BORANG PERMOHONAN KADET POLIS 2013

1 NAMA 2 KELAS 3 NO MY KAD
4 ADAKAH ANDA PERNAH MENJADI AHLI KADET POLIS? YA TIDAK JIKA YA, SILA NYATAKAN TAHUN MENJADI AHLI NYATAKAN JAWATAN YANG PERNAH DISANDANG NYATAKAN ANUGERAH / PENCAPAIAN YANG PERNAH DITERIMA

5

ADAKAH ANDA MEMPUNYAI PAKAIAN SERAGAM KADET POLIS? YA TIDAK NYATAKAN SEBAB ANDA INGIN MENYERTAI KADET POLIS SMK TOH JOHAN

6

TANDATANGAN PEMOHON,

................................................ (.......................................................................................)