You are on page 1of 1

Il-rejjef ta Esopu Miburin minn Frans H.

Said

L-iskojattlu u l-ors (1,498)


rafta 233 (rejjef tal-Gaeb 115)

L-ors kien il-in kollu jiftaar kemm kien bsatu sakemm darba sema leen irqieq jiftaar li hu kien aqwa mill-ors. L-ors irrabja meta nteba li dak il-leen kien ta skojattlu u sfida gal lieda. L-iskojattlu era ma kullimkien imma fl-aar l-ors irnexxielu jabdu tat idejh. Meta l-iskojattlu nteba li kien sejjer imut dar bil-erqa u talab lill-ors li jallih jagmel l-aar talba. allini mqar ninel garkubtejja, talab. L-ors fetah idu u l-iskojattlu kien pront arab lejn toqba u l-ors galkemm bsatu baqa bxifer imnieer.

Min hu bsatu mhux bilfors li jkun l-aktar wieed kapai.