You are on page 1of 34

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agenia Naional de Administrare Fiscal Direc ia General a Finan elor Publice Dolj

Str. Mitropolit Firmilian Nr.2 Craiova Tel : +0251 402294 Fax : +0251 525925

RAPORT DE PERFORMAN AL DIRECIEI GENERALE A FINANELOR PUBLICE DOLJ PENTRU ANUL 2010

PREZENTAREA DIRECIEI GENERALE A FINANELOR PUBLICE A JUDEULUI DOLJ Direcia General a Finanelor Publice Dolj are sediul in Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr.2.

CONDUCEREA DIRECIEI GENERALE A FINANELOR PUBLICE DOLJ Director executiv Eugen Costel Clinoiu ntreaga activitate a Direciei Generale a Finanelor Publice Dolj este condus de directorul executiv. Director executiv adjunct - Mihail Antonescu - coordoneaz Activitatea de metodologie i administrarea veniturilor statului. Director executiv adjunct - Ioan Filipescu - coordoneaz Activitatea de inspecie fiscal. Trezorier ef contabilitate public. Florian Barbu - coordoneaz Activitatea de trezorerie i

Numrul total de contribuabili administrai de D.G.F.P. Dolj este de 85.757, din care 32.359 persoane juridice, 721 sedii secundare n administrare, 11.753 persoane fizice care desfoar activiti economice n mod independent, 5.117 persoane fizice care exercit profesii libere, 35.807 ali pltitori de impozite si taxe. Din punct de vedere al personalului angajat n cadrul D.G.F.P. Dolj, situaia se prezint astfel :

Unitatea D.G.F.P.Dolj A.F.P.M.Craiova A.F.P. Contrib. Mijlocii A.F.P.M.Calafat A.F.P.M.Bileti A.F.P.O.Filiai A.F.P.O.Segarcea A.F.P.O.Bechet A.F.P.C. nr.1 Craiova A.F.P.C.Plenia TOTAL

Administrarea veniturilor statului


2009 2010

Inspecie fiscal
2009

Activitatea de trezorerie 30 54 11 10 7 9 7 13 4 145 30 54 11 10 7 9 7 13 4 145

Alte structuri 115 14 4 5 3 3 2 2 1 149 119 14 4 5 3 3 2 2 1 153

TOTAL

2010 2009

2010 2009 2010 2009 2010

42 110 32 28 23 16 19 17 41 9 337

42 110 32 28 23 16 19 17 40 9 336

137 137
2

134 134

324 178 32 43 38 26 31 26 56 14 768

325 178 32 43 38 26 31 26 55 14 768

Situaia numrului total de personal la nivelul Direciei Generale a Finanelor Publice Dolj pe funcii se prezint astfel: - funcii de conducere - 75 - funcii de execuie - 693 Nivelul studiilor pentru personalul angajat se prezint astfel: - studii superioare - 615 - studii superioare de scurt durat - 2 - studii medii - 88 - coal general - 9

I.

Realizarea veniturilor bugetare pe total i pe bugete n anul 2010 i comparativ cu realizrile anului 2009

Analiznd ncasrile efective din contul de execuie al bugetului general consolidat, aferente perioadei ianuarie-decembrie 2010, a rezultat c la nivelul D.G.F.P. Dolj ncasrile au fost n sum total de 1.726.298.661 lei, ceea ce reprezint un procent de realizare de 94,88% fa de programul de venituri repartizat de M.F.P.- A.N.A.F, n sum de 1.819.360.000 lei. - leiRealizat Grad de Program ianuarie-decembrie realizare ianuarie-decembrie 2010 2010 % Buget de stat Bugetul asigurrilor sociale de stat Bugetul FNUS Buget asigurrilor pentru omaj TOTAL 992.780.000 568.150.000 235.850.000 22.580.000 1.819.360.000 901.121.425 574.072.753 231.977.751 19.126.732 1.726.298.661 90,77 101,04 98,36 84,71 94,88

n totalul veniturilor bugetare colectate la nivelul D.G.F.P. Dolj n anul 2010, ponderea reprezentat de fiecare buget este urmtoarea: bugetul de stat 52,20%; bugetul asigurrilor sociale de stat - 33,25%; bugetul asigurrilor sociale de sntate 13,44% ; bugetul asigurrilor sociale pentru omaj 1,11%.

PONDEREA FIECRUI BUGET N TOTAL VENITURI BUGETARE NCASATE LA 31.12.2010

13,44%

1,11%

Buget de stat Bugetul asigurrilor sociale de stat


52,20%

Bugetul FNUS Bugetul asigurrilor pentru omaj

33,25%

Analiza realizrii veniturilor bugetare n anul 2010, detaliat pe bugete, comparativ cu anul 2009 este prezentat astfel: -leiGrad de realizare 2010/2009 % 100,88 87,12 87,71 84,26 93,85

Realizat Anul 2010 Buget de stat Bugetul asigurrilor sociale de stat Bugetul FNUS Buget asigurrilor pentru omaj TOTAL

Realizat Anul 2009

901.121.425 574.072.753 231.977.751 19.126.732 1.726.298.661

893.245.882 658.959.738 264.474.891 22.699.841 1.839.380.352

Analiznd nivelul de realizare a volumului de ncasri la bugetul general consolidat pentru perioada ianuarie-decembrie 2010, detaliat pe bugete, comparativ cu aceeai perioad a anului 2009, rezult o reducere n sum absolut de 113.081.691 lei, respectiv cu un procent de 6,15%.

Structura pe principalele venituri ale bugetului de stat, pentru anul 2010, comparativ cu anul 2009 se prezint astfel: -leiNr. crt. Venituri Anul 2010 Anul 2009 Grad de realizare 2010/2009 % 100,88 115,82 91,17

Total ncasri din care: 1 2 3 4 5 Impozit pe profit Impozit pe venit TVA (exclusiv ncasari pentru importurile de bunuri) Accize (exclusiv ncasri n vam) Rest venituri (exclusiv ncasari n vam)

901.121.425 127.983.656 381.657.099

893.245.882 110.506.473 418.632.510

297.811.497 267.485 93.401.688

326.298.138 177.098 37.631.663

91,27 151,04 248,2

II. Evoluia arieratelor bugetare


n perioada ianuarie-decembrie 2010, conform situaiei privind capacitatea de colectare pentru persoane juridice la data de 31.12.2010, arieratele bugetare rmase de recuperat au fost n sum de 335.392.101 lei, comparativ cu cele nregistrate la data de 31.12.2009 care au fost n sum de 350.042.027 lei, nregistrndu-se o reducere n sum de 14.649.926 lei, ceea ce reprezint un procent de 4,19%.

Situaia arieratelor bugetare recuperabile la data de 31.12.2010, pe bugete, conform situaiei privind capacitatea de colectare pentru persoane juridice, comparativ cu cele la data de 31.12.2009, este urmtoarea:

Arierate recuperabile la 31.12.2010 Buget de stat Bugetul asigurrilor sociale de stat Bugetul Fondului naional unic de sntate Bugetul asigurrilor pentru omaj Bugetul instituiilor publice i activitilor finanate TOTAL 245.623.859 65.094.363 20.042.809 4.630.848 222 335.392.101

Arierate recuperabile la 31.12.2009 242.190.405 77.764.144 24.273.311 5.814.029 138 350.042.027

- lei Diferene +/31.12.2010/ 31.12.2009 3.433.454 - 12.669.781 -4.230.502 -1.183.181 84 -14.649.926

Evoluia arieratelor bugetare aflate n sold la 31.12.2010 fa de arieratele la finele anului 2009 este prezentat n diagrama de mai jos :

Evolu ie arierate bugetare la data de 31.12.2010 fa de arieratele aflate n sold la 31.12.2009


355.000.000
350.042.027

350.000.000 M II L E I 345.000.000 340.000.000 335.000.000 330.000.000 325.000.000 1 SOLD ARIERATE


arierate bugetare de recuperat la 31.12.2009 arierate bugetare la data de 31.12.2010

335.392.101

n cadrul D.G.F.P. Dolj, arieratele bugetare au fost urmrite n cursul anului 2010 att pe total ct i n structur, respectiv cele din soldul anului anterior (2009) i cele constituite n anul curent (2010):

Componenta arierat recuperabil la data de 31.12.2010 (col. 22 din capacitatea de colectare)


400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 161.236.362 50.000.000 0 1 174.155.739 Arierat nregistrat n cursul anului de raportare Arierat in sold la finele anului precedent

Structura pe bugete a arieratelor recuperabile la data de 31.12.2010, este prezentat n diagrama de mai jos:
PONDEREA FIECRUI BUGET N TOTAL ARIERATE BUGETARE RECUPERABILE LA 31.12.2010
1,38% 5,98% 19,41%

Buget de stat Bugetul asigurrilor sociale de stat Bugetul FNUS


73,23%

Bugetul asigurrilor pentru omaj

Situaia arieratelor bugetare recuperabile la data de 31.12.2010, pentru persoane fizice, detaliat pe bugete, se prezint astfel: - lei Arierate recuperabile la 31.12.2010 22.229.108 222.631 114.148 15.894 5 22.581.786

Buget de stat Bugetul asigurrilor sociale de stat Bugetul Fondului naional unic de sntate Bugetul asigurrilor pentru omaj Bugetul instituiilor publice i activitilor finanate TOTAL

Total arierate bugetare (persoane fizice + persoane juridice) rmase de ncasat la bugetul general consolidat la data de 31.12.2010: -leiTotal Debit Accesorii Buget de stat Bugetul asigurrilor sociale de stat Bugetul Fondului naional unic de sntate Bugetul asigurrilor pentru omaj TOTAL 818.367.284 218.706.461 58.376.668 16.133.196 1.111.584.284 469.893.960 105.704.560 32.462.460 6.945.999 615.006.979 348.473.999 113.001.901 25.914.208 9.187.197 496.577.305

Din totalul arieratelor bugetare n sum de 1.111.584.284 lei, 1.071.753.092 lei reprezint arierate bugetare aferente persoanelor juridice, respectiv 39.831.192 lei arierate bugetare aferente persoanelor fizice. Arieratele bugetare recuperabile la data de 31.12.2010 sunt n sum de 357.973.887 lei, fiind structurate astfel: persoane juridice = 335.392.101 lei, persoane fizice (SACF + GOTICA) = 22.581.786 lei. Arieratele bugetare nerecuperabile la persoane juridice, la data de 31.12.2010, (arierate aflate sub incidena unor legi speciale, precum i aferente debitorilor aflai n stare fiscal de faliment, insolven, reorganizare judiciar, pentru care procedura de nchidere nu s-a finalizat, conform prevederilor legale) sunt n sum total de 736.360.991 lei.
8

Total arierate persoane juridice la 31.12.2010 = 1.071.753.092 lei, din care: - arierate recuperabile - 335.392.101 lei - arierate nerecuperabile - 736.360.991 lei Total arierate persoane juridice la 31.12.2009 = 938.231.766 lei, din care: - arierate recuperabile - 350.042.027 lei - arierate nerecuperabile - 588.189.739 lei Creanele incerte pentru persoane juridice au fost la data de 31.12.2010 n sum de 85.607.205 lei, reprezentnd un procent de 25,52% din arieratele recuperabile. Creanele incerte pentru persoane fizice SACF, la aceeai dat, au fost n sum de 491.648 lei, reprezentnd un procent de 9,93% din arieratele recuperabile.

III. Activitatea de colectare a creanelor bugetare prin modaliti de executare silit


ncasrile bugetare din executare silit aferente perioadei ianuarie-decembrie 2010 au nsumat 221.828.645 lei, nregistrndu-se o cretere fa de sumele ncasate din executarea silit la data de 31.12.2009 cu 5.760.004 lei, ceea ce reprezint un procent de 2,67%. ncasrile din executare silit, pentru persoane fizice i juridice, cumulat de la nceputul anului 2010, comparativ cu aceeai perioad a anului 2009, se prezint astfel: -lei ncasri executare ncasri executare silit Dinamic silit ianuarie - decembrie ianuarie - decembrie 2010/2009% 2009 2010 Buget de stat Bugetul asigurrilor sociale de stat Bugetul naional sntate Fondului unic de 141.978.149 58.312.560 137.154.766 56.378.680 103,52 103,42

19.442.228 2.095.708 221.828.645

20.245.688 2.289.507 216.068.641

96,00 91,70 102,67

Bugetul asigurrilor pentru omaj TOTAL

n perioada ianuariedecembrie 2010 s-au instituit urmtoarele modaliti de executare silit la persoanele juridice i fizice, pentru recuperarea creanelor datorate bugetului general consolidat : -lei1 Titluri executorii comunicate: - numr - valoare - ncasri (cuprind toate ncasrile de mai jos) 2 Somaii: - numr - valoare - ncasri 3 Popriri asupra disponibilitilor din conturi bancare : - numr - valoare - ncasri 4 Popriri pe venituri (la teri): - numr - valoare - ncasri 5 Sechestre bunuri mobile: - numr - valoare - ncasri 6 Sechestre bunuri imobile indisponibilizate - numr - valoare - ncasri Sume realizate la bugetul general consolidat din executare silit pe categorii de contribuabili, din care: - persoane juridice - persoane fizice
10

84 205 591 525 883 221 828 645 84 205 591 525 883 89 130 769

35 216 266 707 278 123 673 873 9 769 83 204 778 1 331 141 473 102 929 416 3 649 236 179 160 568 136 4 043 626

221 828 645 208 746 594 13 082 051

nscrierea creanelor fiscale n Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare : - numr avize iniiale emise - valoarea creanelor fiscale emise aferente avizelor iniiale - numr avize iniiale nscrise - numr creane fiscale nscrise - valoarea creanelor fiscale nscrise aferente avizelor iniiale 5802 291.932.161 5.795 27.115 291.892.454

Insolvabilitate: - numr procese-verbale - sume - sume recuperate 1249 53.353.109 6867 15 1.498.922 5317 960 256.279.613 598 167.953.681 2.349.315 44.827.127 24.618.680 20.208.447

10 Atragerea rspunderii solidare: - numr decizii - sume - sume recuperate 11 Procedura de insolven: - numr decizii deschideri - sume - numr decizii nchideri - sume - sume recuperate 12 TVA restituit, din care: Suma compensat Suma restituit efectiv 13 Amnri la plat conform O.U.G. nr. 92/2009: Cereri de amnare la plat depuse: - numr - valoare Cereri de amnare la plat finalizate 2010 - numr - valoare
11

142 40.877.551 40 7.264.734

Cereri de amnare la plat pierdute 2010 - numr - valoare Cereri de amnare la plat expirate 2010 - numr - valoare Numr contribuabili inactivi n proiect conform 14 O.P.A.N.A.F. nr. 819/2008 (Lista final a contribuabililor care ndeplinesc condiiile pentru a fi declarai inactivi - semestrul II 2009) 15 Numr contribuabili inactivi publicai n M.O. conform O.P.A.N.A.F. nr. 1167/2009. 13 3.722.930 89 29.889.887

226

2698

IV. Indicatori de performan


Obiectivele propuse a fi realizate la nivelul DGFP Dolj se urmresc prin intermediul sistemului indicatorilor de performan, prezentat dup cum urmeaz : Denumire indicator Nivel programat Realizat ianuarie - decembrie 2010 94,95 94,88 335.392.101

F1 - Gradul de realizare a programului de ncasri venituri bugetare (valori brute) F2 - Gradul de realizare a programului de ncasri venituri bugetare (valori nete) F3 - Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului de raportare F4 - Ponderea ncasrilor realizate prin aplicarea msurilor de executare silit n total venituri ncasate F5 - Gradul de conformare voluntar la plata obligaiilor fiscale (valoric)
12

100% 100% 312.474.552

>10%

12,85

88%

78,89

F6- Rata de ncasare a obligaiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecie fiscal pentru persoane juridice F7- Rata de ncasare a obligaiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecie fiscal pe baz de estimare persoane juridice F9 - Rata de ncasare a obligaiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecie fiscal pentru persoane fizice F10 - Rata de ncasare a obligaiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecie fiscal pe baz de estimare pentru persoane fizice F11- Numar inspectii efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice F12 - Numar inspectii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice F14 - Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector, urmare inspeciilor fiscale la contribuabili persoane juridice F15 - Sume atrase suplimentar (nete) pe inspector urmare inspeciilor fiscale la contribuabili persoane fizic F17- Sume suplimentare stabilite prin estimare ce revin unui inspector, urmare inspeciilor fiscale la contribuabili persoane juridice F18 - Sume suplimentare stabilite prin estimare ce revin unui inspector, urmare inspeciilor fiscale la contribuabili persoane fizice F19 - Ponderea numarului deciziilor de impunere in total rapoarte de inspectie fiscala incheiate la contribuabili persoane juridice F21- Gradul de asigurare a colectrii creanelor fiscale din prisma msurilor asigurtorii instituite de inspecia fiscala F22 - Diminuarea pierderii fiscale pe un inspector urmare inspeciilor fiscale efectuate la contribuabili persoane juridice

6,29 18

20 32 1.400.000 lei/insp. 350.000 lei/insp. 15,19 33,43 4451334

639815

131335

>80%

98,06

>40%

39,61

450.000 lei/insp
13

385.504

F23 - Gradul de solutionare in termenul legal al adreselor F24 - Gradul de procesare n termen al declaraiilor fiscale F25- Gradul de depunere voluntara a declaraiilor fiscale, pe tipuri de impozite F26- Rata sumelor admise de instan n total sume contestate la instan F27- Ponderea sumelor pentru care s-au pronunat soluii de admitere i/sau desfiinate n totalul sumelor soluionate pe fond de organele de soluionare a contestaiilor din cadrul A.N.A.F. i D.G.F.P. judeene

99,70%

100

100% 94% -

100 92 17,4

3,72

Principalele probleme ntmpinate n realizarea veniturilor bugetare: Manifestarea efectelor crizei economico - financiare n efectuarea plilor de ctre contribuabili, cu preponderen de ctre cei care au ca obiect principal de activitate construciile, prestrile de servicii, producia; Migrarea la D.G.A.M.C., ncepnd cu data 1 ianuarie 2010, a unui numr de 9 contribuabili care aveau o pondere semnificativ n totalul ncasrilor de la nivelul D.G.F.P. Dolj; Ponderea semnificativ n volumul arieratelor a sumelor stabilite suplimentar de Activitatea de Inspecie Fiscal, sume ce au fost prelute n evidena fiscal; Volumul semnificativ al creanelor incerte (creane fiscale pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii de insolven, creane fiscale stabilite prin estimarea bazei de impunere de ctre organele inspeciei fiscale, creane fiscale pentru care s-au formulat contestaii) n cadrul arieratelor bugetare recuperabile; Decontarea cu ntrziere, de ctre unitile bancare, n ultima zi a lunii sau n primele zile ale lunii urmtoare, a plilor efectuate de contribuabili n termenul legal de plat, respectiv 25 ale lunii. Aceeai situaie se constat i n cazul popririlor bancare cnd, datorit modului de organizare sau normelor interne, acestea se centralizeaz la nivelul centralelor bancare i apoi se dispune nfiinarea popririi la nivelul sucursalelor, fapt ce conduce la onorarea cu ntrziere a plilor; Posibilitile reduse ale operatorilor economici de accesare a creditelor datorit sistemului bancar greoi i inflexibil, prin garaniile solicitate, inclusiv la rennoirea liniilor de credit, fapt ce conduce la dificulti n finanarea afacerilor.

14

Msuri aplicate n scopul ndeplinirii integrale a programului de venituri repartizat de M.F.P.- A.N.A.F. la nivelul D.G.F.P. Dolj: stabilirea unor sarcini concrete pentru unitile fiscale teritoriale; lunar, se realizeaz o analiz din punct de vedere al gradului de realizare al indicatorilor de performan, cu precdere al celor care se refer la colectarea veniturilor la bugetul general consolidat i la nivelul arieratelor bugetare recuperabile; mbuntirea comunicrii ntre organele fiscale teritoriale i contribuabili, n vederea creterii gradului de cunoatere a legislaiei fiscale n vigoare, precum i asigurarea contientizrii de ctre acetia a consecinelor nerespectrii termenelor legale prevzute pentru plata obligaiilor bugetare; notificarea contribuabililor care nu i ndeplinesc la termen obligaiile declarative privind impozitele i taxele datorate bugetului general consolidat i aplicarea sanciunilor legale; impulsionarea activitii de colectare a veniturilor bugetare, aplicarea cu operativitate a tuturor procedurilor de executare silit prin modalitile succesive sau concomitente de executare silit prevzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedur Fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; creterea gradului de recuperare a obligaiilor printr-o analiz permanent a tuturor informaiilor din bazele de date, n vederea determinrii strii economice i financiare a contribuabililor i identificarea surselor de recuperare a obligaiilor fiscale, cu scopul de a previziona evoluia fiscal a acestora i evitarea acumulrii arieratelor bugetare; eficientizarea activitii de asisten a contribuabililor prin intensificarea dezbaterilor privind noutile legislative n cadrul instruirilor periodice efectuate cu personalul implicat n acordarea asistenei contribuabililor i creterea nivelului calitii informaiilor prezentate contribuabililor, n vederea dezvoltrii comunicrii i continuarea mbuntirii relaiei cu acetia, prin aciuni bazate pe respect, corectitudine i transparen a informaiilor; Pentru realizarea obiectivelor i a indicatorilor stabilii, precum i a tuturor sarcinilor trasate de Agenia Naional de Administrare Fiscal, conducerea D.G.F.P. Dolj organizeaz periodic ntlniri cu efii administraiilor fiscale subordonate, pentru analiza activitii desfurate i dispunerea cu celeritate a msurilor ce se impun a fi luate n timp real, pentru ndeplinirea unitar a sarcinilor i implicit a realizrii la un nivel ct mai nalt a indicatorilor de performan. De asemenea se va realiza o analiz a arieratelor, n funcie de modul cum sunt create i gestionate, precum i a cauzelor care le-au generat: contextul economic actual, ordinea de stingere, arieratele istorice din punct de vedere al originii acestora (declaraii, impuneri suplimentare din control, accesorii calculate i confirmate, obligaiile transmise de alte instituii spre executare, categorii de debitori), n vederea evalurii corecte a acestora din punctul de vedere al capacitii de a participa la colectarea veniturilor bugetare.
15

V. Activitatea de inspecie fiscal


n anul 2010, activitatea de inspecie fiscal din cadrul D.G.F.P. Dolj s-a desfurat n conformitate cu prevederile programelor de activitate transmise de A.N.A.F. Direcia General Coordonare Inspecie Fiscal, cu respectarea Codului de Procedur Fiscal i a ordinelor Preedintelui A.N.A.F. nr.2225/2007, 678/2008 i 364/2009 care reglementeaz activitatea specific de inspecie fiscal. n contextul menionat, n perioada analizat, organele de inspecie fiscal au ntocmit un numr total de 2.482 acte administrative fiscale (1.682 la persoane juridice i 800 la persoane fizice), din care 1.735 inspecii fiscale (1.033 la persoane juridice i 702 la persoane fizice), ceea ce raportat la numrul mediu de organe de inspecie fiscal nseamn 27,9 acte administrative fiscale pe un organ de control, respectiv 19,5 acte de inspecie fiscal pe un organ de control. Activitatea de inspecie fiscal a avut ca obiectiv verificarea cu prioritate a domeniilor cu risc fiscal ridicat (dezvoltatori imobiliari persoane fizice, domenii care au nregistrat pierderi n perioada de cretere economic, societile care, dei au dreptul, nu solicit rambursri de TVA, comerul cu cereale, legume fructe, zahr, carne, comercializarea energiei electrice, jocuri de noroc i pariuri). n acest sens, au fost ntocmite i transmise organelor de cercetare penal pentru continuarea cercetrilor un numr de 89 plngeri penale pentru un prejudiciu total de 175.063.000 lei. Ca urmare a acestor aciuni, la persoane juridice, valoarea total a sumelor reprezentnd debite suplimentare nenregistrate i nedeclarate la organele fiscale, amenzilor contravenionale aplicate i bunurilor sau sumelor de bani confiscate a fost de 302.997.000 lei, realizndu-se o cretere cu 128,23% fa de anul 2009, cnd au fost constatate sume suplimentare, amenzi contravenionale, sume confiscate n sum de 132.757.000 lei. n dinamic, situaia sumelor suplimentare atrase se prezint astfel : - lei %

Nr. crt. A. 1

Explicaii

2009

2010

2 a)

PERSOANE JURIDICE Valoarea totala a constatrilor 132.757.000 realizate din aciuni de control (2+3+4) Valoarea debitelor suplimentare 132.145.000 stabilite (a+b) Diferene 94.805.000 - impozit pe profit 24.343.000 - impozit pe salarii 2.935.000
16

302.997.000

228,23

294.672.000 216.560.000 79.425.000 431.000

222,99 228,42 326,27 14,68

b) 3 4 5 B. 1.

- TVA - venituri microntreprinderi - impozit nerezideni - impozit dividende - alte impozite si taxe - CAS - omaj - contribuii asigurri sntate Accesorii Valoarea amenzilor contravenionale aplicate Valoarea bunurilor i a sumelor confiscate Msuri asiguratorii PERSOANE FIZICE Valoarea totala a constatrilor realizate din aciuni de control

50.904.000 111.000 14.000 1.626.000 6.264.000 5.649.000 482.000 2.477.000 37.339.000 613.000 0 48.649.000 29.925.000

125.015.000 264.000 356.000 7.591.000 1.512.000 1.203.000 70.000 693.000 78.112.000 854.000 7.471.000 116.729.000 13.482.000

245,59 237,84 2542,86 466,85 24,14 21,29 14,52 27,98 209,20 139,31 0 239,94 45,05

Grafic, constatrile realizate din aciuni de control se prezint astfel :


Evoluia constatrilor realizate din aciuni de control
350000000 300000000

Valoare(lei)

250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0 Persoane juridice Persoane fizice

2009 2010

Cu privire la numarul de aciuni desfurate : Persoane juridice 2009 - numr mediu de inspectori activi 72 - numr acte de control ncheiate 1447 - numr acte de control/inspector 20,10
17

2010 68 1682 24,74

%___ 116,24 123,08

Persoane fizice - numr mediu de inspectori activi - numr acte de control incheiate - numr acte de control/inspector 2009 21 690 32,86 2010 21 800 38,09 %___ 115,94 115,91

Situaia n dinamic a actelor de control ntocmite/inspector


40 30 20 10 0
Num ar acte de control/inspe ctii pers oane juridice 20,1 24,74 Num ar acte de control/ins pectii persoane fizice 32,86 38,09

2009 2010

2009 2010

Cu privire la eficiena aciunilor de control efectuate: 2009 - sume suplimentare totale stabilite persoane juridice - pe inspector 1843,85 91,75 - pe aciune de control 2009 - sume suplimentare totale stabilite persoane fizice - pe inspector 1425 - pe aciune de control 47,88 2010 4455,83 180,14 2010 642 16,85 % 241,66 196,34 % 45,05 35,19

Sumele suplimentare atrase au nregistrat o cretere de 228,23% ca urmare a activittii de selecie bine intit i pregtirii n condiii optime a aciunilor de control, precum i creterii nivelului de pregtire profesional a organelor de control. Au fost selectai pentru control contribuabilii cu risc ridicat de evaziune din domeniile specifice, avnd la baz o serie de informaii obinute att prin mijloace proprii ct i de la alte organe. Principalele sume suplimentare au fost constatate la agenii economici din domeniul comerului cu cereale, produse petroliere, precum i n domeniul construciilor.
18

La persoane fizice, numrul inspeciilor fiscale realizate pe un inspector a crescut fa de anul 2009 cu 112,33% (29,76% in 2009 fa de 33,43% in 2010). Cu privire la verificarea realitii i legalitii sumelor negative din deconturile TVA cu opiune de rambursare, solicitate de contribuabili, n perioada de raportare au fost primite spre soluionare 190 deconturi TVA cu sume negative cu opiune de rambursare, valoarea total a TVA solicitat la rambursare fiind de 29.798.000 lei. Urmare verificrilor efectuate, a fost respins la rambursare TVA n valoare total de 3.580.000 lei. n dinamic situaia se prezint astfel : -lei2010 Nr. Valoare 7 1.277.000

Nr Explicaii crt Nr. a) Deconturi cu sume negative de 8 TVA n sold la nceputul perioadei b) Deconturi cu sume negative de 238 TVA primite pentru control c) Deconturi cu sume negative de 225 TVA soluionate cu control - TVA cu drept de rambursare - TVA fr drept de rambursare d) Cereri de renunare 14 e) Deconturi cu sume negative n 7 sold la sfritul perioadei

2009 Valoare 1.444.000

28.295.000 24.859.000 19.631.000 1.726.000 3.603.000 1.277.000

190 164

29.798.000 18.229.000 14.649.000 3.580.000 827.000 12.019.000

5 28

n perioada de raportare se constat o diminuare a solicitrilor de rambursare a TVA care se datoreaz att reducerii volumului de activitate al unor ageni economici, ct i profesionalismului cu care au fost abordate inspeciile fiscale, att n cazul rambursrilor cu control anticipat, ct i n cazul celor cu control ulterior, fiind descurajai agenii economici care ar fi fost tentai s solicite rambursri necuvenite. n structura A.I.F. a funcionat n anul 2010 i Serviciul de Control Financiar, care a acionat n principal n baza programelor de activitate primite de la Direcia General de Control Financiar din cadrul A.N.A.F., conform atribuiilor prevazute de Legea 30/1991. Aciunile de control financiar au vizat verificarea modului de administrare i utilizare a resurselor financiare i respectarea reglementarilor financiar-contabile la agenii cu capital de stat sau majoritar de stat. n perioada analizat, organele de control financiar au ntocmit un numar de 157 acte de control, stabilind diferene totale de 5.986.000 lei, din care : diferene de natur bugetar n sum de 4.607.000 lei, diferene de natur financiar n sum de 532.000 lei
19

i diferene de natura fiscal n sum de 855.000 lei, rezultnd o medie de 998.000 lei / controlor financiar. n dinamic situaia se prezint astfel: - lei% 80,92 336,86

Numar de acte de control ncheiate Obligaii stabilite Numr mediu de controlori financiari

2009 194 1.777.000 6

2010 157 5.986.000 6

Cu privire la adoptarea de msuri n vederea reducerii fenomenului de evaziune fiscal i a creterii calitii actului de inspecie fiscal, se va aciona n urmatoarele direcii : - acordarea unei atenii sporite realizrii seleciei contribuabililor programai pentru efectuarea inspeciilor fiscale generale din proprie iniiativ ; - asigurarea controlului calitii activitii de inspecie fiscal prin implicarea direct att a efilor de serviciu, ct i a conducerii activitii de inspecie fiscal n etapele de selectare, planificare, pregtire, inclusiv n procesul de desfurare efectiv al inspeciei fiscale la nivelul contribuabilului i de valorificare a rezultatelor ; - selectarea contribuabililor pentru inspecii fiscale, innd cont de criterii bine determinate ; - creterea ponderii inspeciilor fiscale generale n totalul aciunilor programate.

VI. Activitatea de trezorerie


Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public de la nivelul judeului Dolj se desfoar prin cele opt trezorerii existente, din care: trei trezorerii municipale (Craiova, Calafat i Bileti), trei trezorerii oreneti (Filiai, Segarcea i Bechet) i dou trezorerii comunale (Plenia i trezoreria comunal care funcioneaz pe lng A.F.P. comunal Craiova). n anul 2010, prin trezoreriile din judeul Dolj s-au ncasat venituri bugetare n sum total 3.002.929.000 lei, fa de 3.102.275.000 lei n anul 2009, reprezentnd o scdere de 3,20% :
20

Bugetul de stat Bugetul asig. sociale de stat Bugetele locale Bugetul asig. de sntate Bugetul asig. pentru oma TOTAL

31.12.2010 31.12.2009 970.545.000 928.318.000 573.896.000 658.724.000 1.209.875.000 1.237.525.000 229.618.000 255.168.000 18.995.000 22.540.000 3.002.929.000 3.102.275.000

Realizat 2010/2009 (%) 104,55 87,12 97,77 89.99 84,27 96,80

Venituri ncasate prin trezorerii


3.500.000.000 3.000.000.000

Sum e(lei)

2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 0 Total Bugetul de stat Bugetul asig. sociale de stat Bugetele locale Bugetul asig. de s ntate Bugetul asig. pentru omaj

2009 2010

Bugete

Din totalul veniturilor ncasate la bugetul de stat, s-au alocat ctre bugetele locale cote defalcate din impozitul pe venit ncasat n sum de 305.925.000 lei ( fa de 340.262.000 lei n anul 2009 ) i s-au acordat bugetelor locale sume defalcate din taxa pe valoarea adugat n sum de 450.797.000 lei ( fa de 567.713.000 lei n anul 2009) pentru finanarea cheltuielilor descentralizate, pentru drumuri, pentru echilibrarea bugetelor locale i pentru programul de dezvoltare a infrastructurii. Realizat 2010/2009 (%) 89,91

2010 Cote defalcate din impozitul pe venit ncasat 305.925.000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat 450.797.000

2009 340.262.000

567.713.000

79,41

21

Prin trezorerii s-au efectuat n anul 2010 cheltuieli bugetare, dup structura prezentat mai jos, n sum de 4.242.107.000 lei, fa de 4.169.563.000 lei n anul 2009, reprezentnd o cretere de 1,74% : Realizat 2010/2009 31.12.2009 (%) 1.213.221.000 97,13 1.249.810.000 104,59 1.178.194.000 97,65 443.602.000 108,38 84.736.000 147,87 4.169.563.000 101,74

Bugetul de stat Bugetul asig. sociale de stat Bugetele locale Bugetul asig. de sntate Bugetul asig. pentru omaj TOTAL

31.12.2010 1.178.462.000 1.307.119.000 1.150.458.000 480.769.000 125.299.000 4.242.107.000

Cheltuieli derulate prin trezorerii


4.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 0 Total Bugetul de stat Bugetul asig. sociale de stat Bugetele Bugetul locale asig. de s ntate Bugetul asig. pentru omaj

Sume(lei)

2009 2010

Bugete

De asemenea, n anul 2010, prin unitile de trezorerie s-a derulat i activitatea de rscumprri certificate de trezorerie transformate in depozit, asigurndu-se din timp fondurile necesare, astfel nct deintorii certificatelor s fie deservii operativ i la timp. Valoarea certificatelor de trezorerie transformate n depozit rscumprate n anul 2010 a fost de 2.201.500 lei, reprezentnd doar 30,81% din valoarea certificatelor de depozit rscumprate n anul 2009, cnd s-au rscumprat certificate de depozit n valoare de 7.145.500 lei.

22

VII. Funcii suport


1) Resurse umane i formare profesional Dezvoltarea carierei funcionarilor publici n anul 2010 : - au fost promovai n grad profesional 76 de funcionari publici; - au fost avansai n treapta de salarizare 190 de funcionari publici; - a fost organizat examen de promovare n clas la care au participat 5 funcionari publici. n anul 2010, activitatea de pregtire profesional s-a concretizat astfel : - 40 de funcionari publici au participat la cursurile organizate de coala de Finane Publice i Vam, MFP i UCVAP n urmtoarele domenii : inspecie fiscal, aplicaii informatice, ajutor de stat, audit public, achiziii publice ; - 3 funcionari publici au participat la cursuri organizate de MFP ANAF diferite direcii n sistemul e-learning pe teme de deontologie, managementul riscului i control financiar preventiv ; - 60 funcionari publici au participat la cursuri ECDL Start organizate prin furnizorul de formare SC Euroaptitudini SA ; - 714 funcionari publici au participat la 106 edine de pregatire profesional organizate la nivelul aparatului propriu i unitilor teritoriale ale D.G.F.P. Dolj.

2) Buget, contabilitate, financiar n cursul anului 2010, prevederile bugetare alocate DGFP Dolj conform Legii 500/2002 au fost n valoare de 20.935.000 lei , din care s-au efectuat pli n sum de 20.869.000 lei . Contul de execuie pe capitole se prezint astfel: La capitolul 51.01 "Autoriti publice" creditele alocate au fost de 20.117.000 lei , iar plile efectuate au fost de 20.065.000 lei , creditele alocate utilizndu-se n proporie de 99,9%. Pentru cheltuielile de la titlul 02 - "Cheltuieli de personal", pentru creditele bugetare deschise n sum de 20.117.000 lei s-au efectuat pli n sum de 20.065.000 lei, creditele alocate utilizndu-se n proporie de 99,74 %. n cadrul acestora plile pentru cheltuielile de deplasare n ar sunt n sum de 17.000 lei , restul fiind reprezentat de plile efectuate pentru cheltuielile cu salariile i contribuiile legate de acestea. La titlul 20 "Cheltuieli materiale i servicii", pentru anul 2010 nu au fost alocate credite .

23

Pentru cap. 54.01 "Alte servicii publice generale" , subcapitolul 20.30.09 "Executarea silit a creanelor bugetare" , fondurile alocate au fost n sum de 220.000 lei, iar plile de 206.000 lei, fiind suficiente pentru acoperirea cheltuielilor angajate. De asemenea la subcapitolul 59.17 "Despgubiri civile" pentru creditele deschise de 598.000 lei s-au efectuat pli de 598.000 lei, pentru cheltuielile cu despgubirile civile dispuse de Ministerul Finanelor Publice . Fondurile publice alocate n anul 2010 au fost suficiente pentru avansarea cheltuielilor de executare silit, n vederea recuperrii creanelor bugetare. Pe parcursul anului 2010, instituiei noastre i s-au alocat la titlul 20 "Cheltuieli materiale i servicii", conform OG 92/2003 , prevederi bugetare n sum de 3.017.000 lei, din care s-au efectuat pli in valoare de 2.834.000 lei, utilizndu-se aceste sume n proporie de 93,9%. La cap.51.01.71 "Alte cheltuieli de investiii ", pentru creditele deschise de 302.000 lei s-au efectuat pli de 129.000 lei , utilizndu-se creditele alocate n proporie de 42,7%. Astfel, la 31.12.2010 fondurile alocate au acoperit cheltuielile legate de plata energiei electrice i termice, a materialelor de curenie, a chiriilor, materialelor de ntreinere i funcionare, a carburanilor, a salubritii. 3) Activitatea juridic n anul 2010, la nivelul Serviciului Juridic au fost nregistrate 4.291 dosare noi aflate pe rolul instanelor judectoresti, la care se adaug dosarele aflate pe rolul instanelor din anii anteriori, astfel nct numarul total de cauze n care Serviciul Juridic a asigurat reprezentarea n anul 2010 a fost de 5.987, respectiv : Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Obiect dosare Penale Contencios Litigii de munca Civile Falimente Restituire taxa auto Litigii funcionari publici IPJ i penitenciare Opoziii la cesiuni pri sociale Litigii funcionari publici DGFP Dolj Recursuri Lg.31/1990 Legea 314/2001 Comerciale Total
24

ANUL 2009 437 591 668 1389 936 230 671 0 0 275 201 29 5.427

ANUL 2010 607 928 441 1502 1707 268 393 68 2 0 63 8 5.987

Grafic, situaia dosarelor este urmtoarea :

1800 1600 1400 1200 1000 800


607 928 1502 1389

1707

936

668 591 441 268 230

671

2009 2010

600
437

400 200

393 275 201 68 0 0 2 0 recursuri Legea nr. 31/1990 Legea nr. 314/2001 63 29 8 Comerciale

0
penale contencios litigii de munca civile falimente restituire taxa auto litigii opozitii litigii functionari cesiune functionari publici IPJ si parti sociale publici penitenciar DGFP Dolj

Consilierii juridici au asigurat reprezentarea n instan att a intereselor proprii ale DGFP Dolj, ct i ale ANAF, MFP i ale Statului Romn. Astfel, din totalul dosarelor, un numr de 2.493 dosare au fost n reprezentare proprie sau n reprezentarea ANAF. Aceste cauze au avut ca obiect anulare acte impozite i taxe, comerciale, falimente, opoziii la cesiuni pri sociale i penale. Reprezentarea Statului Romn i a MFP n faa instanelor judectoreti a fost asigurat ntr-un numr de 1.787 de dosare. O categorie de dosare de contencios administrativ care s-au aflat pe rolul instanelor n anul 2010 o reprezint contestaiile formulate mpotriva deciziilor de antrenare a rspunderii solidare emise de organele fiscale n temeiul Codului de procedur fiscal. Astfel, fa de anul 2009, cnd au existat 13 astfel de dosare, n anul 2010 au fost nregistrate 29 de dosare de acest fel. Din punct de vedere civil, o categorie nou de dosare, aparut n anul 2009 i care a crescut mult n anul 2010 a fost cea avnd ca obiect preteniile ntemeiate pe Legea nr.221/2009 privind condamnrile cu caracter politic i msurile administrative asimilate acestora, pronunate n perioada 06 martie 1945 22 decembrie 1989. n cursul anului 2010 au fost nregistrate 429 de cauze cu acest obiect, fiind solicitat suma de 2.743.142 lei, cu titlul de despgubiri morale i materiale. A crescut foarte mult numrul dosarelor de insolven, de la 936 n 2009 la 1.707 n 2010, justificat de creterea numrului de cereri de deschidere a procedurii de
25

insolven, scznd ns valoarea creanelor aferente de la 483.356.479 lei n 2009 la 339.169.305 lei in 2010. n anul 2010 s-a nregistrat o scdere a numrului de plngeri penale formulate de Serviciul Juridic pentru fapte constatate de organele fiscale teritoriale. Astfel, n anul 2010 s-au formulat 186 plngeri penale, comparativ cu 269 de plngeri formulate n anul 2009. O alta categorie de dosare penale o reprezint cele care au ca obiect rambursrile de TVA obinute ilegal. Astfel, pe rolul instanelor s-au aflat n anul 2010 15 dosare penale cu acest obiect n care DGFP Dolj s-a constituit parte civil n numele ANAF cu suma total de 122.096.619 lei . Dosarele se afl n curs de soluionare, nefiind nici unul soluionat definitiv i irevocabil.

4) Activitatea de soluionare contestaii n anul 2010, Direcia General a Finanelor Publice Dolj a primit spre soluionare un numr de 231 contestaii cu o valoare a creanei fiscale contestate de 37.222.630 lei. Din numrul total de 263 contestaii nregistrate la sfritul anului 2010 ( 32 cazuri la finele anului 2009 + 231 nregistrate n cursul anului 2010 ) au fost soluionate 238 de cazuri, cu o valoare a creanei fiscale de 31.722.868 lei, din care : - admise : 22 cazuri, n sum de 90.836 lei ; - respinse : 181 cazuri, n sum de 21.413.288 lei ; - desfiinate : 19 cazuri, n sum de 737.322 lei ; - alte soluii : 16 cazuri, n sum de 9.481.422 lei. 5) Comunicare i relaii publice n anul 2010, Compartimentul de pres a prezentat, prin intermediul mijloacelor de informare n mas locale, imaginea obiectiv i real a activitii ANAF, MFP i a Direciei Generale a Finanelor Publice Dolj i a coordonat activitatea de comunicare cu mass-media prin aplicarea regulilor de comunicare pentru transmiterea mesajului public. Mass-media a reprezentat un partener important n diseminarea informaiilor cu caracter fiscal n rndul contribuabililor. Furnizarea informaiilor de ctre DGFP Dolj s-a fcut din oficiu, prin transmiterea comunicatelor i informaiilor de pres, sau la solicitarea jurnalitilor. Astfel, n cursul anului 2010 : - au fost transmise 34 de comunicate i informaii de pres ; - s-a rspuns unui numr de 34 de solicitri scrise din partea presei locale ; - au fost organizate 14 conferine de pres i briefinguri ; - informaiile preluate de ctre ziariti s-au concretizat n 113 articole n presa scris local i 64 de apariii n presa audio/video local.

26

Pentru buna desfurare a activitii i corecta informare a cetenilor, s-a asigurat accesul oricrei persoane, liber i nengrdit, la informaiile de interes public, n conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, precum i ale H.G. nr.123/2001. Pe parcursul anului 2010 au fost primite i rezolvate 10 solicitri de informaii de interes public n scris i 400 de solicitri telefonice. n ceea ce privete activitatea de primire i soluionare a petiiilor, n cursul anului 2010 au fost primite 175 de petiii, din care 138 au fost rezolvate favorabil, iar 37 nefavorabil.

6) Audit intern Activitatea serviciului Audit intern pentru anul 2010 s-a derulat exclusiv n baza Planului de audit anual, plan care a fost fundamentat n baza analizei riscurilor asociate domeniilor potenial auditabile. n anul 2010 , serviciul Audit Intern a derulat un numr de 22 misiuni de audit public intern. Din aceste 22 de misiuni, 2 misiuni au avut caracter de misiuni audit intern ad-hoc, ambele fiind solicitate de D.G.A.P.I.- A.N.A.F. Principalele domenii auditabile spre care au fost indreptate misiunile de audit n anul 2010 au fost: - procesul bugetar - evaluarea procesului de fundamentare, aprobare si utilizare a fondurilor pentru finanarea cheltuielilor de investiii prevzute n bugetele proprii ale D.G.F.P. Dolj; - valorificarea bunurilor intrate n proprietatea statului; - activitatea de executare silit; - registru contribuabili, gestiune dosare fiscale, declaraii i bilanuri; - evidena analitic pe pltitori; - trezorerie i contabilitate public; - insolvabilitate i rspundere solidar. Misiunile de audit intern ad-hoc solicitate de D.G.A.P.I.- A.N.A.F. au vizat: - dosarele fiscale netransmise n termen att ntre unitile subordonate D.G.F.P.Dolj, ct i ntre acestea si unitile fiscale din afara judeului ; - rambursarea TVA , restituiri, compensri. Pentru anul 2011, conform planului de audit intern aprobat de catre conducerea entitii, sunt prevazute a se derula 21 de misiuni de audit public, fiind orientate asupra urmtoarelor domenii de activitate: - activitatea de executare silit; - registru contribuabili , gestiune dosare fiscale, declaraii i bilanuri ; - trezorerie si contabilitate public ; - activitatea de monitorizare a colectrii veniturilor statului; - schimb internaional de informaii;
27

- activitatea de inspecie fiscal; - contabilitatea creanelor bugetare; - sisteme de control managerial.

VIII. Alte activiti


1) Activitatea de asisten contribuabili n anul 2010 s-au primit 459 de adrese, din care 328 de la persoane fizice si 131 de la persoane juridice. Din acestea, n anul 2010 au fost soluionate 458 de adrese ( 326 de la persoane fizice i 132 de la persoane juridice ). n cursul anului 2010 au fost primite prin e-mail 87 adrese, din care 58 de la persoane fizice i 29 de la persoane juridice. n ceea ce privete asistena prin telefon, au fost nregistrate 6.101 de apeluri de solicitare de asisten, din care 1.999 de la persoane fizice i 4.102 de la persoane juridice.

SITUATIA CENTRALIZATA
7000 6101 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 0 2 36 Numar adrese primite 36 459 1816

Anul 2009 Anul 2010

459 34 Sold la inceputul anului 0 2

458 2 3 17 87 Nr. adrese Nr. apeluri primite telefonice prin email 17 87 1816 6101 Numar adrese solutionat 34 458 Sold la sfarsitul anului 2 3

Anul 2009 Anul 2010

28

2) Autorizri i gestiune cazier fiscal Aparate de marcat electronice fiscale : - numere de ordine atribuite - case de marcat fiscalizate - memorii ridicate i arhivate Operatori economici autorizai n domeniul jocurilor de noroc : - vizare registre Caziere fiscale : - numr caziere eliberate - numr sanciuni nscrise n cazierul fiscal

3.192 3.260 1.498

1.153

3.986 3.495

3) Valorificarea bunurilor confiscate - lei ianuarie-decembrie 2010 727.065

ianuarie-decembrie 2009 Evaluri bunuri intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului 250.291

239.130 Valorificri bunuri intrate, potrivit legii, n proprietatea 236.648 privat a statului - din care: 27.329 - prin vnzare: 204.933 a) magazin 8.068 b) vnzare direct -bijuterii -valut 9.954 -autoturisme -alte bunuri 186.911 4.386 c) consignaia -bunuri 2.482 - prin atribuire gratuit GRAD DE VALORIFICARE bunuri valorificate/bunuri de valorificat 96%

730.854 727.639 113.696 613.943 -bijuterii 27.555 -valut 105.147 -autoturisme -alte bunuri 481.241 -bunuri 3.215

101%

29

4) Verificarea achiziiilor publice n decursul anului 2010 Compartimentul de verificare a achiziiilor publice i-a desfurat activitatea n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, aprobat prin Legea nr.314/2009 cu modificrile i completrile ulterioare, Hotrrea Guvernului Romniei nr. 942/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie publica, modificata si completat ulterior, Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor nr.2181/2007, privind aprobarea Manualului Operaional pentru activitatea de observare i verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii i altor norme i acte normative n vigoare. n perioada 01 ianuarie 2010 31 decembrie 2010 observatorii au desfasurat urmtoarele activiti : au fost emise 72 decizii de verificare, n conformitate cu adresele transmise de UCVAP ; au fost verificate aspectele procedurale pentru 89 proceduri de atribuire a contractelor de achiziie public (72 proceduri de verificare cu decizii emise n anul 2010 i 17 proceduri de verificare cu decizii emise in 2008 si 2009) ; au fost verificate un numar de 41 autoritati contractante, valoarea estimat total fr TVA a procedurilor verificate a fost de 794.677.768 euro ; din totalul procedurilor verificate 85 au fost licitaii deschise, 1 licitaie restrns, 2 negocieri cu publicarea prealabil a anunului de participare i 1 negociere fr publicarea anunului de participare ; au fost verificate 30 proceduri de atribuire avnd ca sursa de finanare fonduri europene ; au fost ntocmite, n timp util, 78 note intermediare care conin i recomandrile pentru corectarea abaterilor ori de cte ori au fost constatate neconformiti n aplicarea legislaiei n vigoare ; nu a fost emis niciun aviz cu caracter consultativ - notele intermediare au fost remediate ; au fost elaborate 70 rapoarte de activitate pentru procedurile verificate.

5) Schimbul internaional de informaii fiscale Biroul Judeean de Informaii Fiscale s-a nfiinat la data de 02.12.2010, n baza Ordinului nr. 2744/02.12.2010, emis de Preedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, care prevede c aceast structur organizatoric nou funcioneaz n subordinea direct a Directorului Executiv al DGFP-Dolj, prin desfiinarea Compartimentului de Schimb Internaional de Informaii din subordinea Directorului Executiv Adjunct al Activitii de Inspecie Fiscal a DGFP Dolj.
30

n anul 2010, activitatea desfurat de aceast structur organizatoric, indiferent de denumirea sau de subordonarea avut, a constat n realizarea sarcinilor de serviciu pe dou paliere importante : I. pe plan extern, prin cooperarea administrativ cu administraiile fiscale ale statelor membre ale Uniunii Europene n materie de TVA i impozite directe, II. pe plan intern, dup cum urmeaz: 1. prin furnizarea de informaii fiscale, pe baz de cerere scris, ( conform procedurilor n vigoare ), din aplicaiile informatice VIES i Declaraia 394, 2. prin furnizarea de date i informaii din proprie iniiativ, ctre activitatea de Inspecie fiscal a DGFP-Dolj, sub form de liste cu contribuabilii din judeul Dolj, pentru care, n urma efecturii analizei de risc proprii, pe baza informaiilor din cele dou baze de date ( VIES i Declaraia 394 ), au rezultat suspiciuni de fraud fiscal, n vederea selectrii pentru control, 3. prin realizarea de rapoarte i informri ctre conducerea DGFPDolj i ctre Serviciul Central de Legturi ( SCL ) din cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, la solicitarea acestora, 4. prin cooperarea pe baz de adrese scrise primite/transmise, cu celelalte structuri organizatorice ale DGFP-Dolj, sau cu alte instituii abilitate s primeasc astfel de informaii, cu gestionarea corespondenei aferente. Sintetic, activitatea desfurat n 2010 de Biroul Judeean de Informaii Fiscale din cadrul DGFP-Dolj ( fost Compartiment de Schimb Internaional de Informaii ) se prezint astfel : Nr crt 0 Numr n anul 2009 2 Numr n anul % 2010 3 4= 3/2 x 100

Denumire 1

1.

2.

Soluionri transmise de BJIF-Dolj, la solicitrile de informaii ( SCAC i ANTIFRAUD, inclusiv solicitri spontane i solicitri suplimentare ) primite din alte state membre UE ( att n domeniul TVA ct i al impozitelor directe ) Solicitri de informaii (SCAC i ANTIFRAUD, inclusiv solicitri spontane i solicitri suplimentare ) transmise de BJIF-Dolj n alte state membre UE ( att n domeniul TVA ct i al impozitelor directe )
31

44

70

159

90

339

377

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Rspunsuri primite din alte state membre UE, la solicitrile de informaii transmise de BJIF- Dolj Solicitri de informaii ( SCAC i ANTIFRAUD, inclusiv solicitri spontane i solicitri suplimentare ) primite de BJIF Dolj din alte state membre UE ( att n domeniul TVA ct i al impozitelor directe ) Solicitri privind detalierea pe furnizori a achiziiilor intracomunitare realizate de contribuabilii din judeul Dolj ( Rapoarte VIES ), cerute de AIF, IPJ i Garda Financiar, precum i pentru realizarea de analize proprii ale BJIF-Dolj Solicitri privind valabilitatea codurilor de TVA ale partenerilor din statele membre UE , cerute de contribuabilii din judeul Dolj ( Rspunsuri VIES ) Solicitri privind valabilitatea codurilor de TVA ale partenerilor din statele membre UE, cerute de AIF, IPJ i Garda Financiar, ( Rspunsuri VIES ), precum i pentru realizarea de analize proprii ale BJIF-Dolj Furnizarea de informaii din aplicaia Declaraia 394, cerute de AIF, IPJ i Garda Financiar, precum i pentru realizarea de analize proprii ale BJIF-Dolj Cooperarea cu alte structuri interne, cu SCL sau cu alte instituii, prin primirea/transmiterea de rapoarte, analize, solicitri/rspunsuri, coresponden ( altele dect cele de la poziiile de mai sus )

56

203

357

49

72

147

800

1353

169

36

69

192

227

294

130

828

1274

154

281

485

173

6) Tehnologia informaiei

n anul 2010, Serviciul Tehnologia informaiei a asigurat : - ntreinerea i gestionarea aplicaiilor specifice primite de la D.G.T.I. ; - configurarea i ntreinerea echipamentelor de calcul i comunicaii pentru accesarea aplicaiilor i sistemelor informatice pe serverul central ; - configurarea staiilor de lucru de la fiecare unitate fiscal din jude n vederea utilizrii tehnologiei web-enable ; - coordonarea metodologic i tehnic a personalului de specialitate la nivelul D.G.F.P.Dolj, instruirea utilizatorilor de produse informatice pentru
32

exploatarea corect a tehnicii de calcul i a produselor informatice proiectate de D.G.T.I.; asigurarea securitii informaiilor n bazele de date din cadrul DGFP Dolj prin salvarea zilnic a bazelor de date ; distribuirea i asistena tehnic a aplicaiilor informatice proiectate de D.G.T.I. (Declaraii fiscale 100,101,120,130,300,710,OPT, ASISTC- Fie fiscale, Bilan, Dri de seam, Buget, Monitorizarea cheltuielilor de personal-instituii publice, Ordin de plat/Foi de vrsmnt) ctre angajatori, ageni economici i instituii publice ; instalarea i punerea n funciune a sistemului de videoconferin ; verificarea, constatarea i remedierea defeciunilor survenite n exploatare la staiile de lucru i la imprimantele din reea, precum i depanarea software la solicitrile persoanelor care exploateaz programele i n caz de evenimente soft aparute pe parcursul lucrului n cadrul DGFP.

IX. Msurile adoptate pentru creterea performanei


Pricipalele msuri adoptate pentru creterea performanei au vizat mbuntirea activitii curente de colectare a veniturilor bugetare, reducerea fenomenului de evaziune fiscal, creterea calitii actului de inspecie fiscal n vederea promovrii unui parteneriat real n relaia direct cu contribuabilul. Direciile in care am acionat au fost legate de : urmrirea operativ a comportamentului contribuabililor n ceea ce privete declararea i plata n termen a obligaiilor fiscale, identificarea contribuabililor cu risc fiscal ridicat, n scopul evitrii situaiilor de sustragere a acestora de la plata obligaiilor fiscale prin aciuni de evaziune fiscal; mbuntirea comunicrii ntre organele fiscale teritoriale i contribuabili, n vederea creterii gradului de cunoatere a legislaiei fiscale n vigoare, precum i asigurarea contientizrii de ctre acetia a consecinelor nerespectrii termenelor legale prevzute pentru plata obligaiilor bugetare; impulsionarea activitii de colectare a veniturilor bugetare, aplicarea cu operativitate a tuturor procedurilor de executare silit prin modalitile succesive sau concomitente de executare silit prevzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedur Fiscal ; urmrirea managementului arieratelor bugetare prin evaluarea corect a acestora din punctul de vedere al capacitii de a participa la colectarea veniturilor totale i se va realiza dialogul de gestiune cu responsabilii la nivelul fiecrei administraii fiscale teritoriale, pentru previzionarea arieratelor n ceea ce privete constituirea, dar i gradul de colectare al acestora; intensificarea aciunilor de mediatizare a legislaiei fiscale care reglementeaz obligaiile declarative i de plat ce revin contribuabililor; monitorizarea permanent a contribuabililor care au un grad de conformare
33

voluntar sczut, n vederea includerii acestora n programele de inspecie fiscal; eficientizarea activitii de asisten a contribuabililor prin intensificarea dezbaterilor privind noutile legislative n cadrul instruirilor periodice efectuate cu personalul implicat n acordarea asistenei contribuabililor i creterea nivelului calitii informaiilor prezentate contribuabililor, n vederea dezvoltrii comunicrii i continuarea mbuntirii relaiei cu acetia, prin aciuni bazate pe respect, corectitudine i transparen a informaiilor; acordarea unei atenii sporite realizrii seleciei contribuabililor programai pentru efectuarea inspeciilor fiscale generale din proprie iniiativ; asigurarea controlului calitii activitii de inspecie fiscal prin implicarea conducerii activitii de inspecie fiscal n etapele de selectare, planificare, pregatire i inclusiv n procesul de desfurare a inspeciei fiscale la nivelul contribuabilului; asigurarea unui tratament egal, nediscriminatoriu tuturor contribuabililor, in vederea reprimrii fenomenelor de indisciplin fiscal i asigurrii unui mediu de afaceri sntos.

X. Obiectivele DGFP Dolj pentru anul 2011


Direcia Generala a Finanelor Publice Dolj are misiunea de a colecta eficace i eficient impozitele, taxele, contribuiile i alte sume datorate bugetului general consolidat, precum i de a mbunti relaia instituie-contribuabil, bazndu-se n acest scop pe principiile egalitii contribuabililor n faa impozitului i eficienei colectrii veniturilor bugetare. DGFP Dolj i ndeplinete misiunea acionnd n baza a trei orientri prioritare : - ncurajarea conformrii voluntare pentru prevenirea fraudei fiscale, prin diversificarea i creterea calitii serviciilor i asigurarea unor proceduri simplificate ; - combaterea fraudei prin promovarea unui control fiscal de calitate i orientat mai mult spre sectoarele cu risc ridicat de frauda ; - eficacitate i eficien crescut n activitatea de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat. n acelai timp, acordarea unor servicii de nalt calitate n domeniul asistenei contribuabililor va duce la creterea conformrii voluntare la declarare i plat a contribuabililor, fapt ce va conduce la creterea eficienei colectrii veniturilor i in acelai timp la dezvoltarea parteneriatului ntre administraia fiscal i contribuabil.

DIRECTOR EXECUTIV, EUGEN COSTEL CLINOIU

34