Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Facultatea de Ştiinţe Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

la disciplina Control de gestiune pentru specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, anul III de studiu, forma de învăţământ ZI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Ce este controlul? Ce este gestiunea? Ce este organizaţia? Ce este controlul organizaţional? Ce este controlul de gestiune? În ce categorii de entităţi se organizează controlul de gestiune? Explică termenii: obiectivele organizaţiei, eficienţă şi eficacitate Ce se înţelege prin costul de oportunitate? Aplicaţie la costul de oportunitate Caracterizează tipurile de control (control strategic, control de gestiune, control operaţional) ce se disting după câmpul de acţiune al controlului Ce a determinat inventarea controlului de gestiune? De ce este necesar controlul de gestiune? Care este rolul controlului de gestiune? Care este scopul funcţiei de control de gestiune al managementului unei organizaţii? Care este poziţia disciplinară a controlului de gestiune? Cine este controlorul de gestiune şi care este rolul său într-o entitate? Ce este performanţa organizaţiei? Cum se organizează şi exercită controlul de gestiune în diverse organizaţii, din punct de vedere al mărimii acestora? Care sunt etapele implementării unui sistem de control de gestiune? Ce sunt instrumentele controlului de gestiune? Ce se înţelege prin relevanţă în materie de costuri? Prin ce se deosebeşte un cost evitabil de unul inevitabil? Ce sunt costurile diferenţiale? Care sunt dezavantajele costurilor complete? Care sunt avantajele şi dezavantajele metodelor costurilor parţiale? Aplicaţie la costuri relevante/nerelevante: menţinerea sau abandonul unui linii de producţie Aplicaţie la costuri relevante/nerelevante: menţinerea unui utilaj sau înlocuirea acestuia cu unul nou Aplicaţie la costuri relevante/nerelevante: decizia „produc sau cumpăr” Care este ecuaţia metodei costurilor variabile? Care este ecuaţia metodei costurilor directe? În ce constă metoda direct-costing evoluat (metoda costurilor specifice)? Aplicaţie la metoda costurilor variabile Aplicaţie la metoda direct-costing evoluat Ce este analiza cost-volum-profit? Ce sunt costurile ţintă? Care sunt modelele de calcul a costurilor ţintă? Aplicaţie la metoda costurilor ţintă Ce categorii de bugete se întâlnesc la nivelul unei întreprinderi? Ce este bugetul de vânzări? Ce este bugetul de producţie? Ce este bugetul aprovizionărilor? Ce este bugetul cheltuielilor generale? Ce este bugetul de investiţii? Aplicaţie la bugetul de încasări Aplicaţie la bugetul taxei pe valoarea adăugată Aplicaţie la bugetul de plăţi Ce este bugetul de trezorerie? Aplicaţie la bugetul de trezorerie Ce este contul de rezultate previzional? Aplicaţie la contul de rezultate previzional Ce este bilanţul previzional? Aplicaţie la bilanţul previzional

Lista subiectelor

59. Ce este controlul bugetar? Ce este un centru de responsabilitate? Care sunt avantajele organizării activităţii pe centre de responsabilitate? Ce tipuri de centre de responsabilitate există? Aplicaţie la măsurarea performanţei financiare prin indicatorul Return On Investment (ROI) Aplicaţie la măsurarea performanţei financiare prin indicatorul Profitul Rezidual (PR) Aplicaţie la măsurarea performanţei financiare prin indicatorul Valoarea Adăugată Economică (EVA) Ce este tabloul de bord? Ce este reporting-ul? Ce este balanced scorecard? Ce este benchmarking-ul? Ce tipuri de benchmarking există? Lector univ. 54. TEIUŞAN Sorin-Ciprian Spor la studiu şi baftă la examen! .Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Facultatea de Ştiinţe Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 53. 57. 60. 56. 64. dr. 55. 62. 63. 58. 61.