UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE

GHID DE REDACTARE A LUCRÃRII DE DIPLOMÃ ŞI DISERTAŢIE

cuprinsul lucrării (a se vedea modelul anexat). 5. cu respectarea următoarelor reguli: a. conţinutul lucrării (cu respectarea strictă a cuprinsului lucrării). 3.Jos (bottom): 2 cm 1 Lucrarea de licenţă/disertaţie reprezintă o lucrare scrisă ce se redactează de către student / masterand. 6. 4. Formatul întregii lucrări este A4. Reguli de redactare a lucrării de licenţă /disertaţie Se recomandă ca lucrarea de licenţă să fie editată cu Microsoft Office Word. copertă ( a se vedea modelul anexat). anexe (dacă este cazul). respectiv de 40 de pagini pentru lucrarea de disertaţie. bibliografia lucrării (a se vedea modelul anexat). Marginile paginii .Stânga (left): 3 cm.se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup -> Margins): .Dreapta (right): 2 cm . Structura lucrării de licenţă /disertaţie Lucrarea de licenţă /disertaţie va avea următoarea structură: 1. 2. iar numărul minim de pagini trebuie sa fie de 70 de pagini pentru lucrarea de licenţă. pagina de titlu (a se vedea modelul anexat). . 7. respectiv la finalizarea studiilor masterale (lucrarea de disertaţie).GHID DE REDACTARE A LUCRÃRII DE LICENŢÃ ŞI DISERTAŢIE 1 I. sub îndrumarea ştiinţifică a unui cadru didactic de specialitate şi se susţine la finalizarea studiilor universitare (lucrarea de licenţă). abrevieri (a se vedea modelul anexat). .Sus (top): 2 cm . II.

. Line spacing Single. c.b.numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu. . Font . p. Bucureşti.5 linii (Format->Paragraph->Line spacing-> 1. începând pe fiecare pagină cu cifra 1. ş. Numerotarea paginilor . ./ pp. Alignment Justified. p. . 1995. cu dimensiunea (size) de 13 puncte. Contenciosul administrativ român. Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 1. dar numărul paginii apare doar începând cu partea introductivă a lucrării. Dacă lipseşte numele autorului se trec în loc trei steluţe aşezate liniar sau instituţia sub egida căreia a apărut lucrarea. e. Titlul cărţii. Numerotarea acestora se face cu cifre arabe.textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). (pentru mai multe pagini). 6. Alinierea textului în cadrul paragrafelor . REGULI DE CITARE: I.fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman. utilizând diacriticele specifice limbii române ( ă. Spaţiere între rânduri .textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1. Cărţile: Prenume Nume Autor.5 cm (Format-> Paragraph-> Indentation-> Left). Style Regular. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii. Editura ALL. care pot fi aliniate centrat.5 lines). d. III. Localitatea editurii. Notele de subsol se tehnoredactează cu Font Times New Roman. Editura. Size 11. Anul de apariţie a lucrării. centrat. în subsolul fiecărei pagini şi nu la sfârşitul lucrării. Exemplu: 1 Valentin Prisacaru. Excepţie fac titlurile capitolelor. Cum se fac trimiterile bibliografice (notele subsolice ) Trimiterile bibliografice (referinţele bibliografice sau notele subsolice) se înscriu automat. până la ultima pagină a lucrării. ţ etc) şi stilul (Style) Regular.

în Titlul publicaţiei periodice. „Titlul studiului”.. nr. p. când a doua sau următoarele . Bucureşti. 1995. 78. Editura ALL. 1999. „Titlul articolului”.. p. 6.. Exemplu: 1 Ivan Ivanoff. Localitatea editurii. „Principiul subsidiarităţii”. pp. . Editura. . . Studii în cărţi: Prenume Nume Autor. bibliografia de la subsol cuprinde întâi referinţa originalului.. Editura „Lumina Lex”. Editura „Lumina Lex”. apud Valentin Prisăcaru.... Culegere de decizii ale Curţii de Apel Ploieşti. 78 Articole în publicaţii periodice: Prenume Nume. Anul de apariţie. Tratat de drept administrativ. Bucureşti. p..pentru a nu repeta numele autorului. în Titlul cărţii. Dacă lucrarea sau autorul din care s-a citat o dată se repetă de mai multe ori.. Când reproducerea unui citat nu s-a făcut direct după original./anul . vol. 31-33. între care se pune formula „citat după” Antonie Iorgovan. II. Contenciosul administrativ român.. „Noţiunea de autoritate administrativă”. în Dreptul. 30.Exemplu: 1 ***./ pp. p. p. p. se va utiliza pentru simplificarea trimiterilor şi evitarea repetărilor inutile următoarele indicative: Idem . I. Exemplu: 1 de referinţa documentului intermediar. Exemplu: 1 Popa Eugen. nr. ci printr-un document intermediar. Bucureşti. 2005. 2006. 3/1992. urmat sau „apud”. în Drept administrativ european. ../pp. Bucureşti. Editura ALL.

Tratat de drept administrativ. ci se va proceda la redarea doar unei părţi din titlul lucrărilor citate. Tratat de drept administrativ. p.pentru a înlocui numele autorului şi titlul lucrării. Op. Editura NEMIRA. p.I. 80. urmat de menţionarea celorlalte date. 6. 2 Ibidem. p. 3 Valentin Prisăcaru. Bucureşti. Exemplu: 1 Antonie Iorgovan. Geneză. cit. Editura NEMIRA.de ex. 2006. Dacă două sau mai multe lucrări scrise de acelaşi autor s-au citat deja o dată..I. Contenciosul administrativ român. Editura ALL. paginii. revăzută şi adăugită. 378. rev zut i ad ugit .se utilizează în locul titlului aceleaşi lucrări a unui autor când între două trimiteri la acelaşi autor intervin una sau mai multe trimiteri la alţi autori şi lucrări. Editura „Kullusys”. explicaţii şi revăzută şi adăugită. 1995. numai dacă acestea diferă .cit. 1996. Bucureşti. p. p. 2 Antonie Iorgovan. Exemplu: 1 Valentin Prisăcaru. Noua lege a contenciosului administrativ. vol. ediţia a II-a. 1996. 378. 2 jurisprudenţă. atunci când se fac una după alta trimiteri la aceeaşi lucrare. op. . Bucureşti. I. p. la următoarele citări nu se va mai putea utiliza op. Ibidem . p.. Idem. vol. ediţia a II-a.referinţe bibliografice diferă de prima doar prin titlu şi între care nu a mai fost citat o altă sursă bibliografică a altui autor. Bucureşti. nr. 378. Editura NEMIRA. 10. 379. Exemplu: 1 Antonie Iorgovan. . 1996. Bucure ti. Tratat de drept administrativ. de acelaşi autor. fără intercalări de alte surse bibliografice. edi ia a II-a.cit. vol.

vol.I. 80. . Bucureşti. Contenciosul. Tratat de drept administrativ. p./anul privind…. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.. p. Partea I.. al Rom. Of. Bucureşti. . 2006. nr.. publicată în M.1998. Editura Kullusys. 401. 6. explicaţii si jurisprudenţa. Contenciosul administrativ român. 40. 4 Valentin Prisăcaru. revăzută şi adăugită. ediţia a II-a. 5 6 Antonie Iorgovan. nr.. Partea I. EXEMPLU 1 Legea nr. Editura „Lumina Lex”.. al Rom. p. III.. 1995. . 1996.. 2 Valentin Prisăcaru. p.11. Tratat de drept administrativ. publicat în M. Acte normative: Legea nr. 104. Noua lege a contenciosului administrativ. Of.. Tratat…. Bucureşti. 2002. Bucureşti. 378.EXEMPLU 1 Antonie Iorgovan. din (ziua) (luna) (anul). Geneza. 3 Antonie Iorgovan. Editura NEMIRA. p. p. Valentin Prisăcaru. Editura ALL. 448 din 24..

nr. Localitatea editurii. Tudor. 5 din Legea contenciosului administrativ.D. Articole şi studii de specialitate 1. Cum se da bibliografia unei lucrări Bibliografia se va redacta strict după indicaţiile de mai jos şi se va ataşa la finalul lucrării. Bucureşti.”. Procedura prealabilă obligatorie la organul administrativ care a emis actul ilegal. nr. vol. Editura Ştiinţifică. monografii.MODEL - BIBLIOGRAFIE I. paginile din publicaţie afectate studiului/articolului. şi anul apariţiei. în “Titlul publicaţiei periodice”. Bucureşti. anul apariţiei lucrării. CIOBANU. nr. CIOBANU. în „Dreptul”. 27-28. Viorel Mihai. Actele de drept administrativ. GHERGHINESCU. Viorel Mihai. EXEMPLU: 1. Numele editurii. 1959. 1997. 4/1969. Prenume. . 2. cursuri universitare si alte lucrări de specialitate 1..R. 1/1992. . Tratate.IV. p. 2. DRĂGANU. Titlul lucrării. NUME. Editura „Naţional”. II. Termenele prevăzute de art. Prenume. R. p. în “R. NUME. Titlul studiului/articolului. 98-99. EXEMPLU: 1. II. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă.

III. 104 din 25 mai 1992). al Rom. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă (M. Of.. nr. . O. Of.. 1. Surse Internet EXEMPLU 1.U.din . 48/1992 (M. 1999). 600 din 8 dec. Partea I. Of. http://www. 22 din 21 ianuarie 1999).. IV.(ziua luna anul) EXEMPLU 1. nr. Partea I.ro 2. Legea audiovizualului nr.. nr.ro .. Of. nr. Partea I.G.. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici M. 3. Titlul şi numărul actului normativ (M. . Partea I. Al Rom. Acte normative Ordonarea actelor normative se face in funcţie de forţa lor juridică şi în ordine cronologică. Legea nr. http://www. al Rom..cdep. al Rom.gov. 2.

UNIVERSITATEA "VALAHIA "DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE LUCRARE DE LICENŢĂ COORDONATOR: grad didactic titlu ştiinţific Prenume NUME STUDENT: Prenume NUME ANUL .

UNI V E R S I T A T E A " V A L A H I A " D I N T Â R G O V I T E FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE Specializarea: LUCRARE DE LICENŢĂ Titlul lucrării COORDONATOR: grad didactic titlu ştiinţific Prenume NUME STUDENT: Prenume NUME ANUL .

UNIVERSITATEA "VALAHIA "DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE LUCRARE DE DISERTAŢIE COORDONATOR: grad didactic titlu ştiinţific Prenume NUME STUDENT: Prenume NUME ANUL .

UNI V E R S I T A T E A " V A L A H I A " D I N T Â R G O V I T E FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE Specializarea: LUCRARE DE DISERTAŢIE Titlul lucrării COORDONATOR: grad didactic titlu ştiinţific Prenume NUME STUDENT: Prenume NUME ANUL .

.A. n. . 14. R. 6.Codul de procedură civilă. . 4. O.Curtea Constituţional .Monitorul Oficial al României. 15.. 12. 5. Of. 3.secţia de contencios administrativ. dec.C.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Partea I. O. 7. lit. .C. .Tribunalul judeţean. C.D.G. .C. . C. 10. . .articol.sentinţa.MODEL - LISTA ABREVIERI 1. .J. . 8. Î.decizia. Trib. 9. art. 2. .U. M.„Revista român de drept”. .sublinierea noastră. sent. .Ordonanţă de Guvern.R. 13. alin. civ. – Ordonanţă de urgenţă a Guvernului. G.litera. C. 11. jud. . proc. S. s.alineat.

554/2004 .…….Scurt istoric privind contenciosul administrativ român ............... Căile de atac împotriva hotărârilor pronunţate de instanţele de contencios administrativ ………………………………………………………………….........…..... 13 Secţiunea I .....Răspunderea în contenciosul administrativ ….... 31 Secţiunea a V-a ... 6 Capitolul II ... 58 § 3... 1 Secţiunea I .....Contenciosul administrativ reglementat de Legea nr......…........... 76 Bibliografie ………………………………………………………………………................... 13 Secţiunea a II-a ..…… 51 § 1......... 51 § 2...... 1 Secţiunea a II-a ...MODEL - CUPRINS Capitolul I . 67 Concluzii şi propuneri de lege ferenda .......... 26 Secţiunea a IV-a .....Noţiunea de contencios administrativ . 15 Secţiunea a III-a .....………………………………….....….................Părţile în litigiul de contencios administrativ ...Obiectul acţiunii în contenciosul administrativ .............…………….....Procedura contenciosului administrativ …………………..........Instanţele de contencios administrativ …………………...Actele administrative exceptate de la controlul legalităţii de către instanţele de contencios administrativ ……………………………………………….Considera ii generale privind contenciosul administrativ ... 65 Secţiunea a VII-a ......Caracterul contenciosului administrativ instituit prin această lege ................… 46 Secţiunea a VI-a ................ Fazele procedurii contenciosului administrativ ………………….....................……… 81 . Executarea hotărârilor instanţelor de contencios administrativ ……....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful