You are on page 1of 14

TRNG I HC TI CHNH - MARKETING

KHOA K TON KIM TON

TIU LUN .

TN TI: .

Sinh vin thc hin:

Phm L Nhn

Ging vin hng dn:

ThS. L Quang Mn

Phn 1
KHI QUT V HOT NG CA CNG TY TRCH NHIM HU HN DC PHM HANPHARMA
1.1 QU TRNH HNH THNH V PHT TRIN CA CNG TY TNHH DC PHM HANPHARMA
1.1.1 Qu trnh hnh thnh ca cng ty TNHH dc phm Hanpharma Thnh ph H Ch Minh l mt trong cc thnh ph c tc pht trin kinh t nhanh nht ca c nc, ni y va l trung tm kinh t, gio dc, vn ho, khoa hc cng ngh quan trng ca pha Nam ni ring v c nc ni chung m cng l thnh ph nm ngay trung tm ca min ng Nam B v Ty Nam B . Thnh ph H Ch Minh l th ng dn nht ca c nc v gi vai tr u tu kinh t ca c Vit Nam, l ni thu ht vn u t ca nc ngoi, vi nhiu khu cng nghip hin i, v l ni c giao thng thun li n khp cc khu vc trong c nc v c nc ngoi. Cng l mt doanh nghip nc ngoi nng ng, c ngun gc t Hn Quc, nm bt c vi x hi ngy cng pht trin, mc sng ca ngi dn ni Thnh ph H Ch Minh ni ring v c nc Vit Nam ni chung s ngy mt tng. Khi , nhu cu v chm sc c nhn s ngy cng c tng cao. Vi mong mun mi ngi s c mt sc kho tt, chng ti n Vit Nam v m cng ty con ti y vi tn gi : Cng ty TNHH dc phm Hanpharma. Cng ty TNHH dc phm Hanpharma thuc m hnh cng ty TNHH 02 thnh vin tr ln, c thnh lp vo ngy 12/03/2010 theo giy php s v chnh thc i vo hot ng vo thng 07/2011. Giy chng nhn ng k kinh doanh s : 0309838527 do S KHT TPHCM cp ngy 12 thng 03 nm 2010 . Giy chng nhn t tiu chun Thc hnh phn phi thuc tt (GDP) s 2204/GDP do S Y t TPHCM cp ngy 30/08/2011. Theo , cng ty TNHH dc phm Hapharma c nhng c im sau: Tn cng ty : o Ting Vit: CNG TY TNHH DC PHM HN o Ting Anh: HAN PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED Tn giao dch vit tt: HAN PHARMA CO.,LTD Lnh vc hot ng: Kinh doanh thuc

a im tr s chnh: S 7A ng Tng Bt H, Phng 12, Qun 5, Tp.HCM Tel: (84-8) 39571835 Fax: (84-8) 38555377 Email : marketing@hanpharma.com.vn Website: www.hanpharma.com.vn Vn iu l ban u l 2 t VN do cng ty m u t . By gi m rng kinh doanh nn vn iu l hin nay l 6 t VN. 1.1.2 Qu trnh pht trin ca cng ty TNHH dc phm Hanpharma: Cng ty TNHH dc phm Hanpharma thnh lp trong bi cnh nn kinh t ca Vit Nam ang hi nhp vo kinh t th gii mt cch mnh m . Nm 2010 l nm m Vit nam ang gi chc ch tch ASEAN v cng trong nm ny t chc nhiu cuc hp mang tm nh hng mnh n nn kinh t. Trong khong thi gian ny, chnh ph Vit Nam c nhiu u i thu ht vn u t t nc ngoi (FDI) nn vic ng k m chi nhnh ti Vit Nam ca cng ty dc phm Hanpharma gp nhiu thun li. Ban u mi gia nhp vo th trng Vit Nam gp nhiu kh khn do phi i mt vi nhiu i th cnh tranh xut hin t lu trong nc. Nhng vi s nhy bn, sng to, cng ty ra cc k hoch pht trin kinh doanh cho tng thi im vi mc tiu, ni dung v bc i c th, tp trung nng cao thng hiu, to uy tn vi khch v m rng qung b v cht lng ca cc dc phm m cng ty phn phi.n nay, tnh hnh hot ng ca cng ty i vo n nh, nhiu ngi, cng ty bit n Hanpharma l mt knh phn phi thuc c uy tn v cht lng. Hin nay, cng ty u t thm m rng th trng, o to nhn lc v khng ngng nng cao tnh cnh tranh, mc ch hng u l em n s tt nht cho khch hng .

1.2 CHC NNG V NHIM V CA CNG TY TNHH DC PHM HANPHARMA


1.2.1 Chc nng ca cng ty TNHH dc phm Hanpharma Cng ty TNHH dc phm Hanpharma l mt doanh nghip chuyn phn phi trn ton quc cc sn phm thuc tn dc c sn xut ti Vit Nam v nhp khu t nc ngoi. Chng ti lun ch trng quy trnh phn phi thuc m bo theo yu cu Thc hnh tt phn phi thuc, GDP, tt c cc sn phm c sn xut t tiu chun GMP-WHO/GLP/GSP. 1.2.2 Nhim v ca cng ty TNHH dc phm Hanpharma

sn phm m doanh nghip phn phi c th trng trong nc chp nhn v tin tng th doanh nghip phi thc hin nhng nhim v c th sau: M rng knh phn phi n mi khu vc trong c nc d l cc vng su vng xa Lin kt, hp tc vi cc bnh vin ln nh t Bc, Trung, Nam Thc hnh tt phn phi thuc theo tiu chun GDP Ch phn phi cc sn phm c sn xut t tiu chun GMPWHO/GLP/GSP Bo ton v pht trin ngun vn ca Cng ty To ngun thu cho ngn sch ca a phng cng nh ngn sch Nh nc bng vic ng thu y , Pht huy quyn lm ch tp th ngi lao ng, chm lo i sng vt cht, tinh thn ngi lao ng Thc hin tt cc chnh sch v lao ng tin lng theo quy nh ca Nh Nc Chp hnh cc quy nh ca Nh Nc trong lnh vc hot ng kinh doanh sn xut nh php lnh: Hp ng kinh t, Hp ng lao ng Lun ly sc kho ca ngi tiu dng v li nhun ca nh sn xut thuc t ln hng u Thng xuyn nng cp, i mi cc phng tin k thut nh xe ti, nh kho, phc v khch hng ngy mt tt hn Xut pht t c th ring ca ngnh phn phi thuc l uy tn, tin cy . V vy mun tn ti v pht trin lu di th i hi tt c cn b cng nhn vin trong cng ty t ban lnh o n tng nhn vin phi lun qun trit nhim v ca mnh, khng ngng phn u trao di chuyn mn nghip v, tit kim thi gian giao hng, nng cao tin cy t khch hng t tng li nhun, ci thin i sng vt cht cho ngi lao ng. chnh l c s DN c sc mnh cnh tranh v ng vng trn th trng.

1.3 T CHC, QUN L B MY CA CNG TY


Cng ty c b my t chc qun l tng i gn nh gm cc phng, ban, b phn c nhim v c th nhng vn c mi quan h cht ch vi nhau trong qu trnh qun l v iu hnh hot ng. Cng ty mang li nhiu hiu qu kinh t ng k nh m hnh qun l ny.

Nhn s ti thi im hin nay 31/03/2013: tng s lao ng ti cng ty l 98 ngi. i ng cn b, cng nhn vin c trnh , nng lc cao v lun tm huyt vi cng ty. Dc Phm Hn xc nh con ngi l ngun vn cao qu nht to ra gi tr ca doanh nghip v x hi. Chnh sch lng thng Chnh sch tin lng c s dng nh l n by kinh t quan trng lm ng lc thc y sng to, kch thch ngi lao ng tch cc lm vic, hon thnh tt cng vic c giao ,tng nng sut lao ng, gia tng sn lng v th phn, tng hiu qu sn xut kinh doanh ca cng ty. Ngoi cc t khen thng trong cc dp l, tt ca quc gia v k nim thnh lp cng ty . Dc Phm Hn cn c nhng chnh sch thng t xut vi cc c nhn v tp th c nhng ng gp ni bt hoc c nhng thnh tch ni bt trong vic trin khai thc hin cc ch trng, chnh sch ca cng ty, c nhng tng v gii php sng to mang li hiu qu trong vic pht trin cng ty. Tt c nhn vin ca Dc Phm Hn u c hng tr cp x hi ph hp vi lut lao ng.

Hng nm, Dc Phm Hn t chc cho ngi lao ng i tham quan, ngh mt, khuyn hc cho con em h, tng qu cho ngi lao ng trong cc dp l, tt, sinh nht, kp thi gip , h tr khi c kh khn. Cng ty thc hin cc chnh sch t thin x hi, t chc phong tro vn ha, vn ngh, th dc, th thao. Chnh sch o to, hun luyn. o to v pht trin nhn vin l mt trong cc cng tc u tin ca Dc Phm Hn. Chnh sch o to ca Dc Phm Hn c mc tiu xy dng v pht trin i ng nhn vin thnh tho v nghip v, c o c trong kinh doanh, chuyn nghip trong phong cch lm vic v nhit tnh trong phc v khch hng. Lun to iu kin nhn vin pht trin v hc hi c nhiu kinh nghim khi lm vic ti cng ty . Lun lng nghe kin v khuyn khch nhn vin a ra tng sng to, chia s thng tin v kin thc. Lun a ra nhng k hoch o to, h tr nhn vin xy dng k hoch pht trin c nhn, va gip nhn vin pht trin ngh nghip va t nhng mc tiu c nhn ca mnh . Marketing i ng tr, sng to, nng ng, c trnh chuyn mn v bn lnh thng trng. Mt i ng marketing lnh ngh, lun a ra nhng tng ln xy dng nhng chin lc kinh doanh ng n. Mt i ng nhn vin si ni, vui v, nhit huyt lun th hin nim am m v sn sng cng hin cho cng vic marketing ca cng ty. Ht mnh trong cng vic, chm sc v mang li nhng gi tr cng thm cho khch hng, i tc, ng thi mang li nhng gi tr cao cho cng ty v cho x hi. Ti chnh K ton m bo tnh hnh ti chnh lnh mnh, hiu qu, chnh xc, y , kp thi. Hiu qu t hot ng ti chnh c khai thc da trn nhng li th sn c. Khai thc tt mi quan h vi cc Ngn hng. Hon thin cc quy ch qun l ti chnh.

Kin ton b my v cng tc t chc k ton. Tun th cc quy nh ca php lut

1.4 C IM T CHC CNG TC K TON TI N V


1.4.1 M hnh t chc b my k ton ca cng ty T chc b my k ton l mt trong nhng ni dung quan trng hnh u trong t chc cng tc ca doanh nghip. Cn c vo khi lng cng vic sn xut kinh doanh, cng ty t chc b my k ton theo hnh thc tp trung, ton b cng vic cn x l v thng tin trong ton cng ty c thc hin phng K ton. Phng K ton tin hnh cc cng vic nh: kim tra, phn loi chng t, k ton ghi s tng hp v chi tiu lp bo co k ton. 1.4.2 B my k ton ca cng ty K ton trng (K ton tng hp)

K ton cng n

K ton Thu

K ton Kho

Th Qu

Th kho

Chc nng v nhim v tng b phn: K ton trng ( kim K ton tng hp ): c nhim v iu hnh, t chc cng tc K ton trong Cng ty, chu trch nhim trc Cng ty v hot ng ca cc nhn vin k ton, lp k hoch ti chnh, nh mc vn lu ng, huy ng cc ngun vn, gim st s dng vn, t chc thanh ton, trch v s dng cc loi qu trong Cng ty

mt cch hp l. Trong trng hp cng ty ny K ton trng va l K ton tng hp nn m nhn thm vai tr, cng vic ca mt k ton tng hp l theo di hch ton tng hp ton b cc nghip v kinh t pht sinh trn c s s ti liu ca cc k ton vin cung cp. Sau tp hp CPSX v tnh gi vn hng bn. Th kho: theo di xut- nhp vt t hng ngy, thng, qu, nm . Th kho c trch nhim kim k, ln bo co cho k ton trng. Th qu: qun l trc tip qu tin mt, thc hin thu chi tin mt, ghi chp hng ngy vo s qu. Cui thng, qu, nm , gim c v k ton trng s xung kim tra . Sau , th qu s lp bo co qu tin mt theo nh k. K ton cng n: nhn hp ng kinh t ca cc b phn bao gm kim tra ni dung, cc iu khon trong hp ng c lin quan n iu khon thanh ton; thm m khch hng, m nh cung cp mi v Solomon i vi m khch hng mi; sa m trn i vi khch hng, nh cung cp c s chuyn nhng hoc thay i; vo m hp ng trong phn mm qun l Ti chnh k ton theo di theo tng hp ng ca tng khch hng. Nhn ngh xc nhn cng n vi khch hng, nh cung cp, xc nhn (Release) ho n bn hng, chng t thanh ton, kim tra cng n, K ton thu: trc tip lm vic vi c quan thu khi c pht sinh; kim tra i chiu ho n GTGT vi bng k thu u vo, u ra ca tng c s; hng thng lp bo co tng hp thu GTGT u ra ca ton Cng ty, phn loi theo thu sut; theo di bo co tnh hnh np ngn sch, tn ng ngn sch, hon thu ca Cng ty, lp h s hon thu khi c pht sinh, hng thng ng chng t bo co thu ca c s, ton Cng ty; kim tra bo co tnh hnh s dng ho n thu bo co cc thu;.. K ton kho: thc hin vic lp y & kp thi cc chng t nhp, xut hng ho khi c cc nghip v pht sinh; theo di cng n nhp xut vt t, lp bin bn xc minh cng n theo nh k ( hoc khi c yu cu), np v k ton cng n; tnh gi nhp xut hng ho, lp phiu nhp xut v chuyn cho cc b phn lin quan; kim tra cc ho n nhp hng t cc nh cung ng, x l tt c cc trng hp thiu ht hng ho theo quy nh;. 1.4.3 Hnh thc s k ton p dng ti cng ty TNHH dc phm Hanpharma Cng ty TNHH dc phm Hanpharma l doanh nghip t nhn v hch ton c lp, c p dng theo hnh thc k ton nht k chung. Cc s sch, biu mu theo hng dn ca ch K ton do B Ti Chnh ban hnh theo quyt nh s 48/2006/QBTC ngy 14/09/2006.

-Nguyn tc, c trng c bn ca hnh thc k ton Nht k chung : c trng c bn ca hnh thc k ton Nht k chung: Tt c cc nghip v kinh t, ti chnh pht sinh u phi c ghi vo s Nht k, m trng tm l s Nht k chung, theo trnh t thi gian pht sinh v theo ni dung kinh t (nh khon k ton) ca nghip v . Sau ly s liu trn cc s Nht k ghi S Ci theo tng nghip v pht sinh. Hnh thc k ton Nht k chung gm cc loi s ch yu sau:

S Nht k chung, S Nht k c bit; S Ci; Cc s, th k ton chi tit.

- Trnh t ghi s k ton theo hnh thc k ton Nht k chung (Biu s 01) (1) Hng ngy, cn c vo cc chng t kim tra c dng lm cn c ghi s, trc ht ghi nghip v pht sinh vo s Nht k chung, sau cn c s liu ghi trn s Nht k chung ghi vo S Ci theo cc ti khon k ton ph hp. Nu n v c m s, th k ton chi tit th ng thi vi vic ghi s Nht k chung, cc nghip v pht sinh c ghi vo cc s, th k ton chi tit lin quan. Trng hp n v m cc s Nht k c bit th hng ngy, cn c vo cc chng t c dng lm cn c ghi s, ghi nghip v pht sinh vo s Nht k c bit lin quan. nh k (3, 5, 10... ngy) hoc cui thng, tu khi lng nghip v pht sinh, tng hp tng s Nht k c bit, ly s liu ghi vo cc ti khon ph hp trn S Ci, sau khi loi tr s trng lp do mt nghip v c ghi ng thi vo nhiu s Nht k c bit (nu c). (2) Cui thng, cui qu, cui nm, cng s liu trn S Ci, lp Bng cn i s pht sinh. Sau khi kim tra i chiu khp ng, s liu ghi trn S Ci v bng tng hp chi tit (c lp t cc S, th k ton chi tit) c dng lp cc Bo co ti chnh. V nguyn tc, Tng s pht sinh N v Tng s pht sinh C trn Bng cn i s pht sinh phi bng Tng s pht sinh N v Tng s pht sinh C trn s Nht k chung (hoc s Nht k chung v cc s Nht k c bit sau khi loi tr s trng lp trn cc s Nht k c bit) cng k. 1.4.4 H thng ti khon s dng Hin nay Cng ty TNHH dc phm Hanpharma p dng h thng ti khon ban hnh theo quyt nh ca B Ti Chnh s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng B Ti Chnh v vic ban hnh ch n k ton doanh nghip. DANH MC TI KHON S DNG TI CNG TY S hiu ti khon Cp 1 C p 2 111 1111 1112 Tn ti khon C p 3 Tin mt Tin mt Vit Nam Ngoi t

112 1121 1122 113 1131 1132 131 133 1331 1332 136 1368 138 1388 141 151 154 156 211 2114 2118 214 2141 21418 241 2411 2412 2413 311 331 333 3331 33331 3335 334 3341 3348 338

Tin gi Ngn hng Tin Vit Nam Ngoi t Tin ang chuyn Tin Vit Nam Ngoi t Phi thu khch hng Thu GTGT c khu tr Thu GTGT c khu tr ca hng ho, dch v Thu GTGT c khu tr ca TSC Phi thu ni b Phi thu ni b khc Phi thu khc Phi thu khc Tm ng Hng mua ang i trn ng Chi ph sn xut kinh doanh d dang Hng ho Ti sn c nh hu hnh Phng tin vn ti TSC khc Hao mn TSC khc Hao mn TSC hu hnh TSC khc Xy dng c bn d dang Mua sm TSC Xy dng c bn Sa cha ln TSC Vay ngn hn Phi tr ng ibn Thu v cc khon np cho Nh nc Thu GTGT phi np Thu GTGT u ra Thu thu nhp doanh nghip Phi tr cng nhn vin B phn qun l Phi tr ngi lao ng khc Phi tr, phi np khc

3381 3382 3383 3388 431 511 5111 5112 515 632 635 6351 6352 641 642 711 811 911

Tn sn cha x l Kinh ph cng on BHXH Phi tr, phi np khc Qu khen thng phc li Doanh thu bn hng v CCDV Doanh thu bn hng ho Doanh thu bn cc thnh phm Doanh thu hot ng ti chnh Gi vn hng bn Chi ph ti chnh Chi ph li vay Cc chi ph ti chnh khc Chi ph bn hng Chi ph qun l doanh nghip Thu nhp khc Chi ph khc Xc nh kt qu kinh doanh

1.4.5 Cch tnh v np thu ti cng ty TNHH dc phm Hanpharma Cng ty TNHH dc phm Hanpharma ang tnh thu v np thu GTGT theo phng php khu tr Cng ty TNHH dc phm Hanpharma ang p dng phng php tnh gi thc t v xut kh : Sn phm: Theo phng php thc t ch danh Hng ho: Theo phng php bnh qun cui k 1.4.6 Cc s sch, chng t c s dng ti Cng ty TNHH dc phm Hanpharma S sch, chng t c s dng bo co hng ngy : 1. 2. 3. 4. Cng n tng hp Tng hp CP & gi thnh S ci Nht k chung

5. Nht k chi 6. Nht k thu 7. Nht k mua hng 8. Nht k bn hng 9. Chi tit cng n ( 131, 331, 141, ) 10. S chi tit 11. Chi tit chi ph sn xut & gi thnh 12. S chi tit 3331, 133, 511x, 15x 13. S chi ph qun l-kinh doanh 14. S qu tin mt 15. S TGNH 16. S tin vay S sch, chng t dng Bo co k ton & quyt ton thu TNDN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bng cn i k ton Kt qu kinh doanh Quyt ton thu TNDN Tm tnh thu TNDN Bng k ho n GTGT bn ra Bng k ho n GTGT mua vo

Cc s khc ( dng h tr cng vic ) 1. Khu hao TSC Phn b chi ph 142, 242 2. Bng phn b lng v cc khon trch theo lng 3. Phn b Cng c, dng c

1.5 NHNG THUN LI, KH KHN CA DOANH NGHIP


1.5.1 Nhng thun li Cng ty TNHH dc phm Hanpharma -Nhn vin c trnh chuyn mn cao, lun bit hc hi v sng to -Vi dn s gn hn 90 triu ngi, GDP bnh qun u ngi ca Vit Nam t khong $2948 1.5.2 Nhng kh khn Cng ty TNHH dc phm Hanpharma -Cng ty mi thnh lp, cha c th trng c nh ca ring -Kh trong cnh tranh u thu cc d n cung cp thuc cho cc bnh vin,..