KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SUKATAN PELAJARAN
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

v vii ix 1 4 5 I. 8 16 20

BAHASA CINA

2001

II. III.

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

i

              v vii .