Bab 1 Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan

i)

Pengurusan bengkel bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugasan, peraturan, kebersihan dan mengelakkan kemalangan.

ii) Carta pengurusan yang baik adalah seperti berikut :-

iii) Formen akan menyelaraskan kerja-kerja yang dilakukan oleh pelajar secara berkumpulan.

iv) Semasa membuat kerja-kerja amali, aspek yang perlu dititikberatkan adalah ;

a) b) c) d)

pastikan bengkel sentiasa kemas dan bersih amalkan nilai-nilai? murni dalam diri, seperti bertanggungjawab, bekerjasama dan mematuhi peraturan sentiasa mematuhi peraturan keselamatan bengkel pastikan tugasan dijalankan dengan teratur dan sistematik

Mendisipilin. Menyusun atur. bertanggungjawab dan amanah ix) Budaya kerja ialah peradaban yang menjadi amalan semua pekerja dalam sesebuah organisasi x) Contoh budaya kerja adalah : a) b) c) d) mempunyai hubungan baik dikalangan pekerja menjamin mutu kerja yang baik dan produktif sentiasa mengamalkan tabiat kerja yang baik meningkatkan daya keintelektualan dan disiplin diri Amalan 4 M ( Membersih . suis lampu. Menilai) Jadual Kerja Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu Tugas Menyusun dan memeriksa alatan Menyapu lantai dan membuang sampah Menutup tingkap. seperti menepati waktu.v) Mengamalkan? langkah-langkah keselamatan amat penting untuk mengelakkan kemalangan vi) Buku rekod kemalangan dan kecederaan harus disediakan dan diletakkan di dalam bengkel vii) Etika dan budaya kerja mesti diamalkan viii) Etika kerja bermaksud? disiplin dan sikap sesorang terhadap kerja yang dibuat. kipas dan Minggu 1 A B C 2 B C D 3 C D A 4 D A B .

Semangat bekerjasama semasa melakukan ??___________________ dan membersihkan bengkel harus dipupuk di dalam diri 4. gas. _________________ dilantik oleh guru dan terdiri daripada pelajar . plastik. Peraturan ?________________________ semasa didalam bengkel mestilah dipatuhi 3. petrol. gas Semua Jenis Bahan Minak. lekar. cat. Pengurusan _____________________ yang baik dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugasan semasa kerja amali 2. peralatan elektrik Label A B ABC BC Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul . cat. petrol.memadam papan tulis Mengumpul dan meyimpan baki bahan kerja dan projek D A B C Jenis Bahan Pemadam Api Jenis Bahan Pemadam Api Punca Api/Bahan Bakar Air Buih Debu Kering Karbon Dioksida Kayu. thinner. lekar. sampah sarap.kain Minyak. bengkel?????? ??????basah? ??????????????????beracun ?Formen ???????????????????direkodkan ????????? kecederaan????????? kebakaran kecil???????? keselamatan????????? kerja amali?????? kotak pertolongan cemas?????? ? membersih?????????? menyusun atur???????? mendisiplin????????? menilai????????????? ?????????terbakar 1.

Sebarang kehilangan atau kerosakan alatan atau bahan perlu dilaporkan kepada guru untuk _______________ 9. ______________________ dan _____________________________ 7.5. _____________________________________ perlu diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan mudah ??????? diambil apabila berlaku kemalangan atau ____________________________ 10. Amalan 4M yang mesti dipatuhi semasa bekerja di bengkel Kemahiran Hidup ialah ___________________ . Bahan yang mudah ?___________________ ?dan ______________________ mestilah diasingkan dan disimpan di dalam almari yang berkunci 6. Jawab semua soalan dibawah . Alat pemadam api digunakan untuk memadam _______________________ sebelum merebak menjadi besar. Pastikan tangan tidak _______________________________ ?apabila menggunakan peralatan letrik 8. ____________________ . 1 Namakan 4 jenis bahan yang terdapat di dalam kotak pertolongan cemas a) ______________________________________?????? b) ____________________________________ c) ______________________________________?????? d) ____________________________________ .

............................................................ .... Namakan bahan-bahan yang mudah terbakar dan perlu disimpan di dalam almari yang berkunci dan diasingkan daripada sumber api a) ______________________________________?????? b) ____________________________________ c) ______________________________________?????? d) ____________________________________ 4....................................................... Berikan konsep 4M yang perlu diamalkan semasa bekerja di bengkel a) ______________________________________?????? b) ____________________________________ c) ______________________________________?????? d) ____________________________________ 3.............................................. ............2........................ ....................... . .......Tuliskan langkah-langkah menggunakan alat pemadam api berdasarkan rajah yang diberi .............. ................................................................

......... ......... ............................... . ............ 5................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................... .... ................................. ................................................................................... ............................................... ... Lengkapkan carta organisasi maklumat dibawah ...........................................................

Bab 2 Pengenalan Reka Bentuk dan Teknologi i) ii) Reka bentuk ialah susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan produk baru Teknologi ialah pengajian dan pengetahuan dalam usaha masnusia mencipta dan menggunakan pelbagai alat. papan lapis. MDF dan mounting board Kayu Papan tebal Tebal (mm) 38 . sumber.100 Lebar (mm) melebihi 150 3-6 Panjang (mm) . teknik dan sistem untuk menguruskan kehidupan Faktor Reka Bentuk Jenis Bahan dan Pengikat i) Jenis-jenis bahan yang digunakan adalah seperti kayu.

38 38 .38 melebihi 76 antara 75-100 25 hingga 76 3-6 3-4 3-6 Kayu terbahagi kepada 2. skru. Paku panel diguna dalam kerja perabot. Saiz paku ditentukan oleh panjang batangnya. sementara mounting board dihasilkan dari kertas.100 20 . Papan lapis diperbuat daripada beberapa lapisan kayu nipis yang dinamakan vernier. glu dan ribet. MDF ialah jenis gentian yang diperbuat dari serat kayu lembut. ii) Pengikat digunakan untuk mencantumkan bahan kayu atau papan lapis. Skru digunakan bersama pemutar skru rata atau Philips. Skru yang biasa digunakan ialah skru kepala benam dan skru kepala bulat .Papan nipis Beroti Jerjak 10 . Jenis-jenis pengikat adalah seperti paku. Paku kepala rata dibuat darupada keluli lembut dan digunakan untuk kerja am. iaitu a) kayu keras seperti cengal dan jati untuk kegunaan pembuatan perabot dan b)kayu lembut seperti meranti dan nyatoh. Tukul kuku kambing dan tukul warrington diguna untuk membenam paku kedalam kayu.

tukul kuku kambing. . tukul warrington dan gandin kayu.Glu digunakan untuk mencantumkan bahan projek supaya kukuh dan ketat. tolok penanda. pembaris keluli. Glu PVA ( polyvinyl acetate) untuk cantuman kayu tetapi tidak kalis air. sesiku L. tolok serong. gergaji tangan. kikir parut. a) b) c) d) kesesuaian saiz alatan dengan bahan kemahiran menggunakan alatan mudah diperolehi faktor keselamatan Jenis alatan tangan ialah pita pengukur. Alatan Tangan dan Mesin Ciri-ciri pemilihan alatan tangan . Diantara jenis glu yang digunakan adalah glu sentuh untuk mencantum dua bahan yang berlainan jenis seperti kayu dan logam. gergaji puting gergaji lengkung halus.

.

.

Jenis mesin gerudi ialah mesin gerudi mudah alih. mata gerudi pintal dan mesin gerudi lantai .Mesin gerudi digunakan untuk menggerudi kayu. logam nipis atau plastik lembut.

Soalan Latihan 1 .

Proses Reka Bentuk i) ii) Proses reka bentuk melibatkan lukisan projek yang menggambarkan reka bentuk projek dan saiz sebenar projek Lukisan projek dibuat dalam bentuk lakaran tiga dimensi (3D) atau dua dimensi (2D) iii) Lakaran 3D ialah gambaran sebenar projek . Syelek. Contohnya lukisan ortografik Pembinaan projek melibatkan proses mengukur. menanda dan memotong Kemasan merupakan proses akhir dalam penghasilan sesuatu produk. tanggam parit dan tanggam lekap viii) ?Bahan pemasangan yang biasa digunaka ialah engsel. cat sembur dan perekat boleh digunakan vii) Jenis tanggam ialah tanggam temu. cat. breket dan penyangkut . contohnya lukisan oblik dan lukisan isometrik iv) v) vi) Lakaran 2D ialah lakaran objek sebenar dalam 2 atau 3 sudut pandangan.

Reka Bentuk Projek i) Pendokumentasian projek dibuat setelah projek siap. Maklumat yang dikumpulkan perlu direkodkan dan disimpan dengan rapi Mengira kos projek perlu untuk mengetahui kos pengeluaran ii) iii) Kos pengeluaran ialah jumlah wang yang dibelanjakan untuk menghasilkan sesuatu projek iv) Kos pengeluaran terdiri daripada kos bahan. kos upah dan kos overhead .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.