MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

In cadrul acestui proiect s-a realizat proiectarea organizarii de santier aferente unui obiectiv de investitie alcatuit din 8 blocuri identice S+P+4E. Detalii caracteristice obiectiv de investitie: - Teren: o Pamant vegetal de suprafata pana la 0,30 m grosime, slab coeziv, usor (sapat manual), categoria I (sapat mecanizat) – greutate mediu in situ 1200km/mc, afanare dupa executia sapaturii – 28% o Pamant de fundare – argila prafoasa nisipoasa (lut), cu coeziune mijlocie, foarte tare (sapat manual), categoria III (sapat mecanizat) – greutate medie in situ 1900 kg/mc, afanare dupa executia sapaturii – 27% - Structura de rezistena: o diafragme din beton armat monolit in sistem celular o inaltimea de nivel : Hn=2,80 m o plansee din beton armat monolit o fatada din zidarie – blocuri BCA o compartimentare interioara – fasii din BCA - Acoperis: terasa necirculabila - Sistem de fundare o fundatii de tip cuzinet de beton armat si bloc de beton simplu. Pentru proiectarea organizarii de santier au fost parcurse urmatoarele etape: 1. Intocmirea documentatiei economice Pentru intocmirea documentatiei tehnico economica a fost initial realizata o antemasuratoare a proiectului, in urma careia au fost estimate cantitatile de lucrari pentru fiecare articol. Antemasuratoarea s-a realizat pentru urmatoarele stadii fizice: - terasamente, fundatii, subsol, suprastructura, zidarii, tamplarii, tencuieli interioare, pardoseli, finisaje interioare si finisaje exterioare. La realizarea antemasuratorii a fost utilizat indicatorul de norme de deviz pentru incadrarea lucrarilor in categorii, respectiv capitole de lucrari si planurile de sapatura, fundatii, etaj curent si detalii.

C7.Cu datele extrase din antemasuratoare s-au completat formularele C6.  Dimensionarea atelierului de fasonat otel beton. C8 – Listele cuprinzand consumurile de resurse materiale.  Dimensionarea “unitatilor de productie auxiliara” aferente unei “Baze de productie auxiliara. Pentru realizarea proiectului s-au respectat reglementarile in vigoare.  Dimensionarea poligonului de prefabricate.  Dimensionarea depozitului de ciment. Planificarea si organizarea executiei lucrarilor de constructii :      Tabel pentru stabilirea ritmurilor de executie si a formatiilor de lucru. Planificarea executiei lucrarilor prin metoda Potentialelor – MPM.  Dimensionarea depozitului de BCA la nivel de obiect de constructie.  Depozitul de agregate. 2.  Determinarea populatiei santierului si structura sa – Stabilirea dotarilor social administrative pentru organizarea de santier. Planificarea executiei lucrarilor prin metoda in lant (grafic).  Dimensionarea centralei de mortare.  Dimensionarea centralei de betoane. Planificarea executiei lucrarilor prin metoda succesiunii (grafic).lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari. respectiv formularul F3. Aprovizionarea cu BCA:  Elaborarea graficului diferential.  Grafic integral de consum si aprovizionare. .  Spatii de depozitare material.  Stabilirea cantitatilor de lucrari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful