PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2

Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih hanya satu jawapan terbaik bagi setiap soalan tersebut. Soalan 1 hingga 6 berdasarkan peta di bawah.

4. 1. Sungai Jaya mengalir ke arah….. A. barat laut C. tenggara B. selatan D. timur laut Antara yang berikut, faktor manakah yang mempengaruhi penanaman getah di kawasan peta? I Muka bumi yang beralun II Sistem saliran yang baik III Bekalan buruh yang banyak IV Kemudahan pengangkutan yang baik A. I dan II B. II dan III 3. C. III dan IV D. I dan IV 5.

Jarak mengikut jalan raya dari Kampung Cengal ke Pekan Muhibah ialah….. A. 6.8 km C. 10.7 km B. 7.5 km D. 11.5 km Manakah yang menunjukkan ciri fizikal yang terdapat dalam peta? I Sawah Padi II Sungai III Hutan IV Getah A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

2.

6.

Padi mungkin sekali ditanam dua kali setahun di kawasan ini kerana…. A. terdapatnya tali air B. mempunyai banyak penduduk C. kesesuaian bentuk muka bumi D. tempat pasaran yang berdekatan

Antara yang berikut, manakah merupakan peranan Pekan Muhibah? I Pusat pengumpulan hasil pertanian II Pusat pentadbiran daerah III Pusat perindustrian IV Pusat pelancongan A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV

Soalan 7 dan 8 berdasarkan rajah di bawah.

1

Soalan 11 berdasarkan rajah di bawah. pukul berapakah Bandar X yang terletak di 75˚T ? A B C D 7.00 pagi 5.00 pagi 8. Antara berikut. 10. Jika waktu Greenwich (0 ˚) ialah pukul 12. Apakah bearing sudutan P dari Poin X? A B C D 30˚ 40˚ 45˚ 90˚ KS 11.00 malam Soalan 12 dan 13 berdasarkan graf di bawah Soalan 10 berdasarkan peta di bawah. Apakah kedudukan Kota Kinabalu dalam peta di atas ? A B 2˚ U 116˚ T 4˚ U 116˚ T C D 6˚ U 116˚ T 8˚ U 116˚ T 12. Berapakah suhu minimum di Bandar Q 2 .PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2 KU 7.00 petang 10.00 tengah hari. Berapakah bearing sudutan Q dari poin X? A B C D 180˚ 189˚ 220˚ 225˚ 9. kombinasi yang manakah benar ? Latitud I Garisan Artik II Garisan Sartan III Garisan Khatulistiwa IV Garisan Jadi A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Nilai 66 ½ ˚ U 23 ½ ˚ U 0˚ 66 ½ ˚ S 8.

Berlaku perubahan musim Bumi beredar mengikut orbit Satu pusingan lengkap selama satu tahun Kejadian siang dan malam I. III. dan IV I. II. dan III I. Apakah ciri-ciri tumbuhan semula jadi di kawasan berlorek? I II III IV A B C D Akar panjang Daun berbentuk jarum Batang berlendair Mempunyai tiga lapisan I. Apakah faktor yang menyebabkan kawasan pedalaman Sabah danSarawak berpenduduk jarang? I II III IV Berhutan tebal Bergunung-ganang Beriklim sejuk Kekurangan kemudahan perhubungan I. A 3 . III. dan IV II. II. Antara yang berikut yang manakah benar tentang pergerakan bumi dalam rajah di atas? I II III IV A B C D 16. II. II. dan III I. II. dan III Soalan 15 berdasarkan rajah di bawah. dan IV 14. dan III I. III. Mengapakah penduduk bertumpu di pantai barat Semenanjung Malaysia? I II III IV Terdapat dataran aluvium yang subur dan luas Terdapat bandar-bandar besar dan pelabuhan Terdapat jaringan jalan raya dan jalan kereta api yang baik Kadar kelahiran tinggi I. dan IV Soalan 14 berdasarkan peta di bawah. dan IV I.PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2 A B C D 13. III. dan IV A B C D 17. dan IV I. III. III dan IV II. dan IV II. II. 12°C 11°C 10°C 9°C Antara berikut bulan manakah mengalami bacaan suhu yang sama? I II III IV A B Mei Jun Julai Ogos I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV 15. II.

dan III I. Kebanyakan imigran di Malaysia datang dari Indonesia. dan IV 21. II. Kawasan pertanian Pusat pelancongan Pusat perindustrian Pusat pentadbiran 23. Filipina. III.PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2 B C D I. kawasan yang manakah mempunyai penduduk padat pada kesan aktiviti pertanian yang sama? A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Berdasarkan pernyataan di atas. apakah yang dimaksudkan dengan imigran? A B C D Penduduk yang berhijrah ke Malaysia Penduduk yang berhijrah dari Malaysia Penduduk yang bekerja di sektor peladangan Penduduk yang berkerja dalam sektor perkhidmatan Dataran Kelantan. II. 18. dan IV II. III. III. dan IV I. Mengapakah kawasan-kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk? A B C D 20. dan IV I. manakah mempengaruhi kadar kematian di Malaysia? I II III IV A B C D Bencana alam Wabak penyakit Amalan perancangan keluarga Kos perubatan yang semakin tinggi I dan II II dan III III dan IV I dan IV Soalan 18 berdasarkan peta di bawah. faktor yang manakah mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia? I II III IV A B C D Bentuk muka bumi Taburan hujan Kegiatan ekonomi Sumber mineral I. dan Thailand 22. Antara berikut. dan IV II. Kelantan Tanjung Karang. Antara yang berikut. dan IV Apakah faktor-faktor penting yang mempengaruhi kadar kelahiran di Malaysia? I II III IV Peperangan Bencana alam Taraf pendidikan Perancangan keluarga Malaysia Berhijrah A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Kanada Australia Amerika Syarikat 4 . Selangor 19. II. Antara berikut. III.

Migrasi penduduk boleh dibahagikan kepada I II III IV A B C D migrasi antarabangsa migrasi dalaman migrasi bandar migrasi negara I dan II II dan III III dan IV I dan IV Soalan 26 berdasarkan rajah di bawah.PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2 24. Antara yang berikut. Soalan 25 berdasarkan peta di bawah. Sektor ekonomi yang mempengaruhi kemasukan ramai imigran ke kawasan bertanda X. 5 . faktor manakah yang mempengaruhi penghijrahan penduduk di atas? A B C D Politik yang stabil Gaji yang lumayan Pengaruh budaya moden Pelbagai kemudahan sosial A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Soalan 27 berdasarkan peta di bawah. Apakah kesan migrasi penduduk di bawah terhadap kawasan FELDA? I II III IV Wujud petempatan baru Rumah setinggan bertambah Taburan penduduk tidak sekata Kemajuan kegiatan ekonomi Soalan 29 berdasarkan peta di bawah. 26. 27. dan Z dalam peta ialah A B C D pertanian perikanan perindustrian perlombongan 25. Apakah faktor utama yang mempengaruhi migrasi penduduk ke kawasan berlorek? A B C D Pembukaan petempatan baru Kemudahan pendidikan Selamat dari bencana alam Terlindung daripada ancaman penyakit 28. Y.

Antara berikut. dan IV II. dan IV Antara berikut. pasir lempung bijih timah tanih laterit 30. III. II. II. dan IV I. dan IV Sistem hidroponik Menebus guna kawasan paya 31. Rancangan di atas merupakan langkahlangkah yang terancang dalam penerokaan sumber 35. III. 6 . II. X penting dalam industri pembuatan kaca X mungkin sekali merujuk kepada A B C D 34. II. dan III I. dan IV II. III. yang manakah merupakan kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar? I II III IV A B C D Pencemaran air sungai Kepupusan flora dan fauna Peningkatan permintaan terhadap hasil tanaman Kegiatan kitar semula dimajukan I. III. Antara berikut. Apakah jenis migrasi yang ditunjukkan dalam peta di atas? A B C D Bandar ke bandar Bandar ke luar bandar Luar bandar ke bandar Luar bandar ke luar bandar 33. dan III I. yang manakah merupakan langkah yang diadakan oleh pihak kerajaan untuk mengekalkan sumber hutan di Malaysia? I II III IV A B C D Ladang hutan Bina empangan Rawatan silvikultur Hutan simpan dan taman Negara I. A B C D hutan tanih air manusia Menghasilkan kayu kayan Membina kawasan petempatan Maklumat di atas merujuk kepada penerokaan sumber A B C D air tanih hutan mineral Soalan 36 berdasarkan peta di bawah. apakah kesan pembinaan Empangan Kenyir terhadap alam sekitar? I II III IV A B C D Kawasan tadahan berkurangan Kepupusan flora dan fauna Kualiti air tidak dapat dikawal Pencemaran udara I dan II II dan III III dan IV I dan IV 29. dan IV I.PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2 32.

Negara yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas ialah I II III IV A B C D Jepun Belanda Sweden Amerika Syarikat I. III. dan IV II. dan IV 36. Sumber semulajadi yang ada di sesuatu negara adalah cukup untuk menampung keperluan penduduk 7 . Antara yang berikut.negara yang manakah merupakan negara kurang penduduk? I Kanada II Australia III Bangladesh IV India A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV 41. II. manakah lokasi petempatan awal di negara Malaysia? I II III IV A B C D Batu Caves. Apakah masalah kependudukan di Ethiopia? I Kekurangan makanan II Taraf hidup rendah III Pertambahan penduduk rendah IV Kekurangan tenaga kerja A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV 42. Petempatan awal manusia dikatakan bermula di lembah sungai kerana faktor A B C D Iklim yang sesuai Tanih yang subur Keselamatan terjamin Kekurangan teknologi 37. Perak Lembah Bujang. Kedah Lembah Danum. Apakah faktor yang mempengaruhi kewujudan petempatan-petempatan di atas? A B C D Ketersampaian Dasar kerajaan Bentuk muka bumi Sumber air semula jadi Soalan 43 berdasarkan rajah di bawah. Antara berikut. III. II. apakah ciri-ciri kependudukan di negara yang berlorek? I Taraf teknologi rendah II Kepadatan penduduk rendah III Kadar pengangguran rendah IV Kekurangan sumber alam A B I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV 40. Selangor Kota Tampan. Sabah I dan II II dan III III dan IV I dan IV FELDA KEJORA KESEDAR 38. dan III I.PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2 39. dan IV I. Antara berikut.

Antara berikut. Apakah jenis pola petempatan yang ditunjukkan dalam rajah di atas? A B C D Pola petempatan berjajar Pola petempatan berpusat Pola petempatan berselerak Pola petempatan berkelompok 48.II dan III I.II dan IV I.III dan IV 43. apakah kesan positif pembandaran di Malaysia? I Peningkatan bekalan tenaga pekerja Apakah keperluan pengangkutan kereta api dari Taiping ke Port Weld pada zaman penjajah British? A Mengangkut kayu balak 8 .PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2 II III IV A B C D 46. Apakah ciri utama pola petempatan dalam rajah di atas? Apakah langkah yang boleh digunakan untuk mengurangkan masalah pembandaran di Malaysia? I Menyekat kemasukan penduduk luar bandar II Mengamalkan perancangan seorang anak dalam sekeluarga III Mengadakan kemudahan LRT IV Menubuhkan bandar satelit A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Soalan 44 berdasarkan rajah di bawah. bandar dan bandar raya Rumah atau bangunan terletak jauh antara satu sama lain Peningkatan kemudahan infrastruktur Peningkatan rumah setinggan Peningkatan taraf pendidikan I.II dan III I.III dan IV II. A B C D Susunan teratur dan jalan raya sempit Susunan rumah dan bangunan yang jauh Terdapat di kawasan pekan. X mungkin sekali merujuk kepada kawasan A B C D 49. 47. X menjadi pusat pentadbiran negara sejak bulan Jun tahun 1999. Kuala Lumpur Putrajaya Cuberjaya Petaling Jaya 45.III dan IV 44. Apakah fungsi petempatan bandar di Malaysia? I II III IV A B C D Ekonomi Sosial Politik Adab I.II dan IV I.III dan IV II.

I II III IV tanah lebih rata dan lebar kaya dengan pokok kayu bakau petempatan awal terletak di pinggir pantai tumpuan bandar utama di pinggir pantai 54. apakah X? A B C D Lebuh Raya Persekutuan Lebuh Raya Pan Borneo Lebuh Raya Timur-Barat Lebuh Raya Utara-Selatan Mengapakah kebanyakan pengangkutan darat di Malaysia dibina di kawasan tanah pamah dan dataran pantai? I II III IV A B C D Bebas daripada banjir Keselamatan terjamin Kos pembinaan rendah Kawasan tumpuan penduduk I dan II II dan III III dan IV I dan IV Soalan 52 berdasarkan peta di bawah. Penemuan jalan raya Penemuan kereta lembu Penemuan enjin dan kenderaan bermotor Penggunaan pos dan telegraf Faktor yang menyebabkan jalan raya utama dan terawal tertumpu di sepanjang dataran pantai ialah 53. Apakah faktor yang menyebabkan perkhidmatan kereta api amat penting di Kanada? I II III IV Negaranya yang luas Mengangkut barangan pukal Melibatkan kos yang tinggi Kaedah pengangkutan tradisional 52. Mengapakah pengangkutan jalan raya menjadi lebih penting berbanding landasan kereta api pada zaman penjajah British di Tanah Melayu? A B C D 51. Mengangkut bijih timah Mengangkut petroleum Mengangkut penumpang C D mengangkut petroleum mengangkut bijih timah Soalan 53 berdasarkan peta di bawah. 55. A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Berdasarkan peta di atas.PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2 B C D 50. Tujuan utama landasan kereta api awal di bina dari bandar P ke Q adalah untuk A B mengangkut emas membawa penumpang 9 .

II dan III I.PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2 A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Lebuh Raya Kuala Lumpur – Karak Lebuh Raya Timur-Barat I II III IV A B C D Galakan kerajaan Kecanggihan teknologi Permintaan penduduk Pertambahan penduduk I. 60. apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan satelit di Malaysia? 10 . I dan II II dan III III dan IV I dan IV Antara berikut.II dan IV I. Kawasan berlorek dalam rajah di atas berkaitan dengan A B C D meningkatkan penggunaan ICT mengurangkan kesesakan lalu lintas mempercepat pergerakan penduduk meningkatkan mutu perkhidmatan LRT Soalan 57 berdasarkan peta di bawah.II dan III I.III dan IV II.III dan IV 57. Antara yang berikut. stesen satelit bumi di Malaysia mungkin sekali terletak di kawasan peta bertanda SOALAN TAMAT **SELAMAT MENJAWAB** A B C D 58. Apakah kesan langsung pembinaan lebuh raya di atas terhadap alam sekitar? I II III IV A B C D Menstabilkan suhu Mengimbangkan ekosistem Memusnahkan flora dan fauna Menyebabkan kejadian tanah runtuh I dan II II dan III III dan IV I dan IV 59.III dan IV II.II dan IV I. Berdasarkan peta di atas. manakah stesen televisyen swasta yang terdapat di negara Malaysia? I II III IV A B C D 8TV NTV7 RTM Channel 9 I.III dan IV 56.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful