tfrbde

-

trxo
kennis die volwassen/bekwaam maakt

zie hem die met de leefgemeente omgaan zoals hoort -

‫על ־ פני׃‬
inp

‫אחרים‬
mirha
van een andere aard

‫אלהים‬
miela

- lo

‫יהיה ־ לך‬ kl - eiei

‫ לא‬Exo 20:3
al
niet

uit mijn mond – leidende kennis

leiders wat de hand leidt – zal zijn

Gij zult niemand gehoorzamen met andere normen dan deze die ik u gegeven heb

‫בשׁמים‬
mimsb
wat uw woonst te verwerken krijgt

‫אשׁר‬
rsa
t.a.v.

‫וכל ־ תמונה‬
enfmt-lkf
wat erop lijkt – en alles

‫פסל‬
lxp

‫תעשׂה ־ לך‬
kl - exot exot

‫ לא‬Exo 20:4
al

een woord dat wat de hand – zich laten niet opstandig is tegen leidt beinvloeden

Gij zult u er niet toe laten bewegen om mijn normen ànders uit te voeren noch aannemen wat sterk gelijkt op mijn normeringen van wie dan ook die u daartoe wil bewegen

‫מתחת‬
thtm
vanuit de grenzen van de gemeente

‫בארץ‬
yrab
de woonst die kracht ervan doet uitspruiten

‫ואשׁר‬
rsaf
en t.a.v.

‫ממעל‬
lomm
wat van boven uit leiding geeft

vanuit uw meerderen, noch van wie met u samen leeft en met wie u ook omgaat

‫לארץ׃‬
yral
tot de kracht ervan uitspruit

‫מתחת‬
thtm

‫במים‬
mimb

‫ואשׁר‬
rsaf
en t.a.v.

vanuit de grenzen v/d gemeente wat hieruit voortvloeit

noch van iemand van waar hij ook wezen moge en wie zijn invloed aan de leefgemeente wil opdringen.

‫תעבדם‬
mdbot
zich naar de geboden voor het huis schikken en er aldus mee omgaan

‫ולא‬
alf
en niet

‫להם‬
mel
door dit soort

‫לא ־ תשׁתח‬

Exo 20:5

eihtst - al
zich laten voeden - niet en behoeden

Gij zult u door dit soort betweters niets laten opdringen, noch iets verwezenlijken wat zij zeggen

‫אלהיך‬
kiela
uw leider

‫יהוה‬
efei
blijvend actief

‫אנכי‬
ikna
mijn duurzame behoedende kracht

‫כי‬
ik
wat ik u geef

want ik ben YHWH de werkzame levengevende kracht die zeg hoe jullie dit leven in stand kunnen houden

‫על ־ בנים‬
minb - lo
wat uit het huis – kennis voortkomt aanleren

‫אבת‬
tba

‫עון‬
nfo

‫פקד‬
dqp

‫קנא‬
anq

‫אל‬
la

kracht v/h huis implementerende toezichthouder zaad van kroon en tot volwassenheid kennis/lering rekenschap eisen levenscyclus scepter

ik ben de kroon en de scepter die elke levenscylcus bepaal, die toezicht hou en rekenschap eis t.a.v. wat iedere opvoeder als verantwoordelijke hierbij inhamert op zijn kroost

‫לשׂנאי׃‬
ianxl ianxl
krachtig tegenwerken prikkelend afweren

‫ועל ־ רבעים‬
miobr - lof
beginnen met uitstralen - en acht slaan van doctrine op

‫על ־ שׁלשׁים‬
misls - lo
opvoeding - acht slaan begeleiden op

t.a.v. wat hij hen opvoedkundig te verwerken geeft en t.a.v. van wat elke nieuw opgevoedde verwezenlijken zal om te zien welke keuze hij op zijn beurt maken zal

‫מצותי׃‬
itfym
zoals ik hen geboden heb

‫ולשׁמרי‬
irmslf irmslf

‫לאהבי‬
ibeal

‫לאלפים‬
miplal

‫חסד‬
dxh

‫ ועשׂה‬Exo 20:6
exof
hij die maakt dat

t.a.v. die acht slaan t.a.v. die mij op mijn woorden ter harte nemen

t.a.v. hij die spreekt koesterend zoals het is aangeleerd omgaan met

En ook ik ben het die een ieder warm zal onthalen, beschermen en koesteren die naar mijn leringen luistert, deze ter harte neemt en volbrengt naar de wijze zoals ik het gesteld heb.

‫לשׁוא‬
afsl v
om het te verprutsen/verderven

‫אלהיך‬
kiela
uw leider

‫את ־ שׁם ־ יהוה‬
efei - ms - ta

‫תשׂא‬
axt

‫ לא‬Exo 20:7
al
niet

t.a.v. van het woord gij zult uw van YHWH vermogens inzetten

Gij zult het levengevende woord van YHWH jullie Elohim, waar jullie de kracht van dienen uit te stralen niet vruchteloos laten liggen of er afbreuk aan doen om het krachteloos te maken

‫לשׁוא׃‬
afsl
om het te verprutsen

‫את ־ שׁמו‬
ims - ta
t.a.v. het woord

‫אשׁר ־ ישׂא‬
axi - rsa
dat door u is ingezet

‫את‬
ta

‫יהוה‬
efei

‫ינקה‬
eqni

‫לא‬
al

‫כי‬
ik
want

hetgeen YHWH

zaad geven wat nodig is niet om op termijn uit te spruiten

want YHWH zal jullie de eruit voortspruitende consequenties niet onthouden zoals deze krachten opzettelijk door jullie in beweging zijn gezet met de bedoeling om te verpesten.

‫לקדשׁו׃‬
fsdql
ten einde op termijn iets verteerbaars te kunnen uiten

‫השׁבת‬
tbse
hij die onderhoudt tot het einde

‫את־יום‬
mfi - ta
hetgeen men in het licht doet uitspruiten

‫זכור‬
rfkz rfkz
ploeg, zaai oogst, snoei en bewerk dit conform

Exo 20:8

Ploeg, zaai, oogst, snoei en bewerk er elke letter van die zijn inwerkend licht zal doen uitstralen tot men er volkomen van doordrongen is en men op termijn er zeer bedreven mee zal omgaan

‫כל ־ מלאכתך׃‬
ktkalm - lk
alle lering - die vloeit uit de kracht die hij uitbouwt tot zijn bekwaamheid

‫ועשׂית‬
tixof

‫תעבד‬
dbot

‫ימים‬
mimi

‫ שׁשׁת‬Exo 20:9
tss
in de verwerkingsperiode tot bekwaamheid

en hij die beïnvloedend tot bekwaamheid dit licht doen prikkelt tot actie blijven hoedend omgaan inwerken

Tijdens deze periode van implementatie (inwerking) van mijn woord staan jullie onder de hoede van de opvoeder en volbrengen jullie alles zoals door deze opvoeder wordt aangeleerd

‫אלהיך‬
kiela
uw kroon en scepter

‫ליהוה‬
efeil

‫שׁבת‬
tbs

‫השׁביעי‬
ioibse

‫ ויום‬Exo 20:10
mfif

is hij ter verantwoording huiselijk onderhoud van YHWH tot einde volbrengen

dat hij de voeding en op de dag zelf kan verwerken (als licht is ingewerkt)

Maar de dag dat de leerling in staat is op eigen benen te staan, wordt hij zelf aansprakelijk voor zijn gedrag en dan ben ik YHWH het die verantwoording eis voor hetgeen hij verwezenlijken zal

‫אתה‬
eta
ten aanzien van u

‫כל ־ מלאכה‬
ekalm - lk
die vloeit uit de kracht - alle lering die hij benut om te handelen

‫לא ־ תעשׂה‬
exot - al
geen – beInvloeding zal worden gegeven

hij heeft dan geen enkele verplichting meer naar zijn opvoeders toe

‫בשׁעריך׃‬
kirosb

‫אשׁר‬
rsa

‫וגרך‬
krcf

‫ובהמתך‬
ktmebf

‫ואמתך‬
ktmaf

‫עבדך‬
kdbo
uw arbeider

‫ובנך ־ ובת‬
ktbf - knbf
ook voor – ook voor uw dochter – uw zoon

zoals dat in uw gemeente die het ook voor de vreemde ook voor die het ook voor uw ervarend verwerkt wordt nog leren inwoner bij u huis v. eten voorzien arbeidster

en dat is geldend voor zowel uw zoon als dochter, zowel voor uw arbeider als arbeidster, zowel voor wie door u onderhouden wordt als voor de inwonende vreemdeling die binnen jullie leefgemeenschap verblijft

‫ואת ־ הארץ‬
yrae - taf taf
én - de aarde

‫את ־ השׁמים‬
mime - ta
én - de hemelen

‫יהוה‬
efei
YHWH de levengever

‫עשׂה‬
exo
hij die maakt wat men wordt

‫שׁשׁת ־ ימים‬
mimi - tss
verwerkings - dagen tot bekwaamheid

‫ כי‬Exo 20:11
ik
want

Want zes dagen had Elohim de hemelen en de aarde onder zijn hoede om ze te vormen tot wat ze moesten zijn

‫השׁביעי‬
ioibse
hij die voor zijn eigen onderhoud kan instaan

‫ביום‬
mfib
tijdens de dag

‫וינח‬
hnif
zodat hij hen altijd kan koesteren

‫ואת ־ כל ־ אשׁר ־ בם‬
mb - rsa - lk - ta
én met alles wat daarin huist

‫את ־ הים‬
mie - ta
én – de wateren

en de wateren met alles wat er in huist tot de dag dat zij zelfbedruipend werden en zich verantwoord wisten te gedragen.

‫ויקדשׁהו׃‬
fesdqif
zodat hij in zijn leven ook voedend omgaat

‫השׁבת‬
tbse
hij die het huis onder zijn toezicht neemt

‫את ־ יום‬
mfi - ta
en op – die dag

‫יהוה‬
efei
YHWH de levengever

‫ברך‬
krb
het huis dat zich buigt naar de hand van

‫על ־ כן‬
nk - lo
hij die weet hoe zich te gedragen

Omdat ze zich gedroegen naar de wijze van de levengever gaf hij hen op die dag het roer in eigen handen en bleef hen voorzien van de nodige support zodat op termijn alles zou functioneren zoals hij dit gesteld had.

‫ימיך‬
kimi
de werking die uitgaat van hun actieve hand

‫יארכון‬
nfkrai
de inwerkende krachten van hun vormende hand

‫למען‬
noml
ten einde van hun ervaring te leren

‫ואת ־ אמך‬
kma - taf
en t.a.v. uw moeder

‫ כבד את ־ אביך‬Exo 20:12
kiba - ta
t.a.v. uw vader

dbk
betoon u inschikkelijk

Waardeer derhalve de bekwame en behoedende hand van uw vader en uw moeder om op termijn hun bekwaamheden toe te eigenen

‫לך׃‬
kl
om aan te leren hoe te handelen

‫נתן‬
ntn
gegeven heeft

‫אלהיך‬
kiela
uw leider

‫אשׁר ־ יהוה‬
eiei - rsa
t.a.v. diegenen die - YHWH

‫האדמה‬
emdae
hij die vermogende omgang uitoefend op

‫על‬
lo
acht slaan op

naar de krachtige maatstaven die jullie ontwerper en levengever in hun handen gegeven heeft

‫תרצח׃‬
hyrt
gij zult beginnen voor uzelf wat veroorzaakt om te beschermen

‫ לא‬Exo 20:13
al
niet/enkel zo

Gij zult u schikken naar de maatstaven die instaan voor goede orde, voortplanting en veiligheid

‫תנאף׃‬
pant
gij zult voortdurend getuigen van uw sterke vermogens

‫ לא‬Exo 20:14
al

/

pant

gij zult de kracht die uitgestraald niet moet worden niet binnenskamers houden

Gij zult met uw krachtige gekregen vermogens niet te koop lopen Gij zult de u toevertrouwde krachten enkel uitstralen op de wijze waartoe ze gegeven zijn.

‫תגנב׃‬
bnct
gij zult beslag leggen op hetgeen de familie ten goede moet komen

‫ לא‬Exo 20:15
al
niet

Gij zult geen beslag leggen op andermans goed om dat van u te vermeerderen Gij zult enkel beslag leggen op wat gij voor uw leefruimte behoeft

‫שׁקר׃‬
rqs
zich voeding (bewijs) om zich te versterken

‫עד‬
do
met een getuigenis dat nog zoekt naar

‫ברעך‬
korb
met betrekking op uw naaste

‫ לא ־ תענה‬Exo 20:16
enot - al
gij zult geen - getuigenis afleggen dat één-sluitend is

Gij zult op geen enkele wijze interfereren aangaande uw naaste als uw getuigenis niet sluitend is Gij zult enkel interfereren aangaande uw naaste als wat gij te bieden hebt ook eensluitend is

‫רעך‬
kor
van uw naaste

‫אשׁת‬
tsa
de vrouw

‫לא ־ תחמ ד‬
dmht - al
niet - voor zich willen winnen

‫רעך‬
kor
van uw naaste

‫בית‬
tib
huis

‫תחמד‬
dmh
voor zich willen winnen

‫ לא‬Exo 20:17
al al
niet

Gij zult geen bezittingsdrang koesteren ten aanzien van het huis van uw naaste, of zijn vrouw,

‫לרעך׃‬
korl
wat onder leiding van uw naaste staat

‫אשׁר‬
rsa
t.a.v.

‫וכל‬
lk

‫וחמרו‬
frmhf

‫ושׁורו‬
frfsf
en welke veestapel hij erop nahoudt

‫ואמתו‬
ftmaf
en wie als vrouw voor hem werkt

‫ועבדו‬
fdbof
en wie als man voor hem werkt

en alles en wat hij behoedt

of de man of vrouw die voor hem werkt, of wat hij voor zijn onderhoud behoeft of wat maar ook dat zich in zijn hand bevindt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful