SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

ZAVRŠNI RAD

Danijel Županić

Zagreb, 2012.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

ZAVRŠNI RAD

Voditelj rada: Doc. dr. sc. Dragan Žeželj

Student: Danijel Županić

Zagreb, 2012

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći stečena znanja tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvala Tijekom same razrade zadatka nailazio sam na niz problema pa bih s toga posebno zahvalio svom mentoru doc. dr. sc. Draganu Žeželju na razumijevanju, podršci i korisnim savjetima.

Danijel Županić

.......................................................................................................................... Proračun nosive osovine .............................. 29 7................... Prednji utovarivači ....................................... Kontrola pojedinih dijelova konstrukcije .................................................................................... Kontrola izvijanja klipnjače ...... 31 7... Sklop nosive konstrukcije ................................................7....4.....................1......................................... KARAKTERISTIKE TRAKTORA ................... 7 3...........................................4. 24 7.........1....2................................................................................. 1 2..................................................2......................................... Sklop kotača ... UVOD ....................... 11 6. 29 7.. KONSTRUIRANJE..............................5... 25 7.........6................ ANALIZA POSTOJEĆIH PROIZVODA ................. Proračun hidrauličkog cilindra .............................................................. Proračun lanaca ..................................................................................................................................................... 10 5..................... 2 2..... Proračun promjera kotača ..... 19 6....................................3............. GENERIRANJE KONCEPATA UREĐAJA ............................................................................. Proračun šiljaka ................................................................................6................ Traktorski viličari ........2......................... Stražnji utovarivači ........ 19 6.................................................................................................................................................. Proračun vila .........4.............2..... Proračun ležaja kotača .. VII SAŽETAK ................................................ Kontrola zavara srednje ukrute ............................................................................2.. 22 7...................7.............................. 31 Fakultet strojarstva i brodogradnje I .......................................................................................................................... PRORAČUNI NAJOPTEREČENIJIH DIJELOVA . 29 7..... Priključak na traktor ........... 5 3.............. 31 7....2.......................3.................................Danijel Županić Završni rad SADRŽAJ SADRŽAJ ............................................................................... 22 7........................................................................3................................................. 18 6...............................................1...... ODREĐIVANJE CILJANIH KARAKTERISTIKA................................ IX 1.......................... Proračun cijevi .................... IV POPIS TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ................................................................... 27 7............................................................................................................................. Proračun sklopa kotača ...................................... Sklop vila ..........................6..............................................................................................1....................... 9 4............................................. Vile .........1............... 7 3................ Kontrola cijevi nosača cilindra s obzirom na savijanje (sklop nosive konstrukcije pozicija 5)............... I POPIS SLIKA ..........................................................................................................................1....................................................................... 21 7................................................................................................................ V POPIS OZNAKA ......................................................... 4 2..................... 28 7....................3............................................... 26 7..........................................................2.......................................................... Karakteristike traktora TD 4506 S ............1.. 25 7............................................... III POPIS TABLICA .................................... 2 2............. Proračun sklopa nosive konstrukcije.... 3 2.....................................1..............2..........1...........................................1.... 22 7..................................................3........................................... Promjer klipa i klipnjače ...................................................7..................................................................... 23 7........................... Sklop nosive osovine ..................... 18 6......................

..........Danijel Županić Završni rad 8.................... 34 LITERATURA ......................................................................................................................................................................................................................................................... 35 Fakultet strojarstva i brodogradnje II ................. ZAKLJUČAK .......................... 33 PRILOZI............................................ SKLAPANJE UREĐAJA..................... 32 9..................................................................................

............ 20 Prihvat šiljka ................................ 15 Koncept broj 4 ................................................................................................................................. 14 Koncept broj 3 .............................................. Slika 23.................................................................................. Slika 15............................................................................ Slika 19........................................................ 19 Sklop vila..... 32 Fakultet strojarstva i brodogradnje III ......................................... Slika 29................................................... Slika 24................................................................. Slika 16..................................... Slika 28........... 18 Sklop nosive osovine .............................................................................................. Slika 17........ 21 Prikaz opterećenja na vilici ..... Slika 8............. Slika 18..................................................................................................................... 21 Sklop kotača .......................................... 5 Vile ................................................................... Slika 11...................................................................... 24 Pojednostavljeni prikaz opterećenja na osovini .... 16 Sklop nosive konstrukcije .......................................................................... 8 Položaj upravljačkih ručica sustava hidraulike ............................. 30 Model uređaja .................. Slika 26.......................................................... Slika 9............ Slika 21.................................... 7 Točke spajanja poteznice.................................... Slika 30.. Slika 20.................. 6 Prihvat bale vilama ............................ 11 Morfološka matrica ............................................... Slika 4.................................................................................................................................................................... Slika 13.................................................. 28 Karakteristike hidrauličkog cilindra ......................................... Slika 12.................................... 2 Strojometal TUS 1200 .................... Slika 22....................... 12 Koncept broj 1 .................................................................................... 13 Koncept broj 2 .... 7 Stražnja strana traktora .................................................................................................. Slika 14................. Slika 7........................... 20 Spoj šiljaka ...................................................................... 8 Karakteristike traktora TD 4506 S ....................................... 27 Prikaz podjele opterećenja po lancima .......... Slika 5.................................................. Slika 27.....................................................................................................................Danijel Županić Završni rad POPIS SLIKA Slika 1........................... Shema prednjeg traktorskog utovarivača ........ Slika 10........................................ 4 Traktorski viličar EL 12 ............................. 6 Traktor TD 4506 S ..................................................................... 3 Onorossi PC-100 ........................ Slika 2... 9 Funkcijska struktura .......................... Slika 3.................................................. 22 Pojednostavljeni prikaz opterećenja na cijevi ........................................... Slika 25........................................ 23 Prikaz djelovanja opterećenja na nosivu konstrukciju i kotače .............. Slika 6................................

............................. 17 Fakultet strojarstva i brodogradnje IV ......................Danijel Županić Završni rad POPIS TABLICA Tablica 1................................... Vrednovanje koncepata .......

Danijel Županić Završni rad POPIS TEHNIČKE DOKUMENTACIJE DZ-2012-00 Uređaj za podizanje tereta prigrađen traktoru DZ-2012-01 Sklop nosive konstrukcije DZ-2012-02 Sklop nosive osovine DZ-2012-03 Sklop vila DZ-2012-04 Sklop kotača DZ-2012-05 Poklopac DZ-2012-06 Svornjak hidrauličkog cilindra DZ-2012-07 Natezač lanca DZ-2012-08 Priključni svornjak DZ-2012-09 C-profil DZ-2012-10 Vodilica DZ-2012-11 Srednja ukruta DZ-2012-12 Gornja priključna ploča DZ-2012-13 Donja priključna ploča DZ-2012-14 Nosač cilindra DZ-2012-15 Ojačanje DZ-2012-16 Ojačanje donje priključne ploče DZ-2012-17 Čahura nosača lanca-manja DZ-2012-18 Nosiva osovina DZ-2012-19 Distanca DZ-2012-20 Lančanik DZ-2012-21 Klizač DZ-2012-22 Navojna čahura DZ-2012-23 Šiljak DZ-2012-24 Nosiva cijev DZ-2012-25 Bočna ploča DZ-2012-26 Svornjak DZ-2012-27 Prirubnica DZ-2012-28 Čahura DZ-2012-29 Čahura nosača lanca-veća Fakultet strojarstva i brodogradnje V .

Danijel Županić Završni rad DZ-2012-30 Osovina kotača DZ-2012-31 Kotač DZ-2012-32 Distantna čahura Fakultet strojarstva i brodogradnje VI .

Danijel Županić Završni rad POPIS OZNAKA Oznaka a A B bt C଴ Cଵ C଴୰ C୰ D d ds D୩ Dୡ dc dn E F FB Fc FL Fv Fv1 fL fn ft g h i Imin k1 k2 k3 l l0 lk ln ls ls1 ls2 Jedinica mm mm2 mm mm N N N N mm mm mm mm mm mm mm N/mm2 N N N N N N Opis debljina zavara površina zavara širina ležaja nosiva širina kotača statičko opterećenje ležaja dinamičko opterećenje ležaja dozvoljena statička nosivost ležaja dozvoljena dinamička nosivost ležaja vanjski promjer ležaja unutarnji promjer ležaja promjer šiljka promjer kotača promjer klipa hidrauličnog cilindra promjer klipnjače hidrauličkog cilindra promjer nosive osovine modul elastičnosti sila koja opterećuje kotač dozvoljena sila u lancu sila u cilindru tj. potrebna sila za dizanje sila opterećenja lanca sila kojom bala opterećuje konstrukciju silu kojom pomična konstrukcija opterećuje nosivu konstrukciju faktora broja radnih sati faktor broja okretaja faktor utjecaja radne temperature na ležaj gravitacijsko ubrzanje hod hidrauličkog cilindra prijenosni omjer aksijalni moment inercije koeficijent čvrstoće materijala faktor broja okretaja kotača faktor pogonske grupe udaljenost središta šiljka do središta kotača proračunski dozvoljeni hod hidrauličkog cilindra s obzirom na izvijanje udaljenost između držača cilindra i mjesta za priključak na poluge hidraulike traktora udaljenost između lančanika i cilindra udaljenost težišta bale do središta nosive konstrukcije udaljenost težišta pomične konstrukcije do središta nosive konstrukcije krak djelovanja sile F koja uvija profil VII m/s2 mm mm4 mm mm mm mm mm mm mm Fakultet strojarstva i brodogradnje .

D σfDI σfDN τୱ୫୧୩.Danijel Županić Završni rad lz Lh m mv mmax Msn Ms Msmax Msk n p P0 pd α0 σୱ σୱ୬ σDI σdop.ୈ τ୲ୈ୍ τ୲୫ୟ୶ ν W୮ W୶ mm s-1 kg kg kg Nmm Nmm Nmm Nmm Bar N N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 mm3 mm3 duljina zavara odabrani proračunski radni sati ležaja masa bale masa sklopa vilica maksimalna masa male moment savijanja nosive osovine moment savijanja koji opterećuje nosivu konstrukciju moment savijanja koji opterećuje šiljak moment savijanja koji opterećuje cijev koja se kontrolira broj šiljaka radni tlak hidrauličkog sustava traktora sila koja opterećuje ležaj dopušteni površinski pritisak faktor čvrstoće materijala profila s obzirom na način opterećenja naprezanje na savijanje naprezanje na savijanje nosive osovine trajna dinamička čvrstoća pri istosmjernom naprezanju dopušteno naprezanje u zavaru reducirano naprezanje u zavaru trajna dinamička čvrstoća na savijanje pri istosmjernom opterećenju trajna dinamička čvrstoća na savijanje pri naizmjeničnom opterećenju opterećenje zavara na smik trajna dinamička čvrstoća na uvijanje pri istosmjernom opterećenju moment uvijanja koji opterećuje cijev sklopa vila faktor sigurnosti klipnjače polarni moment otpora ploha aksijalni moment otpora ploha Fakultet strojarstva i brodogradnje VIII .D σred.

Tema je obrađena od ideje do tehničke dokumentacije.Danijel Županić Završni rad SAŽETAK Tema završnog rada je “Uređaj za podizanje tereta prigrađen traktoru. To znači da završni rad sadrži analizu tržišta. morfološku matricu proizvoda. Za razrađeni koncept izrađen je 3D model i tehnička dokumentacija u predviđenom opsegu. potrebe kupaca. koji je onda u potpunosti razrađen. funkcijsku strukturu proizvoda. Fakultet strojarstva i brodogradnje IX . moguća rješenja (koncepte) od kojih je vrednovanjem nakon detaljne analize svakog odabran najbolji koncept.

brže. morfološke matrice preko koncepata. već se može koristiti i na otvorenim površinama kao što su travnjaci. Kotač. Ovakva kombinacija je vrlo korisna jer se ne treba koristiti samo na kontroliranoj podlozi. Fakultet strojarstva i brodogradnje 1 . Drugim riječima. bolje i preciznije. Još jedna prednost takvih uređaja prigrađenih traktoru je ta da se mogu skinuti sa traktora kada se više ne upotrebljava i traktor može služiti za obavljanje nekog drugog zadatka.Danijel Županić Završni rad 1. UVOD Čovjek je oduvijek težio k tome da svaki posao koji radi napravi što efikasnije na što jednostavniji način sa što manje uložene energije. kolotura i drugi. Korištenjem pomagala čovjek je određeni posao radio lakše. spuštati. proračuna kritičnih dijelova do izrade 3D-CAD modela i tehničke dokumentacije. Traktor koji na sebi ima priključen neki od tih uređaja može podizati. koristio se pomagalima gdje god je stigao. Ljudska filozofija o načinu rada se u suštini nije uopće promijenila jer i danas svaki čovjek koristi neko pomagalo na svom radnom mjestu. podizanje i transportiranje bala je danas moguće na razne načine jer postoje razni uređaji kojima se to može napraviti. prevoziti. U okviru ovog završnog zadatka biti će navedene informacije o uređajima dostupnima sa tržišta kao i kao i način na koji je isti razvijen počevši od analize tržišta. funkcijske strukture. Spektar pomagala danas je gotovo nenabrojiv jer za svako područje rada postoji nešto što će olakšati neki posao ili što će ga uopće učiniti mogućim. Tako na primjer. Jedan način za manipulaciju balama je korištenje uređaja koji se prigrađuju traktoru sa prednje ili stražnje strane. okretati i naginjati balu. Tako su neka najstarija i najkorisnija čovjekova pomagala poluga. konstrukcijskih rješenja.

šume.max . Vrijeme montaže i demontaže je jako ovisno o spretnosti vozača traktora jer je potrebno vrlo točno pozicioniranje traktora s obzirom na uređaj. utovar trupaca i svih vrsta bala. ceste. staje. visini dizanja U nastavku su analizirani uređaji koji se prigrađuju traktoru i koji se najčešće koriste za manipulaciju bala. Upravljačka jedinica nalazi se u kabini traktora.. korpa za rasute terete. nosivosti .hidraulička korpa za stajnjak.. Prednji utovarivači Prednji traktorski utovarivači služe za utovar svih vrsta rasutih tereta. Svi ti uređaji su dostupni na tržištu u široj okolici. nakon pozicioniranja. Za rad sa uređajem. Nakon što su ojačanja i nosači postavljeni na traktor uređaj se montira i demontira u roku od nekoliko minuta.hidrauličke vile za bale.kretanju uređaja (samohodni ili priključni uređaji) .Danijel Županić Završni rad 2. 2. Istražujući tržište uočeni su uređaji koji se razlikuju po: . Prije prvog priključivanja na traktor potrebno je postaviti predviđena ojačanja i nosače na traktor.vlastitoj masi . ).1. se sastoji od stavljanja svornjaka i osigurača na za to predviđena mjesta te priključivanja hidrauličkih crijeva. razna čišćenja (peradarnici.visini . Fakultet strojarstva i brodogradnje Shema prednjeg traktorskog utovarivača 2 .dužini . te za utovar ostalih materijala na većim ili manjim gospodarstvima. izuzimač silaže. na traktoru je potreban vanjski krug hidraulike. spuštanje. paleta. Slika 1.max. Sama montaža i demontaža. ANALIZA POSTOJEĆIH PROIZVODA Analiza postojećih proizvoda pokazala je da postoji mnogo izvedbi uređaja za manipulaciju bala. Analizirani uređaj koristi hidraulički prijenos snage pri obavljanju svih zadanih operacija (dizanje.širini . fiksne vilice za euro-palete). naginjanje tereta) te ima mogućnost izmjene radnog tijela (špice za suhe bale .

Danijel Županić Završni rad Model: STROJOMETAL TUS 1200 Slika 2. zemlje. utovar stajnjaka.2. zelene mase. Stražnji utovarivači Stražnji traktorski utovarivači služe za utovar raznovrsnih rasutih tereta. 2.6 m (nije kataloški definirana već je zaključeno na temelju visine traktora) Cijena: 20 917 kn (u cijenu nije uračunata montaža ojačanja i nosača na traktor kao i radno tijelo) 2. silaže. Fakultet strojarstva i brodogradnje 3 . Strojometal TUS 1200 Karakteristike: 2 hidraulička cilindra za podizanje 2 hidraulička cilindra za nagib vila montaža na sve tipove traktora multifunkcionalnost i dogradivost brzo kopčanje na traktor sigurnosni ventil protiv preopterećenja nosivost 1200 kg visina dizanja min. sijena te okruglih i kvadratnih bala.

6 m . U usporedbi sa ostalim analiziranim uređajima za rad sa manjim traktorima i manja visina u stanju mirovanja. izuzimač silaže.Danijel Županić Završni rad Priključak na traktor sa stražnje strane u 3 točke. korpa za rasute terete. fiksne vilice za euro-palete). Na slici je prikazan stražnji utovarivač sa priključnim alatom koji omogućava prihvat bale nabadanjem na vile.hidrauličke vile za bale. Analizirani uređaj koristi hidraulički prijenos snage pri obavljanju svih zadanih Fakultet strojarstva i brodogradnje 4 .1 hidraulički cilindar za nagib vila . s prednje ili sa stražnje strane u 3 točke. Za rad sa uređajem.masa stroja 235 kg Cijena: 12 300 kn (u cijenu uračunate šiljci za bale) 2.nosivost 350 kg . na traktoru je potreban vanjski krug hidraulike.3. Za rad sa uređajem. na traktoru je potreban vanjski krug hidraulike.1 hidraulički cilindar za podizanje . spuštanje. Onorossi PC-100 Karakteristike: .visina podizanja tereta 2.hidraulička korpa za stajnjak. Analizirani uređaj koristi hidraulički prijenos snage pri obavljanju svih zadanih operacija (dizanje. čime traktor postaje viličar. Traktorski viličari Traktorski viličar je uređaj koji se priključuje na traktor. Za rad na ravnim površinama zbog velikog utjecaja na stabilnost traktora. Model: ONOROSSI PC-100 Slika 3. Koristi se za manipulacija sanduka i ostalih tereta sličnog oblika. naginjanje tereta) te ima mogućnost izmjene radnog tijela (šiljci za suhe bale .

Služi za manipulaciju bala. spuštanje.nosivost 700 kg .razmak vilica 450-700 mm Cijena: 15 000 kn (u cijenu ulaze šiljci za rolo bale i vilice za euro palete) 2. fiksne vilice za euro palete).masa uređaja 170 kg . Fakultet strojarstva i brodogradnje 5 .Danijel Županić Završni rad operacija (dizanje. Vile Uređaj koji se priključuje na traktor. najjednostavniji uređaj i najjeftiniji.8 m .4. s prednje ili sa stražnje strane u 3 točke. naginjanje tereta) te ima mogućnost izmjene radnog tijela (špice za suhe bale. Model: EL 12 Slika 4. Nedostatak uređaja je mala visina dizanja koja je ograničena visinom dizanja poluga hidraulike traktora.visina dizanja 1. Prihvat bale nabadanjem na šiljke. U usporedbi sa ostalim analiziranim uređajima za rad sa manjim traktorima. Traktorski viličar EL 12 Karakteristike: .

Slika 6.masa uređaja 100 kg Cijena: 1 300 kn Fakultet strojarstva i brodogradnje 6 . Vile Prihvat bale vilicama koje se vožnjom unatrag pozicioniraju ispod bale.Danijel Županić Završni rad Slika 5. Prihvat bale vilama Karakteristike: .ovisno o visini dizanja poluga hidraulike traktora .nosivost 1000 kg .visina dizanja.

Priključak na traktor Traktor na koji će se priključivati uređaj je traktor TD 4506 S. Fakultet strojarstva i brodogradnje Stražnja strana traktora 7 . izlazno radno vratilo.1. Slika 7. Traktor TD 4506 S Stražnja strana traktora ima standardni priključak na 3 točke (crveno označeno). KARAKTERISTIKE TRAKTORA 3. gornju i donju kuku te jedan jednosmjerni hidraulički cilindar.Danijel Županić Završni rad 3. Slika 8.

Danijel Županić Završni rad Na traktoru su 3 točke spajanja poteznice koje su na različitim visinama. s time da donja točka omogućuje veći kut zakreta (veći nagib) Slika 9. Točke spajanja poteznice Upravljačke ručice sustava hidraulike lako su dostupne vozaču sa desne strane pored sjedala. Položaj upravljačkih ručica sustava hidraulike Fakultet strojarstva i brodogradnje 8 . Slika 10. Srednja i donja točka spajanja poteznice omogućuje translacijsko podizanje priključnih alata ali sa određenim kutom zakreta (nagibom prema traktoru). Gornja točka spajanja omogućuje translacijsko podizanje priključnih uređaja.

Karakteristike traktora TD 4506 S Slika 11. Karakteristike traktora TD 4506 S Fakultet strojarstva i brodogradnje 9 .2.Danijel Županić Završni rad 3.

što manja masa uređaja .nosivost 350 kg ± 10% .osiguranje bale protiv ispadanja .visina dizanja 1700 mm .pouzdanost . potrebnoj visini dizanja kao i o mogućnostima prethodno navedenog traktora. ODREĐIVANJE CILJANIH KARAKTERISTIKA Karakteristike su definirane prema masi i dimenzijama bale. .što manja cijena Fakultet strojarstva i brodogradnje 10 .Danijel Županić Završni rad 4.jednostavno priključivanje na traktor .jednostavno rukovanje .

Iz morfološke matrice se za generiranje svakog koncepta za svaku funkciju odabire jedno rješenje. Funkcijska struktura Zatim se morfološka matrica formira na temelju funkcijske strukture. Slika 12. Ovakav princip generiranja koncepata je primijenjen i u ovom konkretnom slučaju.Danijel Županić Završni rad 5. Funkcijska struktura se radi na temelju ciljanih karakteristika i zahtjeva na proizvod. Svakim takvim “prolaskom“ kroz morfološku matricu generira se jedan koncept. GENERIRANJE KONCEPATA UREĐAJA Generiranje koncepata općenito kod razvoja nekog proizvoda radi se prema izrađenoj funkcijskoj strukturi i morfološkoj matrici istog. Fakultet strojarstva i brodogradnje 11 .

Fakultet strojarstva i brodogradnje 12 . Morfološka matrica ELEKTRONIČKI MIKROPROCESOR Izgenerirani koncepti su koncept broj 1. Svi koncepti su predviđeni za priključivanje na stražnju stranu traktora na 3 točke. koncept broj 3 i koncept broj 4.Danijel Županić Završni rad HIDRAULIČKI CILINDAR PODIZANJE TERETA LANAC “RUKSAK“ (HIDRAULIČKI CILINDAR I LANAC) OBIČNA POTEZNICA HIDRAULIČKI CILINDAR PNEUMATSKI CILINDAR NAGINJANJE TERETA PRIJENOS SNAGE I GIBANJA HIDRAULIČKI PRIJENOS ZUPČASTI PRIJENOS REMENSKI PRIJENOS UPRAVLJANJE RADOM HIDRAULIČKOG SUSTAVA RUČNO PLC Slika 13. koncept broj 2.

Zbog korištenja lanca i hidrauličkog cilindra za podizanje tereta visina dizanja je dva puta veća od hoda hidrauličkog cilindra. Prilikom podizanja sklopa nosive osovine podiže se i sklop nosača vila. U konceptu broj 1 koristi se hidraulički prijenos snage i gibanja. Slika 14. U konceptu broj 2 koristi se hidraulički Fakultet strojarstva i brodogradnje 13 . Visina dizanja može biti i do nekoliko puta veća od hoda klipa hidrauličkog cilindra.Danijel Županić Završni rad Koncept broj 1 sadrži hidraulički cilindar (pozicija 1) kojim se ostvaruje podizanje tereta. Hidraulički cilindar (pozicija 1) spaja sklop nosive konstrukcije (pozicija 2) i sklop nosive osovine (pozicija 3) gdje se izvlačenjem cilindra podiže sklop nosive osovine. Hidraulički cilindar spaja sklop nosive konstrukcije (pozicija 2) i sklop pomične konstrukcije (pozicija 3) gdje se izvlačenjem cilindra podiže sklop pomične konstrukcije rukcije a samim time se i podiže sklop nosača šiljaka (pozicija 4). što samim time znači upravljanje radom uređaja. Naginjanje tereta se ostvaruje običnom poteznicom koja je jednom stranom pričvršćena za traktor a drugom za uređaj. Sklopovi su međusobno povezani zglobnim vezama tj. Takva kombinacija omogućuje podizanje tereta na visinu koja je dvostruko veća od hoda klipa hidrauličkog cilindra. Upravljanje radom hidrauličkog sustava. Sklop nosive osovine (pozicija 3) i sklop vila (pozicija 4) su međusobno povezani lancem (pozicija 5). Naginjanje tereta se ostvaruje ostv običnom poteznicom koja je jednom stranom pričvršćena za traktor a drugom za uređaj. Koncept broj 1 Koncept broj 2 sadrži “ruksak“ kojim se ostvaruje podizanje tereta. svornjacima. Poluga (pozicija 5) povezuje sklop pomi pom čne konstrukcije sa sklopom vila na način da osigurava isti nagib vila pri dizanju/spuštanju tereta. vrši se ručno preko ručice u traktoru koja je lako dostupna vozaču traktora. “Ruksak“ je naziv za podizanje tereta u kombinaciji hidrauličkog cilindra i lanca.

Koncept broj 2 Koncept broj 3 se sastoji od sklopa nosive konstrukcije (pozicija 1). Slika 15.Danijel Županić Završni rad prijenos snage i gibanja. “Ruda“ se priključuje na kuku traktora te pri podizanju hidrauličkih poluga traktora. Visina dizanja tereta je ograničena visinom dizanja poluga hidraulike traktora. što samim time znači upravljanje radom uređaja. sklopa vila (pozicija 2). dolazi do podizanja sklopa vila na dvostruko veću visinu od poluga hidraulike. Upravljanje radom uređaja vrši se ručno preko ručice za određivanje položaja poluga hidraulike. vrši se ručno preko ručice koja je lako dostupna vozaču traktora. sklopa osovine (pozicija 3).“ruda“ (pozicija 5). Fakultet strojarstva i brodogradnje 14 . Upravljanje radom hidrauličkog sustava. Veća visina dizanja bi se mogla postići većim prijenosnim omjerom ali je samim time potrebna veća podizna sila na polugama hidraulike traktora. a samim time i cijelog uređaja. lanaca (pozicija 4) i dijela koji se priključuje na kuku traktora tzv. Sklop vila (pozicija 2) i “ruda“ su međusobno povezani lancima.

Danijel Županić Završni rad Slika 16. Sklop pomične konstrukcije (pozicija 3) i sklop nosača vilica (pozicija 4) su međusobno povezani lancem (pozicija 5). Upravljanje radom hidrauličkog sustava. što samim Fakultet strojarstva i brodogradnje 15 . Koncept broj 3 Koncept broj 4 sadrži „ruksak“ kojim se ostvaruje podizanje tereta. Takav način podizanja tereta omogućuje podizanje tereta na visinu koja je dvostruko veća od hoda klipa hidrauličkog cilindra. Hidraulički cilindar (pozicija 1) spaja sklop nosive konstrukcije (pozicija 2) i sklop pomične konstrukcije (pozicija 3) gdje se izvlačenjem cilindra podiže sklop pomične konstrukcije. Prilikom podizanja sklopa pomične konstrukcije podiže se i sklop nosača vilica. Zbog korištenja lanca i hidrauličkog cilindra za podizanje tereta visina dizanja je dva puta veća od hoda hidrauličkog cilindra. Naginjanje tereta se ostvaruje hidrauličkim cilindrom (pozicija 6) koji je za traktor. U konceptu broj 4 koristi jednom stranom pričvršćen se hidraulički prijenos snage i gibanja. „Ruksak“ je naziv za podizanje tereta u kombinaciji hidrauličkog cilindra i lanca.

Danijel Županić Završni rad time znači upravljanje radom traktorskog viličara. Koncept broj 4 Vrednovanje tj. Fakultet strojarstva i brodogradnje 16 . vrši se ručno preko ručica koje su lako dostupne vozaču traktora. Slika 17. odlučivanje koji koncept će ići u daljnju razradu se izvršava ocjenjivanjem po kriterijima koji su povezani sa ciljanim karakteristikama i mogućnostima prethodno navedenog traktora.

te se taj koncept dalje razrađuje i detaljira da bi idejna rješenja navedena u prethodnoj fazi postala idejna rješenja prikazanih funkcija proizvoda koji se razvija. Vrednovanje koncepata KRITERIJI JEDNOSTAVNOST UREĐAJA JEDNOSTAVNO RUKOVANJE MASA UREĐAJA VISINA DIZANJA KONCEPT 1 + KONCEPT 2 +/- KONCEPT 3 + KONCEPT 4 -- + + ++ + +/- +/- +/- +/- + ++ -- ++ DIMENZIJE UREĐAJA PRI TRANSPORTU UTJECAJ NA STABILNOST TRAKTORA CIJENA ∑ - + + ++ -- + + + + + 4+ +/3+ 3+ Vrednovanjem se dolazi do zaključka da koncept broj 2 najbolje zadovoljava kriterije. Fakultet strojarstva i brodogradnje 17 .Danijel Županić Završni rad Tablica 1.

Držač cilindra je zavaren na nosivu konstrukciju kao i vodilice koje osiguravaju vertikalno vođenja sklopa nosive osovine.Danijel Županić Završni rad 6. hidraulički cilindar te lanci. vodilica (pozicija 3). sklop kotača. Slika 18. sklop vila. KONSTRUIRANJE Konstrukcijskom razradom koncepta broj 2 mogu se uočiti sljedeći podsklopovi: sklop nosive konstrukcije. te nosača kojima se cjelokupni uređaj priključuje na traktor u 3 točke. 6. Sklop nosive konstrukcije je osnovni podsklop uređaja za podizanje tereta na koji se nadovezuju ostali dijelovi i podsklopovi.1. Sklop nosive konstrukcije Sklop nosive konstrukcije rukcije se sastoji nosive konstrukcije (pozicija 1). Sklop nosive konstrukcije je napravljen u zavarenoj izvedbi. držača cilindra (pozicija 2). U profili kao i standardne cijevi pravokutnog presjeka. sklop nosive osovine. a korišteni su standardni andardni C profili. Sklop nosive konstrukcije Fakultet strojarstva i brodogradnje 18 .

Sklop vila Sklop vila se sastoji od standardne kvadratne cijevi (pozicija 1).Danijel Županić Završni rad 6. Sklop nosive osovine 6. Slika 19. Visina podizanja sklopa nosive osovine jednaka je hodu hidrauličkom cilindra 850 mm. Veza između klizača i nosive osovine ostvarena je steznim spojem.3. Lančanici su zavareni na nosivu osovinu. šiljaka (pozicija 3). lančanika (pozicija 3) i klizača (pozicija 4). zglobne glave (pozicija 2).2. Fakultet strojarstva i brodogradnje 19 . kombinacijom steznog i vijčanog spoja učvršćuje sklop kotača. te bočnih ploča (pozicija 2) na koje se. Prilikom izvlačenja hidrauličkog cilindra dolazi do podizanja sklopa nosive osovine koja rotira preko kliznog ležaja u zglobnoj glavi. na za to predviđena mjesta (rupe na bočnim pločama). Sklop nosive osovine Sklop nosive osovine se sastoji od nosive osovine (pozicija 1).

šiljci (pozicija 3) mogu demontirati sa uređaja. Spoj šiljaka Fakultet strojarstva i brodogradnje 20 . Sklop vila Pošto je zahtjev da se vile tj. spoj šiljaka i cijevi je riješen kombinacijom labavog steznog spoja i klina (pozicija 4). Slika 21.Danijel Županić Završni rad Slika 20.

te je zbog toga visina dizanja sklopa vila uslijed izvlačenja hidrauličkog cilindra dvostruko veća od hoda klipa spomenutog cilindra. Sklop kotača se kombinacijom steznog i vijčanog spoja učvršćuje na sklop vila. Slika 23. Fakultet strojarstva i brodogradnje 21 . kako je već ranije navedeno. hidrauličkim cilindrom vezana za sklop nosive konstrukcije. uskočnika (pozicija 3). koja je pak. te vijčane robe. To znači da visina dizanja sklopa vila iznosi 1700 mm jer hod hidrauličkog cilindra iznosi 850 mm. osovine kotača (pozicija 5). kugličnog ležaja (pozicija 2). Sklop kotača Sklop kotača sastoji se od kotača (pozicija 1). distantnog prstena (pozicija 4).4.Danijel Županić Završni rad Slika 22. Prihvat šiljka 6. Sklop kotača Sklop vila lancem je vezan za sklop nosive osovine.

1. 7.14 ∙ 10଺ N ߪୱ = = = 161.14 ∙ 10଺ Nmm ݀ୱ ଷ ∙ π 30ଷ ∙ π ܹ = = 7068 mmଷ ௫ = 12 12 ‫ܯ‬ୱ୫ୟ୶ 1.81 ଶ s ݀ୱ = 30 mm ݉୫ୟ୶ = ݉ + 0.Danijel Županić Završni rad 7.3 ܹ 7068 mmଶ ୶ Odabire se čelik oznake St 52-3. ߪ୤ୈ୍ = 370 ߪ୤ୈ୍ > ߪୱ N mmଶ ݉୫ୟ୶∙௚ 385 ∙ 9. Prikaz opterećenja na vilici ݊=2 ݉ = 350 kg ± 10 % m ݃ = 9.1 ∙ ݉ = 350 + 0.1.1 ∙ 350 = 385 kg ‫= ୴ܨ‬ ‫ܯ‬ୱ୫ୟ୶ = ‫ = ݈ ∙ ୴ܨ‬1900 ∙ 600 = 1.1. Proračun vila Proračun šiljaka Slika 24. PRORAČUNI NAJOPTEREČENIJIH DIJELOVA 7.81 = = 1900 N 2 2 Fakultet strojarstva i brodogradnje 22 .

Pojednostavljeni prikaz opterećenja na cijevi ଷ ܹ ௣ = 28000 mm ߬୲ୈ୍ = 140 N mmଶ ‫ = ܽ ∙ ୴ܨ = ୲ܯ‬1900 ∙ 645 = 1.2.23 ∙ 10଺ Nmm ߬୲୫ୟ୶ = ߬୲୫ୟ୶ < ߬୲ୈ୍ ‫ ୲ܯ‬1.Danijel Županić Završni rad 7.23 ∙ 10଺ N = = 43.77 ܹ 28000 mmଶ ௣ Fakultet strojarstva i brodogradnje 23 . Proračun cijevi Slika 25.1.

Danijel Županić Završni rad 7. Proračun sklopa nosive konstrukcije Slika 26.2. Prikaz djelovanja opterećenja na nosivu konstrukciju i kotače ݈ = 100 mm ݈ୱ = 750 mm ݈ୱଶ = 18 mm ݉୴ = 50 kg ݈ୱଵ = 150 mm ଷ ܹ ௫ = 88400 mm ߪ୤ୈ୍ = 370 N mmଶ Fakultet strojarstva i brodogradnje 24 .

93 ∙ 10଺ N = = 33.2 ܹ 88400 mmଶ ୶ = 2.126 1.6 ݇ଵ = 0.73 ∙ ߬୲ୈ୍ 1. Proračun sklopa kotača Proračun promjera kotača N mmଶ ‫݌‬ୢ = 5.97 ∙ 1.6 ∙ 30 ‫ܦ‬୩ = 80 mm Fakultet strojarstva i brodogradnje 25 .77 mm ݇ଵ ∙ ݇ଶ ∙ ݇ଷ ∙ ‫݌‬ୢ ∙ ܾ୲ 0.924 ∙ 10଺ Nmm ‫ܯ‬௧ = ‫݈ ∙ ܨ‬ୱଶ = 7310 ∙ 18 = 131580 Nmm ߙ଴ = ‫ܯ‬୰ୣୢ = ට‫ܯ‬ୱ ଶ + 0.924 ∙ 10଺ = = 7310 N 2 ∙ (2 ∙ ݈ ) 2 ∙ (2 ∙ 100) ߪୈ୍ > ߪ୰ୣୢ 7.97 ݇ଷ = 1.75 ∙ ሺ1.25 ∙ 5.5 ݇ଶ = 0.25 ܾ୲ = 30 mm ‫ܦ‬୩ ≥ ‫ܨ‬ 7310 = = 71.924 ∙ 10଺ ሻଶ + 0.81 = 490 ܰ ‫=ܨ‬ ‫ܯ‬ୱ = 2 ∙ ‫݈ ∙ ୴ܨ‬ୱ + ‫୴ܨ‬ଵ ∙ ݈ୱଵ = 2 ∙ 1900 ∙ 750 + 490 ∙ 150 = 2.5 ∙ 0.3.75 ∙ (ߙ଴ ∙ 2 ∙ ‫) ୲ܯ‬ଶ = ඥሺ2.3.93 ∙ 10଺ Nmm ߪ୤ୈ୍ 370 = = 1.1. 7.126 ∙ 2 ∙ 131580ሻଶ ߪ୰ୣୢ = ‫ܯ‬୰ୣୢ 2.73 ∙ 190 ‫ܯ‬ୱ 2.Danijel Županić ߬୲ୈ୍ = 190 ߪୈ୍ Završni rad N mmଶ N = 310 mmଶ ‫ܨ‬୚ଵ = ݉୴ ∙ ݃ = 50 ∙ 9.

33 =ඨ = 3.68 ݊ 0.68 ‫ܥ‬୰ = 20700 N > ‫ܥ‬ଵ ݀ = 30 mm ‫ = ܦ‬62 mm ‫ = ܤ‬20 mm FAG: jednoredni kuglični ležaj oznake 62206-2RSR ‫ܥ‬଴୰ = 11300 N > ‫ܥ‬଴ Fakultet strojarstva i brodogradnje 26 .Danijel Županić Završni rad 7.442 ∙ 1 = 7310 ∙ = 3864 N ݂୬ 3.33 య 33.667 ‫ܥ‬଴ = ܲ଴ = 7310 N ݂୐ ∙ ݂୲ 1. Proračun ležaja kotača ‫ܮ‬୦ = 1500 h ݂୲ = 1 P0 = F = 7500 N ݊ = 40 °/min ݂୐ = ඨ య య 1500 ‫ܮ‬୦ =ඨ = 1.442 500 500 ݂୬ = ඨ య ‫ܥ‬ଵ = ܲ଴ ∙ 33.3.2.

Proračun nosive osovine Slika 27.Danijel Županić Završni rad 7.4. ߪ୤ୈ୒ = 350 ߪ୤ୈ୒ > ߪୱ Fakultet strojarstva i brodogradnje 27 .81 ∙ 2 = 9810 N ݀ଷ ∙ ߨ 40ଷ ∙ π = = 6283 mmଷ 32 32 ‫ܯ‬ୱ୬ 981000 N = = = 156 ܹ 6283 mmଶ ୶ N mmଶ ‫ܨ‬ୡ 9810 N ∙ ݈୬ = ∙ 200 = 981000 2 2 mmଶ Odabire se čelik oznake St 70-2. Pojednostavljeni prikaz opterećenja na osovini ݈୬ = 200 mm ݅=2 ݀୬ = 40 mm ‫ܯ‬ୱ୬ = ܹ ௫ = ߪୱ୬ ‫ܨ‬ୡ = ሺ݉୫ୟ୶ + ݉୴ ሻ ∙ ݃ ∙ ݅ = ሺ385 + 50ሻ ∙ 9.

Prikaz podjele opterećenja po lancima ‫= ୐ܨ‬ ‫ܨ‬ୡ 9810 = = 2453 N 4 4 Odabire se jednostruki valjkasti lanac oznake 06B prema DIN 8187. odabir lanca svodi se na kontrolu lomne sile.45 kN Broj karika lanca je 140. Proračun lanaca Proračun pogona valjkastim lancima utvrđen je u DIN 8195.Danijel Županić Završni rad 7.“ Pošto u ovom slučaju lanac ne obavlja rotacijsko gibanje. U tom standardu navedeno je: „Dopušteno opterećenje pogonskih lanaca određeno je habanjem u zglobovima i tome vezanim produljenjem lanaca. ‫ܨ‬୆ = 9. Slika 278.5.1 kN > ‫ = ୐ܨ‬2. Uz svaki lanac su potrebne i dvije spojnice oznake GAL 06B-1 Fakultet strojarstva i brodogradnje 28 .

ߥ = 3. Proračun hidrauličkog cilindra Promjer klipa i klipnjače ‫ = ݌‬175 bar ‫ܦ‬ୡ = ඨ ‫ܨ‬ୡ = ሺ݉୫ୟ୶ + ݉୴ ሻ ∙ ݃ ∙ ݅ = ሺ385 + 50ሻ ∙ 9.72 mm 0.335 kN ‫ܫ‬୫୧୬ = ݈଴ = ඨ ℎ = 850 mm < ݈଴ = 1350 mm πଶ ∙ ‫ܫ ∙ ܧ‬୫୧୬ πଶ ∙ 2. Fakultet strojarstva i brodogradnje 29 .6.1 ∙ 10ହ ‫ܨ‬୩ = ‫ܨ‬ୡ ∙ ߥ = 9810 ∙ 3.6.1 ∙ ‫ ∙ ݌‬π 0.1 ∙ 175 ∙ π ‫ܦ‬ୡ = 40 mm ݀ୡ = 28 mm 7.81 ∙ 2 = 9810 N 4∙‫ܨ‬ 4 ∙ 9810 =ඨ = 26.2.5 = 34.5 Kontrola izvijanja klipnjače h = 850 mm N mmଶ ‫ = ܧ‬2.1.6.1 ∙ 10ହ ∙ 30171 =ඨ = 1350 mm ‫ܨ‬୩ 34335 π ∙ ݀୩ ସ π ∙ 28ସ = = 30171 mmସ 64 64 Odabran je cilindar ME18-MB-40/28x850E+MS40U-13-P proizvođača Mapro. 7.Danijel Županić Završni rad 7.

Danijel Županić Završni rad Slika 28 28. Karakteristike hidrauličkog cilindra Fakultet strojarstva i brodogradnje 30 .

6 ܹ 23000 mmଶ ୶ ߪୱ < ߪ୤ୈ୍ .7.924 ∙ 10଺ N ߪୱ = = = 170.ୈ = ඥ1.Danijel Županić Završni rad 7.ୈ < ߪୢ୭୮ୈ 7.7.1.2. ଷ ܹ ୶ = 23000 mm Kontrola cijevi nosača cilindra s obzirom na savijanje (sklop nosive konstrukcije pozicija 5) ߪ୤ୈ୍ = 370 ݈୩ = 400 mm N mmଶ ‫ܯ‬ୱ୩ = ‫ܨ‬ୡ ∙ ݈୩ = 9810 ∙ 400 = 3. 7.mjera preuzeta iz sklopa nosive konstrukcije Fakultet strojarstva i brodogradnje 31 .83 mmଶ ߪ୰ୣୢ.8 ∙ 11.924 ∙ 10଺ Nmm ‫ܯ‬ୱ୩ 3.8 ∙ ߬ୱ୫୧୩.7.05 mmଶ ‫୸ܣ‬ 444 N mmଶ ߪ୰ୣୢ.ୈ ଶ = ඥ1.ୈ ‫ܨ‬ୡ 9810 N = 2 = 2 = 11. Kontrola pojedinih dijelova konstrukcije Kontrola zavara srednje ukrute -dimenzije zavara ݈୸ i ܽ୸ preuzete iz sklopa nosive konstrukcije ݈୸ = 80 mm ܽ୸ = 3 m ߪୢ୭୮ୈ = 90 ‫ = ୸ܣ‬2 ∙ ሺ݈୸ − 2ܽ୸ ሻ ∙ ܽ୸ = 2 ∙ ሺ80 − 2 ∙ 3ሻ ∙ 3 = 444 mmଶ ߬ୱ୫୧୩.05ଶ = 14.

a zatim se ti podsklopovi. sklop kotača. šiljci se ne montiraju već se montiraju zadnji na uređaj. Pri sklapanju sklopa vila. Na sklop nosive osovine se vijčanim spojem učvrsti hidraulički cilindar. Na kraju se s donje strane na C profile navare pločice koje štite od ulaska raznih krutih čestica u profil. s pripadajućim elementima koji ih povezuju. Zatim se sve zajedno montira u sklop nosive konstrukcije pri čemu se hidraulički cilindar pričvršćuje u nosač pomoću svornjaka koji se osigura šplentom. Sljedeći korak je montiranje lanaca čiji se jedan kraj učvršćuje na nosivu cijev sklopa vila. Model uređaja Fakultet strojarstva i brodogradnje 32 . Nakon toga se sklop vila zajedno sa sklopom kotača montira u sklop nosive konstrukcije na koji je već prethodno montiran sklop nosive osovine i hidraulički cilindar.Danijel Županić Završni rad 8. SKLAPANJE UREĐAJA Sklapanje uređaja se radi u fazama. sklop vila) svaki zasebno. Slika 29. sklop nosive osovine. a drugi preko nosive osovine na nosivu konstrukciju. montiraju u jednu cjelinu. Sad slijedi montaža sklopova kotača na sklop vila kombinacijom steznog i vijčanog spoja. Najprije se sastave podsklopovi (sklop nosive konstrukcije. zbog lakšeg sklapanja.

Navedene faze u razvoju proizvoda su bitne jer upravo se u njima definiraju funkcije stroja i predviđa buduća unapređenja ili nadogradnje istog. ZAKLJUČAK Od krucijalnog značaja za sam uređaj.Danijel Županić Završni rad 9. Na kraju vrijedi primijetiti kako je uređaj vrlo praktičan koji se po potrebi montira na traktor čime se postiže bolja ekonomska opravdanost traktora. Primjer korištenja uređaja su svakako obiteljska gospodarstva gdje uređaj služi za manipulaciju strojno pakiranih bala suhog sijena. je upravo koncipiranje i konstruiranje istog. Mogućnost upotrebe ovakvog stroja je uglavnom jednostruka. kao i za njegovo daljnju eksploataciju i održavanje. Fakultet strojarstva i brodogradnje 33 .

II.Danijel Županić Završni rad PRILOZI I. CD-R disc Tehnička dokumentacija Fakultet strojarstva i brodogradnje 34 .

com [12] http://www.com [11] http://www.trgo-agencija.si http://www. Zagreb.net http://www.si [10] http://www.: Strojarski priručnik.fag.net [14] http://www. Torpedo.hr/utovarivaci.hr http://poljoprivredni-centar.hr [15] http://www.htm http://www. Tehnička knjiga Zagreb. K. Tehnička knjiga Zagreb. B. Herold.hr [13] http://www.chromos-svjetlost.tracepartsonline. 1975. 1976.mapro.strojometal-faic.: Elementi strojeva.: Računalna i inženjerska grafika. Upute za rukovanje traktora TD 4506 http://www.elta. Decker. 2003.strojopromet.metra-sezana.hr Fakultet strojarstva i brodogradnje 35 .sipas-galdovo.Danijel Županić Završni rad LITERATURA [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Kraut. Z. H.

tolerancije DZ-2012-02 DZ-2012-01 Crtež broj Kom. Norma Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj 2 3 3 4 4 4 1 1 2 1 1 1 1 DIN 8187 DIN 11024 DZ-2012-08 DIN 980 DIN 125 A DZ-2012-07 DIN 94 DZ-2012-06 DZ-2012-05 DZ-2012-03 ME18-MB-40/28x850E +MS40U-13-P St 52-3 8 8.2 kg 2140x976x245 82.2012 01. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija Design by CADLab L Materijal: Naziv: Mjerilo originala M1:10 Crtež broj: 0 Masa: 140 kg ZAVRŠNI RAD Pozicija: Format:A1 Listova: 33 List: 1 50 60 70 80 90 100 UREĐAJ ZA PODIZANJE TERETA PRIGRAĐEN TRAKTORU DZ-2012-00 20 30 40 10 .2 kg 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A Detalj: A M1:1 B 5 Detalj: B M1:2 7 2 a2 1 C 6 D 2143 C 13 E Detalj: C M1:2 8 D 3 4 9 10 F Detalj: D M1:2 12 F E C B G A 1171 11 Napomena: Poklopci (pozicija 5) se zavaruju nakon umetanja sklopa vila. Svaki se lanac spaja sa dvije spojnice GAL 06B-1 (DIN 8187).2 kg Materijal Potpis ∅30x75 0.2012 01.6 kg ∅14x135 0. N. Lanac 8187 06B-1 sa spojnicama Beta osigurač jednostruki Priključni svornjak Sigurnosna matica M14x2 Podložna pločica Natezač lanca Šplenta Svornjak hidrauličkog cilindra Poklopac Sklop vila Hidraulički cilindar Sklop nosive osovine Sklop nosive konstrukcije Naziv dijela Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Datum 01.2012 01.2012 K Broj naziva .code ISO .2012 01. Nakon sklapanja izvšiti površinsku zaštitu poklopaca i ostatak vanjskih površina sklopa nosive konstrukcije temeljnom bojom L 406 u 2 sloja.2 kg 100x60x3 32 kg 1093x1019x280 Mapro 15 kg 840x94x132 10. H Detalj: F M1:2 I G 1095 J Detalj: G M1:2 Detalj: E M1:2 11 12 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Poz.5 kg Sirove dimenzije Masa Proizvođač FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R.8 St 52-3 Rst 37-2 ∅30x158 0.

Norma Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R. N.3 kg 5. izuzev površina na koje se naknadno privaruju poklopci.5 kg ZAVRŠNI RAD Pozicija: 1 Format: A1 Listova: 33 List: 2 50 60 70 80 90 100 SKLOP NOSIVE KONSTRUKCIJE Crtež broj: 0 10 20 DZ-2012-01 30 40 .45 kg 2. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Poz. Čahura nosača lanca-manja Ojačanje donje priključne ploče Ojačanje Poklopac Nosač cilindra Donja priključna ploča Gornja priključna ploča Cijev 100x50x7 Srednja ukruta Cijev 100x40x3 Vodilica Nosivi C-profil Naziv dijela Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Datum 01.2012 2 2 2 2 2 4 2 1 1 1 2 2 DZ-2012-17 DZ-2012-16 DZ-2012-15 DZ-2012-14 DZ-2012-05 DZ-2012-13 DZ-2012-12 DZ-2012-11 Rst 37-2 Rst 37-2 Rst 37-2 Rst 37-2 Rst 37-2 Rst 37-2 Rst 37-2 St 52-3N Rst 37-2 Rst 37-2 St 37-3 St 52-3N Materijal Potpis ∅25x80 8x50x78 5x140x60 3x100x60 20x70x55 8x200x250 8x140x215 100x50x850 80x60x930 100x40x970 50x30x940 100x60x2100 Sirove dimenzije Proizvođač 0.1 kg 1. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija Design by CADLab L Materijal: Naziv: Mjerilo originala M1:5 Masa: 82.1 kg 1 kg 24.2 kg 0.2 a3 B a3 a3 28.22 kg 0.5 1 B a3 a3 6 Detalj: D M1:2 H a2 a2 12 Napomena: Nakon sklapanja izvšiti površinsku zaštitu svih vanjskih površina.24 kg 0.7 kg 5.27 kg 0.code ISO .tolerancije DZ-2012-10 DZ-2012-09 Crtež broj Kom.8 kg 6.2012 01.2012 01.3 kg Masa 7 0.5 Detalj: E M1:2 J A 5 K 976 B a a a a 3 3 3 3 E 4 8 245 11 Broj naziva . temeljnom bojom L 406 u 2 sloja.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A A 3 1 A A Presjek: A-A Detalj: A M1:2 a2 9 a3 a3 1 B a2 a2 a3 a3 2 C 40 Detalj: B M1:2 a2 a2 a2 10 (15) A D 1 A a2 E Detalj: C M1:1 4 11 B a3 a3 2140 F 85 D a3 a3 G a3 a3 70 0.5 I 850 Pogled: B 70 C a3 7 a3 21 0.2012 01.2012 01.

2012 DZ-2012-20 DZ-2012-19 DZ-2012-18 DZ-2012-17 MS 40U DZ-2012-16 Crtež broj Kom.2012 01. Norma Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj 1 2 2 2 1 1 8.5 0.02 -0.8 Rst 37-2 Ck 45 Rst 37-2 St 70-2 Materijal Potpis ∅35x36 0.2 kg ZAVRŠNI RAD Pozicija: 2 Format: A2 Listova: 33 List: 3 50 60 70 80 90 100 SKLOP NOSIVE OSOVINE DZ-2012-02 30 40 .2012 01.0 H Design by CADLab Datum 01.2012 01.3 kg Mapro 5.22 kg ∅81.22 kg ∅45x25 0.007 ∅20H7g6 -0.code ISO . broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija Masa: 10. N.025 ∅40H7h6 -0.tolerancije -0.55 kg 2.6x25 0.22 kg ∅40x840 Sirove dimenzije Masa Proizvođač FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R.4 kg ∅46x137.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B A C A a3 Presjek: A-A 3 2 4 1 5 D ∅20H7s6 ∅40H7h6 E 132 A 6 840 F 6 5 4 3 2 1 Poz. G Navojna čahura Klizač Lančanik Distanca Zglobna glava Nosiva osovina Naziv dijela Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Naziv: Mjerilo originala M1:2 Crtež broj: 0 10 20 ∅40H7h6 Broj naziva .2012 01.

45 kg 0.2012 01.3 kg 0. Poz.2012 01.3 kg 4 kg 8.065 ∅22H9d9 -0.007 ∅30H7g6 +0. N.05 kg 1.065 ∅30H9d9 -0. Nakon sklapanja izvršiti površinsku zaštitu svih vanjskih površina temeljnom bojom L 406 u 2 sloja.2012 01.02 DZ-2012-27 DIN 980 DIN 125 A DIN 11024 DZ-2012-26 DZ-2012-25 DZ-2012-24 DZ-2012-04 DZ-2012-23 DZ-2012-22 DZ-2012-21 Crtež broj Kom.tolerancije -0.2 kg 3.5 A a2 a2 D 11 1019 1 E 2 NAPOMENA: Prije zavarivanja prirubnice na nosivu cijev sklopiti sve dijelove (Detalj: A) te onda zavariti.4 kg Masa FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija Masa: 32 kg SKLOP VILA Crtež broj: 0 10 20 30 ZAVRŠNI RAD Pozicija: 4 Format: A2 Listova: 33 List: 4 60 70 80 90 100 DZ-2012-03 40 50 .169 -0. Broj naziva .2012 ∅30H7g6 ∅22H9d9 G ∅30H9d9 Poz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 A 1093 A a3 Presjek: A-A B A 280 C a3 B 7 8 4 A C 3 a3 A Detalj: C M1:1 a3 0.2012 01.3 kg RSt 37-2 RSt 37-2 RSt 37-2 St 52-3 St 37-2 St 52-3 Materijal Potpis ∅40x90 ∅70x28 ∅15x75 15x214x270 90x90x1005 ∅30x918 Sirove dimenzije Proizvođač 0.169 -0. Detalj: B M1:1 F Detalj: A M1:1 6 5 9 10 7 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Čahura nosača lanca-veća Matica M24x3 Podložna pločica Beta osigurač jednostruki Čahura Prirubnica Svornjak Sklop kotača Bočna ploča Nosiva cijev Šiljak Naziv dijela Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Naziv: Mjerilo originala A1:5 Datum 01.code 8 a3 H Design by CADLab a3 a3 ISO . Norma Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj 2 4 4 1 2 2 2 4 2 1 2 RSt 37-2 8 ∅25x90 0.

.

N.2012 01.2012 01.Ra 50 Ra 50 2/45° 100 3 Ra 50 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Design by CADLab Datum 01.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj Potpis FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija Rst 37-2 Naziv: Masa: 0.2012 01.2 kg POKLOPAC ZAVRŠNI RAD Pozicija: 4 Format: A4 Listova: 33 List: 6 Mjerilo originala M1:1 Crtež broj: DZ-2012-05 80 .2012 01.

2012 01.Ra 6. N.2 kg ZAVRŠNI RAD Pozicija: 6 Format: A4 Listova: 33 List: 7 Mjerilo originala M1:1 SVORNJAK HIDRAULIČKOG CILINDRA Crtež broj: DZ-2012-06 .2012 01.3 Ra 3.2 0.2012 01. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija St 52-3 Naziv: Masa: 0.2 Ra 3.0 +0.0 ∅ 20-0.05 ∅5 0.2 0.5 70 75 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Design by CADLab Datum 01.2012 01.2 ∅30 3.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj Potpis FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R.

2-0.2 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Design by CADLab Datum 01.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj Potpis FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R.5 ∅ 3.2012 01.3 135 1.0 +0.5/45° 12 7 M14x2 1.2012 01.Ra 6.2012 01.8 Naziv: Masa: 0. N. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija 8.5/45° 8.2012 01.2 kg NATEZAČ LANCA ZAVRŠNI RAD Pozicija: 8 Format: A4 Listova: 33 List: 8 Mjerilo originala M1:1 Crtež broj: DZ-2012-07 .

0 ∅22-0.2012 01.3 1/45° 3/45° 1/45° ∅5 0. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija St 52-3 Naziv: Masa: 0.Ra 6.2012 01.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj Potpis FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R.2012 01.2 ∅30 3/45° 10 108 158 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Design by CADLab Datum 01. N.6 kg POKLOPAC ZAVRŠNI RAD Pozicija: 11 Format: A4 Listova: 33 List: 9 Mjerilo originala M1:1 Crtež broj: DZ-2012-08 .2012 01.

.

2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj Potpis FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R. N.5 940 50 5/45° 30 Ra 50 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Design by CADLab Datum 01. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija St 37-3 Naziv: Masa: 1 kg VODILICA ZAVRŠNI RAD Pozicija: 2 Format: A4 Listova: 33 List: 11 Mjerilo originala M1:1 Crtež broj: DZ-2012-10 .Ra 50 1.2012 01.2012 01.2012 01.2012 01.

.

3 kg ZAVRŠNI RAD Pozicija: 6 Format: A4 Listova: 33 List: 13 Mjerilo originala M1:2 Crtež broj: GORNJA PRIKLJUČNA PLOČA DZ-2012-12 .2012 01. ∅2 5 +0.3 94. N.8 2-0.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj Ra 6. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija Rst 37-2 Naziv: Masa: 1.Ra 6.3 Potpis 25.2012 01.8 55 55 R3 0 155 59.2 185 FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R.6 210.2012 01.2012 01.6 75 30 8 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Design by CADLab Datum 01.2 R30 30 180. 0 84.

5 FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R.2012 01.5 Napomena: Dva komada napraviti bez skošenja.Ra 50 5/45° Ra 6.2012 01. jednoga sa skošenjem sa lijeve strane. Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Design by CADLab Datum 01.1 kg ZAVRŠNI RAD Pozicija: 7 Format: A4 Listova: 33 List: 14 Mjerilo originala M1:2 Crtež broj: DONJA PRIKLJUČNA PLOČA DZ-2012-13 (250) .2012 01.5 +0 .0 R50 34. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija Rst 37-2 Naziv: Masa: 2. a jednoga sa skošenjem sa desne strane.3 2-0 ∅2 .5 118 70 235. N.1 5/45° Ra 50 40 30 R30 80 60 89.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj Potpis 23.2012 01.2 200 120 186.3 Ra 50 8 Ra 6.

45 kg NOSAČ CILINDRA ZAVRŠNI RAD Pozicija: 9 Format: A4 Listova: 33 List: 15 Mjerilo originala M1:1 Crtež broj: DZ-2012-14 .2012 01.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj 1/45° Ra 6.3 30 Potpis FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R.2012 01.Ra 50 Ra 6. N.2012 01.9 30 70 20 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Design by CADLab Datum 01.2012 01.5 17.3 R25 1 ∅2 47. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija Rst 37-2 Naziv: Masa: 0.

N.Ra 50 Ra 50 80 3/45° 60 10 140 5 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Design by CADLab Datum 01.2012 01. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija Rst 37-2 Naziv: Masa: 0.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj Potpis FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R.2012 01.27 kg ZAVRŠNI RAD Pozicija: 10 Format: A4 Listova: 33 List: 16 Mjerilo originala M1:1 OJAČANJE DONJE PRIKLJUČNE PLOČE Crtež broj: DZ-2012-15 .2012 01.2012 01.

2012 01. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija Rst 37-2 Naziv: Masa: 0.24 kg ZAVRŠNI RAD Pozicija: 10 Format: A4 Listova: 33 List: 17 Mjerilo originala M1:1 OJAČANJE DONJE PRIKLJUČNE PLOČE Crtež broj: DZ-2012-16 .50 78 8 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Design by CADLab Datum 01.2012 01. N.2012 01.2012 01.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj Potpis FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R.

Ra 6. N.2012 01.2012 01.22 kg ZAVRŠNI RAD Pozicija: 12 Format: A4 Listova: 33 List: 18 Mjerilo originala M1:1 ČAHURA NOSAČA LANCA-MANJA Crtež broj: DZ-2012-17 .2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj 80 Potpis FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R.2012 01.3 2/45° ∅15 2/45° ∅ 25-0. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija Rst 37-2 Naziv: Masa: 0.2 0.2012 01.0 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Design by CADLab Datum 01.

.

N. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija Rst 37-2 Naziv: Masa: 0.code ISO .55 kg DISTANCA ZAVRŠNI RAD Pozicija: 3 Format: A4 Listova: 33 List: 20 Design by CADLab Mjerilo originala M1:1 Crtež broj: DZ-2012-19 ∅45 .5 ±0.2012 01.tolerancije +0.3 173.025 ∅40H7 0 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Datum 01.2012 01.5 ∅48 Broj naziva .2 5 ∅40.Ra 6.2012 01.2012 01.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj Potpis FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R.

5 ∅6 5. N.8 25 9.tolerancije +0.2012 01.code ISO .8 R0.2012 01.41 1/45° 1/45° 0.55 kg LANČANIK ZAVRŠNI RAD Pozicija: 4 Format: A4 Listova: 33 List: 21 Design by CADLab Mjerilo originala M1:1 Crtež broj: DZ-2012-20 ∅7 6 . broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija Ck 45 Naziv: Masa: 0.6 R0 .Ra 6.2012 01.8 ∅7 3.1 3.3-0.0 5.525 0.3 Ra 0.2 R3 .2 ∅81 0.025 ∅40H7 0.4 2/45° 2/45° ∅40H7 Broj naziva .0 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Datum 01.05 Ra 0.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj Potpis FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R.4 .2012 01.

2012 01.2012 01.0 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Datum 01.2012 01.tolerancije +0.4 R8 R8 Ra 0.0 25-0.021 ∅20H7 0.0 Broj naziva .4 0.Ra 3. N.2 Ra 0.22 kg KLIZAČ ZAVRŠNI RAD Pozicija: 5 Format: A4 Listova: 33 List: 22 Design by CADLab Mjerilo originala M1:1 Crtež broj: DZ-2012-21 .code ISO .2012 01.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj ∅20H7 Potpis 1/45° ∅45 1/45° FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija Rst 37-2 Naziv: Masa: 0.

2012 01.5 M35x1.22 kg NAVOJNA ČAHURA ZAVRŠNI RAD Pozicija: 6 Format: A4 Listova: 33 List: 23 Mjerilo originala M1:1 Crtež broj: DZ-2012-22 . broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija 8.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj 1/45° Potpis 17 1/45° FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R.2012 01.2012 01. N.Ra 6.5 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Design by CADLab Datum 01.3 36 M16x1.2012 01.8 Naziv: Masa: 0.

∅10

R5
1/45°

1/45°

Ra 6,3

80

∅15

60

50

45

0,0 ∅10 -0,2

∅3

Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal:
Design by CADLab

Datum 01.2012 01.2012 01.2012 01.2012 01.2012

5

Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj

1/45°

1/45°
Potpis

FSB Zagreb
Studij strojarstva Objekt broj: R. N. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija

RSt 37-2 Naziv:

Masa: 0,05 kg SVORNJAK

ZAVRŠNI RAD Pozicija: 5 Format: A4 Listova: 33 List: 27

Mjerilo originala M2:1 Crtež broj:

DZ-2012-26

2012 01.6 0.0 28 +0.2 1/45° 1/45° ∅22H9 A Ra 1.Ra 6.tolerancije +0.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj 2/45° 1/45° Potpis ∅35 FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija RSt 37-2 Naziv: Masa: 0.2 Broj naziva .052 ∅22d9 0.05 A 2/45° ∅ 10-0.2012 01.2012 01.3 Ra 1.3 kg PRIRUBNICA ZAVRŠNI RAD Pozicija: 6 Format: A4 Listova: 33 List: 28 Design by CADLab Mjerilo originala M2:1 Crtež broj: DZ-2012-27 .2012 01.6 ∅70 2/45° 8 18-0.0 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Datum 01.code ISO .0 +0. N.

2 0.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj Potpis ∅ 40-0.0 FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R.0 Broj naziva .Ra 6. N.2012 01.6 90-0.2012 01. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija RSt 37-2 Naziv: Masa: 0.3 Ra 1.tolerancije +0.1 0.052 ∅30H9 0.0 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Datum 01.05 3/45° 3/45° ∅30H9 Ra 1.45 kg ČAHURA ZAVRŠNI RAD Pozicija: 7 Format: A4 Listova: 33 List: 29 Design by CADLab Mjerilo originala M1:1 Crtež broj: DZ-2012-28 .2012 01.6 0.code ISO .2012 01.

3 2/45° ∅15 2/45° 0.Ra 6.30 kg ZAVRŠNI RAD Pozicija: 11 Format: A4 Listova: 33 List: 30 Mjerilo originala M1:1 ČAHURA NOSAČA LANCA-VEĆA Crtež broj: DZ-2012-29 .2 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Design by CADLab Datum 01.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj 90 Potpis FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R.2012 01. N.0 ∅25-0. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija Rst 37-2 Naziv: Masa: 0.2012 01.2012 01.2012 01.

15 kg ZAVRŠNI RAD Pozicija: 1 Format: A4 Listova: 33 List: 31 Design by CADLab Mjerilo originala M1:1 Crtež broj: OSOVINA KOTAČA DZ-2012-30 .4 R0 45 Ra 0.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj ∅20 FSB Zagreb Studij strojarstva Objekt broj: R.4 0. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija St 60-2 Naziv: Masa: 0.5/45° 1. N.5 24 (103) 108 31 Potpis ∅30k5 ∅30g6 Broj naziva .3 Ra 0.tolerancije +0.2012 01.2012 01.011 ∅30k5 +0.Ra 6.2 M24x3 4 72±0.2012 01.05 Ra 0.5/45° .002 -0.5/45° 1.007 ∅30g6 -0.code ISO .4 1/45° 1/45° 0.2012 01.020 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Datum 01.

8 R0 .5 20-0.2012 01. N.0 +0.0 +0.tolerancije +0.2012 01.2 A 0.2012 01.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj Potpis Studij strojarstva Objekt broj: R.060 2.0 Design by CADLab ∅65H11 ∅62H7 ∅80 ∅55 FSB Zagreb .66 kg Datum 01.030 ∅62H7 0.0 +0.8 40-0.5 0.3 R5 Ra 0.1 R2 Ra 0.0 R2 R2 1/45° 2.15H11 0. broj: Smjer: Konstrukcijski ZAVRŠNI RAD Pozicija: 3 Format: A4 Listova: 33 List: 32 Kopija ISO .code Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: SIPAS 60 Naziv: Mjerilo originala M2:1 Crtež broj: KOTAČ DZ-2012-31 Masa: 0.15H11 10.2012 01.190 ∅65H11 0.05 A Broj naziva .Ra 6.

05 A ∅30H7 A Ra 0.0 0.2012 Ime i prezime Danijel Županić Danijel Županić Danijel Županić Dragan Žeželj Dragan Žeželj Potpis Studij strojarstva Objekt broj: R.2012 01.2012 01.2 -0.2012 01.code ISO .8 Napomena: Sva nekotirana skošenja 0.18 kg ZAVRŠNI RAD Pozicija: 5 Format: A4 Listova: 33 List: 33 Mjerilo originala M2:1 Crtež broj: DISTANTNA ČAHURA DZ-2012-32 40 FSB Zagreb .0 Projektirao Razradio Crtao Pregledao Voditelj rada Objekt: Napomena: Materijal: Datum 01. Broj naziva .025 ∅62H7 0.3 Ra 0.tolerancije +0.2012 01. N.8 39+0. broj: Smjer: Konstrukcijski Kopija Design by CADLab St 37-3 Naziv: Masa: 0.Ra 6.5/45°.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful