1 In luna iulie a anului 1909, Felix Sima, un tânăr de vreo optsprezece-nouăsprezece ani, sosi de la Iaşi la Bucureşti, pe strada

Antim, la unchiul său, Costache Giurgiuveanu. Terminase liceul şi urma să meargă la facultate şi să locuiască la unchiul care îi era şi tutore. Moş Costacheera singura lui rudă, deşi prin alianţă, şi îi administra până la majorat averea rămasă de la părinţii decedaţi. Felix rămase uimit, întâi de casa unchiului, mare şi coşcovită pe dinafară, cu aspect de ruină pe dinăuntru. Mirarea îi crescu atunci când apăru chiar moş Costache şi îi spuse că acolo nu locuieşte nimeni. Îl recunoscuse după o fotografie. Aşteptase cu nerăbdare să îi revadă, după foarte multă vreme, pe “unchiul Costache” şi pe “verişoara Otilia“-care trecea drept fiica lui. Noroc că apăru şi Otilia, o fată frumoasă şi subţire, cam de vârsta lui, care îl conduse într -o cameră mare. Aici se aflau, aşezaţi la masă, două femei şi un bărbat. Bărbatul, de vreo 50 de ani, corpolent şi foarte îngrijit, era Pascalopol, oaspete obişnuit al casei. Femeia mai matură, cam de aceeaşi vârstă cu Pascalopol, era tanti Aglae, sora lui moş Costache, iar cea mai tânără, de vreo 30 de ani, era verişoara Aurica, fiica Aglaiei şi a lui Simion Tulea. Acesta se afla şi el acolo, aşezat la o măsuţă mai în fundul odăii, unde broda cu lână colorată pe etamină. Cei trei jucau table, iar după o vreme trecură la cărţi, împreună cu Moş Costache. Felix o observa pe Otilia, atras de ea şi nemulţumit de cochetăria ei faţă de Pascalopol. Bărbatul îi dărui fetei cu uşurinţă un inel de aur cu safir şi perle, la fel de uşor cum îi dădu bani Aglaiei să joace, fiindcă spunea că îi uitase pe ai ei acasă. Într-un târziu, nemâncat şi obosit, ameţit de fumul de tutun, Felix fu condus la culcare de Otilia, în camera ei, căci uitaseră să îi pregătească o cameră. 2 Moş Costache şi servitoarea Marina îl instalară a doua zi pe Felix în odaia lui. În prezenţa tânărului, femeia îi ceru stăpânului casei bani pentru cumpărături. Acesta îi ceru lui Felix, care, ruşinos, nu îi spuse nimic şi îi dădu. Otilia descoperi şi îl scuză pe bătrân, spunând că are ciudăţeniile lui. Stătură de vorbă şi Otilia se dovedi sensibilă, dar dezordonată şi schimbătoare, capricioasă. Sări de la o conversaţie liniştită, în care îl prezentă pe Pascalopol ca pe un moşier bogat, prieten al lui “papa”, la călcatul şi probatul unei rochii. De aici ajunse la privitul fotografiilor de familie. La masa de prânz, abundentă, cu risipă de feluri de mâncare, în cantităţi mari fiecare, moş Costache le spuse că Pascalopol îl rugase să îi facă o plată şi îi dăduse din greşeală nişte bani în plus. Scandalizată de aşa meschinărie, Otilia îi confiscă suma, pentru a o înapoia păgubaşului. După-amiază, Otilia, gătită frumos, plecă la plimbare cu Pascalopol, cu trăsura acestuia. Reveniră seara, cu moş Costache în trăsură şi o mulţime de pachete din care scoaseră felurite bunătăţi şi organizară o cină bogată, deşi în casă era mâncare din belşug. O invitară şi pe Aglae, care sosi cu Aurica şi cu Simion cu şalul pe el şi lucrul în mână. La sugestia Auricăi, Aglae îl solicită pe Felix să îl ajute la învăţat pe Titi, băiatul ei, ameninţat de corigenţă. 3 Chemat insistent de Aurica, Felix vizită casa Aglaei, învecinată cu casa lui moş Costache. Trebui să admire numeroase copii în ulei, înrămate pompos, ale unor cărţi postale ilustrate şi ilustraţii din cărţi. Fuseseră făcute de Simion şi de fiul acestuia. Titi, cu câţiva ani mai mare decât Felix, era încă elev de liceu, căci fusese repetent de câteva ori. Felix încercă să îl ajute la învăţat, dar Titi voia doar traducerile la latină, apoi privi şi copie ilustraţiile dintr -o carte şi i-o restitui lui Felix fără a o citi, iar într-o bună zi, i se făcu rău în timpul pregătirii. Aglae făcu o aluzie care îl jigni pe Fe lix,

Era şi Pascalopol. Se înscrisese la Medicină. Invitaţi la Pascalopol. aşa că încheie vizitele în casa Aglaiei. care apoi se căsătorise cu moş Costache. înţeleşi cu Aglae. ca să nu o compromită pe Aurica. Olimpia îşi ceru drepturile. Stănică. aşa cum făcea ori de câte ori era plictisit. avea nevoie de bani pentru carti. Îi ceru tutorelui său. iar moş Costache o crescuse pe Otilia. Stănică şi Olimpia sosiră la moş Costache pe când se aflau acolo Aglae.precum că din cauza cititului oamenii se scrântesc. cu idei fixe. Aceasta trăia cu un avocat fără mare căutare. fără să -şi dea seama. dar Simion. dar nu o adoptase. apoi se linişti puţin şi cei doi plecară. Aurica. care agrea scenele de familie şi îi plăcea să i se ceară sfatul. că el e prea tânăr pentru însurătoare şi nu va mai veni la ei. apoi îl întrebă pe Simion despre sănătatea lui. Ea îi spuse că ar putea fi un soţ bun pentru ea sau că ar putea să o adopte. Se văită că e bolnav. Tânărul era atras de ea şi ar fi dorit să fie familiară numai cu el. botezat Aurel. după ce Pascalopol îi sfătui pe toţi să se înţeleagă. spre stânga şi spre dreapta. o vorbi de rău pe Otilia. i-ar fi plăcut să fie actriţă. aşa cum făcea şi Aglae. ajunse să facă aluzii că o să -i redea Olimpiei libertatea. om bolnav. Era norocul lui Felix că intrase sub protecţia ei. În scurt timp îl îmblânzi în aşa fel încât ajunse să îl ducă în oraş să îl trateze cu bere. nu voia să îi dea partea ei de avere. Felix îi spuse Otiliei că greşeşte arătând atâta familiaritate faţă de Pascalopol. Acum bătrânul nu se mai opunea când venea vorba de actele pentru casă. dar răspicat. în cinstea surorii Aurica. avu o atitudine care îl sperie pe Felix. Deveni insistent ă în a-l invita acasă. Felix începu să simtă chiar o uşoară gelozie. Invoca motivul că nu ar fi fata lui. care îi declanşă lui Simion un atac de furie. aşezat. declarând cu inima strânsă de emoţie. ce împrumuta bani de pe la toţi. 4 Felix se izbi din nou de meschinărie şi zgârcenie la moş Costache. cu copilul în braţe. fără să ştie unul de altul. Îşi sfâşie lucrul de mână. dar aprinsă. nu şi cu Pascalopol. Aglae se îngrozi la gândul că s-ar putea trezi cu Olimpia înapoi acasă. Felix calculă cu aproximaţie ce venituri aducea averea lui. dar umbla abătut şi Otilia băgă de seamă. un bărbat destul de arătos. Moşierul avea o casă aranjată cu gust şi el însuşi avea maniere elegante. Stănică s -ar fi însurat cu ea. Felix fusese avizat de Otilia atât despre prostia lui Titi cât şi despre insistenţele Auricăi. bănuind că ea mai fusese acolo. îi ieşi în cale în oraş şi îi ceru să o însoţească la plimbare pe Calea Victoriei. Acesta îi spuse că nu are. Aurica şi Simion. Legat de asta. probabil cu ajutorul lui Pascalopol. la rândul ei. Descoperi că ar fi trebuit să primească lunar o sumă frumuşică. cu vorbire declamatorie. Otilia era fiica din prima căsătorie a mamei sale. 5 Aglae mai avea o fată. Titi se duse să se legene în prostie. Olimpia. Avu loc o discuţie scurtă. Olimpia născuse un băieţel. Olimpia semăna totuşi cu el cum seamănă două picături de apă. Nu îndrăzni să -i spună unchiului. Oscila între pian şi dramă. 6 . Stănică Raţiu. o casă. Îl îndemnă să dea nişte lecţii ca să câştige ceva şi să -i dea şi lui pentru pensiune. Fata cânta minunat la pian şi urma să se înscrie la Conservator. Stănică începu prin a-şi declara sentimentul de iubire pentru Olimpia şi copilul lor. de care era nedespărţit. Tot Stănică găsi soluţia să îl înmoaie pe Simion. La scurt timp mama murise. apoi îi făcu apropouri la căsătorie. ca zestre. Ar fi vrut să îşi realizeze vechile aspiraţii artistice prin Otilia. Fata reglementă pe moment problema banilor. Într-o seară.

Stănică se însurase cu Olimpia. Aluzia o ţintea pe Otilia. fără voia bătrânului. După cum prevăzuse Pascalopol. părinţii lăsaseră familia Tulea să se ocupe de înmormântare. însă. văzând intimitatea. dar tocmai aceasta fu cea care trezi bărbatul din Titi. Felix fu singurul care o întovărăşi când urcă în şură. Spre Crăciun. totuşi decentă. Uriașa moşie era acum acoperită de mirişti. Nici Pascalopol nu fu mai fericit. ori recomandau să se apuce mai bine de o meserie sau să -şi ia o slujbă undeva. Întâlniră în drum şi o mare cireadă de bivoli. Aceasta îi spuse că îl iubeşte şi ea. chiar şi de la Pascalopol. care îi făcu. Pascalopol încheie istorisirea adăugând că Stănică e un om primejdios pentru moş Costache. că aceasta îi întoarse spatele. Îi explică faptul că numai intervenţiile lui Pascalopol le -au fost de ajutor. mai ales în duetcu Aglae. Veni Aglae. că el nu e major şi încă nu e stăpân pe banii lui. Otilia se purtă însă cu aceeaşi camaraderie cu el şi cu aceeaşi familiaritate cu Pascalopol. Felix îi ceru Otiliei să nu îl mai primească pe Pascalopol. Casa moşierului era mare şi albă. Chiar şi banii de facultate ai lui Felix veniseră de la acesta. care se ţinea în umbră. dintre Otilia şi Pascalopol. Interiorul era aranjat cu tot atâta gust ca şi casa din Bucureşti. Luaseră casa în posesie. convinşi fiecare de onestitatea celuilalt în atitudinea faţă de Otilia. Timp de câteva zile Felix observă că tuturor. Într-o după-amiază. fiindcă nu avea viitor ca doctor. Îi arătă că nu se pot bizui pe zgârcitul moş Costache. din invidie. care o jigni grav. căci nu putea să facă faţă neastâmpărului tineresc al Otiliei. afirmând că are să-l şi însoare. un control medical ciudat. . Fata se revoltă şi îl goni. Otilia îi spunea că sunt prea apropiaţi ca vârstă. Vasiliad. până când îndrăzni să pună mâna pe ea. când intră în heleşteu. mai ales dacă nu are de gând să facă actele de adopţie pentru Otilia. Pe marginea unui pârâu se aflau o pep enărie şi grădinile de legume şi zarzavaturi. Aduse de acolo veşti despre familie. Imediat ce primise actele pentru casa de zestre. Aglae îi spuse revoltată lui moş Costache să îl supravegheze. Venea mereu în vizită şi o agasa pe Otilia. Asta ar fi însemnat că ar fi obţinut să -l pună sub interdicţie. împrumutase sume mari de bani pentru un monument funerar. cel mai probabil înţeles cu Aglae. ca să nu cadă pe mâinile vreunei dezmăţate. Ba se mai şi mândrea. pe unde fuseseră lanuri de grâu. Rămas singur. Până la urmă. Pascalopol fu obligat să facă nişte drumuri la Bucureşti. care nici nu terminase liceul. Felix avu prilejul să se mâhnească de câteva ori. cerându-i lui Felix să-l spioneze pe unchi-său. 8 Felix prinse curaj până la urmă şi își mărturisi sentimentul de iubireOtiliei. Otilia îl trimise pe moş Costache să-i spună moşierului că nu mai poate să îl primească. Nepăsători. Stănică începu apoi să bântuie prin casă pe la moş Costache. Stănică începu să acţioneze. În răstimpul cât stătură acolo. ori nega evidenţa că este student. iar Otilia îi ceru lui moş Costache să nu o mai primească în casă. Stănică aduse în casă la moş Costache un doctor. Se duse întâi la Pascalopol şi o ponegri aşa de urât pe Otilia. chiar şi lui. copilaşul de numai două luni căzuse din pat şi murise. cei doi începură să se îngăduie. Stănică. Moş Costache şi Otilia erau mândri de el. Aglae nu se opuse însă ca Titi. apoi ale Otiliei. ar fi luat controlul casei şi averii şi ar fi izgonit -o pe Otilia. Îşi vârâ nasul în lucrurile lui Felix. Restul familiei. Cotrobăi şi pe la moş Costache. Pascalopol bănui că Aglae şi Stănică vor să-l scoată iresponsabil pe moş Costache. 7 Felix era acum student la Medicină.Otilia şi Felix plecară la moşia lui Pascalopol. să se dea drept student la Belle-Arte. Călăriră împreună acelaşi cal. Felix visa la un viitor comun. stârnind uimirea ţăranilor şi indispoziţia lui Pascalopol. le lipseşte atmosfera pe care o crea blândul şi binevoitorul moşier. apoi începuseră a pleca zilnic. Când acceptă ideea că este student.

Felix îi spuse acasă Otiliei că a greşit şi să -l primească din nou în vizită. Se mutară la Aglae. Pascalopol deschise o discuţie cu moş Costache. Felix îşi pierdu răbdarea. cu zestre. şi îi stârnea crize de furie soţului său. Impresionat. Aglae voi să îl determine să divorţeze. de prieten şi de părinte. Aglae începu să aducă felurite lucruri şi de mâncare. cu colegii şi colegele. Aici. haine. Nora ei rezolvă totul. . după majorat. Într-o bună zi se treziră la uşă cu toate lucrurile pe care Titi le avusese la casa Anei. Moşierul insistă ca Felix să îi facă o vizită chiar atunci. va fi dezvăluit Aglaei motivul acestei acţiuni. Felix şi Pascalopol se întâlniră pe stradă. După două zile Pascalopol sosi iar în vizită. fără a spune dacă şi când se va reîntoarce. Explicaţiile unui prieten care se pricepea îi aduseră o maredezamăgire. dar nora dovedi curând cine e. şi mai puţin de îndrăgostit de fată. dacă îşi va finaliza intenţia de adopţie. modest pe dinafară. Părinţii nu voiau să le dea nimic până nu măritau fata. Stănică îşi continua activitatea de a iscodi fără pic de discreţie în privinţa lui moş Costache.Din întâmplare. La a patra întâlnire. o cunoscu şi pe sora lor. băură un vin bun. sub pretextul că a fost înşelat şi silit să o ia pe Ana în casatorie. în ciuda faptului că fata dădea gesturilor sale faţă de el o nuanţă fraternă. îi mărturisi lui Felix sentimentele faţă de Otilia şi de el. în care acesta îl păcăli până la urmă şi îl făcu să ia bani cu împrumut chiar de la el. deci de a deveni major. acela că ar trăi cu Otilia. o casă cu două camere. fiindcă el ţinea la Ana. o tânără elegantă. Ana îl aduse în patul ei şi Titi află ceea ce voia să ştie. o plăcu şi se încurcă cu ea. se lăsă ademenit de un coleg în familia sa. o scrisoare anonimă în care era ameninţat că. Aglae vorbi despre divorţ. foarte frumoasă. Stănică. care îi plăcu lui Felix. Îl determină să accepte să se ocupe. ce intra în casă nepoftit şi pe nesimţite. mobilată foarte sărăcăcios. Avu o discuţie aprinsă cu moş Costache. Împins tot mai tare de dorinţa arzătoare de a cunoaşte femeia. sentimentele lui deveniră mai senzuale. Fata descoperi scrisoarea şi renunţă hotărât la adopţie. Într-o seară se întâlni pe stradă cu Stănică. Numai Simion era preocupat doar de sănătatea lui de ipohondru. dar refuza de fiecare dată. ea îşi primi casa de zestre. de actele pentru adopţia Otiliei. În absenţa lui Felix. probabil de la Stănică. apoi sosi Georgeta. Ana veni să o cunoască familia soţului şi jucă bine pe soţia grijulie. 9 Cu câteva luni înainte de a împlini douăzeci şi unu de ani. Tânărul deveni nerăbdător şi în ceea ce o privea pe Otilia. dar fiul ei nici asta nu voia. Ana încercă să îl scoată şi pe Titi în oraş. cu scadenţa după majoratul lui. Felix începu să iasă des în oraş. la un local de noapte. pe cheltuiala sa. Aglae şi Aurica făcură crize de furie şi dezamăgire când auziră. Pleca mereu în oraş. 10 Moş Costache primi. O cunoscu şi pe aceasta. adesea cu Stănică. ea plecă la moşie la Pascalopol. pentru necesităţile fireşti ale oricărui tânăr. pe lângă fraţii colegului. Aici se întâmplară lucruri mari cu Titi. surprinse sfârşitul discuţiei şi duse vestea dincolo. Avea nevoie de bani pentru cărţi. pe care acum se apucase să o întărească mâncând fără măsură. iar aceasta nu se mai întoarse. Stănică merse în familie să discute cu fraţii Anei. deşi îi bănuia ocupaţia. Aceştia îşi aşteptau partea lor de avere. stârnind ciuda în casa Aglaei. Până la urmă. unde fusese mare satisfacţie când acesta nu mai apăruse. Bătrânul îi dăduse bani cu împrumut chiar din banii lui şi urma să-i plătească poliţa tot din banii lui. cei doi fură surprinşi de fraţii fetei. După ce aşteptă timp de o săptămână o scrisoare de la Otilia. La el acasă. ofiţeri amândoi. Ceva mai mare decât el şi cu un comportament destul de libertin. elegant pe dinăuntru. să mănânce şi să bea la restarante. aşa că hotărâră divorţul. Când află. Mâncară într un separeu. Acesta îl sui într -o birjă şi îl duse pe o stradă pe lângă Lipscani. Titi nu acceptă. Ana. aşa că repede îi căsătoriră pe cei doi.

Văzu că Georgetei i se ascunde adevărul despre Titi. ca pe o femeie fugită să facă nebunii cu un bărbat mult mai în vârstă ca ea… Aglae şi Aurica o duşmăniră din nou pentru asta. . Deşi mânca enorm. 13 Stănică tatonă pe Olimpia în vederea unui eventual divorţ. Fata avea o poveste destul de tristă. când ajunseră la locuinţa ei. 11 Ipohondria lui Simion luă o nouă întorsătură. Reacţia soţiei sale îl potoli pe moment şi amână hotărârea pe care o luase. Când plecă. la plecare. Stănică încercă să o mărite pe Georgeta cu Titi. se duse în vizită la Georgeta. de averea lui moş Costache. încercă să îi bage în cap bătrânului că nu e bine să lase averea prin testament Otiliei. Vorbise în acest sens cu Stănică. completă. Până la urmă. să se mărite. Patronul credea că. Deşi era de soi bun şi avea idealuri burgheze cuminţi. Testamentul putea fi atacat cu succes în justiţie. Felix. Stănică îl înghionti cu înţeles pe Felix şi îl lăsă singur în trăsură cu Georgeta. Med icul care fusese chemat nu se pronunţă asupra diagnosticului. Stănică îi scrise Otiliei la Paris. ca şi Felix. astfel că stârni un val de animozitate împotriva lui Felix. Despina. Cu fiinţa împărţită. Pe el voia să îl ţină ca pe un iubit de suflet. Dezamăgit. familia – din nepăsare. Georgeta fu aceea care îl trase şi îl sărută pe gură. 12 Otilia scrise lui Felix o carte poştală. fără a avea înclinaţii. părea o fată fină şi Felix nu îndrăzni să îi ceară să urce la ea. Discuţiile pe care le purtă în zilele următoare cu el şi replicile cu fel de fel de nebunii pe care le dădea membrilor familiei îi întăriră convingerea tânărului că Simion nu este în toate minţile. ajuns ese o curtezană. Felix încercă să se îndepărteze de cea din urmă. care i -ar fi convenit. Supărat. ca şi Otilia. punându-l în poziţia bărbatului sedus de femeie. fiindcă se simţea pus pe aceeaşi treaptă cu acela. tocmai de la Paris. C u exemple inventate. Se simţi obligat să îi spună că mai fusese căsătorit şi îi povesti despre tarele familiei: nebunia lui Simion. nu îndrăzni să se apropie fizic de ea. gata să facă orice nebunii cu el. care să vină la el cu relaţii şi cu ceva avere şi să-şi folosească strălucirea pentru a-l propulsa pe el. Felix îl duse pe bătrân la restaurant şi cei doi se învoiră. Aurica veni disperată şi îl chemă pe Felix fiindcă lui Simion îi era tare rău. socotit drept cauza acestei hotărâri. doctorul – fiindcă nu ştia cum îi cheamă. Felix. Nu dădură atenţie. Începu să facă planuri pentru Georgeta. căci avea impresia că o înşeală pe cea dintâi. Georgeta îi spuse că îl aşteaptă neapărat patronul restaurantului în care se cunoscuseră. de fapt. Georgeta se răzgândi. norocul să trăiască într -o familie a ei. În aceeaşi seară. Felix o văzu acum cu alţi ochi. Fata îi mărturisi deschis că este întreţinuta unui general bătrân. legănatul lui Titi. sufletul la Otilia şi trupul cu Georgeta. slăbi din ce în ce mai tare. La întrebările unui doctor dădu nişte răspunsuri uimitoare. Stănică umblă cu vorba de colo-colo şi le băgă pe amândouă în gura familiei. numai Stănică o invidie admirativ. Stănică făcea tot felul de nebunii pentru a apropia pe Aglae. Felix se duse iar la Georgeta şi de data aceasta se bucură de toate darurile pe care i le oferi frumoasa femeie. Deşi înţelesese că e o curtezană. La restaurant. Felix află cu surprindere că moş Costache era proprietarul clădirii. Cele câteva remarci ale medicului fură nişte indicii pentru Felix. tapându-l de bani. stârnind şi un început de conflict între Felix şi Titi. să aibă familie cu copii. Spuse că îl cheamă Pavel şi are 105 ani. iar acesta îl ducea cu vorba.La plecare. iar patronul restaurantului îi plătea chirie. îi spunea el. deşi o dorea. voia să mai ţină bolnavul sub observaţie. din care reieşea că nu avusese nici ea. nu îi spusese nimic lui moş Costache şi aşa şi era. creându-i lui Felix o mare neplăcere. plictisit şi supărat că Otilia nu-i scria. Felix află de la patron că ar vrea să cumpere de la moş Costache clădirea. autoritarismul Aglaei. Timid. deci şi pe el. numind -o pe Aglae. Ar fi vrut o femeie cu un stil mai libertin.

iar acesta îi dădu de bănuit că banii ar fi totuşi în casă. Luă hotărârea să ajungă un medic mare. vorbele şi gesturile lor vulgare îl aduseră la disperare pe tânăr. Semnară toţi membrii familiei Tulea. care paralizase la ospiciu. Uită grija pentru fete. Stănică se îngrozi văzând cât de lipsită de inimă e soacră -sa şi se gândi că şi nevasta lui ar putea face la fel ca mama ei. moşieri. Tânărul plecă supărat şi merse mult. dădea lecţii. după dorinţa soţiei. dar îi spuse că nu crede că îi ţine în casă. Socotită de mulţi drept urmarea nerespectării tratamentului unei boli preluate de la stricatele lui. preocupându-se exclusiv de Titi. ajutat de Weissmann să îl scoată din casă. cu titlu de amintire. Oricum era el. magistraţi. La restaurant. Se întâlniră cu toţii în casa unei mătuşi bătrâne. să găsească explicaţii binevoitoare defectelor celor din jurul său. îl duse. la ospiciu. Stănică. să se ridice deasupra tuturor celor care îl jigniseră într -un fel sau altul. Stănică. pe moş Costache şi pe Weissman şi alţii. sub podea. Umplu casa lui moş Costache cu studenţi de la medicină din anii mai mari.căutând s-o îngrijoreze în privinţa sănătăţii lui moş Costache. de altfel. Rudele erau apropiate și aveau strânse relații de familie. Cei mai mulţi erau bine situaţi. la aniversarea ei. 15 Boala lui Simion se agravă. îşi băgase nasul prin casă şi încercase să îl tragă de limbă pe Felix. Îi procură nişte carti lui Felix. 16 Stănică avea cultul familiei şi. 14 Felix era necăjit pe colegii de facultate. Conform obiceiului său. aruncă sau arse toate lucrurile lui Simion. nici nu purtau discuţii aşa cum făceau colegii lui din liceu. Rudele lui nu îi frecventau casa. la o petrecere la restaurant. făcea traduceri. Felix fugi din casă şi umblă pe străzi până se linişti. nădăjduind că Otilia se va păstra liberă pentru el. Stănică salută familiar pe toată lumea. Fumul care umpluse casa. până la Şosea. îmbrăcată tot mai modern. ca să se întoarcă acasă. în schimb. căci Olimpia fusese acră cu ele. îi întâlni ca invitaţi pe Stănică şi Olimpia. accesele lui de nebunie deranjau întreaga familie. industriaşi. fără a fi desconsideraţi de rudele bogate. îl provocă pe moş Costache . dar fără o leţcaie. Totuşi. Apoi declanşă fără să vrea o discuţie despre Otilia care îl afectă pe Felix foarte mult. trecând de la unul la altul. avea o familie numeroasă. Se bucură aşadar când se apropie de el colegul Weissmann. Cu neastâmpărul lui. Începu să vândă din lucruri şi bijuterii. Weissmann ajuta un medic dentist. Pentru început. politicieni. pentru Stănică şi Olimpia. însă nici un ofiţer. nici un intelectual. Acesta văzuse unde ascundea bătrânul banii. cum spunea Aglae. Dori şi luă hotărârea să fie mai bun şi să nu ştirbească nici sentimentul de iubire pentru Otilia. ba chiar şi pe Titi. care nu apreciaseră deloc articolul lui publicat într -o revistă de specialitate franceză. Lectura acestora îl făcură pe tânăr să vadă viaţa şi din altă perspectivă. pentru a-i asigura un trai tot mai înstărit lui Titi. fete şi băieţi. îi mai făcu o boroboaţă lui Felix. Stătu mult pe o bancă şi se gândi. lui Felix îi fu greu să realizeze ceea ce îşi propusese când. obsedat de banii luaţi de moş Costache pe restaurant. curăţă odaia şi o transformă în cameră de oaspeţi. pe care Felix nu îi cunoştea. mijlocea fel de fel de vânzări ca să plătească chiria şi mîncarea pentru el. îşi băgă nasul prin toate lucrurile bătrânei şi luă patru ceşti de cafea străvechi. trei surori mici şi o mătuşă bătrână. inclusiv Simion. care semnă pe furiş “Iisus Hristos”. Alţii erau de condiţie modestă. se perinda zilnic de la unii la alţii. El. . un evreu cu limbaj libertin şi cu lecturi întinse. Aglae îşi abandonă total soţul. în dauna fiicelor ei. pe Georgeta cu generalul ei. nici cel de pasiune pentru farmecele Georgetei. Apoi începu să iasă în oraş.

tot cărând la cărămizi prin curte. iar neamurile fură nevoite să plece. legaţi în fel şi chip pe sub haine. Felix şi Otilia îl duseră în casă. Pascalopol îi spuse bătrânului să se îngrijească de moştenirea Otiliei. Atunci Stănică începu să îl înfricoşeze. proprietarul unei mori. Totuşi veneau pe rând. spunându -i fetei că sunt de la moş Costache. căci nu simţea iubire adevărată la Otilia. Acesta îl îmbătase şi îl dusese acasă la el. dar bătrâneţea însăşi e ca o boală. Moş Costache îi spuse că o să-i dea trei sute de mii de lei. îl luă cu trăsura. Stănică îl chemă pe doctorul Vasiliad. Lili. . Olimpia îl întâmpină placidă. fosta soţie a lui Titi. Aglae şi ai săi mîncară şi băură fără să se sinchisească. Zicea că vrea să îi facă o casă Otiliei. o fată de şaisprezece ani. foarte mulţumit. Stănică nu se dezise şi tapă de nişte bani pe senator. Lui Titi îi plăcu şi spuse că o vrea el de nevastă. Titi dispăruse vreo două zile. În trei zile moş Costache fu iar pe picioare. Roşu la faţă. Revăzându-l şi pe Pascalopol. înfricoşat de moarte. una din rudele sale. care îi dădu un tratament sumar. îi ţinea înfăşuraţi în ziare. că e o fată cuminte şi că trebuie să o apere de calomnii. femeia îi oferi câteva atenţii conjugale fostului soţ. pe canapeaua din sufragerie. chipurile să afle cum se simte bătrânul. ba îi zicea comoară scumpă. Servitoarea o anunţă pe Aglae. Tânărul voi să-i mărturisească legătura lui cu Georgeta. Acesta îi spuse că nu are nici o boală. care aduse un medic bun. iar Aglae declară că o va avea. se duse la un medic. Pascalopol înţelese cât de nesigur e viitorul Otiliei şi depuse în secret o sută de mii de lei pe numele ei. deşi ea spunea că îl iubeşte. Felix îşi arătă îndoiala asupra purităţii sentimentelor acestuia pentru Otilia. unde se afla şi Ana. ca de obicei şi îi dădu vestea că Titi plecase iar de acasă. Când află. Otilia îl asigură că e în regulă. bătrânul începu să poarte banii asupra sa. Cum în familie era tradiţia măritatului devreme. de care ba visa să divorţeze. Moşierul îi spuse că Otilia locuise la Paris într-un pension de domnişoare. o avere mare pe vremea aceea. iar aceasta veni cu toţi copiii ei şi cu Stănică şi ocupară casa. milionar şi senator. Moş Costache începu să adune în curte şi prin casă materiale de construcţie. Era şi fiica acestuia. căzu jos şi rămase inert. Stănică aduse la ei pe nepoata Lili. Titi fu înconjurat de Aglae cu atenţii de parcă ar fi fost răpit. Tatăl şi fata nu avură nimic împotrivă în principiu. vorbind mereu despre moarte. Îi şi arătă banii. Bătrânul zgârcit nu voi să-i dea chiar atunci. 18 Într-o zi călduroasă. deşi ar fi avut de unde să îi dea o casă. Apelară la Pascalopol. De frica neamurilor. de câteva ori pe zi. Reîntors acasă. Cumpără nişte prăjituri şi le duse Olimpiei. Aşa făcu bătrânul şi se simţi bine. Aglae tresări de mulţumire. ca să-i facă cunoştinţă cu Felix. Moş Costache. Îi spuse să se lase de fumat şi să ţină dietă. Bătrânul îi puse la punct pe toţi. Felix se simţi iar nefericit.La plecare. moş Costache făcu un atac de apoplexie. 19 Membrii familiei Tulea încercară rând pe rând să îl tragă de limbă pe moş Costache despre avere şi testament. umplând cu fum sufrageria. Felix fu deşteptat de sunetele pianului. căci se întâlnise cu fostul său cumnat. lui Stănică îi trecu prin cap să o mărite cu Felix. Otilia se întorsese. Toader. frumuşică şi bine făcută. începu să se îngraşe chiar. în fond. sub saltea. Felix descoperi că Stănică răspândea zvonul că ea mersese la Paris ca să facă un avort. Felix şi Otilia simţiră că intenţionau să-i dea afară din casă imediat ce bătrânul ar fi murit. Fata fusese deja informată de către Stănică. Deşi recăsătorită. asta însemna că bătrânul nu avea de gând să-i lase nimic moștenire fetei. apoi se culcară fiecare în câte o odaie. Avea bunele intenţii să -i depună la bancă pentru fată. Îl prezentă în culori vii. Promiţând că va aranja o întâlnire. deşi Titi era. chiar şi pe Aglae. 17 Într-o dimineaţă.

îi ascunse sub cămaşă. îi spuse că el nu acceptă decât amorul liber. căci începuse să aibă pretenţii să primească și ea cevamoștenire. Într -o noapte îl puse pe tânăr la încercare. Felix şi Pascalopol. Şi Felix socoti că Otilia fusese o enigmă. pierduse farmecul tinereţii. tot de teama morţii şi a pedepselor de după moarte chemă preoţii să facă o sfeştanie în casă. Mai târziu. ea în pat. nu toate curate. Felix învăţa pentru examene. El ajunsese mare medic. Studentul. Acesta spionase prin casă şi văzuse că bătrânul avea banii sub saltea. Moşierul era acum un bătrân slab. Felix şi Otilia îl supravegheau cu rândul. După înmormântare. tot elegant. cu bagaje cu tot. el pe o canapea. împrumută de la toţi şi închirie două odăi pe lângă Cişmigiu pentru a amenaja un birou de avocatură. Suferiră pentru despărţirea de el numai Otilia. Otilia arăta ca o doamnă oarecare. După scurtă vreme divorţă de Olimpia invocând motivul că doreşte copii. Aurica îl găsi pe moş Costache mort. nu muri nici acum. Tânăra îl studie şi ajunse la concluzia că pe moment nu se poate căsători cu el şi nici mai târziu. Ajunseră apoi la despărţire şi Otilia se recăsători. ca şi viaţa însăşi. Apoi. Motivul ar fi fost faptul că Olimpia nu mai făcuse copii după moartea fiului lor. moşul îşi aduse o menajeră. fără a i se cere mare lucru. când ea voia să închirieze camerele. speriat de pericol. Plecă la Paris cu Pascalopol şi se căsătoriră acolo. promiţând că are el grijă de bătrân. la Buenos Aires. Aglae şi ai săi tăbărâră în casă şi căutară banii şi testamentul. După război Felix se întâlni cu Pascalopol.Încercând să îşi îmbunătăţească viaţa. când Felix era la facultate. era căsătorit. Stănică o păcăli pe Otilia să iasă din casă. intră în politică şi în afaceri. Nu avu copii. Ea voia să se distreze. iar ea nu vrea să îi facă. Îi arătă lui Felix o fotografie a Otiliei cu soţul ei. Într-o zi. Veni să i se ofere. apoi se duse la casa Aglaei şi o trimise pe Aurica să stea cu bătrânul. Nu găsiră nici bani. iar el o respectă şi dormiră în aceeaşi cameră. . să fie răsfăţată. Spre disperarea celor care îi pândeau moştenirea. nici testament . încurcându-l pe Stănică. când îi mai dăduse lui Pascalopol încă o sută de mii pentru Otilia. Otilia se debarasă încet-încet de lucruri. profesor universitar. Aurichii îi abătu să-l cucerească pe Weissmann. 20 Moş Costache suferi un nou atac. Cei doi tineri fură lăsaţi de Aglae să mai stea în casă până la primăvară. Aurel. Stănică începu să o atace deschis pe Olimpia şi să vorbească despredespărțire. Smulse iute banii de sub saltea. A doua zi dimineaţă Otilia dispăruse. şi se însură cu Georgeta. Singura moştenitoare legală a averii lui moş Costache era Aglae. Stănică se prefăcu a nu avea bani. El era ambiţios şi voia să se dedice muncii sale. să ajungă un nume mare. care zbură însă iute. Pascalopol îi spuse lui Felix că Otilia ţinuse mult la el şi că nu reuşise să o înţeleagă pe deplin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful