You are on page 1of 47

BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT

Sa se proiecteze un pod din beton armat monolit pentru o cale ferata normala
private.Podul se afla in aliniament si va asigura trecerea unei linii simple peste drumul
national DN2
1. Podul va avea urmatoarele caracteristici:
L=15-0.1*N=14.3 , unde N=nr. de ordine; N=7
2. Suprastructura este realizata din 2 grinzi din beton armat principale cu o cuva de
balast si 4 antretoaze (2 centrale,2 marginale)
3. Podul este amplasat in aliniament si va fi calculat pentru convoiul P10 si o viteza
de 100 km/h.
4. Podul este situat in afara localitatii si trebuie sa asigure un gabarit al materialului
rulant de 4.4 m si doua trotuare de serviciu cu l=70cm
Proiectul va cuprinde :
Piese scrise
-Calculul parapetului pietonal;
-Calculul grinzii principale;
-Calculul antretoazelor;
-Calculul placii de beton;
-Calculul consolei trotuarului.
Piese desenate
-Dispozitii generale;
-Detaliu parapet;
-Plan cofraj/armare grinda principala;
-Plan cofraj/armare antretoaza;
-Plan cofraj/armare placa.
1.1 Calculul mainii curente
1.1.1 Stabilirea deschiderii panoului de parapet
-trebuie sa fie numar intreg de panouri;
-panourile se recomanda sa fie egale;
-lungimea panoului (lp) sa fie cuprinsa intre 1.8 si 2.2;
-lp sa fie multiplu de 10 cm.

Pentru L=14.3 a rezultat 7 panouri cu lp=2 m.
1
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
1.1.2 Impunerea dimensiunilor sectiunii transversale

1.1.3 Calculul solicitarilor
-schema statica este grinda continua,dar in calcule se va folosi grinda simpla rezemata
pentru ca este mai defavorabila.

2
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
Evaluarea actiunilor si calculul eforturilor sectionale.
Actiuni:
1. permanente;
( ) ( ) 25 , 56 00 , 1 20 , 0 15 , 0 2500 00 , 1 bm hm g
ba
n


3 , 1
125 , 73 25 , 56 3 , 1


n
g n g
n c
2. oameni pe trotua
Conform normelor ,actiunea oamenilor in sens orizontal este 50 daN/ml,iar in sens vertical se
considera o forta concentrata in valoare de 80daN.
m daN
lp g
Mg
c

56 , 36
8
2
daN
lp g
Tg
c
13 , 73
2

-in sens vertical:


m daN
lp P
M
n
n
v

40
4
2 80
4
daN
P
T
n
n
v
40
2
80
2

m daN M n M
n
v
c
v
56 40 4 , 1
daN T n T
n
v
c
v
56 40 4 , 1
-in sens orizontal:
3
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
m daN
lp g
M
n
h n
h

5 , 12
8
2 50
8
m daN M n M
n
h
n
h
5 , 17 5 , 12 4 , 1
1.1.4. Dimensionarea armaturii de rezistenta din mana curenta(dimensionare la moment
incovoietor)
Caracteristicile materialelor:
-beton
2
/ 125 cm daN R
c
;
-armatura
2
/ 2100 cm daN R
a
;

12 3 15 3
0
a h h a
m

022 , 0
125 15 15
25 , 3656 5600
2 2
0
max

c m
R h b
M
m

023 , 0 022 , 0 2 1 1

31 . 0
2100
125
15 15 023 , 0
0

a
c
m a
R
R
h b A
nec

1.2 Calculul stalpului de parapet

4
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
Calculul solicitarilor
Schema statica:
Actiuni:
( ) 5 , 22 00 , 1 10 . 0 90 , 0
ba
n
g
25 , 29 5 , 22 3 , 1
n c
g n g
Oameni pe trotuar:
daN lp g Tg
c
5 , 58 2 25 , 29
daN Pn 160 2 80
25 , 189 25 , 29 160 + +
c
g Pn N

50
2
2 50
2

lp gh
g
n
h
65 50 3 , 1
c
h
g
Dimensionarea armaturii de rezistenta:

5 , 1 a

5 , 88 5 , 1 90
0
a h h
s
cm daN g h M
c
h s
5850 65 90

4
2 2
max
10 78 , 5
125 90 10
5850


c s s
R h b
M
m

4 4
10 8 , 5 10 78 , 5 2 1 1 2 1 1

m

6
10 11 , 3


a
c
s s a
R
R
h b A
nec

Calculul grinzilor principale:
Plan cofraj grinda;
Schema statica;
Caracteristici geometrice sectionale;
-latimea active de placa;
-A,S,G,I,W;
Evaluarea incarcarilor;
-incarcari permanente;
-incarcari utile;
5
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
Calculul eforturilor sectionale in 6 sectiuni;
-infasuratoarea eforturilor sectionale;
Centralizator eforturi sectionale maxime;
Dimensionarea armaturii de rezistenta;
-la moment incovoietor;
-la forta taietoare;
Plan cofraj armare grinda;
Verificari.
1.Plan cofraj grinda
B
B
70
70 440 70
70

2.Schema statica
Schema statica pentru calculul grinzilor principale este de grinda simplu rezemata.
Se vor calcula eforturile sectionale in 6 sectiuni ale grinzii.
6
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
3.Caracteristici geometrice
-latimea active de placa din beton armat din zona comprimata se ia in considerare in
calculele de dimensionare si pentru determinarea eforturilor si deformatiilor grinzii.
-se defineste ca acea latime care solicitata la eforturi unitare de compresiune uniforme
pe intreaga latime si constante si egale cu acea valoare a efortului din axa grinzii din
beton armat care este capabila sa preia aceeasi forta totala de compresiune ca si dala
cu latime reala solicitata de eforturi unitare de compresiune variabila.
h
p
l
h
g
baf1
bi baf2
b2 b1
L
c
b
1
b
2
baf1
bi baf2 bi
b
1
b
2
b2 b1
bp
bac1 bi bac2
bp
bac2 bac1 bi
bpl bp
ba1 bi ba2 ba2 bi ba1
bi bi b1 b2 b2 b1
In reazem(final):
7
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
2 1 ,
2
1
sau k
baf
baf
b mf baf
k

'

'

2
1
mf
mf
L
b
mf
c
k
In camp:

'


2
1
bac
bac
b m bac
k c

'

2
1
mc
mc
L
b
m
c
k
c
bp
hpl
hgr ba1 bi ba2
ys
yi
G
c
k
L
b
mf mc
0,05 1,00 1,00
0,1 0,81 0,93
0,2 0,55 0,75
0,3 0,40 0,54
0,4 0,32 0,42
8
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
0,5 0,25 0,34
0,6 0,22 0,29
0,7 0,19 0,25
41 tabel
Coeficientii mf si mc se iau din tabelul 41 din STAS 10111/2-87,functie de raportul
c
k
L
b
,in care
k
b
=latimea placii si c
L
,interpoland linear.
Sectiunea 1:
1. 15 , 1
1
k

0267 , 1 8556 , 0 088 , 0
6 , 13
15 , 1
1 1
1
baf mf
L
b
c
2. 65 , 0
2
b

7 , 0 1 047 , 0
6 , 13
65 , 0
2 2
2
baf mf
L
b
c
3.
m bi baf baf b
p
4267 , 2 70 , 0 70 , 0 0267 , 1
2 1
+ + + +

2
2 1
9753 , 0 m A A A +

2
1
4853 , 0 20 , 0 4267 , 2 m hpl bp A
( ) ( )
2
2
49 , 0 20 , 0 95 , 0 70 , 0 m hpl hgr bi A

m
hpl hgr
A
hpl
hgr A S S S 5597 , 0
2
20 , 0 95 , 0
49 , 0
2
20 , 0
95 . 0 4853 , 0
2 2
2 1 2 1

,
_


+
,
_


,
_


+
,
_

'm y hgr y
m
A
S
y
G
i s
i
3262 , 0 5738 , 0 90 , 0
5738 , 0
9753 . 0
5597 , 0
;
( )
+


,
_

+

+
,
_

+
12
20 , 0 4267 , 2
2 12 2 12
3
2
2
3 2
1
3
2 1 i s
y
hpl hgr
A
hpl hgr bi hpl
y A
hpl bp
I I I
( )
4
2 3 2
0973 , 0 5738 , 0
2
20 , 0 90 , 0
49 , 0
12
20 , 0 90 , 0 70 , 0
2
20 , 0
3262 , 0 4853 , 0 m
,
_

+

+
,
_

+
3
2982 , 0
3262 , 0
0973 , 0
m
y
I
W
s
s

3
1696 , 0
5738 , 0
0973 , 0
m
y
I
W
i
i

Sectiunea 2=3=4=5:
1.
m bac mc
L
b
k
c
13616 , 1 9468 , 0 088 , 0
6 , 13
15 , 1
15 , 1
1 1
1
1

2.
m bac mc
L
b
b
c
7 , 0 1
6 , 13
65 , 0
65 , 0
2 2
2
2

3. m bac bi bac bp 53616 , 2 70 , 0 70 , 0 13616 , 1
2 1
+ + + +
9
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT

2
2 1
9972 . 0 49 , 0 5072 , 0 m A A A + +

2
1
5072 , 0 20 , 0 53616 , 2 m hpl bp A
( ) ( )
2
2
49 , 0 20 , 0 90 , 0 70 , 0 m hpl hgr bi A
m S S S 57726 , 0 1715 , 0 40576 , 0
2 1
+ +

m
hpl
hgr A S 40576 , 0
2
20 , 0
95 , 0 5072 , 0
2
1 1

,
_


,
_m
hpl hgr
A S 1715 , 0
2
20 , 0 95 , 0
49 , 0
2
2 2

,
_,
_
m
A
S
y
i
5789 , 0
9972 , 0
57726 , 0


m y hgr y
i s
3211 , 0 5789 , 0 90 , 0

4
2 1
09625 , 0 m I I I +

4
2
3
2
1
3
1
02648 , 0
2
20 , 0
3211 , 0 5072 , 0
12
20 , 0 53616 , 2
2 12
m
hpl
y A
hpl bp
I
s

,
_


,
_


( ) ( )

,
_

+


,
_

2 3 2
2
3
2
5789 , 0
2
20 , 0 95 , 0
49 , 0
12
20 , 0 95 , 0 70 , 0
2 12
i
y
hpl hgr
A
hpl hgr bi
I
4
04568 , 0 m

3
29975 , 0
3211 , 0
09625 , 0
m
y
I
W
s
s


3
16626 , 0
5789 , 0
09625 , 0
m
y
I
W
i
i

Sectiunea
1
ba
2
ba
bp
A S
i
y
s
y I
S
W
I
W
1 1,1361
6
0,7 2,5361
6
0,997
2
0,570
6
0,578
9
0,321
1
0,0962
5
0,2997
5
0,16626
2=3=4=5 1,0267 0,7 2,4267 0,975
3
0,559
7
0,573
8
0,326
2
0,0973 0,2982 0,1696

4.Evaluarea incarcarilor
4.1.Incarcari permanente
Incarcarile permanente sunt acele solicitari care actioneaza asupra suprastructurii podului pe
toata durata de viata a acesteia de la inceperea executiei si pana la demolarea podului.
Incarcarile permanente sunt date din cale si structura de rezistenta .
Incarcarea permanenta totala a suprastructurii podului se distribuie in mod egal la elementele
principale de rezistenta(grinzile principale).
10
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
Calea Nr.
crt.
Denumirea
n
g daN/m n g daN/m
1 Sina tip 49 2*49 98 1,1 107,8
2 Material marunt -80daN/m 80 1,3 104
3 Traversa
6 , 0
1
* 900 * 60 , 2 * 2 , 0 * 2 , 0
156 1,3 202,8
4 Prisma de piatra sparta
1,8920*1500
2838 1,3 3689,4
5 Sapa de protectie
0,05*4,60*1,00*2500
575 1,3 747,5
6 Hidroizolatia
0,01*4,60*1,00*1200
55,2 1,3 71,76
7 Sapa de support
0,02*4,60*1,00*2400
220,8 1,3 287,04
Parapet 8
9
Mana curenta (0,022*2500)*2
Stalp (2500*A*1)*2
110
45
1,3
1,3
143
58,5
Parapet 10 Umplutura(0,05*0,05*1*2500)*2 12,5 1,3 16,25
Structura
de
rezistenta
11 Lisa parapet (0,03*2500)*2 150 1,1 165
12 Consola trotuarului (0,07*2500) 350 1,1 385
13 Timpanul podului
(0,0667*2500)*2
333,5 1,1 366,8
14 Consola placii (0,1513*2500)*2 756,5 1,1 832,15
15 Grinda principala 2*(0,62*2500) 1550 1,1 1705
16 Placa centrala 2*(0,33*2500) 1650 1,1 1815

5 , 8980
n
g
10367 g

'daN P n P
daN b ha bac P
n
a
c
a
n
a
centrala centrala
centrala
187 , 402 62 , 365 1 , 1
62 , 365 2500 65 , 0 75 , 0 3 , 0 2500
2

11
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT

'daN P n P
daN b ha ba P
n
a
c
a
n
a
inala m inala m
inala m
25 , 536 5 , 487 1 , 1
5 , 487 2500 65 , 0 75 , 0 4 , 0 2500
arg arg
arg
2 1
Datorita faptului ca structura principala de rezistenta a podului este formata din doua grinzi
longitudinale ,incarcarile permanente din cale,parapet,structura de rezistenta si antretoaze .
Calculul eforturilor sectionale din incarcari permanente
Eforturile sectionale M si T se vor calcula in fiecare sectiune pentru a putea dimensiona optim
armature de rezistenta din sectiunea corespunzatoare.Calculul M si T se va face utilizand linia de
influenta,astfel putand construe diagrama de eforturi sectionale infasuratoare a grinzii principale.
Linia de influenta se aplica pe schema statica (grinda simplu rezemata).
Sectiunea 1:

'daN
P
P
daN
P
P
centrala a
ac
n
centrala a n
ac
09 , 201
2
81 , 182
2
,
,
12
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT

'daN
P
p
daN
P
P
inala m a
am
n
inala m a
n
m a
12 , 268
2
7 , 243
2
arg ,
arg ,
,

'

m daN
g
g
m daN
g
g
c
n
n
c
/ 5 , 5183
2
10367
2
/ 25 , 4490
2
5 , 8980
2
27 , 2
8 , 6
53 , 4
4 , 3
1
1
m
m
27 , 2
8 , 6
53 , 4
4 , 3
2
2
m
m
56 , 11
2
4 , 3 8 , 6
2 1


m m
( ) ( ) m daN M
n
+ + + 54 , 104644 21 , 182 27 , 2 81 , 182 27 , 2 25 , 4490 56 , 11 25 , 4490 56 , 11
1
( ) ( ) m daN M
c
+ + + 47 , 120755 09 , 201 27 , 2 09 , 201 27 , 2 5 , 5183 56 , 11 5 , 5183 56 , 11
1
75 , 0
53 , 4
8 , 6
5 , 0
2

t
13
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
75 , 0
53 , 4
8 , 6
5 , 0
1

t
dr
c
c
st
t
L
L
t 5 , 0
2 /
( )
70 , 1
2
27 , 2
1
2

+

st
t t
t
70 , 1
2
t
0 0
1 1

c n
T T
Sectiunea 2:
7 , 1
5 , 8
53 , 4
19 , 3
1

m
14
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
83 , 2
1 , 5
53 , 4
19 , 3
2

m
2
2
13 , 8
2
1 , 5 19 , 3
m m


2
1
56 , 13
2
5 , 8 19 , 3
m m


m daN M
n
+ + + 65 , 98221 81 , 182 83 , 2 81 , 182 7 , 1 25 , 4490 56 , 13 25 , 4490 13 , 8
2
m daN M
c
+ + + 06 , 113343 09 , 201 84 , 2 09 , 201 7 , 1 5 , 5183 56 , 13 5 , 5183 13 , 8
2
333 , 0
5 , 8
53 , 4
625 , 0
1
1
t
t
333 , 0
5 , 8
53 , 4
375 , 0
2
2
t
t
( )
36 , 1
2
83 , 2 625 , 0 333 , 0
1

+
t
( )
60 , 0
2
7 , 1 375 , 0 333 , 0
2

+
t
daN T
n
34 , 3534 2 81 , 182 333 , 0 25 , 4490 60 , 0 25 , 4490 36 , 1
2
+
daN T
c
39 , 4073 2 09 , 201 333 , 0 5 , 5183 60 , 0 5 , 5183 36 , 1
2
+
15
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
Sectiunea 3:
133 , 1
2 , 10
53 , 4
55 , 2
1
1
m
m
265 , 2
2 , 10
06 , 9
55 , 2
2
2
m
m
2
2
78 , 5
2
53 , 4 55 , 2
m m


2
2
01 , 13
2
2 , 10 55 , 2
m m


m daN M
n
+ + + 99 , 84992 81 , 182 265 , 2 81 , 182 133 , 1 25 , 4490 01 , 13 25 , 4490 78 , 5
3
m daN M
c
+ + + 27 , 98081 09 , 201 265 , 2 09 , 201 133 , 1 5 , 5183 01 , 13 5 , 5183 78 , 5
3
16
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
333 , 0
2 , 10
53 , 4
75 , 0
1
1
t
t
666 , 0
2 , 10
06 , 9
75 , 0
2
2
t
t
83 , 3
2
2 , 10 75 , 0
1

t
43 , 0
2
4 , 3 25 , 0
2

t
daN T
n
48 , 15449 81 , 182 666 , 0 81 , 182 333 , 0 25 , 4490 43 , 0 25 , 4490 83 , 3
3
+ +
daN T
c
79 , 17824 09 , 201 666 , 0 09 , 201 333 , 0 5 , 5183 43 , 0 5 , 5183 83 , 3
3
+ +
Sectiunea 4:
17
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
567 , 0
9 , 11
53 , 4
49 , 1
1
1
m
m
134 , 1
9 , 11
06 , 9
49 , 1
2
2
m
m
866 , 8
2
9 , 11 49 , 1
1

m
267 , 1
2
7 , 1 49 , 1
2

m
m daN M
n
+ + + 66 , 45810 81 , 182 134 , 1 81 , 182 567 , 0 25 , 4490 267 , 1 25 , 4490 866 , 8
4
m daN M
c
+ + + 46 , 52866 09 , 201 134 , 1 09 , 201 567 , 0 5 , 5183 267 , 1 5 , 5183 866 , 8
4
333 , 0
9 , 11
53 , 4
875 , 0
1
1
t
t
666 , 0
9 , 11
06 , 9
875 , 0
2
2
t
t
206 , 5
2
875 , 0 9 , 11
1

t
106 , 0
2
125 , 0 7 , 1
2

t
daN T
n
16 , 23101 81 , 182 666 , 0 81 , 182 333 , 0 25 , 4490 106 , 0 25 , 4490 206 , 5
4
+ +
daN T
c
74 , 26636 09 , 201 666 , 0 09 , 201 333 , 0 5 , 5183 106 , 0 5 , 5183 206 , 5
4
+ +
Sectiunea 5:
18
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
0
5

n
M
0
5

c
M
333 , 0
6 , 13
53 , 4
1
1
1
t
t
666 , 0
6 , 13
06 , 9
1
2
2
t
t
1
3
t
daN T
n
03 , 30960 1 7 , 243 81 , 182 666 , 0 81 , 182 333 , 0 25 , 4490 8 , 6
5
+ + +
daN T
c
81 , 35716 12 , 268 1 09 , 201 666 , 0 09 , 201 333 , 0 5 , 5183 8 , 6
5
+ + +
19
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
Sectiunea 6:
32 , 0
125 , 13
06 , 9
46 , 0
2
2
m
m
16 , 0
125 , 13
53 , 4
46 , 0
3
3
m
m
02 , 3
2
125 , 13 46 , 0
1


11 , 0
2
475 , 0 46 , 0
2


m daN M
n
+ + + 09 , 14133 81 , 182 11 , 0 81 , 182 32 , 0 25 , 4490 11 , 0 25 , 4490 02 , 3
6
m daN M
c
+ + + 88 , 16320 09 , 201 16 , 0 09 , 201 32 , 0 25 , 5183 11 , 0 25 , 5183 02 , 3
6
20
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
67 , 0
125 , 13
06 , 9
965 , 0
2
2
t
t
34 , 0
125 , 13
53 , 4
965 , 0
3
3
t
t
33 , 6
2
125 , 13 965 , 0
1

t
01 , 0
2
475 , 0 035 , 0
2

t
( ) daN T
n
02 , 28563 81 , 182 34 , 0 67 , 0 25 , 4490 01 , 0 25 , 4490 33 , 6
6
+ +
( ) daN T
c
82 , 32962 09 , 201 34 , 0 67 , 0 5 , 5183 01 , 0 5 , 5183 33 , 6
6
+ +
4.2 Incarcari utile
21
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
a)Repartitia incarcarilor in sens transversal
12500
12500
0.53
0.47
r2
r1
200
x'' x'
q
b) Calculul eforturilor sectionale in sens longitudinal
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
25000 daN
10000 daN/m
CONVOI P10
22
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
Sectiunea 1:
9 , 1
8 , 6
8 , 3
4 , 3
4 1
1
m m
m
65 , 2 65 , 2
8 , 6
3 , 5
4 , 3
5 2
2
m m
m
4 , 3
3
m
15 , 1
8 , 6
3 , 2
4 , 3
2 1
1
x x
x
323 , 1
2
3 , 2 15 , 1
2 1


m m
23
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
[ ] daNm ri p mi ri P M
m
i i i
n
4 , 233882 646 , 2 1 5000 5 , 12 1 12500 38 , 1
2
1
5
1
2
1
1
+
1
]
1

daN M n M
n c
88 , 280658
1 1

5 , 0
1
t
39 , 0
8 , 6
3 , 5
5 , 0
2
2
t
t
28 , 0
8 , 6
8 , 3
5 , 0
3
3
t
t
17 , 0
8 , 6
3 , 2
5 , 0
4
4
t
t
06 , 0
8 , 6
8 , 0
5 , 0
5
5
t
t
[ ] daN ri p ti ri P T
i i
t
i
n
24150 0 1 5000 4 , 1 1 12500 38 , 1
2
1
2
1
5
1
1
+
1
]
1

daN n T T
n c
28980
1 1

24
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
Sectiunea 2:
252 , 2
1 , 5
6 , 3
19 , 3
1
1
m
m
19 , 3
2
m
25
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
627 , 2
5 , 8
7
19 , 3
3
3
m
m
064 , 2
5 , 8
5 , 5
19 , 3
4
4
m
m
501 , 1
5 , 8
4
19 , 3
5
5
m
m
379 , 1
2
313 , 1 1 , 2
1


m

313 , 1
1 , 5
1 , 2
19 , 3
1
1
x
x
173 , 1
2
5 , 2 938 , 0
2


m

938 , 0
5 , 8
5 , 2
19 , 3
2
2
x
x

[ ] daNm ri p mi ri P M
m
i i i
n
3 , 218295 552 , 2 1 5000 634 , 11 1 12500 38 , 1
2
1
5
1
2
1
2
+
1
]
1

daN M n M
n c
36 , 261954
2 2

625 , 0
1
t
515 , 0
5 , 8
7
625 , 0
2
2
t
t
404 , 0
5 , 8
5 , 5
625 , 0
3
3
t
t
294 , 0
5 , 8
4
625 , 0
4
4
t
t
184 , 0
5 , 8
5 , 2
625 , 0
5
5
t
t
037 , 0
2
1 074 , 0


t

074 , 0
5 , 8
1
625 , 0
x
x
[ ] daN ri p ti ri P T
i i
t
i
n
8 , 35134 037 , 0 1 5000 022 , 2 1 12500 38 , 1
2
1
2
1
5
1
2
+
1
]
1

daN n T T
n c
76 , 42161
2 2

26
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
Sectiunea 3:
43 , 1
4 , 3
9 , 1
55 , 2
1
1
m
m
55 , 2
2
m
18 , 2
2 , 10
7 , 8
55 , 2
3
3
m
m
8 , 1
2 , 10
2 , 7
55 , 2
4
4
m
m
27
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
43 , 1
2 , 10
7 , 5
55 , 2
5
5
m
m
06 , 0
2
3 , 0 4 , 0
1


m
205 , 2
2
05 , 1 2 , 4
2


m
[ ] daNm ri p mi ri P M
m
i i i
n
146556 265 , 2 1 5000 59 , 7 1 12500 38 , 1
2
1
5
1
2
1
3
+
1
]
1

daN M n M
n c
2 , 175867
3 3

75 , 0
1
t
64 , 0
2 , 10
7 , 8
75 , 0
2
2
t
t
53 , 0
2 , 10
2 , 7
75 , 0
3
3
t
t
42 , 0
2 , 10
7 , 5
75 , 0
4
4
t
t
31 , 0
2 , 10
2 , 4
75 , 0
5
5
t
t
267 , 0
2
7 , 2 198 , 0


t
[ ] daN ri p ti ri P T
i i
t
i
n
8 , 47554 267 , 0 1 5000 65 , 2 1 12500 38 , 1
2
1
2
1
5
1
3
+
1
]
1

daN n T T
n c
76 , 57065
3 3

28
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
Sectiunea 4:
3 , 1
9 , 11
4 , 10
488 , 1
2
2
m
m
113 , 1
9 , 11
9 , 8
488 , 1
3
3
m
m
925 , 0
9 , 11
4 , 7
488 , 1
4
4
m
m
29
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
738 , 0
9 , 11
9 , 5
488 , 1
5
5
m
m
018 , 0
2
175 , 0 2 , 0
1


m

175 , 0
7 , 1
2 , 0
488 , 1
1
1
x
x
21 , 1
2
55 , 0 4 , 4
2


m

55 , 0
9 , 11
4 , 4
488 , 1
2
2
x
x
[ ] daNm m ri p mi ri P M
i i i i
n
2 , 104452 228 , 1 1 5000 564 , 5 1 12500 38 , 1
2
1
5
1
2
1
2
1
4
+
1
]
1

daNm n M M
n c
64 , 125342
4 4

765 , 1
9 , 11
4 , 10
875 , 0
2
2
t
t
654 , 0
9 , 11
9 , 8
875 , 0
3
3
t
t
544 , 0
9 , 11
4 , 7
875 , 0
4
4
t
t
434 , 0
9 , 11
9 , 5
875 , 0
5
5
t
t
713 , 0
2
4 , 4 324 , 0


t
[ ] daN ri p ti ri P T
i i
t
i
n
7 , 61361 713 , 0 1 5000 272 , 3 1 12500 38 , 1
2
1
2
1
5
1
4
+
1
]
1

daN n T T
n c
04 , 73634
4 4

Sectiunea 5:
30
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
0
5
M
1
1
t
89 , 0
6 , 13
1 , 12
2 2
t t
78 , 0
6 , 13
6 , 10
3 3
t t
67 , 0
6 , 13
1 , 9
4 4
t t
56 , 0
6 , 13
6 , 7
5 5
t t
45 , 0
6 , 13
1 , 6
1
1
1
x
x
37 , 1
2
1 , 6 45 , 0


t
[ ] daN ri p ti ri P T
i i
t
i
n
76728 37 , 1 1 5000 9 , 3 1 12500 38 , 1
2
1
5
1
2
1
5
+
1
]
1

daN n T T
n c
6 , 92073
5 5

Sectiunea 6:
31
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
407 , 0
125 , 13
625 , 11
46 , 0
2
2
m
m
385 , 0
125 , 13
125 , 10
46 , 0
3
3
m
m
302 , 0
125 , 13
625 , 8
46 , 0
4
4
m
m
25 , 0
125 , 13
125 , 7
46 , 0
5
5
m
m
197 , 0
125 , 13
625 , 5
46 , 0
x
x
554 , 0
2
625 , 5 197 , 0


m
[ ] daNm ri p mi ri P M
i i
m
i
n
1 , 34424 554 , 0 1 5000 774 , 1 1 12500 38 , 1
5
1
2
1
2
1
6
+
1
]
1

daNm n M M
c c
92 , 41308
6 6

855 , 0
125 , 13
625 , 11
965 , 0
2
2
t
t
744 , 0
125 , 13
125 , 10
965 , 0
3
3
t
t
32
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
634 , 0
125 , 13
625 , 8
965 , 0
4
4
t
t
524 , 0
125 , 13
125 , 7
965 , 0
5
5
t
t
414 , 0
125 , 13
625 , 5
965 , 0
x
x
164 , 1
2
625 , 5 414 , 0


t
[ ] daN ri p ti ri P T
i
t
i i
n
1 , 72236 164 , 1 1 5000 722 , 3 1 12500 38 , 1
2
1
2
1
5
1
6
+
1
]
1

daN n T T
c n
32 , 86683
6 6

Actiuni Eforturi
sectionale
Sectiuni de calcul
1 2 3 4 5 6
Permanent
e
M
n
M
104664,54 98221,65 84992,99 45810,66 0 14133,09
c
M
120755,47 113343,06 98081,27 52866,46 0 16820,68
T
n
T
0 3534,34 15449,48 23101,16 30960,03 28563,02
c
T
0 4073,39 17824,79 26636,74 35716,81 32962,82
Utile
M
10 nP
M
233882,4 218295,3 146556 104452,2 0 34424,1
10 nP
M
280658,88 261954,36 175867,2 125342,64 0 41308,92
T
10 nP
T
24150 35134,8 47554,8 61361,7 76728 72236,1
10 nP
T
28980 42161,76 57065,76 73634,04 92073,6 86683,32
Maxime
max
M
n
M
max
338526,94 316516,95 231548,99 150262,86 0 48557,19
c
M
max
401414,35 375297,42 273948,47 150262,86 0 50744,98
max
T
n
T
max
24150 38669,14 74890,55 84462,86 107688,03 100799,12
c
T
max
28980 46235,15 74890,55 100270,78 127790,41 119646,14
5.Infasuratoarea de moment
33
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
7.Dimensionarea armaturii de rezistenta
7.1 La moment incovoietor:
La dimensionarea armaturii de rezistenta se tine cont de:
-caracteristicile geometrice ale sectiunii;
-caracteristicile materialelor;
-valoarea momentului incovoietor.
Beton(C20/25):
2
/ 150 cm daN R
C

2
/ 150 1 150 cm daN R mbc R
c c
2
/ 11 cm daN R
t

2
/ 11 cm daN R mbc R
t t


Coeficientul conditiilor de lucru mbc se ia din STAS 10111/2-27
Pentru poduri la care:
-incarcarea de lunga durata reprezinta cel putin 90% din incarcarea totala
Incarcari permanente 90%

mbc=0,85;
-daca incarcarea de lunga durata nu depaseste 50% din incarcarea totala atunci mbc=1
( )
00 , 1 46 , 0
1 , 319248
1 , 148248
6 , 4 10000 525000 3 , 14 10367
3 , 14 10367
10

+ +

mbc
P L g
L g
c
c
Armtura (PC52):

1. Propunerea unei scheme de armare pentru sectiunea transversal a grinzii
2
/ 3000 cm daN R
a

2
/ 2100000 cm daN E
a

34
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
2
/ 300000 cm daN E
b

max 30cm
h
p
l
h
i
h
g
r
bi
h
p
l
x
RaAa
Rcxbp
bp
a)
m cm hgr 95 , 0 95

cm hpl 20
cm a 1 , 4
2
8 , 2
2 , 1 5 , 1 + +
cm a hgr h 9 , 90 1 , 4 95
0

b) Momentul capabil al placii
48540000
2
20
9 , 90 150 20 200
2
0

,
_


,
_


hpl
h R hp bp M
c pl
hpl x M M
c
pl

max
Daca inaltimea zonei comprimate x este mai mica decat hpl ,calculul armaturii de rezistenta se
face ca pentru o sectiune dreptunghiulara.
Beton(C20/25): 1)
c
c
R h bpl
cm daN M
m

2
0
max
) 100 (
;

" " 4 , 0
lim
DA m m
ita

se calculeaza armature de rezistenta prin calcul
direct;
" "NU se modifica caracteristicile sectiunii sau se
armeaza dublu.
2) m 2 1 1 ;
3)
a
c
nec
R
R
hpl bp Aa
;
35
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
4)
barei
nec
A
Aa
n

,
_


2
0
x
h R x bp M
c cap

c
a
R bp
R Aa
x

c
cap
M M
max

barei
Aria [ ]
2
cm barei
14 1,539
16 2,010
18 2,544
20 3,141
22 3,801
24 4,523
26 5,309
28 6,157
30 7,068
32 8,042
hgr=95cm; hpl=20cm; a=4,1cm;
cm h 9 , 90
0

Sectiunea 1:
61403100
2
20
9 , 90 150 20 253
2
0

,
_


,
_

Mpl
hpl
h R hp bp Mpl
c
40141435
max

c
M
Din relatiile de mai sus
c
M Mpl
max
>

128 , 0
150 9 , 90 253
40141435
2 2
0
max


m
R h bp
M
m
c
c


< 4 , 0
limita
m m
se dimensioneaza armatura prin calcul direct

1374 , 0 128 , 0 2 1 1 2 1 1 m

2
0
994 , 157
3000
150
9 , 90 253 1374 , 0 cm
R
R
h bp Aa
a
c
nec


32 20
042 , 8
994 , 157

Abarei
Aa
n
nec
2
84 , 160 cm Abarei n A
efectiva

Sectiunea 2
61403100
2
20
9 , 90 150 20 253
2
0

,
_


,
_

Mpl
hpl
h R hp bp Mpl
c
cm daN M
c
37529742
2 max
Din relatiile de mai sus
c
M Mpl
2 max
>
36
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT


120 , 0
150 9 , 90 253
37529742
2 2
0
2 max
c
c
R h bp
M
m
se dimensioneaza armatura prin calcul direct
128 , 0 120 , 0 1 1 2 1 1 m
2
0
19 , 147
3000
150
9 , 90 253 128 , 0 cm
R
R
h bp Aa
a
c
nec

32 18
Abarei
Aa
n
nec
2
756 , 144 cm Abarei n A
efectiva

Sectiunea 3:
cm daN Mpl
hpl
h R hp bp Mpl
c

,
_


,
_

61403100
2
20
9 , 90 150 20 253
2
0
cm daN M
c
27394847
3 max
Din relatiile de mai sus 3 max
M Mpl >


09 , 0
150 9 , 90 253
27394847
2 2
0
3 max
c
c
R h bp
M
m
se dimensioneaza armatura prin calcul direct
094 , 0 09 , 0 2 1 1 2 1 1 m
2
0
09 , 108
3000
150
9 , 90 253 094 , 0 cm
R
R
h bp Aa
a
c
nec

32 13
Abarei
Aa
n
nec
2
546 , 104 cm Abarei n A
efectiva

Sectiunea 4:
cm daN Mpl
hpl
h R hp bp Mpl
c

,
_


,
_

61403100
2
20
9 , 90 150 20 253
2
0
cm daN M
c
15026286
4 max
Din relatiile de mai sus
4 max
M Mpl >


048 , 0
150 9 , 90 253
15026286
2 2
0
4 max
c
c
R h bp
M
m
se dimensioneaza armatura prin calcul direct
0492 , 0 048 , 0 2 1 1 2 1 1 m
2
0
57 , 56
3000
150
9 , 90 253 0492 , 0 cm
R
R
h bp Aa
a
c
nec

32 7
Abarei
Aa
n
nec
2
294 , 56 cm Abarei n A
efectiva

Sectiunea 5:

cm daN Mpl
hpl
h R hp bp Mpl
c

,
_


,
_

61403100
2
20
9 , 90 150 20 253
2
0
37
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
cm daN M
c
0
5 max
Din relatiile de mai sus in sectiunea 5 nu necesita armare
Sectiunea 6:
cm daN Mpl
hpl
h R hp bp Mpl
c

,
_


,
_

61403100
2
20
9 , 90 150 20 253
2
0
cm daN M
c
5074498
6 max
Din relatiile de mai sus 4 max
M Mpl >


0162 , 0
150 9 , 90 253
5074498
2 2
0
4 max
c
c
R h bp
M
m
se dimensioneaza armatura prin calcul direct
0163 , 0 0162 , 0 2 1 1 2 1 1 m
2
0
74 , 18
3000
150
9 , 90 253 0163 , 0 cm
R
R
h bp Aa
a
c
nec

32 2
Abarei
Aa
n
nec
2
1 , 16 cm Abarei n A
efectiva

7.2) La forta taietoare
Reguli constructive pentru armatura de rezistenta la forta taietoare
Etrieri
-deoarece inaltimea grizii este mai mare de 40 cm se adopta etrieri dubli(cu 4 ramuri);
-distanta dintre etrieri in zona de capat(forta taietoare maxima)este cuprinsa intre 7-
15cm(adoptam 10 cm)
-in zona centrala cu valoarea fortei taietoare reduse,distanta dintre etrieri este de 20-
30cm(adoptam 20 cm)
Armatura inclinata
-se adopta intre 2 si 4 plane de armature inclinata
-unghiul planului de armature inclinata este recomandat sa fie la 45
-primul plan de armare porneste de la partea superioara a grinzii la o distanta de cel
mult 5 cm de placuta de rezemare a grinzii
-distanta dintre 2 plane de inclinate in zona de capat este de hgr.Se accepta o
suprapunere a planelor de armare de
hgr 1 , 0
-distanta dintre planele de armare in zona centrala este de
hgr 5 , 1
-zona activa a unui plan de armare este de 3/4 din lungimea acestuia.Se considera
zona de racordare cate 1/8 din lungimea planului la cele doua capete ale planului
Verificarea la forta taietoare
Conditie: ( )


t t t
c
t
R mbc R R h bi T R h bi
0 max 0
5 , 3 5 , 0
Ti Teb T
c
+
max
Teb=forta taietoare preluata de etrieri si beton
Ti=forta taietoare preluata de armature inclinata
38
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT

'

sin 8 , 0
0
a
t eb
R Aai Ti
R h bi Teb

eb

coeficient din tabelul 15 din STAS 10111/2


p K
Q


P=procentul de armare al sectiunii transversale
100
0

h bi
Aa
p
2100
100
a
R
bi aet
Aet
pet

Aet=aria tuturor ramurilor de etrieri din sectiune


aet=distanta dintre etrieri
0
;
h
Si
hgr
aet
Si=proiectia pe orizontala a planului inclinat
Gmed
a hgr h
0
( )

n
dist n
a
Gmed
Aief Aai
R
Teb T
Aai
nec
a
c
nec

sin 8 , 0
max
Sectiunea 1:
215600 28980 30800 < >
53 , 2
9 , 90 70
100 84 , 160
100
0

h bi
Aa
p
59 , 1
Q Q
K p K
46 , 0
2100
3000
70 20
52 , 4 100
2100
100

pet
R
bi aet
Aet
pet
a
;
95
20

hgr
aet

89 , 0
9 , 80
71 , 71
0

h
Si
( ) ( )
1 , 14
20
5 , 4 4 8 5 , 4 8 8 8 5 , 4 8

+ + + + +

Gmed
a
9 , 80 1 , 14 95
0

Gmed
a hgr h
Din toate relatiile de mai sus
80 , 1
eb

din tabelul 15 (STAS 10111/2)


c c
T T Teb Teb
max max
4 , 112127 11 9 , 80 70 80 , 1 > este preluata in totalitate de Teb
Deoarece
c
T
max
este mai mic decat

t
R h bi
0
5 , 0
nu este nevoie de dimensionare la forta
taietoare in aceasta sectiune.
Sectiunea 2:
< < 4 , 217540 15 , 46235 2 , 31077
se face dimensionare la forta taietoare
275 , 2
9 , 90 70
100 756 , 144
100
0

h bi
Aa
p
39
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
51 , 1
Q Q
K p K
46 , 0
2100
3000
70 20
52 , 4 100
2100
100

pet
R
bi aet
Aet
pet
a
; 211 , 0
95
20

hgr
aet

90 , 0
83 , 79
71 , 71
0

h
Si
( ) ( )
17 , 15
18
5 , 4 2 8 5 , 4 8 8 8 5 , 4 8

+ + + + +

Gmed
a
83 , 79 17 , 15 95
0

Gmed
a hgr h
Din toate relatiile de mai sus
80 , 1
eb

din tabelul 15 (STAS 10111/2)


c c
T T Teb Teb
max max
38 , 110644 11 83 , 79 70 80 , 1 > este preluata in totalitate de Teb
.
Sectiunea 3:
< < 1 , 230638 55 , 74890 3 , 32948
se face dimensionare la forta taietoare
643 , 1
9 , 90 70
100 546 , 104
100
0

h bi
Aa
p
28 , 1
Q Q
K p K
92 , 0
2100
3000
70 10
52 , 4 100
2100
100

pet
R
bi aet
Aet
pet
a
; 11 , 0
95
10

hgr
aet

84 , 0
58 , 85
71 , 71
0

h
Si
( )
42 , 9
13
5 , 4 5 8 5 , 4 8

+ +

Gmed
a
58 , 85 42 , 9 95
0

Gmed
a hgr h
Din toate relatiile de mai sus
70 , 1
eb

din tabelul 15 (STAS 10111/2)


c c
T T Teb Teb
max max
22 , 112024 11 58 , 85 70 70 , 1 > este preluata in totalitate de Teb
.
Sectiunea 4:
< < 5 , 243897 78 , 100270 5 , 34842
se face dimensionare la forta taietoare
88 , 0
9 , 90 70
100 294 , 56
100
0

h bi
Aa
p
94 , 0
Q Q
K p K
92 , 0
2100
3000
70 10
52 , 4 100
2100
100

pet
R
bi aet
Aet
pet
a
; 11 , 0
95
10

hgr
aet

79 , 0
5 , 90
71 , 71
0

h
Si
5 , 4
7
5 , 4 7

Gmed
a
5 , 90 5 , 4 95
0

Gmed
a hgr h
Din toate relatiile de mai sus
55 , 1
eb

din tabelul 15 (STAS 10111/2)


c c
T T Teb Teb
max max
75 , 108011 11 5 , 90 70 55 , 1 > este preluata in totalitate de Teb
Sectiunea 5:
< < 207515 41 , 127790 29645
se face dimensionare la forta taietoare
40
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
50 , 0
9 , 90 70
100 168 , 32
100
0

h bi
Aa
p
70 , 0
Q Q
K p K
92 , 0
2100
3000
70 10
52 , 4 100
2100
100

pet
R
bi aet
Aet
pet
a
; 11 , 0
95
10

hgr
aet

93 , 0
77
71 , 71
0

h
Si
5 , 4
4
5 , 4 4

Gmed
a
5 , 90 5 , 4 95
0

Gmed
a hgr h
Din toate relatiile de mai sus
15 , 1
eb

din tabelul 15 (STAS 10111/2)


c
T Teb Teb
max
5 , 68183 11 5 , 90 70 15 , 1 <
32 5 24 , 38
45 sin 3000 8 , 0
5 , 68183 41 , 127790
bare Aai

Sectiunea 6:
< < 5 , 243897 14 , 119646 5 , 34842
se face dimensionare la forta taietoare
253 , 0
9 , 90 70
100 1 , 16
100
0

h bi
Aa
p
50 , 0
Q Q
K p K
92 , 0
2100
3000
70 10
52 , 4 100
2100
100

pet
R
bi aet
Aet
pet
a
; 11 , 0
95
10

hgr
aet

79 , 0
5 , 90
71 , 71
0

h
Si
5 , 4
2
5 , 4 2

Gmed
a
5 , 90 5 , 4 95
0

Gmed
a hgr h
Din toate relatiile de mai sus
15 , 1
eb

din tabelul 15 (STAS 10111/2)


c
T Teb Teb
max
75 , 80137 11 5 , 90 70 15 , 1 <
32 4 35 , 25
45 sin 3000 8 , 0
75 , 80137 14 , 119646
bare Aai

Verificarea la starea limita de fisurare


Se face dimensionarea la starea limita de fisurare pentru a determina deschiderea fisurii in asa fel
incat armature de rezistenta san u fie expusa conditiilor atmosferice.
Expunerea armaturii de rezistenta poate produce inceperea procesului de coroziune ,process care
duce la reducerea sectiunii de otel si exfolierea betonului
Verificarea la starea limita de fisurare se face in sectiunea centrala acolo unde eforturile
sectionale de incovoiere sunt maxime
Calculul se face conform STAS 10111/2-87 punctul 6.5
41
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
f
deschiderea fisurii
mm
E
f f
a
a
2 , 0
(mediu neagresiv sau slab agresiv)
i
d
B A f

+

08 , 10
10
41 , 9
1 , 4 2
10
2
,
_

+
,
_

+
s
c A
c=acoperirea de beton
s=distanta dintre axele armaturilor
B=coefficient tab. 18-tine cont de tipul otelului
B=0,065
d=diametrul armaturii longitudinale (mm)
i
coeficient de armare
049 , 0
4 , 3284
84 , 160

Abi
Aaef
i
2
4 , 3284 70 92 , 46 cm Abi
32 , 14
049 , 0
2 , 3
065 , 0 08 , 10 + f
( ) ( ) 999 , 0
21393 84 , 160
65 , 1 4 , 3284
31 , 0 5 , 0 1 5 , 0 1 5 , 0 1 1


a Aaef
Rtk Abi
v


coeficient ce tine cont de tipul otelului din tab. 18
Petru PC52
5 , 0

v=raportul dintre solicitarile permanente si cele totale
31 , 0
94 , 338526
54 , 104644
max

n
n
g
M
M
v
Rtk=rezistenta caracteristica de intindere a betonului tab.3
2
/ 65 , 1 mm N Rtk

a
efort unitar in armatura longitudinala intinsa stabilita in stadiul 2 de lucru
Calculul se face conform anexei E in care coeficientul na se din tab. 17.De asemenea in anexa E
se determina pozitia axei neutre
Clasa de beton
v
0,25 0,50
n
a
C20/25 10 12

.
na=10,9
42
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
cm
Aaef na
h bpl
bpl
Aaef na
x 72 , 27
84 , 160 9 , 10
9 , 80 67 , 242 2
1 1
67 , 242
84 , 160 9 , 10 2
1 1
0

,
_


+ +

,
_


+ +

Petru
hpl x >
( ) [ ]
( ) [ ]
cm
Aaef na bi bpl hpl
bi h Aaef na bi bpl hpl
bi
hpl bi bpl Aaef na
x 77 , 23
2
1 1
) (
2
0

'

+
+
+ +
+

cm x
I
M
b
i
n
u
66 , 81 77 , 23
745 , 6807578
40 , 233882

( )( )
( )
( )( )
+

+

3
20 77 , 23 70 67 , 242 77 , 23 67 , 242
3
2 3
2
0
2 3
x h Aaef na
hpl x bi bpl x bpl
Ii
( )
4 2
745 , 6807578 77 , 23 9 , 80 84 , 160 9 , 10 cm +
2
/ 210000 cm daN Ea
cm daN a / 30 , 2139
77 , 23
77 , 23 9 , 80
66 , 81 9 , 10


mm mm cm f 2 45734 , 1 145734 , 0
210000
30 , 2139 999 , 0
32 , 14 <


Verificarea la starea limita de deformatie(deplasare pe verticala)
Verificarea consta in determinarea sagetii in sectiunea cea mai solicitata si copararea acesteia cu
valoarea maxima admisibila.
Sageata calculata se determina doar din incarcarea data de actiunea utila din P10
7 , 1
800

Lc
fadm
2 12
10 10168 , 2 9730000 360000 6 , 0 6 , 0 cm daN Ib Eb k
4
9730000 0973 , 0 cm m Ib
cm
k
Lc M
fef
hp
n
u
55 , 1
10 10168 , 2 38 , 1
1360 23388240
48
5
48
5
12
2 2


7 , 1 55 , 1 < fadm fef
43
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
Calculul placii monolite
1)Schema statica
A
A
P
25 25 25 25
P P = 12500 daN
150
60
70 70
200
la
lo
Lc + hpl/2 lo+hpl Lc + hpl/2
Sectiunea A-A
2)Evaluarea incarcarilor
2.1. Incarcari permanente
Nr. crt. Denumire(evaluare)
2
/ m daN g
n
n
2
/ m daN g
c
1 Sina Tip 49 27,22 1,1 29,94
2 Material marunt 23,22 1,3 28,88
3 Traversa 41,60 1,3 54,09
4 Prisma de piatra
sparta
954 1,3 1240,20
5 Sapa de protectie 100 1,3 130
6 Hidroizolatie 12 1,3 15,6
7 Sapa suport 48 1,3 62,4
8 Placa monolita 578,125 1,1 635,938
44
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT

63 , 1783
n
g

04 , 2197
c
g

2.2 Incarcari utile
78 , 2777
6 , 3
/ 2 5000
10

m daN
P
n
P
3)Schema statica
Tipul fasiei de placa
Daca
2 >
la
lt
avem panou de placa lunga
lt=distanta dintre antretoaze
la=distanta dintre grinzi
3.2. Calculul in ipoteza de grinda simplu rezemata
Calculul se face pentru o fasie de placa cu latimea de 1 m si lungimea de
hpl l +
0 .Fasia de placa
se va considera in aceasta ipoteza ca lucreaza ca o grinda simplu rezemata.
Eforturi sectionale/sectiuni Permanente Utile Maxime
T daN
n
T
1516,094 1710,95 3227,04
c
T
1867,484 3141,76 5009,24
M daNm
n
M
644,34 727,15 1371,49
c
M
793,68 1031,78 1825,46
45
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
3.3 Calculul in ipoteza de placa dublu incastrata
lo+hpl = 1,5m
lo+hpl = 1,5m
M
T
g
g
Pentru
4
hpl
hgr

'


+
822 , 1277 7 , 0
73 , 912 5 , 0
max
max
c
c
M Mreazem
daNm M Mcamp
4)Dimensionarea armaturii de rezistenta
4.1. Dimensionarea armaturii de rezistenta in camp
022 , 0
150 5 , 16 100
91273
2 2
0

c
R h b
Mcamp
m
5 , 16 5 , 3 20
0
a hpl h
cm b 100
0223 , 0 022 , 0 2 1 1 2 1 1 m
46
BETON ARMAT SI PODURI DIN BETON ARMAT
84 , 1
3000
150
5 , 16 100 0223 , 0
0

a
c
R
R
h b Anec
10 3
785 , 0
84 , 1
bare n
se adopta 5 bare
4.2 Dimensionarea armaturii de rezistenta in reazem
03 , 0
150 5 , 16 100
127782
2 2
0

c
R h b
Mreazem
m
5 , 16 5 , 3 20
0
a hpl h
cm b 100
031 , 0 03 , 0 2 1 1 2 1 1 m
56 , 2
3000
150
5 , 16 100 031 , 0
0

a
c
R
R
h b Anec
10 4
785 , 0
56 , 2
bare n
se adopta 5 bare
47