CERINŢE TEHNOREDACTARE ŞI PREZENTARE LUCRARI DE LICENTA În redactarea lucrărilor trebuie să fie respectate următoarele cerinţe

:
• Lucrarea se redactează în limba română, cu diacritice, poate avea minim 30 de pagini si maxim 40 pagini (fara a lua în considerare anexele), redactată în Microsoft Word; • Formatul paginii – A4, cu marginile stânga 2,5 cm, sus 2 cm, jos 2 cm, dreapta 2 cm; • Prima pagină conţine datele de identificare: denumirea instituţiei de învăţământ superior, facultatea (eventual, cu sigle), caracterul lucrării (lucrare de licenţă), numele şi prenumele absolventului, conducătorul ştiinţific (cu titlul academic, prenume, nume), localitatea şi anul realizării lucrării (vezi Model 1). Titlul lucrării pe prima pagina (dar şi pe pagina cuprinsului) se va scrie cu font Times New Roman, mărime 14 sau 16, bold, centrat, cu majuscule, iar autorul lucrării si coordonatorul cu font Times New Roman, mărime 12 sau 14, bold. • Cuprinsul lucrarii (imediat dupa prima pagina) se va scrie cu font Times New Roman, mărime 12, normal. • Titlurile capitolelor (atat in cuprins, cat si in interiorul lucrarii) se scriu cu font Times New Roman, mărime 12, bold, iar titlurile subcapitolelor (atat in cuprins, cat si in interiorul lucrarii) se scriu cu font Times New Roman, mărime 12, italic. • Textul lucrarii se scrie cu font Times New Roman, mărime 12, normal, spaţiere la un 1,5 rânduri, aliniat stânga-dreapta (Justify); • Figurile integrate în text: sub fiecare figură se scrie centrat prescurtarea Fig. şi numărul curent urmate de explicaţii - scrise cu font Times New Roman, mărime 11, normal. Sub fiecare figură, dacă este cazul, se menţionează sursa bibliografică cu font Times New Roman, mărime 8, cursiv (italic); • Tabelele introduse în text se vor numerota cu cifre arabe. Cuvântul Tabel şi numărul curent se scriu aliniat la dreapta, deasupra tabelului, iar explicaţiile centrat pe rândul imediat următor font Times New Roman, mărime 11, normal. Formatarea tabelelor se realizează în mod unitar pentru întreaga lucrare. Sub fiecare tabel, dacă este cazul, se menţionează sursa bibliografică cu font Times New Roman, mărime 8, cursiv (italic); • Formulele se vor redacta cu font Times New Romasn, mărime 11, normal, respectând convenţiile uzuale privind stilul şi dimensiunile pentru variabile, funcţii, vectori etc. Fiecare formulă va fi amplasată centrat şi se numerotează în dreapta, între paranteze rotunde; • Trimiterile se realizeaza la toate sursele bibliografice si se inserează fie în subsolul paginii (ca note de subsol, menţionându-se numele autorilor, titlul lucrării, editura, localitatea, anul apariţiei şi pagina) fie intre paranteze rotunde, la finalul fiecarei fraze/paragraf ce constituie citat sau preluare, mentionandu-se doar numele autorilor, anul si pagina (de exemplu: (Popescu, 2010, pag.4)); • Bibliografia se poziţionează la sfârşitul lucrării, ordonată alfabetic după numele primului autor, indiferent de tipul sursei, sub formă de listă numerotată. Pentru numele autorilor se foloseste font Times New Roman, mărime 12, bold, iar pentru titlul lucrărilor din bibliografie se foloseşte Times New Roman, mărime 12, cursiv (italic) (vezi Model 2). În lista bibliografică nu trebuie să apară lucrări care nu au fost consultate personal de autor. În principiu, lista cu referinţe trebuie să conţină minimum 15 titluri bibliografice, care pot fi: • Articole din reviste ştiinţifice; • Cărţi şi monografii; • Lucrările conferinţelor de specialitate; • Lucrări de licenţă/dizertaţie, teze de doctorat, rapoarte publice; • Standarde, norme, foi de catalog, manuale de utilizare; • Pagini WEB care se vor cita până la nivelul documentului (cu link-ul exact si data ultimei accesari); • Rapoarte interne etc.

Prenume NUME coordonator Absolvent: Prenume NUME absolvent BUCUREŞTI 2012 .MODEL PRIMA PAGINA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE COMERŢ LUCRARE DE LICENŢĂ TITLUL LUCRĂRII Conducător ştiinţific: Grad didactic.

no. Toni .Pentru carti: Broderick. . and new professions. Proceedings of the 4th Conference on Human Factors and the Web.3.2010 COM. 2002. New York. 1998. astfel: Termenul „culturability” subliniază „importanţa legăturii dintre conceptul de „usability” (eficienţă în utilizare) şi localizare.20-26) SAU .intre paranteze rotunde. 8 aprilie 2010. sustainable and inclusive growth.03. adică luarea în considerare a diferenţelor culturale în realizarea paginilor web”1 1 Barber. Comisia Europeană.Pentru documente ale unor organizatii şi institutii: ***Europe 2020: A strategy for smart.ro accesat 23. . New York.businessmagazin. astfel: Termenul „culturability” subliniază importanţa legăturii dintre conceptul de „usability” (eficienţă în utilizare) şi localizare.72. plus 70% în primele luni din 2010.Culturability: The merging of culture and usability. .501–519.în subsolul paginii (ca note de subsol). preluare http://www. Tor Books. 1998.Comerţul electronic cu cardul. developing key technologies. 2005. pp.MODEL MENŢIONARE SURSE BIBLIOGRAFICE: . Damien . Business Magazin.2011.From information society to biosociety? On societal waves. în interiorul sau la finalul frazei/paragrafului ce constituie preluare sau citare. adică luarea în considerare a diferenţelor culturale în realizarea paginilor web (Barber & Badre. Anca .The Spike: How Our Lives Are Being Transformed By Rapidly Advancing Technologies. MODEL TRIMITERE BIBLIOGRAFICA (in interiorul lucrarii) în cazul PRELUĂRII/CITĂRII: .Pentru documente preluate de pe Internet: Bărbulescu. Badre. Albert . . 2010. pp.Pentru articole: Ahlqvist. 3. Wendy. Technological Forecasting & Social Change.

Prezentarea trebuie să fie un rezumat al lucrării. se reformulează întrebarea şi apoi se răspunde. d. Se recomandă ca pe un slide să nu fie mai mult de: 6 rânduri x 6 cuvinte/rând. Se recomandă utilizarea caracterelor Times New Roman sau Arial – Bold. figuri. iar dacă se furnizează asistenţei un document suplimentar. în care să se prezinte succint principalele realizări din cadrul lucrării. c. poză). Nu se recomandă utilizarea animaţiilor în sau între slide-uri. Se recomandă păstrarea unui contact vizual cu asistenţa. i. Se recomandă prezentarea de tabele. h. b. g. Se poate adăuga pe fiecare slide o componentă grafică reprezentativă (desen. Se recomandă ca debitul verbal la prezentare să fie de circa 100 cuvinte/minut.În prezentarea lucrărilor trebuie să fie respectate următoarele cerinţe: Pentru susţinerea lucrării. grafice. La întrebări se face pauză. iar al doilea slide – cuprinsul expunerii. După 1-3 slide-uri introductive. Cea mai importantă recomandare: prezentarea trebuie să se încadreze în timpul alocat. În subsol se trec numele autorului şi numărul slide-ului. în mod obligatoriu. . prezentarea se va axa pe contribuţiile autorului. diagrame. f. de maximum 20 slideuri. acesta trebuie să fie mai cuprinzător ca slide-urile. j. e. Ultimele 1-2 slide-uri trebuie să conţină concluziile lucrării. primul slide conţine date de identificare a lucrării. Recomandări pentru realizarea şi prezentarea slide-urilor: a. autorul şi conducătorul ştiinţific. Se face pauză înainte şi după lucrurile importante. Se recomandă să nu se citească de pe slide-uri. în care se prezintă starea iniţială a problemei şi ce se doreşte a fi dezvoltat în cadrul lucrării. de maxim 10 minute. studenţii vor pregăti o prezentare (Power Point).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful