Societatea Comercială

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ
Izolatoare compozite pentru LEA 110 kV

S.T. nr : 9
Rev. Data 0 1999 1 2004 2 2010

ELECTRICA S.A Bucureşti

Nr.pag : 6

CUPRINS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Generalităţi Standarde ............................................................................................................ ................................................................................................................ 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6

Condiţii de exploatare ......................................................................................... Caracteristici tehnice şi constructive .................................................................... Alte caracteristici şi condiţii ................................................................................ Teste şi acceptări .................................................................................................. Piese de schimb pentru perioada post garanţie .......................................................

Scule şi dispozitive pentru exploatare şi întreţinere ................................................

10. Documentaţii, manual de întreţinere şi exploatare ................................................. 11. Garanţii ................................................................................................................... 12. Postgaranţii ............................................................................................................. 13. Alte condiţii ............................................................................................................ Anexa 1 .........................................................................................................................

Elaborat : SC ELECTRICA SA

Biroul Tehnic – ing. Adina Neagu

Data aprobării : Aviz CTS nr. 866/07.09.2010

Data intrării în vigoare : 07.09.2010

metode de încercare şi criterii de acceptare − Încercarea la perturbaţii radioelectrice a izolatoarelor de înaltã tensiune − Tehnici de încercare la înaltã tensiune. 2 .1. 2.1. Metode de încercare şi criterii de acceptare − Izolatoare compozite pentru linii aeriene cu tensiunea nominalã mai mare de 1 000 V. Izolatoarele se vor utiliza pentru lanţuri de susţinere şi de întindere a conductoarelor. Specificaţia tehnică se referă la achiziţionarea de izolatoare compozite tip tijă pentru echiparea liniilor electrice aeriene şi staţiilor de transformare de 110 kV.3. Partea 3: Definiţii şi prescripţii pentru încercări la locul de montaj − Normativ privind alegerea izolaţiei. Partea 2: Ghid de aplicare − Ghid pentru alegerea izolatoarelor în condiţii de poluare − Încercãri la poluare artificialã ale izolatoarelor de înaltã tensiune utilizate în reţelele de curent alternativ − Izolatoare pentru linii aeriene cu tensiune nominalã mai mare de 1000 V. Partea 1: Clase de rezistenţã şi asamblãri de capãt standardizate − Izolatoare compozite pentru linii aeriene cu tensiunea nominalã mai mare de 1 000 V. Partea 2: Caracteristici dimensionale şi electrice − Coordonarea izolaţiei. Izolatoarele vor corespunde următoarelor standarde şi norme : SR CEI 61109:1996 SR EN 61466-1:2003 SR EN 61466-2:2003 SR EN 60071-1:2006 SR EN 60071-2:1999 SR CEI 60815:1994* SR EN 60507:1996* SR EN 60383-2:1996 − Izolatoare compozite pentru linii aeriene de curent alternativ de tensiune nominalã peste 1000 V. în cazul în care furnizorul va justifica clar în oferta sa diferenţele între standardele adoptate şi cele de referinţă. GENERALIT ĂŢ I 1.1. principii şi reguli − Coordonarea izolaţiei. Partea 1: Definiţii. Oferta trebuie însoţită de o copie în limbile engleză şi franceză a respectivului standard adoptat.2. Definiţii. Izolatoarele care îndeplinesc cerinţele altor standarde autorizate vor fi acceptate dacă: aceste documente au prevederi de calitate egale sau mai bune decât standardele menţionate la punctul 1. Partea 2: Sisteme de mãsurare − Tehnici de încercare la înaltã tensiune. Partea 2: Lanţuri de izolatoare şi lanţuri de izolatoare echipate pentru sisteme de curent alternativ. Izolatoarele trebuie fabricate în condiţiile de asigurare a calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008. coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor SR EN 60437:2003 SR EN 60060-2:2003 SR EN 60060-3:2006 NTE 001/03/00 2. Definiţii. 2. ST ANDARDE 2.

Notă: (* .(+400C) . fără defecţiuni sau pentru mentenanţa izolatorului. ALTE CARACTERISTI CI Ş I CONDI Ţ II 5. Caracteristicile reţelei : . 2000 m 3.18 kW/m2 . 3.radiaţia solara maximă : 1. Dacă există materiale sau auxiliare care nu au fost menţionate în specificaţie.temperatura mediului ambiant : (-350C) .1.5. dar sunt necesare pentru o bună funcţionare. Izolatoarele vor fi din materiale compozite Caracteristicile tehnice ale izolaţiei conform Anexa 1.1.Frecventa nominala : 50 Hz. CONDI Ţ II DE EXPLOATARE 3. 4. acestea vor fi furnizate fără o cerere concretă a beneficiarului. .1. Altitudine : . 30 ani. Locul de montaj : . 5.aplicabile şi pentru izolatoare compozite). 5. CARACTERISTICI TEHNICE Ş I CONSTRUCTIVE 4.Tensiunea cea mai ridicata a reţelei : 123 kV. Condiţii de poluare: gradul de poluare al zonei va fi doi.3.2.6. 3 .grosimea maximă a stratului de gheaţă : 20 mm 3.max.4) 3. . respectiv patru (conform SR CEI 60815:1994) 3.2. trei. Modul de fixare la capete: Tijă dreaptă în linie cu găuri de 23 mm diametru şi coarne metalice de protecţie cu diametrul tijei de 22 mm funcţie de tipul izolatorului sau ochi alungit (eye) la partea superioară şi nucă (tongue) la partea inferioară.exterior 3.umiditate relativă a aerului : 100% .4. Condiţii meteorologice : . Durata de viaţă : min. Izolatoarele care îndeplinesc cerinţele prezentei Specificaţii Tehnice trebuie furnizate cu toate cele necesare unei bune utilizări.Modul de tratare a neutrului : reţea cu neutrul legat efectiv la pământ (factor de defect cu pământul Ke = 1.

Furnizorul va întocmi lista pieselor de schimb pentru toată durata de viaţă a izolatoarelor. LIVRARE. 8.1.1. Izolatoarele se vor livra în stelaje sau lăzi din lemn sau alte ambalaje acceptate de cumpărător. 4 . TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 9. SCULE ŞI DISPOZITIVE PENTRU EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE 8. conform programului propus de ofertant şi stabilit prin contract. 7. Sculele şi dispozitivele vor fi incluse în cotaţia izolatoarelor. 9.certificat de calitate a lotului şi declaraţie de conformitate a produsului cu anumite standarde sau alte documente normative (va fi cerută în fazele precontractuale şi contractuale).6. Izolatoarele vor fi testate conform prevederilor SR CEI 61109:1996 în prezenţa a 2 reprezentanţi ai cumpărătorului pe o perioadă care se va conveni prin contract. dacă este cazul. TESTE ŞI ACCEPTĂRI 6.1. Încercările de recepţie la furnizor vor consta în următoarele probe (conform SR CEI 61109:1996): Identificarea izolatoarelor Examinarea vizuală Verificarea dimensiunilor Verificarea sistemului de cuplaj Verificarea sarcinii mecanice specificate Verificarea galvanizării Încercarea de ţinere la impuls de tensiune de trăsnet în mediu uscat Încercarea la frecvenţă industrială în mediu umed (sub ploaie) Încercarea de ţinere la impuls de tensiune de comutaţie în mediu umed (sub ploaie) Numărul de izolatoare care se vor încerca se va stabili conform SR CEI 61109:1996. cu 30 zile înaintea începerii acestora. Piesele de schimb vor fi incluse în cotaţia izolatoarelor. Izolatoarele vor fi însoţite de : . PIESE DE SCHIMB PENTRU PERIOADA POST GARANŢIE 7.1. dacă este cazul. Furnizorul va întocmi lista sculelor şi dispozitivelor necesare în exploatare. MANUAL DE ÎNTREŢINERE ŞI EXPLOATARE 10.1. Programul desfăşurării testelor va fi transmis de către furnizor cumpărătorului. 10. DOCUMENTAŢII.

de asemenea.încercarea la îmbătrânire. conform SR EN 60507:1996. cuprinzând: . GARANŢII 11.încercarea la arc de mare putere. furnizorul va prezenta următoarea documentaţie suplimentară: a) Lista de referinţe de la primele livrări.buletin de încercări individuale. scule şi dispozitive necesare pentru montajul şi întreţinerea izolatorului NOTĂ: O încredere mai mare în încercările efectuate de către furnizor se va obţine. exploatarea şi întreţinerea izolatorului d) utilaje. prin demonstrarea conformităţii laboratorului cu prevederile din Standardul European EN 45001 din domeniul încercării. POST GARANŢII 12. conform SR CEI 61109:1996 Secţiunea 3 şi Anexa A. montajul. să solicite prezenţa unui delegat al furnizorului cu care să se analizeze cauzele şi să se stabilească măsurile de remediere.încercarea de perturbaţii radio. ALTE CONDIŢII 13. după expirarea garanţiei.Conform fişei caracteristicilor tehnice. 12. Pentru compararea tehnică a ofertelor. conform SR EN 60437:2003. cantităţi şi locul de instalare b) Un set de buletine de încercări de tip conform SR CEI 61109:1996 c) Un set suplimentar de buletine. . conform SR CEI 61109:1996 Anexa C.încercarea sarcină-timp a miezului.1 Cumpărătorul îşi rezervă dreptul ca. 5 . . . 11.încercarea la poluare artificială.1. în cazul unor deficienţe repetate. . .cartea tehnica care va cuprinde: a) toate caracteristicile nominale b) desene cu indicarea cotelor principale c) instrucţiuni privind transportul.1. 13. pe ani. în cazul în care se livrează un lot recepţionat la furnizor de către reprezentanţii beneficiarului se va ataşa şi buletinul de încercări de recepţie (încercări de lot)..

n): Valoarea de vârf a ITT standardizat (1. 3. sub ploaie un minut Sarcina mecanică încercare/rupere Lungimea minimă a liniei de fugă pentru zonele de poluare: I II III IV Garanţie de la data livrării Garanţie de la data P.Tensiune nominală de ţinere la impuls de trăsnet (Utinere. 50 Hz valoare efectivă.0 2. FIŞA GHID CU CARACTERISTICILE TEHNICE GENERALE ALE IZOLAŢIEI LINIILOR ELECTRICE AERIENE CU TENSIUNEA NOMINALĂ DE 110 kV Nr.polaritate pozitivă şi negativă Tensiunea nominală de ţinere la încercare de scurtă durată cu frecvenţă industrială. 6 . aplicat izolaţiei respective de un număr de ori. pe o perioada de minimum 5 ani. SR EN 60071-2:1999 şi NTE 001/03/00: .M.Tensiune de 50% conturnări a unei izolaţii (U50%) la ITT este valoarea de vârf a unui impuls de tensiune de trăsnet standardizat (1.5 3. Notă: * .2/50 µs ) care. 5.: Conform SR EN 60071-1:2006. 690 230 min 70/120 1.6 2.F. ANEXA 1. produce conturnarea acesteia în 50 % din cazuri. Crt.valoare de vârf Tensiunea de conturnare U50% . 4*. A se vedea Anexa 1. 24 8.valoare nestandardizată Obs. 9. Tensiunea cea mai ridicată pentru echipament Um Tensiunea nominală de ţinere la impuls de trăsnet. 7.1 min. 6. .I. kVef kVef kVmax kVmax kVef kN cm/kV cm/kV cm/kV cm/kV luni luni Solicitat 110 123 550 max.2/50µs . 2.d) Informaţii de la utilizatori privind comportarea în exploatare a izolatoarelor oferite.2/50 µs ) prescrisă pentru echipament. care caracterizează izolaţia acestui echipament în ceea ce priveşte încercările de ţinere. unda 1. 30 min. 1. Tensiunea nominală Caracteristici U.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful