INSTANTA1) .....................

Domnule Presedinte, Subsemnatul2) .................................., domiciliat in ................................, str. ....... ......................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ....., apart. ....., sector/judet ........ ....., reprezentat prin avocat ................................, cu sediul profesional in ........................., str. ................................., nr. ......., etaj ...., apart. ....., sector/ judet ........................., in termen legal 3) formulez prezenta

CONTESTATIE LA EXECUTARE SILITA4) impotriva executarii silite a hotararii civile nr. ........................................, pronuntate de ...................................., in

DOMNULUI PRESEDINTE AL5) ........................................

1. Contestatia se introduce la instanta de executare. Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se introduce la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa. Daca o asemenea contestatie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie, competenta de solutionare apartine instantei de executare. 2. Calitatea de reclamant o are de regula debitorul obligatiei de executat sau tertele persoane care sunt interesate in apararea propriilor drepturi prin exercitarea unei atari cereri. Impartirea bunurilor proprietate comuna poate fi hotarata, la cererea partii interesate si in cadrul judecarii contestatiei la executare. 3. Contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand: a) contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care-l contesta sau de refuzul de a indeplini un act de executare; b) cel interesat a primit, dupa caz, comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit; c) debitorul care contesta executarea insasi a primit somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie. Contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa in termen de 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului. 4. Impotriva executarii silite insesi, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, daca nu s-a utilizat procedura prevazuta de art. 2811) Cod procedura civila (indreptarea, lamurirea si completarea hotararii), se poate face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si in cazul in care organul de executare refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile prevazute de lege. Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi sau la efectuarea oricarui act de executare atrage sanctiunea anularii actului nelegal. In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare aparari de fond impotriva titlului executoriu, daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac. 5. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.

... ceea ce atrage anularea actului de executare conform art.... incheiat in dispretul drepturilor mele legitime..... Totodata somatia de executare are ca obiect de executare sentinta civila nr.... Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita................... sector/judet ......... Somatia nu cuprinde toate mentiunile cerute de lege... (1) Cod procedura civila. aflat pe rolul ... intrucat subsemnatul consider ca admiterea actiunii creditorului .... 1 Cod procedura civila sa dispuneti.. sa suspendati prin incheiere executarea silita.. ..........de executare nr. sentinta care este straina partilor si inopozabila atat mie....... in afara de cazul in care legea dis... Pentru toate aceste considerente va solicit sa-mi admiteti contestatia asa cum a fost formulata si sa dispuneti anularea formelor de executare efectuate................./. emisa de Biroul Executorului Judecatoresc ... 1.... In cazuri urgente..... scara .... De asemenea... apart../..pune altfel. .. instanta competenta poate suspenda executarea..... va rog ca. cat si intimatului-creditor din acest dosar... solicitandu-va totodata in baza art..... In plus.... Comunicarea somatiei de executare s-a facut cu mari vicii de procedura.. ..... pana la solutionarea de catre instanta a cererii de suspendare prevazute de prezentul articol. nr.... onorariu avocat etc... asa cum rezulta din cuprinsul somatiei......... din somatia nr.. nu echivaleaza cu ... 3... .. .. Fiind vorba de un caz urgent. somatia aparand ca un act fraudulos.... intelesul si aplicarea titlului executoriu.................. respectiv a somatiei de executare nr. MOTIVELE PREZENTEI ACTIUNI: IN FAPT: 1... acesta neavand un titlu executoriu care sa dispuna ... fapt mentionat in somatia de executare...... somatia are o functie procedurala esentiala in apararea drepturilor debitorului urmarit intrucat .. in baza art.. sentinta care a devenit definitiva si irevocabila... ........ cu plata unei cautiuni si SUSPENDAREA EXECUTARII SILITE1) pana la solutionarea prezentei contestatii....... pieirii sau deprecierii.. in sensul ca aceasta nu cuprinde toate elementele prevazute de art.... 2............ partile. 387 Cod procedura civila... in anul .... in mod separat........ .... Asupra cererii de suspendare formulate.......... . timbru judiciar............ bloc . ne-am judecat in dosarul civil nr.... sunt necesare lamuriri cu privire la intinderea.... din ... domiciliat in .... presedintele instantei poate dispune suspendarea provizorie a executarii pe cale de ordonanta presedintiala./....... De asemenea../.... pe aceasta cale. .......... Daca bunurile urmarite sunt supuse stricaciunii............. Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru.. daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta. .......... de natura a ma vatama grav desi................ din somatie lipseste numarul apartamentului celui notificat... care poate fi atacata cu recurs... .. ca urmare a cererii de executare silita formulate de creditorul ... asa cum contestatorul incearca sa acrediteze ideea..... contestatorul poate solicita instantei si acordarea unui drept de retentie asupra imobilului supus executarii....... mai exact la ... din ... instanta se pronunta prin incheiere............ in cazuri limitativ prevazute de lege... 403 alin.. 391 Cod procedura civila.. dosar in care instanta a pronuntat sentinta civila nr.. str..........).... Noi.. ....... in dosarul de executare nr.... 4.... etaj ..... 403 alin. potrivit legii... .... se va suspenda numai distribuirea pretului.. nu reiese numarul apartamentului si etajul la care s-a facut comunicarea somatiei....

SEMNATURA 1..................... învestită cu formulă executorie........ se vor alatura la cerere copii pentru instanta (cererea adresandu-se instantei si neimplicandu-l pe celalalt participant la proces......... 112 si urm. 372.. vă rog să dispuneţi să-mi fie restituită taxa de timbru în valoare de . Art.... copiile vor fi certificate de reclamant ca fiind identice cu originalul..... In dovedirea cererii inteleg sa solicit instantei incuviintarea administrarii probei cu inscrisuri pe care le depun instantei certificate conform cu originalul... domiciliat(ă) în ... caruia cererea si inscrisurile nu i se comunica).. . Până la soluţionarea acestei contestaţii. ....... 3.. 274 Cod procedura civila si art... lei. .. Solicit de asemenea sa dispuneti citarea paratului la interogatoriu... Depun prezenta in doua exemplare......... 82.. vă rog să dispuneţi: SUSPENDAREA EXECUTĂRII Admiţând contestaţia şi anulând formele de executare.. pronunţată de .IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art... 399-404 Cod procedura civila.. 387..... la cererea intimatului(ei) ...... Somatia de executare nr.. ..... .... . Imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr. din data de .......... dintre care un exemplar pentru instanta si celalalt pentru comunicare paratului.1) . din ...... 3711.............. Hotararea civila definitiva si irevocabila nr................. domiciliat(ă) în . si timbru judiciar .... art..... Formulez: CONTESTAŢIE LA EXECUTARE împotriva executării silite a deciziei civile nr... 2. DOMNULE PREŞEDINTE....../......... Motivele contestaţiei: .. ANEXEZ2): 1.. art.. Cand dovada se face prin inscrisuri. rămasă definitivă şi irevocabilă... 391.. . Subsemnatul(a) ... Cod procedura civila...... consemnată şi intimatul(a) să fie obligat(ă) să-mi plătească cheltuielile de judecată pe care le voi face cu acest proces........... Taxa de timbru judiciar in cuantum de ...... . 4.... .. 2.

DOMNULUI PREŞEDINTE AL .. ... (se prezintă starea de fapt şi motivele care justifică suspendarea executării începute şi în final anularea executării). proc..... Anexez chitanţa de plata taxei de timbru în valoare de ....art..... vă rog să admiteţi contestaţia..... civ. proc.......În fapt.... În drept.. 401 C.. vă rog ca în baza art. Semnătura.. Fiind vorba de un caz urgent.. Depun prezenta contestaţie în dublu exemplar pentru a se comunica intimatului(ei) odată cu citaţia.. lei.......... . Data depunerii .... îmi întemeiez contestaţia pe dispoziţiile art... Dovada o voi face cu .... lei şi timbrul judiciar în valoare de .......... 401 C.. Faţă de starea de fapt enunţată...... să anulaţi formele de executare şi până la soluţionarea acestei contestaţii să dispuneţi suspendarea executării sale... 399 .. să suspendaţi executarea înainte de orice înfăţişare...... civ.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful