3 seminaras Dorovė ir teisė: Aristotelis apie dorovės integracinę funkciją Patriotizmas kaip dorybė A.

MacIntyre‘o filosofijoje Literatūra: 1) Aristotelis. Nikomacho etika. Rinktiniai raštai. Vilnius: Mintis, 1990. P. 210-231. 2) MacIntyre A. Ar patriotizmas yra dorybė? // Šiuolaikinė politinė filosofija. Vilnius: Pradai. 1998. P. 503-522. 1. Kodėl draugystė, anot Aristotelio, yra „reikalingiausias gyvenime dalykas“? 2. Kuo draugystė svarbi įstatymų leidėjams? 3. Kodėl žmonės draugauja? Apibūdinkite šiuos motyvus plačiau? 4. Kaip Aristotelis apibūdina tobulą draugystę? 5. Paaiškinkite teiginį: „draugystė – tai lygybė“. 6. Kaip draugystė gali būti siejama su teisingumu? 7. Kuo skiriasi lygybė, susijusi su teisingumu ir draugystei būdinga lygybė? 8. Koks yra valstybinės bendrijos susibūrimo motyvas? Kuo jis ypatingas? 9. Kokias valstybinės santvarkos rūšis išskiria Aristotelis? Apibūdinkite plačiau. 10. Kaip šios valstybės santvarkos siejamos su draugyste ir teisingumu? 11. Kaip suprantate teiginį: „Draugystė galima tik bendraujant“? 12. Kokios yra nauda grindžiamos draugystės rūšys? Apibūdinkite jas plačiau. 13. Kaip turėtų bendrauti nelygūs žmonės, norėdami išsaugoti draugystę? 14. Kaip šis bendravimas gali būti pritaikomas valstybės santvarkoje? 15. Kokius požiūrius į patriotizmą išskiria A. MacIntyre‘as? 16. Kaip A. MacIntyre‘as apibrėžia patriotizmą? Su kokia dorybe jį sieja? 17. Kaip suprantamas patrioto ir šalies santykio partikuliarumas? 18. Kokia moralės samprata, anot A. MacIntyre‘o, leidžia prieiti išvadą, kad patriotizmas yra yda? 19. Kaip A. MacIntyre‘as atsako į klausimą: „kur ir iš ko aš mokausi moralumo“? 20. Kuomet patriotizmas laikomas dorybe? 21. Kuomet yra pateisinamos moralės normos? Kuo komunitarų pozicija šiuo klausimu skiriasi nuo liberalų pozicijos? 22. Kuo patriotizmo moralė skiriasi nuo liberalizmo moralės? 23. Kokios yra patrioto nekritiškumo ribos? 24. Paaiškinkite teiginį: „patriotizmas – nuolatinis moralinio pavojaus šaltinis“. 25. Kuomet patriotizmą galime vadinti iracionaliu? 26. Kuo, anot A. MacIntyre‘o, problematiškas modernių bendruomenių patriotizmas? 27. Paaiškinkite teiginį: „liberalioji moralė yra linkusi naikinti socialinius įsipareigojimus“. 28. Ar, anot A. MacIntyre‘o, galima tapatinti Sittlichkeit ir Moralität? Kaip, Jūsų manymu, šių sąvokų santykis gali įtakoti patriotizmo sąvokos vertinimą?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful