P. 1
Capitolul 5 Maghreb

Capitolul 5 Maghreb

|Views: 20|Likes:
Published by pseloss

More info:

Published by: pseloss on Jul 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2014

pdf

text

original

Geografia Americii şi Africii – Maghreb

Capitolul 5 Maghreb – Maroc, Algeria şi Tunisia

5.1. Poziţia geografică Maghrebul (Occidentul arab) este situat în nordul Africii şi cuprinde în mod obişnuit statele Maroc, Algeria şi Tunisisa, cărora li se adaugă uneori Mauritania, Sahara Occidentală şi Libia. Opus Maghrebului este Mashrek (Orientul arab), mult mai extins, în care sunt incluse vechile state tradiţionale arabe din orientul Mijlociu. În Africa, din Mashrek face parte Egiptul.
Fig. 28. Statele Maghrebului

5.2. Cadrul natural Se găseşte în nord-vestul continentului african, respectiv între Marea Mediterană la nord, Deşertul Sahara la sud şi Oceanul Atlantic în partea de vest. Din punct de vedere fizico-geografic, acest segment african întruneşte trăsăturile fizice caracteristice atât ale Africii, cât şi ale Europei. Dintre parametrii fizico-geografici, relieful joacă un rol decisiv în acest areal; astfel, se detaşează în nord Munţii Rif (Er-Rif), care se desfăşoară de-a lungul Mării Mediterane de la vest la est, au o altitudine maximă de 2456 m, sunt munţi formaţi din lanţuri paralele, cu versanţi prăpăstioşi către Marea Mediterană, determinând prezenţa unei coaste stâncoase. De fapt reprezintă un arc cutat în paleozoic şi reînălţat în mezozoic. Atlasul Înalt este un lanţ montan ce depăşeşte 4000 m altitudine (Irhil M’goun 4071 m). Spre sud, lanţul montan este limitat de un accident tectonic care generează cutremure de până la 7,5 grade pe scara Richter, aflorează calcare jurasice, prezintă un relief jurasian cu sinclinale, anticlinale, cu sectoare de chei şi defilee (cheile Dadds), cu circuri şi morene care s-au format datorită ultimei glaciaţii pleistocene. Fig. 29. Atlasul Rif (Er - Rif)

50

care se termină către Mediterana prin cornişe abrupte (Chenua. relief jurasian. formează o bandă de lanţuri montane calcaroase.3404 m.Draa. o zonă subtropicală atlantică. ce corespunde mesetei. flancate de lanţurile calcaroase Babor şi Bugie. Spre sud. Către est se continuă cu Atlasul Saharian. cu înălţimi destul de izolate. doline. cu cuvertura mezozoică. Litoralul nordic are un dublu aport de aer umed.Geografia Americii şi Africii – Maghreb Atlasul Mijlociu se interpune între Atlasul Înalt şi Riff. Kem-Kem). astfel.5°C. cu unele depresiuni nedrenate. pe de altă parte dinspre Marea Mediterană. această regiune se încadrează în zonele mediteraneeană şi tropical aridă. În acest segment este prezent şi relieful carstic. cu unele varietăţi locale şi anume: un climat mediteraneean propriu-zis. În estul Atlasului sunt reprezentative masivele costiere aparţinând Kabyliei Mari. cu unele boltiri anticlinale şi cuvete sinclinale. cu culmi tinere. Bouzarea) sau avansează prin promontorii în mare sau în vestul Atlasului Tellian. 51 . Dahra sau Zacar. avenuri. reprezentat de câmpuri de lapiezuri. care s-a dezvoltat pe structură complexă (paleozoic cutat şi peneplenizat) cu calcare. cantitatea medie anuală de precipitaţii ajunge la La Cap Sartel la 780 mm/an şi o temperatură medie anuală de 16. Chotturi ueduri. cu altitudini de 350 m. Pe de-o parte. Din punct de vedere biopedoclimatic. Antiatlasul separat de Atlasul Înalt prin Depresiunea Sousa prezintă mai multe trepte de nivelare. 30. Acest masiv montan reprezintă cel mai complex domeniu structural din Africa de Nord. o serie de masive costiere formate din roci vechi. Spre sud. creste izolate care nu depăşesc 2400 m altitudine. La poalele sudice ale masivului se dezvoltă o treaptă piemontană care se termină cu oaze (Biskra şi hamade . Meseta marocană reprezintă un podiş etajat cu înălţimi cuprinse între 700-1100 m. un areal arid în sud. şi un climat subtropical montan. foarte abrupte aşa cum sunt cele din zona Traras. acest masiv montan este completat de valea longitudinală Chelif şi depresiunea Mitidja. În sudul culmilor mediteranene se află Podişul Chotturilor. chotturi (Hodna sau Chergui) şi numeroase Fig. peşteri. pe de o parte oceanic. iar capătul său de est este barat de o masă terţiară şi anume Masivul Sirua . gresii şi conglomerate. Atlasul Tellian reprezintă un masiv montan care s-a definitivat într-o perioadă cuprinsă între Eocen şi Mio-Pliocen. are o altitudine de 3000 m şi este asemănător unui podiş de mare altitudine cu relief carstic asociat cu creste.

31. În sudul Algeriei se găsesc o sumedenie de lacuri sărate numite chotturi (unele folosite terapeutic). cu pajişti alpine. Rabat este capitala ţării. care alimentează mai ales uedurile din zona sudică a Atlasului. Kenitra. suber. industrie alimentară. coccifera. În zona litorală sunt ceţuri frecvente. pe versantul sudic al Atlasului apar litosoluri. cele mai dominante soluri sunt repartizate astfel: luvisoluri albice. Zona montană primeşte cantităţi importante de precipitaţii. mai apare în zona tunisiană pinul de Alep. unde se remarcă o puternică industrie tradiţională din produse de marochinărie şi pielărie. Tamarix. Sous. în zona câmpiilor mediteraneene terra rosa şi galbene mediteraneene.Geografia Americii şi Africii – Maghreb Câmpiile atlantice prezintă un climat care se aridizeză către sud. Astfel. odată cu creşterea valorilor de temperatură medie şi scăderea precipitaţiilor medii. azbest. iar în sud se înregistrează circa 200 mm/an precipitaţii şi 20°C. electrotehnică etc. Pinus Nigra.Stipa tennacissima. Sebou. îndeosebi construcţii maşini (şantier naval). iar în zona aridă. gaz metan. în rest cele mai multe centre sunt 52 . roci de construcţie. iar la peste 2800 m ultimul etaj. Din punct de vedere genetic se găsesc o diversitate de lacuri. rendzine şi podzoluri în zona pădurilor. dar şi vegetaţie xerofilă în zona ergurilor. pirite şi resurse hidroenergetice. iar în rest în zona Munţilor Atlas. în nordul litoralului atlantic temperatura este de 17. care concentrează circa 50% din potenţialul industrial al ţării. yermisoluri. De asemenea. dar în unele locuri de pe versanţii nordici se menţin areale reduse fără a se forma firn. iar cele către Sahara devin ueduri. Vegetaţia este diferenţiată altitudinal. cu precipitaţii ce ajung la 100 mm/an. Quecus ilex. În zona mediteraneeană există patru etaje de vegetaţie: primul la baza versanţilor nordici ai Atlasului şi chiar în câmpii cu Mirtus. unde cad circa 200-400 mm/an precipitaţii. lacuri de baraj natural sau carstice. Agadir şi Tanger două importante porturi pentru cabotaj şi centre de construcţia Fig. Mohammedia. Cedris. dar şi mediteraneene şi montane. de până la 1500 mm/an pe faţada vestică şi în nord.2°C şi 600-700 mm/an precipitaţii. metalurgie pe baza materiei prime din sudul ţării. Alte centre importante ale industriei chimice şi montaj autovehicule se găsesc la Fes. Majoritatea râurilor din Maghreb îşi au izvoarele în Munţii Atlas şi debuşeul în Atlantic şi Mediterana. mai ales în oraşul Casablanca. cedrul de Liban. pe malul Atlanticului se găsesc o serie de lagune ca şi pe malul mediteraneean al Tunisiei. În zona Mesetei se remarcă stepa cu ierburi . maquisul corsican. Astfel. care în unele cazuri sunt favorizate şi de prezenţa curentului Canarelor. textile. tuia. Nu există zăpezi permanente. Râurile în general au creşteri importante de debit iarna şi primăvara şi niveluri scăzute vara. Acacia sau Zilla. În zona deşertică din sud şi versanţii sudici ai Atlasului şi chiar în zona ergurilor tunisiene remarcăm tufişuri izolate de Euphorbia. fosfaţi. Casablanca navelor. regosoluri. cărbuni. În regiunea marocană industria este concentrată în marile porturi. în câmpiile înalte din zona Atlasului Tellian. chimică. Principalele râuri sunt Mouluya. Pinus Maritima. la 1000-1200 m altitudine. iar la sud foste areale de exploatare a resurselor de subsol petrol. Rharbi. La peste 1500 m cad zăpezi abundente în unii ani. Principalele areale urbane şi economice din Maghreb se găsesc la nord de lanţul montan al Muntilor Atlas. în zona chotturilor solonceacuri. Climatul deşertic specific din sud prezintă amplitudini termice mari de 40-55°C. În al treilea etaj sunt caracteristice păduri cu Fagus şi Abies. cu specii tropical-deşertice. cenuşii şi brun cenuşii de deşert şi semideşert. Din punct de vedere pedologic. există un grad de aridizare accentuat.

Cel mai important oraş prin multitudinea obiectivelor îl reprezintă Casablanca. Şi aici. XV. legume. În regiunea algeriană domeniul prioritar îl constituie domeniul petrolier unde principalele exploatări se găsesc în special în sudul ţării (Hassi Messoud. dar şi prin multitudinea obiectivelor antropice (antice. pielărie şi marochinărie etc. Importanţa acestui oraş denotă din faptul că aici se găseşte una dintre cele mai vechi universităţi din lume. ca şi în celelalte ţări din Maghreb.). Agricultura Algeriei este una care se bazează pe metode tradiţionale de subzistenţă şi una de export. Aici predomină o arhitectură de tip hispanoarabică. petrochimie. Zarzaitine. în zona Kabiliei cereale şi se practică zootehnia. cu o importantă industrie tradiţională a Fig. Marackech. băi etc. În arealul tunisian se conturează două zone: cel de la Golful Sirta Mică (Gabes). Fez este un oraş fondat în secolul VII d. apoi a doua regiune . Agricultura în Maroc este dualistă: se bazează pe mici exploatări de tip arhaic specializate în producţia de subzistenţă. are o vechime de peste 1000 de ani. aici predominând industriile tradţionale. În Algeria se conturează trei areale industriale importante: primul în regiunea ConstantineAnnaba–Skikda cu petrochimie. Se mai cultivă orz. Fez. migdali. siderurgie textilă. A doua zonă este arealul Tunis-Bizerte–Sousse. rodii. Acest oraş a fost fondat pe fostele ruine ale cetăţii romane Volubilis în secolul III e. Karauriine reprezintă cel mai mare centru spiritual al Marocului . din care fac parte Rabat. mai nou descoperite. se cultivă viţă-de-vie. ca atare se cultivă citrice. care este o metropolă a “occidentului arab“: are 3. ea fiind reprezentată prin construcţii cu peste 20 de etaje. cu o intensă activitate portuară şi a treia regiune . siderurgie. cu industrie chimică (îngrăşăminte. acestea aparţinând marilor concerne americane şi franceze.Geografia Americii şi Africii – Maghreb mici şi se bazează pe exploatarea resurselor de subsol şi centre ale industriei alimentare. curmali. În Maroc se detaşează aşa-zisele oraşe imperiale. Oraşul a fost fondat în secolul XII şi reprezintă pentru arabi cel mai europenizat oraş al Maghrebului. cu industrie petrochimică cu petrol trnasportat prin oleoducte din zona Algeriei. legume şi zarzavaturi. 32.Hr. Medina 53 . unice în lumea arabă. minarete. Cetatea sau Palatul Regal. citrice. pielărie. unde se găseşte oraşul Sfax. cartof etc. industrie alimentară. grâu.). În sud se exploatează fosfaţi. curmali. porţelan. cu bazaruri în zona veche a oraşului. orz. capitala ţării. floarea soarelui. Dispune de câteva obiective turistice. locuitori. Maghrebul reprezintă una dintre cele mai atractive regiuni ale Africii prin potenţialul nat ural pe care îl oferă. caişi. faţă în faţă cu plantaţiile specializate pentru export.Alger. măsline pentru ulei. dar este cel mai mare centru bancar şi financiar al ţării. plumb şi zinc. măslini. fiind fondată în anul 789. mai ales la graniţa cu Algeria (în zona sahariană Djefara). Partea cea mai modernă se observă în nordul oraşului. textilă etc. migdali. medievale religioase etc. viţă-de-vie. Meknea este considerat unul dintre cele mai frumoase oraşe din Maroc. In Amenas etc. materiale de construcţii. petrol şi gaze. Rabatul este al doilea centru al ţării. piersici. De asemenea se exploatează şi minereuri de fier.Oran-Arzew cu petrochimie. printre care Marea Moschee. textilă. tutun. electrotehnică. este cel mai mare port al Maghrebului. În peisaj se impun în general construcţii de tip colonial din perioada franceză şi de tip islamic cu multe geamii vechi din secolele XIV. sfeclă de zahăr. cauciuc).n. Se cultivă mai mult în oaze şi pe coasta mediteraneeană viţă-de-vie. Meknea.2 mil. industrie alimentară.

de amestec între cea europeană de tip colonial. este o importantă zonă cu chei şi defilee care a intrat de curând în reţeaua turistică. Este un oraş al muzici i. Metropola din Estul Algeriei o reprezintă oraşul Constantine. Essauria este cel mai caracteristic datorită culorilor în alb–albastru ale tuturor caselor. fapt ce prezintă încă un grad de atractivitate.folosite în scopuri turistice.fostul drum al aurului. el este înconjurat de staţiuni balneare folosite la 50% din capacitate. oraş fondat în anul 1062. unde se practică un turism de tip safari. fiind folosite de multe în scopuri terapeutice. oraşul care polarizează litoralul de la Marea Mediterană este capitala Alger. oraşul este înconjurat de staţiuni pentru sporturi acvatice dintre care cea mai mare este Chefahaueen. Oran .5 mil.fondat în anul 903 de musulmanii din Andaluzia. denumită în antichitate Icosium. Marea Moschee şi muzeele numeroase de artă islamică.e. Au capacităţi de cazare de până la 10 000 de locuri. Valea Kasbah este renumită prin construcţia cetăţilor cu materiale de construcţii dintre care predomină nisipul 75%. reprezentând o arie pitorească prin faptul că aici se găsesc cele mai ospitaliere oaze ale Maghrebului: Draa. cu peste 2. “oraş dormitor” pentru centrul industrial de la Arzew.oraş folosit în secolul XIX pentru vânzarea de femei pentru haremuri şi un important târg de animale. unde există expoziţii de arme de vânătoare din deşert. Aici predomină arhitectura maură şi hispanică. cetatea romană. Sidi’bel sau Tlemencen. o piaţă a ceaiurilor. Cea mai mare atracţie o reprezintă acropolea. De remarcat sunt Mostaganem. zona fiind folosită ca tranzit de către turişti între Sahara şi Mediterana. deşi este un oraş industrializat. Este o veche aşezare feniciană. Tanger este considerat poarta de intrare în Maroc. Zagora este o staţiune turistică de rang internaţional în Atlasul Înalt. Agadir şi Sousse sunt staţiuni turistice. Lângă acest oraş mai există o rezervaţie geologică pe Valea Ourika. 54 . tradiţională maură şi cea modernă de-a lungul litoralului. Tiznit şi Guelvin capacităţi hoteliere şi piscine în aer liber care folosesc resursele geotermale din zonă.n. care au suportat o serie de investiţii străine (americane). de aici se organizează trasee peste munţi spre Sahara. unde se organizeză campionate internaţionale de mountbiking. iar în mijlocul oraşului a fost creată o zonă care întruchipează Medina în miniatură. fondat în secolul IV î. Arealul Azilal-Ekf-n-Ighir reprezintă un centru al artei şi culturii tuarege. a fost capitala imperiului în momentul când Islamul se exindea de la Toledo ( Spania) până în Senegal. se află un important şantier naval construit în secolul XVII. Arhitectura are un stil eclectic. Tislit . iar pentru o atracţie mai mare în apropiere s -au construit în oazele Traudant. Marakech. Locuitori. cu sporturi subacvatice şi este şi o importantă piaţă de tranzacţionare a aurului. M’hamid reprezintă o zonă turistică ce se găseşte în calea caravanelor . unde se găsesc o sumedenie de oraşe. mai ales prin traseele către Sahara. În zona algeriană. Chebii . indigoului şi mirodeniilor – azi reprezentând atracţii turistice datorită transportului cu cămilele. portul antic. cetatea Ruumel şi multitudinea minaretelor. Al treilea tip de oraşe din Maroc se găsesc pe coasta Mării Mediterane. În zona Munţilor Atlasul Mijlociu şi Antiatlas există mici staţiuni turistice de importantă naţională. Atracţia o reprezintă piaţă de bazaruri. la ora actuală fiind şi o importantă staţiune balneară (boli cardiovasculare). cel mai mare din Nordul african. iar în apropiere se găseşte rezervaţia floristică Llued Ahansal pentru mac saharian. Zona Todra (Atlasul Saharian) este impunătoare prin cheile în calcare şi gresii şi peşterile cu opal. cu multe grădini impunătoare de trandafiri şi palmieri. Tafraute este situat în Atlasul Înalt. dar în prezent reprezintă adevărate platouri de filmare pentru producţii hollywoodiene. Al doilea tip de oraşe sunt oraşele fortificate care s-au constituit pe malul Oceanului Atlantic. Valea Zaway Ahansal captivează prin numărul mare de grădini cu palmieri şi trandafiri. aflate într-un perimetru termal unde apele au o temperatură de 45°C. în general fondate în secolul XVII. fiind la acea dată capitala provinciei Numedia şi Lybia. de către romani.Geografia Americii şi Africii – Maghreb covoarelor.

este atractiv prin turism caravanier către Mali şi Maroc şi muzee de artă (arme. este unul dintre cele mai mari oraşe ale pieţii peştelui şi produselor mării. Kairuan . suedezi) preferă în general staţiunile de la Golful Sirta Mică datorită peisajului. un fel de Mecca africană unde de sărbători numărul turiştilor veniţi în pelerinaj atinge 2-3 milioane. cu multe specii din Sahara. Sfax . De jur împrejur se găsesc o serie de staţiuni estivale. reprezintă cel mai important centru spiritual islamic din Africa. În zona Podişurilor Chotturilor s-au dezvoltat mici amplasamente turistice care folosesc 25% din potenţialul apelor din zonă. fapt reflectat şi de turismul de tip culinar care s-a dezvoltat aici în ultimii ani. ceea ce denotă faptul că î n trecut climatul Saharei era altul decât acum.la Setif. Tindouf este oraş tuareg. aici se găseşte renumită cetate Cartagina. italieni. fosta cetate strategică a imperiului Songhai din secolele XIV-XV. francezi. îmbrăcăminte din piei de animale). Adrar reprezintă pentru lumea ştiinţifică un adevărat muzeu în aer liber pentru multitudinea şi forma dunelor. cu faleze pitoreşti la Cap Bon. clădiri cu stiluri diferite. În Atlasul Tellian se mai găsesc staţiuni datorită peisajului pitoresc .fondat de Hanibal în secolul III î. unde se găseşte şi o rezervaţie floristică pentru flora mediteraneeană.e. Tot aici se găsesc cele mai mari grădini zoologice din Africa de Nord.n. Ele au devenit adevărate centre de plecare către munţi după ce aici au fost descoperite picturile rupestre din paleolitic şi neolitic în care se înfăţişau crocodili. Turiştii europeni (germani. Aici s-a dezvoltat în general turismul de afaceri şi balnear (staţiunea Tabarka) şi obiectivele istorice din cel de -al doilea război mondial de pe Culmea Monastir şi Kebili. Bechar şi Tiaret. legilor şi cutumelor (este singura ţară arabă în care femeile au drepturi egale cu bărbaţii). unde în mai multe locuri au fost descoperite urme neolitice şi anume de troglodiţi (oamenii peşterilor şi uneltele lor). pentru studiul vegetaţiei şi faunei în Sahara de Vest. sportive şi balneare care au adus o faimă internaţională datorită serviciilor şi anume El Jem. Arealul tunisian este considerat cel mai europenizat areal din Africa din punct de vedere al tradiţiilor. Tarat. Mahdia etc.. un adevărat centru spiritual al vremii. Zona algeriană este mai puţin vizitată de turişti străini. important centru de tranzit în Raliul Paris –Dakar. Mascara şi Setif sunt folosite îndeosebi de italieni. unde a existat cea mai importantă bază germană din Africa de Nord. deşi potenţialul natural oferă cele mai diverse peisaje. unde şi prezenţa oazelor cu palmieri şi a nisipului foarte fin aduce un plus de atracţie în peisajul algerian. Tot aici s-a dezvoltat şi turismul de afaceri. aşa cum este cazul staţiunii de pe Insula Djerba. Batna şi Naôma se găsesc în sudul Algeriei. datorită mişcărilor fundamentaliste islamice din ultima perioadă care îngrădesc accesul europenilor şi americanilor. elefanţi.la sud de Tunis. În zona Munţilor Atlas se găsesc o serie de obiective turistice descoperite în secolul XIX în arealul Matmata-Tatouine. peşti şi bovidee. Tot în zona Mării Mediterane se mai găsesc staţiuni pentru sporturi acvatice şi subacvatice de rang internaţional . Arabia şi Europa de Sud. germani şi spanioli. mici cascade mai ales în zonele Ghardaia şi M’siila. 55 .cel mai important oraş de la Golful Sirta Mică. oraşul aflându -se de-a lungul uedului Sabouta (Wadi Sabouta). este cazul amplasamentelor de la Biskra. dar în care predomină cel european. iar în apropiere în zona Kabyliei se găsesc ruinele romane de la Tbessa. iar pe continent la Hamammet. Principalele areale turistice Bizerte –Tunis este cel mai important prin multitudinea vestigiilor antice (romane şi cartagineze). în apropierea Munţilor Tassili şi Hogar. un adevărat punct fortificat pentru puni. teatrul roman de la Thuburbo Majus şi t ermelor romane de la Sufela.Geografia Americii şi Africii – Maghreb Annaba . cu o capacitate de 2300 locuri. Zarzis şi Nabaul datorită serviciilor şi datorită vestigiilor romane de la Bulla Regia.chei în gresii şi calcare.

azi important centru pentru turism de tip safari şi caravanier.Geografia Americii şi Africii – Maghreb La graniţa cu Lybia în deşertul Sahara se află oraşul Ghadames. – I e.n.).e. un important centru istoric prin prezenţa oraşului sub nisip din perioada romanilor (sec. care a reprezentat cel mai sudic oraş din Imperiul Roman în Africa.n. 56 . I î.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->