You are on page 1of 1

Pengenalan Perniagaan Saya Lau Jia Leng telah memulakan perusahaan pemprosesan dan menjual roti pada 1 April

2013.Nama kilang saya ialah Kilang Bazic Bakery.Baki awal perniagaan pada 1 April 2013 adalah seperti berikut: Tunai di tangan RM5 000,tunai di bank RM116 000,sebuah lori kecil bernilai RM26 000 dan deposit kadar bayaran RM3 000.Jumlah modal perniagaan ialah RM150 000.Perniagaan saya berbentuk Skim Perusahaan Kecil dan Sederhana(PKS)yang mengeluarkan roti kaya,Saya mengambil dua orang pekerja pengurusan dan lima orang pekarja pengeluaran.Gaji pekerja pengurusan ialah RM1 200 seorang manakala upah pekerja pengeluaran ialah RM45sehari. Saya menceburi perniagaan perusahaan pemprosesan roti kerana: i) Saya telah menghadiri kursus membuat roti yang dianjurkan oleh MARA(majlis Amanah Rakyat.). ii)Kurangnya perniagaan yang menjual roti di lokasi perniagaan saya. iii)Untuk memenuhi permintaan masyarakat yang tinggi di setempat. Saya