1701-Ejaan Rumi Thomas Bowrey

Ejaan Rumi J.Horison (1800)

Ejaan Rumi NNS(1878)

Ejaan Rumi William Marsden (1812)

Ejaan Rumi Swetthenham (1881)

Ejaan Rumi Maxwell (1882)

Ejaan Rumi Za’aba (1927)

Ejaan Wilkinson (1904)

16 0GOS 1972 .

PENGENALAN  Sistem ejaan baru telah dirasmikan pada 16 Ogos 1972 hasil kesepakatan Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (pihak kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia )  .

 . Ekoran pertemuan itu. lahirlah Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) di Malaysia dan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia di Indonesia 1975.Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MABIM) bejaya menyusun Pedoman Ejaan yang mengandungi matlumat tambahan dan lebih lengkap.

 Pedoman Umum Ejaan B.Indonesia diisytiharkan penggunaannya oleh kedua-dua negara pada 31 Ogos 1975 serentak Ejaan lengkap bagi B.Malaysia dengan nama Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Edisi Pertama (1981) diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka  .Malaysia dan Pedoman Umum Ejaan B.

 .. Perubahan dan penyusunan semula ini telah dapat membantu pengguna Bahasa Melayu mengeja atau menulis kata-kata dengan ejaan yang betul dan tepat Apa yang jelas ialah pelaksaanaan sistem ejaan baru itu telah banyak membantu mempertingkatkan lagi martabat bahasa Melayu itu sendiri.

ABJAD DAN HURUF Sistem ejaan rumi baharu: Ada terdapat 26 huruf dalam abjad tulisan Rumi Bahasa Melayu .

HURUF SEBUTAN HURUF BESAR A B C D E F G HURUF KECIL a b c d e f g SEBUTAN e(bunyi /ε/) bi si di /i/ ef ji .

H I J K L M N O P Q R h i j k l m n o p q r ec ai je ke el em en o pi kiu ar .

S T U V W X Y Z s t u v w x y z es ti yu vi dabliu eks wai zed .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful