-t

P€NGAKAP R€MAJA

'.'.,'i, IIANCA{GAI{.TTAHUNAN UNITq,PENGAKAP REMA,IA

Pengenalan

:
:

Unit Pengakap Remaja adalah bahagian yang ketiga dalam siri latihan berpengakap, iaitu lanjutan daripada pengakap Kanak-Kanak dan Pengakap Muda. Bahagian ini ialah bagi ahli pengakap yang berumur di antara 15 tahun hing-ga lb tahun.
Bagi membolehkan ahli pengakap meneruskan latihan hingga tamat bagi satu peringkat latihan yang sesuai dengan peftumbuhan jasmani dan rohaninya setelah selesai menempuhi latihan Pengakap Muda.

Obejektif

TINGKATAN 4

Pendaftaran Ahli Baru

2. Permainan/pertandingan 3. Mendaftarkan ahli 4. Pengagihan patrol 5. Nyanyian lagu pengakap 6, Istiadat menurunkan bendera.
LENCANAJAYADIRI

1. Istiadat

Bendera

2. Menjalankan permainan 3. Mengisi borang pendaftaran 4. Mengutip yuran pendaftaran. 5. Mengagihkan ahlikepada patrol. 6. Menyanyi lagu-lagu pengakap / yell 7. Menjalankan istiadat menurunkan
bendera.
1,

1.

Menjalankan istiadat bendera

Bendera Malaysia

2. Permainan/pertandingan 3. Fungsiparlimen 4. Nyanyian lagu pengakap 5. Istiadat menurunkan bendera.

1. Istiadat

bendera

2.

Menjalankan istiadat bendera Menjalankan permainan

3. Mengumpulkan maklumat dalam buku

Bendera Malaysia Carta / gambar

- Ujian tentang fungsi parlimen. Menyanyikan lagu pengakap Menja lankan istiadat bendera.
log

FELDA. l"lAM.Sembilan Cafta / gambar Menerangkan fungsi salah satu agensi kerajaan atau badan berkanun Menyanyikan lagu-lagu pengakap Menjalankan istiadat menurunkan bendera. Istiadat bendera Permainan/peftandingan Fungsi satu agensi kerajaan badan berkanun Nyanyian lagu-lagu pengakap Istiadat menurunkan bendera.Sembilan . Menjalankan istiadat bendera Menjalankan permainan LENCANA ]AYADIRI Melukis peta N.S Fungsi satu daripada agensi kera dan badan berkanun Nyanyian lagu-lagu pengakap Istiadat menurunkan bendera. Menyanyikan lagu-lagu pengakap / Yetl Menjalankan istiadat menurunkan bendera. Sembilan dan menunjukkan kawasan Parlimen dan nama-nama Ahli Parlimen yang berkenaan. Menjalankan istiadat bendera Bendera Malaysia Menjalankan permainan Melukis dan menerangkan rupa bentuk Bendera bendera semua negeri dalam N. LPN. Mempunyai buku log peribadi pengakap yang kemaskini Menyanyikan lagu-lagu pengakap Menjalankan istiadat menurunkan bendera. kawasan Parli dan Nama Ahli Parlimen Log Peribadi Pengakap Nyanyian Lagu Pengakap Istiadat menurunkan bendera. LENCANA ]AYADIRI Menjalankan istiadat bendera Menjalankan permainan Menerangkan fungsi satu daripada agensi kerajaan atau badan berkanun seperti UDA. PETRONAS dII. .IIT PCNGAK/AP R€MAJA LENCANAJAYADIRI Istiadat bendera Pe rma i na n/perta nd i n ga n Melukis bendera semua neqerida Malaysia dan mengetahui la m ba n Malaysia dan N. Istiadat bendera Permainan/peftandingan Peta N. Sembilan Malaysia dan mengetahui Lambang Malaysia dan N. MARDI.

Istiadat bendera 2. istiadat bendera Lencan 1. Simpul Serban. Nyanyian lagu pengakap 6. Simpul Buaian. Istiadat Penyampaian Jayadiri f . Permainan/peftandingan 3. Menjalankan istiadat bendera Menjalankan permainan Menunjukkan cara mengikat dan kegunaan simpulan berikut iaitu Simpul Tapak Kucing. Menunjukkan cara mengikat dan kegunaan simpulan berikut iaitu Genggam Monyet. 1. Permainan/peftandingan 3. Menjalankan istiadat menurunkan bendera. Permainan/peftandingan 3. Mengikat serta kegunaan ikatan tali 4. Kawat kaki 5. 4. Menjalankan istiadat bendera 2. Istiadat menurunkan bendera. LENCANA KEMAHIRAN 1. Istiadat menurunkan bendera. Menjalankan permainan 3. 1. Nyanyian lagu pengakap 5. Nyanyian lagu pengakap 6. Menjalankan permainan 3.PENGAICN' REMA'A PENYAMPAIAN LENCANA JAYADIRI 2. Menjalankan istiadat bendera 2. Menjalankan istiadat menurunkan bendera. Menjalankan istiadat menurunkan bendera. 1. . 2. Permainan/pertandingan 3. Ikat Jepun. tongkat dan melatih dengan jayanya satu unit pengakap dalam kawat kaki Menyanyikan lagu-lagu pengakap n istiadat bendera. Istiadat menurunkan bendera. 5. 1. Perbarisan / kawat tongkat 4. Ikat Filipina dan Takal Tali 4. Menjalankan kawat kaki dan kawat Lencana Jayadiri. Sambat Pendek. Istiadat menurunkan bendera 4. Istiadat bendera 1. Membuat satu model projek perintis 5. Menjalankan permainan 3. Mengikat sefta kegunaan simpulan 4. 4. Menjalankan latihan kawat kaki 5. dan Lilit BerkasTingkat. Istiadat bendera 2. 3. Menjalankan istiadat bendera 2. Menyanyikan lagu-lagu pengakap 5. Nyayian lagu pengakap 5. Menyanyikan lagu-lagu pengakap 6. Menyanyikan lagu-lagu pengakap 5. Simpul Raga. Menjalankan Istiadat Penyampaian 4. LENCANA KEMAHIRAN LENCANA KEMAHIRAN 2.

- (anchorage) iaitu 3-2-1 Ahli Pengakap akan menyediakan laporan bertulis dalam bentuk buku log atau folio disamping menjalankan amali din disahkan oleh penilai 'log'&'picket' penganggaran tinggi dan lebar. bagi mencari kedudukan di atas peta dengan menggunakan kompas. Menjalankan perkhemahan 2. membuat peranggkap serta masakan rimba (backswoods) Mengenali 5 jenis tapak haiwan dan membuat 2 jenis'plaster cast. . Mengetahui 8. Mefakukan berenang 50 meter atau melemparkan tali 20 meter sejauh cara membuat 9. dan bermalam di dalamnya. gelung seorang yang cedera dari tempat tinggi 5 meter. . Melakukan ujian amali iaitu takal dan pancang Membuat dan menggunakan sistem dogong LENCANA KEMAHIRAN minggu3hari 2malam. 'dead-man' Membina satu projek perintis Menunjukkan asas'orienteering. dan cara membuat'cross-bearing.JNIT P€NGAKAP R€MAJA 1. Membuat khemah 'bivouac. 6. atau simpul kerusi untuk menurunkan 12 meter supaya ia jatuh antara 2 pancang yang jaraknya Z meter atau mengetahui membina dan langkah-langkah keselamatan berkenaan serta melakukan 12 aktivitikomando Menggunakan tindih kasih . 7.Perkhemahan hujung 5.

ATAU Tarian Kebudayaan . moden atau alat muzik tradisional.Membuat sebuah perabot yang berguna seperti bangku.Menari satu jenis tarian kebudayaan. ATAU Kraftangan/Kerjatangan - Membuat satu perkara seperti berikut: c) d) a) b) ciptaan seni ukur/seni arca cap mengecap batik anyaman tradisional lukisan mural e) jahitan/tenunan/bahan/kait mengait.Memahirkan diridalam sejenis seni mempertahankan diri. ATAU Beftukang kayu/logam . ATAU . ATAU Seni mempertahankan diri .Dapat memainkan dengan baik sejenis alat muzik. tempat letak kasut. ATAU Muzik .P€NGAI(AI' R€MAJA LENCANA KEGIATAN Mempunyai pengetahuan yang cukup berkenaan denga peraturan dan langkah keselamaan sefta menunjukkan kemahiran dalam satu kegiatan yang berikut utama sebagai pelakon atau pengarah dalam satu lakonan atau pengarah dalam satu lakonan di peringkat sekolah atau mana-mana-mana peringkat.Mengambil bahagian Pementasan . meja kecil dan sebagainya.

Latihan Ekspedisi 4. khemah kerja dan sebagainya. Permainan pengakap 3. Nyanyian lagu pengakap 5. ATAU Komputer a) Mengetahuijenis komputer dan bahagian sebuah komputer. a) b) pada perisian pemprosesan perkataan dan pengakalan data.INIT P€NGAKAP R€MAJA - Urusetia Mengelolakan satu perjumpaan seperti seminar. Bekalan hendaklah disusun dalam beg DeKatan . Melaksanakan istiadat penoakao 2. Mengetahui campuran tanah untuk tut pada bahagian pokok. c) Menanam bahagian tut dan mengetahui campuran tanah di dalam beg / pasu. 4. Istiadat Bendera 1. d) Mengetahui jenis perisian yang terbaru dari segi penggunaan. Istiadat menurunkan bendera 1. Mengetahui keperluan peribadi dan patrol untuk ekspedisi dan'menuniukkan Kaedah membungkus dan merirbawa sandang. satu LENCANA EKSPEDISI 2. b) Mengetahuicara mengendalikan komputer c) Mengetahui kegunaan komputer di pejabat dan industri. Melaksanakan permaindn/p6rtaridinoan 3. Menyanyikan lagu-lagu pengakap / yell yang lengkap baqi pengembaraan selama 24 iam van-o -termasuK beratnya tidak lebih 15 kg 10 kq baranq makanan. ATAU Peftanian e) Boleh menggunakan Mengetahui cara membuat tut. forum.

LENCANA EKSPEDISI 24 jam dalam satu ekspedisi pengakap yang mengandungi 4 . a) Rambu Pengakap Remaja) setelah Lulus semua ujian Lencana Tertinggi sekurang-kurqngnya 2 bulan. a) Berjalan kaki sejauh 40 km ATAU b) Berbasikal sejauh 120 km ATAU Berperahu / kayak / sejauh 16 km (8 km mudiK B km menghilir). c) d) . ATAU d) Berakhir sejauh 30 km.UMT PENGAKAP R€MAJA 1. b) Menunjukkan sikap dan kepimpinan yang cemerlang dan boleh dicontohi. dan ditampal dalam Buku Perkhidmatan. e) Mendaki bukit/gunung Lulus dan mempunyai SATU sijil mana- mana kemahiran perkhidmatan yang a) LENCANA PERKHIDMATAN berikut: b) Peftolongan Cemas peringkat asas) dari St. Mengamalkan prinsip pengakap. 2. t Istiadat bendera lencana 1 bulan) boleh dianugerahkan ANUGERAH RAMBU PENGAKAP REMAJA Upacara penganugerahan Tanda Rambu Pengakap Remaja. John Ambulans atau Persatuan Bulan SabitMerah (PBSM) PemadamApi (S'rjil Ujian mendapatkan Sijil Kemahiran Perkhidmatan boleh dilakukan pada bilabila masa dan salinan s'rjil perlu disahkan c) (SijilAsas Kebombaan) Penyelamat Nyawa atau Bronze Medallian. Mengambil bahagian yang penting selama Langkah keselamatan perlu diambilkira semasa pengembaraan dijalankan. Berkelakuan baik dan disegani. Ekspedisi 1. Seorang Pengakap Remaja setelah mendapat kesemua 5 Lencana Teftinggi (maksimum I Laporan kerja amal hendaklah dicatatkan dalam Buku Log Perkhidmatan.8 orang. Log Perkhidmatan Masyarakat Membuat kerja amal yang diakui berjumlah selama 24 jam dalam tempoh hinoqa 12 bulan. Istiadat menurunkan bendera. ATAU c) Suatu laporan mengikut format yang lengkap hendaklah diserahkan kepada penguji tidak lewat 10 hari selepas ekspedisi itu selesai dilakukan.

1. Setiap Pengakap mesti membuat laporan didalam Buku Log Ujian Sikap UJIAN SIKAP a) Beftanggungjawab b) Khidmat masyarakat c) Berdikari d) Kegiatan e) Ekspedisi Sila ruiukBuku Skim Latihan TEMUDUGA Menyerahkan kesemua buku log asal. iaitu 1. Nyanyian lagu pengakap 5.4uda sementara menunggu Ujian Pentarafan Pengakap Raja . Permainan/peftandingan 3. Istiadat bendera 2. Istiadat menurunkan bendera. Mendaftarkan ahli 1. Seseorang Pengakap Remaja yang ingin mendapatkan Anugerah Pengakap Raja perlu menjalani Ujian Sikap Pengakap Raja. segala laporan dan sijil asal kepada Pesuruhjaya atau wakilnya melalui pemimpinnya dan seterusnya pesuruhjaya telah memastikan Pengakap Remaja itu telah memenuhi Pengakap menghadiri ujian pentarafan di Kem Latihan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara setelah berpuas hati bahawa Pengakap UJIAN PENTARAFAN PENGANUGEMHAN Remaja itu benar-benar layak dan memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan akan menganugerahkan Lencana dan Sijil Pengakap Raja setelah berunding dengan Pesuruhjaya Nota: Pengakap yang telah melengkapkan semua ujian lencana tertinggi dalam masa tingkatan lima akan melakukan tugas membimbing ahli pengakap l.JA TINGKATAN 5 PENDAFTAMN 4..NIT P€NGAKAP R€MA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful