Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Persatuan (Cocuriculum – Societies) WAJ3113 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Dua 1. Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai profesionalisme keguruan dalam GERKO Persatuan; 2. Memberi peluang kepada pelajar meningkatkan kreativiti dan keyakinan diri dalam perancangan dan pengurusan GERKO Persatuan; 3. Menghayati nilai-nilai murni serta mengamalkan sikap positif secara berterusan melalui penglibatan aktif dalam aktiviti berpersatuan; dan 4. Menjadi penasihat persatuan yangn berkesan di sekolah kelak. Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan; pengurusan; sejarah; perkembangan dan kepentingan persatuan; pengkelasan persatuan; kemahiran asas; persediaan, pelaksanaan dan penilaian projek. The course focuses on the introduction and concept of society; management; history; development and importance; classification of society; basic skills; preparation, implementation and evaluation of project.

Sinopsis

Tajuk
1   

Kandungan
Pengurusan Persatuan Mengadakan mesyuarat dan pelantikan AJK Menyediakan minit mesyuarat Merancang aktiviti persatuan Menyediakan garis panduan persatuan

Jam
2


2

Pengenalan Konsep / Teori    Definisi Konsep / teori Ciri-ciri - Mengetahui definisi dan konsep/ teori - Mengenal pasti ciri-ciri aktiviti berpesatuan

2

Kuala Lumpur: Fajar Bakti Kamisah Sharif. Menyebarkan maklumat melalui poster/ buletin/ papan kenyataan vii. Menentukan anggaran perbelanjaan iv. Alim bin Abdul Rahim. i. Mengumpul maklumat vi. (1995). ii. dan lagu persatuan 2 4 Pelaksanaan Aktiviti Perancangan & Pengurusan  Penyediaan kertas kerja. (1994). Menentukan tarikh. Persediaan projek / program Latihan Persembahan 14 JUMLAH Pentaksiran Teori Projek Sahsiah 10% 70% 20% 30 Bacaan Asas Ab. iii. Kokurikulum. (1990).3 Identiti Persatuan  mereka cipta identiti persatuan .     Menubuhkan jawatankuasa kerja Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa 10 ii. moto. Menyediakan edaran / jemputan Pelaksanaan i. masa dan tempat aktiviti v.logo. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Kementerian Pendidikan Malaysia. Rujukan Tambahan . Buku Panduan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Rendah. Pengurusan Kokurikulum. Menjalankan mesyuarat jawatankuasa iii. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum & Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful