Valea Jijiei (30 mai – 7 iunie 1944) ~ Acţiuni combinate ale trupelor româno-germane în perimetrul de la nord de Iaşi împotriva

trupelor sovietice, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Atacul principal lansat de pe linia Stânca Roznovanu – Prut a întâlnit forme de rezistenţă puternice, organizate de trupele sovietice aduse din Crimeea. Deşi în anumite sectoare sunt înregistrate progrese semnificative, pe ansamblu poziţiile sovietice nu sunt modificate substanţial ceea ce duce la oprirea acţiunilor de luptă. Practic, frontul în această parte rămâne stabil până în momentul 23 august 1944 (D.I.).

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.