Femei care ajută alte femei slait 1

FEMEI CARE AJUTĂ ALTE FEMEI

Dicţionarul Webster defineşte termenul de mentor ca fiind un consilier sau instructor de încredere.

- susținere spirituală; - rugăciune; - a vorbi și a asculta; - construirea unei relații și a unei prietenii.

17 (parafrazare) . 27.” Prov.“Cum fierul modelează fierul. tot la fel o femeie o modelează pe cealaltă.

“Să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru. pe care o avem împreună şi voi şi eu. 1 .” Rom . 12 . prin credinţa.

.

o persoană care să-ţi împărtăşească ideile despre viaţă . o femeie cu experienţă în domeniul tău. o mamă în vârstă pentru a te călăuzi în creşterea copiilor. Lasă-l pe Dumnezeu să aleagă mentorul pe care-l cauţi. muncă şi ţinte personale.Caută ajutorul lui Dumnezeu. . Roagă-te ca Dumnezeu să te conducă la persoana potrivită.

încurajării şi rugăciunii . empatiei . afirmării.1 – Doreşte să ajute şi să inspire 2 – Crede în valoarea unei persoane 3 – Are reputaţie bună pentru dezvoltarea altora 4 – Dedică timp şi energie 5 – Are cunoştinţe actualizate 6 – Are o atitudine pozitivă de învăţare 7 – Demonstrează deprinderi importante de îndrumător 8 – Este un model pentru slujire şi o viaţă sănătoasă 9 – Are darul ascultării.

.

.

.

.

.

.

El ştie totul şi dacă începi această relaţie împreună cu Dumnezeu vei avea siguranţa că eşti în mâinile Sale.Dumnezeu nu aşteaptă ca tu să fii un bun mentor prin tine însăţi. . Roagă-te zilnic pentru călăuzire divină pentru a fi un bun model.

“ Proverbe 31:26 ”să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi.” 1 Timotei 1:16 . să fiţi răbdători cu toţi.“ 1 Tesaloniceni 5:14 ”Dar am căpătat îndurare. pentru ca Isus Hristos să-Şi arate în mine cel dintâi toată îndelunga Lui răbdare. ca o pildă celor ce ar crede în El. să sprijiniţi pe cei slabi. în urmă. ca să capete viaţa veşnică.“Ea deschide gura cu înţelepciune. şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă.

Shortcut to 165663763_7758e1eb81[1].lnk .

Ce faci dacă se strică relaţia ? .

ci mai degrabă ne conduce către o relaţie de dependenţă faţă de El. nu ne oferă o poziţie sau un loc special pe acest pământ.“Faptul că Îl chemăm neîncetat pe Hristos în vieţile noastre .” PP 24 .

.

.

.

” Ps. 84.“Domnul nu lipseşte de nici un bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană . 11 .

.

.

.

.

.

.

Călcaţi pe urmele mele. 1 Corinteni 11:1 . întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos.

.

.

.

Pentru că odată în viaţa ta ai fost într-o situaţie asemănătoare. cât de tolerant ai fost cu cei slabi şi cu cei puternici.” George Washington Carver . câtă compasiune ai arătat faţă de cei în vârstă. câtă simpatie ai arătat faţă de cei în dificultate.“Succesul în viaţă depinde de cât de amabil ai fost cu tinerii.

– Am o mare lucrare de făcut şi nu pot să mă cobor - .

Maratonul din Atlanta .

.

• În această lucrare.” Chemaţi să fim diferiţi cap. beneficiaţi de educaţia şi de experienţa lor. Când colaboraţi cu aceste fiinţe cereşti. Pe măsură ce veţi încerca să învăţaţi despre nevoile uriaşe ale oamenilor. voi sunteţi ajutoarele Domnului. • Aflaţi nevoile celorlalţi! Această cunoaştere stimulează empatia. acceptare şi încurajare. care este baza lucrării eficiente. îngerii îşi pot îndeplini misiunea. Ei pot vorbi prin glasul vostru şi pot lucra prin mâinile voastre.16 . Prin voi.• “Organizaţi-vă în grupuri mici şi căutaţi căi în care să puteţi sluji comunitatea socială în care trăiţi. Lucrând împreună veţi dobândi un simţământ de unitate. veţi deveni mai puţin centraţi pe sine şi mai plini de compasiune pentru problemele disperate ale celorlalţi.