Valea Oltului (16-20 octombrie 1916) ~ Lupte derulate în contextul ofensivei lansată de trupele austro-ungaro-germane în Primul Război

Mondial vizând străpungerea trecătorilor din Carpaţi şi deschiderea căii de înaintare spre Bucureşti. Beneficiind de succesul înregistrat în ocuparea Predealului, trupele Puterilor Centrale se concentrează asupra înaintării prin Valea Oltului. Tactica utilizată vizează lansarea ofensivei pe 3 direcţii de înaintare, centrul acţiunilor fiind lăsat în responsabilitatea trupelor speciale de vânători de munte germane. Încă din prima zi de luptă, graţie superiorităţii numerice, dublată de cea a artileriei, forţele inamice reuşesc să ocupe o serie de poziţii în masivul Pietrosu. Contraatacul declanşat de forţele române conduce la reocuparea poziţiilor, soldată cu capturarea unui număr important de prizonieri. Încercările inamice de reluare a poziţiilor eşuează. În acelaşi timp, contraatacurile române, derulate în 20 oct., nu aduc progrese semnificative. Ostilităţile pe acest sector al frontului se transformă într-un război de poziţii, lipsit de acţiuni ofensive. (D.I.)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.