neki dobar kafiæ (va omiljeni) "Skloni te", na Vidikovcu. Dodu e, nemoguæe ga je naæi bez pomoæi me tana.

"San Vittorio" u Zemunu.Dodu e, nemoguæe ga je naæi bez pomoæi me tana. neka lepa mala i interesantna galerija Galerija-kafiæ u starom Merkatoru. Bilo koja u centru Zemuna i oko Gardo a. neki bizarni il originalni muzej kojeg u drugom velegradu nema Teslin muzej u Krunskoj. 4. ????? ?????? ????? Muzej Nikole Tesle Krunska 51, Beograd, Srbija Tel. 011/24 33 886 Radno vreme muzeja Radnim danima od 10h do 18h Subotom i nedeljom od 10h do 15h ) Ponedeljkom zatvoreno Voðenje kroz izlo bu na svaki pun sat www.tesla-museum.org/ 2. ???????? ???????: Adresa: Cara Uro a 20 Radno vreme: utorkom, sredom, petkom i subotom 10-17è, èetvrtkom 12-20è, nedeljom 10-1 4è, ponedeljkom zatvoreno Dostupno osobama sa hendikepom Telefon: +381 11 26 21 491 Matièna institucija: Narodni muzej

neka kafana u koju uðe i vrati se 50 godina unatrag, Kafana "Proleæe" u centru. 6. ??? ????????? - ???????? ????? ?? ?????????? ? ?????? ??:http://www.adaciganl ija.rs/ neko lepo panoramsko (romantièno)mesto odakle se vidi lepo ceo ili deo Beograda, Kafiæ-restoran "Aleksandar ski staza" u Ko utnjaku. Restoran na vrhu Avale, kafiæ u TV tornju na Avali. 8. ?????????? ???? - ?????????? ?????????? ???????? ?? ???? ????????? ??: http://danuvije.com/ 9. ??? ??????? ????? ???????? ????????? ??: http://www.info-tours.net/object.php?id=105 Kafana Znak pitanja..Patrijarsija..Saborna crkva..Skadarlija.. Topcider i Milosev konak..kao i konak Knjeginje Ljubice.. obnovljena Nebojsina kula..e da i kula Gardos u Zemunu cafe Balkan Ekspres Kalvarija... pe ke stepenicama od sinagoge ili kolima ulica Ðorða Panteliæa do kraja http://e-zemun.rs/zemun/opstina/kalvarija/kalvarija/ jedno od tri Zemunska "brda" sa ivice, tj iz parka se vidi Zemun donji grad i stari deo Novog Beograda. dakle, sve u svemu, nema restoran, nema kafiæ, nema ni ta, samo park i pogled p.s. noæu ima mrak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful