LỜI CẢM ƠN

Thực tập là quá trình tham gia học hỏi, so sánh, nghiên cứu và ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế công việc ở các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Báo cáo thực tập vừa là cơ hội để sinh viên trình bày những nghiên cứu về vấn đề mình quan tâm trong quá trình thực tập, đồng thời cũng là một tài liệu quan trọng giúp giảng viên Học viện kiểm tra đánh giá quá trình học tập và kết quả thực tập của mỗi sinh viên. Để hoàn thành báo cáo thực tập này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - Ban Giám đốc, các giảng viên của Học viện Hành chính cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy, không chỉ truyền thụ cho tôi những kiến thức nền tảng mà còn là đạo đức hành chính và tinh thần của một công chức tương lai. - TS.Hà Quang Thanh, Trưởng Bộ môn Khoa học Hành chính và Văn bản - Công nghệ Hành chính-Trưởng Đoàn thực tập số 7, ThS. Nguyễn Xuân Tiến, giảng viên phụ trách Đoàn thực tập số 7, ThS. Phan Ngọc Tú - giảng viên hướng dẫn đoàn thực tập số 7 đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo tôi trước và trong quá trình thực tập, xây dựng báo cáo. - Các cô chú, anh chị đang công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh đã quan tâm, giúp đỡ, tin tưởng tạo điều kiện cho tôi tiếp xúc với công việc của quý cơ quan. Xin chân thành cảm ơn! TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2009 Sinh viên thực tập Lê Thanh Xuân Huy