ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Υπουργείο  Παιδείας  
και Θρησκευμάτων 

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει διημερίδα στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για
την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση
Ενηλίκων.
Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 8 και 9 Ιουλίου 2013, στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι (αίθουσα
Jacqueline de Romilly).
Δηλώσεις συμμετοχής στην έως την Τετάρτη 3/7: europeanagenda@gsae.edu.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2131311655 – 2131311652 – 2131311659 – 2131311568
Πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος και το περιεχόμενο της ημερίδας
στην ιστοσελίδα: www.gslll.edu.gr
www.europeanagenda.gr

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful