P. 1
ispit iz termodinamike

ispit iz termodinamike

|Views: 6|Likes:
Published by Matija Podnar
primjer ispita iz termodinamike
primjer ispita iz termodinamike

More info:

Published by: Matija Podnar on Jul 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

Pismeni dio ispita iz Uvoda u termodinamiku i Osnova termodinamike A

Zagreb, 7. veljače 2012.

1. ZADATAK Struja zraka tlaka 2 bar i temperature 35 °C, volumenskog protoka 2880 m /h, komprimira se izentropski na tlak 4 bar i potom se hladi u izmjenjivaču topline do neke međutemperature. Nakon toga zrak se još jednom izentropski komprimira na konačni tlak 6 bar i opet hladi u izmjenjivaču topline do konačne temperature 25 °C. Od ukupno dovođene mehaničke snage, 65 % se dovodi za prvu kompresiju. Treba izračunati nepoznate temperature istaknutih točaka u procesu, te snage i izmjenjivane toplinske tokove u pojedinim fazama procesa! Skica procesa u p,v- i T,s-dijagramu!
3

4. ZADATAK U čelični parovod promjera 106/114 mm i duljine 25 metara, ulazi pregrijana vodena para tlaka 10 bar i temperature 300 °C, protočne mase 2500 kg/h. Cijev je izvana obložena izolacijom debljine 60 mm (λi = 0,07 W/(m K)) i tankim aluminijskim limom (ε = 0,25), a okružena je zrakom i velikim plohama jednake temperature 10 °C. Koeficijent konvektivnog prijelaza topline s lima na zrak 2 iznosi 20 W/(m K). Izračunajte temperaturu vanjske površine izolacije te toplinski tok koji se izmjenjuje na cijeloj duljini cijevi! Koliki je toplinski otpor same izolacije? Za koliko se smanji temperatura pare prolaskom kroz cijev?

2. ZADATAK U mješalište ulaze dvije plinske struje. Prva struja je zrak tlaka 5 bar i temperature 60 °C koji dostrujava brzinom 6 m/s. Druga struja je kisik tlaka 5,5 bar i temperature 70 °C. Obje struje se dovode u mješalište kroz cijevi unutarnjeg promjera 80 mm. Mješavina tlaka 4 bar odvodi se iz mješališta kroz cijev unutarnjeg promjera 140 mm. Zanemarujući kinetičke energije struja, treba izračunati: a) Brzinu kojom treba dostrujavati kisik da bi njegov molni udio u mješavini bio 60 %; b) Koliko toplinskog toka treba odvoditi iz mješališta ako želimo da izlazna brzina mješavine bude 4,5 m/s; c) Potreban maseni protok rashladne vode, ako se ona prolaskom kroz mješalište smije zagrijati za 8 °C!

5. ZADATAK U izmjenjivaču topline pregrijava se 10 000 kg/h suhozasićene vodene pare tlaka 10 bar na temperaturu 300 °C. Potreban toplinski tok daju dimni plinovi molarnog toplinskog kapaciteta 33,2 kJ/(kmol K), koji se hlade od 1050 °C na 600 °C. Izmjenjivač je izveden kao snop od 60 paralelno spojenih čeličnih cijevi promjera 32/38 mm, kroz koje struji vodena para, a okomito na cijevi, s vanjske strane, struje dimni plinovi. Koeficijent prijelaza topline na strani pare iznosi 2 2 180 W/(m K), a na strani dimnih plinova 80 W/(m K). Treba izračunati potrebnu duljinu cijevnog snopa i potreban količinski protok dimnih plinova! Kolika je srednja gustoća toplinskog toka koja se izmjenjuje u tom izmjenjivaču, svedena na njegovu vanjsku površinu?

3. ZADATAK Mokra vodena para temperature 150 °C i početnog ukupnog volumena 0,1 m , u kojoj vrela voda ima početni volumen 0,3 L, prvo izobarno ekspandira u cilindru do suhozasićenog stanja, a zatim izentropski do tlaka 1 bar. Kolika je ukupna masa mokre pare i njen konačni volumen? Koliko ukupno rada obavi para svojim širenjem i koliko topline ona primi u cijelom procesu? Skica procesa u p,v– i T,s-dijagramu!
3

6. ZADATAK Plinska smjesa molnog sastava 25 % CO, 12 % H2 , 5 % CH4 i 58 % N2 potpuno izgara s 15 % suviška zraka. I gorivo i zrak za izgaranje pomiješani ulaze u ložište s temperaturom 200 °C. Volumenski protok gorive smjese (goriva i zraka) pri 3 tlaku 1 bar i temperaturi 200 °C je 2500 m /h. Koliko kilograma vodene pare nastaje po satu? Izračunajte teorijsku temperaturu izgaranja (pretpostaviti 1800 °C – bez iteracije)! Računati sa srednjim molarnim toplinskim kapacitetima!

Svaki zadatak nosi 2 boda. Za prolaz na pismenom dijelu ispita treba sakupiti ukupno barem 6 bodova, od toga iz svakoga stupca barem 3 boda!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->