You are on page 1of 9

(Department Of Social Welfare)

Jabatan Kebajikan Masyarakat

Sejarah Jabatan Kebajikan Masyarakat

(JKMM) telah ditubuhkan dalam tahun 1946.

Di dalam jangka masa 57 tahun, JKMM telah mengalami evolusi dalam memenuhi peranannya di dalam pembangunan negara.

Bermula dengan penglibatan menangani pelbagai masalah yang timbul akibat Perang Dunia Kedua, peranan dan fungsi Jabatan ini telah berkembang kepada perkhidmatan pencegahan dan pemulihan dalam isu-isu sosial serta pembangunan masyarakat.

JKM telah di tempatkan di bawah beberapa Kementerian:


Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaya
1946 1951

1952 1955

Kementerian Perusahaan dan Perhubungan Sosial

1956 1957

Kementerian Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat


Kementerian Buruh dan Kebajikan Masyarakat

1958 1959

1960 1962

Kementerian Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat

Kementerian Buruh dan Kebajikan Masyarakat


1963

1964

JKM telah dipertingkatkan kepada Kementerian Kebajikan Am. Skop perkhidmatan diperluaskan dan struktur organisasi dimantapkan.

1982

Kementerian Kebajikan Am ditukarkan nama kepada Kementerian Kebajikan Masyarakat Malaysia. Perkhidmatan pembangunan sosial diperkukuhkan dengan pengwujudan perkhidmatan perkembangan sosial.

1990

JKM ditukarkan kepada Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat mulai 27 Oktober. JKM merupakan salah satu Jabatan di bawah Kementerian tersebut Salah satu jabatan kerajaan yang memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial ke arah mewujudkan masyarakat penyayang dan masyarakat maju selaras dengan Wawasan 2020. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat telah digabungkan dengan Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dengan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan salah satu Jabatan di bawah Kementerian tersebut.

2004

Peranan
membantu kerajaan menangani masalah dalam masyarakat terutama berkaitan dengan kebajikan sosial mereka. (kes anak angkat) Memberi perlindungan pemulihan dan kepada kumpulan sasar Jabatan. Membangunkan masyarakat melalui perubahan sikap dan peningkatan keupayaan untuk berdikari. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkhidmatan kebajikan dan pembangunan sosial yang profesional dan perkongsian tanggungjawab yang strategik.

Perkhidmatan JKM
Kanak-kanak Warga emas
Perlindungan Pusat aktiviti warga emas, home help Perlindungan tempat tinggal Pendaftaran OKU, kaunseling, PDK Bantuan, perlindungan

Orang papa
Orang kurang upaya Mangsa bencana Komuniti

Unit khidmat penyayang Memulihkan tingkah laku, kognitif dan emosi

Kaunseling & psikologi

Rujukan
http://www.jkm.gov.my/index.php?lang=m s http://1k1group2smksultanahbahiyah.blog spot.com/2011/04/peranan-jabatankebajikan-masyarakat.html