You are on page 1of 14

MARI KITA BELAJAR NOMBOR 51 HINGGA 60

CIKGU SYURA

1 Batang Pensel

10 Batang Pensel

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Dah abis dah.