PROGRAM

j-QAF MODEL KELAS PEMULIHAN JAWI

PENDAHULUAN
BERTUJUAN UNTUK MENJELASKAN: TAKRIF OBJEKTIF KUMPULAN SASAR STRATEGI PELAKSANAAN AGIHAN TUGAS AGIHAN KEMAHIRAN KAEDAH P&P PENILAIAN MODUL P&P

TAKRIF KELAS PEMULIHAN JAWI IALAH PENGAJARAN YANG DILAKSANAKAN OLEH GURU j-QAF UNTUK MEMULIHKAN MURID YANG KECICIRAN DALAM JAWI. . KELAS INI DIJALANKAN SERENTAK DENGAN JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN SEDIA ADA.

MATLAMAT MEMASTIKAN SEMUA MURID ISLAM MENGUASAI BACAAN DAN TULISAN JAWI SERTA MEMUPUK SEMANGAT CINTAKAN WARISAN BUDAYA BANGSA. .

MEMBINA PERKATAAN DAN RANGKAI KATA MUDAH DARI SUKU KATA TERBUKA DAN TERTUTUP.OBJEKTIF MURID YANG KECICIRAN DIPULIHKAN SEHINGGA DAPAT:  MENGENAL.    . MENGENAL DAN MENIRU KHAT NASAKH. MEMBACA DAN MENULIS PELBAGAI JENIS TEKS MUDAH. MENYEBUT DAN MENULIS HURUF TUNGGAL. SUKU KATA TERBUKA DAN SUKU KATA TERTUTUP.

KUMPULAN SASAR MURID-MURID YANG TIDAK DAPAT MENCAPAI SETIAP OBJEKTIF UTAMA YANG DISASARKAN KEPADA MURID TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWI .

KAD-KAD IMBASAN. BAHAN BACAAN TAMBAHAN. CARTA HURUF-HURUF JAWI. ALAT-ALAT PERMAINAN: BOLING PANCING IKAN TENTENG BELON SENAWI KERETAPI DAN KAD HURUF TOL ILMU POKOK HIKMAT CD NASYID.      .BAHAN-BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN  BUKU PANDUAN PELAKSANAAN MODEL-MODEL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DAN KOKURIKULUM (KELAS PEMULIHAN JAWI).

TENAGA PENGAJAR GURU j-QAF YANG DIBERI LATIHAN SECARA LPBS DAN DILANTIK .

STRATEGI PELAKSANAAN    MEMASTIKAN UNIT j-QAF BERADA DI BAWAH PANITIA PENDIDIKAN ISLAM MENGENAL PASTI MURID LEMAH JAWI MELALUI UJIAN KHAS ATAU MAKLUMAT GURU SEDIA ADA JUMLAH MURID BAGI SATU KELAS PEMULIHAN ADALAH ANTARA 6 – 10 ORANG .

STRATEGI PELAKSANAAN     MENYEDIAKAN TEMPAT YANG SESUAI UNTUK MELAKSANAKAN PEMULIHAN JAWI PENYEDIAAN BAHAN BANTU BELAJAR MENGIKUT AGIHAN KEMAHIRAN SEPERTI YANG DITETAPKAN DALAM MODUL P&P AKAN MENEKANKAN PELBAGAI KAEDAH SECARA EFEKTIF .

STRATEGI PELAKSANAAN  MEMBUAT PENILAIAN DAN MEREKODKAN PENCAPAIAN PELAJAR SETIAP KALI KELAS DIJALANKAN MENJALANKAN UJIAN PENGESANAN SEBELUM MURID DIMASUKKAN SEMULA KE KELAS JAWI SEDIA ADA  .

MENGHANTAR LAPORAN PENILAIAN KE PPD MENGIKUT WAKTU YANG DITETAPKAN. KETUA PANITIA PI:   BEKERJASAMA DGN GURU j-QAF DAN GURU PI. MEMANTAU. MENYEMAK SETIAP BORANG PENILAIAN YANG PATUT DIISI OLEH GURU j-QAF SELEPAS SESI P&P. MENYEMAK  LAPORAN PENILAIAN.AGIHAN TUGAS GURU BESAR:   MENGADAKAN MESYUARAT PENYELARASAN. .

 MEREKOD DAN MELAPOR.AGIHAN TUGAS GURU PI:  MENJALANKAN UJIAN KHAS. MENERUSKAN PENGAJARAN SEPERTI BIASA  GURU j-QAF:  MELAKSANAKAN KELAS PEMULIHAN. .

 .  SETIAP AGIHAN MENGGUNAKAN PELBAGAI PENDEKATAN SECARA EFEKTIF DAN SESUAI DENGAN KAEDAH PEMULIHAN.AGIHAN KEMAHIRAN AGIHAN PENGUASAAN KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DISEDIAKAN MENGIKUT TAHUN DAN TOPIK DALAM SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI.

TAHUN 2 HINGGA TAHUN 6: 1 WAKTU PEMULIHAN DIJALANKAN SERENTAK DENGAN KELAS JAWI SEDIA ADA.   .PERUNTUKAN WAKTU  6 BULAN PERTAMA TAHUN 1: 2 WAKTU PEMULIHAN DIJALANKAN SERENTAK DENGAN KELAS JAWI SEDIA ADA. 6 BULAN KEDUA TAHUN 1: 1 WAKTU PEMULIHAN DIJALANKAN SERENTAK DENGAN KELAS JAWI SEDIA ADA.

HASIL PENILAIAN MESTI DIREKODKAN DALAM BORANG KHAS KELAS PEMULIHAN JAWI YANG DISEDIAKAN DALAM BUKU PANDUAN.   . MEMBACA DAN MENULIS HURUF TUNGGAL. MENGUJI KEMAHIRAN MENGENAL. SUKU KATA.PENILAIAN  PENILAIAN DILAKUKAN SETIAP KALI SELEPAS P&P DILAKSANAKAN. PERKATAAN DAN RANGKAI KATA MENGIKUT FORMAT YANG TELAH DISEDIAKAN.

LAPORAN  DARI SEKOLAH KE PPD: JULAI DAN OKTOBER  DARI PPD KE JPN: JULAI DAN OKTOBER .

 DARI JPN KE JAPIM : JULAI DAN OKTOBER FORMAT LAPORAN : MENGIKUT FORMAT LAPORAN JAWI ENAM BULAN 2005 .

INOVATIF DAN PROAKTIF MAMPU MELAKSANAKAN ISLAM HADHARI .PENUTUP     MEMPERKASAKAN PENDIDIKAN ISLAM MENINGKATKAN KESEDARAN MENUNTUT ILMU DAN MEMILIKI PELBAGAI KEMAHIRAN MELAHIRKAN PARA PENDIDIK YANG KREATIF.

SEKIAN TERIMA KASIH .

UNIT J-QAF JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful