
tea................................................., str.. ................................................................. nr. ........., bl. ............, sc.
........., et. ........., ap. ........, judeţ/sector ...................., antecedente penale ......................................... .C.N.P.
.................................................., pentru faptul că ............................................................................................
..................................... ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ce constituie infracţiunea de ................................................ prevăzută de art. ....................................... din
............................... şi pedepsită/e cu închisoare de la ..................... la ............................. .
Prin ordonanţa nr. ......................din data de ...............................s-a dispus reţinerea acestuia pe timp de 24
de ore, de la data ......................, ora .................., până la data de ...................., ora ........................... .
Săvârşirea infracţiunii de către învinuit/inculpat rezultă din:......................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..............................................
Având în vedere că din acte rezultă probe/indicii temeinice că învinuitul/a inculpatul(a) a săvârşit infrac-
ţiun........... mai sus menţionată/e şi ţinând seama de împrejurările comiterii faptei.......... şi de circumstanţele
personale ale acest....................,
II8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
II]
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
În temeiul dispoziţiilor art. 145
1
din Codul de procedură penală,
D I S P U n:
1. Obligarea învinuitului/ei/inculpatului(ei) ........................... de a nu părăsi ţara..........................., fără în-
cuviinţarea procurorului, pe o durată de 30 de zile, începând cu ..................., până la ....................... .
2. Pe durata obligării de a nu părăsi ţara, învinuitul(a)/inculpat(a) este obligat să respecte următoarele obli-
gaţii:
- ................................................................................................................
- ................................................................................................................
- ................................................................................................................
- ................................................................................................................
3. Se atrage atenţia învinuitului/ei/inculpatului(ei) că în caz de încălcare a acestei măsuri sau a obligaţiilor
sus-menţionate, se poate lua împotriva sa una din celelalte măsuri preventive prevăzute de lege.
4. Un exemplar al ordonanţei se înmânează învinuitului/ei /inculpatului(ei)......................................., pen-
tru luare la cunoştinţă şi conformare.
5. Cîte un exemplar al ordonanţei se trimite secţiei de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte învinuitul/
a)/inculpat(a), jandarmeriei, poliţiei comunitare, organelor competente să elibereze paşaportul, organelor de
frontieră, în vederea asigurării respectării obligaţiilor impuse învinuitului/ei /inculpatului(ei).
P R O C U R O R,
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
CĂTRE
InSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ...........................
Poliţia Oraşului .................
În temeiul art. 145
1
C.proc.pen. rap. la art. 145 C.proc.pen., vă trimitem alăturat un exemplar al ordonanţei
nr. ........... /P/200... din ...............200... a Parchetului de pe lângă................................................., în vederea
asigurării respectării obligaţiilor care îi revin învinuitului/ei/inculpatului(ei) domiciliat/ă în oraşul.....................,
str. .....................nr........., judeţul..................
PRIm- PROCUROR,
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
CĂTRE
DIRECŢIA GEnERALĂ DE POLIŢIE A mUnICIPIULUI bUCUREŞTI
Poliţia Sectorului.................
În temeiul art. 145
1
C.proc.pen. rap. la art. 145 C.proc.pen., vă trimitem alăturat un exemplar al ordonanţei
nr. ........... /P/200... din ...............200... a Parchetului de pe lîngă................................................., în vederea asi-
gurării respectării obligaţiilor care îi revin învinuitului/ei/inculpatului(ei) domiciliat/ă în Bucureşti.....................,
str. .....................nr........., bl................, scara........, et........, apart........., sector......... .
PRIm- PROCUROR,
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
CĂTRE
InSPECTORATUL GEnERAL AL JAnDARmERIEI ROmÂnE
Sediul ....................................................................
.....................................................................
În temeiul art. 145
1
C.proc.pen. rap. la art. 145 C.proc.pen., vă trimitem alăturat un exemplar al ordonanţei
nr. ........... /P/200... din ...............200... a Parchetului de pe lîngă................................................., în vederea asi-
gurării respectării obligaţiilor care îi revin învinuitului/ei/inculpatului(ei) domiciliat/ă în Bucureşti.....................,
str. .....................nr........., bl................, scara........, et........, apart........., sector......... .
PRIm- PROCUROR,
Izo
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
IzI
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
........................................
Dosar nr.............................
CĂTRE
POLIŢIA COmUnITARĂ SECTOR...............
Sediul ....................................................................
În temeiul art. 145
1
C.proc.pen. rap. la art. 145 C.proc.pen., vă trimitem alăturat un exemplar al ordonanţei
nr. ........... /P/200... din ...............200... a Parchetului de pe lîngă................................................., în vederea asi-
gurării respectării obligaţiilor care îi revin învinuitului/ei/inculpatului(ei) domiciliat/ă în Bucureşti.....................,
str. .....................nr........., bl................, scara........, et........, apart........., sector......... .
PRIm- PROCUROR,
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
...................................................
Dosar nr.......................
CĂTRE
DIRECŢIA GEnERALĂ DE PAŞAPOARTE
Sediul ....................................................................
.....................................................................
În temeiul art. 145
1
C.proc.pen. rap. la art. 145 C.proc.pen., vă trimitem alăturat un exemplar al ordonanţei
nr. ........... /P/200... din ...............200... a Parchetului de pe lîngă................................................., în vederea asi-
gurării respectării obligaţiilor care îi revin învinuitului/ei/inculpatului(ei) domiciliat/ă în Bucureşti.....................,
str. .....................nr........., bl................, scara........, et........, apart........., sector......... .
PRIm- PROCUROR,
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
......................................................
Dosar nr.......................
CĂTRE
InSPECTORATUL GEnERAL AL POLIŢIEI DE FROnTIERĂ
Sediul ....................................................................
.....................................................................
În temeiul art. 145
1
C.proc.pen. rap. la art. 145 C.proc.pen., vă trimitem alăturat un exemplar al ordonanţei
nr. ........... /P/200... din ...............200... a Parchetului de pe lîngă................................................., în vederea asi-
gurării respectării obligaţiilor care îi revin învinuitului/ei/inculpatului(ei) domiciliat/ă în Bucureşti.....................,
str. .....................nr........., bl................, scara........, et........, apart........., sector......... .
PRIm- PROCUROR,
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
................................................
Dosar nr.......................
O R D O n A n Ţ Ă
privind prelungirea măsurii obligării de a nu părăsi ţara
Anul .......... luna ........... ziua .......
Procuror.................................., de la Parchetul de pe lângă..................................................
Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul privind pe învinuitul/a /inculpatul (a) ................
.....................................................................
COnSTAT:
În fapt........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
Prelungirea măsurii obligării de a nu părăsi ţara, se impune a f dispusă faţă de învinuitul/a /inculpatul
(a).......................................................................................... pentru buna desfăşurare a urmăririi penale, find
aplicabiledispoziţiile art.143 alin. 1 din C.proc.pen., iar pentru infracţiunile săvârşite, legea prevede o pedeapsă
mai mare de ................închisoare.
Izz
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Izj
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
Avînd în vedere ( ex: modul de operare, valoarea prejudiciului cauzat părţilor vătămate şi necesitatea stabili-
rii întregii activităţi infracţionale a învinuitului/ei inculpatului/ei.........................................................................
...... şi a grupului infracţional organizat), în temeiul dispoziţiilor art. 145
1
C.proc.pen. rap. la art. 145 C.proc.pen.,
DISPUn:
I. Prelungirea măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea procurorului faţă de:
învinuitul/a /inculpatul (a) .............................................ful lui................ şi..............., născut la data de
.............................în..................., judeţul........................, de cetăţenie.................., studii............, ocupaţie
......................, stare civilă .............................. stagiul militar............................, domiciliat în ........................,
str. ..................................... nr.............., bl............, scara..........., apart............, judeţul....................., cu reşe-
dinţa în....................., ..............................nr......, bloc......, scara......., et......, apart....., sectorul......., posesor al
C.I. seria ..... nr ..................., eliberată la data de ..............de Poliţia......................, CNP............................,cerce
tat pentru săvârşirea infr.prev. de ..............................pe o durată de 30 de zile, începând cu data de...................
..........., până la data de ................................inclusiv.
II. Pe durata prelungirii măsurii obligării de a nu părăsi ţara învinuitul/a /inculpatul (a), va trebui să respecte
următoarele obligaţii:
• ..................................................................................................................................
• ..................................................................................................................................
• ..................................................................................................................................
• ..................................................................................................................................
III. I se atrage atenţia învinuitului/ei /inculpatului/ei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a acestei măsuri
sau a obligaţiilor sus-menţionate, măsura obligării de a nu părăsi ţara va f înlocuită cu măsura arestării preven-
tive, în condiţiile prevăzute de lege .
IV. Cîte un exemplar al ordonanţei se înmânează învinuitului/ei /inculpatului/ei pentru luarea la cunoştinţă
şi conformare.
V. Cîte un exemplar al ordonanţei se trimite secţiilor de poliţie în a căror rază teritorială locuieşte învinuitul/
a /inculpatul (a), jandarmeriei, poliţiei comunitare, organelor competente să elibereze paşaportul, şi organelor
de frontieră, în vederea asigurării respectării obligaţiilor impuse inculpaţilor.
P R O C U R O R,
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
......................................................
Dosar nr............
CĂTRE
InSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ...........................
Poliţia Oraşului ...............................................
DIRECTIA GEnERALĂ DE POLIŢIE A mUnICIPIULUI bUCUREŞTI
Poliţia Sectorului..................................
InSPECTORATUL GEnERAL AL JAnDARmERIEI ROmÂnE
Sediul ................................................
POLIŢIA COmUnITARĂ SECTOR..................
Sediul ................................
DIRECŢIA GEnERALĂ DE PAŞAPOARTE
Sediul ........................................
InSPECTORATUL GEnERAL AL POLIŢIEI DE FROnTIERĂ
Sediul ...................................................
În temeiul art. 145
1
C.proc.pen. rap. la art. 145 C.proc.pen., vă trimitem alăturat o copie a ordonanţei nr. .......
/P/200.. din.................................., prin care Parchetul de pe lângă .....................................................................
.................a dispus prelungirea măsurii obligării de a nu părăsi ţara faţă de ..........................................
PRIm- PROCUROR,
Porrularea propunerii 4e arestare preventivă a invinuitului şi a inculpatului
Sediul materiei art. 233-236 C.proc.pen.
Procurorul, exercitând supravegherea cercetărilor penale, poate propune arestarea preventivă a învinuitului
la solicitarea motivată a organului de cercetare penală ori din ofciu, după examinarea dosarului (art. 233 C.proc.
pen. rap. la art. 138 C.proc.pen., art. 216 C.proc.pen.). În ipoteza în care învinuitul este reţinut organul de cerceta-
re penală înaintează procurorului referatul cu această propunere în primele 10 ore ale reţinerii. Dacă procurorul
apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive, în interiorul
termenului de 24 de ore va sesiza instanţa de judecată pentru luarea acestei măsuri.
Dacă acesta nu este de acord cu propunerea organului de cercetare penală o respinge prin rezoluţie
motivată.
Procurorul poate propune arestarea preventivă din ofciu şi când efectuează în mod obligatoriu urmărirea
penală. Dacă măsura reţinerii a fost luată de procuror sesizarea instanţei se va face în primele 10 ore ale reţinerii.
Iz¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Iz¡
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
Dacă organul de cercetare penală consideră că sunt temeiuri pentru punerea în mişcare a acţiunii penale
şi totodată sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive a inculpatului
înaintează propuneri în acest sens procurorului.
Acesta, dacă pune în mişcare acţiunea penală şi apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute în art. 143
C.proc.pen., există vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 148 C.proc.pen., iar arestarea preventivă se impune în
interesul urmăririi penale, procedează la ascultarea inculpatului (învinuitului dacă acţiunea penală nu este
pusă în mişcare) în prezenţa apărătorului, după care întocmeşte propunere motivată de luare a măsurii
arestării preventive.
Art. 150 alin. 1 C.proc.pen. prevede şi unele situaţii de excepţie când ascultarea nu este posibilă deoarece
persoana este dispărută, se afă în străinătate ori se sustrage de la urmărirea penală sau din cauza stării sănătăţii
ori din cauză de forţă majoră sau stare de necesitate nu poate f prezentat.
Dosarul, împreună cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive întocmită de pro-
curorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, se prezintă preşedintelui ori judecăto-
rului delegat de acesta de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond sau de la instanţa
corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se afă locul de deţinere, locul unde s-a constatat
săvârşirea faptei prevăzute de legea penală ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează
sau supraveghează urmărirea penală.
REFERAT PROPUNERE ARESTARE PREVENTIVĂ
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
R E F E R A T
cu propunere de luare a măsurii arestării preventive
Anul ............. luna.................ziua ...........
..............................................................., procuror la Parchetul de pe lângă ..............................................
..................................
Prin rezoluţia din data de ........................... a Parchetului de pe lângă .........................................................
s-a început urmărirea penală faţă de învinuit(ul/a)/inculpat(ul/a).....................................................................
...... ful/fica lui .................................. şi .........................................., născut/ă în anul ............., luna............,
ziua............, în localitatea ....................................., judeţ/sector.............................., de cetăţenie .................
....................., studii ..................................................., situaţia militară ..................................., loc de muncă
..................................................., ocupaţia .........................................., domiciliat/ă în localitatea ....................
........................, str. ..............................................., nr. .............., bl. ............, sc. ......, et. ......, ap. ........., judeţ/
sector ......................., antecedente penale....................................., C.N.P. ........................................., pentru
faptul că...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................ce constituie infracţiunea ............................................. de......................... prevăzută de art.
.......................... din ......................................... şi pedepsită cu închisoare de la .............. la ............................
...................... .
Prin ordonanţa nr. ....................... din data de ..................., Parchetul de pe lângă ...................................
........................... a luat faţă de învinuit(a)/inculpat(a) măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore, de la data de
........................ ora................, până la data de ........................ ora ..................... .
Prin ordonanţa nr. ..................... din data de ..................... a Parchetului de pe lângă ................................
......................... a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de învinuit(/a)/inculpat(/a)....................................
.......................................... .
Săvârşirea infracţiunii ...........................................................de către învinuit(/a)/inculpat(/a) rezultă din
....................................................................................... ...............................................................................
............................ ........
..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................
Din probele administrate a rezultat că învinuitul/inculpatul se afă în situaţia prevăzută de art. 148 lit. .......
din Codul de procedură penală, întrucât, ..........................................................................................................
...................................... ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Având în vedere că măsura arestării preventive este necesară în interesul urmăririi penale, în temeiul
art. 146/149
1
Cod procedură penală, solicităm instanţei luarea măsurii arestării preventive a învinuitului(ei)/
inculpatului(ei) ....................................................... pe o perioadă de ................... zile, începând cu data de
......................... până la data de .......................................... .
P R O C U R O R,
Izê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Izj
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
ADRESĂ ÎNAINTARE REFERAT ŞI DOSAR ÎN VEDEREA SOLUŢIONĂRII PROPUNERII DE ARESTARE PREVENTIVĂ
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
CĂTRE,
.................................................................
În temeiul art. 146/149
1
din Codul de procedură penală, vă trimitem alăturat referatul cu propunere de luare
a măsurii arestării preventive a învinuitului(ei)/inculpatului(ei).......................................................................
cercetat pentru săvârşirea infracţiun... de......................, întocmit de procuror, împreună cu dosarul cauzei (fle
...........)
Precizăm că învinuit/ inculpat... se afă în Arestul............................... şi este asistat de avocat .....................
.............................. (telefon ...............) şi va f adus în faţa instanţei la termenul stabilit de dumneavoastră.
PRIm - PROCUROR,
Porrularea propunerii 4e prelungire a răsurii arestării preventive
Sediul materiei art. 55-56, 59 alin. C.proc.pen.
Arestarea inculpatului dispusă de instanţă poate f prelungită, în cursul urmăririi penale, motivat, dacă
temeiurile care au determinat arestarea iniţială impun în continuare privarea de libertate sau există temeiuri noi
care să justifce privarea de libertate.
Prelungirea duratei arestării preventive se dispune pe baza propunerii motivate a procurorului
care, după caz, efectuează sau supraveghează urmărirea penală.
În situaţia în care procurorul supraveghează urmărirea penală, acesta va f sesizat motivat de către organul
de cercetare penală, în vederea formulării propunerii de prelungire, cu cel puţin 8 zile înainte de expirarea duratei
arestării preventive.
Dosarul de urmărire penală va f depus la instanţă, odată cu propunerea de prelungire a arestării preventive
cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive şi va putea f consultat de apărător.
Instanţa competentă să dispună asupra prelungirii măsurii arestării preventive este instanţa căreia i-ar reve-
ni competenţa să judece cauza în fond sau de instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie
se afă locul de deţinere, locul unde s-a constatat săvârşirea faptei prevăzute de legea penală ori sediul parchetu-
lui din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală
REFERAT PROPUNERE DE PRELUNGIRE A MĂSURII ARESTARII PREVENTIVE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
R E F E R A T
Anul ...... luna ........... ziua ........
Procuror ....................................................., din cadrul Parchetului de pe lângă .........................................
........................................... .
Prin rezoluţia din data de ...................... al Parchetului de pe lângă ...........................................................,
s-a început urmărirea penală faţă de învinuitul ............................................................., ful lui ...................... şi
al ................................., născut la ......................, în ............................................, domiciliat în..........................
...., judeţ/sector ............................., str. ........................................., nr. ......., sc. .........., et........, ap......., C.N.P.
........................................, B.I./C.I., seria ..........., nr. ..........................., pentru faptul că ...............................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................
Prin ordonanţa nr. ...................... din data ..................... s-a dispus reţinerea pe o durată de 24 de ore de la
data de .................. ora ............ la data de ................... ora ............
Prin ordonanţa nr. ........................ din data de ...................... al Parchetului de pe lângă ..............................
........................................., s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de inculpatul ...............................................,
sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de ........................ din ................................ ., în fapt reţinându-se
următoarele: ......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Prin încheierea din data de .........................., Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ........................... a dis-
pus, în temeiul dispoziţiilor art.....................C.proc.pen.., arestarea preventivă a inculpatului .............................
pe o durată de .............. zile de la data ............... până la ....................... şi s-a emis mandatul de arestare pre-
ventivă nr. ..................... din data de .......................... .
În cauză se impune prelungirea duratei arestării preventive întrucât se menţin temeiurile avute în vedere
la luarea măsurii – art............ C.proc.pen.- ....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................... şi au intervenit temeiuri noi – art.............................. C.proc.pen - ..............................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................
Iz8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Iz]
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
În vederea terminării urmăririi penale, urmează a f efectuate următoarele acte:
• .....................................................................................;
• .....................................................................................;
• ..................................................................................... .
• Faţă de cele expuse, în baza art. 155 şi urm. din Codul de procedură penală, solicităm instanţei de
judecată prelungirea duratei arestării preventive cu .......... zile, începând cu data de .......................... până la
.......................... inclusiv.
P R O C U R O R,
ADRESĂ ÎNAINTARE DOSAR ŞI PROPUNERE DE PRELUNGIRE A MĂSURII ARESTĂRII PEVENTIVE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
CĂTRE,
.................................................................
În temeiul art. 159 alin.1 C.proc.pen., vă trimitem alăturat propunerea de prelungire a măsurii arestării
preventive a inculpatului(ei)............................................................. cercetat pentru săvârşirea infracţiunii(lor)
de......................, întocmit de procuror, împreună cu dosarul cauzei (fle ...........)
Precizăm că inculpat... se afă în Arestul............................... şi este asistat de avocat
......................................................(telefon ...............).
PRIm - PROCUROR,
Ettin4erea urrăririi penale
Sediul materiei art. 238 C.proc.pen.
Potrivit art. 238 C.proc.pen., cercetarea penală poate f extinsă în următoarele situaţii:
• dacă s-au descoperit fapte noi în sarcina învinuitului sau a inculpatului;
• există date din care rezultă că şi alte persoane au participat la săvârşirea faptei;
• atunci când apar împrejurări noi, care pot conduce la schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care
a fost dispusă începerea urmăririi penale sau a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
Observaţie: Propunerile se înaintează de către organul de cercetare penală procurorului, în cel mult 3 zile de la data con-
statării uneia dintre situaţiile arătate mai sus, iar procurorul va decide, prin ordonanţă, în termen de cel mult 5 zile.
Suspen4area urrăririi penale
Sediul materiei art. 239-24 C.proc.pen.
În situaţia în care se constată, printr-o expertiză medico-legală, că învinuitul sau inculpatul suferă de
o boală gravă, care îl împiedică să ia parte la procesul penal, organul de cercetare penală propune procurorului
să dispună suspendarea urmăririi penale.
Când este posibil, se dispune disjungerea pentru acest inculpat sau învinuit.
Dacă este o boală psihică ce afectează discernământul se va dispune scoaterea de sub urmărirea pe-
nală în temeiul art. 10 lit.e) C.proc.pen.
Observaţie: Suspendarea se comunică părţii civile pentru a se putea introduce acţiune civilă separată care se va
suspenda dacă se reia procesul penal în care s-a constitui iniţial parte civilă.
Procurorul va dispune printr-o ordonanţă care se comunică, în copie, învinuitului sau inculpatului
şi persoanei vătămate.
După comunicare, dosarul se restituie organului de cercetare penală.
stingerea procesului în faza de urmărire penală
Dosarul poate f soluţionat în faza de urmărire penală, de procuror, fără sesizarea instanţei, atunci când se apre-
ciază că există unul dintre cazurile prevăzute de art. 10 C.proc.pen.
Soluţiile de neurmărire penală sunt cele care duc la stingerea procesului penal în această fază şi se dispun
de procuror, prin rezoluţie sau ordonanţă, după caz. Astfel, procurorul poate dispune, în raport de temeiul legal pe
care se bazează, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale sau clasarea.
Observaţie: Caracteristic acestor soluţii este faptul că ele sunt aplicabile numai în faza de urmărire penală şi nu au
autoritate de lucru judecat, pentru că nu constituie acte jurisdicţionale şi nu sunt pronunţate de o instanţă de judecată.
Încetarea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărirea penală se dau intuitu personae. Ele se pot dispune
şi prin rechizitor, pentru fapte în legătură cu care nu se dispune trimiterea în judecată.
lncetarea urrăririi penale
Atunci când se consideră că există o cauză care împiedică exercitarea acţiunii penale, dacă se constată existenţa
vreunuia dintre cazurile prevăzute de art. 10 lit. f)-h), i
1
sau j) C.proc.pen., procurorul va dispune, prin ordonanţă,
încetarea urmăririi penale. Încetarea poate f poate f totală sau parţială, în funcţie de efectele pe care le produce.
Aplicarea prevederilor art. 10 lit.i C.proc.pen. este de competenţa exclusivă a instanţei de judecată.
Observaţie: Ordonanţa va cuprinde, pe lângă menţiunile arătate în art. 203, date cu privire la persoana şi fapta în
legătură cu care se dispune soluţia, cu indicarea temeiurilor de fapt şi de drept pe care se bazează aceasta.
În cazul în care învinuitul sau inculpatul a fost arestat preventiv, procurorul trebuie să ceară de îndată
instanţei revocarea măsurii. În acest sens, în termen de 24 de ore de la primirea dosarului, împreună cu un referat
în care se menţionează cazul sau cazurile de încetare a urmăririi penale constatate, instanţa dispune prin înche-
iere revocarea măsurii şi punerea de îndată în libertate a învinuitului sau inculpatului, după care restituie dosarul
procurorului, în acelaşi termen, împreună cu o copie a încheierii.
Ijo
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
IjI
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
Instanţa înştiinţează prin adresă administraţia locului de deţinere, cu dispoziţia de a-l pune de îndată în
libertate pe învinuit sau inculpat.
De asemenea, procurorul este obligat să se pronunţe şi cu privire la o serie de alte măsuri, atunci
când este cazul. De aceea, ordonanţa va cuprinde şi dispoziţii complementare cu privire la:
• revocarea măsurilor asigurătorii luate în vederea executării pedepsei amenzii şi păstrarea sau re-
vocarea măsurilor asigurătorii privind reparaţiile civile şi a restabilirii situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.
Dacă se dispune menţinerea măsurilor asigurătorii privind reparaţiile civile, acestea rămân în
finţă un termen de 30 de zile de la comunicarea încetării urmăririi penale, dacă persoana vătămată nu introduce
acţiune în faţa instanţei civile;
• confscarea lucrurilor care potrivit art. 118 din Codul penal sunt supuse confscării speciale şi restituirii
celorlalte. În situaţia în care proprietatea corpurilor delicte şi a celorlalte obiecte care au servit ca mijloace mate-
riale de probă este contestată, vor f păstrate de organul de cercetare penală până la hotărârea instanţei civile;
• sesizarea instanţei civile competente cu privire la desfinţarea totală sau parţială a unui înscris.
• cheltuielile judiciare, cu arătarea cuantumului şi a persoanelor care trebuie să le suporte;
• restituirii cauţiunii în cazurile prevăzute de lege, în cazul în care s-a luat măsura liberării provizorii pe
cauţiune şi dacă sunt îndeplinite condiţiile cu privire la restituire.
• luarea vreuneia dintre măsurile de siguranţă arătate în art. 162, dacă este cazul.
ORDONANŢĂ DE ÎNCETARE A URMĂRIRII PENALE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
O R D O n A n Ţ Ă
de încetare a urmăririi penale
Procuror ................................................... de la Parchetul de pe lângă .................................................... .
Examinând actele de urmărire penală efectuată în cauza privind pe: ...........................................................
C O n S T A T :
..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..................................................................... Având în vedere cele constatate,
Văzând art.262 pct.2, lit.a din C.proc.pen.
În temeiul art.242, art.11, pct.1, lit.c rap. la art.10 lit. ...... C.proc.pen.,
D I S P U n :
1. Încetarea urmăririi penale privind pe învinuitul/a.......................................
pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art...................................................., deoarece .................................
...............................................................................................................
2. Potrivit art.192 C.proc.pen., cheltuielile judiciare se suportă de ..........................................................
...................... şi se execută potrivit art.442 şi art.443 din C.proc.pen.
3. Se comunică ................................................................................................ .
P R O C U R O R,
Scoaterea 4e sub urrărire penală
Scoaterea de sub urmărire penală se poate dispune de procuror dacă există unul dintre cazurile prevăzute de
art. 10 lit. a)-e).
Observaţie: Dacă acţiunea penală a fost pusă în mişcare procurorul va dispune prin ordonanţă, iar în caz contrar
prin rezoluţie.
Procedura care se urmează este aceeaşi ca şi în situaţia încetării.
De asemenea, scoaterea de sub urmărire penală poate să fe totală sau parţială, în raport de efectul pe care
îl produce faţă de făptuitorii şi faptele din cauză.
Atunci când scoaterea de sub urmărire penală are ca temei art.10 lit.b ind.1 C.proc.pen., se aplică o sancţiu-
ne administrativă, în condiţiile prevăzute de art.91 Cod penal. Aplicarea mustrării sau a mustrării cu avertisment
se face potrivit art. 487 C.proc.pen., care reglementează executarea mustrării.
ORDONANŢĂ DE SCOATERE DE SUB URMĂRIRE PENALĂ
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
O R D O n A n Ţ Ă
de scoatere de sub urmărire penală
Procuror ....................................................................... de la Parchetul de pe lângă ..................................
............................................
Examinând actele de urmărire penală efectuate în cauza privind pe: ...........................................................
.................................................
Ijz
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Ijj
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
C O n S T A T :
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Având în vedere cele constatate
Văzând art.262 pct.2 lit.a din C.proc.pen.
În temeiul art.249, art.11 pct.1 lit.b rap. la art.10 lit. ....... C.proc.pen.
D I S P U n :
1. Scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului ...................................................pentru săvârşirea infrac-
ţiunii prev. de art. .................................................................................,deoarece............................. .................
......................................................................... .
2. Potrivit art.192 C.proc.pen., cheltuielile judiciare se suportă de ..........................................................
3. Se comunică ....................................................................
P R O C U R O R,
COMUNICARE CU PRIVIRE LA SCOATEREA DE SUB URMĂRIRE PENALĂ SAU ÎNCETAREA URMĂRIRII PENALE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
Jurnal nr. .....................................
data de primire ............................
CĂTRE,
Inspectoratul de Poliţie al judeţului .....................................................
- Cazier judiciar –
În conformitate cu art.11 din Legea nr.290/2004, vă comunicăm următoarele date privind pe:
Numele de familie: ...............................................
Prenumele: ..........................................................
Nume anterior: .....................................................
Fiul/ fica lui ......................................... şi al (a) ..........................................
Născut(ă): anul .........luna ........................ziua ...... CNP ..................................................
în: localitatea .................................... judeţul ................................... ţara ..........................
Cetăţenie: ............................................................
Domiciliat (ă) în: localitatea .............................. str. ................................................. nr. .............. bloc
................ scara ................, etaj ............., ap. ................... judeţ/ sector .......................................
Identitatea: S-a stabilit prin: .............................., serie ..........., nr.............. eliberat de ........................
Porecle şi nume false: .................................................................. de profesie ....................................
Prin ordonanţa nr. ............................... din data de ................................. în dosarul
nr.____________ din data de _______________s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală/
încetarea urmăririi penale cf. art. ........... pentru infracţiunea de ..........................................................
prevăzută şi pedepsită de.................. şi s-a dispus ......................................................................................
...................................................
L.S.
..................................................
ORDONANŢĂ DE SCOATERE DE SUB URMĂRIRE PENALĂ ŞI APLICAREA UNEI SANCŢIUNI
CU CARACTER ADMINISTRATIV
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
ORDOnAnŢĂ
de scoatere de sub urmărire penală
şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ
Anul ....... luna ........... ziua .........
Procuror .................................de la Parchetul de pe lângă...................................
Examinând dosarul privind pe învinuit/inculpat.......................................................
C O N S T A T :
Prin rezoluţia (procesul verbal de sesizare din ofciu) din.............................................
s-a început urmărirea penală împotriva susnumit..............iar prin ordonanţa din ...............
.....................a fost pusă în mişcare acţiunea penală, pentru că..................................................................
.......................................
...................................................................................................................................................................
..................................................... ................................................................................
faptă prev. de art............din....................
Luat în evidenţă
Data ...........................
Semnătura .................
Ij¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Ij¡
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
Având în vedere că din materialul de urmărire penală rezultă că în cauză sunt aplicabile prevederile art.
10 lit.b1 C.proc.pen., deoarece...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Văzând şi prevederile art. 249
1
din cod pr.pen.
În baza art. 11 pct.1 lit.b şi art. 10 lit.b
1
din C.proc.pen. precum şi art. 90 şi 92 din Codul penal
D I S P U n :
1. Scoaterea de sub urmărire penală pentru faptele de mai sus prev. de art.............
din......................................................................................................a învinuit..../inculpat
1)
......................
...................................................
............................................................................................................
2. aplicarea următoarei sancţiuni cu caracter administrativ :
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
art.441
1
din C.proc.pen.
3. Revocarea măsurii de
2)
.......................................luată împotriva învinuit/inculpat ...................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4. Măsuri cu privire la celelalte situaţii prevăzute de art. 245 lit.b şi c C.proc. pen. .................................
.......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
5. Se stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de.................................lei, care în
conformitate cu prev.art. 192 C.proc.pen.vor f suportate de..........................................................................
...........................................şi se vor executa potrivit art. 443 C.proc.pen. ............................................................
............................................................................................................................................................
PROCUROR,
) Se vor trece datele personale ale învinuiţilor sau inculpaţilor conform art. 70 C.proc.pen.
2) Se referă la măsurile prev. de art. 245 lit. a C.proc.pen.
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ................../P/ .....................
CĂTRE,
InSPECTORATUL POLIŢIEI JUDEŢEnE ..............................
– CAZIER –
Vă facem cunoscut faptul că, în dosarul cu nr. ..................../P/................... a fost cercetat în
stare de ........................ învinuitul.............................. ful lui ...........................şi al.....................................,
născut la.......................................... în .................................., jud. ....................., cu domiciliul în .....................
............................ nr.......... bl.............. ap............... posesor BI/CI seria ........................nr........................., CNP
..............................................................antecedente penale..............................pentru săvârşirea infr.prev. de
art. ...............................................
Prin ORDONANŢA nr............... din data de ......................., în conformitate cu dispoziţiile art. 249
al.3 C.proc.pen. rap. la art.11 pct.1 lit.b C.proc.pen. şi art.10 lit.b1 C.proc.pen., cu referire la art.181 C.p. şi art.91 lit.c
C.p., s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului, aplicarea unei sancţiuni cu caracter administra-
tiv, respectiv a unei amenzi administrative în cuantum de ........................ROL.
PRIm-PROCUROR,
COMUNICARE SOLUŢIE SCOATERE DE SUB URMĂRIRE PENALĂ
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
Data ..............................
C O m U n I C A R E
Vă comunicăm că prin ordonanţa din.................................. a acestui parchet aţi fost scos de sub urmărire
penală în temeiul dispoz. art. 11 lit. b şi art. 10 lit. b
1
din Codul de procedură penală.
În baza art. 91 C. P., pentru fapta săvârşită vi s-a aplicat sancţiunea cu caracter administrativ a amenzi în
sumă de........................................... lei şi aţi fost obligat la plata cheltuielilor judiciare în sumă de...................
.................. lei.
Împotriva ordonanţei puteţi face plângere la Primul procuror al Parchetului de pe lân-
gă............................................................în termen de 20 zile, de la data primirii comunicării.
Ijê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Ijj
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
Sumele respective le veţi achita la trezoreria statului din........................................................ în contul nr.
.............................pentru amendă şi contul nr. .......................................... pentru cheltuieli judiciare.
Chitanţele eliberate de trezoreria statului le veţi depune de îndată la grefa parchetului în vederea închiderii
dosarului.
P R O C U R O R,
Dovada de îndeplinire a procedurii de comunicare
P R O C E S – VE R b A L
Astăzi, ziua.......... luna..................... anul 200.....
Subsemnatul agent............................................................................... având de înmâmat comunicarea
nr.................. emisă de ................................................................................................ m-am deplasat în satul/
comuna/oraşul/municipiul.......................................................str....................................................................
... nr.............. bloc....................scara.................etaj..............apart............. judeţ/sector.............................. la
adresa numitului.....................................................................................................
1. Găsind pe........................................................................................... destinatar, soţ, rudă cu destina-
tarul, persoană care locuieşte cu destinatarul, portar, administrator, serviciul de registratură sau funcţionarul
însărcinat cu primirea corespondenţei, serviciul personal, administraţia spitalului, comandamentul unităţii mili-
tare, administraţia locului de deţinere *):
a) acesta a primit semnând în faţa noastră;
b) refuzând primirea, am afşat actul;
c) primind actul a refuzat să semneze de primire;
d) primind actul, nu a putut să semneze de primire deoarece ........................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. Am afşat actul: pe uşa principală a locuinţei destinatarului; pe uşa principală a clădirii, hotelului*):
a) persoana prevăzută la pct. 1 a refuzat primirea;
b) nici o persoană de la pct. 1 nu a fost găsită;
c) în lipsa persoanelor de la pct. 1 nu s-a putut afa când cel căutat poate f găsit;
d) persoana căutată schimbându-şi adresa, nu s-a putut afa noua adresă (noua adresă este).......................
..........................................................................................................................................................................
e) persoana căutată find o organizaţie, instituţie, s-a refuzat primirea.
Semnătura agentului Semnătura primitorului actului
L.S. ................................................................... Calitatea în care a primit actul
..............................................
Actul de identitate al primitorului
................................................
*) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinire a procedurii.
ADRESĂ COMUNICARE SOLUŢIE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
CĂTRE,
....................................................................
Adresa..........................................................
Vă trimitem un exemplar al ordonanţei nr............... din ..............
Amenda aplicată, precum şi cheltuielile judiciare, urmează să le plătiţi la Trezoreria .... ........., contul
................. iar chitanţele doveditoare să le prezentaţi la sediul Parchetului de pe lângă ...........................din
str.................... nr......., sector......, camera............
PROCUROR,
COMUNICĂRI ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
Data ..............................
CĂTRE,
ADmInISTRAŢIA FInAnŢELOR PUbLICE .......................................
În conformitate cu dispoziţiile art.442 şi 443 C.proc.pen. şi art.130 din Ordonanţa nr.92/2003, vă trimitem
spre executare extrasul dispozitivului ordonanţei nr............................, prin care numitului/ ei ful/fica lui ........
...................şi al....................................., născut/ă la.......................................... în .................................., jud.
....................., cu domiciliul în ................................................. nr.......... bl.............. ap............... posesor BI/CI
seria ........................nr........................., CNP .............................................................. i s-a aplicat o amendă cu
caracter administrativ în sumă de ............................... lei şi a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare în sumă
de ........................... lei.
Ij8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Ij]
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
E X T R A S
Din dispozitivul ordonanţei nr. ....................... din ..............................
D I S P U n
Scoaterea de sub urmărire penală pentru fapta prev. de art. ...................................... şi aplicarea unei sanc-
ţiuni cu caracter administrativ, constând în amendă administrativă în cuantum de ............................................
.................................................................
PRIm PROCUROR,
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
Data ..............................
CĂTRE,
ADmInISTRAŢIA FInAnŢELOR PUbLICE .................................................
În conformitate cu dispoziţiile art.442 şi 443 C.proc.pen. vă trimitem spre executare extrasul dispozitivului
ordonanţei nr............................, prin care numitului/ ei .................................................................., născut/ă la
.......................... în ................................, domiciliat/ă în ....................................., jud. ............................, CNP
........................................................., i s-a redus amenda cu caracter administrativ aplicată iniţial,
prin ordonanţa nr.............................., al cărei extras vi l-am comunicat la data de .............
..................., de la suma de ........................... la suma de ................................ Urmează
ca susnumitul să fe luat în evidenţă pentru suma de ..........................................., respectiv
............................................ .
E X T R A S
Din dispozitivul ordonanţei nr. ....................... din ..............................
D I S P U n
Reducerea amenzii aplicate prin ordonanţa nr. ........................................ pentru fapta prev. de art. ........
............................................., de la suma de .........................................la suma de ....................................
PRIm PROCUROR,
Clasarea
Clasarea se dispune atunci când intervine una din cauzele prevăzute în art.10 şi nu există învinuit sau inculpat în
cauză. Ea este o instituţie proprie fazei de urmărire penală.
Inexistenţa făptuitorului nu se confundă cu împrejurarea că autorul faptei este necunoscut ci se referă la
faptul că fapta nu este săvârşită de o persoană.
REZOLUŢIE CLASARE
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
R E Z O L U Ţ I E
Anul .........., luna .............................., ziua .......
Procuror.........................................................., de la Parchetul de pe lângă ...............................................
.............................
Examinând actele de urmărire penală efectuate în cauza privind pe: ...........................................................
.......................................................,
C O n S T A T :
..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................
Având în vedere cele constatate
În temeiul art.11 pct.1 lit.a, rap. la art.10 lit. ........ C.proc.pen.,
D I S P U n :
1. Clasarea cauzei penale privind .......................................................... deoarece .......................................
........................................
2. Cheltuielile judiciare se suportă de................................................ potrivit cu art.192 din C.proc.pen.
3. Se comunică ..................................
PROCUROR,
I¢o
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I¢I
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
terminarea urmăririi penale şi trimiterea în judecată
Teoria procesuală a marcat constant diferenţa dintre terminarea cercetării penale şi terminarea fazei de
urmărire penală, care o include pe prima.
0rrărirea penală cu acţiunea penală pusă in rişcare
Sediul materiei art. 255-257 C.proc.pen.
Cercetarea penală se consideră terminată dacă este completă, adică a fost epuizat întreg materialul proba-
tor pertinent şi concludent şi util în cauză.
Dacă sunt îndeplinite aceste condiţii, organul de cercetare penală
înaintează de îndată procurorului dosarul cauzei, însoţit de un referat cu propunere de terminarea urmăririi
penale, iar procurorul, în cazul în care apreciază că se impune a se dispune trimiterea în judecată a inculpatului,
îl cheamă şi procedează la prezentarea materialului de urmărire penală.
Prezentarea materialului de urmărire penală
Prezentarea materialului constituie una dintre garanţiile importante ale respectării dreptului la apărare al
învinuitului sau inculpatului, atât prin modalitatea de reglementare cât şi prin scopul urmărit de legiuitor.
Prin această activitate procesuală se asigură învinuitului sau inculpatului posibilitatea de
a cunoaşte întregul dosar, precum şi încadrarea juridică dată faptei sau faptelor pentru care a
fost cercetat, şi de a solicita, dacă este cazul, administrarea de noi probe în apărare.
Prezentarea materialului de urmărire penală trebuie să fe ultimul act de urmărire efectuat de procuror
înainte de întocmirea rechizitoriului. În cazul în care organul de cercetare penală sau procurorul efectuează acte
de procedură după prezentarea materialului, este obligatorie reluarea acestei activităţi.
Pentru a se proceda la prezentarea materialului de urmărire penală trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
a) să fe posibil contactul organelor de urmărire penală cu inculpatul;
b) să fe pusă în mişcare acţiunea penală:
c) cercetarea penală să fe terminată;
d) se impune trimiterea în judecată a inculpatului.
Dosarul devine accesibil în întregime pentru persoana cercetată şi se va asigura posibilita-
tea citirii dosarului de către învinuit sau inculpat, împreună cu apărătorul său, dacă este cazul
şi prin interpret când este necesară prezenţa acestuia.
Observaţie: În urma studierii dosarului se pot formula cereri noi asupra cărora procurorul se va pronunţa prin or-
donanţă motivată.
Când prezentarea materialului nu este posibilă din cauză că inculpatul este dispărut sau s-a sustras de la urmărirea
penală, în referatul care se întocmeşte de către organul de cercetare penală se vor arăta împrejurările concrete din care
rezultă cauza împiedicării.
0rrărirea penală [ără punerea in rişcare a acţiunii penale
Sediul materiei art.258-260 C.proc.pen.
Terminarea urmăririi penale cuprinde într-o asemenea ipoteză următoarele activităţi care se efectuează de
organul de cercetare penală :
• ascultarea învinuitului şi aducerea la cunoştinţă a învinuirii, ocazie cu care va f întrebat dacă are noi cereri
de formulat în apărare ;
• întocmirea referatului de terminarea urmăririi penale;
• înaintarea dosarului la procuror.
Procurorul, primind dosarul, în cazul în care este de acord cu propunerea organului de cercetare penală, îl
cheamă pe învinuit şi îi prezintă întreg materialul de urmărire penală, în condiţiile arătate mai sus.
Observaţie: Despre modul în care a fost efectuată prezentarea materialului de urmărire penală, în ambele ipoteze de
mai sus, procurorul întocmeşte un proces verbal care va f semnat de învinuit/inculpat şi de apărătorul acestuia, atunci
când este prezent.
PROCES VERBAL DE PREZENTARE A MATERIALULUI DE URMĂRIRE PENALĂ
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
PROCES- VERbAL
Anul .................. luna ................ ziua................
Procuror .................................................................., de la Parchetul de pe lângă ....................
........................................, constatând că în dosarul cu nr. de mai sus, privind pe ........................................
........învinuit................../inculpat..................pentru săvârşirea infracţiunii de ........................
prev. şi ped. De art. ............................. din ............................ au fost efectuate toate actele de urmărire
penală necesare, în baza art.250 C.proc.pen. am chemat pe învinuit .../ inculpat ... punându-i în vedere că
are dreptul să ia la cunoştinţă de materialul de urmărire penală de la dosar şi arătându-i încadrarea juridică a
faptelor săvârşite.
După ce i-am pus la dispoziţie dosarul şi a luat la cunoştinţă de întreg conţinutul acestuia, am întrebat
pe învinuit ................./inculpat ...................... dacă are de formulat cereri noi sau dacă vrea să facă declaraţii
suplimentare.
Învinuitul a declarat următoarele:
..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
I¢z
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I¢j
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
A fost asistat de ..................................................................... apărător ales/din ofciu.
Acest proces- verbal a fost întocmit într-un singur exemplar.
PROCUROR, Învinuit .../ Inculpat
Apărător,
Iririterea in ju4ecată
Sediul materiei: art. 26-269 C.proc.pen.
Trimiterea în judecată reprezintă ultimul moment procesual al fazei de urmărire penală care astfel este
epuizată, iar organul de urmărire penală se dezinvesteşte.
Procurorul se pronunţă asupra propunerii organului de cercetare penală în termen de 15
zile de la primirea dosarului şi a referatului întocmit de acesta. Înaintarea dosarului la procuror se face pentru
verifcarea urmăririi penale. De aceea, este posibil ca procurorul să nu fe de acord cu soluţia propusă şi să pro-
cedeze în consecinţă.
În urma verifcării cauzei se pot ivi două ipoteze:
A) În prima ipoteză, când urmărirea penală este completă, procurorul poate dispune, după caz:
• trimiterea în judecată prin rechizitoriu;
• o soluţie de neurmărire;
• suspendarea urmăririi penale.
Observaţie: În ultimele două cazuri procurorul se pronunţă prin ordonanţă.
Rechizitoriul va cuprinde:
- faptele şi persoanele cu privire la care se desfăşoară urmărirea penală date despre
inculpat,
- încadrarea juridică, probele,
- datele cuprinse în art.260 C.proc.pen., în cazul în care urmărirea penală este efectu-
ată de procuror.
Observaţie: Rechizitoriul va conţine şi dispoziţia de punere în mişcare a acţiunii penale, atunci când nu a fost dispu-
să, prin ordonanţă, în cursul urmăririi penale.
Dacă procurorul, la întocmirea rechizitoriului, consideră că este necesară arestarea inculpatului şi sunt întrunite con-
diţiile prevăzute de lege, înaintează instanţei, în termen de 24 de ore, rechizitoriul şi propunerea de arestare a
inculpatului.
Se procedează în acelaşi mod şi în cazul în care este necesară luarea măsurilor de siguranţă prevăzute în art. 3 şi 4
din Codul penal.
În cazul în care procurorul apreciază că se impune luarea uneia dintre măsurile preventive prevăzute în art. 45 sau 45

,
procurorul va dispune această măsură prin rechizitoriu.
ADRESĂ ÎNAINTARE DOSAR ÎN INSTANŢĂ
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
Data ..............................
CĂTRE,
.................................................................
Conform art. 264 C.proc.pen.. vă trimitem, alăturat, dosarul nr...............................privind pe inculpat ........
.......................................... conţinând .......... fle, volume........., în vederea judecării cauzei.
Totodată, vă trimitem şi ..... copie/copii de pe rechizitoriu pentru a f comunicat inculpatului/tei/ţi-
lor.............................................................................................. afat/ţi în .......................................................
Durata arestării preventive expiră la datele de.................................
Se anexează corpuri delicte...............................................
PROCUROR, PRIm-PROCUROR,
COMUNICARE TRIMITERE ÎN JUDECATĂ CĂTRE AREST
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
Data ..............................
CĂTRE,
ARESTUL InSPECTORATULUI DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI
.....................................................
Vă facem cunoscut că inculpatul ......................................................... deţinut în baza mandatului de ares-
tare preventivă nr. ........... din........................, emis de .................................................................... a fost trimis
în judecată la .............................................................................. prin rechizitoriul nr.............din........................
În consecinţă inculpatul urmează a f ţinut la dispoziţia instanţei.
PROCUROR, PRIm-PROCUROR,
I¢¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I¢¡
CAPITOLUL VI.
URmĂRIREA PEnALĂ
COMUNICARE CU PRIVIRE LA PUNEREA ÎN MIŞCARE A ACŢIUNII PENALE
- IPOTEZA ÎN CARE ACŢIUNEA PENALĂ S-A PUS ÎN MIŞCARE PRIN RECHIZITORIU
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
Nr...........................................
Din ............................ ( înregistrarea de primire)
CĂTRE,
InSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI
....................................................................
- cazierul judiciar –
În conformitate cu art.11 din Legea nr. 290/2004, vă comunicăm următoarele privind pe :
Numele de familie .....................................- ful/ fica lui ............................. şi ..........................., născut la
............................., în ................................, jud..........................., cetăţean român, cu domiciliul în.................
..................... ...................................................................................., nr...................., jud. ..............................,
posesor BI/ CI seria ...... nr...................................., CNP .....................................................
În dosarul nr................../P/............. s-a reţinut în sarcina învinuit............................ comiterea infr. Prev. De
art........................................................................................................
Prin Rechizitoriul din .............................., s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în
judecată a inculpat....................................................................................pentru comiterea infracţiunii prev. De
art..................................
PRIm-PROCUROR,
b) În a doua ipoteză, dacă urmărirea penală nu este completă sau nu au fost respectate dispoziţiile legale
care garantează afarea adevărului, atunci dosarul este restituit organului de cercetare penală pentru
completarea sau refacerea urmăririi penale. Procurorul poate trimite cauza unui alt organ de urmărire, în vederea
completării sau refacerii urmăririi penale, în condiţiile art. 217 C.proc.pen.
ADRESĂ RESTITUIRE DOSAR
ROmÂnIA
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ
.................................................................
Dosar nr. ........................../ .....................
CĂTRE,
Secţia ..................................... Poliţie
În conformitate cu art. 231 C.proc.pen., vă restituim dosarul nostru cu numărul de mai sus privind pe înv....
........................., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art............din ................, în vederea continuării
cercetărilor penale în sensul celor dispuse în cuprinsul ordonanţei.
Dosarul conţine ...... fle.
PRIm-PROCUROR,
reluarea urmăririi penale
Sediul materiei: art. 270-274 C.proc.pen.
După cum am mai arătat, soluţiile dispuse în faza de urmărire penală nu au autoritate de lucru judecat şi
din acest motiv există posibilitatea ca urmărirea penală să fe reluată.
Reluarea urmăririi penale înseamnă reactivarea cursului urmăririi penale.
Condiţiile cerute de lege sunt următoarele:
a) să f intervenit unul dintre cazurile de reluare;
b) să se f depăşit sau epuizat urmărirea penală ca fază procesuală;
c) să existe un act de dispoziţie de reluarea urmăririi penale de către organul competent.
e) să nu f intervenit vreunul din cazurile prevăzute de art.10 C.proc.pen.
Cazurile de reluare a urmăririi penale sunt următoarele:
a) a încetat cauza de suspendare;
b) s-a dispus restituirea cauzei de către instanţă pentru refacerea sau completarea urmăririi penale sau ca
urmare a extinderii procesului penal ori a acţiunii penale; în acest caz, dacă inculpatul este arestat şi instanţa
menţine arestarea preventivă, termenul de 30 de zile al arestării preventive va începe să curgă de la data pronun-
ţării hotărârii. In acest caz, instanţa va trimite dosarul procurorului în termen de 10 zile. Arestarea preventivă se
va putea prelungi în continuare, în condiţiile legii.
c) s-a dispus redeschiderea urmăririi penale de către procuror, prin ordonanţă, în cazul în care se dispusese
încetarea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală, dacă ulterior se constată că nu a existat, în fapt,
cazul care a determinat o astfel de măsură, ori că a dispărut împrejurarea pe care se bazase;
I¢ê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I¢j
d) redeschiderea cauzei, atunci când instanţa de judecată, prin sentinţă, potrivit art. 278
1
C.proc.pen., a admis
plângerea împotriva ordonanţei sau, după caz, a rezoluţiei procurorului de scoatere de sub urmărire penală sau
de încetare a urmăririi penale ori de clasare şi a trimis cauza procurorului în vederea redeschiderii urmăririi pena-
le. În cazul în care instanţa, potrivit art. 278
1
C.proc.pen., a admis plângerea împotriva rezoluţiei de neîncepere
a urmăririi penale şi a trimis cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale, acesta poate reveni asupra
neînceperii urmăririi şi poate dispune începerea urmăririi penale, dacă apreciază că sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege.
plângerea împotriva actelor procurorului,
adresată procurorului ierarhic superior
Sediul materiei: art. 275-278 C.proc.pen.
Orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, dacă i s-a adus o
vătămare intereselor sale legitime.
Plângerea împotriva măsurilor sau actelor efectuate de organul de cercetare penală se va adresa procuro-
rului care supraveghează urmărirea penală sau chiar organului de cercetare penală, care are
obligaţia de a o trimite procurorului, în 48 de ore, cu eventuale explicaţii, atunci când le con-
sideră necesare.
Trebuie menţionat că introducerea plângerii nu suspendă aducerea la îndeplinire a măsurii sau a actului care
formează obiectul plângerii.
Plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror, ori efectuate pe baza dispoziţiilor
date de acesta se rezolvă de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de
pe lângă curtea de apel ori de procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.
Când măsurile şi actele sunt ale prim-procurorului ori ale procurorului general al parchetului de pe lângă
curtea de apel sau ale procurorului şef de secţie al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie ori au
fost luate sau efectuate pe baza dispoziţiilor date de către aceştia, plângerea se rezolvă de procurorul ierarhic
superior.
Atunci când plângerea se formulează împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei
ori, după caz, a rezoluţiei de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, ea se face în
termen de 20 de zile de la înştiinţarea persoanelor interesate.
CaPitol vii.
Plângerea în faţa JudeCătorului
îmPotriva rezoluţiilor sau
ordonanţelor ProCurorului de
netrimitere în JudeCată
Sediul materiei: Art. 275-278

C. proc.pen.
Art. 275. Dreptul de a face plângere – extras –
(1) Orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, dacă prin acestea
s-a adus o vătămare intereselor sale legitime.
Jurisprudenţă: Denunţătorul unei fapte pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă, dacă
persoana vătămată nu a formulat plângere, nu poate formula plângere întrucât interesele sale legitime nu au fost vătămate
( I.C.C.J. complet de 9 jud., dec. nr. 72/2007).
Art. 278.
20
Plângerea contra actelor procurorului – extras –
(3)
21
În cazul rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau al ordonanţei ori, după caz, al rezoluţiei de
clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, plângerea se face în termen de 20
de zile de la comunicarea copiei de pe ordonanţă sau rezoluţie, persoanelor interesate, potrivit art. 228 alin. (6),
art. 246 alin. (1) şi art. 249 alin. (2).
(3
1
)
22
Rezoluţiile sau ordonanţele prin care se soluţionează plângerile împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor
de neîncepere a urmăririi penale, de clasare, de scoatere de sub urmărire penală ori de încetare a urmăririi penale,
se comunică persoanei care a făcut plângerea şi celorlalte persoane interesate.
Art. 278
1
.
23
Plângerea în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procu-
rorului de netrimitere în judecată.
(1) După respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi
penale sau a ordonanţei ori, după caz, a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare
a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum şi orice alte persoane ale căror interese legitime
sunt vătămate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a
modului de rezolvare, potrivit art. 277 şi 278, la judecătorul de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii,
20 Articolul 278 este reprodus astfel cuma fost modifcat prin art. I pct. 167 din Legea nr. 281/2003.
21 Alineatul (3) al art. 278 este reprodus astfel cuma fost modifcat prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 480/2004.
22 Alineatul (3
1
) al art. 278 a fost introdus prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 480/2004.
23 Articolul 278
1
a fost introdus prin art. I pct. 168 din Legea nr. 281/2003 şi este reprodus astfel cum a fost modifcat prin art. I pct. 139 din
Legea nr. 356/2006.
I¢8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I¢]
CAPITOL VII
PLÂnGEREA În FAŢA JUDECĂTORULUI ÎmPOTRIVA REZOLUŢIILOR…
competenţa să judece cauza în primă instanţă. Plângerea poate f făcută şi împotriva dispoziţiei de netrimitere
în judecată cuprinse în rechizitoriu.
(2) În cazul în care prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă
curtea de apel, procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori procurorul
ierarhic superior nu a soluţionat plângerea în termenul prevăzut în art. 277, termenul prevăzut în alin. (1) curge de
la data expirării termenului iniţial de 20 de zile.
(3) Dosarul va f trimis de parchet judecătorului, în termen de 5 zile de la primirea adresei prin care
se cere dosarul.
Observaţii: La dispoziţia preşedintelui completului de judecată greferul va întocmi de îndată adresa de solicitarea
a dosarului de la parchet şi va urmări sosirea dosarului pentru a-l pune la dispoziţia instanţei, dat find că termenul de
soluţionare a cauzei este de 30 de zile. Totodată greferul va face verifcări pentru a sesiza judecătorul în situaţia în care
apreciază că plângerea este tardiv introdusă.
(4) Persoana faţă de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmări-
re penală sau încetarea urmăririi penale, precum şi persoana care a făcut plângerea se citează.
Neprezentarea acestor persoane, legal citate, nu împiedică soluţionarea cauzei. Când judecătorul consideră că
este absolut necesară prezenţa persoanei lipsă, poate lua măsuri pentru prezentarea acesteia.
Observaţii: Greferul va lua măsuri urgente pentru completarea şi trimiterea citaţiilor, dat find termenul scurt, şi va
verifca în dosarul parchetului pentru a se asigura că datele persoanelor citate sunt corecte.
ÎNCHEIERE DE AMÂNARE PENTRU NEÎNDEPLINIREA PROCEDURII DE CITARE
ROmÂnIA
CURTEA DE APEL ...........
SECŢIA PEnALĂ ŞI PEnTRU CAUZE CU mInORI
DOSAR NR. ..........
Î n C H E I E R E
Şedinţa publică din ..........................................
Instanţa constituită din:
Preşedinte - ...............................................
Grefer - ...............................................
Din partea Ministerului Public - Parchetulde pe lângă Curtea de Apel .............. participă procuror.....
Pe rol soluţionarea plângerii formulată de petentul C.N. împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi pena-
le din 09.02.2010 pronunţată în dosarul nr.5/II/1/2010 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel ...........
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa petentului C.N. şi a intimaţilor T.V. şi T. M.
Procedura de citare nelegal îndeplinită cu intimaţii.
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă care învederează faptul că, prin serviciul registratură,
a fost ataşat dosarul nr.1/P/2009 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel ...............după care:
Având cuvântul, Reprezentantul Ministerului Public solicită amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen
de judecată până la care să se realizeze procedura de citare şi cu intimaţii.
C U R T E A
Având în vedere împrejurarea că intimaţii nu au fost citaţi pentru termenul de astăzi, în plângerea petentu-
lui nefind indicate date sufciente pentru realizarea procedurii de citare, urmează a dispune amânarea judecării
cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată, pentru care aceştia vor f citaţi la domiciliule indicate în dosarul
de urmărire penală.
D I S P U n E
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de .......... cu citarea petentului C.N. şi .a intimaţilor T.V.
şi T M.
Pronunţată în şedinţa publică, azi, ................................
PREŞEDInTE, GREFIER
(5) La judecarea plângerii, prezenţa procurorului este obligatorie.
(6) La termenul fxat pentru judecarea plângerii, judecătorul dă cuvântul persoanei care a făcut plângerea,
persoanei faţă de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea
urmăririi penale şi apoi procurorului.
Observaţie: Greferul va lua note de şedinţă în aceleaşi condiţii ca în situaţia judecării unei cauze în primă instanţă
(7) Judecătorul, soluţionând plângerea, verifcă rezoluţia sau ordonanţa atacată, pe baza lucrărilor şi a ma-
terialului din dosarul cauzei şi a oricăror înscrisuri noi prezentate.
Jurisprudenţă: Asistenţa juridică nu este obligatorie în aceste cauze (I.C.C.J., recurs în interesul legii, s.u., dec.nr.
64/2007).
(8) Judecătorul pronunţă una dintre următoarele soluţii:
a) respinge plângerea, prin sentinţă, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, menţinând
rezoluţia sau ordonanţa atacată;
b) admite plângerea, prin sentinţă, desfinţează rezoluţia sau ordonanţa atacată şi trimite cauza procuro-
rului, în vederea începerii sau redeschiderii urmăririi penale, după caz. Judecătorul este obligat să arate motivele
pentru care a trimis cauza procurorului, indicând totodată faptele şi împrejurările ce urmează a f constatate şi
prin care anume mijloace de probă;
Observaţii: În cazul în care este pronunţată această soluţie hotărârea va trebui să cuprindă motivele pentru care
cauza a fost trimisă procurorului şi împrejurările de fapt care trebuie constatate, precum şi mijloacele de probă care trebuie
administrate în acest sens.
Jurisprudenţă: În această ipoteză instanţa poate dispune schimbarea temeiului de drept în baza căruia s-a dispus
netrimiterea în judecată (I.C.C.J., recurs în interesul legii, s.u., dec.nr. 44/2008).
I¡o
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I¡I
CAPITOL VII
PLÂnGEREA În FAŢA JUDECĂTORULUI ÎmPOTRIVA REZOLUŢIILOR…
c) admite plângerea, prin încheiere, desfinţează rezoluţia sau ordonanţa atacată şi, când probele existen-
te la dosar sunt sufciente, reţine cauza spre judecare, în complet legal constituit, dispoziţiile privind judecata în
primă instanţă şi căile de atac aplicându-se în mod corespunzător.
Observaţie: Judecătorul care admite plângerea şi reţine cauza spre judecare devine incompatibil să soluţioneze cauza
după pronunţarea încheierii ( a se vedea mai jos, la jurisprudenţă).
Jurisprudenţă: Soluţie prevăzută de art. 278

alin. 8 lit. c) Cod proc.pen. nu poate f pronunţată în cauzele în care s-a
dispus neînceperea urmăririi penale (I.C.C.J., recurs în interesul legii, s.u., dec.nr.48/2007).
(9) În cazul prevăzut în alin. (8) lit. c), actul de sesizare a instanţei îl constituie plângerea persoanei la care
se referă alin. (1).
(10) Hotărârea judecătorului pronunţată potrivit alin. (8) lit. a) şi b) poate f atacată cu recurs de procuror, de
persoana care a făcut plângerea, de persoana faţă de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de
sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, precum şi de orice altă persoană ale cărei interese legitime
sunt vătămate.
Observaţie: În aceste două ipoteze greferul va lua măsuri de comunicare a dispozitivului şi a sentinţei în condiţiile
art. 360 Cod proc.pen.
Jurisprudenţă: Cererea de revizuire împotriva unei hotărâri judecătoreşti defnitive pronunţate în temeiul art. 278

Cod proc.pen. este inadmisibilă(I.C.C.J.,recurs în interesul legii, s.u., dec. nr. 7/2007).
Dacă plângerea este retrasă, se va lua act de manifestarea de voinţă, iar hotărârea nu va f supusă nici unei căi de
atac (I.C.C.J., recurs în interesul legii, s.u., dec. nr. 27/2008).
(11) În situaţia prevăzută în alin. (8) lit. a), persoana în privinţa căreia judecătorul, prin hotărâre defnitivă,
a decis că nu este cazul să se înceapă ori să se redeschidă urmărirea penală nu mai poate f urmărită pentru
aceeaşi faptă, afară de cazul când s-au descoperit fapte sau împrejurări noi ce nu au fost cunoscute de organul
de urmărire penală şi nu a intervenit unul dintre cazurile prevăzute în art. 10.
(12) Judecătorul este obligat să rezolve plângerea în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia.
(13) Plângerea greşit îndreptată se trimite organului judiciar competent.
Jurisprudenţă
Deşi prin Dec. nr. XIII/2005, I.C.C.J. s-a pronunţat într-un recurs în interesul legii că plângerea adresată direct in-
stanţei, împotriva rezoluţiei sau ordonanţei procurorului este inadmisibilă, faţă de introducerea ulterioară a alin. 3, legea
permite ca plângerea să fe trimisă procurorului competent să o soluţioneze în condiţiile art. 275-278 Cod proc.pen.
Potrivit Dec. nr. XV/2006 a I.C.C.J., pronunţată într-un recurs în interesul legii, judecătorul care prin încheiere admite
plângerea şi reţine cauza spre judecare devine incompatibil.
Prin Dec. 26/2008 a I.C.C.J., pronunţată într-un recurs în interesul legii, s-a statuat că în cazul admiterii plângerii
în temeiul art. 278

alin.8 lit. b) Cod proc.pen. menţiunile privind faptele şi împrejurările ce urmează a f constatate prin
mijloacele de probă se vor indica numai în considerentele hotărârii.
ADRESĂ SOLICITARE DOSAR DE URMĂRIRE PENALĂ
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
.................................................................
(denumirea instanţei/parchetului)
Sediul ....................................................................
....................................................................
În vederea soluţionării plângerii formulată de petentul ............................... împotriva rezoluţiei/ordonanţei
din ......................... a Parchetului de pe lângă ______________, vă solicităm ca pănă la termenul de judecată din
data de................ să ne înaintaţi dosarul dvs. numărul ..................., întrucât acesta ne este necesar la soluţio-
narea cauzei.
PREŞEDInTE GREFIER
ADRESĂ RESTITUIRE DOSAR DE URMĂRIRE PENALĂ
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
.................................................................
(denumirea instanţei/parchetului)
Sediul ....................................................................
....................................................................
Vă restituim alăturat dosarul dvs. numărul .......... privind pe ..............................., întrucât nu ne mai este
necesar.
Dosarul conţine ....... fle şi .... volume.
PREŞEDInTE GREFIER
I¡z I¡j
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
CaPitolul viii.
JudeCata în Primă instanţă
aspecte prealabile şedinţei de judecată
Obligaţii ale greferului de şedinţă
Conform art. 03 ROI, greferul de şedinţă preia dosarele de la arhivă, sub semnătură în registrul de termene, cu cel
puţin două zile înaintea şedinţei. Întocmeşte lista de şedinţă dându-se întâietate cauzelor în care sunt arestaţi şi celor cu
privire la care legea prevede că judecata se face de urgenţă, ţinându-se seama de orele fxate pentru prezentarea persoanelor
chemate în proces.
Greferul de şedinţă completează condica de şedinţă, verifcă dacă au sosit la instanţă şi s-au ataşat la dosare dovezile
de înmânare ori de comunicare a citaţiilor şi a celorlalte acte de procedură, precum şi relaţiile şi actele solicitate de preşedin-
te sau de instanţa de judecată. De asemenea, greferul de şedinţă verifcă legalitatea îndeplinirii procedurilor de citare sau
de comunicare ataşate la dosar şi informează preşedintele completului de judecată despre defcienţele constatate. Dosarele
se predau completului de judecată.
Lista de şedinţă se afşează cu o zi înaintea termenului de judecată sau cel mai târziu cu o oră înainte de începerea
şedinţei la instanţele la care activitatea se desfăşoară în 2 - 3 timpi.
şedinţa de judecată
Obligaţii ale greferului de şedinţă
ART. 104 ROI
(1) Greferul va f prezent în sala de şedinţă cu jumătate de oră înainte de începerea şedinţei
de judecată, pentru a pune la dispoziţie dosarele spre consultare; acesta se îngrijeşte totodată de
ataşarea la dosare a ultimelor acte de procedură sau a corespondenţei sosite la registratură.
(2) După începerea şedinţei de judecată, procurorul, părţile, reprezentanţii sau avocaţii acestora pot studia
dosarele numai cu încuviinţarea preşedintelui de complet, după o prealabilă verifcare a identităţii şi calităţii.
(3) Greferul de şedinţă verifcă buna funcţionare a instalaţiilor de sonorizare, pentru apelul persoanelor
chemate în faţa instanţei de judecată.
(4) Greferul de şedinţă anunţă publicului din sală intrarea judecătorilor.
(5) Completul de judecată este prezidat, prin rotaţie, de unul dintre membrii acestuia.
(6) Accesul publicului în sala de şedinţă poate f limitat numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
(7) Fotograferea, flmarea sau înregistrarea în sala de şedinţă se fac numai cu aprobarea preşedintelui com-
pletului.
(8) Şedinţa de judecată poate f suspendată pentru motive justifcate. Durata suspendării va f anunţată şi
afşată pe uşa sălii de şedinţă, prin grija greferului.
(9) Apelul părţilor şi al celorlalte persoane citate se face, de regulă, de greferul de şedinţă,
prin instalaţia de sonorizare.
(10) După strigarea cauzei şi apelul părţilor, greferul de şedinţă face oral referatul cauzei, pre-
zentând pe scurt obiectul pricinii şi stadiul în care se afă judecata acesteia, comunică modul
în care s-a îndeplinit procedura de citare a persoanelor chemate la proces şi dacă s-au realizat
celelalte măsuri dispuse de instanţă la termenele anterioare.
(11) Cauzele care se amână, fără discuţii, vor putea f strigate la începutul şedinţei, în ordinea listei, dacă
toate părţile legal citate sunt prezente şi cer amânarea sau în cauză s-a solicitat judecata în lipsă.
(12) La cererea părţilor, instanţa va putea lăsa cauza la urmă, fxând o anumită oră, când dosarul va f strigat
din nou.
(13) În cazul în care nici una dintre părţi nu se prezintă la strigarea cauzei, dosarul va f lăsat la sfârşitul
şedinţei când, după o nouă strigare, în ordinea listei, se va proceda conform dispoziţiilor procedurale. Pentru
motive temeinice, preşedintele completului poate dispune luarea cauzelor într-o altă ordine decât cea înscrisă
pe lista de şedinţă.
(14) Cererile sau actele depuse în timpul şedinţei de judecată vor f datate, vizate şi semnate de preşedintele
completului de judecată.
(15) În cursul şedinţei de judecată greferul va consemna în caietul de note: numărul do-
sarului, poziţia acestuia pe lista de şedinţă, susţinerile orale din timpul şedinţei, depunerile
de cereri şi acte în condiţiile alin. (14), măsurile dispuse de instanţă, precum şi toate celelalte
aspecte din desfăşurarea procesului.
(16) Notele vor f vizate de preşedintele completului de judecată, care în prealabil va verifca conţinutul
acestora şi va urmări ataşarea listei de şedinţă la caietul de note.
(17) Caietul de note va f numerotat şi sigilat; acesta se va depune la arhiva instanţei, unde se va păstra timp
de 3 ani, socotiţi de la data ultimelor note.
(18) În cazul în care desfăşurarea şedinţei de judecată se înregistrează cu mijloace tehnice, suportul înregis-
trării se va păstra în arhiva instanţei timp de 3 ani, socotiţi de la data efectuării ultimelor înregistrări.
(19) În cazul amânării judecăţii cauzei, la fxarea noului termen şi a orei de prezentare la instanţă se va ţine
seama de programarea şi încărcătura şedinţelor de judecată.
(20) În situaţia în care cauza rămâne în pronunţare, preşedintele completului anunţă în şedinţă ora şi, even-
tual, ziua stabilită pentru pronunţarea hotărârii.
Art. 304. Note privind desfăşurarea şedinţei de judecată. (1) Desfăşurarea şedinţei de judecată se înregis-
trează cu mijloace tehnice audio.
(2) În cursul şedinţei de judecată greferul ia note cu privire la desfăşurarea procesului. Procurorul şi părţile
pot cere citirea notelor şi vizarea lor de către preşedinte.
(3) În caz de contestare, de către participanţii la proces, a notelor greferului, acestea vor f verifcate şi,
eventual, completate ori rectifcate pe baza înregistrărilor din şedinţa de judecată.
(4) După terminarea şedinţei de judecată, participanţii la proces primesc, la cerere, câte o copie de pe notele
greferului.
(5) Notele greferului pot f contestate până la termenul următor.
I¡¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I¡¡
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
Principii speciµce [atei 4e ju4ecată
Sediul materiei art. 289 - 290 C.proc.pen.
Judecata cauzei se face în şedinţă publică, oral, nemijlocit şi contradictoriu.
Publicitatea şedinţei de judecată – art. 290 C.proc.pen.
Regula: şedinţa de judecată este publică.
Excepţiile: situaţiile în care instanţa poate declara şedinţa secretă (art. 290 alin.2 C.proc.pen. sau în care),
precum şi cele în care legea prevede în mod expres că şedinţa de judecată nu este publică (art. 24 din legea
678/2001-în cazul infracţiunilor prev. de art. 13 şi 18 din lege şedinţa de judecată nu este publică; art. 485 C.proc.
pen. -şedinţa în care este judecat inculpatul minor)
Publicitatea constă în posibilitatea pe care o are orice persoana de a asista la desfăşurarea judecăţii, cu
excepţia minorilor sub 16 ani.
Dispoziţiile procesual penale prevăd sancţiunea nulităţii absolute pentru cazurile în care au fost încălcate
dispoziţiile privind publicitatea şedinţei de judecata(art.197 alin.2 C.proc.pen.).
Conform art. 290 alin 2 C.proc.pen. şedinţa de judecată poate f declarată secretă :
a) dacă judecarea ei în şedinţă publică ar putea aduce atingere unor interese de stat
b) dacă judecarea în şedinţă publică ar putea aduce atingere moralei
c) dacă judecarea în şedinţă publică ar aduce atingere demnităţii sau vieţii intime a unei persoane.
Declararea şedinţei secrete se face în şedinţă publică, după ascultarea părţilor prezente şi a procurorului,
când acesta participă la judecată.
Se poate declara şedinţă secretă pentru tot cursul sau pentru o anumită parte a judecării cauzei.
Dacă şedinţa este secretă, în sală vor f admise apoi părţile, reprezentanţii acestora, apărătorii şi celelalte
persoane chemate de instanţă în interesul cauzei.
Observaţii privind modul de întocmire a încheierii de şedinţă: Şedinţa va f publică până la momentul declară-
rii ei ca şedinţă secretă, aspecte ce se vor regăsi în încheierea de şedinţă.
ROmÂnIA
Judecătoria .................. - Secţia Penală
DOSAR NR. ÎNCHEIERE
Şedinţa publică din:
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE: ........................................
GREFIER: ........................................
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ............. a fost reprezentat de procuror................................
Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul X trimis în judecată, pentru săvârşirea infracţiunii de
viol prev. de art. 197 alin. 2 C.pen.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: inculpatul, personal, asistat de apărător din ofciu
– G.H. în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr........., emisă de Baroul Bucureşti, depusă la
dosar la fla ...., partea vătămată Z, personal şi asistată de apărător ales L.M., conform împuternicirii avocaţiale
nr......., emisă de ...... depusă la dosar la fla ...., lipsă find martorii A,B şi C.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă care învederează ..........................., după care, con-
form art. 318 alin.1 C.proc. pen. s-a procedat la verifcarea identităţii inculpatului X care se legitimează cu CI
serie....nr.....
Apărătorul părţii vătămate Z solicită ca judecarea cauzei să se facă în şedinţă secretă, învederând
că........(motivarea cererii)
Având cuvântul Reprezentantul Ministerului Public arată că.................(concluziile asupra cererii).
Apărătorul Inculpatului X
Instanţa, constatând că.........(motivare).......... declară şedinţa secretă pe tot parcursul judecării
cauzei.
..........................................................................................................................................
InSTAnŢA
..........................................................................................................................................
DISPUnE:
..........................................................................................................................................
PREŞEDInTE, GREFIER,
În cazul de mai sus, toate şedinţele ulterioare vor f secrete (deci: şedinţa secretă din......, la apelul nominal
făcut în şedinţă secretă..... etc.).
În situaţiile în care dispoziţiile legale prevăd expres că şedinţa de judecată nu este publică (ex. art. 485
C.proc.pen., art. 24 din Legea 678/2001), nu se pune în discuţia procurorului şi a părţilor declararea ca nepublică
a şedinţei de judecată.
Aspecte prealabile citirii actului 4e sesitare
Veriµcări privitoare la inculpat
Sediul materiei art. 38 C.proc.pen.
Art. 318. Verifcări privitoare la inculpat. (1) La termenul de judecată, după strigarea cauzei şi apelul păr-
ţilor, preşedintele verifcă identitatea inculpatului. În cazul când inculpatul se afă în stare de de-
ţinere, preşedintele se încredinţează dacă a primit în termenul prevăzut în art. 313 alin. (3) copia
actului de sesizare a instanţei. Când actul nu a fost comunicat, dacă inculpatul cere, judecata se amână, iar
preşedintele îi înmânează o copie de pe actul de sesizare a instanţei, făcându-se menţiune despre aceasta
în încheierea de şedinţă.
I¡ê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I¡j
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
(2) De asemenea, judecata se amână la cererea inculpatului, când comunicarea s-a făcut cu mai puţin de 3
zile înaintea termenului de judecată.
Art. 313 extras (3) Citaţia trebuie să fe înmânată inculpatului cu cel puţin 5 zile înaintea termenului fxat. În
cazul în care inculpatul nu locuieşte în ţară, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 237 alin. (2).
(4) În cauzele în care inculpatul este trimis în judecată în stare de arest, judecătorul prevăzut în alin. (2), la
primirea dosarului fxează un termen care potrivit art. 300

nu poate f mai mare de 48 de ore, înăuntrul căruia se
comunică citaţia împreună cu o copie a actului de sesizare a instanţei
art. 314 Prezenţa inculpatului la judecată (1) Judecata nu poate avea loc decât în prezenţa inculpatului,
când acesta se afă în stare de deţinere.
(2) Aducerea inculpatului arestat la judecată este obligatorie
Observaţii: actul de sesizare se comunică numai inculpatului trimis în judecată în stare de arest, fe că acesta este
arestat în cauză, fe că este arestat în altă cauză (preventiv sau în executarea unei pedepse privative de libertate). Deşi dispo-
ziţiile art. 33 alin.4 C.proc.pen. se referă numai la inculpatul arestat în cauză, textul trebuie interpretat prin coroborare cu
art. 264 alin. fnal C.proc.pen. care prevede că împreună cu dosarul cauzei se înaintează instanţei competente şi un număr
necesar de copii de pe rechizitoriu, prentru a f comunicate inculpaţilor afaţi în stare de detenţie, dar şi cu art. 38 alin.
C.proc.pen. (în cazul în care inculpatul se afă în stare de deţinere, preşedintele se încredinţează dacă acesta a primit, cu cel
puţin 5 zile înainte de termenul de judecată, copia actului de sesizare a instanţei)
Exemple de consemnare în încheiere
Conform art. 38 alin. C.proc.pen. s-a procedat la verifcarea identităţii inculpatului X care se legitimează cu CI se-
rie....nr......
La întrebarea Instanţei, inculpatul X învederează că a primit, odată cu citaţia, o copie a actului de sesizare.
Conform art. 38 alin. teza fnală C.proc.pen. s-a înmânat inculpatului X copia actului de sesizare.
MANDAT DE TRANSFER ŞI ADRESA CĂTRE A.N.P. PENTRU A SE ASIGURA
PREZENTA INCULPATULUI ARESTAT LA JUDECATĂ
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
mAnDAT DE TRAnSFER
Noi, preşedintele Judecătoriei................................
Având în vedere că numitul ................ ful lui ................. născut la data de ...............în ............. în pre-
zent deţinut în Penitenciarul ..................., este chemat în faţa acestei instanţe pentru ziua de ................ sala
............... ora ............în calitate de inculpat.
Având în vedere dispoziţiile art. 314 C. proc.pen.
Dispune ca Penitenciarul ................. să transfere sub pază sigură pe deţinutul ............ iar Penitenciarul
.......... să primească şi să deţină în arest pe inculpatul ..................... şi să îl aducă în faţa acestei instanţe pentru
ziua de ................. sala ................. ora ...................
PREŞEDInTE, GREFIER,
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
ADmInISTRAŢIA nAŢIOnALĂ A PEnITEnCIARELOR
bUCUREŞTI
Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar
Vă trimitem alăturat, în două exemplare, mandatul de transfer nr. ................... privind pe inculpa-
tul................., ful lui .................... născut la data de .............. în ................ rugându-vă să luaţi măsurile legale
ce se impun pentru punerea în executare a mandatului în sensul transferării inculpatului de la Penitenciarul
................ la Penitenciarul ................. pentru termenul din ................ sala................ora .......................
PREŞEDInTE, GREFIER,
Hăsuri prerergătoare privin4 rartorii, etperţii şi interpreţii
Sediul materiei art. 39 C.proc.pen.
Art. 319 extras (1) După apelul martorilor, experţilor şi interpreţilor, preşedintele cere martorilor prezenţi să
părăsească sala de şedinţă şi le pune în vedere să nu se îndepărteze fără încuviinţarea sa.
(2) Experţii rămân în sala de şedinţă, afară de cazul în care instanţa dispune altfel.
Ex. modalităţi de consemnare în încheiere
Conform art. 39 alin. C.proc.pen. s-a dispus îndepărtarea martorilor A, B şi C din sala de şedinţă, Instanţa punându-
le în vedere să nu se îndepărteze fără încuviinţarea sa.
Conform art. 38 alin. C.proc.pen. s-a procedat la verifcarea identităţii inculpatului X care se legitimează cu CI se-
rie....nr......, după care, potrivit dispoziţiilor art.39 alin. C.proc.pen. s-a dispus îndepărtarea martorilor A, B şi C din sala
de şedinţă, Instanţa punându-le în vedere să nu se îndepărteze fără încuviinţarea sa.
I¡8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I¡]
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
Veriµcarea regularităţii actului 4e sesitare
Sediul materiei art. 300 C.proc.pen.
Art. 300. Verifcarea sesizării instanţei. (1) Instanţa este datoare să verifce din ofciu, la prima
înfăţişare, regularitatea actului de sesizare.
(2) În cazul când se constată că sesizarea nu este făcută potrivit legii, iar neregularitatea nu poate f înlătura-
tă de îndată şi nici prin acordarea unui termen în acest scop, dosarul se restituie organului care a întocmit actul
de sesizare, în vederea refacerii acestuia.
Verifcarea regularităţii actului de sesizare presupune controlul acestuia sub aspectul conţinutului, în con-
diţiile art.263 C.proc.pen., şi în privinţa îndeplinirii procedurii prevăzută de art. 264 alin. 3 C.proc.pen. Potrivit
acestei din urmă dispoziţii, rechizitoriul trebuie verifcat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de prim-procurorul
parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când urmărirea
este făcută de acesta, verifcarea se face de procurorul ierarhic superior.
Jurisprudenţă
RIL IX/2009
Dispoziţiile art. 264 alin. 3 C.proc.pen. se interpretează în sensul că, rechizitoriul trebuie să conţină menţiunea “veri-
fcat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei”. Lipsa acestei menţiuni atrage neregularitatea actului de sesizare, în condiţiile
art. 300 alin. 2 din Codul de procedură penală, în sensul că ea poate f înlăturată, după caz, fe de îndată, fe prin acordarea
unui termen în acest scop.
RIL XXVIII
Hotărârea instanţei de fond prin care s-a dispus restituirea dosarului procurorului, în vederea refacerii actului de se-
sizare, în temeiul art. 300 alin. 2 din Codul de procedură penală, este supusă căii ordinare de atacarea recursului într-un
termen de 3 zile de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei lipsă, potrivit art. 332 alin. 4 din Codul
de procedură penală.
Observaţii: Încheierea prin care instanţa respinge cererea de restituire a cauzei la parchet, constatând regularitatea
actului de sesizare, nu este supusă unei căi de atac separate, putând f atacată numai odată cu fondul.
Exemple de consemnare în încheiere
Conform art. 300 alin. C.proc.pen., Instanţa pune în discuţie verifcarea regularităţii actului de sesizare.
Soluţii:
1. Constatarea, prin încheiere, a regularităţii actului de sesizare.
2. Acordarea unui termen pentru îndreptarea neregularităţii
3. Restituirea, prin sentinţă, a cauzei la parchet în vederea refacerii actului de sesizare
Observaţii privind modul de redactare a încheierii de şedinţă:
În situaţia în care instanţa se pronunţă asupra regularităţii în cursul şedinţei, după care se trece la constituirea de
parte civilă, citirea actului de sesizare etc., atât dispoziţia instanţei de constare a regularităţii actului de sesizare cât şi
motivarea acesteia se vor regăsi în practica încheierii.
Când instanţa rămâne în pronunţare şi, prin încheiere, respinge cererea de restituire a cauzei la parchet, constatând
regularitatea actului de sesizare, în practică se vor consemna numai susţinerile părţilor şi ale Ministerului Public, consi-
derentele vor conţine motivarea instanţei iar dispozitivul soluţia dispusă. În această situaţia părţile vor pierde termenul în
cunoştinţă şi vor f citate pentru noul termen acordat.
Lăruriri, etcepţii şi cereri
Sediul materiei- art. 320 C.proc.pen.
Constituirea de parte civilă
Potrivit art. 320 alin. 1 C.proc.pen. preşedintele explică persoanei vătămate că se poate constitui parte civilă
sau că poate participa ca parte vătămată în proces.
Art. 15. Constituirea ca parte civilă. extras (1) Persoana vătămată se poate constitui parte civilă în
contra învinuitului sau inculpatului şi a persoanei responsabile civilmente.
(2) Constituirea ca parte civilă se poate face în cursul urmăririi penale, precum şi în faţa instan-
ţei de judecată până la citirea actului de sesizare.
Art. 313 - (1) din Legea 95/2006 extras Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane
răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale
reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezen-
tând cheltuielile efective vor f recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect
recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale
ale caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a acestora, în toate procesele şi cererile
afate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată.
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
Spitalul ....................................
Adresa ....................................................................
Potrivit dispoziţiilor încheierii de şedinţă din data de ............. pronunţată în dosarul susmenţionat, vă solici-
tăm ca până la termenul de judecată din data de .............. să ne comunicaţi dacă înţelegeţi să vă constituiţi parte
civilă în cauza privindu-l pe inculpatul................., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de........., în
raport de sumele privind îngrijirile medicale acordate numitului .................... domiciliat în..................., internat
la unitatea dvs. în perioada....................., la secţia......................, având foaia de observaţie nr..........,* iar în caz
afrmativ să ne comunicaţi cuantumul despăgubirilor.
PREŞEDInTE GREFIER
Iêo
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
IêI
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
Observaţie:
*Datele privind perioada internării, secţia şi numărul foii de observaţie se regăsesc în raportul de expertiză medico-
legală efectuat în cursul urmăririi penale sau în certifcatul medico-legal
Art. 21. Exercitarea acţiunii civile de către sau faţă de succesori. (1) Acţiunea civilă rămâne în com-
petenţa instanţei penale în caz de deces al uneia din părţi, introducându-se în cauză moştenitorii
acesteia.
(2) Dacă una din părţi este o persoană juridică, în caz de reorganizare a acesteia se introduc în cauză
succesorii în drepturi, iar în caz de desfinţare sau de dizolvare se introduc în cauză lichidatorii.
Observaţii: Pentru a putea introduce în cauză moştenitorii este obligatoriu ca acţiunea civilă să f fost promovată
anterior decesului.
În cauză pot f introduşi atât moştenitorii părţii civile cât şi cei ai inculpatului, aceştia din urmă urmând să răspundă
numai sub aspectul laturii civile a cauzei.
Pentru a afa dacă s-a dezbătut succesiunea şi pentru afarea biroului notarial se efectuează adresă la Camera Notari-
lor Publici din circumscripţia curţii de apel în a cărei rază teritorială a domiciliat defunctul.
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
PRImĂRIA* ..................................................
Sediul ....................................................................
Potrivit dispoziţiilor încheierii de şedinţă din data de ............ pronunţată în dosarul susmenţionat, vă so-
licităm ca până la termenul de judecată din data de .................. să ne comunicaţi dacă în evidenţele dvs. a
fost înregistrat decesul numit(ului/ei) ..................... ful/fica lui ................. şi al ................ născut(ă) la data de
......... CNP .................... în ........................, cu ultim domiciliu cunoscut în ..........................................., iar în
caz afrmativ să ne înaintaţi copia extrasului pentru uzul organelor de stat.
PREŞEDInTE GREFIER
* adresa va f efectuată la primăria de la locul de naştere al persoanei
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
CAmERA nOTARILOR PUbLICI* .....................................
Sediul ....................................................................
Potrivit dispoziţiilor încheierii de şedinţă din data de ......... pronunţată în dosarul susmenţionat, vă solicităm
ca până la termenul de judecată din data de ........... să ne comunicaţi dacă s-a deschis succesiunea numit(ului/ei)
................... ful/fica lui ................... şi al ................... născut(ă) la data de ............. în ....................... şi decedat
la data de ..............., cu ultim domiciliu cunoscut în ......................, precizându-ne, în caz afrmativ, care este
Biroul notarial la care se dezbate succesiunea.
PREŞEDInTE GREFIER
*Camera Notarilor Publici din circumscripţia curţii de apel în a cărei rază teritorială a domiciliat defunctul.
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
bIROUL nOTARULUI PUbLIC .......................................
Sediul ....................................................................
Potrivit dispoziţiilor încheierii de şedinţă din data de ............ pronunţată în dosarul susmenţionat, vă solici-
tăm ca până la termenul de judecată din data de ........... să ne comunicaţi numele moştenitorilor numit(ului/ei)
........... ful/fica lui ................ şi al ................. născut(a) la data de .............. în ............................. şi decedat la
data de ............., cu ultim domiciliu cunoscut în ....................... şi să ne înaintaţi o copie de pe certifcatul de
moştenitor, dacă acesta a fost emis.
PREŞEDInTE GREFIER
Iêz
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Iêj
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
Ofciul registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul* ...............................
Sediul ....................................................................
Potrivit dispoziţiilor încheierii de şedinţă din data de ............ pronunţată în dosarul susmenţionat, vă so-
licităm ca până la termenul de judecată din data de ........... să ne comunicaţi numele şi adresa lichidatorului
societăţii comerciale.............. cu sediul în .......................
PREŞEDInTE GREFIER
*- tribunalul în a cărui rază teritorială se afă sediul principal al societăţii comerciale
Introducerea în cauză a părţii responsabile civilmente
Parte responsabilă civilmente este persoana chemată în procesul penal să răspundă potrivit legii ci-
vile pentru pagubele provocate prin fapta inculpatului. Sunt persoane responsabile civilmente: părinţii, pentru
faptele ilicite săvârşite de copii lor minori; comitenţii, pentru prejudiciile cauzate de prepuşii lor în funcţiile încre-
dinţate; institutorii şi meşteşugarii pentru prejudiciile cauzate de elevii şi ucenicii afaţi sub supraveghere şi alte
cazuri prevăzute de lege.
Art. 16. Partea responsabilă civilmente. Extras (1) Introducerea în procesul penal a persoanei respon-
sabile civilmente poate avea loc, la cerere sau din ofciu, fe în cursul urmăririi penale, fe în faţa instanţei de
judecată până la citirea actului de sesizare.
(2) Persoana responsabilă civilmente poate interveni în procesul penal până la terminarea cercetării judecă-
toreşti la prima instanţă, luând procedura din stadiul în care se afă în momentul intervenţiei.
Observaţii:
Introducerea din ofciu a părţii responsabile civilmente are loc doar în situaţiile în care acţiunea civilă se exercită din
ofciu, respectiv când cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă
(art. 7 alin. C.proc.pen.).
În celelalte cazuri, introducerea în cauză a părţii responsabile civilmente are loc la cererea părţii civile.
Exemple de consemnare în încheiere
Partea vătămată X învederează că se constituie parte civilă împotriva inculpatului şi a părţii responsabile civilmente
cu suma de........, reprezentând........... (pentru ipoteza în care pretenţiile civile se formulează oral)
Alte cereri şi excepţii ce pot f formulate înainte de începerea cercetării judecătoreşti.
Excepţiile de necompetenţă
Sediul materiei art. 39 C.proc.pen.
Până la citirea actului de sesizare poate f ridicată excepţia de necompetenţă teritorială (art. 39 alin. 2
C.proc.pen.), excepţiile de necompetenţă materială sau după calitatea persoanei putând f invocate în tot cursul
procesului penal, până la rămânerea defnitivă a hotărârii (art. 39 alin. 1 C.proc.pen.).
Soluţii:
• admiterea excepţiei, şi declinarea competenţei în favoarea instanţei competente. Instanţa se pronunţă
prin sentinţă defnitivă.
• Respingerea, prin încheiere, a excepţiei de necompetenţă. Încheierea poate f atacată doar odată cu fon-
dul cauzei.
Observaţii privind modul de redactare a încheierii de şedinţă:
În cazul în care instanţa respinge excepţia de necompetenţă ca neîntemeiată, după care şedinţa continuă prin citirea
actului de sesizare, sau prin efectuarea altor acte de cercetare judecătorească (situaţia în care excepţia este invocată în cur-
sul cercetării judecătoreşti), atât soluţia cât şi motivarea acesteia se vor regăsi în practica încheierii. Când instanţa rămâne
în pronunţare şi, prin încheiere, respinge excepţia ca neîntemeiată în practică se vor consemna numai susţinerile părţilor şi
ale Ministerului Public, considerentele vor conţine motivarea instanţei iar dispozitivul soluţia dispusă. În această situaţie
părţile vor pierde termenul în cunoştinţă şi vor f citate pentru noul termen acordat.
Excepţia de neconstituţionalitate
Sediul materiei art.29 din Legea 47/992
Poate f ridicată de oricare dintre părţi, de procuror sau chiar instanţa din ofciu, în tot cursul procesului
penal, deci şi înainte de începerea cercetării judecătoreşti.
Condiţii de admisibilitate a excepţiei:
• dispoziţia legală a cărei neconstituţionalitate se invocă să fe în vigoare şi să aibă legătură cu soluţionarea
cauzei;
• dispoziţia să nu f fost constatată ca find neconstituţională printr-o decizie anterioară a Curţii Constitu-
ţionale;
• excepţia să fe invocată de către procuror, părţi (art. 23 şi 24 C.proc.pen. ) sau de instanţa din ofciu.
Soluţii
Sesizarea Curţii constituţionale
Dacă instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a excepţiei, va dispune, prin încheiere,
sesizarea Curţii Constituţionale, în vederea soluţionării excepţiei, şi, totodată, suspendarea procesului penal.
Încheierea va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va f însoţită
de dovezile depuse de părţi. Dacă excepţia a fost ridicată din ofciu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând şi
susţinerile părţilor, precum şi dovezile necesare.
Iê¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Iê¡
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
Observaţii:
Conform Hotărârii privind constituirea şi conţinutul dosarelor având ca obiect excepţii de neconstituţionalitate pro-
nunţată de Plenul Curţii Constituţionale la data de 09.02.200, dosarele Curţii Constituţionale vor cuprinde obligatoriu:
• încheierea de sesizare a Curţii constituţionale, în original sau copie certifcată, însoţită de cererile autorului
excepţiei şi după caz de dovezile depuse de părţi în dosarul instanţei de judecată în sprijinul excepţiei de necon-
stituţionalitate;
• încheierea de sesizare motivată cuprinzând susţinerile părţilor, însoţită de dovezile necesare, în cazul în care
excepţia a fost ridicată din ofciu;
• lista întocmită de instanţa de judecată cuprinzând datele necesare pentru realizarea procedurii de
citare a părţilor
Documentele comunicate în copie de către instanţa în faţa căreia a fost ridicată excepţia vor f avute în vedere numai
în măsura în care sunt certifcate de către instanţă prin consemnarea menţiunii „conform cu originalul” pe
fecare flă.
Jurisprudenţă
RIL IX/2009
Încheierea prin care instanţa a admis cererea de sesizare a Curţii Constituţionale şi a dispus suspendarea judecăţii
până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate nu este supusă căii de atac a recursului.
În situaţia în care inculpatul este arestat, se va proceda periodic la verifcarea legalităţii şi temeiniciei ares-
tării preventive în condiţiile art. 300
2
C.proc.pen. Încheierea pronunţată este supusă recursului în termen de 24
de ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei lipsă. Recursul se judecă în termen
de 3 zile.
Respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale
Dacă excepţia este inadmisibilă, nefind îndeplinite condiţiile de admisibilitate, instanţa respinge prin în-
cheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Încheierea poate f atacată cu recurs la instanţa
imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Recursul se judecă în termen de 3 zile (art.
29 alin.6 din Legea 47/1992)
Jurisprudenţă
RIL XXXVI/2006
Încheierile instanţelor de recurs de respingere, ca inadmisibile, a cererilor de sesizare a Curţii Constituţionale, cu solu-
ţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate, sunt supuse căii de atac a recursului.
EXEMPLU ÎNCHEIERE DE ŞEDINŢĂ
ROmÂnIA
JUDECĂTORIA ...........................- SECŢIA PEnALĂ
Dosar nr.............
Î n C H E I E R E
Şedinţa publică de la ........
Instanţa constituită din:
Presedinte: ...............................
Grefer: ...............................
Din partea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă .......................... participă procuror......
Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul S.N. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii
prev. de art. 13 din Legea 78/2000. 13.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns inculpatul S.N., personal şi asistat de apărător ales,
avocat T.D., cu împuternicire avocaţială nr../...., emisă de ......afată la fla 10 din dosar, lipsind martorul V.D.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă după care:
Apărătorul inculpatului S.V. invocă excepţia de neconstituţionalitate disp.art.5 alin.2, art.13 şi art.22 din
Legea nr.78/2000 şi art.13 alin.1, alin.1
2
şi alin.2 din OUG nr.43/2002 în raport de disp.art.16 alin.1, art.21 alin.3 şi
art.124 alin.2 din Constituţia României, arătându-se că extinderea competenţei DNA la infracţiunile asimilate
infracţiunilor de corupţie - în condiţiile în care acestea nu se afă într-un caz de conexitate sau indivizibilitate cu o
infracţiune de corupţie propriu-zisă - constituie o discriminare a cetăţenilor chemaţi în justiţie, care benefciază
de drepturile şi libertăţile consacrate de Constituţie şi Codul de procedură penală, sunt egali în faţa legii şi a
autorităţilor publice, au dreptul la un proces echitabil şi pentru care justiţia se înfăptuieşte în numele legii şi este
unică, imparţială şi egală pentru toţi. Solicită sesizarea Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei, şi
conform art. 303 alin. 6 C.proc.pen. suspendarea procesului penal până la pronunţarea Curţii Constituţionale.
Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale soli-
cită respingerea acesteia, arătând că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 29 din Legea 47/1992 pentru se-
sizarea Curţii Constituţionale, excepţia neavând legătură cu soluţionarea cauzei cu care instanţa este investită.
I n S T A n Ţ A:
Deliberând asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile
de admisibilitate a excepţiei prevăzute de dispoziţiile art. 29 din Legea 47/1992. Astfel, textele a căror neconstitu-
ţionalitate se invocă au legătură cu soluţionarea cauzei, acestea nu au fost declarate ca find neconstituţionale
printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale, iar excepţia a fost invocată de către o parte în proces, respec-
tiv de către inculpat.
Iêê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Iêj
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
Referitor la prima condiţie prevăzută de art. 29 alin. 1 din Legea 47/1992 este de precizat faptul că se invocă
neconstituţionalitatea unor norme de procedură, direct aplicabile în cauză, astfel că nu se poate susţine că
excepţia ar f inadmisibilă.
Interpretarea restrictivă a sintagmei „care are legătură cu soluţionarea cauzei”, prevăzută în dispoziţiile
art.29 alin.1 din Legea nr.47/1992 ca şi condiţie de admisibilitate a excepţiei, ar conduce la imposibilitatea invocării
neconstituţionalităţii normelor de procedură, ceea ce nu corespunde, în mod evident, voinţei legiuitorului.
Ca atare, instanţa urmează să sesizeze Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţio-
nalitate a disp.art.5 alin.2, art.13 şi art.22 din Legea nr.78/2000 şi art.13 alin.1, alin. 1
2
şi alin.2 din OUG nr.43/2002
în raport de disp. art. 16 alin.1, art. 21 alin. 3 şi art.124 alin.2 din Constituţia României.
Opinia instanţei asupra excepţiei invocate.
Se invocă de către inculpat neconstituţionalitatea disp.art.5 alin.2, art.13 şi art.22 din Legea nr.78/2000 şi
art.13 alin.1, alin.1
2
şi alin.2 din OUG nr.43/2002 în raport de disp.art.16 alin.1, art.21 alin.3 şi art.124 alin.2 din
Constituţia României, arătându-se că extinderea competenţei DNA la infracţiunile asimilate infracţiunilor de
corupţie - în condiţiile în care acestea nu se afă într-un caz de conexitate sau indivizibilitate cu o infracţiune de
corupţie propriu-zisă - constituie o discriminare a cetăţenilor chemaţi în justiţie, care benefciază de drepturile şi
libertăţile consacrate de Constituţie şi Codul de procedură penală, sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice,
au dreptul la un proces echitabil şi pentru care justiţia se înfăptuieşte în numele legii şi este unică, imparţială şi
egală pentru toţi.
Din punctul de vedere al instanţei, textele în discuţie nu contravin dispoziţiilor art.16 alin.1 din Constituţie
(cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări), art.2 alin.3 din Constituţie (părţile
au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil) şi art.24 alin.2 din Constituţia Româ-
niei (justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi).
Astfel, stabilirea competenţei DNA-ului şi pentru infracţiunile asimilate sau cele în legătură directă cu in-
fracţiunile de corupţie, este atributul exclusiv al legiuitorului, care poate stabili în considerarea unor situaţii
deosebite, reguli de procedură diferite. Dispoziţiile analizate nu sunt contrare prevederilor art.16 din Constituţie,
întrucât nu conţin privilegii sau discriminări în raport cu criteriul egalităţii în drepturi prevăzut în art.4 alin.2 din
Constituţie, iar textele nu sunt de natură să ducă la concluzia că inculpaţii din aceste cauze ar avea mai puţine
drepturi sau garanţii procesuale.
Curtea Constituţională a statuat în jurisprudenţa sa că art.16 din Constituţie vizează egalitatea în drepturi
între cetăţeni, în ceea ce priveşte recunoaşterea în favoarea acestora, a unor drepturi şi libertăţi fundamentale şi
nu identitate de tratament juridic asupra aplicării unor măsuri indiferent de natura acestora.
Totodată, dispoziţiile nu aduc atingere nici dreptului la un proces echitabil sau la soluţionarea cauzei în ter-
men rezonabil, pentru că nu înlătură posibilitatea inculpaţilor de a benefcia de drepturile şi garanţiile procesuale
instituite de lege, în cadrul unui proces public judecat de o instanţă independentă, imparţială şi stabilită de lege,
într-un termen rezonabil, condiţii care sunt asigurate şi pentru ipoteza în care urmărirea penală se efectuează
de către DNA.
În fne, textele legale analizate nu contravin prevederilor art.124 alin.2 din legea fundamentală, întrucât
stabilirea de către legiuitor în temeiul prerogativelor conferite de Constituţie a unor reguli procedurale privind
competenţa de efectuare a urmăririi penale în cazul anumitor infracţiuni, nu este de natură să aducă atingere
principiului constituţional ce consacră unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei, atâta timp cât aceste
reguli se aplică în mod egal persoanelor afate în situaţii identice sau similare.
Conform art.303 alin.6 C.proc.pen., instanţa va dispune suspendarea judecării procesului penal până la so-
luţionarea de către Curtea Constituţională a excepţiei.
D I S P U n E:
Sesizează Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a disp.art.5 alin.2, art.13
şi art.22 din Legea nr.78/2000 şi art.13 alin.1, alin.1
2
şi alin.2 din OUG nr.43/2002 în raport de disp.art.16 alin.1, art.
21 alin. 3 şi art.124 alin.2 din Constituţia României.
În baza art.303 alin.6 C.proc.pen. suspendă judecarea procesului penal până la soluţionarea de către Curtea
Constituţională a excepţiei.
Pronunţată în şedinţă publică azi.....
PREŞEDInTE, GREFIER,
Măsurile asigurătorii
Sediul materiei art. 63-68 C.proc.pen.
Observaţie: Cerere de instituire a sechestrului asigurător poate f formulată atât înainte de începerea cercetării
judecătoreşti cât şi ulterior.
Măsurile asigurătorii se iau în cursul procesului penal de procuror sau de instanţă şi constau în indisponibi-
lizarea, prin instituirea unui sechestru, a bunurilor mobile şi imobile, în vederea confscării speciale, a reparării
pagubei produse prin infracţiune, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii.
Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei se pot lua, la cererea părţii civile sau din ofciu, asupra
bunurilor învinuitului sau inculpatului şi ale persoanei responsabile civilmente, până la concurenţa valorii pro-
babile a pagubei.
Măsurile asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii ori a confscării speciale se iau numai
asupra bunurilor învinuitului sau inculpatului.
Luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie în cazurile expres prevăzute de lege (ex. art. 11 din Legea
241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fscale, art. 24 din Legea 654/2002 privind prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor) precum şi în situaţia în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de
exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă.
În cazurile în care luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie, dar şi în cazul în care partea vătămată
constituită parte civilă formulează o cerere în acest sens, sechestrul asigurător este instituit încă din cursul
urmăririi penale.
Iê8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Iê]
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
Situaţia dispunerii măsurii de către instanţă
În ipoteza în care cererea este formulată în faţa instanţei şi nu se cunosc bunurile mobile şi imobile afate
în proprietatea inculpatului, de regulă, se va dispune emiterea unei adrese către Administraţia Financiară, Biroul
Impozite şi taxe locale, de la domiciliul inculpatului pentru comunicarea bunurilor supuse impozitării.
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
ADmInISTRAŢIA FInAnCIARĂ.......................................
biroul impozite şi taxe locale
Sediul ....................................................................
Potrivit dispoziţiilor încheierii de şedinţă din data de ............ pronunţată în dosarul susmenţionat, vă solici-
tăm ca, până la termenul de judecată din data de ..........., să ne comunicaţi bunurile cu privire la care numit(ul/a)
........... ful/fica lui ................ şi al ................. născut(a) la data de .............. în ...................., CNP.....................
domiciliat în ....................... fgurează ca şi plătitor de impozite şi taxe.
PREŞEDInTE GREFIER
Conform art. 166 alin. 3 C.proc.pen. în situaţia în care bunul sechestrat este un imobil instanţa va solicita
organului competent, respectiv Serviciului de publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială se afă imobilul,
luarea inscripţiei ipotecare, comunicându-i încheierea prin care a dispus măsura.
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
SERVICIUL PUbLICITATE ImObILIARĂ ......................
Sediul ....................................................................
Vă comunicăm încheierea de şedinţă din data de ............ pronunţată în dosarul susmenţionat, că prin s-a
instituit măsura sechestrului asigurător asupra imobilului situat în....................*, afat în proprietatea numi-
tului..............., şi, în conformitate cu dispoziţiile art. 166 alin. 3 C.proc.pen., vă solicităm să dispuneţi luarea
inscripţiei ipotecare.
PREŞEDInTE GREFIER
* se consemnează adresa exactă, oraş, stradă, nr., bl., etaj, apartament
Contestarea măsurilor asigurătorii
Art. 168. Contestarea măsurii asigurătorii. (1) În contra măsurii asigurătorii luate şi a modului de aducere
la îndeplinire a acesteia, învinuitul sau inculpatul, partea responsabilă civilmente, precum şi orice altă persoană
interesată se pot plânge procurorului sau instanţei de judecată, în orice fază a procesului penal.
(2) Hotărârea instanţei de judecată poate f atacată separat cu recurs. Recursul nu suspendă executarea.
(3) După soluţionarea defnitivă a procesului penal, dacă nu s-a făcut plângere împotriva aducerii la îndepli-
nire a măsurii asigurătorii, se poate face contestaţie potrivit legii civile.
Jurisprudenţă RIL LXXI/2007
Competenţa de a soluţiona plângerea formulată în temeiul art. 68 din Codul de procedură penală revine procurorului
în cursul urmăririi penale şi, respectiv, instanţei de judecată în cursul judecăţii.
Observaţii: Termenul de recurs prevăzut de dispoziţiile art. 68 alin. 2 este termenul general de recurs de 0 zile.
Propunerea 4e probe noi
Potrivit art. 320 alin. 2 şi 3 C.proc.pen., înainte de citirea actului de sesizare, preşedintele întreabă procurorul
şi părţile dacă au de propus probe noi. În cazul când se propun noi probe, trebuie să se arate faptele şi împreju-
rările ce urmează a f dovedite, mijloacele prin care pot f administrate aceste probe, locul unde se afă aceste
mijloace, iar în ce priveşte martorii şi experţii, identitatea şi adresa acestora.
Conform art. 320 alin. 4 C.proc.pen. procurorul şi părţile pot cere administrarea de probe noi şi în cursul
cercetării judecătoreşti.
În practică, în mod constant, cererea de efectuarea de probe noi este pusă în discuţie de către instanţă în
cursul cercetării judecătoreşti, ulterior audierii părţilor. Se procedează astfel, deoarece se poate aprecia mult mai
bine asupra utilităţii, concludenţei şi pertinenţei cererii după ce instanţa a luat cunoştinţă de poziţia procesuală
a părţilor, respectiv de apărările pe care acestea şi le formulează.
Cercetarea ju4ecătorească
Citirea actului 4e sesitare
Art. 322. Începerea cercetării judecătoreşti. Preşedintele dispune ca greferul să dea citire sau să facă o
prezentare succintă a actului de sesizare a instanţei, după care explică inculpatului în ce constă învinuirea ce i se
aduce. Totodată, înştiinţează pe inculpat cu privire la dreptul de a nu face nici o declaraţie, atrăgându-i atenţia
că ceea ce declară poate f folosit şi împotriva sa, precum şi cu privire la dreptul de a pune întrebări coinculpaţilor,
celorlalte părţi, martorilor, experţilor şi de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti, când socoteşte că
este necesar.
Exemple de consemnare în încheiere
Conform art. 322 C.proc.pen. s-a dat citire actului de sesizare, instanţa explicându-i inculpatului în ce constă învinu-
irea ce i se aduce, aducându-i totodată la cunoştinţă dreptul de a nu face nici o declaraţie, punându-i-se în vedere că tot
ceea ce declară poate f folosit şi împotriva sa, dreptul de a pune întrebări părţii vătămate şi martorilor şi de a da explicaţii
în tot cursul cercetării judecătoreşti.
Conform art. 322 C.proc.pen. s-a făcut o prezentare succintă a actului de sesizare, instanţa explicându-i inculpatului
în ce constă învinuirea ce i se aduce, aducându-i totodată la cunoştinţă dreptul de a nu face nici o declaraţie, punându-i-se
Ijo
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
IjI
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
în vedere că tot ceea ce declară poate f folosit şi împotriva sa, dreptul de a pune întrebări părţii vătămate şi martorilor şi de
a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti.
Ordinea de efectuare a actelor de cercetare judecătorească
Potrivit dispoziţiilor art. 321 alin. 2 C.proc.pen. actelele de cercetare judecătorească se efectuează în urmă-
toarea ordine: ascultarea inculpatului/inculpaţilor, ascultarea celorlalte părţi, ascultarea martorului, expertului,
interpretului. Instanţa poate dispune unele schimbări ale ordinii, când aceasta este necesar pentru buna desfă-
şurare a cercetării judecătoreşti. Când inculpatul este prezent, schimbarea ordinii nu poate f dispusă decât după
ascultarea acestuia.
Ascultarea inculpatului
După aducerea la cunoştinţă a drepturilor şi obligaţiilor prev. de art. 70 C.proc.pen., în condiţiile în care
inculpatul este de acord să dea o declaraţiei, se procedează la ascultarea acestuia.
Art. 323. Ascultarea inculpatului. Extras
(2) Inculpatul este lăsat să arate tot ce ştie despre fapta pentru care a fost trimis în judecată, apoi i se pot
pune întrebări de către preşedinte şi în mod nemijlocit de ceilalţi membri ai completului, de către procuror, de
partea vătămată, de partea civilă, de partea responsabilă civilmente, de ceilalţi inculpaţi şi de apărătorul incul-
patului a cărui ascultare se face.
(3) Instanţa poate respinge întrebările care nu sunt concludente şi utile cauzei.
(4) Inculpatul poate f reascultat ori de câte ori este necesar.
Art. 324. Ascultarea coinculpaţilor. (1) Dacă sunt mai mulţi inculpaţi, ascultarea fecăruia dintre ei se face
în prezenţa celorlalţi inculpaţi.
(2) Când interesul afării adevărului cere, instanţa poate dispune ascultarea vreunuia dintre inculpaţi, fără
ca ceilalţi să fe de faţă.
(3) Declaraţiile luate separat sunt citite în mod obligatoriu celorlalţi inculpaţi, după ascultarea lor.
(4) Inculpatul poate f din nou ascultat în prezenţa celorlalţi inculpaţi sau a unora dintre ei.
Art. 325. Citirea declaraţiilor anterioare ale inculpatului. (1) Când inculpatul nu-şi mai aminteşte anumite
fapte sau împrejurări sau când există contraziceri între declaraţiile făcute de inculpat în instanţă şi cele date an-
terior, preşedintele cere acestuia explicaţii, putând da citire, în întregime sau în parte, declaraţiilor anterioare.
(2) Când inculpatul refuză să dea declaraţii, instanţa dispune citirea declaraţiilor pe care acesta le-a dat
anterior.
Consemnarea declaraţiilor
Declaraţiile inculpatului se consemnează de către grefer. În fecare declaraţie se va consemna ora începerii
şi ora încheierii ascultării învinuitului sau inculpatului. Declaraţia scrisă se citeşte acestuia, iar dacă cere, i se dă
să o citească. Când este de acord cu conţinutul ei, o semnează pe fecare pagină şi la sfârşit. Când inculpatul nu
poate sau refuză să semneze, se face menţiune în declaraţia scrisă.
Declaraţia scrisă este semnată şi de preşedintele completului de judecată şi de grefer, precum şi de interpret
când declaraţia a fost luată printr-un interpret.
Exemple de consemnare în încheiere
Având în vedere consimţământul exprimat de inculpat, conform art. 323 C.proc.pen. s-a procedat la ascultarea acestu-
ia, declaraţia find consemnată şi ataşată la dosarul cauzei. Instanţa a respins întrebarea ........(se consemnează întrebarea)
adresată inculpatului de.........( ex. apărătorul său ales), apreciind că ........(ex. nu este utilă cauzei);
Având în vedere consimţământul exprimat de inculpaţi, conform art. art. 324 alin. C.proc.pen. s-a procedat la ascul-
tarea/audierea inculpaţilor X, Y, Z declaraţiile acestora find consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.
Conform art.324 alin. 2 C.proc.pen. au fost ascultaţi separat inculpaţii X şi Z, după care, conform art. 324 alin. 3 C.proc.
pen., declaraţiile date au fost citite ambilor inculpaţi, find ataşate la dosarul cauzei;
Inculpatul X învederează că se prevalează de dreptul la tăcere/că refuză să dea declaraţii în cauză.
Observaţie: poziţia inculpatului care arată că înţelege să îţi menţină declaraţiile date anterior nu echivalează că
exercitarea dreptului la tăcere.
Ascultarea celorlalte părţi
Ascultarea celorlalte părţi (parte vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente) se face potrivit dis-
poziţiilor care reglementează modul de ascultare a inculpatului.
Consemnarea declaraţiilor
Declaraţiile celorlalte părţi se consemnează în aceleaşi condiţii ca şi declaraţiile inculpatului.
Exemple de consemnare în încheiere
Conform art.325 C.proc.pen. a fost ascultată partea vătămată A, declaraţia acesteia find consemnată şi ataşată la
dosarul cauzei.
Modalităţi speciale de ascultare a părţii vătămate şi a părţii civile
Sediul materiei- art. 77

C.proc.pen.
În cazul în care poate f periclitată viaţa, integritatea corporală sau libertatea părţii vătămate ori a părţii
civile sau a rudelor apropiate ale acesteia, instanţa de judecată poate încuviinţa ca aceasta să fe ascultată fără a
f prezentă fzic în locul în care se desfăşoară şedinţa de judecată, prin intermediul unei reţele video şi audio.
Organul judiciar are obligaţia să aducă la cunoştinţa părţii vătămate sau a părţii civile dreptul de a solicita
audierea în prezenţa unui consilier de probaţiune.
Declaraţia părţii vătămate sau a părţii civile, se înregistrează prin mijloace tehnice video şi audio şi se redă
integral în formă scrisă, find semnată de preşedinte, de partea vătămată sau partea civilă ascultată, precum şi
de consilierul de probaţiune prezent la ascultarea acesteia, depunându-se la dosarul cauzei. Suportul pe care a
fost înregistrată declaraţia părţii vătămate sau a părţii civile, în original, sigilat cu sigiliul instanţei de judecată,
se păstrează la sediul acesteia.
Ijz
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Ijj
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
ADRESĂ DESEMNARE CONSILIER DE PROBAŢIUNE
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE
SERVICIUL DE PRObAŢIUnE DE PE LÂnGĂ
TRIbUnALUL * ...........................
Sediul...................................
Vă comunicăm că prin încheierea de şedinţă din data de ......., pronunţată în dosarul penal nr. ........, a fost
încuviinţată cererea formulată de partea vătămată...........şi s-a dispus ca audierea acesteia, în condiţiile prevă-
zute art. 77
1
C.proc.pen., să se facă în prezenţa unui consilier de probaţiune. Ca atare, vă solicităm să asiguraţi
prezenţa unui consilier de probaţiune pentru termenul de judecată din data de ........., ora......., sala...............,
termen la care va avea loc ascultarea părţii vătămate.
PREŞEDInTE GREFIER
Observaţie:
* tribunalul în a cărui raza teritorială se afă instanţa sesizată cu soluţionarea cauzei
Ascultarea rartorilor
În faza de cercetare judecătorească se audiază ca martori persoanele ascultate în această calitate în cursul
urmăririi penale, procurorul şi părţile putând propune efectuarea de probe noi.
Altfel cum s-a arătat anterior, deşi propunerea de probe noi, conform art. 320 alin. 2 C.proc.pen., ar trebui
făcută înainte de citirea actului de sesizare, în practică se aplică dispoziţiile art. 320 alin. 4 C.proc.pen., care
permit propunerea de probe noi în cursul cercetării judecătoreşti. Se procedează astfel, deoarece după ascultarea
părţilor se poate aprecia asupra utilităţii concludenţei şi pertinenţei probei.
Observaţii: În cazul în care se propun probe noi, în încheiere se vor consemna faptele şi împrejurările ce urmează
a f dovedite (ex. inculpatul X, prin apărător, solicită încuviinţarea probei cu un martor, AB, cu domiciliul în........, în dove-
direa împrejurării că la data la care s-a săvârşit infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată, inculpatul nu se afa în
Bucureşti, ci era la Timişoara)
Modalitatea de ascultare a martorului
Iniţial martorului îi sunt puse o serie de întrebări prealabile legate de despre nume, prenume, etate, adresă
şi ocupaţie, acesta va f apoi întrebat dacă este soţ sau rudă a vreuneia dintre părţi şi în ce raporturi se afă cu
acestea, precum şi dacă a suferit vreo pagubă de pe urma infracţiunii. Soţul sau rudele apropiate ale inculpatului
nu sunt obligate să depună mărturie, instanţa având obligaţia să aducă la cunoştinţa martorului această împre-
jurare. Urmează depunerea jurământului prevăzut de dispoziţiile art. 85 C.pen., după care i se va pune în vedere
martorului că, dacă nu va spune adevărul, săvârşeşte infracţiunea de mărturie mincinoasă.
Martorului i se face cunoscut obiectul cauzei şi i se arată care sunt faptele sau împrejurările pentru do-
vedirea cărora a fost propus ca martor, cerându-i-se să declare tot ce ştie cu privire la acestea. După aceea ce
martorului i s-au pus întrebări de instanţă şi de procuror, el este întrebat de partea care l-a propus şi apoi de
celelalte părţi.
Declaraţia se semnează de către preşedinte, grefer şi martor.
Martorii ascultaţi rămân în sală, la dispoziţia instanţei, până la terminarea actelor de cercetare judecăto-
rească care se efectuează în şedinţa respectivă. Dacă instanţa găseşte necesar, poate dispune retragerea lor sau
a unora dintre ei, din sala de şedinţă, în vederea reaudierii ori a confruntării lor.
Instanţa, luând concluziile procurorului şi ale părţilor, poate încuviinţa plecarea martorilor după
ascultarea lor.
Consemnarea declaraţiilor
Declaraţiile celorlalte părţi se consemnează în aceleaşi condiţii ca şi declaraţiile inculpatului.
Exemple de consemnare în încheiere
Conform art.327 alin. C.proc.pen. a fost ascultat, sub prestare de jurământ, martorul Z, declaraţia acestuia find
consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.
Punându-i-se în vedere dispoziţiile art. 80 alin. C.proc.pen., martorul Z, ..(tatăl inculpatului etc.) învederează instan-
ţei că nu înţelege să depună mărturie în cauză.
Observaţii: Nu este obligatoriu să se consemneze că martorul este ascultat sub prestare de jurământ, întrucât potri-
vit dispoziţiilor art. 85 alin. 8 C.proc.pen., despre depunerea jurământului se face menţiune în declaraţia scrisă.
Citirea declaraţiilor anterioare ale martorului
Art. 327. Ascultarea martorului, expertului sau interpretului. Extras
(3) Dacă ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibilă, instanţa dispune citirea
depoziţiei dată de acesta în cursul urmăririi penale şi va ţine seama de ea la judecarea cauzei.
(4) Instanţa dispune citirea declaraţiilor anterioare şi atunci când martorul face declaraţii care sunt
în contrazicere cu cele date anterior.
Exemple de consemnare în încheiere
- Apreciind că audierea martorului Z nu mai este posibilă, având în vedere că ......(acesta a decedat, nu se cunoaşte
domiciliul actual etc), conform art. 327 alin.3 C.proc.pen., Instanţa dispune citirea declaraţiei dată de martor pe parcursul
urmăririi penale, urmând ca aceasta să fe avută în vedere la soluţionarea cauzei. Se dă citire de către grefer a declaraţiei
dată de martor, afată la fla..... din dosarul de urmărire penală.
- Având în vedere contradicţiile evidente între declaraţia dată de martorul Y în cursul urmăririi penale şi cea din cursul
cercetării judecătoreşti, Instanţa dispune citirea declaraţiei anterioare a martorului. Se dă citire de către grefer a declaraţiei
dată de martorul Y, afată la fla..... din dosarul de urmărire penală.
Art. 329. Renunţarea la martori. (1) Procurorul şi părţile pot renunţa la martorii pe care i-au
propus.
Ij¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Ij¡
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
(2) După punerea în discuţie a renunţării, instanţa poate dispune ca martorii să nu fe ascultaţi
dacă audierea nu mai este necesară.
(3) Dacă în cursul cercetării judecătoreşti administrarea unei probe anterior admisă apare inutilă,
instanţa, după ce ascultă procurorul şi părţile, poate dispune ca acea probă să nu mai fe adminis-
trată.
Ascultarea martorilor cu identitate protejată
În situaţia în care există probe sau indicii temeinice că prin declararea identităţii reale a martorului sau a
localităţii acestuia de domiciliu ori de reşedinţă ar f periclitată viaţa, integritatea corporală sau libertatea lui sau
a altei persoane, martorului i se poate încuviinţa să nu declare aceste date, atribuindu-i-se o altă identitate sub
care urmează să apară în faţa organului judiciar.
Pot f audiaţi ca martori cărora li s-a atribuit o altă identitate şi investigatorii sub acoperire.
Măsura poate f dispusă de către procuror în cursul urmăririi penale, iar în cursul judecăţii de instanţă, la
cererea motivată a procurorului, a martorului sau a oricărei alte persoane îndreptăţite. De regulă, măsura se
dispune încă din cursul urmăririi penale.
Datele despre identitatea reală a martorului se consemnează într-un proces-verbal, care va f păstrat, la
sediul parchetului ori, după caz, la sediul instanţei, într-un loc special, în plic sigilat, în condiţii de maximă sigu-
ranţă. Procesul-verbal va f semnat de cel care a înaintat cererea, precum şi de cel care a dispus măsura.
Documentele privind identitatea reală a martorului vor f prezentate completului de judecată, în condiţii
de strictă confdenţialitate. Acestea vor f introduse în dosarul penal numai după ce instanţa, prin încheiere, a
constatat că a dispărut pericolul care a determinat luarea măsurilor de protecţie a martorului.
Art. 86
2
. Modalităţi speciale de ascultare a martorului. (1) În situaţiile prevăzute în art. 86
1
, procurorul
sau, după caz, instanţa de judecată poate încuviinţa ca martorul să fe ascultat fără a f prezent fzic la
locul unde se afă organul de urmărire penală ori în sala în care se desfăşoară şedinţa de judecată, prin
intermediul mijloacelor tehnice prevăzute în alineatele următoare.
(2) La solicitarea organului judiciar sau a martorului ascultat în condiţiile alin. (1), la luarea declaraţiei poate
participa un consilier de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor, care are obligaţia de a păstra
secretul profesional cu privire la datele de care a luat cunoştinţă în timpul audierii. Organul judiciar are obli-
gaţia să aducă la cunoştinţa martorului dreptul de a solicita audierea în prezenţa unui consilier
de probaţiune.
(3) Martorul poate f ascultat prin intermediul unei reţele de televiziune cu imaginea şi vocea
distorsionate, astfel încât să nu poată f recunoscut.
(3
1
) În cazul judecăţii, părţile şi apărătorii acestora pot adresa întrebări, în mod nemijlocit, martorului ascul-
tat în condiţiile alin. (1)-(3). Întrebările se pun în ordinea prevăzută în art. 323 alin. (2). Preşedintele comple-
tului respinge întrebările care nu sunt utile şi concludente judecării cauzei sau pot conduce la
identifcarea martorului.
(4) Declaraţia martorului ascultat, în condiţiile arătate în alin. (1)-(3
1
), se înregistrează prin mijloace teh-
nice video şi audio şi se redă integral în formă scrisă.
(5) În cursul urmăririi penale, se întocmeşte un proces-verbal în care se redă cu exactitate declaraţia marto-
rului şi acesta se semnează de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului şi de organul de urmărire
penală şi se depune la dosarul cauzei. Declaraţia martorului, transcrisă, va f semnată şi de acesta şi va f
păstrată în dosarul depus la parchet, într-un loc special, în plic sigilat, în condiţii de maximă siguranţă.
(6) În cursul judecăţii, declaraţia martorului va f semnată de procurorul care a fost prezent
la ascultarea martorului şi de preşedintele completului de judecată. Declaraţia martorului,
transcrisă, va f semnată şi de martor, find păstrată în dosarul depus la instanţă, în condiţiile prevăzute
în alin. (5).
(7) Suportul pe care a fost înregistrată declaraţia martorului, în original, sigilat cu sigiliul parchetului sau,
după caz, al instanţei de judecată în faţa căreia s-a făcut declaraţia, se păstrează în condiţiile prevăzute în alin.
(5). Suportul care conţine înregistrările efectuate în cursul urmăririi penale va f înaintat la terminarea urmăririi
penale instanţei competente, împreună cu dosarul cauzei, şi va f păstrat în aceleaşi condiţii.
(8) Dispoziţiile art. 78, 85 şi 86 alin. (l) şi (2) se aplică în mod corespunzător.
Observaţii: Martorul cu identitate protejată nu va f citat în condiţiile art. 77 C.proc.pen.
Instanţa va dispune efectuarea unei adrese către parchetul care a efectuat urmărirea penală în cauză, pentru a asigura
prezenţa martorului la termen.
Ijê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Ijj
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
ADRESĂ PARCHET PREZENTAREA MARTORULUI ÎN INSTANŢĂ
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
mInISTERUL PUbLIC
PARCHETUL DE PE LÂnGĂ ...............................
Potrivit dispoziţiilor încheierii de şedinţă din data de ........, pronunţată în dosarul penal nr. ........., privind
pe inculpatul............ trimis în judecată, prin rechizitoriul nr........, pentru săvârşirea infracţiunii de ......... prev. şi
ped. de ...... .. vă solicităm ca, pentru termenul de judecată din data de ..........., completul....., sala ....., ora .....
să asiguraţi prezenţa, în vederea audierii în condiţiile art. 86
2
C.proc.pen., a martorului cu identitate protejată
„.........”* (investigatorului sub acoperire „......”)
PREŞEDInTE GREFIER
* se menţionează numele martorului aşa cum acesta apare în dosar
ADRESĂ DESEMNARE CONSILIER DE PROBAŢIUNE
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE
SERVICIUL DE PRObAŢIUnE DE PE LÂnGĂ
TRIbUnALUL * ................................
Sediul...................................
Vă comunicăm că prin încheierea de şedinţă din data de ......., pronunţată în dosarul penal nr. ........, a fost
încuviinţată cererea formulată de martorul cu identitate protejată „...........” şi s-a dispus ca audierea acestuia, în
condiţiile prevăzute art. 86
2
C.proc.pen., să se facă în prezenţa unui consilier de probaţiune. Ca atare, vă solici-
tăm să asiguraţi prezenţa unui consilier de probaţiune pentru termenul de judecată din data de ........., ora.......,
sala..............., termen la care va avea loc ascultarea martorului.
PREŞEDInTE GREFIER
Observaţii:
* tribunalul în a cărui rază teritorială se afă instanţa sesizată cu soluţionarea cauzei
PROCES VERBAL DE VERIFICARE A IDENTITĂŢII REALE A MARTORULUI
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
PROCES VERbAL
Încheiat azi.......................
Conform dispoziţiilor art. 86
1
alin.4 C. proc. pen. s-a procedat la stabilirea identităţii reale a martorului
„..................................“ – investigator sub acoperire.
S-a procedat la desigilarea plicului în care erau trecute datele reale ale investigatorului şi s-au comparat cu
cele din Cartea de Identitate.
Prezentul proces verbala fost întocmit într-un singur exemplar.
PREŞEDInTE, GREFIER,
ADRESĂ PENTRU ÎNAINTAREA DECLARAŢIEI MARTORULUI
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,*
..........................................................
Conform dispoziţiilor art. 86
2
alin. 6 şi 7 C.proc.pen., vă înaintăm alăturat declaraţia martorului sub acope-
rire/investigatorului sub acoperire “.........”, ascultat în dosarul penal nr..........., la termenul de judecată din data
de ..............., precum şi CD-ul ce conţine înregistrarea acestei declaraţii.
PREŞEDInTE GREFIER
Observaţii:
Declaraţia martorului şi CD-ul privind înregistrarea declaraţiei se înaintează în plic sigilat.
* De regulă acestea vor f înaintate preşedintelui/vicepreşedintelui instanţei pentru a se păstra în condiţii de maximă
securitate.
Ij8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
Ij]
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
Etpertitele
În cazurile în care pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei sunt necesare cunoştinţele unui
expert, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată va dispune, la cerere sau din ofciu, efectuarea unei
expertize.
Conform art. 117 alin. 1 C.proc.pen. este obligatorie efectuarea expertizei psihiatrice în cazul infracţiunii de
omor deosebit de grav precum şi în cazul în care organul judiciar are îndoieli asupra stării psihice a învinuitului
sau inculpatului. Potrivit alin. 3 al art. 117 C.proc.pen. este de asemenea obligatorie efectuarea unei expertize
pentru stabilirea cauzelor morţii dacă nu s-a întocmit un raport medico legal. De asemenea, în cazul infracţiu-
nilor săvârşite de către un minor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani este obligatorie efectuarea unei expertize
psihiatrice pentru a stabili existenţa discernământului la momentul comiterii faptei.
În principiu, în situaţiile în care sunt necesare cunoştinţele unui expert, dar şi în toate cazurile în care,
conform legii, efectuarea unei expertize este obligatorie, aceasta se dispune încă din faza de urmărire penală. În
cursul judecăţii se poate ajunge la efectuarea unei supliment de expertiză, a unei noi expertize, expertului i se
pot solicita lămuriri în scris ori în faţa instanţei.
Astfel, conform art. 124 C.proc.pen. când instanţa constată, la cerere sau din ofciu, că expertiza nu este
completă, dispune efectuarea unui supliment de expertiză fe de către acelaşi expert, fe de către altul. De aseme-
nea, când se socoteşte necesar, se cer expertului lămuriri suplimentare în scris, ori se dispune chemarea lui spre a
da explicaţii verbale asupra raportului de expertiză, caz în care ascultarea expertului se face potrivit dispoziţiilor
privitoare la ascultarea martorilor. Dacă instanţa are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de
expertiză, va dispune efectuarea unei noi expertize.
Pentru situaţiile în care în cursul urmăririi penale nu s-a efectuat o expertiză ci un raport de constatare
tehnico-ştiinţifcă sau medico legală, instanţa de judecată, din ofciu sau la cererea oricăreia dintre părţi, dacă
apreciază că raportul tehnico-ştiinţifc ori medico-legal nu este complet sau concluziile acestuia nu sunt precise,
va dispune refacerea sau completarea constatării tehnico-ştiinţifce ori medico-legale, sau efectuarea unei ex-
pertize (art. 115 C.proc.pen.).
În cazurile în care, în cursul urmăririi penale nu s-a efectuat o expertiză, dacă instanţa apreciază că pentru
lămurirea exactă a împrejurărilor cauzei sunt necesare cunoştinţele unui expert, la cerere sau din ofciu, poate
dispune efectuarea unei expertize. De asemenea, anumite cereri formulate în cursul procesului penal, sau ulte-
rior, în faza de executare a hotărârii judecătoreşti, pot f soluţionate numai pe baza concluziilor unei expertize
medico-legale. Este cazul cererii de suspendare a procesului penal (art. 303 alin. 1 C.proc.pen.), sau a celor de
amânare sau întrerupere a executării pedepsei (453 lit c C.proc.pen, art. 455 C.proc.pen.).
Procedura efectuării expertizei
1. Când expertiza urmează să fe efectuată de un serviciu medico-legal, de un laborator de expertiză cri-
minalistică sau de orice institut de specialitate, instanţa de judecată se adresează acestora pentru efectuarea
expertizei. Conform art. 118 alin. 3 C.proc.pen., fecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat
de ea să participe la efectuarea expertizei.
Instanţa va stabili obiective expertizei şi termenul în care aceasta trebuie efectuată. În anumite situaţii
(expertiza medico-legală psihiatrică, expertiza grafcă), în vederea efectuării expertizei se dispune şi înaintarea
dosarului.
ADRESĂ PENTRU EFECTUAREA EXPERTIZĂ DE CĂTRE O INSTITUŢIE
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
.................................................................
(denumirea instituţiei)
Sediul ....................................................................
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de ............ pronunţată în dosarul susmenţionat
s-a dispus efectuarea unei expertize ...........................................*, având următoarele obiective:
..........................................................................................................................................., urmând ca la
efectuarea acesteia să participe în calitate de experţi parte ...................**
În vederea efectuării expertizei vă înaintăm dosarul nr.............., ( compus din.............)*** privindu-l pe
inculpatul............................
În consecinţă, vă solicităm să efectuaţi expertiza dispusă în cauză şi să înaintaţi raportul de expertiză până
la următorul termen de judecată, stabilit pentru data de ..............
PREŞEDInTE GREFIER
* - felul expertizei (ex. medico-legală, grafcă)
**- se comunică numele experţilor parte în ipoteza în care părţile au solicitat ca efectuarea expertizei să se facă în
prezenţa acestora.
***- număr volume, număr fle
Observaţii: dosarul se înaintează numai în situaţia în care există o dispoziţie a instanţei în acest sens.
2. În celelalte cazuri, (expertiză contabilă, expertiză tehnică-auto etc.) expertul este numit de instanţa de
judecată. Pentru aceste situaţii instanţa de judecată, aceasta va solicita mai întâi, pe bază de adresă, Biroului Lo-
cal de Expertize tehnice judiciare, comunicarea numelor mai multor experţi din specialitatea respectivă, urmând
ulterior a f desemnat expertul. În aceste cazuri onorariul expertului va f stabilit de instanţa, expertul putând
solicita ulterior majorarea acestuia.
I8o
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I8I
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
ADRESĂ B.L.E.T.J.
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
biroul Local de Expertize Tehnice -
Judiciare de pe lângă Tribunalul ..............................*
Sediul ....................................................................
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de ............ pronunţată în dosarul susmenţionat
s-a dispus efectuarea unei expertize ...........................................**, având următoarele obiective:
...........................................................................................................................................
În vederea desemnării expertului vă solicităm ca, până la următorul termen de judecată, stabilit pentru data
de .............. să ne comunicaţi numele numele şi adresele a .............***experţi...................****
PREŞEDInTE GREFIER
*- tribunalul în a cărui rază teritorială se afă instanţa care a dispus efectuarea expertizei. Dacă expertiza se dispune
de către Curtea de apel,
**- felul expertizei
***- numărul de experţi solicitat de instanţă
****- specialitatea expertului
Lămuriri date expertului şi părţilor
Art. 120. Lămuriri date expertului şi părţilor. Extras (1) Organul de urmărire penală sau instanţa de
judecată, când dispune efectuarea unei expertize, fxează un termen la care sunt chemate păr-
ţile, precum şi expertul, dacă acesta a fost desemnat de organul de urmărire penală sau de instanţă.
(2) La termenul fxat se aduce la cunoştinţă părţilor şi expertului obiectul expertizei şi în-
trebările la care expertul trebuie să răspundă şi li se pune în vedere că au dreptul să facă obser-
vaţii cu privire la aceste întrebări şi că pot cere modifcarea sau completarea lor.
(3) Părţile mai sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recoman-
dat de fecare dintre ele, care să participe la efectuarea expertizei.
(4) După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi şi expert, organul de urmărire penală sau instanţa
de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a f efectuată expertiza, încu-
noştinţându-l totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile.
ADRESĂ EXPERT DESEMNAT DE CĂTRE INSTANŢĂ
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
.................................................................*
Domiciliu/Sediul ....................................................................
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de ............ pronunţată în dosarul susmenţio-
nat, aţi fost desemnat expert pentru efectuarea unei expertize .............................., cu următoarele obiecti-
ve:......................................................................................................................................................................
.......................................
S-a fxat un onorariu provizoriu în cuantum de ................................. care a fost achitat de ......................
cu chitanţa nr. ............
În consecinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 120 C.proc.pen. vă solicităm să vă prezentaţi la termenul
de judecată din data de .............., completul.........ora...........sala.
PREŞEDInTE GREFIER
* numele expertului desemnat
În practică, în situaţiile în care expertizele dispuse nu au o complexitate deosebită, pentru celeritatea jude-
cării cauzei, procedura prevăzută de art. 120 C.proc.pen. este simplifcată, în sensul că nu se mai acordă un alt
termen pentru chemarea expertului în faţa instanţei, ci acestuia i se comunică faptul că a fost desemnat expert,
obiectivele expertizei, onorariul provizoriu stabilit şi dacă acesta a fost achitat, şi dacă la efectuarea expertizei
urmează să participe părţile şi experţii parte încuviinţaţi.
Schirbarea inca4rării juri4ice
Art. 334. Schimbarea încadrării juridice. Dacă în cursul judecăţii se consideră că încadrarea juridică dată
faptei prin actul de sesizare urmează a f schimbată, instanţa este obligată să pună în discuţie noua
încadrare şi să atragă atenţia inculpatului că are dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă
sau eventual amânarea judecăţii, pentru a-şi pregăti apărarea.
Jurisprudenţă RIL 1/2006
Schimbarea încadrării juridice a faptei ce face obiectul actului de sesizare a instanţei, prin încheiere pronunţată înainte
de soluţionarea cauzei, nu atrage incompatibilitatea judecătorului care a făcut parte din completul de judecată.
I8z
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I8j
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
Exemple de consemnare în încheierea de şedinţă
Conform art. 334 C.proc.pen. Instanţa, din ofciu, pune în discuţie schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de
..... prev. de art. ......, în infracţiunea de..........prev. de art. ......, şi atrage atenţia inculpatului că poate solicita lăsarea
cauzei la sfârşitul şedinţei sau chiar amânarea acesteia în vederea pregătirii apărării.
Ierrinarea cercetării ju4ecătoreşti
Art. 339. Terminarea cercetării judecătoreşti. (1) Înainte de a declara terminată cercetarea judecătorească,
preşedintele întreabă pe procuror şi pe părţi dacă mai au de dat explicaţii ori de formulat cereri noi pentru com-
pletarea cercetării judecătoreşti.
(2) Dacă nu s-au formulat cereri sau dacă cererile formulate au fost respinse, ori dacă s-au efectuat comple-
tările cerute, preşedintele declară terminată cercetarea judecătorească.
Exemple de consemnare în încheierea de şedinţă
Constatând că nu mai sunt cereri noi de formulat, conform art. 339 alin. 2 C.proc.pen. Instanţa declară terminată
cercetarea judecătorească, find deschise dezbaterile.
0etbaterile
Sediul materiei art. 340-34C.proc.pen
Art. 340. Dezbaterile şi ordinea în care se dă cuvântul. (1) După terminarea cercetării judecătoreşti se
trece la dezbateri, dându-se cuvântul în următoarea ordine: procurorului, părţii vătămate, părţii
civile, părţii responsabile civilmente şi inculpatului.
(2) Preşedintele poate da cuvântul şi în replică, respectându-se aceeaşi ordine.
(3) Preşedintele are dreptul să întrerupă pe cei care au cuvântul, dacă în susţinerile lor depăşesc limitele
cauzei ce se judecă.
(4) Pentru motive temeinice dezbaterile pot f întrerupte. Întreruperea nu poate f mai mare de 5 zile.
Art. 341. Ultimul cuvânt al inculpatului. (1) Preşedintele înainte de a încheia dezbaterile dă ultimul cuvânt
inculpatului personal.
(2) În timpul în care inculpatul are ultimul cuvânt, nu i se pot pune întrebări. Dacă inculpatul relevă fapte sau
împrejurări noi, esenţiale pentru soluţioarea cauzei, instanţa dispune reluarea cercetării judecătoreşti.
Art. 342. Concluzii scrise. (1) Instanţa, când socoteşte necesar, poate cere părţilor, după închiderea dezba-
terilor, să depună concluzii scrise.
(2) Procurorul şi părţile pot depune concluzii scrise, chiar dacă nu au fost cerute de instanţă.
activitatea ulterioară şedinţei de judecată
Obligaţii ale greferului de şedinţă
art. 07 ROI
(1) Încheierile de amânare a judecăţii cauzelor, conceptele de citare pentru termenul urmă-
tor, adresele şi celelalte lucrări dispuse de instanţă, precum şi încheierile de amânare a pro-
nunţării se întocmesc de grefer în termen de două zile lucrătoare, iar partea introductivă a
hotărârilor, în 3 zile lucrătoare de la terminarea şedinţei, cu excepţia situaţiilor în care legea prevede
termene mai scurte.
(2) Termenele prevăzute la alin. (1) pot f depăşite, cu aprobarea şi în măsura stabilită de preşedintele in-
stanţei, cu excepţia cauzelor urgente sau a celor pentru care legea prevede un termen mai scurt de exercitare a
căilor de atac.
art. 08 ROI
(1) Judecătorii sunt obligaţi să verifce efectuarea în termen a încheierilor şi a celorlalte lucrări întocmite de
greferul de şedinţă, restituindu-le pe cele necorespunzătoare şi dând îndrumările necesare pentru refacerea lor.
(2) După redactarea şi semnarea încheierilor, greferii de şedinţă predau dosarele amânate greferului arhivar
şef, care semnează de primirea lor pe listele de şedinţă.
(3) Citaţiile şi mandatele de aducere se întocmesc în ordinea urgenţei, cel mai târziu a doua
zi după întocmirea conceptelor de citare. notele telefonice sau telegrafce de citare se trans-
mit de îndată, în primul caz făcându-se menţiunea datei, orei şi persoanei care le-a primit,
după care se depun la dosarul cauzei.
încheierea de şedinţă
Art. 305. Încheierea de şedinţă. (1) Desfăşurarea procesului în şedinţa de judecată se consemnează
într-o încheiere care cuprinde:
a) ziua, luna, anul şi denumirea instanţei;
b) menţiunea dacă şedinţa a fost sau nu publică;
c) numele şi prenumele judecătorilor, procurorului şi greferului;
d) numele şi prenumele părţilor, apărătorilor şi ale celorlalte persoane care participă în proces şi care au
fost prezente la judecată, precum şi ale celor care au lipsit, cu arătarea calităţii lor procesuale şi cu menţiunea
privitoare la îndeplinirea procedurii;
e) enunţarea faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecată şi textele de lege în care a fost încadrată
fapta;
f) înscrisurile care s-au citit în şedinţă;
g) cererile de orice natură formulate de procuror, de părţi şi de ceilalţi participanţi la proces;
h) concluziile procurorului şi ale părţilor;
i) măsurile luate în cursul şedinţei.
(2) Încheierea se întocmeşte de grefer în 24 de ore de la terminarea şedinţei şi se semnează de preşedintele
completului de judecată şi de grefer.
(3) Când hotărârea se pronunţă în ziua în care a avut loc judecata, nu se întocmeşte o încheiere separată.
Art. 311. Felul hotărârilor. (1) Hotărârea prin care cauza este soluţionată de prima instanţă de judecată
sau prin care aceasta se dezînvesteşte fără a soluţiona cauza se numeşte sentinţă.
(2) Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra apelului, recursului, recursului în interesul legii, precum
şi hotărârea pronunţată de instanţa de recurs în rejudecarea cauzei se numeşte decizie.
(3) Toate celelalte hotărâri date de instanţe în cursul judecăţii se numesc încheieri.
I8¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I8¡
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
Structura incheierii 4e şe4inţă:
Fiind o hotărâre judecătorească, încheierea de şedinţă are aceeaşi structură ca şi hotărârea, find deci forma-
tă din trei părţi respectiv partea introductivă sau practicaua, considerentele şi dispozitivul.
Încheierea trebuie să cuprindă toate menţiunile prevăzute de art. 305 alin. 1 C.proc.pen., după cum ur-
mează: în practica datele prevăzute de dispoziţiile art. 305 alin. 1 lit. a-h C.proc.pen., în considerente motivarea
măsurilor dispuse în cursul şedinţei, iar în dispozitiv măsurile dispuse art. 305 alin. 1 lit. i C.proc.pen.
În anumite situaţii, respectiv în cazurile în care se formulează o cerere, se invocă o excepţie, de soluţionarea
căreia depinde continuarea sau nu a judecăţii la termenul respectiv, modul de întocmire a încheierii va f oarecum
diferit, în sensul că, atât susţinerile părţilor şi ale Ministerului Public cât şi dispoziţia motivată a instanţei se vor
regăsi în practicaua încheierii.
ROmÂnIA
Judecătoria .................. - Secţia Penală (art. 305 lit. a)
DOSAR NR. ...../.../.......
Î n C H E I E R E
Şedinţa publică de la......(art. 305 lit. a, b)
Instanţa constituită din:(art.305lit.c)
PREŞEDINTE: .......................................
GREFIER: :.......................................
MINISTERUL PUBLIC - Parchetul de pe lângă ......... a fost reprezentat de procuror................................
sau
Instanţa compusă* din:
PREŞEDINTE: .......................................
Grefer de şedinţă: :.......................................
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ......... a fost reprezentat de procuror................................
Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul........., trimis în judecată, pentru săvârşirea infracţiu-
nii de ......... prev. de art..... (art. 305 lit. e C.proc.pen.)
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: ex: inculpatul (nume, prenume), asistat de apărător
din ofciu - av. ...... (nume prenume), în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr......, emisă de
Baroul ........ depusă la dosar la fla ......, /asistat de apărător ales – av. ...... (nume prenume), în baza împuternicirii
avocaţiale nr........emisă de........, partea vătămată ....... (nume, prenume), lipsă find ...... (numele persoanele
lipsă şi calitatea lor în cauză).............. (art. 305 lit. d teza I)
Procedura de citare legal/nelegal îndeplinită**. (art. 305 lit. d teza a II a C.proc.pen.)
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă care învederează ...........................***, după care...
.....................
Tot ce se întâmplă în şedinţă (art. 305 alin. lit. f,g,h)
InSTAnŢA:
motivarea instanţei aspra măsurilor dispuse****
DISPUnE:
măsurile dispuse
Amână cauza şi fxează termen de judecată la data de..........., ora 8:30, CI, camera 203, pentru când se
citează/ părţile au termen în cunoştinţă. *****
Pronunţată în şedinţă publică, azi...
PREŞEDInTE GREFIER
TERMEN LA DATA DE:.......... ora ......, completul......., camera ......
Observaţii
*- Prin “compunerea instanţei” se înţelege alcătuirea completului de judecată cu numărul de judecători prevăzuţi
de lege pentru a soluţiona respectiva cauză (în primă instanţă - un judecător, în apel doi judecători şi în recurs trei jude-
cători).
Prin “constituirea instanţei” se înţelege alcătuirea acesteia în complexul ei cu grefer şi procuror
**- în ipoteza în care procedura de citare este nelegal îndeplinită se vor arăta motivele (ex. procedura de citare nelegal
îndeplinită cu partea civilă Y, pentru care dovada de îndeplinire a procedurii de citare nu a fost restituită la dosar).
***- Conform art. 04 ROI, după strigarea cauzei şi apelul părţilor greferul de şedinţă face oral referatul cauzei, pre-
zentând pe scurt obiectul pricinii şi stadiul în care se afă judecata acesteia, comunică modul în care s-a îndeplinit procedura
de citare a persoanelor chemate la proces şi dacă s-au realizat celelalte măsuri dispuse de instanţă la termenele anterioare.
Din toate aceste date cuprinse în referatul oral, în această parte a practicalei va f consemnat doar modul în care s-au
realizat măsurile dispuse de către instanţă la termenul anterior, dar şi actele/cererile etc. depuse de către părţi/participanţi
prin serviciul registratură, între termenele de judecată. Toate celelalte date din referatul oral rezultă din consemnările an-
terioare din practicaua încheierii (obiectul cauzei, modul de îndeplinire a procedurii de citare). Dacă însă anterior nu s-au
arătat motivele pentru care procedura de citare a fost nelegal îndeplinită, făcându-se doar menţiunea ”procedura de citare
nelegal îndeplinită”, se vor consemna tot aici şi motivele pentru care procedura de citare nu a fost legal îndeplinită (Ex. s-a
făcut referatul cauzei de către grefer care învederează că dovada de îndeplinirea procedurii de citare a inculpatului X a fosr
restituită cu menţiunea „destinatar mutat de la adresă”)
****- se vor motiva soluţiile dispuse asupra tuturor cererilor formulate de către procuror şi de către părţi.
*****- dispoziţia de amânare a cauzei va f trecută întotdeanu după toate celelelte măsuri dispuse şi care au atras
amânarea cauzei
I8ê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I8j
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
ROmÂnIA
JUDECĂTORIA ..................Secţia penală
DOSAR NR. .../.../......
Î n C H E I E R E
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN .................
INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:
PREŞEDINTE: ....................................
GREFIER: ....................................
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă .......... a fost reprezentat de procuror G.C.
Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul G.B., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiuni
de vătămare corporală din culpă prev. de art. 184 alin.2,4 C. pen.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul G.B. asistat de apărător ales avocat A.V. cu
împuternicire avocaţială nr........., emisă de ........, depusă la fla 6/dosar, apărătorul părţii civile V.N., avocat Z.I.
cu împuternicire avocaţială nr........., emisă de Baroul Bucureşti, depusă la fla 13/dosar, martorul D.C., lipsind
părţile civile V.N. şi Spitalul Clinic de Urgenţă D.B., precum şi martorii A.B. şi E.F.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă care învederează instanţei că s-a depus la dosar din
partea Spitalul Clinic de Urgenţă D.B., decontul cheltuielilor de spitalizare referitoare la partea civilă V.N., după
care:
Conform art. 318 C.proc.pen., se procedează la identifcarea inculpatului care se legitimează cu C. I seria...
nr.........., şi conform art 319 C.proc.pen. Instanţa dispune ca martorul D.C. să părăsească sala de şedinţă, punân-
du-i-se în vedere să nu se îndepărteze fără încuviinţarea sa.
Potrivit dispoziţiilor art. 300 alin. 1 C.proc.pen., Instanţa pune în discuţie verifcarea regularităţii actului de
sesizare.
Reprezentantul Ministerului Public solicită să se constate că sesizarea a fost făcută cu respectarea dispozi-
ţiilor art. 263 şi 264 C.proc.pen.
Apărătorul părţii civile V.N. cât şi apărătorul inculpatului G.B. achiesează la concluziile reprezentantului
Ministerului Public.
Instanţa constată regularitatea actului de sesizare, după care, având în vedere că nu sunt alte cereri preala-
bile de formulat, conform art. 322 C.proc.pen. s-a dat citire actului de sesizare, Instanţa explicându-i inculpatului
în ce constă învinuirea ce i se aduce, aducându-i totodată la cunoştinţă dreptul de a nu face nici o declaraţie, şi
că tot ceea ce declară poate f folosit şi împotriva sa, dreptul de a pune întrebări părţii civile şi martorilor şi de
a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti, precum şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa instanţei, orice
schimbare a locuinţei pe parcursul procesului penal..
Conform art. 323 C.proc.pen. a fost ascultat inculpatul G.B., a cărui declaraţie a fost consemnată şi ataşată
la dosarul cauzei, după citire şi semnare.
În continuare, conform art. 327 C.proc.pen. s-a procedat la audierea sub prestare de jurământ a martorului
D.C. declaraţia acestuia find consemnată şi ataşată la dosarul cauzei, după citire şi semnare.
Instanţa acordă cuvântul asupra cererilor de probe noi.
Reprezentantul Ministerului Public nu solicită încuviinţarea de probe noi, ci doar administrarea probelor din
cursul urmăririi penale, şi, având în vedere că din dosarul de urmărire penală lipseşte fşa de cazier a inculpatului
G.B. pune concluzii de efectuare a unei adrese la IJP Dolj pentru comunicarea acesteia.
Având cuvântul, apărătorul părţii civile V.N., solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, respectiv facturi şi
bonuri fscale reprezentând cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea medicamentelor prescrise şi un martor
F.V. în dovedirea celorlalte pretenţii formulate şi depune la dosar adresa martorului. Arată că insistă în audierea
martorilor lipsă la termenul de astăzi.
Apărătorul inculpatului G.B., în raport de concluziile total contradictorii ale celor două expertize tehnice
–auto efectuate în cursul urmăririi penale, în sensul că în primul se stabileşte culpa exclusivă a victimei în pro-
ducerea accidentului, pe când în cel de-al doilea, culpa concurentă a inculpatului cu cea a victimei, apreciază
că aceste aspecte nu au fost pe deplin lămurite, şi, ca atare, solicită efectuarea unei noi expertize tehnice auto
având următoarele obiective: dinamica producerii accidentului rutier, stabilirea vitezei de deplasare a autoturis-
mului implicat în accident, stabilirea momentului în care a apărut starea de pericol şi cine a creat această stare,
stabilirea mecanismului de producere a impactului şi a posibilităţilor de evitare a accidentului; arătarea regulilor
de circulaţie încălcate de cei implicaţi în accident
Insistă în audierea martorilor din acte şi nu se opune încuviinţării probei cu acte şi un martor solicitată de
partea civilă.
Reprezentantul Ministerului Public arată că nu se opune încuviinţării probelor aşa cum au fost acestea soli-
citate de partea civilă.. Totodată, pune concluzii de respingere a cererii de efectuare a unei noi expertize tehnice,
arătând că, concluziile aparent contradictorii ale expertizelor din cursul urmăririi penale se datorează faptului că
la prima expertiză efectuată expertul nu a avut în vedere toate datele anchetei.
Apărătorul părţii civile V.N. nu se opune încuviinţării probelor, aşa cum au fost acestea solicitate.
I n S T A n Ţ A:
Asupra probelor solicitate de către partea civilă V.N., respectiv proba cu înscrisuri şi ascultarea în calitate de
martor a numitului F.N., în dovedirea cuantumului pretenţiilor civile, apreciindu-le concludente şi utile cauzei, în
baza art. 67 alin. 2 C.proc.pen. urmează a le încuviinţa.
Având în vedere concluziile contradictorii ale rapoartelor de expertiză tehnică auto efectuate în cursul ur-
măririi penale, existând astfel îndoieli cu privire la exactitatea acestora, în baza art. 125 C. proc. pen. instanţa
urmează a încuviinţa cererea inculpatului G.B. de efectuare a unei noi expertize tehnice auto, având următoarele
obiective:
• stabilirea dinamicii producerii accidentului rutier cu următoarele precizări: stabilirea vitezei de deplasare
a autoturismului implicat în accident, stabilirea momentului în care a apărut starea de pericol şi cine a creat
această stare, stabilirea mecanismului de producere a impactului şi a posibilităţilor de evitare a accidentului;
• arătarea regulilor de circulaţie încălcate de cei implicaţi în accident
În vederea efectuării raportului de expertiză instanţa va stabili onorariu provizoriu în suma de 700 lei, în
sarcina inculpatului G.B. şi va dispune efectuarea unei adrese la Biroul Local de Expertize Tehnice pentru comu-
nicarea numelui a 3 experţi tehnici auto.
Constatând că din dosarul de urmărire penală lipseşte fşa de cazier a inculpatului instanţa va dispune
efectuarea unei adrese către IJP Dolj pentru comunicarea acesteia.
I88
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I8]
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
În vederea administrării probelor noi şi a audierii martorilor din acte, va dispune amânarea judecării cauzei,
motiv pentru care,
D I S P U n E:
Încuviinţează, pentru partea civilă V.N., proba cu înscrisuri şi un martor- F.N.Încuviinţează, pentru inculpa-
tul G.B., efectuarea unei noi expertize tehnice auto, având următoarele obiective:
• stabilirea dinamicii producerii accidentului rutier cu următoarele precizări: stabilirea vitezei de deplasare
a autoturismului implicat în accident, stabilirea momentului în care a apărut starea de pericol şi cine a creat
această stare, stabilirea mecanismului de producere a impactului şi a posibilităţilor de evitare a accidentului;
• arătarea regulilor de circulaţie încălcate de cei implicaţi în accident
Stabileşte onorariu provizoriu în suma de 700 lei, în sarcina inculpatului G B.
Dispune efectuarea unei adrese la Biroul Local de Expertize Tehnice pentru comunicarea numelui a 3 experţi
tehnici auto.
Dispune efectuarea unei adrese către IJP Dolj pentru comunicarea fşei de cazier a inculpatului G.B.
Amână cauza şi fxează termen de judecată la data de ........, ora ........ completul............, sala..........., pen-
tru când se citează părţile civile V.N. şi Spitalul Clinic de Urgenţă D.B., martorii A.B., E.F. şi F.N., inculpatul G.B.
având termen în cunostinţă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi ................
PREŞEDInTE GREFIER
TERMEN LA DATA DE: ........ ora ........., completul............., sala...............
Formularea unor cereri, excepţii de care depinde continuarea judecăţii - mod de consemnare în încheiere
ROmÂnIA
JUDECĂTORIA ..................Secţia penală
DOSAR NR. .../.../......
Î n C H E I E R E
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN ......
INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:
PREŞEDINTE: ....................................
GREFIER: ....................................
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă .......... a fost reprezentat de procuror G.C.
Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul G.B., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiuni
de vătămare corporală din culpă prev. de art. 184 alin.2,4 C. pen.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul G.B. asistat de apărător ales avocat A.V.
cu împuternicire avocaţială nr........., emisă de ........., depusă la fla 6/dosar, apărătorul părţii civile V.N., avocat
Z.I. cu împuternicire avocaţială nr........., emisă de Baroul ............, depusă la fla 13/dosar, martorul D.C., lipsind
părţile civile V.N. şi Spitalul Clinic de Urgenţă D.B., precum şi martorii A.B. şi E.F.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă care învederează instanţei că s-a depus la dosar din
partea Spitalul Clinic de Urgenţă D.B., decontul cheltuielilor de spitalizare referitoare la partea civilă V.N., după
care:
Conform art. 318 C.proc.pen., se procedează la identifcarea inculpatului care se legitimează cu C. I seria...
nr.........., şi conform art 319 C.proc.pen. Instanţa dispune ca martorul D.C. să părăsească sala de şedinţă, punân-
du-i-se în vedere să nu se îndepărteze fără încuviinţarea sa.
Potrivit dispoziţiilor art. 300 alin. C.proc.pen., Instanţa pune în discuţie verifcarea regularităţii actului de sesizare.
Reprezentantul Ministerului Public solicită să se constate că sesizarea a fost făcută cu respectarea dispoziţiilor art.
263 şi 264 C.proc.pen.
Apărătorul părţii civile V.N. achiesează la concluziile reprezentantului Ministerului Public.
Apărătorul inculpatului G.B. solicită restituirea cauzei la parchet arătând că rechizitoriul nu a fost verifcat sub aspec-
tul legalităţii şi temeiniciei de către prim procurorul parchetului.
Având cuvântul asupra cererii de restituire a cauzei la parchet, reprezentantul Minsiterului Public pune concluzii de
respingere a acesteia, arătând că din adresa de înaintare a dosarului la instanţă rezultă că rechizitoriul a fost verifcat
de către prim procurorul parchetului. De asemenea arată că, chiar în condiţiile în care această menţiune nu ar f existat,
neregularitatea poate f acoperită prin acordarea unui termen în acest sens, astfel cum s-a stabilit prin decizia 9/2008 a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Apărătorul părţii civile V.N. achiesează la concluziile reprezentantului Ministerului Public, arătând că prin cererea
formulată se urmăreşte tergiversarea soluţionării cauzei.
Instanţa respinge cererea de restituire a cauzei la parchet ca neîntemeiată, având în vedere că în adresa
de înaintare a dosarului la instanţă există menţiunea expresă că rechizitoriul a fost verifcat sau aspectul
legalităţii şi temeiniciei de către prim procurorul parchetului de pe lângă......., constatând regularitatea
actului de sesizare.
Având în vedere că nu sunt alte cereri prealabile de formulat, conform art. 322 C.proc.pen. s-a dat citire
actului de sesizare, Instanţa explicându-i inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce, aducându-i totodată
la cunoştinţă dreptul de a nu face nici o declaraţie, şi că tot ceea ce declară poate f folosit şi împotriva sa, dreptul
de a pune întrebări părţii civile şi martorilor şi de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti, precum şi
obligaţia de a aduce la cunoştinţa instanţei, orice schimbare a locuinţei pe parcursul procesului penal.
Conform art. 323 C.proc.pen. a fost ascultat inculpatul G.B., a cărui declaraţie a fost consemnată şi ataşată
la dosarul cauzei, după citire şi semnare.
În continuare, conform art. 327 C.proc.pen. s-a procedat la audierea sub prestare de jurământ a martorului
D C declaraţia acestuia find consemnată şi ataşată la dosarul cauzei, după citire şi semnare.
Instanţa acordă cuvântul asupra cererilor de probe noi.
Reprezentantul Ministerului Public nu solicită încuviinţarea de probe noi, ci doar administrarea probelor din
cursul urmăririi penale, şi, având în vedere că din dosarul de urmărire penală lipseşte fşa de cazier a inculpatului
G.B. pune concluzii de efectuare a unei adrese la IJP Dolj pentru comunicarea acesteia.
I]o
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I]I
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
Având cuvântul, apărătorul părţii civile V.N., solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, respectiv facturi şi
bonuri fscale reprezentând cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea medicamentelor prescrise şi un martor
F.V. în dovedirea celorlalte pretenţii formulate şi depune la dosar adresa martorului. Arată că insistă în audierea
martorilor lipsă la termenul de astăzi.
Apărătorul inculpatului G.B., în raport de concluziile total contradictorii ale celor două expertize tehnice
–auto efectuate în cursul urmăririi penale, în sensul că în primul se stabileşte culpa exclusivă a victimei în pro-
ducerea accidentului, pe când în cel de-al doilea, culpa concurentă a inculpatului cu cea a victimei, apreciază
că aceste aspecte nu au fost pe deplin lămurite, şi, ca atare, solicită efectuarea unei noi expertize tehnice auto
având următoarele obiective: dinamica producerii accidentului rutier, stabilirea vitezei de deplasare a autoturis-
mului implicat în accident, stabilirea momentului în care a apărut starea de pericol şi cine a creat această stare,
stabilirea mecanismului de producere a impactului şi a posibilităţilor de evitare a accidentului; arătarea regulilor
de circulaţie încălcate de cei implicaţi în accident
Insistă în audierea martorilor din acte şi nu se opune încuviinţării probei cu acte şi un martor solicitată de
partea civilă.
Reprezentantul Ministerului Public arată că nu se opune încuviinţării probelor aşa cum au fost acestea soli-
citate de partea civilă.. Totodată, pune concluzii de respingere a cererii de efectuare a unei noi expertize tehnice,
arătând că, concluziile aparent contradictorii ale expertizelor din cursul urmăririi penale se datorează faptului că
la prima expertiză efectuată expertul nu a avut în vedere toate datele anchetei.
Apărătorul părţii civile V.N. nu se opune încuviinţării probelor, aşa cum au fost acestea solicitate.
I n S T A n Ţ A:
Asupra probelor solicitate de către partea civilă V.N., respectiv proba cu înscrisuri şi ascultarea în calitate de
martor a numitului F.N., în dovedirea cuantumului pretenţiilor civile, apreciindu-le concludente şi utile cauzei, în
baza art. 67 alin. 2 C.proc.pen. urmează a le încuviinţa.
Având în vedere concluziile contradictorii ale rapoartelor de expertiză tehnică auto efectuate în cursul ur-
măririi penale, existând astfel îndoieli cu privire la exactitatea acestora, în baza art. 125 C. proc. pen. instanţa
urmează a încuviinţa cererea inculpatului G.B. de efectuare a unei noi expertize tehnice auto, având următoarele
obiective:
• stabilirea dinamicii producerii accidentului rutier cu următoarele precizări: stabilirea vitezei de deplasare
a autoturismului implicat în accident, stabilirea momentului în care a apărut starea de pericol şi cine a creat
această stare, stabilirea mecanismului de producere a impactului şi a posibilităţilor de evitare a accidentului;
• arătarea regulilor de circulaţie încălcate de cei implicaţi în accident
În vederea efectuării raportului de expertiză instanţa va stabili onorariu provizoriu în suma de 700 lei, în
sarcina inculpatului G.B. şi va dispune efectuarea unei adrese la Biroul Local de Expertize Tehnice pentru comu-
nicarea numelui a 3 experţi tehnici auto.
Constatând că din dosarul de urmărire penală lipseşte fşa de cazier a inculpatului instanţa va dispune
efectuarea unei adrese către IJP Dolj pentru comunicarea acesteia.
În vederea administrării probelor noi şi a audierii martorilor din acte, va dispune amânarea judecării cauzei,
motiv pentru care,
D I S P U n E:
Încuviinţează, pentru partea civilă V.N., proba cu înscrisuri şi un martor- F.N. Încuviinţează, pentru inculpa-
tul G.B., efectuarea unei noi expertize tehnice auto, având următoarele obiective:
- stabilirea dinamicii producerii accidentului rutier cu următoarele precizări: stabilirea vitezei de deplasare
a autoturismului implicat în accident, stabilirea momentului în care a apărut starea de pericol şi cine a creat
această stare, stabilirea mecanismului de producere a impactului şi a posibilităţilor de evitare a accidentului;
- arătarea regulilor de circulaţie încălcate de cei implicaţi în accident
Stabileşte onorariu provizoriu în suma de 700 lei, în sarcina inculpatului G B.
Dispune efectuarea unei adrese la Biroul Local de Expertize Tehnice pentru comunicarea numelui a 3 experţi
tehnici auto.
Dispune efectuarea unei adrese către IJP Dolj pentru comunicarea fşei de cazier a inculpatului G.B.
Amână cauza şi fxează termen de judecată la data de ........, ora ........ completul............, sala..........., pen-
tru când se citează părţile civile V.N. şi Spitalul Clinic de Urgenţă D.B., martorii A.B., E.F. şi F.N., inculpatul G.B.
având termen în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi ................
PREŞEDInTE GREFIER
TERMEN LA DATA DE: ........ ora ........., completul............., sala...............
ROmÂnIA
JUDECĂTORIA ..................Secţia penală
DOSAR NR. .../.../......
Î n C H E I E R E
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN ......
INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:
PREŞEDINTE: ..........................
GREFIER: ..........................
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă .......... a fost reprezentat de procuror ...
Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul T.N. trimis în judecată, în stare de arest preventiv
pentru săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 2 lit. b, c C.pen. cu aplicarea art. 37 lit. a C.pen. şi
nerespectarea hotărârilor judecătoreşti prev. de art. 271 alin. 4 C.pen., cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns inculpatul T.N., afat în stare de arest preventiv şi
asistat de apărător din ofciu - av. P.G., conform delegaţiei pentru asistenţă juridică din ofciu nr. .../...., emisă de
Baroul Bucureşti, depusă la dosar la fla 14, partea vătămată T.D., lipsă find martorii D.M., T.M. şi T.C.
Procedura de citare legal îndeplinită.
I]z
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I]j
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă, după care, partea vătămată T.D. învederează că mar-
torul T.M., vecinul său, a decedat, depunând la dosar copia legalizată a certifcatului de deces al acestuia.
Inculpatul T.N. solicită amânarea judecării cauzei în vederea angajării unui apărător.
Având cuvântul asupra cererii de amânare, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a acesteia
arătând că în cauză au mai fost acordate două termene în acest sens.
Partea vătămată arată că lasă soluţia la aprecierea instanţei.
Instanţa respinge ca neîntemeiată cererea de amânare formulată de către inculpat, având în vedere că
acestuia i-au mai fost acordate două termene de judecată în acelaşi scop, astfel că inculpatul urmează a f
asistat la acest termen de apărătorul din ofciu av. P.G., care a asigurat asistenţa juridică a acestuia şi la
termenele anterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 300 alin. 1 C.proc.pen., Instanţa pune în discuţie verifcarea regularităţii actului de
sesizare.
Reprezentantul Ministerului Public solicită să se constate că sesizarea a fost făcută cu respectarea dispozi-
ţiilor art. 263 şi 264 C.proc.pen.
Apărătorul inculpatului T.N. şi partea vătămată T.D. solicită se se constate că instanţa a fost legal sesizată.
Instanţa constată regularitatea actului de sesizare, acesta find întocmit cu respectarea dispoziţiilor art. 263
şi 264 C.proc.pen.
Partea vătămată arată că se constituie parte civilă cu suma de 320 lei, reprezentând contravaloarea telefo-
nului mobil sustras de inculpat.
Constatând că nu sunt alte cereri prealabile sau excepţii de formulat, se dispune citirea actului de sesizare.
Conform art. 322 C.proc.pen. s-a dat citire actului de sesizare, instanţa explicându-i inculpatului în ce constă
învinuirea ce i se aduce, aducându-i totodată la cunoştinţă dreptul de a nu face nici o declaraţie, dreptul de a
pune întrebări părţii civile şi martorilor şi de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti.
Conform art. 323 C.proc.pen. a fost audiat inculpatul, a cărui declaraţie a fost consemnată şi ataşată la
dosarul cauzei. Instanţa a respins întrebarea „ce studii are inculpatul” formulată de către partea civilă, apreciind
că nu este pertinentă.
În continuare, conform art. 326 C.proc.pen. s-a procedat la audierea părţii civile T.D., declaraţia acesteia
find consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.
Apreciind că audierea martorului T.M., nu mai este posibilă, având în vedere că acesta a decedat, aşa cum
rezultă din copia certifcatului de deces depus la dosar, instanţa, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 327 alin.3
C.proc.pen. dispune citirea declaraţiei dată de martor pe parcursul urmăririi penale, urmând ca aceasta să fe
avută în vedere la soluţionarea cauzei.
Se dă citire de către grefer a declaraţiei dată de martor, afată la fla 85 din dosarul de urmărire penală.
Reprezentantul Ministerului Public arată că nu solicită încuviinţarea de probe noi, ci doar administrarea
probelor din cursul urmăririi penale, insistând în audierea martorilor D.M. şi T.C., în raport de poziţia procesuală
a inculpatului care neagă că ar f exercitat violenţe asupra părţii civile.
.Având cuvântul, partea civilă solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, în dovedirea pretenţiilor civile, re-
spectiv actele de achiziţionare a telefonului mobil.
Apărătorul din ofciu al inculpatului T.N. arată că nu se opune probelor solicitate de partea civilă, că nu are
de formulat probe noi, insistând în audierea martorilor din acte.
Reprezentantul Ministerului Public arată că nu se opune încuviinţării probelor formulate de partea civilă.
InSTAnŢA:
În ceea ce priveşte proba cu înscrisuri formulată de partea civilă T.G., apreciind că aceasta este concludentă
şi utilă cauzei, în baza art. 67 alin. 2 C.proc.pen. urmează a o încuviinţa.
Având în vedere lipsa nejustifcată a martorilor D.M. şi T.C. la acest termen de judecată, în baza art. 198
alin. 2 C.proc.pen., va dispune amendarea acestora cu suma de 500 lei fecare, cu drept de a solicita scutirea sau
reducerea amnezii în termen de 10 zile de la comunicare.
În vederea administrării probelor, va dispune amânarea judecării cauzei, motiv pentru care,
DISPUnE:
Încuviinţează pentru partea civilă T.G. proba cu înscrisuri.
Dispune amendarea martorilor D.M. şi T.C cu suma de 500 lei fecare, cu drept de a solicita scutirea sau
reducerea amnezii în termen de 10 zile de la comunicare.
Amână cauza şi fxează termen de judecată la data de ........, ora ..., completul....., sala......, pentru când
se citează inculpatul la locul de deţinere, precum şi martorii D.M. şi T.C ca în precedent, partea civilă T.G. având
termen în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi ...........
PREŞEDInTE, GREFIER,
TERMEN LA DATA DE: ........ ora ........., completul............., sala...............
Reunirea cautelor in caturile 4e in4ivitibilitate şi conetitate
Sediul materiei art. 32-37 C.proc.pen.
Art. 32. Reunirea cauzelor. În caz de indivizibilitate sau de conexitate, judecata în primă instanţă, dacă are
loc în acelaşi timp pentru toate faptele şi pentru toţi făptuitorii, se efectuează de aceeaşi instanţă.
Art. 33. Cazurile de indivizibilitate. Este indivizibilitate:
a) când la săvârşirea unei infracţiuni au participat mai multe persoane;
b) când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite prin acelaşi act;
c) în cazul infracţiunii continuate sau în orice alte cazuri când două sau mai multe acte materiale alcătuiesc
o singură infracţiune.
Art. 34. Cazurile de conexitate. Este conexitate:
a) când două sau mai multe infracţiuni sunt săvârşite prin acte diferite, de una sau de mai multe persoane
împreună, în acelaşi timp şi în acelaşi loc;
b) când două sau mai multe infracţiuni sunt săvârşite în timp ori în loc diferit, după o prealabilă înţelegere
între infractori;
c) când o infracţiune este săvârşită pentru a pregăti, a înlesni sau ascunde comiterea altei infracţiuni, ori
este săvârşită pentru a înlesni sau a asigura sustragerea de la răspundere penală a făptuitorului altei infracţiuni;
I]¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I]¡
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
d) când între două sau mai multe infracţiuni există legătură şi reunirea cauzelor se impune pentru o bună
înfăptuire a justiţiei.
Art. 36. Instanţa competentă a hotărî reunirea cauzelor. (1) Reunirea cauzelor se hotărăşte de instanţa
căreia îi revine competenţa de judecată, potrivit dispoziţiilor art. 35.
(2) În cazul prevăzut în art. 35 alin. (3), reunirea cauzelor se hotărăşte de instanţa militară, care trimite
dosarul instanţei civile căreia îi revine competenţa.
Art. 37. Cazuri speciale. (1) În cazurile de indivizibilitate prevăzute în art. 33 lit. a) şi b), precum şi în cele
de conexitate, cauzele sunt reunite dacă ele se afă în faţa primei instanţe de judecată, chiar după desfinţarea
hotărârii cu trimitere de către instanţa de apel sau după casarea cu trimitere de către instanţa de recurs.
(2) Cauzele se reunesc şi la instanţele de apel, precum şi la cele de recurs, de acelaşi grad, dacă se afă în
acelaşi stadiu de judecată.
(3) În cazul de indivizibilitate prevăzut în art. 33 lit. c) cauzele trebuie să fe reunite întotdeauna.
Observaţii privind modul de întocmire a încheierilor de şedinţă
În cauză se vor întocmi două încheieri de şedinţă cu un conţinut diferit. În dosarul la care se reuneşte celălalt dosar,
în practica se vor consemna atât susţinerile părţilor şi ale Ministerului Public asupra cererii, cât şi dispoziţia motivată a
instanţei de reunire a cauzelor. În dosarul care va f reunit, în practica se va consemna discuţia despre reunire, în conside-
rente motivarea dispoziţiei iar în dispozitiv, dispoziţia de reunire a celor două cauze. Părţile şi martorii din dosarul reunit vor
deveni părţi, respectiv martori în celălalt dosar.
ROmÂnIA
Judecătoria .............Secţia penală
DOSAR NR. ..../..../........
Î n C H E I E R E
Şedinţa publică de la ..........
INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN :
PREŞEDINTE- ........................
GREFIER- ........................
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ............ – este reprezentat prin procuror ....
Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul P.R. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii
de furt califcat prevăzută de art. 208 al.1, 209 al.1 lit. e, g, i C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul P.R. asistat de apărător ales avocat A.I.
cu împuternicire avocaţială nr........., emisă de Baroul Bucureşti, depusă la fla 4/dosar, partea vătămată S.M.,
lipsind părţile civile I. M. şi I.C. precum şi martorii A.B. şi C.D. Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă după care instanţa pune în discuţie cererea formulată de
apărătorul inculpatului P.R. la termenul anterior, de reunire a dosarului 22/..../200 la cauza de faţă.
Apărătorul inculpatului P.R. solicită reunirea celor două dosare, având în vedere că ambele fapte au fost comise de
inculpat la aceeaşi dată, respectiv în noaptea de 25 aprilie 2009.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de reunire a cauzelor în temeiul dispoziţiilor art. 33 lit. c C.pen.
Partea vătămată S.M. arată că lasă la aprecierea instanţei.
Instanţa, constatând că fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată în dosarul nr. 122/..../2010,
reprezintă un act material al infracţiunii continuate pentru care inculpatul a fost trimis în judecată în dosarul nr.
111/..../2010, find îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 41 alin. 2 şi în ceea ce priveşte această faptă, în baza
art. 33 lit. c C.pen. rap. la art. 37 alin. 3 C.pen. dispune reunirea dosarului nr. 122/..../2010 la prezenta cauză.
S-a procedat la ascultarea părţii vătămate S.M., declaraţia acesteia find consemnată şi ataşată la dosarul
cauzei, după citire şi semnare.
Reprezentantul Ministerului Public arată că insistă în audierea martorilor A.B., C.D., H.M. care nu s-au pre-
zentat la acest termen deşi au fost legal citaţi, astfel că solicită emiterea unor mandate de aducere pe numele
acestora. De asemenea, solicită emiterea unei adrese la Judecătoria Deva, pentru a se înainta o copie a sentinţei
penale 222/2008 privindu-l pe inculpat, însoţită de un referat privind modalitatea de executare a acestei sentinţe.
Apărătorul inculpatului arată că insistă în audierea martorilor însă se opune emiterii adresei către Judecăto-
ria Deva, arătând că aceasta vizează o faptă comisă în minorat, de care, potrivit dispoziţiilor art. 38 C.pe. nu se
ţine seama la stabilirea stării de recidivă.
Partea vătămată S.M., arată că nu se opune, dar învederează că nu se va mai putea prezenta la termenele
următoare.
InSTAnŢA
Având în vedere că datele existente în fşa de cazier a inculpatului nu sunt complete, în sensul că nu rezultă data
la care inculpatul P.R. a fost liberat condiţionat din executarea sentinţei penale 222/2008 a Judecătoriei Deva, urmea-
ză a dispune efectuarea adrese la această instanţă, Biroul Executări penale, pentru a se înainta o copie a sentinţei
penale 222/2008 privindu-l pe inculpat, însoţită de un referat privind modalitatea de executare a acestei sentinţe.
Faţă de împrejurarea că la termenul de astăzi A.B., C.D., H.M. au fost legal citaţi şi nu s-a prezentat în faţa
instanţei, audierea acestor martori find necesară pentru lămurirea situaţiei de fapt, instanţa urmează a dispune
emiterea unor mandate de aducere pe numele martorilor pentru termenul ce se va acorda în cauză.
În vederea administrării probelor şi obţinerii relaţiilor solicitate, urmează a dispune amânarea judecării cauzei,
DISPUnE
Emiterea unei adrese către Judecătoria Deva, Biroul Executări penale, pentru a se înainta o copie a sentinţei pena-
le 222/2008 privindu-l pe inculpatul P.R., însoţită de un referat privind modalitatea de executare a acestei sentinţe.
Emite mandate de aducere pe numele martorilor A.B., C.D. şi H.M.
Amână cauza şi fxează termen de judecată la data de ........, ora ........ completul............, sala..........., pen-
tru când se citează părţile civile I. M., I.C. şi V.M., inculpatul P.R. şi partea vătămată S.M. având termen în
cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică azi, .............
PREŞEDInTE GREFIER
TERMEN LA DATA DE: ........ ora ........., completul............., sala...............
I]ê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I]j
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
ROmÂnIA
Judecătoria ................Secţia penală
DOSAR NR. ..../....../.........
Î n C H E I E R E
Şedinţa publică de la ..........
INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN :
PREŞEDINTE- ......................
GREFIER- ......................
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ............ este reprezentat prin procuror ....
Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul P.R. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii
de furt califcat prevăzută de art. 208 al.1, 209 al.1 lit. e, g, i C.pen.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul P.R. asistat de apărător ales avocat A.I. cu
împuternicire avocaţială nr........., emisă de Baroul Bucureşti, depusă la fla 10/dosar, lipsind partea civilă V.M.,
precum şi martorul H.M.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă după care, Instanţa pune în discuţie cererea formulată
de apărătorul inculpatului P.R. la termenul anterior, de reunire a prezentei cauze la dosarului .../..../2010.
Apărătorul inculpatului P.R. solicită reunirea celor două dosare, având în vedere că ambele fapte au fost
comise de inculpat la aceeaşi dată, respectiv în noaptea de 25 aprilie 2009.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de reunire a cauzelor în temeiul dispoziţiilor art. 33 lit. c
C.pen.
InSTAnŢA:
Constatând că fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată în dosarul nr. ...../..../2010, reprezintă un
act material al infracţiunii continuate pentru care inculpatul a fost trimis în judecată în dosarul nr. ..../..../2010,
find îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 41 alin. 2 şi în ceea ce priveşte această faptă, în baza art. 33 lit. c
C.pen. rap. la art. 37 alin. 3 C.pen. va dispune reunirea dosarului nr. ..../..../2010 la dosarul nr. .../..../2010
DISPUnE
În baza art. art. 33 lit. c C.pen. rap. la art. 37 alin. 3 C.pen. dispune reunirea dosarului nr. 122/..../2010 la
dosarul nr. ..../..../2010.
Pronunţată în şedinţa publică azi...........
PREŞEDInTE GREFIER
0isjungerea
Sediul materiei art. 38 C.proc.pen.
Art. 38. Disjungerea. În cazul de indivizibilitate prevăzut în art. 33 lit. a), precum şi în toate cazurile de
conexitate, instanţa poate dispune, în interesul unei bune judecăţi, disjungerea cauzei astfel ca judecarea unora
dintre infractori sau dintre infracţiuni să se facă separat.
Observaţii privind modul întocmire a încheierilor de şedinţă
Ca şi în cazul reunirii cauzelor pe motive de indivizibilitate sau conexitate, în cauză se vor întocmi două încheieri de
şedinţă cu un conţinut diferit. În dosarul disjuns în practica se vor consemna susţinerile părţilor şi ale Ministerului Public
asupra cererii, în considerente motivarea dispoziţiei iar în dispozitiv, dispoziţia de disjungere a cauzei şi de formare a unui
nou dosar.
În primul dosar, dacă după dispoziţia de disjungere a cauzei, în şedinţa respectivă se efectuează acte de cercetare
judecătorească, atât susţinerile părţilor şi ale Ministerului Public cât şi dispoziţia motivată a instanţei se vor regăsi în
practica.
ROmÂnIA
Judecătoria ...............Secţia penală
DOSAR NR. ..../..../......
Î n C H E I E R E
Şedinţa publică de la ..........
INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN :
PREŞEDINTE- ......................
GREFIER- ......................
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ............ este reprezentat prin procuror ....
Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpaţii b.I. şi b.m. trimişi în judecată pentru săvârşirea
infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 211 al. 1, 2 lit.c şi al. 2
1
lit.a, b C.p.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul B.I., în stare de arest preventiv, asistat de
apărător ales, avocat A.I. cu împuternicire avocaţială nr........., emisă de ..........., apărătorul din ofciu al inculpa-
tului B.M., avocat M.V., conform delegaţiei pentru asistenţă juridică din ofciu nr. .../...., emisă de Baroul Bucu-
reşti, lipsind partea vătămată T.D. şi martorii H.I. şi M.N.
Procedura de citare este nelegal îndeplinită cu inculpatul B.M., afat în stare de arest într-un penitenciar
din Spania.
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă după care:
Apărătorul inculpatului B.I. solicită disjungerea cauzei cu privire la celălalt inculpat, având în vedere că inculpatul
B.M. se afă în stare de arest în străinătate, iar judecarea cauzei ar f mult tergiversată până la aducerea acestuia în ţară.
Apărătorul inculpatului B.M. nu se opune.
I]8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
I]]
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
Reprezentantul Ministerului Public solicită să se dispună disjungerea cauzelor potrivit art. 38 C.proc.pen. deoarece
sunt incidente dispoziţiile art. 34 lit.a C.proc.pen., iar judecarea celor doi inculpaţi în acelaşi dosar ar dura foarte mult,
demersurile pentru transferarea temporară în România a inculpatului B.M. putând avea loc şi în decurs de un an.
Deliberând asupra cererii de disjungere a cauzei cu privire la inculpatul B.M., instanţa constată că inculpaţii au
fost trimişi în judecată pentru comiterea împreună a unei infracţiuni de tâlhărie, find incident cazul de indivizibilitate prev.
de art. 33 lit. a C.proc.pen. Potrivit art. 38 C.proc.pen., disjungerea cauzei se poate dispune cu privire la un inculpat în cazul
de indivizibilitate prev. de art. 33 lit.a C.proc.pen., dacă interesul unei bune judecăţi o cere.
În cauză, pentru a se asigura potrivit art. 34 C.proc.pen. prezenţa la proces a inculpatului B.M., afat în stare de arest
într-un penitenciar din Spania, este necesară efectuarea unor demersuri de transferare temporară a acestuia pe teritoriul
statului român, transfer ce poate avea loc după un timp îndelungat de la transmiterea cererii către statul spaniol, timp în
care inculpatul B.I. nu ar putea f judecat, în condiţiile în care acesta se afă în stare de arest preventiv.
În raport de aceste considerente, în vederea respectării principiului celerităţii în procesul penal, în baza art. 38 C.proc.
pen. instanţa dispune disjungerea cauzei cu privire la inculpatul B.M., urmând a se forma un nou dosar cu privire
la acesta.
Faţă de această soluţie, instanţa constată că în cauza procedura de citare este legal
îndeplinită.
Potrivit dispoziţiilor art. 300 alin. 1 C.proc.pen., Instanţa pune în discuţie verifcarea regularităţii actului de
sesizare.
Reprezentantul Ministerului Public solicită să se constate că sesizarea a fost făcută cu respectarea dispozi-
ţiilor art. 263 şi 264 C.proc.pen.
Apărătorul B.I. achiesează la concluziile reprezentantului Ministerului Public.
Instanţa constată regularitatea actului de sesizare, după care, având în vedere că nu sunt alte cereri preala-
bile de formulat, conform art. 322 C.proc.pen. s-a dat citire actului de sesizare, Instanţa explicându-i inculpatului
în ce constă învinuirea ce i se aduce, aducându-i totodată la cunoştinţă dreptul de a nu face nici o declaraţie, şi
că tot ceea ce declară poate f folosit şi împotriva sa, dreptul de a pune întrebări părţii civile şi martorilor şi de a
da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti.
Conform art. 323 C.proc.pen. a fost ascultat inculpatul B.I., a cărui declaraţie a fost consemnată şi ataşată
la dosarul cauzei, după citire şi semnare.
Reprezentantul Ministerului Public solicită amânarea judecării cauzei în vederea ascultării martorilor H.I. şi
M.N., arătând că parchetul nu înţelege să formuleze probe noi.
Apărătorul inculpatului G.B., arată că insistă în audierea martorilor din acte, în raport de poziţia procesuală
a inculpatului, şi totodată solicită efectuarea unei expertize psihiatrice care stabilească dacă inculpatul a avut
discernământul păstrat în momentul săvârşirii faptei.
La întrebarea instanţei apărătorul inculpatului G.B. învederează că nu deţine acte medicale din care să re-
zulte că inculpatul suferă de boli psihice.
Având cuvântul asupra cererii de efectuare a unei expertize medico-legale psihiatrice, reprezentantul Mi-
nisterului Public pune concluzii de respingere a acesteia, arătând că aceasta este total nejustifcată în raport de
împrejurarea că inculpatul nu suferă de boli psihice.
I n S T A n Ţ A:
Asupra cererii de efectuare a unei expertize medico-legale psihiatrice, în raport de împrejurarea că la dosar
nu există acte medicale din care să rezulte că inculpatul este cunoscut cu eventuale boli psihice, neexistând nici
un indiciu care să ridice instanţei îndoieli cu privire la starea psihică a acestuia, va respinge cererea ca neutilă
cauzei.
Având în vedere lipsa nejustifcată a martorilor H.I. şi M.N.la acest termen de judecată, în baza art. 198 alin.
2 C.proc.pen., va dispune amendarea acestora cu suma de 500 lei fecare, cu drept de a solicita scutirea sau
reducerea amnezii în termen de 10 zile de la comunicare.
În vederea administrării probelor, respectiv a audierii celor doi martori, va dispune amânarea judecării cau-
zei, motiv pentru care,
DISPUnE:
Respinge cererea de efectuare a unei expertize medico-legale psihiatrice formulată de inculpatul B.I.
Dispune amendarea martorilor H.I. şi M.N. cu suma de 500 lei fecare, cu drept de a solicita scutirea sau
reducerea amnezii în termen de 10 zile de la comunicare.
Amână cauza şi fxează termen de judecată la data de ........, ora ........ completul............, sala..........., pen-
tru când se vor cita inculpatul B.I., partea vătămată T. D. şi martorii H.I. şi M.N.
Pronunţată în şedinţa publică azi.....
PREŞEDInTE, GREFIER,
TERMEN LA DATA DE: ........ ora ........., completul............., sala...............
ROmÂnIA
Judecătoria ...............Secţia penală
DOSAR NR. ..../..../......
Î n C H E I E R E
Şedinţa publică de la ..........
INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN :
PREŞEDINTE- ......................
GREFIER- ......................
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ............ este reprezentat prin procuror ....
Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpaţii b.I. şi b.m. trimişi în judecată pentru săvârşirea
infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 211 al. 1, 2 lit.c şi al. 2
1
lit.a, b C.p.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul B.I., în stare de arest preventiv, asistat de
asistat de apărător ales, avocat A.I. cu împuternicire avocaţială nr........., emisă de ..........., apărătorul din ofciu al
zoo
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zoI
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
inculpatului B.M., avocat M.V., conform delegaţiei pentru asistenţă juridică din ofciu nr. .../...., emisă de Baroul
Bucureşti, lipsind partea vătămată T.D. şi martorii H.I. şi M.N.
Procedura de citare este nelegal îndeplinită cu inculpatul B.M., afat în stare de arest într-un penitenciar
din Spania.
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă după care:
Apărătorul inculpatului B.I. solicită disjungerea cauzei cu privire la celălalt inculpat, având în vedere că in-
culpatul B.M. se afă în stare de arest în străinătate, iar judecarea cauzei ar f mult tergiversată până la aducerea
acestuia în ţară.
Apărătorul inculpatului B.M. nu se opune.
Reprezentantul Ministerului Public solicită să se dispună disjungerea cauzelor potrivit art. 38 C.proc.pen.
deoarece sunt incidente dispoziţiile art. 34 lit.a C.proc.pen., iar judecarea celor doi inculpaţi în acelaşi dosar ar
dura foarte mult, demersurile pentru transferarea temporară în România a inculpatului B.M. putând avea loc şi
în decurs de un an.
InSTAnŢA
Analizând dosarul cauzei şi dispoziţiile legale, instanţa constată că cererea este întemeiată. Astfel, inculpaţii
au fost trimişi în judecată pentru comiterea împreună a unei infracţiuni de tâlhărie, find incident cazul de indi-
vizibilitate prev. de art. 33 lit. a C.proc.pen.
Potrivit art. 38 C.proc.pen., disjungerea cauzei se poate dispune cu privire la un inculpat în cazul de indivizi-
bilitate prev. de art. 33 lit.a C.proc.pen., dacă interesul unei bune judecăţi o cere.
În cauză, pentru a se asigura potrivit art. 314 C.proc.pen. prezenţa la proces a inculpatului B.M., afat în
stare de arest într-un penitenciar din Spania, este necesară efectuarea unor demersuri de transferare temporară
a acestuia pe teritoriul statului român, transfer ce poate avea loc după un timp îndelungat de la transmiterea
cererii către statul spaniol, timp în care inculpatul B.I. nu ar putea f judecat, în condiţiile în care acesta se afă
în stare de arest preventiv.
Pentru aceste considerente, în vederea respectării principiului celerităţii în procesul penal, în baza art. 38
C.proc.pen. instanţa va dispune disjungerea cauzei cu privire la inculpatul B.M., urmând a se forma un nou dosar
cu privire la acesta.
DISPUnE
În baza art. 38 C.proc.pen. disjunge cauza cu privire la inculpatul B.M., urmând a se forma un nou dosarul
nr......../..../....... cu privire la acesta.
Amână cauza şi fxează termen de judecată la data de ........, ora ........ completul............, sala..........., pen-
tru când se vor cita inculpatul B.M. şi partea vătămată T. D.
Pronunţată în şedinţa publică azi.....
PREŞEDInTE, GREFIER,
TERMEN LA DATA DE: ........ ora ........., completul............., sala...............
lncheierea 4e arinare a pronunţării
Observaţii privind modul întocmire
În practicaua încheierii se vor consemna actele de cercetare judecătorească care au avut loc în respectiva şedinţă,
precum şi dezbaterile, considerentele vor conţine motivele pentru care s-a dispus amânarea pronunţării, iar dispozitivul va
cuprinde dispoziţia de amânare a pronunţării şi termenul la care va avea loc pronunţarea.
ROmÂnIA
Tribunalul ..............Secţia penală.
DOSAR NR. ..../..../......
Î n C H E I E R E
Şedinţa publică de la ..........
INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN :
PREŞEDINTE- ......................
GREFIER- ......................
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ............ este reprezentat prin procuror
Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul M.D.N., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiu-
nii de trafc de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art. 37 lit. a C.pen.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul M.D.N., în stare de arest, asistat de avocat
ales D.A. cu împuternicirea avocaţială nr. ....., emisă de ........, afată la fla 4/dosar şi martorul I.J., lipsind mar-
torul B.O.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă după care, conf. art.327 C.proc.pen., se procedează la
audierea, sub prestare de jurământ, a martorului I.J., depoziţia acestuia find consemnată şi ataşată la dosarul
cauzei.
Reprezentantul Ministerului Public arată că renunţă la audierea martorul B.O., ascultarea acestuia nemai-
find necesară.
Având cuvântul asupra cererii, apărătorul inculpatului M.D.N. arată că, în raport de poziţia procesuală a
inculpatului, că nu insistă în ascultarea acestui martor, astfel că nu se opune renunţării.
Tribunalul, în raport de probatoriul administrat în cauză, dar şi de poziţia procesuală a inculpatului, apreci-
ază că audierea martorului B.O.nu mai este necesară, astfel că, conform art. 329 alin. 2 C.proc.pen. dispune ca
proba să nu mai fe administrată.
Constatând că nu mai sunt cereri noi de formulat, conform art. 339 alin. 2 C.proc.pen. Tribunalul declară
terminată cercetarea judecătorească, find deschise dezbaterile.
Reprezentantul Ministerului Public, expune pe larg situaţia de fapt, făcând referire la probele administrate în
cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, respectiv declaraţiile inculpatului de recunoaştere a faptelor,
procesul verbal de prindere în fagrant, declaraţiile martorului cu identitate protejată N.M., declaraţiile martori-
lor V.I şi I.J., raportul de constatare tehnico-ştiinţifcă nr......, apreciind că întregul material probator administrat
zoz
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zoj
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
confrmă vinovăţia inculpatului. Ca atare, solicită condamnarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii prev. de
art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art. 37 litera a Cp. la pedeapsa cu închisoare cu executare în regim
de detenţie, revocarea, în baza art.86
1
cu referire la art. 83 C.pen., a benefciului suspendării sub supraveghere
pentru pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr...... /2007 de Tribunalul ..., pedeapsă ce
urmează a f cumulată cu cea aplicată în prezenta cauză, aplicarea pedepselor accesorii şi a pedepsei comple-
mentare prev. de art. 64 lit. a teza a II a şi b C.pen.; conf. art. 88 C.pen. deducerea prevenţiei de la 11 iulie 2009 la
zi şi conf. art. 350 C.proc.pen. menţinerea stării de arest; conf. art.118 litera e C.pen. confscarea sumei de 120 lei
de la inculpat; conf. art.118 litera f C.proc.pen. şi art. 17 şi 18 din Legea 143/2000 confscarea cantităţii de 2,90 gr
heroină pură, rămasă după efectuarea analizelor de laborator şi depusă la camera de corpuri delicte precum şi
obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.
Apărătorul inculpatului M.D.N., solicită ca la stabilirea cuantumului pedepsei ce urmează a-i f aplicată
inculpatului să fe avută în vedere atitudinea sinceră a acestuia, faptul că provine dintr-o familie organizată,
la momentul reţinerii era încadrat asistent medical la ambulanţă, iar faţă de circumstanţele personale solicită
reducerea pedepsei sub minimului general, prin reţinerea acestor împrejurări ca şi circumstanţe atenuante con-
form art. 74 lit. a C.pen..
Inculpatul M.D.N. având ultimul cuvânt, arată că regretă fapta comisă.
TRIbUnALUL
Având nevoie de timp pentru a delibera, urmează a amâna pronunţarea,
D I S P U n E
Amână pronunţarea la ........
Pronunţată în şedinţă publică azi, ...............
PREŞEDInTE GREFIER
ROmÂnIA
Tribunalul ..............Secţia penală.
DOSAR NR. ..../..../......
Î n C H E I E R E
Şedinţa publică de la ..........
INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN :
PREŞEDINTE- ......................
GREFIER- ......................
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ............ este reprezentat prin procuror .......................................
Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul M.D.N., trimis în judecată pentru săvârşirea
infracţiunii de trafc de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art. 37 lit.
a C.pen.
Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de........., find consemnate în încheierea de şe-
dinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a
amânat pronunţarea pentru astăzi ........, când a hotărât următoarele:
TRIbUnALUL
Având nevoie de timp pentru a delibera, urmează a amâna pronunţarea,
D I S P U n E
Amână pronunţarea la ........
Pronunţată în şedinţă publică azi, ...............
PREŞEDInTE GREFIER
lncheierea 4e in4reptare a erorilor rateriale
şi 4e inlăturare a unor orisiuni vă4ite
Art. 195. Îndreptarea erorilor materiale. (1) Erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedu-
ral se îndreaptă de însuşi organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată care a întocmit actul, la cererea
celui interesat ori din ofciu.
(2) În vederea îndreptării erorii, părţile pot f chemate spre a da lămuriri.
(3) Despre îndreptarea efectuată, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, după caz, întocmeş-
te un proces-verbal sau o încheiere, făcându-se menţiune şi la sfârşitul actului corectat.
Art. 196. Înlăturarea unor omisiuni vădite. Dispoziţiile art. 195 se aplică şi în cazul când organul de
urmărire penală sau instanţa, ca urmare a unei omisiuni vădite, nu s-a pronunţat asupra sumelor pretinse de
martori, experţi, interpreţi, apărători, potrivit art. 189 sau 190, precum şi cu privire la restituirea lucrurilor sau la
ridicarea măsurilor asigurătorii.
Observaţii:
Soluţionarea cererii de îndreptare a erorii materiale sau a omisiunii vădite se face în şedinţă publică. Participarea
procurorului este obligatorie în toate cazurile în care, potrivit dispoziţiilor art. 35 C.proc.pen., participarea acestuia la
judecarea cauzei este obligatorie.
zo¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zo¡
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
ROmÂnIA
CURTEA DE APEL bUCUREŞTI SECŢIA .......... PEnALĂ
ŞI PEnTRU CAUZE CU mInORI ŞI FAmILIE
DOSAR NR. ........./....../..........
I n C H E I E R E
Şedinţa publică din ..................
Instanţa constituită din :
PREŞEDINTE – ..........................
JUDECĂTOR – ..........................
GREFIER – ..........................
Ministerul Public –Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – a fost reprezentat
de procuror M.R.
Pe rol sesizarea din ofciu de îndreptare a erorii materiale strecurată în minuta şi dispozitivul deciziei penale
nr...../......... pronunţată de către Curtea de Apel .... – Secţia .... Penală şi Pentru cauze cu minori şi de familie în
dosarul nr. ..../.../....
Soluţionarea cauzei se face fără citarea părţilor.
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă, după care instanţa pune în discuţie îndreptarea erorii
materiale strecurate minuta şi dispozitivul deciziei penale nr...../......... pronunţată de către Curtea de Apel ....
– Secţia .... Penală şi Pentru cauze cu minori şi de familie în dosarul nr. ..../.../.... în sensul că din eroare s-a con-
semnat Direcţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti în loc de Administraţia Naţională de Administrare
Fiscală.
Reprezentantul Ministerului Public solicită îndreptarea erorii materiale strecurate în strecurată în minuta
şi dispozitivul deciziei penale nr...../......... pronunţată de către Curtea de Apel .... – Secţia .... Penală şi Pentru
cauze cu minori şi de familie în dosarul nr. ..../.../....în sensul menţionat .
C U R T E A,
La data de ..... Curtea de Apel .... s-a sesizat din ofciu în legătură cu împrejurarea că, din eroare, în minuta
şi dispozitivul deciziei penale nr. .../.... pronunţată de către Curtea de Apel .... – Secţia .... Penală şi Pentru cauze
cu minori şi de familie în dosarul nr. ..../../......, s-a consemnat „Direcţia Naţională de Administrare Fiscală Bucu-
reşti” în loc de „Administraţia Naţională de Administrare Fiscală”.
Verifcând minuta şi dispozitivul hotărârii menţionate, Curtea constată că există o eroare materială evi-
dentă, astfel încât în baza art. 195 Cod procedură penală, va dispune îndreptarea acesteia în sensul că în loc de
„Direcţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti” se va menţiona „Administraţia Naţională de Administare
Fiscală”.
Despre prezenta încheiere urmează a se face menţiune la sfârşitul actelor corectate.
D I S P U n E :
Îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta şi dispozitivul deciziei penale nr. .../.... pronunţată de către
Curtea de Apel .... – Secţia .... Penală şi Pentru cauze cu minori şi de familie în dosarul nr. ..../../......, în sensul
că în loc de „Direcţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti” se va menţiona „Administraţia Naţională de
Administrare Fiscală”.
Dispune efectuarea menţiunilor în acest sens la fnalul actelor corectate.
Cu drept de recurs odată cu decizia pronunţată în apel.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, .................. .
PREŞEDInTE, GREFIER,
ROmÂnIA
CURTEA DE APEL bUCUREŞTI SECŢIA .... PEnALĂ
ŞI PEnTRU CAUZE CU mInORI ŞI FAmILIE
DOSAR NR. ........./....../..........
I n C H E I E R E
Şedinţa publică din ..................
Instanţa constituită din :
PREŞEDINTE – ..........................
JUDECĂTOR – ..........................
GREFIER – ..........................
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a fost reprezentat de procuror V.L.
Pe rol soluţionarea cererii de îndreptare a erorii materiale, formulată de către numiţii B.L. şi B.C., în calitate
de părţi civile în dosarul nr..../../.. ..al Tribunalului ......
Soluţionarea cauzei se face fără citarea părţilor
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă, după care,
Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită respingerea cererii de îndreptare a erorii ma-
teriale ca neîntemeiată.
C U R T E A,
Deliberând, asupra cererii de îndreptare a erorii materiale, formulată de către părţile civile B.L. şi B.C., con-
stată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de .........., numiţii Berbece Loredana şi Berbece
Constantin, în calitate de părţi civile în dosarul nr....../.../..... al Tribunalului ...., Secţia ... penală, au solicitat
îndreptarea erorii materiale cu privire la datele lor de identifcare, respectiv nume şi adresă de domiciliu.
zoê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zoj
CAPITOLUL VIII.
JUDECATA În PRImĂ InSTAnŢĂ
Verifcând atât minuta cât şi dispozitivul deciziei penale nr..../../..... pronunţată de Curtea de Apel ..., Secţia
... penală, Curtea constată că acestea cuprind numai datele apelantelor părţi civile, calitate pe care susnu-
miţii nu au avut-o în cauză.
Ca atare, întrucât în cuprinsul minutei, dispozitivului şi nici a considerentelor nu se face nici o referire la
aceste părţi civile, Curtea va respinge cererea ca neîntemeiată, urmând ca eventuala eroare materială sesizată să
fe îndreptată prin formularea unei cereri separate adresate instanţei de fond, respectiv Tribunalului ......
Pentru aceste considerente, va respinge ca neîntemeiată cererea de îndreptare a erorii materiale formulată
de părţile civile B.L. şi B.C., şi, conform art. 192 alin. 2 C.proc.pen. îi va obliga pe aceştia la câte 5 lei cheltuieli
judiciare către stat, astfel că,
D I S P U n E:
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de îndreptare a erorii materiale, formulată de către părţile civile B.L. şi B.C.
Obligă părţile civile B.L. şi B.C. la câte 5 lei cheltuieli judiciare către stat.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, ............
PREŞEDInTE, GREFIER,
ROmÂnIA
CURTEA DE APEL bUCUREŞTI SECŢIA .... PEnALĂ
ŞI PEnTRU CAUZE CU mInORI ŞI FAmILIE
DOSAR NR. ........./....../..........
I n C H E I E R E
Şedinţa publică din ..................
Instanţa constituită din :
PREŞEDINTE – ..........................
JUDECĂTOR – ..........................
JUDECĂTOR – ..........................
GREFIER – ..........................
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a fost reprezentat de procuror V.L.
Pe rol soluţionarea sesizării din ofciu privind înlăturarea omisiunii strecurate în dispozitivul deciziei penale
nr......./.......... ., pronunţată în dosarul nr............, cu privire la onorariul cuvenit apărătorului desemnat din ofciu
pentru inculpatul M.L.
Soluţionarea cauzei se face fără citarea părţilor.
Curtea acordă cuvântul reprezentantei Ministerul Public asupra sesizării, care solicită admitere acesteia,
considerând-o întemeiată, faţă de actele dosarului.
C U R T E A:
La data de ......, Curtea s-a sesizat cu privire la faptul că în dispozitivul deciziei penale nr......... pronunţată în
dosarul nr.../../... s-a omis a se dispune cu privire la onorariul apărătorului desemnat din ofciu pentru a asigura
asistenţa juridică a recurentului inculpat M.L.
Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine că, într-adevăr, recurentul inculpat a fost asistat de
avocatul desemnat din ofciu B.F., potrivit delegaţiei pentru asistenţă juridică din ofciu nr......./.... afată la fla 5
dosar, acesta depunând la ultimul termen şi concluzii scrise.
Prin urmare, având în vedere că sunt întrunite cerinţele art.196 raportat la art.195 C.proc.pen., Curtea ur-
mează să dispună înlăturarea din dispozitivul deciziei penale nr..../.... . a omisiunii mai sus reţinute, în sensul că
onorariul apărătorului din ofciu, în sumă de 200 lei, va f suportat din fondul Ministerului Justiţiei.
D I S P U n E
Admite sesizarea din ofciu.
În temeiul art.196 C.proc.pen. dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în minuta deciziei penale
nr......../.......... a acestei instanţe, date în dosarul nr..../.../..., în sensul că onorariul avocatului din ofciu, în sumă
de 200 lei, este suportat din fondul Ministerului Justiţiei.
Defnitivă.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, ............
PREŞEDInTE, GREFIER,
zo8 zo]
CAPITOLUL IX.
AmEnDA JUDICIARĂ
CaPitolul iX.
amenda JudiCiară
Sediul materiei art. 98-99 C.proc.pen.
Art. 198. Abateri judiciare. (1) Următoarele abateri săvârşite în cursul procesului penal se sancţionează cu
amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:
a) neîndeplinirea sau îndeplinirea greşită ori cu întârziere a lucrărilor de citare sau de comunicare a actelor
procedurale, de transmitere a dosarelor, precum şi a oricăror altor lucrări, dacă prin acestea s-au provocat întâr-
zieri în desfăşurarea procesului penal;
b) neîndeplinirea ori îndeplinirea greşită a îndatoririlor de înmânare ori de comunicare a citaţiilor sau a
celorlaltor acte procedurale, precum şi neexecutarea mandatelor de aducere.
(2) Lipsa nejustifcată a martorului se sancţionează cu amendă judiciară de la 250 lei la 5.000 lei.
(3) Lipsa nejustifcată a apărătorului ales sau desemnat din ofciu fără a asigura substituirea, în condiţiile
legii, ori înlocuirea sau refuzul acestuia de a asigura apărarea se sancţionează cu amendă judiciară de la 500 lei
la 5.000 lei.
(4) Următoarele abateri săvârşite în cursul procesului penal se sancţionează cu amendă judiciară de la 500
lei la 5.000 lei:
a) împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuţiilor ce revin organelor judiciare,
personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, experţilor desemnaţi de organul
judiciar în condiţiile legii, agenţilor procedurali, precum şi altor salariaţi ai instanţelor şi parchetelor;
b) lipsa nejustifcată a expertului sau interpretului legal citat;
c) tergiversarea de către expert sau interpret a îndeplinirii însărcinărilor primite;
d) neîndeplinirea de către orice persoană a obligaţiei de prezentare, la cererea organului de urmărire penală
sau a instanţei de judecată, a obiectelor ori înscrisurilor cerute de acestea, precum şi neîndeplinirea aceleiaşi
obligaţii de către reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel însărcinat cu aducerea la îndeplinire a
acestei obligaţii;
e) nerespectarea obligaţiei de păstrare, prevăzută în art. 109 alin. (5);
f) neluarea de către reprezentantul legal al persoanei juridice în cadrul căreia urmează a se efectua o ex-
pertiză a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum şi
împiedicarea de către orice persoană a efectuării expertizei în condiţiile legii;
g) nerespectarea de către părţi, apărătorii acestora, martori, experţi, interpreţi sau orice alte persoane a
măsurilor luate de către preşedintele completului de judecată potrivit art. 298;
h) manifestările ireverenţioase ale părţilor, apărătorilor acestora, martorilor, experţilor, interpreţilor sau ale
oricăror altor persoane, faţă de judecător sau procuror;
i) nerespectarea de către învinuit sau inculpat a obligaţiei de a încunoştiinţa în scris, în termen de 3 zile,
organele judiciare despre orice schimbare a locuinţei pe parcursul procesului penal;
j) neîndeplinirea de către organul de cercetare penală a dispoziţiilor scrise ale procurorului, în termenul
stabilit de acesta.
(5) Amenzile judiciare aplicate constituie venituri la bugetul de stat, cuprinzându-se distinct în bugetul Mi-
nisterului Public sau Ministerului Justiţiei, după caz, potrivit legii.
(6) Aplicarea amenzii judiciare nu înlătură răspunderea penală, în cazul în care fapta constituie infracţiune.
Art. 199. Procedura privitoare la amenda judiciară. (1) Amenda se aplică de organul de urmărire
penală prin ordonanţă, iar de instanţa de judecată, prin încheiere.
(2) Persoana amendată poate cere scutirea de amendă ori reducerea amenzii. Cererea de scu-
tire sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanţei ori a încheierii
de amendare.
(3) Dacă persoana amendată justifcă de ce nu a putut îndeplini obligaţia sa, organul de urmărire penală sau
instanţa de judecată, apreciind, dispune scutirea sau reducerea amenzii.
Comunicarea dispoziţiei de amendare se face fe pe baza unei adrese, fe folosindu-se formularele de comu-
nicare (variantă preferabilă, la dosar find restituită dovada de comunicare a încheierii, în funcţie de care se poate
verifca formularea cererii de scutire sau reducere a plăţii amnenzii în termenul prevăzut de dispoziţiile art. 199
alin.2 C.proc.pen.)
Pentru model formular de comunicare a se vedea supra capitolul II - Comunicarea actelor de procedură
MODEL ADRESĂ AMENDARE MARTOR
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
.........................................................
...............................................................*.
Vă comunicăm că prin încheierea de şedinţă din data de .......... pronunţată în dosarul sus menţionat, în
baza art. 198 alin. 2 C.proc.pen. s-a dispus amendarea dumneavoastră cu suma de ...... lei pentru lipsa nejustif-
cată de la termenul din data de.............
Alăturat vă înaintăm o copie a încheierii de şedinţă din ......... şi vă încunoştinţăm că, în conformitate cu
dispoziţiile art. 199 alin. 2 C.proc.pen., în termen de 10 zile de la data prezentei comunicări puteţi formula cerere
de scutire de la plata amenzii sau de reducere a acesteia
PRESEDInTE, GREFIER,
* numele şi adresa martorului
zIo zII
CAPITOLUL X.
CĂILE ORDInARE DE ATAC
CaPitolul X.
Căile ordinare de ataC
Căile ordinare de atac sunt mijloace procesuale care se îndreaptă împotriva unei hotărâri judecătoreşti nede-
fnitive.
Apelul este considerat o cale specială de atac, întrucât numai o parte din hotărârile care sunt pronunţate de
prima instanţă pot f atacate cu apel.
Recursul este considerată o cale comună de atac, deoarece poate f exercitat în orice cauză penală.
apelul
Sediul materiei: art.36- 385 Cod proc.pen.
Aspecte speciµce pentru ju4ecata in apel
Hotărârile supuse apelului
24
Ca regulă generală, sentinţele pot f atacate cu apel.
Prin excepţie, nu pot f atacate cu apel:
a) sentinţele privind infracţiunile pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângerea pre-
alabilă a persoanei vătămate;
b) sentinţele pronunţate de tribunalele militare privind infracţiunile contra ordinii şi disciplinei militare,
sancţionate de lege cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani;
c) sentinţele pronunţate de curţile de apel şi Curtea Militară de Apel;
d) sentinţele pronunţate de secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
e) sentinţele de dezinvestire;
f) sentinţele pronunţate în materia executării hotărârilor penale, precum şi cele privind reabilitarea.
Apelul declarat împotriva sentinţei se socoteşte făcut şi împotriva încheierilor, chiar dacă acestea au fost
date după pronunţarea sentinţei.
24 Art. 361. Hotărârile supuse apelului. (1) Sentinţele pot f atacate cu apel. Nu pot f atacate cu apel:
a) sentinţele privind infracţiunile pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate;
b) sentinţele pronunţate de tribunalele militare privind infracţiunile contra ordinii şi disciplinei militare, sancţionate de lege cu pedeapsa
închisorii de cel mult 2 ani;
c) sentinţele pronunţate de curţile de apel şi Curtea Militară de Apel;
d) sentinţele pronunţate de secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
e) sentinţele de dezînvestire;
f) sentinţele pronunţate în materia executării hotărârilor penale, precumşi cele privind reabilitarea;
(2) Încheierile date în primă instanţă pot f atacate cu apel numai odată cu fondul;
(3) Apelul declarat împotriva sentinţei se socoteşte făcut şi împotriva încheierilor, chiar dacă acestea au fost date după pronunţarea sentinţei.
Persoanele care pot face apel
25
Pot face apel procurorul, inculpatul, partea vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente, mar-
torul, expertul, interpretul şi apărătorul, în ce priveşte cheltuielile judiciare cuvenite acestora şi orice persoană
ale cărei interese legitime au fost vătămate printr-o măsură sau printr-un act al instanţei. În această ultimă
categorie nu intră părţile din proces, iar apelul declarat de astfel de persoane nu se poate îndrepta împotriva
soluţiei pronunţate pe fondul cauzei ci poate viza chestiuni adiacente cum ar f măsurile procesuale, cheltuielile
judiciare sau amenzile judiciare
26
.
Cu excepţia apelului declarat de procuror, în celelalte cazuri apelul poate f declarat şi de către reprezentan-
tul legal, de către apărător, iar pentru inculpat, şi de către soţul acestuia.
Observaţii: Enumerarea persoanelor care pot declara apel pentru titularul acestui drept este limitativă şi de strictă
interpretare. Ca urmare, spre exemplu, în practica judiciară s-a arătat că apelul declarat de tatăl părţii civile, care era
persoană fzică majoră, este inadmisibil.
În schimb, apărătorul inculpatului decedat poate declara apel în numele acestuia( I.C.C.J, sec.pen., dec.nr. 257/2006),
în baza art. 362 alin. 2 Cod proc.pen.
În cazul în care apelul nu este declarat de titular, greferul urmează să verifce calitatea persoanei care a declarat apelul.
În situaţia în care apelul este declarat de apărător, titularul dreptului va f întrebat dacă îşi însuşeşte apelul.
De asemenea, dacă apelul inculpatului este declarat de soţul acestuia, inculpatul va trebui întrebat dacă îşi însuşeşte
declaraţia de apel.
Cererea de apel
Cererea de apel se va depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă.
Dacă persoana nu poate să semneze cererea va f atestată de:
• un grefer de la instanţa a cărei hotărâre se atacă;
• de apărător;
• de primarul ori secretarul consiliului local, ori de funcţionarul desemnat de aceştia, din localitatea unde
domiciliază.
Cererea nesemnată ori neatestată poate f confrmată în instanţă, de parte, ori de reprezentantul ei.
Procurorul şi oricare dintre părţile prezente la pronunţarea hotărârii pot declara apel oral în şedinţa în care
s-a pronunţat hotărârea. Instanţa va lua act şi va consemna aceasta într-un proces-verbal, încheiat de grefer.
Cererea de apel poate f motivată în scris sau oral, cel mai târziu în ziua judecăţii.
25 Art. 362. Persoanele care pot face apel. (1) Pot face apel:
a)
25
procurorul, în ce priveşte latura penală şi latura civilă. Apelul procurorului în ce priveşte latura civilă este inadmisibil în lipsa apelului
formulat de partea civilă, cu excepţia cazurilor în care acţiunea civilă se exercită din ofciu;
b) inculpatul, în ce priveşte latura penală şi latura civilă. Împotriva sentinţei de achitare sau de încetare a procesului penal, inculpatul poate
declara apel şi în ce priveşte temeiurile achitării sau încetării procesului penal;
c)
25
partea vătămată, în ce priveşte latura penală;
d)
25
partea civilă şi partea responsabilă civilmente, în ce priveşte latura penală şi latura civilă;
e)
25
martorul, expertul, interpretul şi apărătorul, în ce priveşte cheltuielile judiciare cuvenite acestora;
f) orice persoană ale cărei interese legitime au fost vătămate printr-o măsură sau printr-un act al instanţei.
(2) Apelul poate f declarat pentru persoanele prevăzute la lit. b)-f) şi de către reprezentantul legal, de către apărător, iar pentru inculpat, şi
de către soţul acestuia.
26 Apelul martorului împotriva hotărârii instanţei de de fond prin care s-a dispus condamnarea inculpatului va f respins ca inadmisibil – Trib.
Bucureşti, s. a IIa pen. dec. nr. 139/A/1998.
zIz
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zIj
CAPITOLUL X.
CĂILE ORDInARE DE ATAC
Renunţarea la apel şi retragerea apelului
zj
Părţile pot renunţa în mod expres la apel până la expirarea termenului de declarare a apelului,
personal sau prin mandatar special.
Asupra renunţării, cu excepţia apelului care priveşte latura civilă a cauzei, se poate reveni înăuntrul ter-
menului pentru declararea apelului, în aceleaşi condiţii.
După împlinirea termenului de apel şi până la închiderea dezbaterilor la instanţa de apel, oricare dintre părţi
îşi poate retrage apelul declarat, personal de parte sau prin mandatar special.
Dacă partea se afă în stare de deţinere, retragerea se poate face printr-o declaraţie atestată sau
consemnată într-un proces-verbal de către conducerea locului de deţinere.
Declaraţia de retragere se poate face fe la instanţa a cărei hotărâre a fost atacată, fe la instanţa de apel.
Reprezentanţii legali pot retrage apelul cu respectarea, în ceea ce priveşte latura civilă, a condiţiilor
prevăzute de legea civilă.
Inculpatul minor nu poate retrage apelul declarat personal sau de reprezentantul său legal.
Apelul declarat de procuror poate f retras de procurorul ierarhic superior.
Apelul declarat de procuror şi retras poate f însuşit de partea în favoarea căreia a fost declarat.
Hăsuri pregătitoare pentru 4es[ăşurarea şe4inţei 4e apel
Dosarul primei instanţe va f înaintat instanţei de apel numai după împlinirea termenului în care se poate
exercita această cale de atac. Dacă termenul de declarare a apelului a curs numai de la pronunţare, termenul se
va calcula numai de la data pronunţării. Dacă termenul curge la data comunicării, acesta se va calcula de la data
de la care procedura de comunicare a fost legal îndeplinită.
Dacă o cerere de apel va f primită de prima instanţă după trimiterea cauzei, aceasta va f trimisă de îndată
instanţei de apel.
Aspecte legate de termenul de declarare a apelului
Termenul de 0 zile de declarare a apelului este un termen procedural şi se calculează pe zile libere, astfel încât
prima şi ultima zi nu intră în calcul. Prin excepţie, în cazurile expres arătate de lege acest termen poate f mai scurt.
Pentru procurorul care a participat la judecată termenul de apel curge întotdeauna de la pronunţare.
Pentru partea care a fost prezentă la dezbateri sau la pronunţare, termenul curge de la pronunţare.
Pentru părţile care au lipsit atât la dezbateri, cât şi la pronunţare, precum şi pentru inculpatul de-
ţinut ori pentru inculpatul militar în termen, militar cu termen redus, rezervist concentrat, elev al unei instituţii
27 Art. 368. Renunţarea la apel. (1) După pronunţarea hotărârii şi până la expirarea termenului de declarare a apelului, părţile pot
renunţa în mod expres la această cale de atac.
(2) Asupra renunţării, cu excepţia apelului care priveşte latura civilă a cauzei, se poate reveni înăuntrul termenului pentru declararea apelului.
(3) Renunţarea sau revenirea asupra renunţării poate să fe făcută personal de parte sau prin mandatar special.
Art. 369. Retragerea apelului. (1) Până la închiderea dezbaterilor la instanţa de apel, oricare dintre părţi îşi poate retrage apelul declarat.
Retragerea trebuie să fe făcută personal de parte sau prin mandatar special, iar dacă partea se afă în stare de deţinere, printr-o declaraţie
atestată sau consemnată într-un proces-verbal de către conducerea locului de deţinere. Declaraţia de retragere se poate face fe la instanţa a
cărei hotărâre a fost atacată, fe la instanţa de apel.
(2) Reprezentanţii legali pot retrage apelul cu respectarea, în ceea ce priveşte latura civilă, a condiţiilor prevăzute de legea civilă. Inculpatul
minor nu poate retrage apelul declarat personal sau de reprezentantul său legal.
(3) Apelul declarat de procuror poate f retras de procurorul ierarhic superior.
(4) Apelul declarat de procuror şi retras poate f însuşit de partea în favoarea căreia a fost declarat.
militare de învăţământ, ori pentru inculpatul internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-
educativ, care au lipsit de la pronunţare, termenul curge de la comunicarea copiei de pe dispozitiv.
Cu privire la cheltuielile judiciare, martorul, expertul, interpretul şi apărătorul pot exercita calea de atac,
de îndată, după pronunţarea încheierii prin care s-a dispus asupra cheltuielilor judiciare şi cel mai târziu în
10 zile de la pronunţarea sentinţei prin care s-a soluţionat cauza. Judecarea apelului se va face însă
numai după soluţionarea cauzei, în afară de cazul când procesul a fost suspendat. Deşi această prevedere nu se
referă şi la persoana ale cărei interese legitime au fost vătămate printr-o măsură sau printr-un act al instanţei, în
doctrină se susţine că le sunt şi lor aplicabile, faţă de actele împotriva cărora pot exercita calea de atac (a se vedea
Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, 2007, Ed Hamangiu, p.735).
Observaţii:
Pentru partea care a lipsit atât la dezbateri cât şi la pronunţare, termenul de apel nu poate începe să curgă atâta timp
cât nu este îndeplinită procedura de comunicare a copiei de pe minuta hotărârii primei instanţe.
Comunicarea copiei de pe dispozitiv se face în condiţiile art. 82 Cod proc.pen.
Jurisprudenţă
În practica judiciară s-a arătat, spre exemplu, că atâta timp cât părţii civile nu i s-a comunicat o copie de pe dispozi-
tivul hotărârii, termenul de ale nu începe să curgă (C.Ap.Ploieşti, dec. pen. nr. 8/A/999, Buletinul de jurisprudenţă, vol I,
Ed Lumina Lex, 2000, p.3-32).
Potrivit Dec. nr. XXIX/2006 pronunţată de I.C.C.J. într-un recurs în interesul legii s-a statuat că termenul de declarare
a apelului şi recursului pentru inculpatul care a lipsit atât la dezbateri cât şi la pronunţare, chiar dacă a fost reprezentat
de apărătorul său, curge de la comunicare.
Prin raportare la prevederile art. 187 Cod proc.pen., cererea de apel depusă înăuntrul termenului prevăzut de
lege la administraţia locului de deţinere ori la unitatea militară sau la ofciul poştal prin scrisoare recomandată
este considerată ca făcută în termen. Înregistrarea sau atestarea făcută de către administraţia lo-
cului de deţinere pe actul depus, recipisa ofciului poştal, precum şi înregistrarea ori atestarea
făcută de unitatea militară pe actul depus, servesc ca dovadă a datei depunerii actului.
Deşi exercitarea căii de atac cu termenul de declarare a apelului atrage sancţiunea decăderii din dreptul
de a mai face recurs, Codul de procedură penală prevede în mod expres şi două remedii procesuale, care permit
înlăturarea efectelor acestei sancţiuni, pentru situaţii deosebite. Acestea sunt:
Repunerea în termenul de apel
Când apelul e declarat după expirarea termenului prevăzut de lege, cererea de apel trebuie făcută
în cel mult 10 zile de la începerea executării pedepsei sau a despăgubirilor civile. Acesta este un termen maxim
peste care nu se poate trece.
În cerere trebuie arătată în concret care a fost cauza temeinică de împiedicare ce a făcut imposibilă
formularea cererii de apel
28
.
Cererea formulată în aceste condiţii va conţine solicitarea de repunere în termen a declaraţiei de apel.
Până la dispunerea repunerii în termen, suspendarea executării sentinţei operează numai dacă este dispusă
de instanţa de apel. După repunerea în termen efectul suspensiv va produce efecte.
28 În ceea ce priveşte cauza de împiedicare, spre exemplu, în practica judiciară s-a apreciat că spitalizarea la domiciliu a inculpatului nu
reprezintă o cauză temeinică de împiedicare pentru exercitarea căii de atac a apelului – C. Ap. .........., dec. pen. nr. 224/R/1996.
zI¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zI¡
CAPITOLUL X.
CĂILE ORDInARE DE ATAC
Observaţii: În practica judiciară a mai multor instanţe s-a apreciat în mod constant că poate f considerată o cauză
temeinică de repunere în termen împrejurarea că instanţa de fond, înscriind eronat în condica de şedinţă pronunţarea
hotărârii, a creat premizele ca partea să nu poată cunoaşte ceea ce s-a hotărât în mod real, ceea ce a determinat-o să nu
exercite calea de atac a apelului, lucru pe care l-ar f făcut dacă ar f fost corecte consemnările din condica de şedinţă.
Apelul peste termen.
Partea care a lipsit atât la toate termenele de judecată, cât şi la pronunţare poate declara apel şi peste
termen, dar nu mai târziu decât 10 zile de la data, după caz, a începerii executării pedepsei sau a începerii execu-
tării dispoziţiilor privind despăgubirile civile.
Notă: Nu are relevanţă sub acest aspect dacă procedura de citare a fost îndeplinită cu acea parte la toate termenele de
judecată în primă instanţă şi nici dacă hotărârea primei instanţe i-a fost comunicată în condiţiile legii.
Suspendarea executării sentinţei operează numai dacă este dispusă de instanţa de apel.
Apelul peste termen va f judecat chiar şi în condiţiile în care, între timp, o altă parte sau procurorul au
declarat apel şi s-a procedat la judecarea acestuia.
Instanţa va face verifcări cu privire la legala compune, mai ales sub aspectul existenţei unor eventuale
incompatibilităţi şi cu privire la competenţă.
Se procedează la citarea părţilor, potrivit cu calitatea pe care o au în această cale de atac.
Observaţii: Dacă sunt aplicabile prevederile art. 378 alin. Cod proc.pen., cu privire la ascultarea inculpatului în
apel, acesta va f citat, cu menţiunea că prezenţa sa este necesară în vederea ascultării, cu indicarea textului de lege arătat
mai sus.
Se vor lua măsuri pentru a se desemna apărător din ofciu, atunci când asistenţa juridică este obligatorie.
ADRESĂ PENTRU DESEMNARE APĂRĂTOR
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE
bAROUL ..................................
Serviciul de Asistenţă Juridică
Sediul ....................................................................
Având în vedere dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 51/1995 republicată, vă solicităm să desemnaţi un apărător
din ofciu care să asigure asistenţa juridică a inculpatului ..................., în cauza având ca obiect apelul declarat
de...................împotriva sentinţei penale............a .................
Cauza are termen de judecată la data de ............. ora ........ completul ... sala ....
PREŞEDInTE GREFIER
Părţile pot f reprezentate în apel, cu excepţia situaţiei în care prezenţa este obligatorie.
Prezenţa inculpatului arestat este obligatorie. În situaţia în care acesta nu se afă la penitenciarul
din raza de competenţă a instanţei se dispun măsuri pentru transferarea celui în cauză.
MANDAT DE TRANSFER ŞI ADRESA CĂTRE A.N.P.
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
mAnDAT DE TRAnSFER
Noi, preşedintele Tribunalului/Curţii de apel .............................................
Având în vedere că numitul ................ ful lui ................. născut la data de ...............în ............. în pre-
zent deţinut în Penitenciarul ..................., este chemat în faţa acestei instanţe pentru ziua de ................ sala
............... ora ............în calitate de apelant/intimat inculpat.
Având în vedere dispoziţiile art. 375 alin.3 C. proc.pen.
Dispune ca Penitenciarul ................. să transfere sub pază sigură pe deţinutul ............ iar Penitenciarul
.......... să primească şi să deţină în arest pe inculpatul ..................... şi să îl aducă în faţa acestei instanţe pentru
ziua de ................. sala ................. ora ...................
PREŞEDInTE, GREFIER,
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
ADmInISTRAŢIA nAŢIOnALĂ A PEnITEnCIARELOR
bUCUREŞTI
Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar
Vă trimitem alăturat, în două exemplare, mandatul de transfer nr. ................... privind pe inculpa-
tul................., ful lui .................... născut la data de .............. în ................ rugându-vă să luaţi măsurile legale
ce se impun pentru punerea în executare a mandatului în sensul transferării inculpatului de la Penitenciarul
................ la Penitenciarul ................. pentru termenul din ................ sala................ora .......................
PREŞEDInTE, GREFIER,
zIê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zIj
CAPITOLUL X.
CĂILE ORDInARE DE ATAC
ju4ecarea apelului
Instanţa examinează dacă cererea este făcută în termen şi semnată de persoana care a făcut apelul.
Dacă apelantul declară personal sau prin mandatar special că îşi retrage apelul, atunci se va lua act de
această manifestare de voinţă, fără a se mai proceda la judecarea apelului.
Dacă numai unul sau o parte dintre cei care au declarat apel îşi retrag apelul, se va lua act de retragere şi se
va continua judecarea celorlaltor apeluri.
În situaţia în care procurorul, prin procurorul ierarhic superior, retrage apelul, acesta poate f însuşit de
partea în favoarea căreia fusese declarat.
Observaţii: Dacă judecarea celorlaltor apeluri nu se va face la acelaşi termen, încheierea de şedinţă trebuie să con-
semneze care apeluri au fost retrase şi în ce condiţii.
Limitele în care se judecă apelul
Efectul devolutiv al apelului presupune o reexaminare a fondului cauzei, atât a chestiunilor de fapt cât şi a
chestiunilor de drept. Acest efect va permite instanţei să procedeze la reexaminarea întregului material probator,
eventual la readministrarea probelor şi administrarea de probe noi, sens în care pot f depuse şi înscrisuri noi.
ÎNCHEIERE PROPUNERE DE PROBE ÎN APEL
CURTEA DE APEL .....................
SECŢIA PEnALĂ ŞI PEnTRU CAUZE CU mInORI
Dosar nr. ............
Î n C H E I E R E
Şedinţa publică din data de .............
Curtea constituită din:
Preşedinte:...........
Judecător :.................
Grefer :.................
Din partea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Biroul
Teritorial ..................participă procuror.......
Pe rol soluţionarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT
– Biroul Teritorial .......... şi inculpaţii O.N., C.V. şi J.R. împotriva sentinţei penale nr. 3/S din 25 iunie 2009 pronun-
ţată de Tribunalul .......... în dosarul penal nr. .....................
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă apelantul inculpat O.n., în stare de arest pre-
ventiv, asistat de apărător ales avocat C.S., cu împuternicire avocaţială nr......., emisă de Barorul......., depusă la
fla.../dosar, apelantul inculpat C.V., în stare de arest preventiv, asistat de apărător ales avocat M.I., cu îm-
puternicire avocaţială nr......., emisă de Barorul......., depusă la fla.../dosar şi apelantul inculpat J.R. asistat
de apărător ales avocat M.A., cu împuternicire avocaţială nr......., emisă de Barorul......., depusă la fla.../dosar .
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă care învederează depunerea la dosar a motivelor de
apel formulate de apelantul inculpat C.V., după care, se procedează la identifcarea inculpaţilor care se legiteme-
iază cu..............
În raport de dispoziţiile art. 378 alin.1
1
C.proc.pen. şi de soluţia de achitare pronunţată de instanţa de fond cu
privire la inculpatul J R cu privire la una dintre faptele reţinute în sarcina acestuia, Curtea îi aduce la cunoştinţă
acestuia că are dreptul de a da declaraţie sau de a nu da declaraţie în faţa instanţei de apel, atrăgându-i totodată
atenţia că tot ceea ce declară poate f folosit şi împotriva sa.
Apelantul inculpat J.R., precizează că nu doreşte să dea o nouă declaraţie în faţa instanţei de apel.
Având cuvântul, Reprezentantul Ministerului Public şi apărători aleşi ai inculpaţilor O.N. şi J.R. învederează
Curţii că nu au cereri noi de formulat şi nu solicită administrarea de noi probe în susţinerea apelului
Apărătorul inculpatului C.V. solicită în probaţiune reascultarea inculpaţilor O.N.şi C.V. pentru a se edifca, în
condiţiile nemijlocirii, în legătură cu revenirea pe care inculpatul O.N. a făcut-o asupra depoziţiei iniţiale şi asupra
motivelor care l-au determinat să procedeze în acest sens. De asemenea solicită vizionarea înregistrărilor video
efectuate în cauză, înregistrări care nu au fost vizionate în faţa instanţei de fond, precum şi audierea martorilor
P.I. şi C.L. afaţi în Penitenciarul .......... care urmează să fe ascultaţi în legătură cu condiţiile în care a decurs
ascultarea iniţială, de la începutul anchetei, a inculpatului O.N. având în vedere că s-a reţinut că faţă de acesta
au fost exercitate violenţe de ordin fzic şi psihic sub imperiul cărora a dat declaraţia împotriva inculpatului C V.
Totodată martorii urmează a f audiaţi în legătură cu evenimentele din data de 10 decembrie 2008, respectiv
traiectoria descrisă de instanţa de fond că ar f fost parcursă de inculpat, dintr-un loc în altul, legat de cel de-al
doilea act material din compunerea infracţiunii continuate.
De asemnea solicită audierea în calitate de martor a numitului T.B. care a fost prezent la momentul realizării
fagrantului, care este prezent la acest termen în instanţă şi reaudierea investigatorului sub acoperire dat find
faptul că din declaraţiile date până în prezent nu rezultă că cele şase pastile de ectasy găsite cu prilejul efectuării
fagrantului ar proveni de la inculpatul C. V.
Reprezentantul ministerului Public pune concluzii de încuviinţare a probelor privind reaudierea incul-
paţilor arestaţi, audierea martorului T B şi vizionarea casetelor video şi de respingere a probelor privind audierea
investigatorului sub acoperire şi audierea martorilor P I şi C L. Referitor la reaudierea martorului sub acoperire
apreciază că nu se impune administrarea probei întrucât acesta a relatat detaliat modul în care s-a realizat
schimbul de droguri dintre inculpaţi. Cu privire la audierea martorilor afaţi în penitenciar susţine că aspectele ce
se tind a f dovedite prin administrarea acestei probe sunt lămurite, dacă ar f existat vreo constrângere asupra
inculpatului O.N. acesta ar f avut posibilitatea să o relateze cu ocazia audierilor în faţa instanţei.
Apărătorul inculpatului O.n. nu se opune încuviinţării probelor solicitate.
Apărătorul inculpatului J.R. apreciază că probele solicitate sunt pertinente şi utile soluţionării cauzei
astfel că solicită încuviinţarea acestora.
Curtea, faţă de cererile în probaţiune formulate de apelantul inculpat C.V. observând motivele invocate în
susţinerea acestor cereri, respectiv împrejurările concrete care au fost invederate că se dovedesc a f evidenţiate
prin administrarea probelor în faţa instanţei de apel, apreciază solicitarea ca find utilă în cauză, motiv pentru
care, faţă de dispoziţiile art. 377 alin. 2, raportat la art. 67 C. proc. pen., admite pentru apelantul inculpat C V
administrarea în faţa instanţei de apel a următoarelor probe:
• audierea apelanţilor inculpaţi O N şi C V
• audierea în calitate de martor a numiţilor P I şi C L care urmează să fe citaţi în Penitenciarul ..........
zI8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zI]
CAPITOLUL X.
CĂILE ORDInARE DE ATAC
• audierea în calitate de martor a numitului T B
• audierea exclusiv pe motivele invocate de apărătorul inculpatului C V a investigatorului sub acoperire
„Mircea”
Curtea pune în discuţie audierea separată a inculpaţilor C.V. şi O.N.
Reprezentantul parchetului şi apărători aleşi ai inculpaţilor nu se opune audierii separate a inculpaţilor.
În conformitate cu dispoziţiile art. 324 alin. 2 C.proc.pen. se procedează la audierea separată a inculpaţilor
C.V. şi O.N., după care declaraţiile luate separat sunt citite în prezenţa ambilor, conform art. 324 alin. 3 C.proc.
pen.
Potrivit dispoziţiile art. 78-86 şi art. 327 C. proc.pen se procedează la audierea martorului T.B., sub prestare
de jurământ, declaraţiile acestuia find consemnate într-un proces verbal care după citire şi semnare este ataşat
la dosar.
Având pe rând cuvântul, reprezentantul Ministerului Public şi apărătorii inculpaţilor pun concluzii de amâ-
nare a cauzei în vederea administrării probelor încuviinţate.
C U R T E A:
Pentru a se asigura prezenta investigatorului sub acoperire „Mircea” în vederea audierii, va dispune efectu-
area unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Biroul Teritorial ..........
pentru a asigura prezenta acestuia la următorul termen de judecată.
Constatând că la dosar nu se regăseşte suportul optic ce conţine înregistrarea momentului fagrantului,
acesta nefind înaintat instanţei de apel odată cu dosarul, va dispune efectuarea unei adrese la Tribunalului
............ în vederea înaintării DVD-R marca HP Inventi, inscripţionat „5/D/P/2008, Flagrant O A”.
În vederea administrării probelor încuviinţate urmează a dispune amânarea judecării cauzei
D I S P U n E:
Efectuarea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Biroul Teri-
torial .......... pentru a asigura prezenta martorului sub acoperire „Mircea” la următorul termen de judecată.
Efectuarea unei adrese către Tribunalul ............. în vederea înaintării DVD-R marca HP Inventi, inscripţionat
„................./2008, Flagrant O A” predat la data de 1 februarie 2009 de către Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Biroul Teritorial ............ potrivit procesului verbal nr. ............/2008.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de .............. urmând a f citaţi apelanţii inculpaţi C V şi O
N de la locul de deţinere, respectiv Penitenciarul ........... şi martorii P.I şi C.L. la Penitenciarul ........... apelantul
inculpat J.R. având termen în cunoştinţă
Pronunţată în şedinţă publică azi ......................
PREŞEDInTE GREFIER
Observaţii privind modul de întocmire a încheierii
Dispoziţia motivată de încuviinţare a probelor solicitate se regăseşte în practica încheierii întrucât la acelaşi termen
instanţa a şi administrat o parte din probele încuviinţate.
În situaţia în care probele nu se administrau la acelaşi termen, motivarea încuviinţării probelor trebuia să se regăseas-
că în considerente, iar dispoziţia de încuviinţare a probelor în dispozitiv, alături de celelalte măsuri.
Ex. considerente şi dispozitiv
C U R T E A:
Deliberând asupra celor formulate de apelantul inculpat C.V., observând motivele invocate în susţinerea
acestor cereri, respectiv împrejurările concrete care au fost invederate că se dovedesc a f evidenţiate prin admi-
nistrarea probelor în faţa instanţei de apel, apreciind solicitarea ca find utilă în cauză, motiv pentru care, faţă
de dispoziţiile art. 377 alin. 2, raportat la art. 67 C. proc. pen., urmează a încuviinţa pentru apelantul inculpat C V
administrarea următoarelor probe:
• audierea apelanţilor inculpaţi O N şi C V
• audierea în calitate de martor a numiţilor P I şi C L care urmează să fe citaţi în Penitenciarul ..........
• audierea în calitate de martor a numitului T B
• audierea exclusiv pe motivele invocate de apărătorul inculpatului C V a investigatorului sub acoperire
„Mircea”
Pentru a se asigura prezenta investigatorului sub acoperire „Mircea” în vederea audierii, va dispune efectu-
area unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Biroul Teritorial ..........
pentru a asigura prezenta acestuia la următorul termen de judecată.
Constatând că la dosar nu se regăseşte suportul optic ce conţine înregistrarea momentului fagrantului,
acesta nefind înaintat instanţei de apel odată cu dosarul, va dispune efectuarea unei adrese la Tribunalul ............
în vederea înaintării DVD-R marca HP Inventi, inscripţionat „5/D/P/2008, Flagrant O A”.
În vederea administrării probelor încuviinţate urmează a dispune amânarea judecării cauzei
D I S P U n E:
Încuviinţează pentru apelantul inculpat C V administrarea următoarelor probe:
• audierea apelanţilor inculpaţi O N şi C V
• audierea în calitate de martor a numiţilor P I şi C L care urmează să fe citaţi în Penitenciarul ..........
• audierea în calitate de martor a numitului T B
• audierea exclusiv pe motivele invocate de apărătorul inculpatului C V a investigatorului sub acoperire
„Mircea”
Dispune efectuarea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT
– Biroul Teritorial .......... pentru a asigura prezenta martorului sub acoperire „Mircea” la următorul termen de
judecată.
Dispune efectuarea unei adrese către Tribunalul ............. în vederea înaintării DVD-R marca HP Inven-
ti, inscripţionat „................./2008, Flagrant O A” predat la data de 1 februarie 2009 de către Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Biroul Teritorial ............ potrivit procesului verbal nr.
............/2008.
zzo
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zzI
CAPITOLUL X.
CĂILE ORDInARE DE ATAC
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de .............. urmând a f citaţi apelanţii inculpaţi C Vşi O N
de la locul de deţinere, respectiv Penitenciarul ........... şi martorii P.I şi C.L. la Penitenciarul ..........., a martorului
T.B. la domiciliu, apelantul inculpat J.R. având termen în cunoştinţă
Pronunţată în şedinţă publică azi ......................
PREŞEDInTE GREFIER
Apelul poate viza atât latura penală cât şi latura civilă a cauzei.
Apelul este considerat o judecată în fond.
Dacă numai una sau unele dintre părţi sau numai procurorul a declarat apel, instanţa va examina apelul
numai cu privire la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă declaraţia de apel şi numai în raport
cu calitatea pe care apelantul o are în proces. În aceste limite, instanţa este obligată ca, în afară de temeiurile
invocate şi cererile formulate de apelant, să examineze cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept.
În situaţia în care atât procurorul cât şi părţile au declarat apel atunci efectul evolutiv va avea în vedere toate
aspectele de fapt şi de drept ale cauzei.
Dacă apelanţi vor f martorii, interpreţii, experţii sau alte persoane ale căror interese legitime au fost vătă-
mate atunci instanţa de apel nu va devolua fondul ci numai chestiunile adiacente invocate.
Efectul extensiv al apelului va permite instanţei să examineze chestiunile de fond şi cu privire la partea care
nu a declarat apel, dacă aparţine aceluiaşi grup procesual, fără a putea crea o situaţie mai grea pentru aceasta.
Este locul să precizăm că apelul, ca orice cale de atac, se judecă cu respectarea regulii non reformatio în
pejus.
Aspecte privitoare la desfăşurarea şedinţei de judecată
Judecarea apelului se face dacă părţile au fost legal citate şi procedura este îndeplinită, în condiţiile norme-
lor generale privitoare la citare.
Prezenţa inculpatului arestat este obligatorie.
Participarea procurorului este obligatorie.
Partea care a declarat apel se numeşte apelant, iar părţi la care se referă apelul se numesc intimaţi.
Dacă este cazul, instanţa procedează la verifcarea măsurii arestării preventive, în condiţiile prevăzute şi
pentru judecata în primă instanţă.
Dacă se dispune înlocuirea măsurii cu una dintre măsurile preventive prevăzute de art. 145 sau art. 145
1
Cod
proc.pen., instanţa va înştiinţa organele care au atribuţii în această situaţie.
Pentru model înştiinţare către organele competente despre înlocuirea măsurii preventive a se vedea
supra cap. V arestarea preventivă
Instanţa de apel este obligată să procedeze la ascultarea inculpatului prezent, când acesta nu a fost
ascultat la instanţa de fond, precum şi atunci când instanţa de fond nu a pronunţat împotriva inculpatului o
hotărâre de condamnare. Ascultarea se va face cu respectare dispoziţiilor comune în această materie, sens în
care trebuie să i se pună în vedere inculpatului că are dreptul să nu facă nici o declaraţie şi că ceea ce declară
poate f folosit şi împotriva sa.
Observaţii: aceste aspecte vor f consemnate în notele de şedinţă şi în încheiere, de către grefer.
Jurisprudenţă
Dacă instanţa de apel a condamnat pe inculpat, după ce prima instanţă pronunţase o soluţie de încetare a procesului
penal, fără a proceda la ascultarea inculpatului, instanţa de recurs va proceda la casarea hotărârii ( I.C.C.J., s.p., dec.
nr. 2435/2007).
Dezbaterile judiciare
Obiectul dezbaterilor îl constituie criticile aduse hotărârii primei instanţe de către apelanţi, sub toate aspec-
tele de fapt şi de drept, în limitele efectului devolutiv.
Ordinea în care se dă cuvântul este: apelant, intimat, procuror. Dacă procurorul a declarat apel i se va da
primul cuvântul.
Părţile au dreptul la cuvântul în replică, pentru a răspunde susţinerilor care au fost făcute.
Inculpatul are cel din urmă cuvântul, aspect care trebuie consemnat în mod expres în notele de
şedinţă şi în hotărâre.
Apelanţii vor susţine oral motivele pe care se sprijină apelurile declarate, iar intimaţii vor răspunde la susţi-
nerile făcute în apel.
Observaţii: Este foarte important ca atât în notele greferului cât şi în încheierea de şedinţă să fe consemnate toate
motivele de apel care sunt susţinute de procuror sau de părţi, întrucât instanţa este obligată să le examineze şi să se pro-
nunţe cu privire la toate motivele.
Deliberarea şi pronunţarea hotărârii se fac după regulile comune în această materie.
Soluţiile la ju4ecata in apel
z]
Instanţa de apel se pronunţă prin decizie.
Dacă apelul a fost retras, se va lua act de retragere.
În cazul în care instanţa apreciază că apelul este tardiv, inadmisibil sau nefondat, îl va respinge.
Observaţii: În practica unor instanţe, greferul este acela care redactează hotărârea prin care apelul a fost respins ca
tardiv sau inadmisibil, urmând ca judecătorii cauzei să verifce redactarea.
29 Art. 379. Soluţiile la judecata în apel. Instanţa, judecând apelul, pronunţă una dintre următoarele soluţii:
1. respinge apelul, menţinând hotărârea atacată:
a) dacă apelul este tardiv sau inadmisibil;
b) dacă apelul este nefondat;
2. admite apelul şi:
a) desfinţează sentinţa primei instanţe, pronunţând o nouă hotărâre şi procedează potrivit art. 345 şi urm. privind judecata în fond;
b) desfinţează sentinţa primei instanţe şi dispune rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfinţată, pentru motivul că jude-
carea cauzei la acea instanţă a avut loc în lipsa unei părţi nelegal citate sau care, legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de
a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate. Rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfinţată se dispune şi atunci când
există vreunul dintre cazurile de nulitate prevăzute în art. 197 alin. (2), cu excepţia cazului de necompetenţă, când se dispune rejudecarea de
către instanţa competentă.
zzz
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zzj
CAPITOLUL X.
CĂILE ORDInARE DE ATAC
DECIZIE PRIN CARE S-A LUAT ACT DE RETRAGEREA APELULUI
DOSAR NR. ......./...........
ROmÂnIA
CURTEA DE APEL .................. Secţia penală şi pentru cauze cu minori
DECIZIA PEnALĂ nR. .../A
Şedinţa publică din ........................
Curtea constituită din
PREŞEDINTE – .............................
JUDECĂTOR – .............................
GREFIER – .............................
Din partea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel ............... participă procuror ...........
..................
Pe rol soluţionarea apelului declarat de inculpatul S.I. împotriva sentinţei penale nr. .............. . pronunţată
de Tribunalul ............... în dosarul penal nr. ...../.........
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă apelantul inculpat S.I., asistat de apărător desemnat
din ofciu, avocat G.V. conform delegaţiei pentru asistenţă juridică din ofciu nr...../...... emisă de...........
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, după care:
Apărătorul apelantului inculpat învederează instanţei că acesta doreşte să-şi retragă apelul.
Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită a se lua act de manifestarea de voinţă a ape-
lantului.
Apelantul inculpat S.I, personal, având ultimul cuvânt, declară că înţelege să-şi retragă apelul formulat.
C U R T E A
Asupra apelului penal de faţă;
Constată că prin sentinţa penală nr. .................... pronunţată de Tribunalul ................ în dosarul penal nr.
........./..........., s-au dispus următoarele:.............................................................................................................
.......
Împotriva acestei hotărâri, a formulat apel inculpatul S.I., iar în faţa instanţei de control judiciar, la termenul
de judecată din data de astăzi ............., personal, a declarat că înţelege să îşi retragă apelul.
Aşa find, în baza prevederilor art. 369 Cod procedură penală, se va lua act de manifestarea de voinţă a
inculpatului, în sensul retragerii apelului formulat.
Văzând şi dispoziţiile art. 189, 192 alin. 2 Cod procedură penală.
PEnTRU ACESTE mOTIVE
În nUmELE LEGII,
D E C I D E
Ia act de retragerea apelului declarat de inculpatul S.I. împotriva sentinţei penale nr. .............. . pronunţată
de Tribunalul ............... în dosarul penal nr. ...../.........
Obligă apelantul inculpat la 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 100 lei onorariu pentru
apărătorul din ofciu G.V. se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei.
Defnitivă.
Pronunţată în şedinţă publică azi, ..................
PREŞEDInTE, GREFIER,
JUDECĂTOR,
Apelul va f admis dacă criticile formulate de apelanţi sunt fondate.
Dacă instanţa admite apelul:
• va desfinţa sentinţa primei instanţe şi va pronunţa o nouă hotărâre, procedând potrivit art. 345 şi urmă-
toarele, care se referă la hotărârea pronunţată la judecata în fond;
• va desfinţa sentinţa primei instanţe şi va dispune rejudecarea cauzei de către instanţa a cărei hotărâre a
fost desfinţată, atunci când judecarea cauzei la acea instanţă a avut loc în lipsa unei părţi nelegal citate
sau care, legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre
această imposibilitate.
Rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfinţată se dispune şi atunci când există vreunul
dintre cazurile de nulitate prevăzute în art. 197 alin. (2), cu excepţia cazului de necompetenţă, când cauza va f
trimisă instanţei competente.
Când s-a dispus rejudecarea, decizia trebuie să indice care este ultimul act procedural rămas valabil de la
care procesul penal trebuie să-şi reia cursul. Limitele rejudecării sunt date de limitele în care hotărârea primei
instanţe a fost desfinţată de către instanţa de apel.
Conţinutul deciziei.
Decizia instanţei de apel trebuie să cuprindă:
• în partea introductivă, menţiunile prevăzute în art. 355 Cod proc.pen. ;
• în expunere, temeiurile de fapt şi de drept care au dus, după caz, la respingerea sau admiterea apelului,
precum şi temeiurile care au dus la adoptarea oricăreia dintre soluţiile prevăzute în art. 379 pct. 2 Cod proc.pen.
• în dispozitiv, soluţia dată de instanţa de apel, data pronunţării deciziei şi menţiunea că pronunţarea
s-a făcut în şedinţă publică.
Dispoziţiile art. 350 Cod proc.pen., cu privire la măsuri preventive, se aplică în mod corespunzător. În cazul
când inculpatul s-a afat în stare de deţinere, în expunere şi dispozitiv trebuie să se arate timpul care se deduce
din pedeapsă.
zz¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zz¡
CAPITOLUL X.
CĂILE ORDInARE DE ATAC
reCursul
Sediul materiei: art.385 - 3859 Cod proc.pen.
Recursul este o cale de atac care vizează în cele mai multe cazuri probleme de drept şi numai prin excepţie
chestiuni de fapt.
Aspecte speciµce pentru ju4ecata in recurs
Hotărârile supuse recursului
Pot f atacate cu recurs:
. Sentinţele care nu pot f atacate cu apel
a) sentinţele pronunţate de judecătorii în cazurile prevăzute de lege;
b) sentinţele pronunţate de tribunalele militare în cazul infracţiunilor contra ordinii şi disciplinei militare,
sancţionate de lege cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani;
c) sentinţele pronunţate de curţile de apel şi Curtea Militară de Apel;
d) sentinţele pronunţate de secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
d1) sentinţele privind infracţiunile pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângerea
prealabilă a persoanei vătămate;
e) sentinţele pronunţate în materia executării hotărârilor penale, în afară de cazul când legea prevede altfel,
precum şi cele privind reabilitarea.
2. Deciziile
a) deciziile pronunţate, ca instanţe de apel, de tribunale, tribunale militare teritoriale, curţi de apel şi Curtea
Militară de Apel;
3. Încheierile
De regulă, încheierile pot f atacate cu recurs numai odată cu sentinţa sau decizia recurată. Prin excep-
ţie, pot f atacate separat cu recurs, dar numai dacă legea prevede acest lucru. De exemplu, pot f atacate cu
recurs separat încheierile prin care se dispune cu privire la măsura arestării preventive, sau încheierile prin care se
întrerupe sau se suspendă cursul judecăţii.
Observaţii: Încheierile pronunţate de instanţele de recurs nu au cale de atac. Prin excepţie, prin Dec. nr. XXXVI/2006,
pronunţată de I.C.C.J. într-un recurs în interesul legii, s-a statuat că încheierile instanţelor de recurs de respingere, ca
inadmisibile, a cererilor se sesizare a Curţii Constituţionale, cu soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate, sunt
supuse căii de atac a recursului.
Recursul declarat împotriva sentinţei sau deciziei se socoteşte făcut şi împotriva încheierilor, chiar dacă
acestea au fost date după pronunţarea hotărârii.
Nu pot f atacate cu recurs sentinţele în privinţa cărora era prevăzută calea de atac a apelului şi această cale
nu a fost folosită, ori când apelul a fost retras.
Prin excepţie, se poate declara recurs împotriva deciziei pronunţate în apel, chiar dacă persona respec-
tivă nu a declarat apel, dacă prin decizia pronunţată în apel a fost modifcată soluţia din sentinţă şi numai cu
privire la această modifcare.
Obsrevaţii: Reglementările privitoare la persoanele care pot face recurs, termenul de declarare a recursului, declara-
rea, renunţarea şi retragerea recursului sunt similare cu dispoziţiile din materia apelului.
Hăsuri pregătitoare pentru şe4inţa 4e ju4ecată in recurs
Citarea părţilor
În recurs, părţile pot avea calitatea de recurent sau intimat.
Potrivit art. 38511 Cod proc.pen., judecata se face cu citarea părţilor, cu respectarea regulilor generale în
această materie, pentru părţi urmând a f arătată calitatea de recurent sau intimat, fără ca partea să piardă
calitatea pe care a avut-o în prima instanţă.
Desemnarea unui apărător din ofciu
Atunci când asistenţa juridică este obligatorie şi partea nu şi-a angajat un avocat ales, instanţa trebuie sa
ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din ofciu. Dacă inculpatul se prezintă cu apărător ales, mandatul
apărătorului din ofciu încetează.
ÎNCHEIERE DE AMÂNARE PENTRU LIPSĂ DE APĂRARE
- ROmÂnIA –
CURTEA DE APEL .......................Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Dosar nr. ........../../................
Î n C H E I E R E
Şedinţa publică din data de ..................
Curtea constituită din:
PREŞEDINTE ...............
JUDECĂTOR.................
JUDECĂTOR...............
GREFIER ...........................
Din partea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel ............... participă procu-
ror...................
Pe rol soluţionarea recursului declarat de inculpatul T.R. împotriva deciziei penale nr...................... pronun-
ţată de Tribunalul .......... în dosarul penal nr.........................
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă recurentul inculpat T.R. asistat de apărător desemnat
din ofciu, avocat G.V. conform delegaţiei pentru asistenţă juridică din ofciu nr...../...... emisă de..........., lipsă
find intimata parte civilă V.M.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, după care recurentul inculpat T.R. solicită acordarea unui nou termen de judecată
în vederea pregătirii apărării şi angajarea unui avocat ales.
zzê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zzj
CAPITOLUL X.
CĂILE ORDInARE DE ATAC
Reprezentantul Ministerului public pune concluzii de încuviinţare a cererii de amânare formulată de recu-
rentul inculpat T.R., cauza find la primul termen de judecată.
C U R T E A:
Având în vedere cererea de amânare pentru angajarea unui apărător ales, formulată de recurentul inculpat
T R, văzând cauza la primul termen de judecată, dispoziţiile art. 6 C. proc.pen., precum şi obligaţia organelor
judiciare de a asigura deplina exercitare a dreptului la apărare, apreciază cererea ca find întemeiată, astfel că
urmează a o încuviinţa, punându-i în vedere că este singurul termen acordat în acest scop
D I S P U n E:
Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de recurentul inculpat T.R.
Pune în vedere apărătorului desemnat din ofciu să se prezinte şi la termenul acordat pentru a pune con-
cluzii în situaţia în care acesta nu îşi va angaja apărător ales, find singurul termen care se acordă pentru lipsă
de apărare.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de ............... pentru când va f citat recurentul inculpat T
R, de la locul de deţinere, respectiv Penitenciarul ..........., şi partea civilă la domiciliu.
Pronunţată în şedinţă publică azi ............................
PREŞEDInTE GREFIER
Raportul scris
Specifc acestei căi de atac este faptul că preşedintele instanţei de recurs, primind dosarul, poate delega
unul din judecătorii care compun completul de judecată să facă un raport scris asupra recursului. La Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie raportul poate f întocmit de un judecător sau de un magistrat-asistent.
Din formularea textului de lege rezultă că întocmirea raportului nu este obligatorie.
În cazul în care se întocmeşte, raportul va cuprinde, pe scurt, obiectul procesului, soluţiile pronunţate de
instanţe şi faptele reţinute de ultima instanţă, în măsura în care sunt necesare soluţionării recursului, observaţii
cu referiri, dacă este cazul, la jurisprudenţa internă, precum şi la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului. Raportorul nu-şi va exprima opinia în cauză pentru că astfel ar deveni incompatibil.
În raport se semnalează şi cazurile de casare care se examinează din ofciu.
Raportul se depune la dosarul cauzei cu cel puţin 5 zile înaintea primului termen de judecată.
Motivarea recursului
De regulă, cererea de recursul trebuie să fe motivată.
Motivele de recurs se pot depune şi printr-un memoriu separat, care trebuie depus la instanţa de recurs cu
cel puţin 5 zile înaintea primului termen de judecată.
Consecinţa nerespectării acestei obligaţii o constituie faptul că instanţa va lua în considerare numai
cazurile de casare care, potrivit art. 3859 alin. (3), se examinează din ofciu, respectiv:
• cazurile prevăzute în alin. (1) pct. 1-7, 10, 13, 14, 19 şi 20, care se iau în considerare întotdeauna din ofciu;
• cele de la pct. 11, 12, 15, 17 şi 18, care se iau în considerare din ofciu numai când au infuenţat asupra hotă-
rârii în defavoarea inculpatului.
ju4ecarea recursului
Compunerea completului de recurs este de trei judecători, iar pentru cauzele judecată în primă instanţă de
Înalta Curte, compunerea este de 9 judecători.
Observaţii: Sub acest aspect, greferul are îndatorirea de a ajuta membri completului pentru verifcarea existenţei
vreunui caz de incompatibilitate, mai ales cu privire la cazul prevăzut de art.48 alin. lit. a) Cod proc.pen., prin verifcarea
atentă a actelor de la dosar.
Judecarea recursului se face cu citarea părţilor, numai în prezenţa inculpatului arestat şi cu participarea
obligatorie a procurorului.
În ceea ce priveşte prezenţa inculpatului arestat:
• la judecarea recursului împotriva încheierilor privind măsurile preventive, se aplică regulile speciale pentru
judecarea recursului în această materie.
• la judecarea cauzei pe fond, prezenţa inculpatului arestat este totdeauna obligatorie.
Motivele de recurs
În cauzele pentru care este prevăzută şi calea de atac a apelului, recursul trebuie să se întemeieze pe cel
puţin pe unul dintre motivele de casare prevăzute limitativ în art. 3859 Cod proc.pen.
Aşadar, sub aspectul efectului devolutiv, limitele vor f date, pe lângă calitatea procesuală a celui care decla-
ră recurs şi partea la care se referă recursul şi de cazurile de casare invocate, sau care se examinează din ofciu.
Motivele de casare sunt cele prevăzute în art. 385
9
alin.1 Cod proc.pen
30
şi pot f invocate atât în latura
penală cât şi în latura civilă a cauzei.
30 Art. 385
9
. Cazurile în care se poate face recurs. (1) Hotărârile sunt supuse casării în următoarele cazuri:
1. nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa după materie sau după calitatea persoanei;
2. instanţa nu a fost sesizată legal;
3. instanţa nu a fost compusă potrivit legii ori s-au încălcat prevederile art. 292 alin. (2) sau a existat un caz de incompatibilitate;
4. şedinţa de judecată nu a fost publică, în afară de cazurile când legea prevede altfel;
5. judecata a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului, când aceasta era obligatorie, potrivit legii;
6. urmărirea penală sau judecata a avut loc în lipsa apărătorului, când prezenţa acestuia era obligatorie;
7.
30
judecata s-a făcut fără întocmirea referatului de evaluare în cauzele cu infractori minori;
8. când nu a fost efectuată expertiza psihiatrică a inculpatului în cazurile şi în condiţiile prevăzute de art. 117 alin. (1) şi (2);
9. hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia ori motivarea soluţiei contrazice dispozitivul hotărârii sau acesta nu se
înţelege;
10. instanţa nu s-a pronunţat asupra unei fapte reţinute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare sau cu privire la unele probe administrate
ori asupra unor cereri esenţiale pentru părţi, de natură să garanteze drepturile lor şi să infuenţeze soluţia procesului;
11. instanţa a admis o cale de atac neprevăzută de lege sau introdusă tardiv;
12.
30
când instanţa a pronunţat o hotărâre de condamnare pentru o altă faptă decât cea pentru care condamnatul a fost trimis în judecată, cu
excepţia cazurilor prevăzute în art. 334-337;
13. când inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală;
14. când s-au aplicat pedepse greşit individualizate în raport cu prevederile art. 72 din Codul Penal sau în alte limite decât cele prevăzute de
lege;
15. când persoana condamnată a fost înainte judecată în mod defnitiv pentru aceeaşi faptă sau dacă există o cauză de înlăturare a răspunderii
penale, pedeapsa a fost graţiată ori a intervenit decesul inculpatului;
zz8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zz]
CAPITOLUL X.
CĂILE ORDInARE DE ATAC
Observaţii: Chiar dacă partea nu indică temeiul legal al motivului de casare invocat, instanţa va trebui să facă acest
lucru, în raport de motivele concrete invocate.
În ceea ce priveşte motivul de casare prevăzut la pct. 7 semnalăm faptul că, prin decizia nr. 783, pronunţată de Curtea
Constituţională la 2 mai 2009 şi publicată în M.Of. mr. 404 din 5.06.2009, a fost declarat neconstituţional art. I pct.85
din Legea 356/2006, care abroga această prevedere aşa încât se pune în discuţie aplicarea pct. 7

.
Prin excepţie, recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate f atacată cu apel,
nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 3859, iar instanţa este obligată ca, în afara temeiurilor
invocate şi cererilor formulate de recurent, să examineze întreaga cauză sub toate aspectele, în limitele efectului
devolutiv.
Recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate f atacată cu apel, poate f motivat şi
oral în ziua judecăţii.
Dezbaterile
Preşedintele completului dă cuvântul recurentului, apoi intimatului şi apoi procurorului. Dacă recursul este
declarat de procuror, primul cuvânt îl are acesta.
Când instanţa ia în considerare motive de casare din ofciu, este obligată să le pună în discuţia părţi-
lor, aspect care trebuie consemnat în notele greferului.
Procurorul şi părţile au dreptul la replică cu privire la chestiunile noi ivite cu ocazia dezbaterilor sau faţă de
susţinerile făcute anterior.
Inculpatul are cel din urmă cuvântul, aspect care trebuie să fe consemnat distinct, acordarea ulti-
mului cuvânt constituind o componentă a dreptului la apărare.
Cu ocazia judecării recursului, instanţa este obligată să procedeze la ascultarea inculpatului prezent, potrivit
dispoziţiilor cuprinse la judecata în primă instanţă, atunci când acesta nu a fost ascultat la instanţele de fond şi
apel, precum şi atunci când aceste instanţe nu au pronunţat împotriva inculpatului o hotărâre de condamnare.
Observaţii: Încălcarea acestei obligaţii constituie motiv de contestaţie în anulare, conform art.386 alin. lit.e) Cod
proc.pen.
16. când în mod greşit inculpatul a fost achitat pentru motivul că fapta săvârşită de el nu este prevăzută de legea penală sau când, în mod
greşit, s-a dispus încetarea procesului penal pentru motivul că există autoritate de lucru j udecat sau o cauză de înlăturare a răspunderii penale
ori că a intervenit decesul inculpatului sau pedeapsa a fost graţiată;
17. când faptei săvârşite i s-a dat o greşită încadrare juridică;
17
1
. abrogat;
18. când s-a comis o eroare gravă de fapt, având drept consecinţă pronunţarea unei hotărâri greşite de achitare sau de condamnare;
19. când judecătorii de fond au comis un exces de putere, în sensul că au trecut în domeniul altei puteri constituite în stat;
20. când a intervenit o lege penală mai favorabilă condamnatului;
21. când judecata în primă instanţă sau în apel a avut loc fără citarea legală a unei părţi, sau care, legal citată, a fost în imposibilitate de a se
prezenta şi de a înştiinţa despre această imposibilitate.
ÎNCHEIERE DE AMÂNARE PENTRU CITAREA INCULPATULUI A CĂRUI AUDIERE ESTE OBLIGATORIE
- ROmÂnIA –
CURTEA DE APEL .......................Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Dosar nr. ........../...../......
Î n C H E I E R E
Şedinţa publică din data de ..................
Curtea constituită din:
PREŞEDINTE ...............
JUDECĂTOR.................
JUDECĂTOR...............
GREFIER ...........................
Din partea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel ............... participă procu-
ror...................
Pe rol soluţionarea recursului declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul ................ împotriva deciziei
penale nr...................... pronunţată de Tribunalul .......... în dosarul penal nr.........................
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă apărător desemnat din ofciu, avocat G.V. conform
delegaţiei pentru asistenţă juridică din ofciu nr...../...... emisă de..........., pentru intimatul inculpat B.I. lipsă find
intimatul inculpat. Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă, după care Curtea constată că pentru acest ter-
men de judecată intimatul inculpat b.I. nu a fost citat cu menţiunea că prezenţa este necesară
în vederea audierii, raportat la dispoziţiile art. 385
14
alin. 1
1
C. proc.pen.
Reprezentantul Ministerului Public apreciază că se impune amânarea cauzei şi citarea intimatului inculpat
cu menţiunea că prezenţa este obligatorie în vederea audierii.
Apărătorul din ofciu al inculpatului B.I. achiesează la concluziile Ministerului Public.
C U R T E A
Având în vedere că pentru acest termen de judecată intimatul inculpat b.I. nu a fost citat cu menţi-
unea că prezenţa este necesară în vederea audierii, în raport de dispoziţiile 385
14
alin.1
1
C. proc.
pen. care obligă instanţa ca în situaţia în care inculpatul nu a fost audiat de către instanţele
de fond şi apel să procedeze la audierea acestuia cu ocazia judecării recursului, apreciază cauza
în stare de amânare astfel că
zjo
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zjI
CAPITOLUL X.
CĂILE ORDInARE DE ATAC
D I S P U n E
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de.......................pentru când va f citat intimatul inculpat
..................... cu menţiunea „prezenţa necesară în vederea audierii”.
Pronunţată în şedinţă publică azi .......................
PREŞEDInTE GREFIER
Instanţa este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor de recurs invocate de procuror şi de părţi.
Observaţii: Sub acest aspect greferul are un rol important, în sensul că trebuie să consemneze în notele de şedinţă
toate motivele de casare invocate, cu argumentele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.
Observaţii: În cazul în care pronunţarea nu are loc în ziua dezbaterilor, se întocmeşte de către grefer o încheiere de
şedinţă separată care, pe lângă menţiunile arătate în art. 305 Cod proc.pen. trebuie să consemneze toate motivele de recurs
invocate de recurent sau puse în discuţie de instanţă din ofciu, precum şi susţinerile intimatului, respectiv cele declarate
de inculpat în ultimul cuvânt.
ÎNCHIERE DE AMÂNARE A PRONUNŢĂRII
- ROmÂnIA –
CURTEA DE APEL .......................Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Dosar nr. ........./......../..........
Î n C H E I E R E
Şedinţa publică din data de ..................
Curtea constituită din:
PREŞEDINTE ...............
JUDECĂTOR.................
JUDECĂTOR...............
GREFIER ...........................
Din partea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel ............... participă procu-
ror...................
Pe rol soluţionarea recursului declarat de inculpatul G.R. împotriva deciziei penale nr...................... pronun-
ţată de Tribunalul .......... în dosarul penal nr........./.............
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă recurentul inculpat G.R. asistat de apărător ales avo-
cat C.S., cu împuternicire avocaţială nr......., emisă de Baroul......., depusă la fla.../dosar, lipsa find intimata
parte vătămată D.I.
Procedură de citare legal îndeplinită.
Apărătorul desemnat din ofciu să acorde asistenţă juridică recurentului inculpat G.R, avocat B C,
solicită a se constata că împuternicirea sa avocaţială a încetat urmare a prezentării apărătorului ales astfel că
solicită a i se acorda onorariul parţial, conform protocolului încheiat între Ministerul Justiţiei şi Baroul de Avocaţi
...................
Apărătorul recurentului inculpat G.R, depune la dosar, în cadrul probei cu înscrisuri încuviinţată inculpatului
la termenul anterior, acte în circumstanţiere şi anume: adeverinţa nr. 1489/28.10.2009 emisă de Şcoala de Arte
şi Meserii T, certifcatul de cazier judiciar, adeverinţa nr. 50/27.10.2009 emisă de SC „A” SRL, adeverinţă emisă
de Poliţia Staţiunii .............., adeverinţa emisă de IJP ............ şi adeverinţa emisă de SC „C” SRL ............. Solicită
acordarea unui nou termen de judecată în vederea formulării în scris a motivelor de recurs.
Reprezentantul Ministerului Public se opune amânării cauzei, termenul de depunere a motivelor de recurs
find depăşit.
Curtea, analizând cererea formulată de apărătorul ales al recurentului inculpat, faţă de aspectele invederate
de acesta, văzând şi dispoziţiile Codului de procedură penală referitoare la motivarea recursului în scris, apreciază
că nu se impune acordarea unui nou termen de judecată, motiv pentru care respinge cererea de amânare
a cauzei ca neîntemeiată.
Nemaifind alte cereri de formulat Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezba-
terea recursului potrivit dispoziţiilor art. 38513 C. pr.pen.
Apărătorul recurentului inculpat G.R, invocă incidenţa în cauză a cazului de casare prev. de art. 3859 alin.1
pct. 14 C.proc.pen., arătând că cele două instanţe i-au aplicat inculpatului o pedeapsă greşit individualizată, în
raport de circumstanţele sale personale favorabile şi de poziţia sa procesuală sinceră. Solicită casarea sentinţei şi
a deciziei recurate, iar în cadrul rejudecării reducerea pedepsei sub minimul special, prin reţinerea circumstanţe-
lor atenuante prev. de art. 74 lit. a şi c C.pen.. Solicită amânarea pronunţării pentru a depune concluzii scrise.
Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea recursului declarat de inculpat şi menţinerea hotărâ-
rilor atacate ca find legală şi temeinică, instanţele făcând o justă individualizare a pedepsei, în raport de criteriile
prev. de art. 72 C.pen., neimpunându-se reduerea acesteia.
Recurentul inculpat G R, având ultimul cuvânt, solicită reducerea pedepsei.
C U R T E A
Pentru a da posibilitatea apărătorului ales al recurentului inculpat să depună concluzii scrise,
D I S P U n E
Amână pronunţarea cauzei la data de ................
Pronunţată în şedinţă publică azi 13 ianuarie 2010.
PREŞEDInTE GREFIER
Soluţiile instanţei 4e recurs
1. Dacă recursul este inadmisibil, tardiv sau nefondat, va f respins.
Observaţii: În practica unor instanţe greferul este acela care redactează hotărârea prin care recursul a fost respins ca
tardiv sau inadmisibil, urmând ca judecătorii cauzei să verifce redactarea.
zjz
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zjj
CAPITOLUL X.
CĂILE ORDInARE DE ATAC
DECIZIE PRIN CARE RECURSUL ESTE RESPINS CA INADMISIBIL, REDACTATĂ DE GREFIER
- ROmÂnIA –
CURTEA DE APEL ....................... Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Dosar nr. ....../..../...............
Î n C H E I E R E
Şedinţa publică din data de ..................
Curtea constituită din:
PREŞEDINTE ...............
JUDECĂTOR.................
JUDECĂTOR...............
GREFIER ...........................
Din partea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel ............... participă procu-
ror...................
Pe rol soluţionarea recursului declarat de inculpatul R.M. ................ împotriva deciziei penale nr......................
pronunţată de Tribunalul .......... în dosarul penal nr.........................
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă inculpatul R.M. personal şi asistat de apărător de-
semnat din ofciu, avocat G.V. conform delegaţiei pentru asistenţă juridică din ofciu nr...../...... emisă de...........,
pentru intimatul inculpat B.I. lipsă find intimatul inculpat.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, după care inculpatul R M depune la dosarul cauzei memoriu scris pentru a f avut
în vedere la soluţionarea recursului.
Reprezentantul Ministerului Public invocă excepţia inadmisibilităţii recursului, în raport de faptul că incul-
patul atacă o decizie defnitivă pronunţată de tribunal ca instanţă de recurs.
Apărătorul din ofciu al recurentului inculpat învederează că i-a explicat acestuia situaţia din prezenta cau-
ză, însă inculpatul insistă în soluţionarea recursului. În aceste condiţii, faţă de poziţia inculpatului, pune concluzii
de respingere a excepţiei.
Recurentul inculpat R M, personal, având ultimul cuvânt, solicită admiterea recursului formulat.
C U R T E A
Asupra recursului penal de faţă,
Constată că prin decizia penală nr. .........../.............., pronunţată de Tribunalul ........ în dosar penal nr.
........./......, au fost respinse recursurile formulate de inculpaţii R M şi N F, împotriva încheierii de şedinţă din
data de ..............., pronunţată de Judecătoria .......... în dosar penal nr........../2009.
În baza art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, inculpaţii au fost obligaţi să plătească statului câte 180 lei
fecare cheltuieli judiciare, în care a fost inclus şi onorariul apărătorului din ofciu.
Împotriva acestei decizii inculpatul R.m. a declarat recurs, care urmează a f respins ca
inadmisibil pentru următoarele considerente:
Potrivit art. 160
9
Cod procedură penală, împotriva încheierii prin care s-a admis ori s-a respins cererea de
liberare provizorie se poate face recurs.
De asemenea, conform art. 416 Cod procedură penală, hotărârile primei instanţe rămân defnitive la data
pronunţării hotărârii prin care s-a respins recursul declarat.
Prin urmare, constatând că inculpatul R M a exercitat o cale de atac împotriva unei hotărâri defnitive, în
baza art. 385
15
pct. 1 lit. a Cod procedură penală, Curtea va respinge ca inadmisibil recursul promovat de acest
inculpat.
În raport de soluţia pronunţată, conform art. 192 alin. 2 c.proc.pen. recurentul urmează să fe obligat şi la
plata cheltuielilorjudiciare către stat, din care onorariul apărătorului din ofciu va f avansat din fondurile Minis-
terului de Justiţie.
PEnTRU ACESTE mOTIVE
În nUmELE LEGII,
D E C I D E:
Respinge, ca inadmisibil, recursul formulat de inculpatul R.m. împotriva deciziei penale nr.........../.............,
pronunţată de Tribunalul .......... în dosarul penal nr........./...........
Obligă recurentul la 150 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 100 lei onorariul apărătorului din ofciu se
va avansa din fondurile Ministerului de Justiţie.
Defnitivă.
Pronunţată în şedinţă publică azi, ...................
PREŞEDInTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,
GREFIER,
zj¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zj¡
CAPITOLUL X.
CĂILE ORDInARE DE ATAC
DECIZIE PRIN CARE SE FACE ACT DE RETRAGEREA RECURSULUI, REDACTATĂ DE GREFIER
ROmÂnIA
CURTEA DE APEL .................. Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Dosar nr...../..../........
DECIZIA PEnALĂ nR. .../R
Şedinţa publică din ........................
Curtea constituită din
PREŞEDINTE – .............................
JUDECĂTOR – .............................
JUDECĂTOR – .............................
GREFIER – .............................
Din partea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel ............... participă procu-
ror...................
Pe rol soluţionarea recursului declarat de inculpatul S.I. împotriva sentinţei penale nr. .............. pronunţa-
tă de Judecătoria.......... şi a deciziei penale nr............. pronunţată de Tribunalul ............... în dosarul penal nr.
...../.........
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă recurentul inculpat S.I., asistat de apărător desemnat
din ofciu, avocat G.V. conform delegaţiei pentru asistenţă juridică din ofciu nr...../...... emisă de...........
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, după care:
Apărătorul recurentului inculpat, învederează instanţei că acesta doreşte să-şi retragă recursul.
Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită a se lua act de manifestarea de voinţă a recu-
rentului.
Recurentul inculpat S.I, personal, având ultimul cuvânt, declară că înţelege să-şi retragă recursul formulat.
C U R T E A
Asupra recursul penal de faţă;
Constată că prin sentinţa penală nr. .................... pronunţată de Tribunalul ................ în dosarul penal nr.
........./..........., s-au dispus următoarele:.............................................................................................................
........
Apelul formulat de inculpat împotriva acestei sentinţe a fost deprins ca nefondat prin decizia penală nr.
......../....... a Tribunalului..........
Împotriva acestor hotărâri, a formulat recurs inculpatul S.I., iar în faţa instanţei de control judiciar, la terme-
nul de judecată din data de astăzi ............., personal, a declarat că înţelege să îşi retragă recursul.
Aşa find, în baza prevederilor art. 3854 alin. 4 rap. la art. 369 Cod procedură penală, se va lua act de mani-
festarea de voinţă a inculpatului, în sensul retragerii recursului formulat.
Văzând şi dispoziţiile art. 189, 192 alin. 2 Cod procedură penală.
PEnTRU ACESTE mOTIVE
În nUmELE LEGII,
D E C I D E
Ia act de retragerea recursului declarat de inculpatul S.I. împotriva sentinţei penale nr. .......... . pronunţată
de Judecătoria .......... şi a deciziei penale nr........ pronunţată de Tribunalul ...........în dosarul penal nr. ...../.........
Obligă recurentul inculpat la 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 100 lei onorariu pentru
apărătorul din ofciu G.V. se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei.
Defnitivă.
Pronunţată în şedinţă publică azi, ..................
PREŞEDInTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,
GREFIER,
2. Instanţa admite recursul, casează hotărârea atacată şi:
a) menţine hotărârea primei instanţe, când apelul a fost greşit admis;
b) achită pe inculpat sau dispune încetarea procesului penal în cazurile prevăzute în art. 11;
c) dispune rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost casată, în cazurile prevăzute în art. 385
9
alin.
(1) pct. 3-5, pct. 6 teza a doua, pct. 7-10 şi pct. 21, şi rejudecarea de către instanţa competentă, în cazul prevăzut
în art. 385
9
alin. (1) pct. 1.
Când recursul priveşte atât hotărârea primei instanţe, cât şi hotărârea instanţei de apel, în caz de admitere
şi dispunerea rejudecării de către instanţa a cărei hotărâre a fost casată, cauza se trimite la prima instanţă, dacă
ambele hotărâri au fost casate, şi la instanţa de apel, când numai hotărârea acesteia a fost casată.
În cazul în care admite recursul declarat împotriva deciziei pronunţate în apel, instanţa de recurs desfinţea-
ză şi hotărârea primei instanţe, dacă se constată aceleaşi încălcări de lege ca în decizia recurată.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dacă admite recursul, când este necesară administrarea de probe, dispune
rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost casată;
d) dispune rejudecarea de către instanţa de recurs în cazurile prevăzute în art. 3859 alin. (1) pct. 11-20, precum
şi în cazul prevăzut în art. 3856 alin. (3). Când instanţa de recurs casează hotărârea şi reţine cauza spre rejudecare,
se pronunţă prin decizie şi asupra probelor ce urmează a f administrate, fxând termen pentru rejudecare.
Observaţie: Pentru termenul fxat în vederea rejudecării vor f citate părţile după regulile aplicabile la judecata în
primă instanţă.
Rejudecarea cauzei de către instanţa de recurs se face după regulile generale privind judecata şi cele prevăzute la
judecata în primă instanţă şi în conformitate cu dispoziţiile din decizia de casare cu reţinere.
La termenul fxat pentru rejudecare, instanţa este obligată să procedeze la ascultarea inculpatului prezent, potrivit
dispoziţiilor prevăzute la judecata în primă instanţă, atunci când acesta nu a fost ascultat la instanţele de fond şi apel,
precum şi atunci când aceste instanţe nu au pronunţat împotriva inculpatului o hotărâre de condamnare.
La judecarea cauzei după casare cu reţinere părţile nu se mai numesc recurent şi intimat, ci inculpat, parte vătămată,
parte civilă şi parte responsabilă civilmente.
Dispoziţiile din materia apelului cu privire la restituirea cauzei la procuror şi chestiunile complementare se
aplică în mod corespunzător.
zjê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zjj
Desfinţarea hotărârii şi conţinutul deciziei.
În caz de admitere a recursului, hotărârea atacată se casează în întregime, dar cu respectarea limitelor
prevăzute în art. 3856 şi 3857 Cod proc.pen., cu privire la efectul devolutiv şi efectul extensiv al cauzei. Dispoziţiile
art. 382 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
Conţinutul deciziei
Decizia instanţei de recurs trebuie să cuprindă:
• în partea introductivă, menţiunile prevăzute în art. 355,
• în expunere, temeiurile de fapt şi cele de drept care au dus, după caz, la respingerea sau admiterea
recursului, precum şi temeiurile care au dus la adoptarea soluţiilor prevăzute în art. 385
15
pct. 2.
• în dispozitiv, soluţia dată de instanţa de recurs, data pronunţării deciziei şi menţiunea că pronunţarea s-a
făcut în şedinţă publică.
Dispoziţiile art. 383 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.
Dacă instanţa reţine cauza spre rejudecare, în decizie se menţionează probele ce urmează a f administrate.
Partea din hotărâre care nu a fost casată rămâne defnitivă şi devine executorie la data pronunţării hotărârii
instanţei de recurs.
Observaţie: În acest sens greferul va lua măsurile necesare de îndată, pentru punerea în executare a dispoziţiilor
rămase defnitive.
Art. 385
18
. Limitele rejudecării. (1) Instanţa de rejudecare trebuie să se conformeze hotărârii in-
stanţei de recurs, în măsura în care situaţia de fapt rămâne cea avută în vedere la soluţionarea recursului.
(2) Când hotărârea este desfinţată numai cu privire la unele fapte sau persoane, ori numai în ce priveşte
latura penală sau civilă, instanţa de rejudecare se pronunţă în limitele în care hotărârea a fost casată.
COMUNICARE PENTRU PRACTICA DE CASARE
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
Practică de casare – apel/recurs admis
CĂTRE,
JUDECĂTORIA/TRIbUnALUL ........................................_
Vă trimitem alăturat o copie a deciziei penale nr............ din........... prin care s-a admis recursul (apelul) de-
clarat împotriva sentinţei nr...........din......... a ..........., pentru a f avută în vedere la evidenţa practicii de casare.
PREŞEDInTE, GREFIER,
CaPitolul Xi.
Căile eXtraordinare de ataC
contestaţia în anulare
Sediul materiei: art.386 – 392 Cod proc.pen.
Art. 386. Cazurile de contestaţie în anulare. Împotriva hotărârilor penale defnitive se poate face
contestaţie în anulare în următoarele cazuri:
a) când procedura de citare a părţii pentru termenul la care s-a judecat cauza de către instanţa de recurs nu
a fost îndeplinită conform legii
31
;
31 DECIZIE PRONUNŢATĂ PE ACEST MOTIV DE CONTESTAŢIE, ÎN CARE SUNT EXAMINATE CONDITIILE DE
REALIZARE A PROCEDURII DE CITARE
ROmÂnIA
CURTEA DE APEL .................. Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Dosar nr. ....../.../......
DECIZIA PEnALĂ nR. .........../R
Şedinţa publică din ........................
Curtea constituită din
PREŞEDINTE – ..............................
JUDECĂTOR – ..............................
JUDECĂTOR – ..............................
GREFIER – ..............................
Din partea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel ............... participă procuror...................
Pe rol soluţionarea contestaţiei în anulare formulată de contestatorul S A împotriva deciziei penale nr. .........../........... pronunţată de Curtea
de Apel .............. în dosarul penal nr. ............./...........
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă apărătorul ales al contestatorului SA., avocat I.D. cu împuternicire avocaţială nr.....,
emisă de Baroul ............, afată la fla...../dosar lipsind acesta şi intimatele V.Mşi D.M..
Procedură de citare legal îndeplinită.
Curtea, constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbaterea con-
testaţiei în anulare.
Apărătorul ales al contestatorului susţine contestaţia în anulare formulată solicitând admiterea acesteia, desfinţarea deciziei pronunţată în
recurs pentru primul motiv prev. de art. 386 C. pr.pen.
În fapt Judecătoria ................ a fost sesizată în anul 2002 pentru săvârşirea de către contestator a infracţiunii de înşelăciune. Primul termen de
judecată a fost fxat la data de 20 septembrie 2002. Cu o zi înainte, la 19 septembrie 2002, contestatorul, inculpat la acea dată, lasă o cerere
la dosar, de acordare a unui nou termen de judecată în vederea pregătirii apărării, mărturie find delegaţiile a doi avocaţi. Inculpatul a plecat
în Franţa cu convingerea că avocaţii săi îi vor reprezenta interesele în dosarul respectiv. Ajuns în Franţa s-a căsătorit, s-a angajat cu contract
de muncă pe perioadă nedeterminată, are doi copii minori înscrişi la instituţii de învăţământ, chestiuni care deşi au o importanţă minoră a
înţeles să le releve pentru a scoate în evidenţă faptul că inculpatul nu a ignorat procedura penală şi nu s-a sustras nici de la judecată nici de la
executare. Organele judiciare franceze l-au identifcat de îndată ce mandatul de executare a fost transmis.
Referitor la motivele de contestaţie în anulare, cere a se avea în vedere că, potrivit cererii înregistrate la dosar, inculpatul s-a declarat ca find
domiciliat în .......................... În această situaţie instanţa a dispus citarea inculpatului la această adresă, deşi inculpatul în fapt nu locuia
acolo, aceasta find doar adresa din cartea de identitate, întrucât cu un an în urmă divorţase, iar benefciul locaţiunii fusese atribuit către
fosta sa soţie. Domiciliul este un element de identifcare a persoanei fzice şi este o noţiune de drept civil. În dreptul penal nu este cunoscută
această noţiune de domiciliu. Dispoziţiile art. 177 C. pr.pen., prevăd necesitatea citării inculpatului la adresa la care acesta se afă pentru a afa
de existenţa procesului. În speţă, locuinţa unde domicilia efectiv inculpatul nu era situată pe strada ............, acesta locuind la mama sa.
zj8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
zj]
CAPITOLUL XI.
CĂILE EXTRAORDInARE DE ATAC
b) când partea dovedeşte că la termenul la care s-a judecat cauza de către instanţa de recurs a fost în impo-
sibilitate de a se prezenta şi de a încunoştinţa instanţa despre această împiedicare;
Este evident că procedura de citare cu inculpatul a fost făcută la o adresă la care acesta nu mai locuia dinainte de începerea urmăririi penale.
Înţelege să invoce unele vicii de procedură şi anume faptul că agentul procedural avea obligaţia să identifce locul unde inculpatul s-a mutat,
agentul de poliţie însărcinat cu punerea în executare a mandatului de aducere trebuia de asemenea să depună diligenţe pentru identifcarea
acestuia, iar avocaţii angajaţi în cauză aveau obligaţia să comunice instanţei adresa la care inculpatul locuia în fapt.
Potrivit dispoziţiilor art. 177 alin.4 C. pr.pen. se citează prin afşare doar în situaţia în care nu este cunoscută nici adresa de domiciliu şi nici
adresa locului de muncă. Ori în prezenta cauză, chiar acceptând că nu a fost cunoscut domiciliu inculpatul, există înscrisuri din care rezultă că
acesta a indicat locul său de muncă, respectiv restaurantul ............ din ...................
Susţine că instanţa trebuia să constate că adresa de domiciliu a inculpatului este necunoscută, după care să fe citat la locul de muncă şi mai
apoi prin afşare la consiliul local.
Reprezentanta Ministerului Public apreciază că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 386 C. proc.pen. astfel că solicită admiterea contesta-
ţiei în anulare, judecarea cauzei în recurs făcându-se cu încălcarea dispoziţiilor referitoare la citarea părţilor.
C U R T E A
Asupra contestaţiei în anulare, constată:
Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. .........../......, contestatorul S A a solicitat admiterea în principiu, desfinţarea deciziei
penale nr. .........../.... a Curţii de Apel ............... şi rejudecarea recursului.
În motivare, în esenţă, contestatorul a arătat că la data la care s-a judecat recursul, procedura de citare nu a fost legal îndeplinită, deoarece nu
a fost citat la adresa unde locuieşte şi nici nu au fost respectate dispoziţiile art. 177 alin.1 C. pr.pen, respectiv citarea la locul de muncă.
Au fost ataşate dosarele nr. .......... al Judecătoriei ............, nr. ......./.... al Tribunalului .........., nr. ..../......... al Curţii de Apel ..............
Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul .......... din 7 iunie 2002 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în
judecată a inculpaţilor C Mşi S A pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin.4 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin.2 C. pen.,
dosar înregistrat pe rolul Judecătoriei ........... sub nr. 1/1.07.2002, cu primtermen de judecată la 20.09.2002.
S-a procedat la citarea părţilor, contestatorul la adresa din ............. (fla 21), adresa din rechizitoriu (citaţia find afşată la 24.07.2002).
La data de 19.09.2002, contestatorul (inculpat la acel moment) a depus personal, prin registratură, o cerere de amânare pentru angajarea unui
apărător şi pregătirea apărării, indicând ca şi domiciliu aceeaşi adresă la care a şi fost citat pentru primul termen de judecată.
Au fost depuse la dosar împuterniciri avocaţiale emise la 16.11.2002 (fla 58) şi la 3.03.2003 (fla 143) şi, totodată, s-au prezentat în faţa instanţei
apărătorii aleşi ai contestatorului, care au asigurat apărarea până la fnalizarea cauzei în primă instanţă.
Deşi citat la adresa indicată atât în faza de urmărire penală, cât şi în cererea depusă personal la dosar în data de 19.09.2002, contestatorul
nu s-a prezentat, astfel că s-a dispus aducerea cu mandat şi, totodată, s-au solicitat relaţii de la Ministerul de Interne, Biroul de Evidenţă
Informatizată a Persoanei ............. cu privire la datele de stare civilă ale acestuia.
Din procesul verbal întocmit la data de 5.04.2003 de către organul de poliţie însărcinat cu punerea în executare a dispoziţiilor instanţei, se
constată că numitul S A a părăsit domiciliul, mutându-se la o adresă necunoscută, informaţii obţinute de la vecini şi soţia acestuia (fla 190).
Prin adresa nr. 1/14.05.2003, Judecătoriei .............. i se aduc la cunoştinţă datele de stare civilă ale contestatorului, inclusiv domiciliul ca find
cel cunoscut de instanţă (fla 206).
Faţă de toate acestea, s-a dispus citarea lui S A prin afşare la Consiliul Local ..........., efectuându-se verifcări la locurile de detenţie din ţară,
dar şi la Primăria locului de naştere a acestuia.
La data de 7.11.2003 apărătorul ales al inculpatului a depus la dosar concluzii scrise pentru acesta, indicând aceeaşi adresă cunoscută, dată la
care dosarul a rămas în pronunţare.
Sentinţa penală nr. .../7.11.2003, pronunţată în dosar nr. .../2002 de Judecătoria ..... a rămas defnitivă prin decizia penală nr. ...../13.12.2004 a
Curţii de Apel ......, S A – inculpat – find citat atât la adresa cunoscută, cât şi prin afşare la Consiliul Local .....
A fost emis mandatul de executare a pedepsei nr. 4/16.12.2004 al Judecătoriei ....., respectiv mandatul european de arestare, întrucât la data
de 20.09.2002 S A – condamnat – a părăsit ţara.
La data de 4.02.2010, contestatorul formulează prezenta contestaţie în anulare, solicitând admiterea în principiu, desfinţarea deciziei penale
nr. ..../13.12.2004 a Curţii de Apel ..... şi rejudecarea recursului, deoarece nu s-a procedat la citarea legală a sa, procedura s-a îndeplinit la o
adresă la care nu mai locuia la data întocmirii rechizitoriului şi prin afşare, deşi adresa putea f obţinută în condiţiile art. 180 C. pr.pen., după
cumnu au fost respectate nici dispoziţiile art. 177 alin.1 C. pr.pen., în sensul că nu s-a realizat citarea la locul de muncă şi nici la adresa unde
locuieşte (în Franţa).
Potrivit art. 386 alin.1 lit.a C. pr.pen., împotriva hotărârilor penale defnitive se poate face contestaţie în anulare când procedura de citare a
părţii pentru termenul la care s-a judecat cauza de către instanţa de recurs nu a fost îndeplinită conformlegii.
Inculpatul se citează la adresa unde locuieşte, iar dacă aceasta nu este cunoscută, la adresa locului de muncă, iar dacă printr-o declaraţie a
indicat un alt loc pentru a f citat, el este citat la locul indicat (art. 177 alin.1, 2 C. pr.pen.).
Observaţie: dacă partea a înştiinţat instanţa despre imposibilitatea de a f prezentă şi a cerut amânarea cauzei,
cerere care nu a fost primită, este sufcient să fe îndeplinită prima condiţie, respectiv imposibilitatea de a se prezenta.
c)
32
când instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unei cauze de încetare a procesului penal dintre cele
prevăzute în art. 10 alin. (1) lit. f)-i1), cu privire la care existau probe în dosar;
Observaţie: probele trebuiau să existe la dosarul instanţei de recurs, înainte de a se f pronunţat.
d) când împotriva unei persoane s-au pronunţat două hotărâri defnitive pentru aceeaşi faptă;
Observaţie: Autoritatea de lucru judecat este încălcată de cea de a doua hotărâre pronunţată. Esenţial este să se f
judecat aceeaşi faptă, chiar dacă a primit încadrări juridice diferite la cele două instanţe.
e)
33
când, la judecarea recursului sau la rejudecarea cauzei de către instanţa de recurs, inculpatul prezent nu
a fost ascultat, iar ascultarea acestuia este obligatorie potrivit art. 385
14
alin. (1
1
) ori art. 385
16
alin. (1).
Observaţie: este încălcat dreptul la apărare al inculpatului care nu poate să îşi facă propriile apărări. Prevederea este
în concordanţă cu jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg.
În caz de schimbare a adresei arătată în declaraţia inculpatului este citat la noua sa adresă, numai dacă a încunoştinţat instanţa de judecată
de schimbarea intervenită sau dacă organul apreciază pe baza datelor obţinute potrivit art. 180 C. pr.pen., că s-a produs o schimbare de
adresă (art. 177 alin. 3 C. pr.pen.)
În speţă, procedura de citare a contestatorului s-a realizat cu respectarea prevederilor menţionate.
Astfel, acesta a fost citat la adresa cunoscută încă în faza de urmărire penală şi pe care a indicat-o personal în cererea adresată instanţei de
judecată la data de 19.09.2002, înainte de primul termen de judecată, judecătorul dispunând, totodată, toate măsurile necesare pentru afa-
rea noii adrese a acestuia, inclusiv aplicarea art. 183 C. pr.pen., când din discuţiile purtate cu soţia şi vecinii nu au fost obţinute alte informaţii
decât cele cunoscute.
Mai mult, cumcontestatorul nu a înţeles, prin cererea depusă, să indice un alt loc pentru a f citat, cel la care locuia în fapt, această situaţie
nu poate f imputată instanţei.
De precizat, în cauză s-au prezentat doi apărători aleşi, cu delegaţii emise la 16.11.2002 şi 3.03.2003, împrejurări ce demonstrează că inculpatul
(de la acel moment) avea cunoştinţă de desfăşurarea procesului penal şi termenele acordate.
Ca atare, cei care aveau obligaţia înştiinţării instanţei despre adresa unde locuieşte inculpatul nu şi-au îndeplinit-o.
Prin prezenta cerere, contestatorul a arătat că nu s-au respectat prevederile art. 177 alin.1 C. pr.pen., respectiv citarea la locul de muncă.
Această omisiune nu este însă de natură să producă vreo vătămare contestatorului care să nu poate f înlăturată decât prin anularea actului,
întrucât acesta a părăsit ţara a doua zi după depunerea cererii de amânare a cauzei, 20.09.2002, citarea la locul de muncă find fără efect.
În considerarea celor dezvoltate mai sus, curtea va respinge, ca nefondată, contestaţia în anulare formulată, procedura de citare pe parcursul
procesului penal find legal îndeplinită, cu obligarea la cheltuieli judiciare către stat (conformart. 192 alin.2 C. pr.pen.).
PEnTRUACESTE mOTIVE
În nUmELE LEGII
D E C I D E
Respinge, ca nefondată, contestaţia în anulare formulată de contestatorul S.A. împotriva deciziei penale nr....../13.12.2001 a Curţii de Apel
......
Obligă contestatorul la plata sumei de 50 lei cheltuieli judiciare către stat.
Defnitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi ............
PREŞEDInTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR
GREFIER
32 Litera c) de la art. 386 este reprodusă astfel cuma fost modifcată prin art. I pct. 198 din Legea nr. 281/2003.
33 Litera e) de la art. 386 a fost introdusă prin art. I pct. 194 din Legea nr. 356/2006.
z¢o
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
z¢I
CAPITOLUL XI.
CĂILE EXTRAORDInARE DE ATAC
Proce4ura 4e etercitare a căii ettraor4inare 4e atac
Hotărârile care pot f atacate
Contestaţia se poate îndrepta numai împotriva unei hotărâri defnitive.
Nu toate hotărârile defnitive pot f atacate pe această cale.
Pentru cazurile de la lit. a), b), c) şi e), poate f atacată numai decizia instanţei de recurs, inclusiv cea pro-
nunţată după reţinerea cauzei spre rejudecare. Pentru cazul de la lit. d), a doua hotărâre, cea care se atacă, poate
aparţine primei instanţe, instanţei de apel sau instanţei de recurs.
Titularii cererii şi conţinutul cererii
Contestaţia în anulare poate f făcută de oricare dintre părţi.
Pentru primele două cazuri poate face cerere partea care nu a fost legal citată sau care a fost în impo-
sibilitate de a se prezenta.
În ultimul caz inculpatul este cel care justifcă un interes.
Contestaţia pentru motivele prevăzute în art. 386 lit. c) şi d), poate f făcută şi de procuror. Pentru cazul de la
lit.c) inculpatul este partea care are interesul de a primi o soluţie de încetare a procesului penal.
Cererea de contestaţie în anulare trebuie formulată în scris. Pentru motivele prevăzute în art. 386 lit. a)-c)
şi e) trebuie să cuprindă toate cazurile de contestaţie pe care le invocă contestatorul şi toate motivele aduse în
sprijinul acestora. Aşadar, cererea trebuie motivată în fapt şi în drept.
Termenul de introducere a cererii
Pentru motivele arătate în art. 386 lit. a)-c) şi e) contestaţia poate f introdusă:
• de către persoana împotriva căreia se face executarea, cel mai târziu în 10 zile de la începerea executării;
• de către celelalte părţi, în termen de 30 de zile de la data pronunţării hotărârii a cărei anulare se cere.
Contestaţia pentru cazul prevăzut în art. 386 lit. d) poate f introdusă oricând.
Proce4ura 4e ju4ecată
Examinarea în principiu
Cererea de contestaţie nu are efect suspensiv, hotărârea find defnitivă şi executorie.
Până la soluţionarea contestaţiei în anulare, cu ocazia examinării în principiu a admisibilităţii cererii, instan-
ţa sesizată, luând concluziile procurorului, fără citarea părţilor.
Observaţie: Potrivit Dec. nr. 9/2009, pronunţată de Înalta Curte într-un recurs în interesul legii, necitarea părţilor nu
încalcă cerinţele unui proces echitabil în această procedură.
Dacă instanţa apreciază că cererea este admisibilă în principiu, poate suspenda executarea hotărârii a cărei
anulare se cere.
Observaţie: măsura se dispune printr-o încheiere motivată şi durează până la soluţionarea contestaţiei.
În procedura examinării în principiu se verifcă dacă:
• hotărârea atacată este defnitivă;
• cererea se întemeiază pe cel puţin unul dintre cazurile prevăzute de lege;
• cererea este formulată în termenul legal;
• dacă există sau sunt invocate dovezile necesare.
Dacă condiţiile de admitere în principiu nu sunt îndeplinite cererea va f respinsă printr-o decizie.
Observaţie: După admiterea în principiu a cererii se va fxa un termen de judecată pentru examinarea acesteia, cu
citarea părţilor. Judecarea contestaţiei prevăzute în art. 386 lit. d) se face cu citarea părţilor interesate în cauza în care s-a
pronunţat ultima hotărâre.
Procedura de judecare şi soluţionare a cererii
Instanţa verifcă dacă este îndeplinită procedura de citare a părţilor. Contestatorul afat în stare de deţine-
re va f adus la judecată.
Se iau măsuri pentru desemnarea unui apărător din ofciu, dacă asistenţa juridică este obligatorie.
Şedinţa de judecată este publică.
La termenul fxat, instanţa ascultă părţile şi concluziile procurorului.
Se examinează cazurile de contestaţie invocate, fără de se judeca fondul cauzei.
Observaţie: cu excepţia cazului prevăzut la lit.d), compunerea completului va f cea corespunzătoare instanţei de
recurs. În cazul prevăzut la lit.d), compunerea completului poate f de primă instanţă, de apel sau de recurs.
Dacă instanţa găseşte contestaţia întemeiată, se desfinţează prin decizie hotărârea a cărei anulare se cere
şi se procedează fe de îndată, fe acordând un termen, după caz, la rejudecarea recursului, sau la rejudecarea cauzei
după casare.
În cazul prevăzut la lit. d), instanţa, dacă găseşte contestaţia întemeiată, desfinţează prin decizie sau,
după caz, prin sentinţă, ultima hotărâre sau acea parte din ultima hotărâre cu privire la care există autoritate de
lucru judecat. În acest caz, sentinţa dată în contestaţie este supusă apelului, iar decizia dată în apel este supusă
recursului, sens în care se vor aplica şi regulile în materie de comunicare.
Dacă se apreciază că cererea este tardivă, inadmisibilă sau nefondată va f respinsă. În acest caz contesta-
torul va f obligat la cheltuieli judiciare.
revizuirea
Sediul materiei: art.393- 408 Cod proc.pen.
Pot f supuse revizuirii hotărârile judecătoreşti defnitive, atât cu privire la latura penală cât şi cu
privire la latura civilă.
În esenţă, revizuirea este o cale extraordinară de atac prin care sunt îndreptate erorile de judecată.
Art. 394. Cazurile de revizuire. (1) Revizuirea poate f cerută când:
a) s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei;
b) un martor, un expert sau un interpret a săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei
revizuire se cere;
c) un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals;
d) un membru al completului de judecată, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penală
a comis o infracţiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere;
z¢z
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
z¢j
CAPITOLUL XI.
CĂILE EXTRAORDInARE DE ATAC
e) când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti defnitive nu se pot concilia.
(2) Cazul de la lit. a) constituie motiv de revizuire, dacă pe baza faptelor sau împrejurărilor noi se poate
dovedi netemeinicia hotărârii de achitare, de încetare a procesului penal ori de condamnare.
Observaţie: Din examinarea dispoziţiilor acestui aliniat rezultă că motivul de revizuire trebuie să conducă la o schim-
bare a soluţiei pronunţate şi nu doar la o modifcare a acesteia.
(3) Cazurile de la lit. b), c) şi d) constituie motive de revizuire, dacă au dus la darea unei hotărâri nelegale
sau netemeinice.
Observaţie: Este necesar ca înscrisul fals sau infracţiunea săvârşită de martor, judecător, procuror sau organul de
urmărire penală să f avut un rol determinant în pronunţarea soluţiei.
Situaţiile prevăzute la cazurile de la lit. b), c) şi d) se dovedesc:
• prin hotărâre judecătorească sau prin ordonanţa procurorului, dacă prin acestea s-a dispus asupra fon-
dului cauzei;
• prin procedura de revizuire.
(4) În cazul prevăzut de lit. e), toate hotărârile care nu se pot concilia sunt supuse revizuirii.
Con4iţii cerute pentru intro4ucerea cererii
a. Existenţa unei hotărâri defnitive prin care să se f soluţionat fondul cauzei.
b. Persoanele care pot formula cererea: oricare parte din proces, în limitele calităţii sale procesuale; soţul
şi rudele apropiate ale condamnatului, chiar şi după moartea acestuia, procurorul, din ofciu.
c. Termenul de introducere a cererii: termenul este de un an:
• în cazul prevăzut în art. 394 lit. a);
• în cazurile prevăzute la lit. b), c) şi d); când nu sunt constatate prin hotărâre defnitivă, termenul
curge de la data când faptele sau împrejurările au fost cunoscute de persoana care face cererea
• dacă sunt constatate prin hotărâre defnitivă, de la data când hotărârea a fost cunoscută de persoa-
na care face cererea.
În favoarea condamnatului se poate face oricând, chiar după executarea pedepsei sau după moartea con-
damnatului.
d. Cererea de revizuire :
• se adresează procurorului de la parchetul de pe lângă instanţa care a judecat cauza în primă instanţă
• se face în scris, cu arătarea cazului de revizuire pe care se întemeiază şi a mijloacelor de probă în
dovedirea acestuia
• nu are efect suspensiv de executare
Structura proce4urii 4e revituire
Efectuarea actelor de cercetare
Procurorul ascultă, dacă este cazul, persoana care solicită revizuirea. În cazul când este necesară efectu-
area de cercetări pentru a verifca temeinicia cererii de revizuire, procurorul dispune aceasta prin ordonanţă.
Dacă este necesar, cere dosarul cauzei.
Pentru efectuarea actelor de cercetare procurorul poate delega organul de cercetare penală.
Termenul de efectuare a actelor de cercetare este de 2 luni şi curge de la data introducerii cererii de revi-
zuire.
După efectuarea cercetărilor, procurorul înaintează întregul material împreună cu concluziile sale instan-
ţei competente.
Procedura la instanţa de judecată
Competenţa: aparţine instanţei care a judecat cauza în primă instanţă. Când temeiul cererii de revizuire
constă în existenţa unor hotărâri ce nu se pot concilia, competenţa se determină potrivit dispoziţiilor art. 35.
A. Procedura prealabilă
Repartizarea cauzei şi fxarea termenului de judecată de realizează prin sistemul informatizat de repartizare
a cauzelor.
Preşedintele completului dispune citarea părţilor interesate pentru examinarea în principiu a cauzei. Dacă
persoana vizată prin cerere se afă în stare de deţinere va f adusă şi i se va desemna un apărător din ofciu.
Instanţa ascultă concluziile procurorului şi ale părţilor şi examinează dacă cererea de revizuire este făcută
în condiţiile prevăzute de lege şi dacă din probele strânse în cursul cercetării efectuate de procuror rezultă date
sufciente pentru admiterea în principiu. Instanţa poate verifca oricare dintre probele pe care se înte-
meiază cererea sau poate, când este necesar, să administreze probe noi.
Instanţa, dispune:
• prin încheiere admiterea în principiu a cererii de revizuire sau
• prin sentinţă, respingerea acesteia.
Când cererea de revizuire a fost făcută pentru un condamnat decedat, sau când condamnatul care a
făcut cererea ori în favoarea căruia s-a făcut revizuirea a decedat după introducerea cererii, prin derogare de
la dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. g) procedura de revizuire îşi va urma cursul, iar în cazul admiterii în principiu,
după rejudecarea cauzei, instanţa va hotărî potrivit dispoziţiilor din art. 13 alin. (2) şi (3) care se aplică în mod
corespunzător.
Dacă instanţa admite cererea în principiu:
• poate suspenda motivat, în tot sau în parte, executarea hotărârii supuse revizuirii.
• poate de asemenea lua oricare dintre măsurile preventive, dacă sunt întrunite condiţiile legale.
• în cazul admiterii în principiu a cererii de revizuire pentru existenţa unor hotărâri ce nu se pot concilia,
cauzele în care aceste hotărâri au fost pronunţate se reunesc în vederea rejudecării.
B. Procedura de rejudecare a cauzei
Rejudecarea cauzei după admiterea în principiu a cererii de revizuire se face potrivit regulilor de procedură
privind judecarea în primă instanţă.
Se pot administra din nou probele care au fost efectuate în cursul primei judecăţi sau cu ocazia admiterii
în principiu a cererii de revizuire.
z¢¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
z¢¡
CAPITOLUL XI.
CĂILE EXTRAORDInARE DE ATAC
Soluţii
1. Dacă instanţa constată că cererea de revizuire este întemeiată, anulează hotărârea în măsura în care a
fost admisă revizuirea sau hotărârile care nu se pot concilia şi pronunţă o nouă hotărâre potrivit dispoziţiilor
art. 345–353, care se aplică în mod corespunzător.
Când este cazul instanţa va dispune cu privire la:
• restituirea amenzii plătite şi a averii confscate;
• a cheltuielilor judiciare pe care cel în favoarea căruia s-a admis revizuirea nu era ţinut să le suporte:
• pentru cei condamnaţi la pedeapsa închisorii cu executarea la locul de muncă, restituirea cotei făcută
venit la bugetul de stat şi calcularea ca vechime şi continuitate în muncă a duratei pedepsei executate.
2. Dacă instanţa constată că cererea de revizuire este neîntemeiată, o respinge.
Observaţii: Sentinţele instanţei de revizuire, date potrivit art. 403 alin. (3) şi art. 406 alin. (), sunt supuse aceloraşi
căi de atac ca şi hotărârile la care se referă revizuirea, iar deciziile date în apel sunt supuse recursului.
Regulile cuprinse în prezenta secţiune se aplică în mod corespunzător şi în ce priveşte revizuirea hotărârii penale cu
privire la latura civilă.
Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Condiţii:
• să existe o hotărâre C.E.D.O. care să constate încălcarea unui drept prevăzut de Convenţia europeană
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale printr-o hotărâre defnitivă a unei instanţe
judecătoreşti din România;
• încălcarea să producă consecinţe grave, care nu pot f remediate decât prin revizuirea hotărârii.
Pot cere revizuirea:
a) persoana al cărei drept a fost încălcat;
b) soţul şi rudele apropiate ale condamnatului, chiar şi după moartea acestuia;
c) procurorul.
Instanţa competentă
Cererea de revizuire se introduce la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care judecă cererea în complet de 9
judecători.
Termenul de introducere a cererii este de un an de la data rămânerii defnitive a hotărârii Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului.
Procedura de judecată
Instanţa poate dispune, din ofciu, la propunerea procurorului sau la cererea părţii, suspendarea executării
hotărârii atacate.
Participarea procurorului este obligatorie.
Părţile sunt citate.
Prezenţa părţii care este arestată este obligatorie.
Instanţa ia concluziile părţilor prezente şi ale procurorului.
Soluţii
Instanţa, prin decizie:
1. respinge cererea tardivă, inadmisibilă sau nefondată.
2. desfinţează, în parte, hotărârea atacată sub aspectul dreptului încălcat şi, rejudecând cauza, cu apli-
carea dispoziţiilor din capitolul III, secţiunea II, înlătură consecinţele încălcării dreptului;
3. desfinţează hotărârea şi, când este necesară administrarea de probe, dispune rejudecarea de către
instanţa în faţa căreia s-a produs încălcarea dreptului, aplicându-se dispoziţiile din capitolul III, secţiunea II.
Decizia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu este supusă niciunei căi de atac.
z¢ê z¢j
CAPITOLUL XII.
PROCEDURA În CAUZELE CU InFRACTORI mInORI
CaPitolul Xii.
ProCedura în Cauzele Cu infraCtori
minori
Sediul materiei: art. 480-493 Cod proc.pen.
Urmărirea şi judecarea infracţiunilor săvârşite de minori, precum şi punerea în executare a hotărârilor privitoare
la aceştia se fac potrivit procedurii obişnuite.
Completările şi derogările trebuie să fe expres prevăzute de lege.
Prevederi derogatorii în faza de urmărire penală
1. Dacă învinuitul sau inculpatul este un minor care nu a împlinit 16 ani, la orice ascultare sau confruntare
a minorului, se citează Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor de la domiciliul mi-
norului, precum şi pe părinţi, iar când este cazul, pe tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea
căreia se afă minorul.
2. Citarea persoanelor prevăzute în alineatul precedent este obligatorie numai la efectuarea prezentării
materialului de urmărire penală. Obligatorie este numai citarea şi îndeplinirea procedurii de citare, nu şi prezenţa
persoanei citate.
La celelalte activităţi de urmărire penală, citarea se va face numai dacă organul de urmărire penală
consideră necesar.
3. Potrivit art. 482 Cod proc.pen, în cauzele cu infractori minori, organul de urmărire penală sau instanţa de
judecată are obligaţia să dispună efectuarea referatului de evaluare de către Serviciul de probaţiune de la
domiciliul minorului, potrivit legii.
Observaţie: Din formularea textului de lege rezultă că dacă organul de urmărire penală omite să dispună efectuarea
referatului de evaluare, va f obligatorie efectuarea acestuia în faza de judecată, din dispoziţia instanţei, sub sancţiunea
nulităţii absolute prevăzute de art. 97 alin.2 Cod proc.pen.
Jurisprudenţă: Utilizarea unui referat de evaluare efectuat anterior comiteri faptei, într-o altă cauză penală, nu
răspunde cerinţelor imperative ale art. 482 Cod proc.pen. şi atrage sancţiunea nulităţii absolute în faza de judecată (T.
Bucureşti, s. I-a penală, dec. nr. 72/996).
ADRESĂ PENTRU EFECTUAREA UNUI REFERAT DE EVALUARE,
ÎN IPOTEZA ÎN CARE ACESTA NU A FOST ÎNTOCMIT ÎN CURSUL URMĂRIRII PENALE
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
SERVICIUL DE PRObAŢIUnE
DE PE LÂnGĂ TRIbUnALUL ..................................
Sediul ...............................................................
Potrivit dispoziţiilor încheierii de şedinţă din data de ............... pronunţată în dosarul susmenţionat, vă
solicităm ca până la termenul de judecată din data de .............. să întocmiţi un referat de evaluare psihosocială
pentru inculpat(ul/a) .......................... ful/fica lui .............. născut(ă) la data de ................... în ....................
.........
Menţionăm că inculpat(ul/a) se afă în arest preventiv la ...................../ nu se afă în arest preventiv, are
domiciliu în ............................../ are reşedinţa în ....................../ locuieşte fără forme legale în .........................
PREŞEDInTE GREFIER
Prevederi derogatorii cu privire la judecata în cauzele cu inculpaţi minori
1. La judecarea cauzei se citează, în afară de părţi, Serviciul de probaţiune de la domiciliul minorului, pă-
rinţii acestuia sau, după caz, tutorele, curatorul, persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se afă minorul,
precum şi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară de către instanţă.
2. Judecarea cauzei privind o infracţiune săvârşită de un inculpat minor se face numai în prezenţa aces-
tuia, cu excepţia cazului când minorul s-a sustras de la judecată.
Observaţie: În numeroase hotărâri pronunţate în această materie s-a statuat în mod constant că simpla absenţă a
inculpatului minor, legal citat, nu constituie o dovadă în sensul că acesta se sustrage de la judecată.
Este necesar ca la dosarul cauzei să existe date concrete cu privire la motivul pentru care inculpatul minor nu se pre-
zintă la judecată, date care pot f obţinute cu ocazia îndeplinirii procedurii de citare sau a executării mandatului de aducere
(se poate considera că minorul se sustrage de la judecată atunci când a fugit de acasă, se ascunde sau dacă a declarat că
nu se va prezenta la judecată).
Lipsa inculpatului minor pe motiv de boală, cu act doveditor depus la dosar, nu constituie o sustragere de la judecată.
În cazul în care minorul nu se prezintă, ca urmare a citării, este necesară şi emiterea unui mandat de aducere, iar
organul de poliţie trebui sa efectueze verifcări şi să indice motivul neexecutării mandatului.
Prezenţa inculpatului minor la judecată este obligatorie în toate gradele de jurisdicţie (C.S.J., s.p., dec. nr.
039/2000).
z¢8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
z¢]
CAPITOLUL XII.
PROCEDURA În CAUZELE CU InFRACTORI mInORI
ÎNCHEIERE DE AMÂNARE PENTRU LIPSA INCULPATULUI MINOR
ROmÂnIA
CURTEA DE APEL .................. Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Dosar nr...../..../........
Î n C H E I E R E
Şedinţa nepublică din ........................
Curtea constituită din
PREŞEDINTE – ......................
JUDECĂTOR – ......................
JUDECĂTOR – ......................
GREFIER – ......................
Din partea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel ............... participă procu-
ror...................
Pe rol soluţionarea recursului declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul ....... împotriva deciziei penale
nr............. pronunţată de Tribunalul ............... în dosarul penal nr. ...../.........
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă intimatul inculpat G.M., asistat de apărător desem-
nat din ofciu, avocat G.V. conform delegaţiei pentru asistenţă juridică din ofciu nr...../...... emisă de...........,
lipsă find intimatul inculpat M.F., pentru care se prezintă apărătorul desemnat din ofciu, avocat V.I. conform
delegaţiei pentru asistenţă juridică din ofciu nr...../...... emisă de..........., părţile responsabile civilmente G.I.,
G.B., M.N. şi M.F., partea civilă F.O. şi Serviciul de Probaţiune de pe lăngă Tribunalul............
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către greferul de şedinţă, după care, Reprezentantul Ministerului Public având
cuvântul, solicită amânarea cauzei, faţă de lipsa intimatului inculpat minor M.F., a cărei prezenţă la judecarea
cauzei este obligatorie.
Apărătorii inculpaţilor achiesează la concluziile Ministerulului Public.
Întrebat find intimatul inculpat G.M. precizează că îl cunoaşte pe inculpatul M F, este vecinul său, însă nu
are cunoştinţă de motivul pentru care acesta nu s-a prezentat în instanţă la acest termen.
C U R T E A
Având în vedere lipsa intimatului inculpat minor M F a cărei prezenţă la judecarea cauzei este obligatorie
conform dispoziţiilor art. 484 alin. 1 C.proc.pen., apreciază că se impune acordarea unui nou termen de jude-
cată pentru când intimatul inculpat va f citat la domiciliu, urmând a se emite şi un mandat de aducere pentru
acesta.
În raport aceste considerente,
D I S P U n E
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de ..........., termen în cunoştinţă intimatului inculpat G
M, urmând a f citat intimatul inculpat M.F.‚ părţile responsabile civilmente G.I., G.B., M.N. şi M.F., partea civilă
F.O. şi Serviciul de Probaţiune de pe lăngă Tribunalul............
Se va emite mandat de aducere pentru intimatul inculpat M.F.
Pronunţată în şedinţă publică azi 10 februarie 2010.
PREŞEDInTE GREFIER
Neprezentarea celorlalte persoane, legal citate, nu împiedică judecarea cauzei.
3. Compunerea instanţei
Cauzele în care inculpatul este minor se judecă, potrivit regulilor de competenţă obişnuite, de către judecă-
tori anume desemnaţi potrivit legii
34
. Aceştia rămân competenţi să judece cauza, chiar dacă între timp inculpatul
a împlinit vârsta de 18 ani.
Observaţie: Aplicarea dispoziţiilor procedurale cu privire la judecarea minorilor se face în raport de existenţa stării de
minorat la data săvârşirii infracţiunii, fără a avea relevanţă vârsta inculpatului la data judecării cauzei.
4. Şedinţa de judecată în cauzele cu inculpaţi minori nu este publică.
Şedinţa în care are loc judecarea infractorului minor se desfăşoară separat de celelalte şedinţe.
La desfăşurarea judecăţii pot asista persoanele citate pentru a f prezente la judecarea inculpatului minor,
apărătorii părţilor, precum şi alte persoane cu încuviinţarea instanţei.
34 Legea 304/2004:
Art. 38. - (1) Secţiile curţilor de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acestora se înfinţează la propunerea preşedinţilor curţilor de apel,
prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Componenţa secţiilor se stabileşte de preşedintele instanţei, în raport cu volumul de activitate, ţinându-se seama de specializarea jude-
cătorului.
Art. 35. - (1) Tribunalele specializate sunt:
a) tribunale pentru minori şi familie;
Art. 41. - Tribunalele pentru minori şi familie judecă în primă instanţă următoarele categorii de cauze:
1. în materie civilă, cauzele referitoare la drepturile, obligaţiile şi interesele legitime privind persoana minorilor, decăderea din drepturile
părinteşti, cererile privind nulitatea sau desfacerea căsătoriei, cererile pentru încuviinţarea, nulitatea sau desfacerea adopţiei, precumşi cau-
zele privind raporturile de familie;
2. în materie penală, infracţiuni săvârşite de minori sau asupra minorilor.
Art. 42. - Când în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi, unii minori şi alţii majori, şi nu este posibilă disjungerea, competenţa aparţine
tribunalului pentru minori şi familie.
Regulament de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti:
Art. 22 – extras -
((2) Colegiul de conducere:
a) propune secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, în raport cu natura şi numărul cauzelor, infinţarea secţiilor şi
completelor specializate ale instanţei;
b) stabileşte componenţa secţiilor şi completelor specializate, în funcţie de volumul de activitate, tinând seama de specializarea
judecătorilor;
c) stabileşte compunerea completelor de judecată la începutul anului, urmărind asigurarea continuităţii acestora;
d) aprobă, în mod excepţional, schimbarea membrilor completelor de judecată, în cazurile în care, din motive obiective, se impune aceasta;
z¡o
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
z¡I
CAPITOLUL XII.
PROCEDURA În CAUZELE CU InFRACTORI mInORI
Când inculpatul este minor sub 16 ani, instanţa după ce îl ascultă poate dispune îndepărtarea lui din
şedinţă, dacă apreciază că cercetarea judecătorească şi dezbaterile ar putea avea o infuenţă negativă asupra
minorului.
Jurisprudenţă:
În cazul în care inculpatul era minor la data săvârşirii faptei judecata va avea loc în şedinţă nepublică chiar dacă
inculpatul a devenit major, indiferent de data intervenirii majoratului (I.C.C.J., s.u., dec.nr.3/2008).
Prevederile derogatorii se aplică şi la judecata în căile ordinare de atac.
Observaţie: Potrivit art. 486 Cod proc.pen., atunci când în cauză sunt mai mulţi inculpaţi, dintre care unii minori
şi alţii majori, se aplică procedura obişnuită în ceea ce priveşte şedinţa de judecată astfel încât aceasta va f publică, sub
sancţiunea nulităţii absolute.
Executarea unor dispoziţii din hotărârea instanţei
Art. 487. Executarea mustrării.
(1) În cazul când s-a luat faţă de minor măsura educativă a mustrării, aceasta se execută de îndată, în
şedinţa în care s-a pronunţat hotărârea.
(2) Când din orice împrejurări măsura mustrării nu poate f executată îndată după pronunţare, se fxează
un termen pentru când se dispune aducerea minorului, citându-se totodată părinţii, ori dacă este cazul,
tutorele sau curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se afă minorul.
Art. 488. Punerea în executare a libertăţii supravegheate.
(1) Când instanţa a luat faţă de minor măsura libertăţii supravegheate, această măsură se pune în executare
chiar în şedinţa în care este pronunţată, dacă minorul şi persoana sau reprezentantul instituţi-
ei sau unităţii speciale căreia i s-a încredinţat supravegherea sunt de faţă.
(2) Când punerea în executare nu se poate face în aceeaşi şedinţă, se fxează un termen pentru când se
dispune aducerea minorului şi chemarea persoanelor prevăzute în alineatul precedent.
Art. 489. Revocarea şi înlocuirea libertăţii supravegheate. Revocarea măsurii libertăţii supra-
vegheate pentru vreuna din cauzele prevăzute în art. 108 din Codul penal, cu excepţia cazului când minorul a
săvârşit din nou o infracţiune, precum şi înlocuirea libertăţii supravegheate se dispun de instanţa care a
pronunţat această măsură.
Art. 490. Internarea minorului.
(1) În cazul în care s-a luat faţă de minor măsura educativă a internării într-un centru de reeducare, instanţa
poate dispune, prin aceeaşi hotărâre, punerea în executare de îndată a măsurii luate. Punerea în executare se
face prin trimiterea unei copii de pe hotărâre organului de poliţie de la locul unde se afă minorul.
(2) Organul de poliţie ia măsuri pentru internarea minorului.

(4) Centrul de reeducare comunică instanţei efectuarea internării.
Art. 491. Schimbări privind măsura internării.
(1) Liberarea minorului dintr-un centru de reeducare înainte de a deveni major, revocarea liberării înainte de
a deveni major, precum şi ridicarea sau prelungirea măsurii internării într-un centru de reeducare se dispun din
ofciu sau la sesizare de judecătoria sau tribunalul care a judecat în primă instanţă pe minor.
(2) Aceeaşi instanţă este competentă să dispună ridicarea, prelungirea sau înlocuirea măsurii internării într-
un institut medical-educativ.
Art. 492. Revocarea măsurilor luate faţă de minor.
Revocarea sau menţinerea măsurilor educative, precum şi a măsurii liberării minorului dintr-un centru de
reeducare înainte de a deveni major, sau dintr-un institut medical-educativ, când minorul a săvârşit din nou o
infracţiune, se dispune de instanţa competentă să judece acea infracţiune.
z¡z z¡j
CAPITOLUL XIII.
AmÂnAREA ŞI ÎnTRERUPEREA EXECUTĂRII PEDEPSEI ÎnCHISORII …
CaPitolul Xiii.
amânarea şi întreruPerea eXeCutării
PedePsei înChisorii sau a detenţiunii
Pe viaţă
Sediul materiei: art. 453- 457 şi art. 460 Cod proc.pen.
Cazuri în care se poate dispune amânarea sau întreruperea executării pedepsei
Cazurile de amânare, respectiv de întrerupere a executării pedepsei reprezintă situaţii în care punerea în
executare a hotărârii defnitive ar pune în pericol viaţa, sănătatea sau interese majore a condamnatului prin
punerea în executare sau continuarea executării unei pedepse privative de libertate.
Art. 453. Cazurile de amânare a executării pedepsei – extras -
(1) Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate f amânată în următoarele cazuri:
a) când se constată pe baza unei expertize medico-legale că cel condamnat suferă de o boală gravă care
face imposibilă executarea pedepsei, iar instanţa apreciază că amânarea executării şi lăsarea în libertate nu
prezintă un pericol concret pentru ordinea publică. În acest caz, executarea pedepsei se amână până când starea
de sănătate a condamnatului se va ameliora, astfel încât pedeapsa să poată f pusă în executare. Cererea de amâ-
nare a executării pedepsei nu poate f admisă dacă se constată că tratamentul condamnatului se poate efectua
sub pază permanentă, în condiţiile prevăzute de art. 139
1
, care se aplică în mod corespunzător;
b) când o condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În aceste cazuri, executarea pedepsei
se amână până la încetarea cauzei care a determinat amânarea;
Observaţie: constatarea se face pe bază de acte medicale.
c) când din cauza unor împrejurări speciale executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru
condamnat, familie sau unitatea la care lucrează. În acest caz, executarea poate f amânată cel mult 3 luni şi
numai o singură dată.
Observaţie: cererea se probează, după caz, prin efectuarea unei anchete sociale şi prin înscrisuri care fac dovada
împrejurărilor invocate. Este posibilă şi administrarea probei cu martori.

(3) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în cazul celui condamnat la executarea pedepsei la locul de
muncă. În situaţia prevăzută la lit. b), executarea pedepsei poate f amânată pe perioada stabilită de normele
legale cu privire la concediul ce se acordă salariatelor înainte şi după naştere.
Persoanele care pot face cererea
Cererea poate f făcută de procuror, de condamnat, de către reprezentantul legal al condamnatului, de apă-
rător sau de soţul condamnatului. Pentru ipoteza prevăzută în art. 453 alin.1 lit.c) Cod proc.pen. cererea poate f
formulată de către conducerea unităţii la care lucrează condamnatul.
Instanţa competentă şi procedura
1. Instanţa competentă să soluţioneze cererea de amânare a executării pedepsei este instanţa de
executare.
Hotărârea prin care se dispune amânarea executării pedepsei se comunică, la data rămânerii ei defnitive:
• secţiei de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte condamnatul,
• jandarmeriei,
• poliţiei comunitare,
• organelor competente să elibereze paşaportul,
• organelor de frontieră,
• altor instituţii, în vederea asigurării respectării obligaţiilor impuse.
Organele în drept refuză eliberarea paşaportului sau, după caz, ridică provizoriu paşaportul pe durata
amânării.
2.Instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa de executare
sau instanţa în a cărei rază teritorială se afă locul de deţinere sau, după caz, unitatea unde se execută pedeapsa
la locul de muncă, corespunzătoare în grad instanţei de executare.
3.Când rezolvarea situaţiilor reglementate în prezentul titlu este dată în competenţa instanţei de executare,
preşedintele dispune:
• citarea părţilor interesate
• desemnarea unui apărător din ofciu, în cazurile prevăzute în art. 171 Cod proc.pen.
• aducerea condamnatului arestat la judecată.
Participarea procurorului este obligatorie.
Cererea poate f retrasă de cel care a formulat-o. În această ipoteză instanţa va lua act de retragerea
cererii.
Observaţie: În acest sens s-a pronunţat şi I.C.C.J. prin decizia în interesul legii nr. XXXIV/2006.
Procedând la judecarea cererii, instanţa ia concluziile procurorului, ascultă părţile şi se pronunţă prin sen-
tinţă.
Normele privind procedura de judecată se completează cu dispoziţiile cuprinse în partea specială, titlul II.
Căile de atac şi efectele hotărârii
Soluţia primei instanţe este supusă căii de atac a recursului.
Facem menţiunea că în cazurile prevăzute în art. 453 alin. (1) lit. a) şi b), hotărârile prin care se dispune
amânarea executării pedepsei sunt executorii de la data pronunţării.
Observaţie: Decizia în interesul legii nr. XIX/2005, pronunţată de I.C.C.J. şi prin care s-a statuat că amânarea exe-
cutării pedepsei închisori îşi produce efectele începând cu data rămânerii defnitive a hotărârii judecătoreşti este anterioară
introducerii alin. 2
2
la art. 453 Cod proc.pen., prin O.U.G. nr. 60/2006, aşa încât ea se aplică numai pentru cazul prevăzut
la art. 453 alin. lit. c) Cod proc.pen.
z¡¢
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
z¡¡
CAPITOLUL XIII.
AmÂnAREA ŞI ÎnTRERUPEREA EXECUTĂRII PEDEPSEI ÎnCHISORII …
Obligaţiile condamnatului
Pe durata amânării executării pedepsei condamnatul va respecta obligaţiile impuse de art.
453
1
Cod proc.pen
35
.
În cazul în care obligaţiile sunt încălcate cu rea-credinţă, instanţa revocă amânarea şi dispune punerea
în executare a pedepsei privative de libertate.
Organul de poliţie desemnat cu supravegherea de către instanţă verifcă periodic respectarea obligaţiilor
de către condamnat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora sesizează, de îndată, instanţa de
executare.
Evidenţa amânărilor şi a întreruperilor executării pedepsei
Instanţa de executare ţine evidenţa amânărilor acordate şi, la expirarea termenului, ia măsuri
pentru emiterea mandatului de executare, iar dacă mandatul a fost emis, ia măsuri pentru aducerea lui la în-
deplinire.
Dacă nu s-a stabilit un termen, judecătorul delegat al instanţei de executare este obligat să ve-
rifce periodic dacă mai subzistă cauza care a determinat amânarea executării pedepsei, iar când constată că
aceasta a încetat, să ia măsuri pentru emiterea mandatului de executare sau, după caz, pentru aducerea lui la
îndeplinire.
Instanţa care a acordat întreruperea comunică de îndată această măsură, după caz:
• locului de deţinere ;
• unităţii unde condamnatul execută pedeapsa şi organului de poliţie;
• instanţei de executare, dacă întreruperea a fost acordată de instanţa în a cărei rază teritorială se afă
locul de deţinere sau unitatea.
Instanţa de executare, administraţia locului de deţinere şi unitatea unde condamnatul execută pedeap-
sa ţin evidenţa întreruperilor acordate.
Dacă la expirarea termenului de întrerupere cel condamnat la pedeapsa închisorii nu se prezintă la locul de
deţinere, administraţia trimite de îndată o copie de pe mandatul de executare organului de poliţie, în vederea
executării. Pe copia mandatului de executare se menţionează şi cât a mai rămas de executat din durata pedep-
35 Art. 453
1
. Obligaţiile condamnatului în cazul amânării executării
Pe durata amânării executării pedepsei, condamnatul va respecta următoarele obligaţii:
a) să nu depăşească limita teritorială fxată decât în condiţiile stabilite de instanţă;
b) să se prezinte la instanţă ori de câte ori este chemat sau la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de instanţă, conformprogramului
de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat;
c) să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei care a dispus amânarea;
d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme.
Pe durata amânării executării pedepsei, instanţa poate impune condamnatului să respecte una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să poarte permanent un sistemelectronic de supraveghere;
b) să nu se deplaseze la anumite spectacole sportive ori culturale sau în orice alte locuri stabilite de instanţă;
c) să nu se apropie de persoana vătămată, membrii familiei acesteia, persoana împreună cu care a comis fapta, martori, experţi ori alte
persoane, stabilite de instanţă, şi să nu comunice cu acestea direct sau indirect;
d) să nu conducă niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite;
e) să nu se afe în locuinţa persoanei vătămate;
f) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta.
sei. Dacă, la expirarea termenului de întrerupere, cel condamnat la pedeapsa închisorii cu executare la locul de
muncă nu se prezintă la unitate, aceasta înştiinţează de îndată instanţa de executare.
Dacă nu s-a stabilit un termen, judecătorul delegat al instanţei de executare este obligat să veri-
fce periodic dacă mai subzistă cauza care a determinat întreruperea executării pedepsei, iar când constată că
aceasta a încetat, să ia măsuri pentru emiterea mandatului de executare sau, după caz, pentru aducerea lui la
îndeplinire.
Administraţia locului de deţinere sau unitatea comunică instanţei de executare data la care a reînceput
executarea pedepsei.
ÎNCHEIERE PRIN CARE SE ÎNCUVIINŢEAZĂ EFECTUAREA UNEI ANCHETE SOCIALE
ROmÂnIA
JUDECĂTORIA ..................Secţia penală
DOSAR NR. .../.../......
Î n C H E I E R E
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN ......
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE: .........
GREFIER: .........
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă .......... a fost reprezentat de procuror G.C.
Pe rol soluţionarea cererii de întrerupere a executării pedepsei formulată de către petentul condamnat
M.H.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petentul condamnat M.H. asistat de apărător desem-
nat din ofciu, avocat G.V. conform delegaţiei pentru asistenţă juridică din ofciu nr...../...... emisă de...........
depusă la fla ..../dosar.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, de către greferul de şedinţă, care învederează că s-a depus la dosar referatul
efectuat de căre biroul executări penale din cadrul instanţei din care rezultă că petentul condamnat nu a mai be-
nefciat de nicio întrerupere a executării pedepsei de 3 ani închisoarea aplicată prin sentinţa penală nr................
a acestei instanţe.
Apărătorul din ofcu pentru petentul condamnat solicită în dovedirea incidenţei dispoziţiilor art. 453 lit. c
rap. la art. 455 C.proc.pen. pe care s-a întemeiat cererea de întrerupere a executării pedepsei efectuarea unui
referat de anchetă socială la domiciliul condamnatului situat în ...............
Reprezentantul Ministerului Public arată că nu se opune încuviinţării probei solicitate.
z¡ê
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
z¡j
CAPITOLUL XIII.
AmÂnAREA ŞI ÎnTRERUPEREA EXECUTĂRII PEDEPSEI ÎnCHISORII …
I n S T A n Ţ A:
Apreciind utilitatea şi concludenţa probei solicitate de către condamnat, în raport de motivele invocate în
cererea de întrerupere a executării pedepsei, urmează a incuviinţa cererea de efectuare a unui referat de anchetă
socială la domiciliul acestuia.
În vederea întocmirii referatului de anchetă socială la adresa indicată de către petent, va dispune efecutarea
unei adrese la Consiliul Local....- Serviciul Autoritate Tutelară
Pentru aceste motive şi în vederea administrării probei încuviinţate urmmează a dispune amânarea judecării
cauzei,
D I S P U n E:
Încuviinţează pentru petentul condamnat cererea de efectuare a unui referat de anchetă socială la adresa
din..................
Emite adresă către Consiliul Local C.- Serviciul Autoritate Tutelară în vederea întocmirii referatului de an-
chetă socială.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de ..........., completul........, sala ........., ora 8:30 pentru
când se va cita petentul condamnat la Penitenciarul .............
Pronunţată în şedinţa publică azi...........
PREŞEDInTE, GREFIER,
ADRESA CĂTRE AUTORITATEA TUTELARĂ
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
COnSILIUL LOCAL...........................
SERVICIUL AUTORITATEA TUTELARĂ
Sediul ....................................................................
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de ............ pronunţată în dosarul susmenţionat,
având ca obiect cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de către condamnatul.............. s-a dispus
efectuarea unui referat de anchetă socială la domiciliul acestuia din....................................................................
În consecinţă, vă solicităm să efectuaţi referatul dispus în cauză şi să îl înaintaţi până la următorul termen
de judecată, stabilit pentru data de ..............
PREŞEDInTE GREFIER
ÎNCHEIERE PRIN CARE SE DIPUNE EFECTUAREA UNEI EXPERTIZE MEDICO-LEGALE
ROmÂnIA
JUDECĂTORIA ..................Secţia penală
DOSAR NR. .../.../......
Î n C H E I E R E
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN ......
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE – .............................
GREFIER – .............................
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă .......... a fost reprezentat de procuror G.C.
Pe rol soluţionarea cererii de întrerupere a executării pedepsei formulată de petentul condamnat P.M.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petentul condamnat M.H. asistat de apărător desem-
nat din ofciu, avocat G.V. conform delegaţiei pentru asistenţă juridică din ofciu nr...../...... emisă de...........
depusă la fla ..../dosar.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, după care:
Instanţa procedează la identifcarea petentului, care arată că este de acord ca asistenţa juridică în cauză să
îi fe asigurată de avocatul desemnat din ofciu, cu care a luat legătura.
Apărătorul petentului solicită instanţei efectuarea unei expertize medico – legale prin care să se stabilească
dacă afecţiunile de care suferă acesta, aşa cum rezultă din actele medicale depuse la dosar odată cu cererea, îl
pun în imposibilitatea executării pedepsei.
Reprezentanta Parchetului, faţă de obiectul cauzei şi teza probatorie, arată că este de acord cu proba so-
licitată.
T R I b U n A L U L:
Faţă de obiectul cererii formulate de petent şi de actele medicale depuse la dosar, urmează a admite cererea
şi a dispune efectuarea unei expertize medico – legale având ca obiectiv stabilirea dacă bolile de care suferă
petentul condamnat îl pun în imposibilitatea executării pedepsei.
De asemenea, având în vedere dispoziţiile art. 455 rap. la art. 453 lit. a C.proc.pen. va dispune efectuarea
unei adrese către Penitenciarul.......... pentru se solicita o caracterizare a petentului cu privire la comportamentul
acestuia în perioada detenţiei
În vederea efectuării expertizei se vor comunica Serviciul Judeţean de Medicină Legală .......... copii de pe
actele medicale depuse de petentul condamnat.
Totodată urmează a dispune emiterea unei adrese către locul de detenţei pentru a asigura prezenţa peten-
tului condamnat la efectuarea expertizei
În raport de aceste considerente,
z¡8
GHID TEORETIC ŞI PRACTIC
Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penală
z¡]
CAPITOLUL XIII.
AmÂnAREA ŞI ÎnTRERUPEREA EXECUTĂRII PEDEPSEI ÎnCHISORII …
D I S P U n E:
Încuviinţează efectuarea unei expertize expertize medico – legale având ca obiectiv stabilirea dacă bolile de
care suferă petentul condamnat M.H. îl pun în imposibilitatea executării pedepsei.
Comunică Serviciul Judeţean de Medicină Legală ..........., copii de pe actele medicale depuse de petent la
dosar.
Se emite adresă către Penitenciarul ........ prin care se solicită asigurarea transportul petentului către Servi-
ciul Judeţean de Medicină Legală ............. în vederea efectuării expertizei medico – legale dispuse în cauza.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de..........., completul........, sala ........., ora 8:30 pentru
când se va cita petentul condamnat la Penitenciarul .............
Pronunţată în şedinţa publică azi...........
PRESEDInTE GREFIER
ADRESĂ CĂTRE UNITATEA MEDICO-LEGALĂ COMPETENTĂ SĂ EFECTUEZE EXPERTIZA
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
SERVICIUL DE mEDICInĂ LEGALĂ AL JUDEŢULUI ...............
Sediul ....................................................................
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de ............ pronunţată în dosarul susmenţionat,
având ca obiect cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de către condamnatul.............., ful lui
....... şi al..................., născut la data de ..............., în prezent deţinut la penitenciarul.................... s-a dispus
efectuarea unei expertize medico-legale având ca obiectiv stabilirea dacă bolile de care acesta suferă îl pun în
imposibilitatea executării pedepsei.
(În vederea efectuării expertizei vă înaintăm şi copii de pe următoarele acte .......)*
În consecinţă, vă solicităm să efectuaţi raportul dispus în cauză şi să îl înaintaţi până la următorul termen
de judecată, stabilit pentru data de ..............
PREŞEDInTE GREFIER
*- doar pentru ipoteza în care se comunică anumite acte
ADRESA LA LOCUL DE DEŢINRE PENTRU CA CEL ÎN CAUZA SĂ FIE TRANSPORTAT LA UNITATEA MEDICO-LEGALĂ
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
PEnITEnCIARUL ..................
Vă facem cunoscut că prin încheierea de şedinţă din data de ............ pronunţată în dosarul susmenţionat,
având ca obiect cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de către condamnatul.............., ful lui
....... şi al..................., născut la data de ..............., s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale având ca
obiectiv stabilirea dacă bolile de care acesta suferă îl pun în imposibilitatea executării pedepsei.
În vederea efectuării expertizei vă solicităm să asiguraţi transportul petentului condamnat la Serviciul de
Medicină Legală al Judeţului .........../ la Institutul Naţional de Medicină Legală Mina Minovici.
PREŞEDInTE GREFIER
ADRESA CĂTRE LOCUL DE DEŢINERE
ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../..........
(INSTANŢA) ..................................... Emisă la .................
Sediul ...............telefon ........................Fax.........
Operator de date cu caracter personal nr
CĂTRE,
PEnITEnCIARUL ...............
În vederea soluţionării cererii de întrerupere a executării pedepsei formulată de condamnatul.............., ful
lui ....... şi al..................., născut la data de ..............., vă solicităm ca până la termenul de judecată fxat pentru
........................................... să ne comunicaţi o caracterizare a acestuia cu privire la comportamentul său în
perioada detenţiei.
PREŞEDInTE GREFIER
zêo zêI
CAPITOLUL XIV.
COnTESTAŢIA LA EXECUTARE
CaPitolul Xiv.
Contestaţia la eXeCutare
Sediul materiei: art. 460-464 Cod proc.pen.
Această cale procesuală poate f exercitată numai cu privire la punerea în executare a hotărârilor, fără a se putea
pune în discuţie fondul cauzei.
Cazurile în care se poate face contestaţie la executare
a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era defnitivă;
Observaţie: În acest caz se verifcă dacă hotărârea este defnitivă, în raport de data pronunţării, etapa procesuală
în care a fost pronunţată (primă instanţă, apel sau recurs) şi îndeplinirea legală a procedurilor de comunicare a hotărârii,
atunci când termenul de exercitare a căii de atac curge de la comunicare.
b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condam-
nare;
Observaţie: În acest caz verifcările vizează stabilirea identităţii persoanei împotriva căreia a fost pusă în executare
hotărârea de condamnare.
c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare;
d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedep-
sei, precum şi orice alt incident ivit în cursul executării.
Observaţie: Potrivit Dec. nr. VIII/2007, pronunţată de I.C.C.J. într-un recurs în interesul legii, instanţa investită cu
soluţionarea unei contestaţii la executare în temeiul art. 46 alin. lit d) Cod proc.pen. prin care se invocă înţelesul noţiunii
de consecinţe deosebit de grave nu poate schimba încadrarea juridică dată faptei prin hotărârea judecătorească rămasă
defnitivă pentru a proceda la reducerea pedepsei întrucât nu este vorba de o cauză de micşorare a pedepsei.
Competenţa instanţei şi procedura de judecată
1. În cazurile de contestaţie prevăzute de art. 461 alin.1 lit. a), b) şi d) contestaţia se face, după caz, la instanţa
de executare sau la instanţa în a cărei rază teritorială se afă locul de deţinere sau unitatea unde cel condamnat
execută pedeapsa.
În cazul prevăzut la lit. c), se face la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută.
2. Preşedintele completului dispune citarea contestatorului şi ia măsuri pentru desemnarea unui apărător
din ofciu dacă este prezent unul dintre cazurile prevăzute în art. 171 Cod proc.pen. .
Condamnatul arestat este adus la judecată.
Participarea procurorului este obligatorie.
În cazul arătat în art. 461 lit. d), dacă din hotărârea pusă în executare nu rezultă datele şi situaţiile de exis-
tenţa cărora depinde soluţionarea contestaţiei, constatarea acestora se face de către instanţa competentă să
judece contestaţia.
Instanţa ascultă concluziile procurorului şi ale părţilor şi se pronunţă prin sentinţă.
În cazul în care cererea este retrasă, instanţa va lua act de retragerea cererii.
Contestaţia privitoare la dispoziţiile civile.
Contestaţia privitoare la executarea dispoziţiilor civile ale hotărârii se face, în cazurile prevăzute în art. 461
lit. a) şi b), la instanţa de executare prevăzută în art. 460, iar în cazul prevăzut în art. 461 lit. c), la instanţa care a
pronunţat hotărârea ce se execută.
Procedura de rezolvare a acestei contestaţii este cea prevăzută în art. 460 alin. (1) şi (2).
Contestaţia împotriva actelor de executare se soluţionează de către instanţa civilă potrivit legii civile.
Contestaţia privitoare la amenzile judiciare. Contestaţia contra executării amenzilor judiciare se
soluţionează de către instanţa care le-a pus în executare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->