You are on page 1of 16

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

MATLAMAT
Membina tabiat membaca yang berkekalan di kalangan pelajar

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

OBJEKTIF
Menjadikan murid suka membaca.
Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca.

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

PROGRAM NILAM BERMULA


PADA TAHUN 1998 ( DI PERINGKAT KEBANGSAAN ) DI PERINGKAT NEGERI PERAK BERMULA PADA TAHUN 1999 SEMUA MURID DIWAJIBKAN MENGIKUTI PROGRAM INI

SEKOLAH RENDAH
PENGERUSI ( Guru Besar ) TIM. PENGERUSI ( GPK 1 ) N. PENGERUSI 1 ( GPK HEM ) N.PENGERUSI 2 ( GPK KOKO ) SETIAUSAHA ( Guru Media ) KETUA PANITIA GURU KELAS PENYELARAS PS KEMAS WAKIL PIBG GURU P/TAKAAN N.PENGERUSI 3 ( Penyelia Petang)

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

REKOD BAHAN BACAAN


SETIAP BUKU YANG DIBACA, PELAJAR AKAN MEMBUAT SINOPSIS DALAM BUKU REKOD MEMBACA PROGRAM NILAM MENGIKUT FORMAT YANG DITENTUKAN. GURU AKAN MENGESAHKAN REKOD MEMBACA PELAJAR DENGAN MENURUNKAN T/TANGAN DAN TARIKH DISEMAK.

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

PENGESAHAN PEMBACAAN
1. TANGGUNGJAWAB DIBERIKAN KEPADA GURU BAHASA SEMUA GURU 2. PELAJAR MEMILIH GURU BAGI MENYEMAK RINGKASAN PEMBACAANNYA.

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

PENGENALAN

ELEMEN NILAM

TAHAP NILAM SUMBER BACAAN

GANJARAN & PENGIKTIRAFAN

PELAKSANAAN

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

GANJARAN & PENGIKTIRAFAN TAHUNAN


Buku Rekod Kemajuan Kad Kumulatif

KESELURUHAN
Sijil Berhenti Sekolah Surat Akuan Sekolah

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

PENGENALAN

ELEMEN NILAM

TAHAP NILAM SUMBER BACAAN

TAHAP NILAM

PELAKSANAAN

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

PENGENALAN

ELEMEN NILAM

TAHAP NILAM SUMBER BACAAN

PELAKSANAAN

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

PENGENALAN

ELEMEN NILAM

TAHAP NILAM SUMBER BACAAN

TAHAP JAUHARI

PELAKSANAAN

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

TAHAP JAUHARI
SEKOLAH RENDAH JUM. BACAAN PENGIKTIRAFAN

90 179
180 269 270 359 360 ke atas

Gangsa
Perak Emas NILAM

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

TAHAP RAKAN PEMBACA (RP)

Kebolehan murid membimbing dan menarik minat rakan lain supaya suka membaca. Pelajar layak memasuki Tahap Rakan Pembaca setelah membaca 100 buah buku.

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

PENGIKTIRAFAN
TAHAP RAKAN PEMBACA

MATA

PENGIKTIRAFAN

100 200 300 400 KE

199 299 399 ATAS

GANGSA PERAK EMAS NILAM

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

KONSEP RAKAN PEMBACA


1. 2. 3. 4. Setelah membaca 100 buah buku Murid akan mencari / jiran untuk menyertai aktiviti RP Guru Pembimbing akan menetapkan hari dan masa untuk menjalankan aktiviti Setiap aktiviti akan diberi markah:Maksima 5 markah. * Bercerita 1 sesi * Membaca Bersama 1 sesi * Ulasan Buku 1 sesi * Pinjam Buku 1 sesi

x jum pendengar X jum pembaca X jum pendengar X jum peminjam

5.

Pemarkahan dalam kad pemarkahan RP.

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

AKTIVITI RAKAN PEMBACA


BERCERITA MEMBACA BERSAMA BICARA BUKU PIDATO MEMINJAM BUKU ULASAN BUKU