You are on page 1of 6

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

PEPERIKSAAN MATAPELAJARAN KERTAS : PERCUBAAN PMR KHB TAHUN 2013 : KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU - PILIHAN 1 (KEMAHIRAN TEKNIKAL ) TINGKATAN 3 :OBJEKTIF KONSTRUK BIL TOPIK / TAJUK PENGETAHUAN
Pengkelasan Konvensyen

KOD MATAPELAJARAN : 76/1 KEFAHAMAN KEMAHIRAN S01


Menyelesai masalah

ARAS Q01
Kuantitatif

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 C01 C02 C03 A01 V01
Terminologi
Menterjemah

M
Mudah

P
Pertengahan

S
Sukar

Extrapolasi

Matodologi

Mentafsir

ELEKTIF : KEMAHIRAN TEKNIKAL 1.1 Lukisan Teknik a. b. c. Lukisan isometrik Lukisan hamparan Lukisan keratan penuh 1 1 1 1 1 1

1.2 Elektrik

a. Jenis litar elektrik b. Penggunaan meter pelbagai c. Unit kawalan utama bekalan
elektrik domestik d. Kuasa elektrik

1 1 1 1

Penilaian

Aplikasi

Kriteria

Prinsip

Urutan

Fakta

Teori

1 1 1 1

1.3 Elektronik a. Nama, simbol dan fungsi komponen b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik c. Penghasilan projek 1.4 Asas Elektromekanikal a. Pengenalan pergerakan mekanikal 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1

b. Pengenalan pergerakan elektromekanikal 1.5 Enjin

a. Jenis dan kegunaan pengikat & pencantum b. Bahagian dalam enjin c. Bahagian luar enjin
d. e. Edaran empat lejang Sistem enjin

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

f.

Menservis enjin

1.6 Perniagaan dan Keusahawanan a. Pengenalan kepada perniagaan i. Pengertian dan kepentingan perniagaan ii. Perkembangan perniagaan dan masa depan iii. Bentuk dan jenis perniagaan iv. Milikan Perniagaan b. Asas Keusahawanan i. Pengertian keusahawanan 1 1 1 1

ii. Ciri Utama Usahawan


iii. Usahawan dalam negeri iv. Peranan kerajaan dalam membantu usahawan c. Konsumerisme i. Pengguna dan konsumerisme 1 1 1 1 ii. Hak dan tanggungjawab pengguna iii. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna iv. Peranan Persatuan Pengguna dan kerajaan JUMLAH SOALAN 7 7 0 2 6 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 9 18 3

Petunjuk
P01 - Pengetahuan tentang terminologi # Istilah # Nama / Jenis / Label P02 - Pengetahuan tentang fakta # Tarikh / peristiwa # Tempat # Sifat / Ciri P05 - Pengetahuan tentang pengkelasan # jenis / kategori / klasifikasi / set # elemen / susunan # unsur / pembahagian / data P09 - Pengetahuan tentang teori dan struktur # teori / struktur / organisasi P03 - Pengetahuan tentang konvensyen # Peraturan # Kelaziman / format # Simbol P08 - Pengetahuan tentang prinsip # kaedah / teknik / pendekatan # prosedur / cara P04 - Pengetahuan tentang urutan # urutan / perkaitan / carta alir # arahan / kawalan / kendalian

P06 - Pengetahuan tentang kriteria P07 - Pengetahuan tentang metodologi # Penilaian # fakta / hukum / prinsip # kaedah / teknik / pendekatan # prosedur / cara

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


PEPERIKSAAN MATAPELAJARAN KERTAS : PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR KHB TAHUN 2013 : KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU - PILIHAN 1 (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN 3 :OBJEKTIF KONSTRUK PENGETAHUAN KEFAHAMAN KEMAHIRAN S01
Menyelesai masalah

KOD MATAPELAJARAN : 76/1 ARAS Q01 M P S

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 C01 C02

C03 A01 V01

Pengkelasan

Mentafsir

Penilaian

Aplikasi

Kriteria

Prinsip

Mudah

Urutan

TOPIK / TAJUK

TERAS 1 1.1 Organisasi Bengkel dan Keselamatan a. Pengurusan Bengkel dan Keselamatan

1.2 Reka Cipta a. Pengenalpastian masalah b. Pemilihan idea c. Perekaan projek d. Pemilihan rekabentuk e. Perancangan Pembinaan Projek f. Pembinaan,pengujian dan pengubahsuaian projek g. Pendokumentasian

1 1

1 1

1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek a. Pengenalan rekabentuk dan teknologi b. Faktor reka bentuk c. Jenis bahan dan pengikat d. Alatan tangan dan mesin e. Proses f. Rekabentuk projek

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

Sukar

BIL

Pertengahan

Konvensyen

Terminologi

Extrapolasi

Matodologi

Menterjemah

Kuantitatif

Fakta

Teori

1.4 Elektrik a. Sumber dan kegunaan elektrik b. Jenis wayar dan kerja pendawaian c. Mengira kos tenaga elektrik d. Pengenalan motor arus terus (DC)

1 1 1 1

1 1 1 1

1.5 Elektronik a. Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik c. Penghasilan projek

1 1 1

1 1 1

1.6 Kerja Paip a. Pengenalan sistem bekalan air di rumah b. Jenis paip, penyambung paip dan bahan pemasangan paip c. Jenis dan kelengkapan paip dan kerja penyelenggaraan

1 1 1

1 1 1

1.7 Lukisan teknik a. Alat lukisan teknik b. Jenis garisan c. Unjuran ortografik

1 1 1

1 1 1

1.8 Jahitan a. Mesin jahit b. Penghasilan artikel

1 1

1 1

1.9 Masakan a. Perancangan menu b. Penyediaan dan penyajian hidangan c. Etika makan

1 1

1 1

10

1.10 Tempat Kediaman

a. Ruang Tempat Kediaman b. Faktor keselesaan tempat kediaman c. Penjagaan tempat kediaman d. Susun atur alatan dan kelengkapan

1 1

1 1

11

1.11 Tanaman Hiasan a. Pembiakan secara keratan batang b. Penanaman c. Penjagaan anak pokok d. Pemasuan semula

1 8 3 2 2 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

1 15 9 6

JUMLAH SOALAN

Petunjuk
P01 - Pengetahuan tentang terminologi # Istilah # Nama / Jenis / Label P02 - Pengetahuan tentang fakta # Tarikh / peristiwa # Tempat # Sifat / Ciri P05 - Pengetahuan tentang pengkelasan # jenis / kategori / klasifikasi / set # elemen / susunan # unsur / pembahagian / data P09 - Pengetahuan tentang teori dan struktur # teori / struktur / organisasi P03 - Pengetahuan tentang konvensyen # Peraturan # Kelaziman / format # Simbol P08 - Pengetahuan tentang prinsip # kaedah / teknik / pendekatan # prosedur / cara P04 - Pengetahuan tentang urutan # urutan / perkaitan / carta alir # arahan / kawalan / kendalian

P06 - Pengetahuan tentang kriteria P07 - Pengetahuan tentang metodologi # Penilaian # fakta / hukum / prinsip # kaedah / teknik / pendekatan # prosedur / cara