P. 1
CokluZekaKurami

CokluZekaKurami

|Views: 1|Likes:
Published by gul ak

More info:

Published by: gul ak on Jun 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2015

pdf

text

original

Çoklu Zeka Kuramı

Çoklu zeka kuramı neye benzetilebilir diye düşünüldüğünde akla gelebilecek en iyi örneklerden biri dengeli beslenme olabilir. Bu nedenle Gardner'in Çoklu Zeka Kuramı'na beslenmeyle bağlantısını kurarak başlayacağız. Ergenlik çağındaki çocuklar "Kaç türlü besin vardır?" sorusuna; dondurulmuş besinler, ve kumlanmış besinler, paketlenmiş besinler... diye şaka yollu cevaplar vermektedir. Günümüz dünyasında çokta haksız sayılmazlar. Zira son derece rafine, doğallıktan uzak ve tek yönlü bir beslenme alışkanlığı giderek yaygınlaşmaktadır. Karbonhidrat ya da protein ağırlıklı beslenme, vücutta istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Tek yönlü beslenen çocuklarda belirli hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Tek yönlü beslenme zeka açısından da söz konusu olabilmektedir. Bilindiği gibi Piaget, bilginin öğrenilmesini besinlerin sindirilmesine benzetmektedir. Çoklu zekanın sekiz alanı düşünülürse, sadece matematiksel ve dilsel bir beslenme zekanın tek yönlü uyarılmasına neden olmaktadır. Bu durum, çocukların zihin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuklar matematiksel kafaya sahip olduklarında kendilerini iyi hissetmeye koşullanmaktadır. Başarılı öğrenci "matematikte iyi olan" demektir. Oysa dünyada başarılı yöneticiler, liderler, politikacılar vs. çoğunlukla sosyal zekası ve duygusal zekası yüksek olanlardır. Zeka Türleri Geleneksel Zekalar Sözel-Dilsel Zeka İçsel Zeka Kişisel Zekalar Mantıksal-Matematiksel Zeka Kişisel Zekalar Sanat ve Müzik Zekaları

Geleneksel eğitim bunlardan ilk ikisini. Zekayı geleneksel paradigmalarla ele almak bu tür yanlışlara yol açabilmektedir. Çünkü onun sonuçları. müziksel-ritmik. tek yönlü zeka beslenmesi de zihin gelişimini potansiyel olarak sınırlamaktadır. beyinler insanın doğasına ve yaradılışına aykırı biçimde formatlanmaktadır. Birincisi fiziksel beslenme. kişilerarası. Zihinsel beslenmede ise.Görsel-Uzamsal Zeka Bedensel Kinestetık Zeka Açıkhava Zekaları Müziksel-Ritmik Zeka Doğa Zekası Çoklu Zeka Kuramına göre. içsel. Oysa tek yönlü beslenme nasıl metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyorsa. Günümüzde birçok öğretmen ve veli çocuklara aşırı biçimde yüklenerek gereksiz bir ilgi göstermektedir. Bu • konuda gereksiz hassasiyet gösterilmektedir. Diğerleri okullarımızda ihmal edilmektedir. konsantrasyon eksikliği bu tür annelerin neden olduğu olumsuzluklardan sadece bir kaçıdır. dikkat bozukluğu. Fiziksel beslenme ne yazık ki anne-çocuk savaşlarının en önemli konusunu oluşturmaktadır. ulus olarak nasıl bir çıkmazda olduğumuzu ve yaratıcılığımızın nasıl öldürüldüğünü kavramak daha kolay olacaktır. yani sayısal ve sözel olanı dikkate almaktadır. Aileler çocuklarının iyi beslenip beslenmediğine iki açıdan bakmak durumundadır. Oysa gelişimde daha erken daha iyi değildir" kuralı unutulmamalıdır. Sonuçta. görsel-uzamsal. . Anneler saatlerce televizyon reklamlarının karşısında çocuklarına yemek yedirdiklerinde kendilerini iyi hissetmektedir. Bu işlemin yüzyıllar boyunca ve sistematik olarak yapıldığını varsayarsak. ikincisi zihinsel beslenmedir. yeme bozukluğu. Oysa. doğa ve bedensel-kinestetik zeka alanlarını içermektedir. daha vahim bir durum ortaya çıkmaktadır. Çocukların zihinsel beslenmesiyle aşırı derecede ilgilenmekle hiç ilgilenmemek arasında çok ta fark yoktur. insan beyni. mantıksal matematiksel. sözel-dilsel. diğeri gibi açıkça gözlenememektedir.

Her insan. • • • • • • . zeka alanlarından her birini belli bir düzeyde geliştirebilir. • Zeka gerçek yaşamdan soyutlanarak ölçülür.Çoklu Zeka Kuramı zekaya ilişkin geleneksel anlayışların eksiklerini vurgulamakta ve yeni bir pencere sunmaktadır. Çünkü zeka çok yönlüdür. genellikle bir arada belli bir uyum içinde çalışırlar. çeşitli zeka alanlarının tümüne sahiptir. Zekayla ilgili eski ve yeni anlayışların kısa bir karşılaştırması aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Zeka insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok yönlü bir olgudur. Zekaya İlişkin Eski Bakış Açısı • Zeka sabittir • Zeka niceliksel olarak ölçülebilir. değiştirilebilir ve zeki olmak belli bir derecede öğrenilebilir. Zeka sadece değişmekle kalmaz aynı zamanda başkalarına da öğretilebilir. • Zeka tekildir. Bir insanın her alanda zeki olabilmesinin birçok yolu bulunmaktadır. Her insan. • Zeka öğrencileri sıralamak ve olası başarılarını kestirmek için kullanılır Zekaya İlişkin Yeni Bakış Açısı • Zeka geliştirilebilir • Zeka herhangi bir performansta veya problem çözme sürecinde sergilendiğinden sayısal olarak hesaplanamaz • Zeka çeşitli yollarla ortaya konulabilir • Zeka bağlam/gerçek yaşam durumlarında ölçülür • Zeka bireylerin gizil güçlerini ve onların başarılı olabilecekleri farklı yolları anlamak için kullanılır ÇZK'nın anahtar kavramı "çoğul" kelimesidir. Doğuştan genetik kalıtımla getirilen zeka geliştirilebilir. • • Her insan kendi zekasını arttırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. Çeşitli zeka alanları. Bu kuramın geliştiricisi olan Howard Gardner zekanın özelliklerini şöyle sıralamaktadır. Zeka çok yönlülük göstermesine rağmen kendi içinde bir bütündür.

İstanbul ve Erzurum'daki iki ev arasında bir telefon bağlantısı kurmak için hattı bir çok şehirden geçirmek gerekir. ihtiyacın yaklaşık iki katı nöron üretir. Yetişkin bir insanın beyni ise. bunların yerine biyokimyasal sinyaller izlenir. BEYNİMİZİN İŞLEYİŞİ İnsanda bulunan 100 trilyon hücrenin yaklaşık 100 milyarı beynimizdedir. Beyin araştırmaları göstermiştir ki her bir zeka beyinde sadece belirli bir yerde bulunmamaktadır. Vücut. Bu ağırlık erkeklerde 1200-1350. fazla büyümüş bir ormanı seyrelten bir oduncu gibi budar. Özellikle doğumdan sonraki altı ay boyunca çevreden duyusal iletiler alındıkça dentritler dallanır ve aktif hale gelir. Her ne kadar bir bebeğin beyni bir yetişkinin dörtte biri ağırlığındaysa da doğduğunda ömrü boyunca sahip olacağı nöronların tümüne zaten sahiptir. Sinaps oluşturamayan nöronların çoğu ölür. dendrit ve akson olmak üzere nöronlar üç kısma ayrılır. Bölüm beynimizin işleyişi konusunda asgari düzeyde bilgileri içermektedir. nöronlar işitilen. Zekaların ayrıştırılabilir çokluluğu bulunmaktadır. tadılan uyarılara tepki verirken dendritler yoluyla fiziksel bağlantılar kurar ve geliştirir. Bu ve buna benzer gerekçelerden dolayı ÇZK'nın ayrıntılarına geçmeden önce beyinle ilgili bazı temel bilgilere yer verilecektir. Böylece zeka gelişir. Çünkü. Beyin daha fazla nöron oluşturduğundan değil. zaten yerlerinde olan bu nöronların genişlemesinden. Beyin vücudun yaklaşık %2'si kadar bir ağırlığa sahiptir. Hücre gövdesi.Gardner ÇZ Kuramına ilişkin özellikleri ve bilimsel kanıtları sunarken. hücreye "hayatta kal" mesajı gönderen proteinler olan nörotropik faktörler için rekabet etmek zorundadırlar. Hayatın ilk yılında beyin hücrelerinin sayısı azalır ama beynin ağırlığı iki kat artar. dokunulan. Daha sonra onları. koklanan. akson sayısının ve dendritlerin bağlantılarının artmasından dolayı büyür. büyük ölçüde beyin araştırmalarına ve nöro-psikolojiye dayanmıştır. Bu iletileri kimyasal ve elektriksel işlemler yoluyla akson boyunca sinaps adı verilen boşluklara aktarır. Çocuğun aktif yaşantısı. Yeni doğanda dendrit ağları seyrek ve az gelişmiştir. zihinsel çabası ve zengin çevresel uyarıcılar dendritlerin dallanmasını hızlandırır. Nöronlar uyarılma ve alınan uyarıcıyı iletebilme özelliğine sahiptir. Telefon sistemi için elimizde hazır adresler vardır ama nöronların doğru bağlantıyı kurmaları için rehberlik edecek ne bir harita ne bir işaret vardır. Yeni doğmuş bir insan yavrusunun beyni yaklaşık olarak 350 gram civarındadır. Ve yaşamak için nöronlar. farklı şehirlerdeki iki ev arasında bir telefon bağlantısı çekilmesine benzetilebilir. 1000-1350 gram arasındadır. Sinaptik bağlantılar kurma işlemi. Hedef hücre bu . kadınlarda 1000-1250 gr kadardır Beynin ağır olması ya da sinir hücrelerinin yani nöronların sayısının fazla olması zeka ile bağlantılı değildir. İstanbul'dan başlayıp içinden geçilen tüm şehirlerdeki yerleşim birimlerinin bağlantıları tamamlanarak Erzurum'a ulaşılır. görülen. Her nöron dendritler aracılığıyla komşu nöronların aksonlarından gelen iletileri alır. Bundan dolayı kuram tartışmasız büyük bir kabul görmüştür. İstendiğinde yeni nöronlar oluşturulmadığından vücut gerekenden fazla nöron üretir. 2.

uygun uyarıcılar vermediğinde neural budanmaya neden olabilirler ya da bilgiyi algılamak için gerekli olan yeteneklerini köreltebilirler. akşam ise kahvaltı yapsaydınız nasıl olurdu? Kediniz sizden büyük olsaydı ya da altın sıvı bir maden olsaydı gündelik hayatta neler değişirdi? Niçin? Niçin değil?" gibi sorular ters düşünme stratejilerinin örnekleri olabilir. Örneğin. beyin süreçlerinde neural budamaya neden bir azalma söz konusu olmaktadır. bilişsel gelişim için önemli olan neural patikaları uyarabilir. her biri sınırlı miktardaki anne sütünden payını almaya çalışan yavrularının durumunda olduğu gibi. genellikle hareket ederek işlem görüyorsa ve bu öğrenciye de hareket etme serbestliği tanınmadığında. Aksonlardan yeterli nörotropik faktör ememeyen nöronlar programlanmış hücre ölümü denilen bir işlem uyarınca kendilerini yok ederler. yani. Öğrenciler.nörotropik faktörlerden fazla miktarlarda üretir ve onları. sabahleyin akşam yemeği yeseydiniz. gereksiz tekrar gerginliği. "Gününüz tamamen ters olsaydı. Ters düşünme stratejileri bu konuda iyi bir öneri olabilir. Görsel zekası baskın olan bir başka öğrenci sınıfta görsel uyarıcılar azsa bu gereksinmesini karşılamak için hayal kurmaya ve dalmaya başlayabilir. "Atatürk 80 yaşına kadar yaşasaydı ülkemizin gidişatı nasıl olurdu?" gibi sorularla. Öğretmenler. sinirlilik. Bu durum sınıflarda ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkabilir. Buna izin verilmediğinde ya da görsel uyarıcı sunulmadığında yine neural budanma olabilir. Uygun müziksel uyarıcılar. çelimsiz olanlar birer birer ölecektir. öğrencilerimizin hipotetik düşünmelerine yardımcı olabiliriz. beyinlerini kullanmaları için fırsatlarla karşı karşıya bırakılmadıklarında.? BEYNİN YAPISI Beyin (encephalon) üç bölgede incelenebilir: . Fazla sayıda yavrulamış bir hayvanın. kaygı ve hayal kırıklıkları öğrenmeye engel olabilir ve bilginin işlenmesi sürecini yavaşlatabilir. "Bu konuları müfredatta olduğu için işlemek zorundayım" gibi açıklamalarla öğrencilerde ortaya çıkan can sıkıntısı. Bu olay okul çağındaki çocuklarda genellikle baskın oldukları zeka alanları aktif olarak uyarılmadığında gerçekleşmektedir. dendritler uyarılamazlar. Neural dallanma aracılığıyla neural ağımızı geliştirmek için sinir hücreleri arasında daha fazla sinaps oluşturmaya gereksinim vardır. Neural dallanmayı cesaretlendirmek amacıyla öğrencilerimizin hipotetik düşünmelerini geliştirmelerine yardımcı olabiliriz. öncelikle elinde kalmasını istediği aksonlara olmak üzere paylaştırır. Örneğin bir öğrencinin beyni.

beynin her iki yarı küresinden. Korpus kollosum 4. Önemli işlevlerde öne çıkan yarımküre baskındır. matematik. İnsanların %90-95'inin sol yarımküresi baskındır. Serebrum a. Talamus 2. Beyincik 3. farklı iki ya da üç zeka alanına aynı anda işlem görme . Beyin sapı 2. Korpus kollosum Korpus kollosum. Hipotalamus b. iki yarıküre arasında meydana gelen sürekli alışverişler için patikalar sağlar. El hareketini denetleyen motor alanlar sol yarımkürede baskın olduğu için insanların büyük çoğunluğu sağ elini kullanır. Sağ yarımküre 2. Baskın olmayan yarımküre ise müzik. Baskın yarımkürenin üstlendiği işlevler arasında dil öğrenimi. Sol yarımküre 3.1. Bu patikalar. mantık gibi konular vardır. Ara Beyin (Diencephalon) 1. resim ve yüzlerin tanınması gibi alanlarda etkindir. Herhangi bir nedenle sol yarımküre zarar görürse sağ yarımkürede baskın özellikler gelişebilir. Telencephalon 1. Korteks Sağ ve sol yarımküre Yarımkürelerin her biri vücudun zıt tarafını denetlemektedir.

gramer Düşünme ve mantığa dayalı Analiz Dakiklik Matematiksel olgularda yetenekli Kısa süreli işitsel bellek Otomatik tekrarları sever Dinler. yan kafa lobu. Sol yarımküre Sağ yarımküre • • Sağ elin denetlenmesi Konuşma. artkafa lobu ve yankafa lobu olmak üzere dört kısma ayrılır. resim ve müzikle ilgili yeteneklerin tümünü işlev olarak üstlenir. Gri cevher yapısındadır ve 1. ses. Hassasiyet gerektiren işlerde. bellek.3 ila 4. matematik. konuşur • • • • • • • . Bu yüzden daha geniş bir korteksi olan kurnaz kedi fareyi yakalar ama tersi olmaz. Yarımkürelerin dış yüzeyini kaplayan bölüme denir.Ileri zeka fonksiyonları. Alın lobu. konuşma. anlama. Memeliler arasında insan beyni. Kedinin korteksi fareninkinden daha geniştir ve bir ölçüde katlanmıştır. bütün duyuların birbiriyle bütünleştirilmesinde korteks devreye girer.5 mm kalınlığındadır.özgürlüğü Korteks sağlar. Bir farenin minicik beyninde küçük bir parça korteks vardır ama özel olarak katlanmamıştır. en fazla katlanma oranına ve daha üst düzeyde düzenli düşünmeye yarayan en büyük miktardaki kartekse sahiptir. duyuların alınması ve bilinçli algılanmasında. Korteks yenidoğanda düz bir yüzeye sahiptir. Beyin geliştikçe kıvrımlar oluşturur ve korteks küçük bir masayı kaplayacak kadar genişler.

Bu zeka türleri: 1. Hüseyin Kayılı. "Çoklu Zeka Uygulamaları". yapar Buraya kadar olan kısım. Ziya Selçuk. .Bedensel/ devin duyusal Zeka : Bu zeka türü. Bu zeka türünde gelişmiş insanlar. NOBEL yayın Dağıtım.• • • • • • • • • Sol elin denetlenmesi Tek sözcük anlamlan.Dr. hayal. Doç. tasarım Müzik.0 --------- Gardner'a göre bilmemizi ve öğrenmemizi sağlayan sekiz tür zeka vardır. • • • vücudunu kullanarak (dans ve vücut dili ). sanat yeteneği Duyusal imge belleği Yeniliği sever Bakar. ---------. oyun oynayarak (spor yapmak) ya da yeni bir ürün yaratarak (icat yapmak) duygularını ifade etme yetenekleri ile ilgilidir. Levent Okut. ses perdeleri Sezgisel mantık yürütme Bütünleştirme Görme.sınıf uygulama örneklerini incelemek isteyen meslektaşlara tavsiye olunur. Konuyla ilgili geniş bilgi edinmek ve İlköğretim 1-5. Ankara Mart 2002 kitabından alınmıştır.

hikaye anlatma. şiir. elde edilen verilerden sonuç çıkarma. • • • Resim. • • • • zihinlerinde resimler yaratır ve çizerler. dilbilgisi. yargıya varma ve hipotez kurma yeteneklerini içeren bu zeka türü. ellerini ve bedenlerini kontrol ve koordine etmekte son derece başarılıdırlar. mimarlık. 4. haritacılık ve denizcilik gibi yüzey ve buna bağlı bilgileri kullanma.• • • spor yapmaktan ve dans etmekten hoşlanırlar. Görsel sanatlarda üretim yapmaktan hoşlanırlar. mim oyuncuları ve sporcular bu zeka türünde gelişmiş insanlardır. konuşma ve tartışma gibi eylemlerde başarılı ve edebi ürünler yaratmakta isteklidirler. Aktörler.Görsel/ Uzamsal Zeka : Bu zekanın temelini görme duyusu ve buna bağlı olarak şekiller tasarlama ve zihinde resimler yaratma yeteneği oluşturmaktadır. o bir bilginin parçaları arasında ilişki kurma ya da . ayrıca satranç gibi farklı derinlik ve açılardan görmeyi gerektiren beceriler bu zeka türünün kapsamı içindedir. okuma. yazma. Renkleri iyi kullanabilir. objektif gözlem yapma. kavram oluşturma ve kelime yazma. iyi harita okuyabilirler. o kavramları tanıma. o sayılar ve geometrik şekiller gibi soyut sembollerle çalışma. grafik ve heykel yapma.Sözel/ Dilsel Zeka : • • • • Soyut ve simgesel düşünme ile.Matematiksel/Mantıksal Zeka : • • • • Bilimsel düşünme. mizah gibi karmaşık olguları içeren dilsel üretimlerden sorumlu olan bu zeka türünde gelişmiş insanlar. 3. Görsel/uzamsal zeka türünde gelişmiş insanlar. 2.

duygu düşünce ve inançları ile özdeşleşebilme becerilerine sahiptirler. Bu zeka türünde gelişmiş insanlar. kendi öz benliğini anlama ve başkalarına ifade etme yetisidir. 5. insan sesi ve müzik aletlerine karşı duyarlık kapasitelerinden sorumludur. . • • • • matematiksel ve bilimsel konulardan hoşlanırlar ve benzer şeyleri eşleştirme. problem ve bulmaca çözmede başarılıdırlar. Çevresel seslere. o Öğretmenler. • • müzik aleti çalmaktan. Bu zeka türünde gelişmiş insanlar. duygusal tepkilerinin derecesini.Kişiler arası Zeka : Bu zeka türü. gurup içinde işbirlikli çalışma yeteneklerini içerir. tonal ve ritmik kavramları tanıma ve kullanma. o din görevlileri.İçsel Zeka : İnsanın. diğer insanlarla sözlü ve sözsüz iletişim kurma. yönelimler gibi insanlar arasındaki ilişki farklarını da ortaya koyar. huylar. 6. karışık şekillerden resimler çıkarmada. İnsanın kendi kişiliği. 7. • • kendilerini başkalarının yerine koyma ve onları anlayabilme. Bu zeka türünde gelişmiş insanlar. o psikiyatristler bu zeka türünde gelişmiş insanlardır. o politikacılar. o danışmanlar.Müziksel/ Ritmik Zeka : Bu zeka türü. kendi biliş bilgisi sürecini tanıma. kendi duygularını. kendini aşma yeteneği içsel zekanın işleyen kısmıdır.o farklı bağıntıları fark etme kapasiteleri gerektirmektedir. beste yapıp seslendirmekten hoşlanırlar. ruh halleri. Bu zeka türünde gelişmiş olan insanlar.

1985 ). J. o Halk dansı. bir fikir. Bedensel/Devin duyusal zekayı geliştirmek için • • • • Dramatik bir oyunda görev alın. o örneğin. N. kendisinin bu dünyanın bir parçası olduğunu farkına varma yeteneğidir. Fiziksel etkinlik ve fazla hareket gerektiren.Doğa Zekası: Doğayı ve doğada olup bitenleri gözlemleyebilme.tüm çocuklar düzeylerde sahip olarak doğarlar. çim biçme. 2. yarışma olmayan bir oyunoynayın. aracınızı park etme gibi işlerde dikkatlice kendinizi gözleyin. ZEKAYI GELİŞTİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER Gardner'a göre. kol hareketleriyle:ifade eden bir gurup içindeki insanların isimlerini öğrenin. Güncel olayları ya da modern buluşları inceleyerek mimiklerle anlatın (sessiz film oynamak gibi). Her insan sahip olduğu zeka türlerini çeşitli yöntemlerle geliştirebilir. 1. bu zeka türünün çok özel olduğunu ve diğer zeka türlerinin tümünü kapsadığını savunmaktadır. nesne ötesi konularda konsantre olma gibi konularda başarılıdırlar ve meditasyon yapmaktan hoşlanırlar. ve Walters. 8..Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama. " . Özellikle fauna ve floraya karşı çok hassas yaklaşımlara sahiptirler. koşma. düşünce veya duyguyla ilgili bir rol yapın.. o Vücudunuzun bildiklerini ve fonksiyonlarının neler olduğunu daha da iyi anlamak için her gün yaptığınız ve fiziksel güç gerektiren kar küreme.Sözel Dilsel zekayı geliştirmek için . bu zeka türlerine çeşitli zeka türlerinden bazılarına bu zeka türlerinde sahip ( Gardner. bu daha çok eğilimleri olabilir herkes oldukları potansiyellerini geliştirebilir M. bulaşık yıkama. o Ruh halinizi değiştirmek ya da karşılaştırmak için farklı yollardan yürümeyi deneyin.. düşündüklerini el. Gardner. yüzme ve yürüme gibi fiziksel aktivitelere katılın.

o örneğin hayaliniz. 5. futbolu basketbol topuyla oymamanın yararları. gerekçeleri ile ikna edici bir açıklama yapın. vb. İki nesneyi kıyaslama ve karşılaştırma yoluyla çözümsel düşünme egzersizleri yapın. bir söylev verin. Eğer bir aşçı değilseniz yemek yapmaya. Fikir veya düşüncelerinizi başkalarına anlatmak için resim. kil. ideal bir tatil yeri ve oranın olabildiğince görsel detaylarıyla ilgili olmalıdır. Sizi en çok ilgilendiren ve heyecanlandıran bir konuda. o Örneğin. Bir dergiye abone olun ya da günlük olaylarla ilgili izlenimlerinizi bir günlüğe yazın. Her gün. Genelde saçma olduğu düşünülen bazı konularda. o Örneğin bir daktilo ve bilgisayarın kendine özgü 4 özelliğini ve sonra da bu iki nesnenin ortak 4 özelliğini bulun. 4. tarifin en başından başlayın. Görsel/Uzamsal zekayı geliştirmek için • • • • Fikir veya düşüncelerinizi ifade etmek için "estetik araçlar" la (boya. Hayal gücünüzü artıracak çalışmalar yapın. yeni ve ilginç bir kelimenin anlamını öğrenin ve onu kullanmaya çalışın.• • • • • Hoşlandığınız bir hikayeyi okuyun ve hikayenin sonunu kendiniz getirin. o Örneğin 21. maket. renkli ve keçeli kalemler gibi) çalışın. Matematiksel/Mantıksal zekayı geliştirmek için • • • • Hobinizin 4 ana noktasını belirleyin ve bu ana noktaların her biri altında 4 alt başlık ve bu alt başlıkların her birinin altında da 4 alt nokta daha oluşturun. Başkalarının fikirlerini dinleyin ve onlarla bir tartışmaya girin. "Bilimsel yöntem" kullanımı gerektiren bir projede yer alın. 3. yüzyılın neye benzeyeceği hakkındaki düşüncelerinizi bu araçlarla anlatın: Bilerek düş kurun. Müziksel Ritmik zekayı geliştirmek için . o kendinizi tarihin farklı bir döneminde hayal edin ya da kahramanınızla hayali bir sohbet yapın. grafik ya da bir poster yapımı gibi çeşitli tasarım becerilerini kullanın.

sözsüz ipuçlarından onun ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışın ve daha sonra tahmininizin doğruluğunu kontrol edin. stresli bir durumda ya da sınav gibi korku yaratan durumlar öncesinde gevşemek için. o Örneğin '"kızgınlık durumu". “onların ne dediğine dikkat edin. bilinen örneklere uydurmaya çalışın. "Ben kimim" sorusuna 25 kelimeyle ya da daha kısa bir cevap yazın. Kendinize doğanın örüntüsünden ve ritminden ne öğrenebileceğinizi sorun. Problem çözme stratejileri ve çözümsel düşünme süreci gibi durumlardaki çeşitli düşünme stratejilerinde taraflısı olun. Bir hafta süreyle her gün yeniden gözden geçirin ve gerekli olduğunu düşündüğünüz düzeltmeleri yapın. Eğer tarafsız olabiliyorsanız. Bir kimsenin mimiklerinden. kar fırtınası ve hayvan sesleri gibi). "korku durumu"'. Mırıldanarak. İçsel Zekayı geliştirmek için • • • • • • Rutin bir aktivite sırasında yoğun dikkat göstermeye çalışın. 7. hareket değişiklikleri ve ruhsal durumlar. Konuşan birini dinlerken genellikle "aklı kurcalayan" düşüncelere engel olun ve sadece bir noktaya. her seferinde ünlü harflerden birini değişik yükseklikte ve kalınlıkta kullanın. "şakacılık durumu". o örneğin. 6. vücut şekilleriyle. Güncel bir melodi kullanın ve ailenizle ilgili basit bir şarkı besteleyin. duygular. o Örneğin yüz ifadeleriyle. bir şelale. Bir başkasını derinden ve olduğu gibi dinleme çalışması yapın. o örneğin. Kişiler arası zekayı geliştirmek için • • • • • Başarıyla tamamlanması gereken bir proje için farklı görevdeki güvenilir insanlarla bir araya gelin (takım aktivitesi ya da komite çalışması gibi). o Örneğin düşünceler. Bu. rüzgar. olup biten her şeyin farkında olmaktır. jestlerle ve seslerle. Belirsiz durumları. enstrümantal müzik çalın.• • • • • Ruh halinizi düzeltecek farklı türde müzikler dinleyin. düşünce ruh halinizi izlemeye çalışın. Duygularınızı anlatmak için duşta bile şarkı söyleyin. Doğadan farklı sesler içeren kasetler çalın (deniz dalgaları. kafanızın içinde değişik titreşimler oluşturun. Herhangi biriyle konuşmadan iletişim kurmak için farklı yollar bulun. Sizi tatmin edene kadar üzerinde çalışmaya devam edin. . dışarıdan bir gözlemci gibi duygu.

farklı gruplara etkili bir biçimde hitap edebilir. Okuduklarını anlar. kavram oluşturma ve yazma gibi karmaşık olayları içeren dili üretme ve etkili kullanma becerisidir. konuşma ve dinleme materyal-lerine ihtiyaç duyar. Sözel olarak iyi iletişim kurar. yazma materyal-leri. Kelime oyunlarını sever. soyut ve simgesel düşünme. Dil Bilim. Şair.DİLSEL ZEKA Kelimelere düşünme ve ifade etme. farklı bir tarzda ifade eder ve söylediklerini hatırlar. Cümleleri dinler. teypler. gramer bilgisi. dil üslubunu. Etkili dinleme becerilerine sahiptir. okuyarak.Matematiksel . okumasını ve yazmasını taklit edebilir. Kelimelerle oynayarak. İyi bir hafızası ve kelime hazinesi vardır.Zeka Alanları Tanımı Düşünme Yöntemi Özellikleri Zevk Alınan Çalışmalar Materyaller Öğrenme Yolu Meslek Alanları SÖZSEL . Diğer insanların seslerini. ikna ederek öğrenme. fıkrayı anlatır. banzetme. farklı amaçlar için. mizahı kullanarak. şiir yazma gibi etkinliklerden zevk alır. dildeki kompleks anlamları değerlen-dirme. Hukuk. mizah. Her hikayeyi. Hikaye. hikaye anlatma. yazarak. Yazarlık. Öğrenmede daha çok kitaplar. özetler ve kolaylıkla hatırlar. Farklı dilleri öğrenme becerisine sahiptir. masalı. konuşarak. Siyaset gibi alanlarda başarıyla çalışabilirler. Edebiyat. görüşme ve tartışmalar. yorumlar. hatip. Arşivcilik. mecazi anlatım. şiir okuma. Dinleyicileri. kelimeler-deki anlamları ve düzeni kavraya-bilme. MANTIKSAL . konuşmaları ile etkiler. Farklı zamanlarda.

Dekoratör-lük. Neden . BEDENSEL. öğrendiği bilgileri somut ve görsel sunuşlara dönüştürür. Grafik. Nesnelerin nasıl çalıştığına dair sorular sorar. Harita. Mimar. şema. Akıl yürüterek. Öğrenmede daha çok sanat. sınama. Hipotezler kurar ve sunar. bulmacalar ve haritalardan yararlanır. öğrendiği bilgileri hatırlamada bu zihinsel resimleri kullanır. Mühendis. Artist. hesaplama. Somut cisimleri soyut sembolik ifadelere dönüştüre-bilir. hipotezler üretme. bilginin parçaları arasındaki ilişkiler kurma becerisidir. geometrik şekiller gibi soyut sembollerle tanışma. problem çözme. GÖRSEL VE MEKANSAL : Resimler. Hızlı bir şekilde zihinsel matematik yapar. Muhasebeci-satın alma. Kameraman. zihinsel resimler oluşturarak. Fotoğrafçı. Dinledik-lerinden zihinsel objeler hayaller. sonuç çıkarma. Zeka oyunlarında başarılıdır. Heykeltıraş. çizim ve görsellikten zevk alır. Ressam. Bilim adamı.sonuç ilişkilerini çok iyi kurar. Hayalinde gördüğü resimleri anlatabilir. strateji oyunlarını. şekillerle çalışmaktan hoşlanır. mantıksal ilişkiler kurma. İzci. Öğrenmede daha çok keşifler. Origami ve maketler hazırlar. soyut melodileri tasarlayarak. eleştirel düşünme. İstatistik. Rehber gibi meslek alanlarında başarıyla çalışabilir-ler. sayılar. tümevarım ve problem çözmeden yararlanır. ilişkileri ve bağlantıları kurgulata-rak öğrenme. Deney yapma. Tasarımcı. mantık bulmacalarını sever. Bilgisayar programları hazırlar. Resimler ve şekillerle düşünür. sorgulama ve araştırma-lardan zevk alır. sayılarla düşünerek. Matematik aktivitelerini. nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir ûç boyutlu Bir objenin farklı açılardan perspektifini anlayabilir. Üç boyutlu ürünler hazırlamaktan hoşlanır. çizerek. hayal ederek öğrenme. görsel sunuşları sever Okurken kelimelerden çok resimlerden anlar. Mantıksal problem çözümlerinde başarılıdırlar. İmgeleri düzenle-yerek. matematik ve mühendislik bilimleri. resimler üretir. tablo ve diyagramları anlayabilir Çok hayal kurar Kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir. video. onu zihninde canlandıra-bilir.Sayılarla düşünme.KİNESTETİK ZEKA : . bilgisayar. Sanat ve Proje aktivitelerini. Tasarım. filmler. şekiller ve çizgilerle düşünme. Grafikler ya da şekiller halinde verilen (görsel) bilgilen yorumlar. düşünme. ekonomi ve fen bilimleri alanlarında başarıyla çalışabilirler. desen oluşturarak. imgeler.

Şarkı söyleme. maharet ve dakiklik gösterirler. Spor. notalar. Müziği hareketlerle birleştirerek farklı figürler ortaya çıkarabilir. farklı sesleri tanıma ve yeni sesler. Ritmik ve tonal kavramları umma ve kullanma kapasitelerini içerir. dokunma ve hareket etmeyi sever. Müziği yaşamında kullanmak için fırsatlar oluşturur.Hareketlerle. Müzisyen. spor. nesneleri. Teknik direktör. dokunarak. enstrüman kullanarak. tiyatro ve hareket etmeye ihtiyaç duyar. eşyaları dokunarak ve hareket ederek inceler. dikiş . koroda söyler. Zihinle bedeni birleştirerek. Enstrüman çalar. ritimler üretme becerisidir. mimiklerle. teyp . Orijinal müzik kompozis-yonları oluşturabilir. müziğin yapısını kavrayarak öğrenme Şarkıcı. dans. Uzun süre hareketsiz oturamaz. dans ederek. Melodileri tanır. ritimlerle düşünme. Diğer insanların duygularına karşı duyarlıdırlar. konuşma. zarafet. Orkestra şefi. Ka-reografi.olay. Rol yapma. İnsan sesi çevreden gelen sesler gibi çok farklı seslere karşı duyarlıdır. jest ve mimiklerle kendini ifade etme. seslere duyarlı olarak. Notasını görmediği müziği tanır.) yenilikler keşfeder ve farklılıklar ortaya çıkarırlar. Seslerle nota ve ritimlere karşı özel bir ilgiye sahiptir. Cerrahlık. MÜZİKSEL . Şarkıları kolaylıkla öğrenir. öğrendik-lerine dokunmayı ve onları kullanmayı tercih ederler. dinler ve tepkide bulunur. Müzik eleştirmeni gibi alanlarda başarıyla çalışabilir-ler. Oyunculuk. Aktif katılımla daha iyi öğrenirler. . ritim tutar.nakış gibi alanlarda yetenekleri vardır. Nesneleri parçalayıp bütünlemeyi sever. Fiziksel beceri isteyen alanlarda (dans.RİTMİK ZEKA : Sesler. koşma. Bir veya birden çok sporla uğraşır. kasetler ve ritimlere ihtiyaç duyar. üç boyutlu tasarımlar oluşturarak öğrenme. Gezi.. Pandomim-cilik. Sanatçılık gibi alanlarda başarıyla çalışabilir-ler.incaleme-model/maket yapma g'bı fiziksel aktıvıtelere katılımdan zevk alırlar. Dinlenme. mırıldanma ve dinlemeyi sever. Dans.recorder. Çalışırken tempo. Söylenenden daha çok yapılanı hatırlarlar. beyin ve vücut koordinas-yonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir. Hareket ederek öğrenir Sağlıklı yaşam konusunda vücutlarına özen gösterirler. atletizm. Çevresini. Öğrenmede müzik. Bulundukları çevreye ve onu kapsayan sistemlere karşı duyarlıdırlar ve sorumlu davranırlar. Besteci. drama. Fiziksel işlerde. Heykeltıraş.. vücudu geliştirerek. empati kurarak. dans. Öğrenmede role . Melodi ve ritim yaratarak. görevlerde denge.

farklı yaşam tarzları konusunda çok meraklıdırlar. Grup ve takım çalışmaların-dan. Öğretmen-lik. Dinlenmeyi ve konuşmayı sever. iletişim kurarak öğrenme. yorumlama ve İnsanları İkna edebilme becerisidir. Kulüp dernek ve komitelerde zevkle çalışır. Çok küçük yaşlarda bile toplumsal ve politik sorunlarla İlgilenebilir-ler. grup oyunları ve sunuş yapmaya ihtiyaç duyar Sinerji oluşturarak. Özgürlüğüne düşkündür. paylaşma. Bireysel çalışmalardan zevk alır. insanların duygu. Yönetme ve organize etmeden zevk alır. İkna becerisine sahiptir. Yaşadıkları her olay veya deneyim üzerinde ço fazla düşünürler. Kendisi hakkında düşünmeyi sever. kendini değerlen-direbilme ve kendisiyle ilgili hedefler oluştura. Sözel ve bedensel dili etkili bir biçimde kullanırlar. İfade edebilme. Yaşam-larında motivasyon kaynakları.KİŞİLER ARASI . Öğrenmede arkadaşlar. farklı İnsan topluluklarına girdiklerinde kolaylıkla uyum sağlayabilirler. İşletme. çok özel ve mükemmel ürünler ortaya çıkararak. duygusal tepki derecesini. Kendi içlerinde bir değer ve anlayış sistemi oluştururlar. Farklı ortamlara. Davranış-larının sonuçlarını değerlendire-bilirler. Her şeyde kendilerin-den bir şey ararlar. İÇSEL ZEKA : İnsanın kendi duygularını. . Yalnız kalmaktan hoşlanır. Güçlü bir espri yeteneğine sahiptirler.bilme becerisidir. Hoşgörülü-dürler. Çok arkadaşı vardır. Liderlik vasıllarını taşırlar. işbirliği yaparak. Danışman-lık. Yaşam felsefelerini oluşturmaya yönelik bir arayış içindedirler. Yönetim. Farklı kültürler. sözel ve sözsüz iletişim kurma. Hedefler oluşturma ve hayallerden zevk alır. Kendi ilgi ve becerilerinin farkındadır. sempati kurarak. kaynaşarak. Yaşıtlar ile ya da farklı yaş grupları ile olmaktan zevk alırlar. Psikolog-luk. Arkadaşları İle birlikle olmaktan hoşlanır. düşünme sürecini tanıma. gruplar halinde çalışmaktan zevk alırlar.SOSYAL ZEKA Grup içerisinde işbirlikçi çalışma. Kendini sever ve kendisiyle gurur duyar. Diğer insanları konuşmaları ile etkilerler. düşünce ve davranışlarını anlama. Rehberlik uzmanı ve Plotika gibi alanlarda başarıyla çalışabilir-ler. Kendi iç dünyasına düşünür.

Doğadaki hemen her canlının yaşamına ilgi duyarlar. . İzcilik vb. Kendilerine özgü etkinlikler düzenlerler. Yazar. doğa ve gezi dergilerini incelemek. alanlarda başarıyla çalışabilirler. Organik Kimya. Botanik. çiçek türleri hayvan türleri onlar için çok çekicidir. Sosyal hizmet uzmanı. Arkeoloji. Çiçekçilik. Farklı canlı türlerinin isimlerine karşı dikkatlidirler. belgeseller izlemeyi severken. benliğini geliştirerek. Doğadaki canlıları incelemek. Zooloji. Öğrenirken kişisel çalışmalar. özgün bireysel etkinlikler yaparak öğrenme. Dini lider. sanatçı. İnsanın varoluşunun nedenlerini ve kendi varoluşunu düşünür. İş adamı. kendini değerlen-dirme ve kişisel farkındalığa ihtiyaç duyar. Araştırmalar yapmayı sever. ruhsal gerçeklik-lerin farkına vararak. Doğadaki bitki türlerine karşı duyarlıdırlar. alanlarda başarıyla çalışabilirler. Fotoğ-rafçılık. Biyoloji. Ressam. Yoğun-laşarak. Dağcılık. duygu ve düşünce-lerinin farkına vararak. Jeoloji. DOĞACI-VAROLUŞÇU ZEKA : Doğadaki tüm canlıları tanıma. Psiko-terapist.ten Doğayı ve doğada olup bitenleri gözlemleye-bilme yeteneği kazanarak. araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir.ten hoşlanır. kendisinin de bu dünyanın bir parçası olduğunun farkına vararak öğrenme. Doğanın insanlar üzerindeki ya da insanın doğa üzerindeki etkisi İle İlgilenirler. Seyahat etmeyi. Metercioji. düşünmeyi düşünerek. Tıp.hedefleridir. heykeltıraş vb.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->