Baze podataka (vježbe) SQL - uvod i osnove naredbe SELECT

Sveuˇ cilište u Zagrebu PMF – Matematiˇ cki odsjek

Kako zapoˇ ceti? Ulogirajte se na student (bilo kojim ssh klijentom). .

Korisniˇ cko ime možete izostaviti ako Vam se korisniˇ cko ime za rad s bazom podudara s korisniˇ ckim imenom na studentu.Kako zapoˇ ceti? Ulogirajte se na student (bilo kojim ssh klijentom). Na MySQL suˇ celje spajate se naredbom mysql -u username -p ˇ emu je username Vaše korisniˇ pri c cko ima za rad s bazom. .

Korisniˇ cko ime možete izostaviti ako Vam se korisniˇ cko ime za rad s bazom podudara s korisniˇ ckim imenom na studentu.Kako zapoˇ ceti? Ulogirajte se na student (bilo kojim ssh klijentom). Na MySQL suˇ celje spajate se naredbom mysql -u username -p ˇ emu je username Vaše korisniˇ pri c cko ima za rad s bazom. Listu dostupnih baza podataka možete dobiti naredbom SHOW DATABASES. .

Na MySQL suˇ celje spajate se naredbom mysql -u username -p ˇ emu je username Vaše korisniˇ pri c cko ima za rad s bazom. . ´ emo Naša demo baza zove se fakultet. Korisniˇ cko ime možete izostaviti ako Vam se korisniˇ cko ime za rad s bazom podudara s korisniˇ ckim imenom na studentu. Listu dostupnih baza podataka možete dobiti naredbom SHOW DATABASES.Kako zapoˇ ceti? Ulogirajte se na student (bilo kojim ssh klijentom). Tu bazu c odabrati za korištenje naredbom USE fakultet.

Kako zapoˇ ceti? Popis tablica u odabranoj bazi dobivamo naredbom SHOW TABLES. .

pri c . Opis svake od tablica (popis atributa.) možemo dobiti naredbom DESCRIBE table.Kako zapoˇ ceti? Popis tablica u odabranoj bazi dobivamo naredbom SHOW TABLES. ˇ emu je table naziv tablice c ˇ iji opis tražimo. njihovih tipova i sl.

ˇ emu je table naziv tablice c ˇ iji opis tražimo.Kako zapoˇ ceti? Popis tablica u odabranoj bazi dobivamo naredbom SHOW TABLES. njihovih tipova i sl.) možemo dobiti naredbom DESCRIBE table. Opis svake od tablica (popis atributa. pri c MySQL suˇ celje napuštamo naredbom EXIT (nemojte to sada uˇ ciniti!) .

koja c za sada biti dovoljna izgleda ovako: SELECT [DISTINCT] što [FROM odakle [WHERE uvjeti]] [ORDER BY po_ˇ cemu [ASC|DESC]].Naredba SELECT ´ e nam Jako pojednostavljena varijanta naredbe SELECT. .

moramo navesti i u kojim tablicama se nalaze ti stupci. ali može se iskoristiti za izraˇ cunavanje izraza.Naredba SELECT SELECT [DISTINCT] što [FROM odakle [WHERE uvjeti]] [ORDER BY po_ˇ cemu [ASC|DESC]]. Što želimo selektirati. Ovdje uglavnom navodimo popis stupaca koje želimo izlistati ili * ako želimo izlistati sve stupce. . ako izlistavamo stupce. Nije jako korisno ako ne koristimo FROM dio. Jasno.

U sluˇ caju da želimo navesti više tablica. Lista tablica iz kojih vadimo podatke. . razdvajamo ih zarezima.Naredba SELECT SELECT [DISTINCT] što [FROM odakle [WHERE uvjeti]] [ORDER BY po_ˇ cemu [ASC|DESC]]. ´ e se sastojati od U primjerima na prvim vježbama lista c jedne tablice.

nakon SELECT trebamo navesti modifikator DISTINCT. Ako želimo izbje´ ci ispis dupliciranih redaka.Naredba SELECT SELECT [DISTINCT] što [FROM odakle [WHERE uvjeti]] [ORDER BY po_ˇ cemu [ASC|DESC]]. .

Sortira se prvo po prvom navedenom stupcu. . descending) sortiranje. zatim po drugom itd. ascending) ili silazno (eng. Kriterij se navodi kao lista stupaca. Ako smjer sortiranja nije naveden podrazumijeva se uzlazno sortiranje. Uz svaki stupac u listi možemo navesti želimo li uzlazno (eng. Ovdje navodimo kriterij sortiranja.Naredba SELECT SELECT [DISTINCT] što [FROM odakle [WHERE uvjeti]] [ORDER BY po_ˇ cemu [ASC|DESC]].

što najˇ ceš´ ce i je sluˇ caj. . Ovo je najkompleksniji dio SELECT naredbe i koristimo ga kada ne želimo vidjeti sve retke neke tablice. operatori usporedivanja ¯ = >= > <= < <> != i logiˇ cki operatori AND && OR || XOR NOT ! te neke malo egzotiˇ cnije stvari.Naredba SELECT SELECT [DISTINCT] što [FROM odakle [WHERE uvjeti]] [ORDER BY po_ˇ cemu [ASC|DESC]]. Za provjeru uvjeta na raspolaganju su nam standardne aritmetiˇ cke operacije. . . razne funkcije (o njima kasnije).

Naredba SELECT SELECT [DISTINCT] što [FROM odakle [WHERE uvjeti]] [ORDER BY po_ˇ cemu [ASC|DESC]]. izraz [NOT] IN (lista. Lista može biti eksplicitno navedena. ili dobijena na neki drugi naˇ cin (npr.raznih.vrijednosti) Provjera da li se vrijednost izraza (ne) nalazi u navedenoj listi vrijednosti. pomo´ cu ugniježdenog ¯ SELECT-a). .

vrijednosti) Provjera da li se vrijednost izraza (ne) nalazi u navedenoj listi vrijednosti.Naredba SELECT SELECT [DISTINCT] što [FROM odakle [WHERE uvjeti]] [ORDER BY po_ˇ cemu [ASC|DESC]]. izraz [NOT] IN (lista. Lista može biti eksplicitno navedena. pomo´ cu ugniježdenog ¯ SELECT-a). ili dobijena na neki drugi naˇ cin (npr. izraz [NOT] BETWEEN v1 AND v2 Isto što i [!](v1 <= izraz && izraz <= v2) odnosno [NOT](v1 <= izraz AND izraz <= v2) .raznih.

c wildcards) % što zamjenjuje niz znakova proizvoljne duljine i _ što zamjenjuje toˇ cno jedan znak. string [NOT] LIKE ’predložak’ Provjerava odgovara li string navedenom predlošku.Naredba SELECT SELECT [DISTINCT] što [FROM odakle [WHERE uvjeti]] [ORDER BY po_ˇ cemu [ASC|DESC]]. pri ˇ emu se u predlošku mogu koristiti džoker znakovi (eng. .

string [NOT] REGEX ’regularni_izraz’ Provjerava prepoznaje li navedeni regularni izraz neki dio stringa. Ovdje “regularni izraz” znaˇ ci POSIX Extended Regular Expression (ERE).Naredba SELECT SELECT [DISTINCT] što [FROM odakle [WHERE uvjeti]] [ORDER BY po_ˇ cemu [ASC|DESC]]. c wildcards) % što zamjenjuje niz znakova proizvoljne duljine i _ što zamjenjuje toˇ cno jedan znak. . string [NOT] LIKE ’predložak’ Provjerava odgovara li string navedenom predlošku. pri ˇ emu se u predlošku mogu koristiti džoker znakovi (eng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful